VIDEO: Monsignor Petr Piťha ve skutečnosti pronesl proroctví, nebylo to kázání! Vaše...

VIDEO: Monsignor Petr Piťha ve skutečnosti pronesl proroctví, nebylo to kázání! Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány! Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili! Jeho výbušné vystoupení proti homosexualismu a Istanbulské smlouvě lze interpretovat jako povstání části kléru proti Vatikánu, který byl uchvácen kabalistickými kruhy! Český národ v proroctví zanikne v tzv. “Genderovém riftu” západní civilizace! Nástrojem bude Istanbulská smlouva, kterou chce ministr za Hnutí ANO prosadit ve sněmovně!

VIDEO: Monsignor Petr Piťha ve skutečnosti pronesl proroctví, nebylo to kázání! Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány! Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili! Jeho výbušné vystoupení proti homosexualismu a Istanbulské smlouvě lze interpretovat jako povstání části kléru proti Vatikánu, který byl uchvácen kabalistickými kruhy! Český národ v proroctví zanikne v tzv. “Genderovém riftu” západní civilizace! Nástrojem bude Istanbulská smlouva, kterou chce ministr za Hnutí ANO prosadit ve sněmovně!

Hnutí ANO se právě pokouší v parlamentu ČR protlačit ratifikaci Istanbulské smlouvy, čímž strana dostane nálepku největší vlastizrádné strany v českých dějinách, ale nejprve se vrátíme na konec září tohoto roku. Jeden z nejvyšších představitelů katolické církve v České republice, monsignor Petr Piťha, pronesl již 28. září 2018 v katedrále sv. Víta v Praze emocionální kázaní, ve kterém zkritizoval plánovanou ratifikaci tzv. Istanbulské smlouvy, což je dokument Rady Evropy, který má oficiálně status nástroje pro zabránění násilí páchaného na ženách [1]. Alespoň takto je na mainstreamových médiích smlouva veřejnosti interpretována. Jenže ve skutečnosti je to jinak, násilí na ženách je pouze zástupným důvodem pro schválení této smlouvy. Samotný dokument se totiž snaží zavést v signatářských zemích, které smlouvu podepíší, tzv. Genderový rift. Tento výraz jste pravděpodobně ještě nikdy neslyšeli, ale pochází z USA, kde je používán právními organizacemi, které zastupují práva homosexuálů a transgender osob.

Monsignor Petr Piťha

Genderový rift v doslovném překladu znamená “pohlavní trhlina” ve smyslu roztržení dnešního systému vnímání světa a jeho dělení na muže a ženy. Istanbulská smlouva totiž výslovně ošetřuje tzv. genderová práva jedince na určení vlastní identity, kdy dítě už od věku 5 let si bude moci změnit a hlavně určit své pohlaví. Smlouva zakazuje mediaci mezi mužem a ženou, pokud mezi nimi dojde ke sporu, a to buď mezi sebou, nebo ve vztahu k dítěti a jeho výchově. Více o smlouvě najdete zde. Proroctví, které zaznělo z úst monsignora Petr Piťhy, obsahovalo výčet důsledků, které vyplynou z Istanbulské smlouvy. Doslova mluvil o tom, že rodiny budou roztrženy a rozehnány. Přesně o tomto je tzv. Genderový rift, jde o roztrhnutí systému tradiční rodiny. Abychom pochopili, o co se jedná, musíme zabrousit do oblasti jedné z kapitol Syndikátu, o které bude více pojednáno v mé nové knize. Protože to souvisí s touto kauzu, vysvětlím zde souvislosti.

Rozpad chromozomových vazeb XX a XY v populaci západní bílé rasy

Pohlaví člověka vzniká kombinací dvou chromozomů, X a Y. Muži mají 1 chromozom X a 1 chromozom Y. Ženy mají dva chromozomy X a žádný chromozom Y. V důsledku poruch a mutací dochází v posledních letech k zvláštním procesům po celém světě, kdy toto členění a dělení je narušeno. Dosud se tedy uvádělo, že se rodí pouze nositelé XY chromozomového páru (muži) a nositelé XX chromozomového páru (ženy). Kombinace YY byla dosud posuzována jako neživotaschopná. Jenže v posledních zhruba 50 letech se začaly objevovat osoby, které už od narození mají problém akceptovat svoji pohlavní identitu. Necítí se jako muži, ale jako ženy. A obráceně, ženy se necítí jako ženy, ale jako muži. Psychiatrie toto dříve posuzovala jako deviaci a psychickou poruchu způsobenou hormony. Jenže počátkem 90. let se začaly v USA rodit děti s neurčitým pohlavím.

