VIDEO: Milimetrový zabiják 5G! Radiace z mobilních věží 5G americké společnosti Verizon...

VIDEO: Milimetrový zabiják 5G! Radiace z mobilních věží 5G americké společnosti Verizon vyvolala poškození mozku u celého personálu hasičské stanice! Města v Kalifornii přijímají zákazy výstaveb 5G věží v blízkosti škol a dalších objektů, telekomunikační společnosti města žalují! Studie ukázala, že radiace z mobilních věží způsobuje rakovinu u laboratorních krys! A co v Česku? Zasadí se SPD za pozastavení budování 5G sítí v ČR?

VIDEO: Milimetrový zabiják 5G! Radiace z mobilních věží 5G americké společnosti Verizon vyvolala poškození mozku u celého personálu hasičské stanice! Města v Kalifornii přijímají zákazy výstaveb 5G věží v blízkosti škol a dalších objektů, telekomunikační společnosti města žalují! Studie ukázala, že radiace z mobilních věží způsobuje rakovinu u laboratorních krys! A co v Česku? Zasadí se SPD za pozastavení budování 5G sítí v ČR?

Americká televize CBS už na jaře minulého roku přinesla reportáž z kalifornského města Piedmont, kde místní zastupitelé na nátlak občanů zakázali americké telekomunikační společnosti Verizon instalaci nových 5G věží přímo v blízkosti místní školy a před okny rezidenčního komplexu, kde mají lidé okna do svých ložnic. Stejně tak americkou společností otřásla i reportáž o hasičích, kteří měli na své stanici nainstalovány dvě mobilní věže a po nějakém čase se u všech hasičů začali projevovat výpadky paměti, dezorientace v prostoru a v čase, zmatenost. Lékař u všech hasičů zjistil buněčné poškození mozku. Aby to bylo ještě více skandální, v zemi svobody v USA mají velmi podivný telekomunikační zákon, který zakazuje městským radám zakazovat výstavby mobilních věží, pokud jako důvod pro zákaz jsou uváděna zdravotní rizika. Lidé si tak podle zákona nesmí v USA na mobilní věže stěžovat, jinak právníci americký telekomunikačních společností můžou osobu nebo město zažalovat a přivést ho k bankrotu. Video nahoře má české titulky a zapnete je tlačítkem “CC” v liště videa.

Jenže o půl roku později přišlo zlo, na počátku listopadu minulého roku uveřejnili američtí vědci závěry 20-letého výzkumu, který potvrdil, že radiace z mobilních věží způsobuje rakovinu u laboratorních krys, ale co je zajímavé, téměř výhradně u samců. Rakovina zasahuje srdce krys, tumory na srdci, ale rovněž byly zpozorovány tumory na mozku a v rozmnožovacím ústrojí. Závěrečná zpráva byla několikrát oddalována a měněna, americký telekomunikační průmysl nasadil obrovské prostředky na to, aby studia vůbec nevyšla. Nakonec byla publikována a Wall Street Journal o tom přinesl článek [1]. Sítě 5G budou používat široké spektrum frekvencí, od 2 GHz až po 300 GHz frekvence. Radiace z těchto věží nové generace je úplně jiná, než u dnešních mobilních věží. A to si musíme vysvětlit.

