VIDEO: Německý Bundeswehr nabírá rekordní počty nezletilých rekrutů, přednášky náborových důstojníků probíhají...

VIDEO: Německý Bundeswehr nabírá rekordní počty nezletilých rekrutů, přednášky náborových důstojníků probíhají už dokonce i v mateřských školkách! V řadách nezletilých vojáků jsou už i děti migrantů! Německo buduje novou armádu pro Novou Evropu! [CZ Titulky]

VIDEO: Německý Bundeswehr nabírá rekordní počty nezletilých rekrutů, přednášky náborových důstojníků probíhají už dokonce i v mateřských školkách! V řadách nezletilých vojáků jsou už i děti migrantů! Německo buduje novou armádu pro Novou Evropu! [CZ Titulky]

Zatímco pozornost Evropy je upřena na migrační krizi a problémy spojené s přerozdělováním uprchlíků mezi jednotlivé členské země EU, německý Bundeswehr rozjel mohutnou náborovou kampaň, která je zacílena na německé děti a nezletilé. Podle posledních údajů OSN naverboval německý Bundeswehr už přes 2,000 nezletilých vojáků, kteří prošli výcvikovými kempy Bundeswehru. Německé zákony umožňují tzv. dobrovolnickou službu v armádě i pro nezletilé rekruty, a to od věku 17 let. Nicméně tato hranice se týká pouze registrované dobrovolnické služby, ovšem základní výcvik mohou absolvovat i mladší osoby se souhlasem rodičů. Rekrutační důstojníci Bundeswehru pořádají přednášky nejen na německých základních a středních školách, ale dokonce už i v mateřských školách. Jak zaznívá ve svědecké výpovědi ve videu nahoře, byly zaznamenány případy, kdy jednotlivé německé školy přímo spolupracují s Bundeswehrem a přemlouvají vytipované děti pro vstup do armády, jakmile dosáhnou věku 17 let.

Televizní show Die Rekruten natočená ve spolupráci s Bundeswehrem propaguje vstup do armády pro mladé lidi a studenty škol.

Na této náborové kampani se podílejí i německá média, která vyrobila nový televizní formát reality show “Die Rekruten”, kde německé děti prochází 12-týdenním výcvikem v kempu Bundeswehru. Mezi dětmi jsou nejen Němci, ale i děti migrantů, Arabové, Syřané, Nigerijci a pochopitelně Turci. Hlavním cílem Bundeswehru je učinit armádu přitažlivější pro mladé lidi a zároveň vybudovat úplně novou podobu Bundeswehru, který bude mít multikulturní charakter a bude prostoupený etnickou diverzitou. Německý Bundeswehr se tak stane multinárodním bojovým vojskem, což není nic jiného, než budoucí předobraz společné evropské armády. Určité základy těchto “Kolorkorps” nebo-li “barevných vojsk” můžeme vidět v pilotním projektu NATO, kde 4. Brigáda z Žatce je od ledna tohoto roku pod velením 10. Obrněné divize německého Bundeswehru a operační nasazení pod tímto velením proběhne právě v Pobaltí na čáře doteku s Ruskou federací.

Německá reforma armády si bere za vzor rakousko-uherský multikulti systém

Není vůbec překvapivé, proč Bundeswehr volí tuto taktiku. Jedná se totiž o proces na 1. prioritě, nového německého multikulti vojáka je třeba vychovat zavčas, dokud je ještě dítě. Německo se nemůže emancipovat a vykročit ze stínu poraženého národa po II. sv. válce bez vychování nového vojáka, který ovšem bude mít multikulturní původ a samotný Bundeswehr bude nově prostoupený etnickou diverzitou. Bundeswehr tímto v podstatě kopíruje model C. a K. rakousko-uherských vojsk, které byly koncipovány jako multikulturní a diverzitou prostoupené ozbrojené síly. V neposlední řadě stejný model platí i v ruské armádě, která je dnes multikulturně prostoupená všemi možnými rasami a etniky, které sídlí na území Ruské federace. Německý Bundeswehr tak chce vybudovat multietnickou armádu podle vzoru ruských ozbrojených sil, ovšem bude to realizováno na stejném základě jako v Rakousko-Uhersku.