Chromozomy X a Y.

Jeden z chromozomů po matčině nebo otcově linii přebírá charakteristiku dominantního chromozomu. Pokud se narodí chlapec, dominantní chromozom X ovlivňuje a porušuje chromozom Y. Pokud se narodí dívka, druhý chromozom je zkrácený a místo X vykazuje charakter Y, tedy muže. A tam to začalo. Příčiny jsou dosud neznámé. Hovoří se o znečištění pitné vody hormony, estrogenem, ale také ftaláty, herbicidy a polybifenyly. Nicméně rozsah zasažené populace je takový, že postihuje především bílé muže a bílé ženy. Pokud by šlo o chemické nebo hormonální znečištění vody a potravin, potom by to postihovalo všechna etnika v USA, ale to není pravda. Genetické změny a genderový rift rozpadu identity na úrovni poruch chromozomových párů XY a XX je alarmující jen u bílé rasy.

Kde vzniklo 3. pohlaví?

Lékaři se začali při porodech setkávat s tím, že novorozenci neměli penis, ale neměli ani vagínu. Na místě pohlaví byly útvary, které napůl připomínaly oboje pohlaví, např. zdeformovaný penis vrostlý do vagíny apod. Tyto události bylo zpočátku možné přičíst na vrub genetické vývojové vadě, které se v populaci pravidelně objevují. Jenže právě počátkem 90. let tento trend v USA narostl do mnohem brutálnějších a méně viditelných rozměrů, než je jenom podivné přirození u novorozeňat. U mužů narozených v 90. letech se projevují změny v hormonální úrovni, a to v celé tzv. západní společnosti, kdy muži naprosto postrádají ochlupení a v dospělosti se cítí více ženami než muži.

Ženy naopak trpí alarmujícím výskytem “jednotěhotenství”, tzn. po prvním porodu dojde u ženy k terminaci hlavní funkce dělohy, žena začne mít silné a časté a bolestivé menstruace, které končí předčasnou neplodností, obvykle do 6 měsíců po prvním porodu. Tyto ženy, které rodí jenom jedno dítě, přivádějí na svět potomka, který si nese tyto malfunkční a dysfunkční genetické znaky dále s sebou. Výsledkem jsou dva možné stavy poté, co dítě dospěje. Buď změna pohlaví na opačné pomocí operace, anebo politický tlak homosexualistických organizací na uzákonění tzv. 3. pohlaví, tzv. nejednoznačného, též neutrálního.

Pohlavní ambiguita (neurčitost) je součástí prohlubující se poruchy párování X a Y chromozomů v bílé populaci.

Výsledkem je společnost, kde pohlavní členění na muže a ženu začíná praskat a dostává trhliny. Od toho je právě odvozen název “Genderový rift”, protože není možné o muži, který se chová a cítí jako žena, mluvit jako o muži, ale nelze o něm mluvit ani jako o ženě. O ženě, která odmítá plnit roli matky a prosazuje feminismus, cítí se v hlavě uvnitř jako muž, cítí se v dominantní roli muže, už není možné mluvit jako o ženě, protože odmítá rodit děti, ale není o ní možné mluvit ani jako o muži. Lékaři tomu nerozumí a nevědí si s tím rady.

Před 50 lety se otázka homosexuálů a feministek týkala jen naprosto okrajové části společnosti, která neměla vliv na procesy řízení v politice nebo v médiích, jenže dnes je homosexuálů, feministek, genderově neurčených osob a lidí, kteří si nechali změnit pohlaví, tak neuvěřitelně vysoký počet, že tento genderový rift začíná do sebe pohlcovat celou západní společnost a právě zástupci této nové rasy, nebo spíš nového “třetího” pohlaví, využívají svého statusu k domáhání se svých práv na úkor většiny, tedy dochází k politizaci homosexuálů, a politizace homosexuálních otázek se nazývá homosexualismus.