Dlouhodobý efekt 5G radiace na lidský organismus bude děsivý

Frekvence 5G sítí v prvních letech v USA a v Evropě pojedou na vybraných kmitočtech uvolněných pro 5G sítě v minulých letech a také na tzv. satelitním spektru v rozsahu 30 GHz a výše. Z fyzikálního hlediska se u frekvencí nad 30 Ghz jedná o milimetrové vlny, které mají velký problém projít zdí, překážkou, dokonce i oknem. Aby bylo možné vůbec signál 5G přijímat v budovách, musí být vysílače 5G umístěny velmi hustě v obydlených oblastech, lepší je použít označení “extrémně husté pokrytí”. Z jednotlivých testů vyplývá, že efektivní dosah 5G zařízení uživatele bude zhruba 200 metrů od místa, kde stojí. To je skoro 5x menší dosah, než mají současné WIFI sítě v otevřeném prostoru. Velký problém bude uvnitř budov. Milimetrové vlny mají problém se zdmi, s cihlami, s prefabrikovaným betonem, armaturami ve zdech, s ocelovými nosníky, to všechno pohlcuje milimetrové vlny 5G sítí. Jediným řešením tak bylo zvýšit radiační výkon DAS, distribuovaných anténních systémů.

Vlnové délky.

Zvýšením výkonu se podaří věži prorazit milimetrovým vlněním do zděné budovy a zajistit spojení. Síla této průchodnosti ovšem klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje. Aby nedošlo k poškození biologických tkání obyvatel v budově, nemůže být výkon zvýšen nad limit a místo toho musí být k budově z druhé strany nainstalován druhý 5G vysílač, který bude penetrovat budovu z druhé poloviny stavby. Problém je v tom, že výkon věží už tak je na alarmující úrovní a nikdo neví, co to udělá s lidmi v dlouhodobém horizontu. Je to stejné, jako když budete dýchat výfukové zplodiny z výfuku. Když se nadechnete jednou za rok, asi to s vámi nic neudělá. Když to budete dýchat 24 hodin denně a po celé dekády, tak asi tušíte, jak to skončí. Zdravotní rizika spojená s 5G sítěmi vyplývají z toho, jak blízko a hustě budou muset být vysílače v blízkosti našich domovů, doslova před oknem. A jako v Americe budou přijaty zákony, že lidé nebudou smět mluvit o zdravotních hrozbách, budou žalováni a umlčováni.

Věže 5G budou rozesety okolo budov dokonce i z několika stran, aby vlnění prošlo dovnitř stavby

Milimetrové vlnění 5G sítí v blízkosti vysílačů navíc nepůjde odstínit a nepomůže ani Faradayova klec, protože milimetrové vlny takovou klecí a jejími oky bez problému projdou. Člověk by musel být v hermeticky uzavřené kovové místnosti. Slabé vlnění opravdu neprojde ani oknem, ale to se týká pouze takového vlnění, které je daleko od vysílače. V projektované operační dostupnosti 5G věže její signál neutlumíte a nezabráníte vlnění v průniku do budovy, protože útlum vzrůstá s druhou mocninou od zdroje a pokud nejste dostatečně daleko od zdroje, vlnění neutlumíte, ani kdybyste se postavili na hlavu, to je fyzikálně vyloučené. Představte si to jako přílivovou nebo zátopovou vlnu na řece. Nejde ji utlumit, musíte prostě stát v dostatečné vzdálenosti od jejího zdroje, kde vznikla, aby se snížila její průraznost.

Americká koncepce superskalární architektury 5G.

Zdravotní obavy jsou na místě, ale znovu i v připojeném videu nahoře si všimněte, že i v USA je veden mohutný závod o co nejrychlejší nasazení 5G sítí. Dostal jsem do redakce dotazy na včerejší článek, žádosti o upřesnění, ale já myslím, že většina lidí na alternativě už musí vidět, co je cílem. 5G sítě používají stejné frekvence jako mobilní pozemní sítě, i jako satelity na oběžné dráze. To je první indicie. Druhá indicie je, že Elon Musk ve spolupráci s globalisty a zatím i americkou státní mocí buduje celosvětovou satelitní 5G síť složenou z více jak 7000 satelitů. A tyto satelity budou mít neomezený radiační výkon, aby jejich signál doletěl až na zemský povrch a byl dostatečně silný, aby prošel střechami budov a několika patry budov, dokonce mrakodrapy. A ty mají hodně podlaží. Už vám to dochází?