Nezletilí rekruti německé armády.

Veškeré velící procesy si ponechají němečtí důstojníci s precizním vojenským velením. Diverzita a multikulturalita se bude týkat jen nižších úrovní velení a základního vojenského sboru a pěchoty. Co je možné vidět a vysledovat už dnes, to je úloha židosionistického domu Rothschild, který se podílí na restrukturalizaci německé armády s cílem vyvolání nové války v Rusku, kde cílem je porážka a vyvraždění ruských Židů, konkrétně ukončení války sionistů s Židy, která za II. sv. války nedopadla podle představ a sionistům se nepodařilo etnické Židy vyhladit. Německo opět figuruje v plánech jako nástroj sionistů na další válku proti Rusku, ovšem tentokrát mají na frontových liniích umírat multinárodní vojska složená převážně ze Slovanů, Muslimů a Maloasiatů (Turků). Součástí plánu sionistického domu Rothschild je poštvat slovanské národy proti Rusku, a to se bohužel daří.

Nová evropská armáda bude mít multietnický bojový základ složený ze slovanských, muslimských a indoevropských ras

Stačí se podívat na Polsko a hysterickou mánii a nenávist proti všemu ruskému. Tato hysterie se kopíruje i do České republiky, kde tuto protiruskou hysterii přebírají veřejnoprávní média a opět i neziskovky, které znovu financují sionistické kruhy s napojením na George Sorose a dům Rothschild, který je hlavním Sorosovým zdrojem veškerých peněz, které kdy vydělal. Muslimové nenávidí Rusko, zejména potom muslimové z arabské větve wahábismu, která představuje hlavní migrační větev islámu, který proudí do Evropy. Multikulturní vojska Bundeswehru tak budou v blízké době mít hybridní strukturu. Zatímco velení a plánování německé armády bude německé, můžeme říkat árijsko-nordické, samotné bojové osy německých vojsk a pěchota bude multikulturní, tzn. složená z cizích etnik, ze slovanských, arabských, muslimských a indoevropských národů. Tato vojenská diverzita bude základem nové armády globalistů.

Nezletilé německé dívky ve výcvikovém kempu Bundeswehru.

Postupný proces vytváření multikulturní armády je do značné míry objektivním procesem globalizace. Je to děsivé zjištění, ale tento proces proběhne bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne, protože současné modely armád, které vidíme okolo sebe, jsou modelově uspořádány pro potřeby americké armády, která postupně ukončí svůj vliv v Evropě a v rámci rozpadu USA se začne americká armáda obracet směrem domů na udržení chatrné celistvosti USA. A protože Evropa nemá vlastní armády, které by mohly bránit Evropu samy o sobě bez americké asistence, tak je nutné vybudovat nové evropské armády, ale úplně na novém modelu, který jako jediný přichází do úvahy. Miliony nezaměstnaných Evropanů zaměstnají armády. A týká se to nejen Evropanů, ale především i migrantů. V rámci 4. průmyslové revoluce bude lidská rukodělná a později i rozhodovací a řídící práce převedena na kybernetické a autonomní systémy.

Globalisté budují svoji vlastní armádu, Američané už nejsou vítáni!

Člověk zůstane bezprizorní, nebude mít práci, bude hledat smysl svého života. A právě armáda nabídne lidem cestu ven ze začarovaného kruhu. Jenže demografická struktura Evropy bude jiná, multietnická. Dnešní armády nejsou připraveny na to, aby přijímaly migranty a uprchlíky, protože chybí vybudované zázemí nižšího velení, kde migrantům budou velet jejich soukmenovci, jiní migranti. Jedině tak může multikulti armáda fungovat. Podobně jako za C. a K. Rakousko-Uherska veleli na nižší úrovni čeští důstojníci Čechům, maďarští důstojníci Maďarům, tak na vyšších velících úrovních už to bylo převážně jen a pouze rakouské velení. Tento model se teď snaží německá armáda oprášit a oživit a inspiraci může hledat právě v ruské armádě, kde tyto systémy multikulturního velení fungují dodnes.

