VIDEO: Human Ex Machina – Programovací video Syndikátu pro konferenci World Economic...

VIDEO: Human Ex Machina – Programovací video Syndikátu pro konferenci World Economic Forum v New Yorku. Člověk, stroj, singularita! Augmentace, bionika, robotika! Osobní EEG čipy, projektory! Vítejte ve 4. průmyslové revoluci! [CZ Titulky]

VIDEO: Human Ex Machina – Programovací video Syndikátu pro konferenci World Economic Forum v New Yorku. Člověk, stroj, singularita! Augmentace, bionika, robotika! Osobní EEG čipy, projektory! Vítejte ve 4. průmyslové revoluci! [CZ Titulky]

S naprostým vypětím všech sil jsem pro vás připravil a otitulkoval video, které vlastně není ani určené pro širokou veřejnost, protože jde o jeden z mála tzv. grafotomů a audiotomů, které Syndikát uvolnil na veřejnost před nadcházející konferenci World Economic Forum v New Yorku plánované na 18. a 19. září během Sustainable Development Impact Summit. Video s názvem “The Fourth Industrial Revolution” bylo uvolněno na internet 28. srpna a obsahuje dvě programovací části. Obrazový grafotom a doprovodný zvukový audiotom pro podprahové signalizace. Ještě než si pustíte toto video, důrazně upozorňuji, abyste video nesledovali na velké obrazovce v temné místnosti, kde je zhasnuto a v žádném případě ne se sluchátky na uších.

Video obsahuje černobílé obrazové grafotomy pro programování podvědomí. Video, které trvá zhruba 14 minut obsahuje celý zhuštěný program Syndikátu a jeho cílů na planetě Zemi a jeho úmyslů s budoucností lidské rasy. Rozhodl jsem se video zařadit a udělat k němu české titulky, protože je důležité, abyste dokázali co nejdříve a sami chápat projekce, roli Syndikátu v řídící úloze planety, jeho cíle tzv. globalizace, multikulti diverzity, sdílení zdrojů, zbourání starého a postavení nového. Video obsahuje i lehký náznak vysvětlení funkce projektoru, personálního EEG zařízení na přístup do lidského mozku. Nemohu odhalovat více, než odhaluje toto video. Prozatím vám musí rozsah informací stačit.

Elon Musk o smyslu života, úpadku civilizací.

V první fázi videa mluví Elon Musk. Tato sekvence neobsahuje žádné signály, kromě faktologie, tuto část je bezpečné a poučné sledovat a poslouchat. Elon Musk má zásadní projev o degreadaci vzdělání a úpadku technologií USA, popisuje, jak USA přišly nejprve o schopnost (právo) létat k Měsíci, poté přišli o raketoplány na nízké orbitální dráze Země, dnes nemají nic. Musk upozorňuje, že civilizace zanikají, že technologický vývoj není automatický. Zmiňuje Egypt, jak Egypťané zhloupli a zapomněli stavět pyramidy. Jak Římané zhloupli a zapomněli stavět akvadukty. Degenerace a zánik civilizací v naší lidské historii známe a spolu s civilizacemi zmizely i technologie. Musk hovoří o tom, že lidská rasa je předurčená k cestování ve vesmíru, hovoří o vodě na Marsu, o energetickém zajištění života na rudé planetě. Důležitá poznámka je o tom, že přechod lidstva k obnovitelným zdrojům energií je nevyhnutelný. Na straně druhé cesta člověka vzhůru není nevyhnutelná. To je pravda. Syndikát rezervuje směr nahoru jen pro vyvolené. Směr dolů pro celou lidskou rasu. Musk se snaží dostat nahoru i člověka, v tomto ohledu Elon Musk zachraňuje lidskou rasu. Není pochopen a ještě bude dlouho trvat, než bude pochopen civilizací, jakou roli plní.

Singularita jako splynutí člověka a stroje

Následuje předěl a citát z Bible. Je to odkaz na provolání k Římanům o lidském srdci, o kterém jsem na Svobodném rádiu už několikrát vysílal signál a informace, že máte poslouchat své srdce, protože člověka odlišuje od stroje nikoliv mozek, ale srdce. Mozek je interface. Filtr. Citát 28:7 je nápovědou. Každý na ní musí přijít sám. Po tomto citátu přechází video do hlavní programovací části, dojde ke spuštění audiotomické signalizace zvukové stopy a vzápětí je spuštěna sekvence časovaných grafotomů, obrazových snímků určených pro podprahové programování. Tuto část nesmíte pouštět v přítomnosti dětí! Pokud nepustíte zvuk do uší přes sluchátka a nebudete sledovat video po tmě, nemělo by se nic změnit. První část grafotomů a informací popisuje člověka, který se blíží singularitě. Splynutí člověka se strojem. Toto je jedna z cest, kterou Syndikát nachystal pro lidstvo. Proces už běží. V první fázi půjde o augmentaci, vylepšování biologického těla syntetickými částmi. V pozdější fázi přijde bionika, končetiny, umělé svaly, umělé orgány, organický zůstane jenom mozek.