Celosvětová satelitní a pozemní síť 5G je obdobou Skynetu, síť pro řízení strojů a robotů v rámci 4. průmyslové revoluce

Radiační výkon sítě Starlink bude tak obrovský, že nějaké DAS věžičky u baráků budou nic ve srovnání s radiací Starlinku. Tato síť na oběžné dráze bude ozařovat celou planetu. Před touto radiací nebude prakticky úniku, s výjimkou… s výjimkou 3 cest, o kterých jsem psal v mé první knize a všichni už víte, jak to dokonale najednou do sebe zapadá. Povrch planety nebude pro lidi, na povrchu Země nezáleží. Muskova celoplanetární síť Starlink není určena pro lidstvo, to je pouze záminka, zástěrka. Ten radiační výkon bude tak obrovský, že je jasné, že to není určené pro mobilní komunikaci lidstva, ale pro vznik celosvětové planetární a satelitní sítě, která bude řídit roboty a autonomní systémy pohybující se na povrchu celé planety. Těm žádní vysoká radiace ze Slunce nebo z Muskových satelitů vadit nebude, to nebude hrát roli.

Pokrytí povrchu Země jedním satelitem Starlink.

Člověku zůstanou jen 3 cesty pro přežití lidského genomu, cesta nahoru v raketách na jiná planetární tělesa. Cesto dolu, do podzemí planety Země. A třetí cesta, singularita a splynutí člověka a stroje. Starlink je totiž ve skutečnosti Skynet. Nebude to komunikační síť určená pro lidi, a to si vzpomeňte na filmovou sérii Terminator, kde Skynet byl prezentován nejprve jako obranný systém, ale později v alternativní minulosti jako skvělá celosvětová komunikační síť. V obou realitách šlo ale o síť, která nebyla určena lidem, ale k řízení strojů, robotů a autonomních systémů, které na zničené Zemi brázdily zničený povrch planety. Když mocní tohoto světa hovoří o 5G, myslí na novou éru robotů, stroj, AI a autonomních systémů, které mezi sebou musí nějak komunikovat, a k tomu je potřeba celoplanetární síť všech sítí. Milimetrový zabiják 5G.

Otázkou je, jestli SPD v České republice se zasadí o zákaz budování 5G sítí v ČR do doby, než studie prokáží, jak dalece milimetrové vlny ovlivňují buňky, mateřské plody, plodnost u mužů, srdeční choroby atd. Kvůli Huawei se začalo o 5G hovořit jako nikdy předtím, ale nevšiml jsem si, že by se SPD snažila na tomto tématu posílit své pozice a teze, přestože je k dispozici mnoho munice, kterým by SPD mohla Babišovu vládu argumentačně rozstřílet. Tady se hraje o zdraví národa, ne o bezpečnost nějakých 160 úřadů.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

218
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
susi
Návštěvník
susi

Staci se podivat, co dela s organismem “obycejna” frekvence 2G 3G a predevsim Wlan a DECT. Uz pri 2 000 Mikrowatt/m² stoupa u deti dvakrat pocet pripadu leukemie a vedle routeru je to 2500, jent tak pro srovnani. Dolkument stavebni biologie je sice v Nemcine, ale strucny a da se lehce prelozit. https://www.funkfrei.net/dokumente/090405-Grenzwerte.pdf

Pijack
Návštěvník
Pijack

Amíci už tlačí na pilu 2 roky a bez efektu. navzdory vše blábolům o ohrožení energetické bezpečnosti v Evropě, které šíří kdejaký protiruský poťapanec a je vidět, že evropské firmy Německo, ale i Švédsko a Finsko, které daly souhlas k vedení ropovodu jejich teritoriálními vodami) v tom mají JEDNOZNAČNĚ JASNO: je to kšeft kšeftů – protože Rusové (navzdory běsnící propagandě) jsou v tomhle směru považování za naprosto spolehlivého partnera (respektive firma Transgas). Na rozdíl třeba od Ukrajinců 🙂 Neumím si představit, že by se to amíkům podařilo zastavit, když do otevření zbývají už jenom měsíce… v podstatě to je min z 90% už vybudovaný. Ruský plyn bude po celé evropě (protože ho všichni chtějí!!). a distributorem budou de-fakto Němci. Navíc Řecko a Itálie už makají na tom, aby se z Ruska do jejich země protáhly trubky jižní větve ropovodu ovládaného Transgasem, které aktuálně končí v Turecku. Projekt amíků, že si z Evropy udělají odbytiště svého břidlicového plynu se hroutí jako domeček z karet…