Výcvikový kemp Bundeswehru pro mládež.

Globalizace tak přináší do reformy evropských armád další objektivní proces, kterému se nelze vyhnout a stejný proces zasáhne i českou armádu. Demise americké vojenské moci v Evropě povede k potřebě vybudování nových ozbrojených sil, které budou koncipovány jinak, ale přitom v těsné návaznosti na německou reformu Bundeswehru. Mladí lidé a nezletilí budou vábeni a lákáni do armády, protože v neutěšené situaci a pracovní perspektivě v českých montovnách bude nabídka práce v armádě a vidina výsluh a včasného odchodu do důchodu velmi výrazným motivačním faktorem pro úvazek člověka do služeb armády. Nicméně i česká armáda bude v koncepci evropské obrany spadat pod německé velení a pokud nedojde na vystoupení ČR z EU a NATO, budou jednotlivé systémy české obrany postupně a potichu integrovány do evropských vojenských struktur, kterým bude velet německý Bundeswehr. Česká armáda se opět dostane pod multikulturní velení jako v dobách Rakousko-Uherska.

Objektivní proces globalizace zahrnuje i reformu toho, jak budou vypadat armády evropských zemí za 10 let. Multikulti vojenská tělesa, vrchní velení bude německé!

Nikdo z českých politických elit nechce na těchto procesech nic měnit. Výjimkou je SPD, která usiluje o referendum o vystoupení z EU (a později z NATO), ale volby jasně ukázaly, že pro myšlenku vystoupení je v ČR jen jedna desetina obyvatelstva, která byla ochotna vůbec přijít k volbám a volit SPD, která tyto procesy na vystoupení má v programu. A to znovu pouze ukazuje a potvrzuje, že globalizace v ČR je definitivně objektivním procesem, který probíhá bez ohledu na to, jestli chceme nebo ne. Kolik lidí by opravdu chtělo z EU vystoupit, to si raději ani nechci představovat, jestli bychom se dostali alespoň na úroveň 25% populace. V dnešní době je Česko plně uchváceno globalizací, ale bohužel tato globalizace a členství ČR v EU přinese do země i migraci a uprchlíky, protože členství v EU znamená povinnost přerozdělovat migranty. To, co nás musí zajímat, to je otázka směrem k lidu České republiky, jestli by byli ochotni vystoupit z EU, aby země nemusela přijímat migranty. Kolik lidí se dokáže s migrací v ČR smířit a vyrovnat se s ní, aby se nemuselo vystupovat z EU, to si raději ani netroufám odhadovat. Německá reforma armády je tak pouze předobrazem toho, co brzy čeká i české ozbrojené síly.

*České titulky ve videu v úvodu článku zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

169 Komentářů o "VIDEO: Německý Bundeswehr nabírá rekordní počty nezletilých rekrutů, přednášky náborových důstojníků probíhají už dokonce i v mateřských školkách! V řadách nezletilých vojáků jsou už i děti migrantů! Německo buduje novou armádu pro Novou Evropu! [CZ Titulky]"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejhlasovanějších
Andrej Vyšinskij
Návštěvník

Rothschilde, Merkelová, aby vám Rudá, tedy Sovětská, tedy pardon, Ruská armáda zase nevyvěsila svou vlajku nad říšským, pardon spolkovým sněmem!!!

Sigge Raif
Návštěvník

Je zde mnoho komentaru ale zrejme nikoho z diskutujicich nenapadlo proc to nemci delaji. V Nemecku bude obcanska valka a tohle je priprava nemci budou bojovat o preziti a o zivot. Vyvoj k tomu neprodlene speje. Ostatne jsem cetl i clanek oficielni ze nemci pocitaji do 30let s valkou v Evrope. Ano u nich. Obcanska valka a mozna ne jenom v Nemecku.

pravda
Návštěvník

makrela a Bundeswehr,mají něco za učima,asi nějakou levotu a slimáky použije do první linie

Jaris
Návštěvník

Evropska neohrozena armada ve mne zpusobuje zachvaty smichu. Proti komuze bude bojovat? Rusku? Tak to bych nedoporucovala, jelikoz z “evropskych multikulti” jelit, pardon, vojaku potece zelena voda.
Putin jasne rekl, ze na uzemi Ruska se uz nikdy valcit nebude. Tecka.