V genderovém riftu zanikne celá bílá civilizace, pokud se jí nepodaří zjistit zdroj a důvod selhávání funkce chromozomů X a Y v plodech matek

Tělo člověka je biologický nosič stejně jako mechanický nebo bionický stroj, který se musí po lhůtě své trvanlivosti zlikvidovat (pohřbít) a na jeho místo nastoupí jeho nástupce (dospělé dítě), který převezme jeho roli (a hlavně jeho práci). Člověk je biom, schránka pro vědomí v biologickém nosiči, který v budoucnu projde “riftem” a vědomí bude přeneseno do stroje. Schopnost množit se slouží biomu k tomu, aby nikdy nenastal nedostatek pracovní síly na planetě, jenže ve chvíli, kdy už tolik dělníků a pracovníků planeta nepotřebuje, tak dojde k něčemu, čemu se říká snižování stavů. Nedojde k tomu, že by někdo vraždil žijící lidi, ale znemožní se jim schopnost zakládání funkčních rodin, tzn. takových rodin, které se mohou rozmnožovat a tím navyšovat počty pracovníků na planetě Zemi. Někdo by si teď mohl pomyslet, že to přece neplatí pro muslimy, ti žádné problémy s porodnosti nebo s multigender záležitostmi nemají. Takže, proč jenom tyto procesy genderového riftu probíhají jen v západních zemích?

Zelené země již Istanbul ratifikovaly, žluté zatím “jen” podepsaly, červené země Istanbul odmítají.

Odpověď najdeme v mnoha studiích OSN a také Mezinárodního měnového fondu. Věděli jste, že Evropská unie, USA a Kanada spotřebovávají více jak 80% veškerých světových zdrojů? Tím je myšleno všech zdrojů, naprosto všeho, nejen ropy a plynu, ale také vypěstovaných potravin na celé planetě. Západní civilizace tak z pohledu pozorovatele, který by z orbitální dráhy pozoroval život na Zemi, by se mu jevila jako parazit. Někdo si opět řekne, že je to jasné, že někdo chce západní civilizaci zlikvidovat, zdegenerovat, aby se nemohla množit a aby vymřela. Tím se ušetří planetární zdroje. Do určité míry to tak je. Právě proto v západní civilizaci se tlačí na omezení osobní dopravy, na odchod od spalovacích motorů, přechod k elektromobilům, které ovšem jsou neskutečně drahé, které si jen tak každý koupit nemůže. Na provoz laciné nafťáky EU brzy zakáže, ale předražené elektromobily si nikdo nekoupí.

Islamizace a arabizace životního prostoru bílého člověka bude postavena na neplodném 3. pohlaví bílého muže a ženy

Všude je podporována homosexualita, propaguje se mezi dětmi, všechno s cílem budování “neprodukčních partnerských svazků”, jak se nově a kulantně homosexuální páry nazývají v odborné literatuře. Zároveň se posunuje tropický rovník na sever, všimněte si vysokých teplot v celé Střední Evropě, a to jsme v listopadu. V noci nespadne teplota pod 14 stupňů Celsia v nižších polohách. Objevují se kolem nás živočichové, hmyz, rostliny a dokonce lidé, kteří se normálně vyskytují v jižní Itálii, na Balkánu, v subtropech, na Arabském poloostrově a v Africe. A spolu s nimi přichází i obyvatelé těchto oblastí, Arabové. Přináší s sebou nejen islám, ale především i své počasí. Arabové nemají problém s porodností. Mají hodně dětí. Jenže, když se podíváme na rozdělení bohatství v arabských zemích, tak si všimneme, že i v takových zemích, jako je Saúdská Arábie, žijí běžní muslimové opravdu velmi skromně, chudě, a to v širokých rodinách, kde probíhá majetkový sharing. Všechno se sdílí, bydlení, jídlo, peníze, starost o staré rodiče v důchodovém věku.

Výchova ambiguálních dětí k životu zvoleného pohlaví. Chlapeček si zvolil být dívkou.

Položte si otázku, proč se najednou v západní civilizaci začíná používat a propagovat sharing? Sdílení jízd autem (Uber), sdílení bydlení (AirBnB), sdílení jízdních kol ve velkých městech, sdílení knih. A zamyslete se, proč nikdo z politiků v Evropě neřeší důchodové reformy, i když ekonomové bijí na poplach, že už za 15 let bude zle? No, protože politici vědí, že za 15 let se důchodová reforma vyřeší sama, importem arabských migrantů, kteří si s sebou přinesou nejen Korán a jižní počasí, ale přinesou si i svoji kulturu, “sharing culture” a systém sdílení zdrojů v rámci sice početných rodin, které ale všechno sdílí a o své rodiče a prarodiče se postarají sami bez účasti státu. Nikdo tam nevolá po státem garantovaných důchodech. Nezapomeňte, že solidární důchodový systém vymysleli komunisté, to byl jeden z výdobytků tzv. budování socialismu.