https://archiv.ihned.cz/c1-66431130-usa-tlaci-na-nemecke-firmy-aby-nestavely-plynovod-nord-stream-2-z-ruska-hrozi-tvrdymi-sankcemi

Jo, abych nezapoměl… Zaregistroval jsem zprávu, že Amíci pohrozili Turkům, že je hospodářsky zničí pokud zaútočí na Kurdy v Sýrii. Všimněme si jaký to je zásadní rozdíl v postojích oproti EU před 3 lety – výměnou za “pomoc Turecka s imigranty” dala Turecku doslova volnou ruku v tom, jak si vyřeší “kurdskou otázku” a dodnes se EU zváří, že Kurdové jakoby snad ani neexistovali a že Turci nedělají nic tak špatnýho… A proč tomu tak je? Jenom proto, že Amíci už pochopili, že v Sýrii to projeli, ale protože Kurdy nechtějí nejen Turci a Iráčani, ale vlastně ani Asad (on je vlastně nechce nikdo, protože nikdo se nechce vzdát části území ve prospěch Kurdistánu), tak Kurdové budou pro Amíky udržovat v Sýrii požadovanou míru nestability! A můžou se v budoucnu stát dobrou záminkou pro další útok na Sýrii. No a kdyby Turci Kurdy likvidovali, tak by tím vlastně pomáhali upevnit pozici Asadovi – přestože ani Asada nemají Turci vůbec v oblibě. Ale kurdy nenávidí ještě víc.

Drahoslava
Návštěvník
Drahoslava

Apeluji na vládu ČR, aby se též prosadila PROTI umístění těchto věží. !!! STOP!!! umístění do vesmíru družic. Jsem PRO, k celosvětovému zákazu 5G. DÁT ŠANCI ŽIVOTU NA PLANETĚ ZEMĚ, VŠEMU ŽIVÉMU…

lasky
Návštěvník
lasky

Problém nieje v zariadeniach, ale v type energie, ktorú ľudstvo používa. V súčasnosti sa používa energia mužského typu (vybuchujúca) namiesto ženského typu (implodujúca). Ženský typ energie bol z rovníc odstránenený viac ako pred 100 rokmi, takže sa na žiadnej škole nevyučuje a technici, profesori ovlivnený touto výukou nemôžu tento typ energie vypočítať, tudíž neexistuje.
Z času na čas túto energiu niekto akoby náhodou objaví, leč veľmi rýchlo je vedeckou komunitou spacifikovaný aby nemohol šíriť takéto nápady popisované ako perpetum mobile (čerpanie energie z ničoho). Energia ženského typu je neškodná a liečivá pre ľudský organizmus. Používali ju už v dávnom Egypte, napríklad pyramída a pyramídové objekty dokážu liečiť rakovinu, predchádzať jej výskytu.
Pravý význam funkcie pyramíd, prečo ich vôbec stavali sa pomaly dostáva na verejnosť a pyramídy sa znova začínajú na Zemi stavať, napríklad pyramídový komplex v Rusku – oblasť Tomsk.