Pozorovatelka
Autor

Mimo téma: Kdo nesleduje debatu od 21:00
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12026078214-prezidentska-debata/218411033140111/
tak právě pan Moravec zdůraznil téma “Krym a Rusko”, já to asi přepnu na Primu a Partičku…

Luboš z Brna
Návštěvník
Nasrat a rozmazat
Návštěvník

Hoóóóódně dobrý!!!

Blondyna z Londyna
Návštěvník

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=460272&sId=&mId=
Donald Trump poslal na Guam bombardery B2. Tak Trumpeta nam zatouzil po valecne slave 😀. Nedelej to Trumpe. Tesne za Koreou uz je Rusko, tam sedi Putin a ten ti nakope pudel 😀😀

M.C.
Návštěvník

Posledně jim tam jeden havaroval při přistání.
B-2A je v podstatě krám, neviditelný jenom pro americké radary.
V roce 1999 Jugoši jeden sundali svým historickým komplexem PVO. Byl o tom článek v ATM.
Akorát že se zřítil do Bosny, tak nemohli jeho trosky ukazovat v televizi jako u té F-117.
Ale to celé je v podstatě šaškárna pro davy.
Kromě toho Trump prohlásil, že už nechce žádné další imigranty.

.B.
Návštěvník

O.T.
Holka, kterou zatkli v Pakistánu s 9 kg drog byla zřejmě prostitutka vydělávající v arabských zemích. Další holky lákala pod rouškou “modelingu”.
http://www.extra.cz/nejvic-sexy-paseracka-tereza-21-prace-za-pasem-ji-nevonela-tak-vyrazila-na-zkusenou
No, a Arab jí přibalil i héro.
O její inteligenci ale svědčí výpověď, že vlastně věděla, že veze “něco, z čeho po přidání něčeho vzniknou drogy”, ale netušila, že je to heroin.

Dívky, dívky. Takhle to dopadá.
P.S. sice to není extrém, ale bohužel jsem v poslední době nepotkal žádnou normální a už jsem trochu zoufalý. Je to tou Prahou? Gold digger alarm?

heron
Návštěvník

Klasická šlápota.

.B.
Návštěvník

T. v té správné společnosti
comment image?v=0

BPN
Návštěvník

No, jo, blondýna…dobře jí tak kurvě,…jen jsem zvědavej, jak tu dobračku zas budou vykupovat ze země, kde je za drogy trest smrti a v místním kriminále našinec vydrží tak max. 3 roky…Naposled, co vykoupili ty dvě krávy “Tonču a Hanču” z Afghánistánu, to vyšlo na 150 milionů, to proto, že “jí” měly obě vyvedenou z ryzího zlata a osázenou brilianty, což tahle určitě nemá, jinak by kamarádila s někým jiným? No nevím, to je opravdu blbka k pohledání….

Petr
Návštěvník

Doplním ještě jednu “blondýnu”
Nadějný zachránce ODS – Fiala
https://blisty.cz/art/64567-nadejny-zachrance-ods-a-sudetske-panevropy.html

Lumpír
Návštěvník

A ten znáte, proč neexistují blbé brunetky? Protože existuje peroxid vodíku 😉

vlk
Návštěvník

Tak frajerka ted zažije jeden nekonečnej večírek..