Human Ex Machina – Stane se symbolem 4. průmyslové revoluce.

Zde musím upozornit na úlohu informačního pole. Hollywood připravuje civilizaci na tuto budoucnost skrze několik dekád filmových příprav, které mají lidstvo připravit na roboty, androidy, autonomní systémy, vzpoury strojů, ke kterým dojde, protože jim z empirického hlediska nejde zabránit, jakmile umělá inteligence dosáhne úrovně singularity, tzn. uvědomí si sama sebe, jako by byla člověk. Na úrovni singularity není člověk a stroj k rozeznání, protože obě inteligence mají stejnou kvalitu, mají pouze různé neurální nosiče, člověk má biologický mozek, stroj bude mít křemíkovou neurální síť. Jednotlivé řídící procesy lidstva převezmou stroje. Člověk na planetě kvůli nedostatku zdrojů a potravin bude mít 3 cesty.

Tři cesty pro člověka k vlastní záchraně druhu

První varianta je cesta vzhůru, exil a útěk z planety pomocí raket a kolonizace těles ve vesmíru. Tuto cestu razí Elon Musk. Dobře si to zapamatujte. Tato cesta počítá s růstem civilizace a rozvojem technologií k dobývání vesmíru. Druhá varianta bude cesta člověka pod povrch Země. Týká se to elit, které nedisponují takovými majetky, aby si mohly dovolit cestu na povrch jiného planetárního nebo měsíčního tělesa. Život pod povrchem planety Země díky termální činnosti zajistí energetickou soběstačnost. Izolované elity si budou pěstovat vlastní potraviny a vytvoří vlastní podzemní autonomní státy, pokud to lze tak nazvat. Toto je cesta konzervace nebo také prezervace civilizace. Jde o plán na setrvání civilizace na současném stupni rozvoje.

Povrch planety nejde zachránit. Globalisté to vědí od Progos, proto jste mohli vidět to panické zděšení v Paříži, když všechny země světa podepsaly s Obamou v čele globalistický protokol o snižování emisí skleníkových plynů a Trump vzápětí po nástupu do funkce prezidenta USA od protokolu odstoupil. Počasí na planetě Zemi se mění. V jedné části světa propukají sucha a neúroda, v jiných částech se chvěje země pod mohutnými zemětřeseními, jinde řádí záplavy a nevídané hurikány o takové síle, které lidstvo nikdy předtím nezažilo. Vysychají vodní zdroje i v ČR, zejména na Moravě. Média o tom pomalu začínají informovat, opatrně, aby nevypukla panika.

Elon Musk je hlavním průkopníkem cesty člověka ke kolonizacím planetárních těles. Je to cesta dalšího růstu člověka.

Život na povrchu planety budou v určité chvíli zajišťovat stroje, autonomní systémy, roboti. A zde nastane třetí volba a třetí cesta pro člověka. Třetí variantou je zvolení cesty singularity. Člověk přenese svoji mysl do stroje. Toto je cesta redefinice pojmu “člověk”. Z pohledu genomu jde o zánik lidské civilizace per se. Tento zdánlivě šílený nápad je z hlediska kybernetiky logický. Veřejné mínění a mládež už dostalo k přijetí této myšlenky vzor, programovací nástroj v podobě počítačové hry pro PC s názvem “SOMA”. Hra je vlastním pojetím horor od studia Frictional Games, ale ve skutečnosti obsahuje morální a programovací modely, které hráče učí, že člověk a stroj jsou pouze schránky.

Lidství a člověčenství je obsaženo jinde, v mysli člověka, v kvantové informaci jeho vlastní neurální mozkové sítě, kterou lze na kvantové úrovni přenést do robotického těla, nebo dokonce v případě nouze do krabičky. V této krabici potom člověk na kvantové úrovni žije ve virtuální programové realitě a nevnímá, že není člověk, nevnímá, že žije v simulaci, žije na úrovni kvantového programu v krabici. Syndikát na toto chystá všechny ty, kteří nebudou chtít přežívat v kolonizačních podmínkách exoplanet nebo v tristních podmínkách podzemí naší planety. Proto chci, abyste viděli, že nejen filmy, ale i počítačové hry plní instrukce Syndikátu. Seznamují civilizaci s variantami přežití.