alena
Návštěvník
alena
Ladislav
Návštěvník
Ladislav
Jiři
Návštěvník
Jiři

Neměla by to být jen SPD, všichni politici, kteří jsou ve vládě a v parlamentu musí toto umět posoudit, když nám to schvalují. Bombardujte je zprávami a dotazy k jejich vzdělání a schopnosti posouzení tohoto. Mělo by dojít k celosvětovému zákazu 5G. Neboť jakmile jednou někdo umístí do vesmíru všechny ty družice a síť vytvoří, nebude cesty zpět…

Luk
Návštěvník
Luk

Politici nic nevyřeší. Jsou to nejúplnější lidi, za pár kaček nás klidně obětují. A sebe taky 😬

Ryžiak
Návštěvník
Ryžiak

Plošné pokrytí sítí 5G bude možné začít budovat po dokončení aukce frekvence 700 MHz, na které zatím funguje digitální televizní vysílání. Tuto frekvenci má televizní vysílání uvolnit do června roku 2020, aukce frekvencí, která by mohla pomoci vstupu nového operátora na český trh, se očekává příští nebo přespříští rok,“ píší Hospodářské noviny. „Komerční spuštění ultra rychlých sítí typu 5G se předpokládá po roce 2020 v návaznosti na chystané aukce kmitočtů v pásmu 700 MHz (kvůli jejich uvolňování musí přejít pozemní digitální televizní vysílání na standard DVB-T2). I přes nedokončenou standardizaci se momentálně počítá s až 20násobkem rychlostí stávajících sítí 4. generace (4G/ LTE) a s prodlevou, reakčním časem, pod 5 ms,

Míla
Návštěvník
Míla

Pokud budou někde postavený věže v Cr,mělo by být referendum jestli to chtějí lidé ve svém městě či nikoliv. Ale lidem to je v ČR jedno, snesou vše pane VK. Myslite to s nima a s náma dobře. Konečná, odzvonilo….

Sarka
Návštěvník
Sarka

Jak by asi to referendum po mediální masáži dopadlo?

hirameki
Návštěvník
hirameki

ano, roztomilé. těžko říci, zda je odpudivější G5 síť anebo čínský superfízlovací systém sociálních kreditů. brzy se neschováme ani před jedním. jo, bude za 6 dní na SV klábosnice s VK? čekal jsem ji včera a v archivu nic není.

hirameki
Návštěvník
hirameki

jo, už to tam Hlávka či kdo dal.

Jana
Návštěvník
Jana

Právě mi odepsal Veselovský z DVTV na tuto zprávu, kterou jsem zaslala na facebook DVTV :

“V New Yorku bude ustavena federální Velká porota k prošetření důkazů o demolici Dvojčat a budovy č. 7 WTC, které byly v dubnu 2018 předloženy skupinou právníků pozůstalých státnímu zástupci. Petice o 52 stranách je doplněna 57 důkazními materiály – výpovědi očitých svědků, videa, rozbory chemiků, závěry expertů – stavařů, demoličních expertů. Může jít o zcela zásadní průlom po 17 letech. Americká ani naše média o této události dosud neinformují.
V pátek 11.1.2018 od 17h byl na Svobodném vysílači odvysílán sestřih ze dvou rozhovorů k tématu pro pořad Interakce v akci, v archivu není zatím záznam, ale zde je 15min úvod, který jsem k sestřihům namluvila, tam jsem navíc zmínila jeden z důkazních materiálů předložených LC – seismické záznamy, které nesedí s ofi verzí. Je z nich vidět, že otřesy předcházely jak nárazům letadel, tak kolapsům budov.

https://uloz.to/!EqHCy2IsAxDN/2019-01-11-jana-karaskova-uvod-velka-porota-15min-mp3
______________

Veselovský za DVTV:

“Nevim presne, co byste chtela od DVTV, ale Svobodný vysílač rozhodne neni něco, s čím bychom chtěli jakkoliv spolupracovat. Jinak sestavení grand jury myslim vzhledem k její funkci neni žádným důkazem o čemkoliv. Max důkazem pochybnosti skupiny občanů. Zdravím, Veselovsky”
__________________
Moje odpověd:

Děkuji za odpověď. Vzhledem k nezájmu Vaší TV , ČT i dalších médií jsou tyto důležité informace šířeny americkým “disentem”, ke kterému patří i organizace zastupující tisíce architektů a inženýrů, a LC zastupující pozůstalé, přes alternativy.
Stejné je to i v ČR. Článek a video k tématu proto pravděpodobně zašlu i do Aeronetu, protože právě ČT mu dělá tak velkou reklamu, že má velký dosah.