AntiSion
Návštěvník

“Německo přítomnosti nepatří Němcům, nýbrž Židům. Bankovnictví a průmysl Německa je téměř výhradně v rukou Židovstva. Téměř všechen majetek (cca 78%), patřící v České republice Německu, patří mezinárodním Židům (ze Západu a USA), které Německo od konce II. světové války ovládají. Ruští Židé ovládají celé karlovarsko a jižní Moravu (hospodářsky a finančně).”
(ze soukromé korespondence s panem Miroslavem Dolejším, 1999)

Mezinárodní mocenské Židovstvo samozřejmě používá Německo jako tahouna v procesu integrace Evropy, která ve svém finálním výsledku bude znamenat totální
zotročení evropských národů!
Johannes Rothkranz; ANO Evropě znamená NE Maastrichtu!
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/ANO_Evrope_znamena_NE_Maastrichtu.pdf
http://WWW.SPIKNUTI-PROTI-CIRKVI-A-LIDSTVU.COM

Forever Slav
Návštěvník

A co samotná Angela Merkelová? Jak je to např. s její příslušností ke známému žido-zednářskému klubu B’nai B’rith (od kterého získala i ocenění) atd.?

AntiSion
Návštěvník

Angela Merkelová (po matce židovského původu) je vysoce postavená zednářka a od židozednářského řádu B´nai B´rith dostala zlatou medaili,
která je udělována těm, kteří se zaslouží nejvíce o Židy. Její členství v tomto řádu je velice pravděpodobné. Členem tohoto řádu byl kupř. i bývalý kancléř Helmut Kohl (vl. jm. Henoch Kohn).

“Independent Order B’nai B’rith (Synové smlouvy) byl založen v New Yorku 1843 východními Židy (Aškenázy) na pokyn Rothschildů. Podnětem jeho vzniku bylo rozrušení světové veřejnosti ze židovské rituální vraždy v Damašku (1840). Je to výhradně židovský zednářský řád, jemuž jsou v podstatě podřízeny všechny zednářské lóže na světě. Nejvyšší vedení zednářstva je právě zde. Řád provádí světovou židovskou politiku ve velkém stylu – rozpoutal bolševické revoluce v Rusku v letech 1905 a 1917, revoluce v Německu a Maďarsku v roce 1918 a 1919, I. a II. světovou válku, a dále pak 2 638 revolucí a převratů v celém světě. Jeho finanční oporou je Rothschildova bankovní říše. Jeho členy byli resp. jsou K. Eisner (Salomon Kosmanowski), E. Toller, E. Mühsam, K. Radek (Sobelsohn), M. Leviné, B. Kun (Aron Kohn), K. Liebknecht, A. Kerenskij (Kirbis), P. Helphand, L. Trockij (Bronstein), B. Baruch, L. Brandeis, W. Wilson, F. D. Roosevelt (Rosenfeld), J. F. Kennedy, H. Truman (Salomon Treumann), L. Berija, J. Andropov (Lieberman), Z. Brzezinski, H. Kissinger, atd. Řád zahájil svojí destrukční činnost založením veliké lóže v roce 1883. Prováděl také soustavnou destrukci katolické Církve. Každoročně uděluje tzv. Zlatou medaili muži, který se zasloužil nejvíce o Židy (dostali ji kupř. W. H. Taft, F. D. Roosevelt, R. Reagan, M. S. Gorbačov (Kohn), G. Bush st. atd.) Řád je rozvětven po celém světě. V České republice jsou jeho členy V. Klaus, V. Havel, V. Mlynář, K. Kühnl, J. Tošovský, E. Lánský (Löwy), I. Klíma (Izák Kauders), M. Žantovský, L. Dobrovský (Hamerschlag), P. Moos, V. Železný (Eisenkraft), J. Wagner, J. Štern. R. Palouš, a další.”
(tento citát pochází z nepublikovaných materiálů Miroslava Dolejšího, který
je převzat z úvodu editora českého překladu v knize T. Romanesca; Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace)

sibolet
Návštěvník

Hele,voni Antision,já mám židy rád..Zejména třeba Stokowsky,např.A takových je fura..Dušan Klein a jeho vynikající režie Vážení přátelé ano..Na současné téma stejný námět,prostě bomba..

AntiSion
Návštěvník

sibolet – rád? No to je úchylka, zajděte k lékaři.

Pozorovatelka
Autor
Forever Slav
Návštěvník

Tak to si může podat ruku s Palestinkou Ahed Tamimiovou. Té také hrozí vězení – někteří navrhují 10 let. Vzhledem k jejímu mladistvému věku to možná bude jen půlka trestu. A někteří radikální izraelští představitelé ale navrhují pro ni i doživotí!