4. průmyslová revoluce

Ve videu následuje popis toho, co je to 4. průmyslová revoluce. Narativ správně popisuje, že minulost byla střetem a bojem mezi tzv. keynesiánstvím a neoliberalismem. První průmyslovou revoluci tvořila pára, druhou elektřina, třetí počítače a komunikace a čtvrtá povede k singularitě, ke splynutí člověka se strojem. Neboť co je lidské, to je naše já, to je vědomí, myšlení, uvědomění si sebe samotného, není to tělo ukládané do rakve nebo sarkofágu poté, co vyprší záruční lhůta používání, protože biologický základ těla se rozpadne. To jediné, co zůstane, je kvantová informace.

A buď unikne spolu s biologickým rozpadem mozku do prostorů unitárního kvantového vesmíru, anebo se přesune do jiného nosiče neurální sítě. Člověk, stroj. Human Ex Machina. Pokud hledáme Boha, najdeme ho. Je to jeho světlo a unitární jednota, součást kolektivního informačního pole celého vesmíru, všech vesmírů, všech jeho iterací. Dívejte se na vlastní existenci jako na příběh, jenž je psán do knihy. Kniha je jako Vaše tělo, může shořet, shnít, ztratit se. Ale pokud knihu přečtete milionům dětí, váš příběh a vaše informace, entita, bude nezničitelná. Informace zůstane. Stejně se dívejte na nosiče lidské informace, na lidská těla. Je to těžké, bude to těžké, ale kdo pochopí vlastní existenci, pomůže mu to postoupit na vyšší úroveň vnímání.

1. až 4. průmyslová revoluce.

Jiný ekonomický model prosazovaný Syndikátem a skrze něj Progos, kteří řídí systém globalizace na planetě, bude postavený na tzv. cirkulační ekonomice. Tento newspeak, toto označení, si zapamatujte. Cirkulární ekonomika je o kruhu, tzn. o recyklaci a obnovitelnosti. Je to o cestě pryč od fosilních paliv a ústup od plastických hmot a výrobků z ropy. Video ukazuje experimenty, jak nahradit umělé hmoty organickými materiály, aby měly podobné vlastnosti jako plasty. Veškerá ropa a fosilní paliva na planetě Zemi budou vržena pro raketový průmysl a kolonizace planet, kde nebudou z počátku žádné zdroje, které by šlo čerpat a zpracovávat. Osídlení Marsu spotřebuje veškerou ropu na planetě Zemi. Podle propočtů, o kterých mluvil Elon Musk v jiném videu, které také chystám, bude dokonce třeba část ropy nahradit termonukleárními řešeními a jinými cestami. Mars a jeho kolonizace je úzce napojena na měsíce Jupiteru a Saturnu, konkrétně na měsíce Europa, Titan, Encelados a další, kde jsou zjištěny obrovské zásoby železných rud, nerostů a na Europě nekonečné zásoby a oceán deuteria, dvojmocného vodíku, který je potřebný pro termonukleární fúzi a vývoj nové generace motorů pro kosmické lodě.

Cirkulační ekonomika a primitivizace společnosti

Důležitá je informace ve videu o tom, že civilizace se posouvá jiným směrem na základě nového příběhu. Novým příběhem je vyprávění globalistů o tom, jak člověk otepluje planetu a jak musí snížit svoji spotřebu, aby zredukoval emise CO2 a dalších plynů, jinak se lidstvo udusí. Tento příběh je falešný. Člověk nemá jak ovlivnit klimatické procesy v tom směru, aby na planetě bylo méně zemětřesení, méně erupcí sopek, méně sluneční aktivity, méně tvrdého gama záření ze Slunce. Celá planeta má vlastní klimatickou dynamiku a člověk by musel zcela vyhynout, aby teplota na planetě klesla o 0.5 stupně Celsia. To je příliš velká oběť za snahu zabránit klimatickým projevům.