Arabové vyřeší důchodovou reformu za evropské politiky sami, žádné důchody totiž potřeba nebudou, stačí dávky a přerozdělování na uchování sociálního smíru, jako to dnes praktikují šejkové v arabských zemích

Někdo opět řekne, že co se tím vyřeší, vždyť Arabové nepracují, jak si vydělají na uživení rodin a aby mohli živit prarodiče? Chcete odpověď? Tak se podívejte do arabských zemí, jak to tam vypadá dnes. Důchody tam nemají, ale povstání a revoluce kvůli tomu, že žijí chudě, tam nikde nejsou. Pokud je ekonomika založena na sdílení, náklady na provoz civilizace se stanou “manažovatelnými” a systém redistribuce zdrojů a přerozdělování udrží tyto lidi na uzdě. Takto ovládnutá společnost bude naslouchat vedení svých vůdců a bude ochotna jít do boje a válčit za jakoukoliv věc. A Rusko je tak blízko, a je takovým velkým terčem. Pro Araby? Ne, ale pro sionisty zcela jistě. A koho pošlou bojovat proti Rusům? Čech proti Rusku bojovat nepůjde, ale Arab a jeho početná rodina, ve jménu džihádu, bez mrknutí oka. Aby plán vyšel, musí západní civilizace pomalu zmizet a vymřít.

Evropa… ještě pořád, zatím…

Z bílé většiny se stane menšina, muslimská ghetta vznikají v Británii, ve Francii, ve Švédsku, v Belgii, radnice ovládají Arabové, v Česku se staví muslimské rezidenční čtvrti, arabizují se tradiční česká města jako jsou Teplice nebo Brno. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za Hnutí ANO dnes uvedl, že nikdo Velikonoce v ČR nezakáže, když bude přijata Istanbulská smlouva [2], jenže to asi zapomíná, že tady v Německu od letošního roku ministerstvo školství doporučilo německým školám nepořádat už vánoční besídky a nahradit je neutrální formou rozloučení se se starým rokem. Istanbulská smlouva, která ukotvuje genderový rift, vezme rodině právo na výchovu dítěte, pokud dítě orgánům státní správy nebo škole sdělí, že rodiče mu říkají, s kým se má a nemá kamarádit. Takový podnět totiž může mít genderový podtext, kdy sociální úřady budou muset prověřit, jestli dítě není vychováváno v rodině s cílem heterosexuální výchovy, a tím je dítěti odmítáno právo na genderové sebeuktovení.

Kabalistický stolec ve Vatikánu a vzpoura zbytku církve

Monsignor Petr Piťha pronesl proroctví, jeho kázání bylo mylně označeno za kázání, protože jeho projev byl vizí zániku národa. Piťha se tak připojil proti skupině představitelů katolické církve, kteří kritizují současné směřování Vatikánu směrem k podpoře homosexualizace a nasunování arabské migrace do tradičních křesťanských zemí v Evropě. Vatikán je zničen, jeho stolec obsadila Kabala, na tomto stolci sedí muž, za nímž je postava s rohy, která drží rozlomenou pečeť se symbolem dvou trojúhelníků zaklesnutých opačně do sebe. Jak nahoře, tak i dole. Tzv. Davidova hvězda, která tvoří tyto trojúhelníky, je hlavním symbolem Kabaly. Západní civilizace bílého muže dnes čelí genocidě, životní prostor bílého muže je měněn, jeho děti jsou degenerovány, zneplodňovány, transgenderovány, nesmí je vychovávat, bílý muž nesmí držet zbraně, nesmí říkat svůj názor, nesmí se stavět proti invazi Arabů. Zbývá jen už malá část kněží, kteří nebyli zkorumpování a nadále stojí na straně tradiční rodiny, která jediná může bílého muže zachránit. Pokud tma pronikne až sem, národ zahyne. Piťhovo proroctví důsledně vyslechněte, je tam všechno!