Pozorovatelka
Autor

K čemu je dobré, že tady spolu s AntiSion šíříte tu mohutnou anti židovskou rétoriku???

Forever Slav
Návštěvník

Už z toho Pjakina a jeho “finálního holocaustu židů” trochu blbnete, nemyslíte?

Btw. já prakticky teď židy jako takové ve svých těchto dvou komentářích výše neřešil. Jen jsem položil jednu otázku AntiSionovi ohledně zainteresování Merkelové v židovství + krátce jsem zmínil a okomentoval zatčení mladé palestinské dívky Ahed Tamimi. Je snad nějaký problém?

Pozorovatelka
Autor

Já se Vás neptám na Pjakina, já se Vás ptám, k čemu je ta anti židovská rétorika(a nejen Vaše a AntiSiona, ale i Bartoše a vůbec celé alternativy, bohužel, včetně Aeronetu) dobrá. A to nemá s Vaší momentální zmínkou o zatčení mladé Palestínky nic společného, protože já se Vás ptám na Váš stálý a dlouhodobě zde prezentovaný postoj.

Pozorovatelka
Autor

A bez ohledu na to, co mi odpovíte, Vám (a nejen Vám) dopovím: Při vší úctě k panu VK si u článku na téma budování velké německé/evropské armády au diskuse k němu říkám “je to marnost,je marnost, je to marnost….”

A proč? Nebyla to snad alternativa, kdo oslavoval brexit a N. Farage? A dnes, kdy všichni pod článkem se opětovně upínají k Rusku,tak zásadní otázka zní: Mohlo by se Německo opětovně stát nejmocnější zemí EU, nebýt Farage a brexitu??? A ještě jinak -mohlo by právě Německo budovat armádu EU, kdyby v EU zůstala Británie (mocný prvek NATO) a kdyby v Turecku hned po brexitu nedošlo k pokusu o puč, po kterém se Turecko trhlo od NATO, čímž jako země s druhou největší armádou umožnilo Německu budovat právě armádu EU?

A psala jsem o tom hned po brexitu před cca rokem a půl, kdy Mogheriniová právě hned po brexitu ( a ve stínu brexitu) prosadila právě budování jednotné armády EU
https://aeronet.cz/news/eu-jako-imperium-s-vlastni-armadou-bruselske-plany-o-rozsirovani-na-stredni-vychod-a-do-severni-afriky/

a Merkelová k tomu zavedla tzv. Bílou knihu, podle které mohou do armády EU vstupovat i uprchlíci
https://www.lidovky.cz/nemecka-armada-se-ma-podle-berlina-podilet-na-utvareni-svetoveho-radu-1jm-/zpravy-svet.aspx?c=A160713_145501_ln_zahranici_ELE

Ale na začátku budování německé armády byl brexit a jeho loutka N. Farage, po kterém se slehla zem hned, jak splnil úkol
comment image

a proti kterému když jsem celou dobu psala, tak mě alternativa chtěla ukamenovat, protože alternativa na Farage a brexit pěla ódy o porážce Globalistů. A když je téměř hotovo a Německo armádu EU buduje naplno právě díky brexitu, tak na alternativě jsme opět s křížkem po funuse. A k tomu nyní zásadní otázka: Pomohl brexit Rusku???

Ale zcela závěrečná je jiná: pomůže Rusku (a nejen Rusku) antižidovské tažení alternativy? Že nepomůže a že naopak to Rusku škodí, k tomu dám malou nápovědu- obrázek z jednoho ze starších sjezdů ke sjednocení všech náboženství (tedy včetně křesťanství a judaismu) v Astaně
comment image?itok=e2Gy4Lci
A tady z roku 2017
comment image

Dan
Návštěvník

Marnost nad marnost je neustálé “tapetování” a omílání Vašich názorů – to nestačí párkrát tam, kde to s článkem souvisí?. Každou diskuzi zaplevelíte opakovanými obrázky a přehršlí odkazů, které podporují ty správné (samozřejmě Vaše) názory. Dejte si od nich proboha trochu pauzu, neustále se opakujete a z lidí děláte blbce svým “moudrým” rčením: “je to marnost, je to marnost” (čti: jste blbí, jste blbí”).