Vás nezajímá co si myslí o útocích experti? Tisíce odborníků, kteří se ozvali, protože nesouhlasí se zprávou NIST?
Co si myslí pozůstalí? Otec syna, který zemřel explozí lobby těsně PŘED nárazem prvního letadla?
Proč se podle Vás jejich výpovědi nedostávají na stránky novin ani do vysílání CNN, BBC, ČT?

hirameki
Návštěvník
hirameki

Veselovský je zaprodaný pablb s věčně pochybovačným podmračeným ksichtem. ještě tak nejlíp mu šel rozhovor s tím naším profi-kulturistou, kde si naoko dávali páku.

Jana
Návštěvník
Jana

Odpověd Ministerstva obrany České republiky :
“Nepodléhejte lživým dezinformacím. Oběti v New Yorku, Londýně, Paříži a dalších evropských městech mají stejného pachatele – islámský fundamentalismus. Děkujme našim vojákům a našim spojencům, že likvidujeme teroristy v samém zárodku – v Afghánistánu, Iráku či Mali, a ne na Václavském náměstí.”
Konec chatu

Naši vojáci umírající v Afghanistánu a lež o 9/11… zdá se, že se po 17 letech důkazy o demolici WTC s konečně dostanou k vyšetřovatelům……
V New Yorku bude ustavena federální Velká porota k prošetření důkazů o demolici Dvojčat a budovy č. 7 WTC, které byly v dubnu 2018 předloženy skupinou právníků pozůstalých státnímu zástupci. Petice o 52 stranách je doplněna 57 důkazními materiály – výpovědi očitých svědků, videa, rozbory chemiků, závěry expertů – stavařů, demoličních expertů. Může jít o zcela zásadní průlom po 17 letech. Americká ani naše média o této události dosud neinformují.
V pátek 11.1.2018 od 17h byl na Svobodném vysílači odvysílán sestřih ze dvou rozhovorů k tématu pro pořad Interakce v akci, v archivu není zatím záznam, ale zde je 15min úvod, který jsem k sestřihům namluvila, tam jsem navíc zmínila jeden z důkazních materiálů předložených LC – seismické záznamy, které nesedí s ofi verzí. Je z nich vidět, že otřesy předcházely jak nárazům letadel, tak kolapsům budov.
https://uloz.to/!EqHCy2IsAxDN/2019-01-11-jana-karaskova-uvod-velka-porota-15min-mp3

Jana
Návštěvník
Jana

Odepsala jsem Veselovskému i MO i toto:
Bobby McIlvaine je jedním z důvodů, proč jsem tématu věnovala téměř 10 let svého života…
https://www.ae911truth.org/get-involved/bobby-mcilvaine-act

Ono se to časem dostane i do dalších médií, dnes je to jen na americké alternativě…

Jsem z Tábora, takže o tom budu informovat velení červených baretů.
Federal Grand Jury Will Finally Hear Evidence Of A Controlled Demolition On…
https://www.collective-evolution.com/2019/01/03/federal-grand-jury-will-finally-hear-evidence-of-a-controlled-demolition-on-911

Jana
Návštěvník
Jana

Alexandra Alvarová překvapila… autorka odborné publikace se vyjadřuje takto? Ad hominem? Komenty z fb Jakuba Jandy …

A. Alvarová je ta známá… kterou zvou do médií hlavníhop proudu…
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217987267892937&set=a.1450208334856&type=3&theater
image.png
Communication Consultant, Author of “Industry of Lie”, a book about methods of Russian Propaganda
Marketing Communications Supervisor ve společnosti BNH South House
Předtím pracoval(a) jako Public Relations Manager (PR Manager) pro European Parliament
Předtím pracoval(a) jako Political Marketing Consultant pro KDU-ČSL

::::::::::::::::

Marek Pocestný vy jste ta pomatená konspirátorka, že?