Zdroj videa: iDnes.cz [3]

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Dr.h.c. Ing. Mgr. Marián Kuffa.
Katolický kněz, který vyjádřil svůj svobodný názor, jak by měla vypadat tradiční rodina.
Liberálové se ho snaží zesměšnit, ponížit, dehonestovat tak, aby jeho názor neměl žádnou hodnotu.

https://www.hlavnespravy.sk/l-dve-popolusky-g-dvaja-princovia-kuffa-piestanoch-opat-upozornil-prznenie-deti-gender-ideologiou/1584690
(video v článku)

Gero
Návštěvník
Gero

V celku sa jedná o zatiaľ skrývaný nástroj k ovládnutiu celosvetovej masy

anonym
Návštěvník
anonym

Ano, solidární důchodový systém dali do zákona komunisti, ale už za Rakouska-Uherska byli státní zaměstnanci takzvaně pod penzí. Pádem monarchie se v První republice toto uzákonilo též a dále pak mohli si podnikatelé a to i drobní živnostníci platit sociální a zdravotní pojištění na bázi dobrovolnosti. Dokonce i některé velké fabriky platili svým zaměstancům pojištění, mohli to při dobrém výdělku odečíst z daní. Ovšem ne všechny, vše bylo na bázi dobrovolnosti a dohody zaměstnvatele se zaměstnancem, nikoliv jako dnes zákonnou povinností zamětnavatele. Přesto tyto dohody byly uzavírány, protože o dobré řemeslníky, spolehlivé účetní a další kvaliifkované procovníky byl vždy zájem. Samozřejmě, že pojištění nedostávali lidé pracující na nádenických pozicích, tak jako dnes na Dohody o vykonané práci. V době krize tyto benefity pak silně opadly. Nevím přesně, jak to bylo za okupace, ale vím, že doba odpracovaná za protektorátu se do důchodu po nástupu komunistů pak započítávala, a protektorátní úřady a zaměstnavatelé neměli problém odpracovanou dobu potvrdit.

Zan
Návštěvník
Zan

Je zajímavé. že komunisti žádné gendrové problémy neměli, na rozdíl od dnešní rádobydemokratické republice…..

HumanaeLibertas
Návštěvník
HumanaeLibertas

Co to je za blbost mluvit o genitální charakteristice člověka, jako o genderu. Podle mě se v tomto ohledu stále jedná o slovo sex/pohlaví. Stejně tak, jak stojí v občance. Pohlaví/sex určujeme u sebe a u druhých, kdežto gender můžeme určit pouze samy u sebe, protože se jedná o subjektivní znak (nevíme, jak se daný člověk cítí). BTW možná vedle emoční inteligence zavedou genderový kvocient 😀
Každopádně představa čekat, až se dítě v pěti letech rozhodně, zda bude kluk nebo holka, mi přijde úsměvná. Pokud nebudou rodiče degeni, tak budou dítě vychovávat podle jeho pohlaví.

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

Otázku nízké porodnosti ve vyspělých kapitalistických zemích vnímám právě v kapitalismu. Systém je postaven na výkonu a zisku. Nikde místo pro humánnost. Systém se tváří jako humánní, ochranou kde jaké odchylky od přírody, ale zároveň vytváří všechny předpoklady aby tradiční rodina nemohla fungovat. Systém postavený na zisku za každou cenu a permanentní nadprodukci vnucuje myšlenku, že jedině kariéra a ” vysoká životní úroveň” je tím pravým a jediným čeho lze v pozemském životě dosáhnout. Zisk ad absurdum je to jediné pro co stojí žít. Vysoká životní úroveň je poměřována zejména tím kolik zbytečných a nepotřebných krámů úspěšný člověk vlastní a jak často je schopen je obměňovat. Lidská zblblost z honby za vidinou úspěchu a bohatství v zemích ” vyspělého západu ” je systémovou chybou přežitého formátu společnosti, kterému dnes eufemisticky říkáme liberální demokracie. V odlišných kulturách, ať chceme nebo ne, nebyla ženám odejmuta role matek. Naše moderní společnost zblblá neomarxistickými tezemi však chce ženy 100% rovnocenné mužům bez ohledu na fyziognomii a rozdílné vlastnosti dané přírodou, které jsme stále součástí. Naše vyspělá západní společnost chce ženy 100% stejně výkonné. 100% stejně produktivní. 100% mužské. Kde zůstalo místo pro ženskost? Celý vyspělý západ řeší stále dokola stejně stupidními postupy se stejnými výsledky problém nízkého přírůstku populace. Stále stejně stupidně šlapeme na ty samé hrábě. Nikdo z elit však nikdy neřekne kde je problém, protože by to ohrozilo jejich parazitní způsob života. A protože jsme se dobrovolně nechali zapojit do myšího závodu, tak jsme se taky dobrovolně rozhodli pro sebevraždu ve jménu cizího bankovního konta. V davoelitářské společnosti to ani jinak být nemůže.