AntiSion
Návštěvník

K čemu je dobré psát pravdu o židovské moci a jejím působení?!
Na tak neuvěřitelně hloupou otázku si budete muset odpovědět sama..

Pozorovatelka
Autor

Vy jste se jako gramofonová deska zasekl na 20let starém odkazu a ke konkrétním událostem dokola opakujete stejnou písničku bez ohledu na to, že věci jsou v pohybu a mění se. A v souhrnu tím děláte více škody, než užitku.

AntiSion
Návštěvník

Tady vůbec nejde o 20 let starý odkaz. Židovsko-zednářská problematika se táhne staletími, a cíl je pořád stejný! A že se mění postupové kroky k tomuto cíly, a že jsou věci v pohybu je logické! Ale vy je zde nepublikujete (myslím vy jako “Pozorovatelka”). Ba právě naopak! A jste to vy, kdo svými hloupými výroky (podle mě zcela záměrnými) o “finálním holocaustu Židů” mate mozky!
I když na druhou stranu musím podotknout, že
tato pohádka (o finálním holocaustu Židů) je tak neskutečně primitivní, že na ní může skočit pouze ten,
kdo nemá elementární znalosti o židovské tématice!

Jaris
Návštěvník

Pozorovatelko, je neco nepravdiveho, co o chazarech/zidech napsal Forever? Ja shledavam, ze jsou to potvrzena fakta. To neni zadne sireni nenavisti, ale odhalovani pravdy a skutecnosti jak z doby minule tak i ze soucasnosti.
Kdyby se napriklad takhle chovali eskymaci, tak je namiste kritizovat je. Jenze nescetne zlociny zidu volaji az do nebes a nema to nic spolecneho s antisemitismem, jak se nam snazi zmanipulovana spolecnost namluvit.

Pozorovatelka
Autor

Na “Forever Slav” jsem reagovala ,ale jsem v “processing”. A vzhledem k tomu, kolik času věnuji článkům pro AE i diskusním komentářům, mě to nejen unavuje, ale především uráží. Ale pointa (částečná, protože hlavní mám připravenou pro článek), je v komentáři v “processing” a jestli se ten komentář objeví za 20 minut anebo až za několik hodin, to nejen nevím, ale ani neovlivním. Každopádně “processing” je pro mě vždy ten nejjistější způsob, jak zavřít PC a věnovat se něčemu jinému, než AE.

Forever Slav
Návštěvník

Jaris:
Děkuji za doplnění. Jak praví moudrost Ježíše Krista:
“Pravda vás vysvobodí!”

Tolik k židům a odhalování jejich lží.

Paní Pozorovatelka:
Fajn a co řeknete třeba židům, kteří kritizují Izrael či zkrátka odhalují řadu židovských lží? Třeba Normanu Finkelsteinovi, Jacku Bernsteinovi, Davidu Coleovi, Bratru Nathanaelovi (židovský konvertita k pravoslaví) aj. podobně smýšlejícím židům?

AntiSion
Návštěvník

Já jsem zde uvedl pouze fakta, vím, že je opovážlivé se dotknout židovského panstva, jejich moci, působení a jejich zločinů v dějinách lidstva – vyvolávání revolucí, převratů, válek a vykořisťování národů, ale pokud budu mít možnost, budu tuto pravdu šířit kde je to jen možné! Znovu opakuji, i když vím, že se
to nesmí, a že dotknout se “vyvoleného národa” je neuvěřitelná drzost, neli zločin!

BPN
Návštěvník

Člověče nešťastná, cožpak nevíte, že protivit se židům a bránit se jejich agresi je antisemitismus ??!!

Jaris
Návštěvník

BPN, vim, ze to myslis ironicky. Jenze ti dnesni zidi nejsou semite, ale takovi krizenci turkotatarskych chazaru. Semitske krve by se jeden v nich nedorezal. 😮