Alexandra Alvarova Jana Karásková zalez

Radka Krevulko Hooper Jana Karásková vy jste jako jed na intelekt .

Lukáš Chupáň Marek Pocestný Ne, je to piča….

Jana Karásková Ten text jsem zaslala i na další fb stránky, mimo jiné i do zpráv MO … dostala jsem odpověd…
Nepodléhejte lživým dezinformacím. Oběti v New Yorku, Londýně, Paříži a dalších evropských městech mají stejného pachatele – islámský fundamentalismus. Děkujme našim vojákům a našim spojencům, že likvidujeme teroristy v samém zárodku – v Afghánistánu, Iráku či Mali, a ne na Václavském náměstí.

Na kterou jsem odpověděla:
Ono se to časem dostane i do dalších médií, dnes je to jen na americké alternativě…
Jsem z Tábora, takže o tom budu informovat velení červených baretů.
Napsala jsem Veselovskému i MO i toto:

Bobby McIlvaine je jedním z důvodů, proč jsem tématu věnovala téměř 10 let svého života…
https://www.ae911truth.org/get-involved/bobby-mcilvaine-act

Jana Karásková Alexandra Alvarova Fakta vítězí ne? 🙂
https://www.collective-evolution.com/2019/01/03/federal-grand-jury-will-finally-hear-evidence-of-a-controlled-demolition-on-911

Jarmila
Návštěvník
Jarmila

CIA a Mossad si tenkrát před 17 lety s tím 9/11 tak trochu nadělali do kalhot. To proto, že nepočítali s tím, že v době celosvětového internetu jim hned všechno projde stejně jako kdysi, v době neexistence internetu. V dobách neexistence internetu totiž stačilo, aby všechna masmédia hlásala tu jedinou a správnou oficiální pravdu po dobu mnoha let, až se lež stala definitivní uznávanou pravdou. Pak ještě stačilo pozabíjet postupně všechny důležité svědky jako třeba v případě vraždy JFK a měli to vše vyřešené.
Jenže v době internetu je vše jinak. Pozůstalí i opravdoví vědci i po 17 letech ne a ne mlčet a stále vyřvávají do celého světa, že 9/11 byl inside job a stále žádají potrestání skutečných viníků- vlády USA. 🙂
A tak se tajné služby v době internetu rozhodly pro jinou taktiku. Většina těch „teroristických útoků“ je zincenována, najatí zaplacení herci v nich hrají mrtvoly, tak jako například v případě toho klubu Baclastan nebo jak se jmenoval. Udělá se kolem toho všeho v korporačních masmédiích, (patřících jednomu majiteli) obrovský rozruch- ale za krátkou dobu se vše spláchne do zapomnění. To proto, že po falešných mrtvých se neshánějí pozůstalí, kteří by celé roky neúprosně pronásledovali státní moc, ať celou věc pořádně prošetří.

Profesor
Návštěvník
Profesor

Kdo by se po tolikaletech v tom šťoural a zpochybňoval jedinou tolikrát opakovanou lež jako pravdu a tose nechce nikdo z těchto presstitutů umazat a pošpiňit si své jméno že jo?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Ze západní evropy , ale i odjinud se v poslední době hodně těch rozumnějších židů stěhuje do Izraele. I oni
tuší jak to s těmi parchanty typu Sorose a US židofašistů v brzké době dopadne. A kdo by u toho chtěl být i
když patří k těm rozumějším co nejedou podle Talmudu.