hana
Návštěvník
hana

Clanok nie je zrovna pozitivny a podla mna su v nom spletene pravdy a nepravdy.
Jedna nepravda sa tyka pocasia. To co sa na zemi momentalne deje, nie je sposobene clovekom, je to prirodzeny cyklus Zeme. Taketo obdobia boli aj v minulosti a podla najrenomovanejsieho klimatologa nas coskoro caka mala doba ladova. Celkom by som tomu aj verila, pretoze pozorujem posledne roky nieco cudne : vsade na samovolne vytvara mach, aj na zahonoch v zahrade, akoby sa Zem na nieco chystala.
Tiez nie je pravda (podla mna), ze ak vyhubia bielu rasu, a tym zlikviduju privelku spotrebu, vsetko bude OK. Arabi ziju skromne, pretoze nemaju zdroje na iny zivot. Akonahle sa k nim dostanu, su ovela narocnejsi, ako bieli, pretoze sa citia ako bohovia. To suvisi zrejme s inteligenciou mnohych z nich. Navyse ak by biela rasa zmizla, produkcia by sa znizila na minimum, Arabi pracovat manualne nebudu, pretoze to odporuje ich viere, cernosi pracovat nebudu, pretoze su lenivi a tiez na to nemaju. Cize vysledkom by boli minimalne zisky pre tych, ktori toto vsetko udajne organizuju.
Pocet ludi by sa vdaka reprodukcii novych obcanov zvysil coskoro o par miliard a nastal by chaos, hladomor a vzajomne vrazdenie, co by tych par vyvolenych nebolo schopni ovladnut.
A toto vsetko tito organizatori samozrejme vedia.
Takze sa domnievam, ze plan je uplne iny, ale o tom sa nepise.

Aleš K
Návštěvník
Aleš K

Asi se na mne budete (opět) zlobit, ale pokud je jazyk atributem národa, tak prosím nejen diskutující, peroucí se za národ český, aby tento atribut neprznili, aneb dejte si do pořádku gramatiku.
Číst hluboké úvahy někoko, kdo nezvládl požadavky základního školství…

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Aleši, kdo prošel školstvím a to více než jen základním, je natolik předělán, že se v jejich případech už nedá psáti o ” hlubokých úvahách”.
Pokud rozumíš psanému textu, což zajisté rozumíš, tak bys měl pochopit, že opravdu nejde o gramatiku … Je to stejné klišé, jako zde vyžadovat vykání, ale rozumím Ti. 🙂

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Nesouhlasím s Vámi. Jazyk je součástí kultury a ta obrovským způsobem upadla a dále upadá. Nejde jen o obsah, ale i o formu.

Noname
Návštěvník
Noname

Co s dětmi dělá experiment (šílenců a psychopatů) zvaný gender? Sebevraždy… Ale nikde se to nesmí říkat. Jeden příklad za všechny: https://www.fxp.cz/pribeh-chlapce-ktery-se-stal-soucasti-sileneho-experimentu

Kolemjdoucí
Návštěvník
Kolemjdoucí

Půda plná jedů, které mění hormonální činnost. A jsme doma.
https://www.stream.cz/adost/10028599-zamorena-puda-alarmujici-vysledky-testu-pudy-v-cesku

Karel II
Návštěvník
Karel II

Kdybys tady zůstal, a ne jenom kolem jel, tak bys vědel, že téma je tady o něčem jinem, o genderové totalitě!

hanns
Návštěvník
hanns

dobře
také jsme dělal v mládí chyby ale nyní jsem již jenom krásný 😉
(tento slovní obrat je z jedné anekdoty, tak mne prosím za něj moc nekamenujte, děkuji)

možná máte Karle II absolutní pravdu, ale o tu zde snad ani nejde
domnívám se, že se zde snažíme posunout blíž k dobru, takže když se někdo odchýlí od tématu – proč ne?