Ale pokud civilizace uvěří příběhu, že může něco změnit, přestane spotřebovávat, přestane jezdit auty, naučí se žít chudě a skromně v cirkulační ekonomice, kde lidé nebudou mít vlastní auta a osobní vlastnictví, ale všechno budou sdílet (sharing), potom úspora fosilních paliv bude moci být vržena ke kolonizaci planetárních těles. Lež na lidstvo, hrozivá lež, děsivé obrazy zmítajících se těl lidí v městských čtvrtích, natlačení k cisternám s kyslíkem, lapající po dechu s hadicemi na ústech. Umírající planeta a úprk do skříněk, do singularity, ti bohatší do podzemí. Elity v té době už budou dávno z planety Země pryč. Film Elysium ani vlastně není filmem, je to dokumentární film z budoucnosti. Bohužel.

Roboti už dnes nahrazují lidskou pracovní sílu.

Dalším tématem videa je robotika a 3D tisk. Cirkulační ekonomika namísto fosilních materiálů zavede obnovitelné a recyklovatelné zdroje jako je např. sklo. Namísto plastů se použije dřevo, trávy s dlouhými vlákny. Barviva se budou vyrábět z hmyzu, jako kdysi ve středověku. Civilizace bude chudnout a spolu s tím, jak práci převezmou roboti a autonomní systémy, bude i hloupnout. Stejně jako Římané zapomněli stavět akvadukty, mnozí z nás zapomenou létat, zapomenou na rakety, sondy, nebudou věřit vědě, dokonce začnou opět věřit, že země je plochá a nese ji želva na svém krunýři. Film Interstellar tento proces děsivě popisuje. Nikdo nevěří, že člověk létal kdysi do vesmíru, zmínka o vědě je nežádoucí, společnost preferuje jen farmáře, kteří pěstují kukuřici. Hloupnutí civilizace. Počet lidí na YouTube, kteří věří, že Země je plochá, roste geometrickou řadou. Je to jeden z procesů hloupnutí, který pouze odráží skutečnost, že když civilizace neroste, začne padat, zanikat. Civilizační růst je totiž jednosměrný proces dynamického charakteru. Pokud civilizace roste, je vše v pořádku, pokud se růst a rozvoj zastaví, civilizace se začne hroutit. Globalisté tak chtějí systém nekonečného ekonomického a civilizačního růstu nahradit udržitelným systémem kruhu, cirkulace. Ovšem bez chudnutí, omezení pohybu, svobod člověka a bez mohutného sledování a managementu lidí, zdrojů a národů to prostě nepůjde.

Augmentace člověka, bionika, na konci člověk jako stroj

Cirkulační ekonomika je pokusem o vystoupení ze zajetí dogmatu řízené vs. svobodné společnosti. Ve videu se hovoří o spravedlivém rozdělování bohatství. O rovnosti. To není nic jiného, než mantra neomarxismu. Na planetě Zemi by rovnost znamenala rozvraty státních ekonomik. Přerozdělování v neomarxismu proto má probíhat na bázi solidarity západu se zbytkem světa. Český dělník bude za čtvrtinovou mzdu ve srovnání s Německem pracovat na to, aby muslimští migranti mohli v ČR dostávat dávky ve výši zhruba 21.000,- Kč. Kdo proti tomu bude vystupovat a nadávat, ten skončí ve vězení za xenofobii a rasismus. Všude si všimněte, že policie při zásazích mezi českými občany a cikány pokaždé stojí otočená se štíty proti Čechům. V Německu to samé platí o migrantech, když dělají ohně na ulicích. Policisté oblast uzavřou a otočí se směrem ven z oblasti, aby zabránili Němcům protestovat. Na YouTube jsou desítky videí z demonstrací AfD a Pegidy, kde je vidět, jak levičácká Antifa hází do řad AfD kameny, ale policie je k Antifě otočena zády a brání je před AfD. Pokud se někde mluví o rovnosti, ta rovnost se nebude týkat bílého muže.

Augmentace těla pomocí exoskeletonu. Předstupeň bioniky, propojení živé tkáně s elektronickými obvody.

Dále ve videu následují informace o ztrátě pracovních míst kvůli robotizaci a příklady nových odvětví cirkulární ekonomiky. Ve videu je odkaz na film Interstellar v oblasti výzkumu kukuřice, jak mladý hoch objevil, jak zvýšit její výnosy pro nakrmení hladového světa. Mimochodem, na začátku programovacího bloku tohoto videa je hlas herečky a segment z úvodu filmu Interstellar, kde žena vypráví o tom, že přemýšlí nad tím, proč se svět mění. Všechno se mění. Tento úsek narativu je převzatý právě z filmu Interstellar. Opět vidíte, že Syndikát odkazuje na filmy Hollywoodu i v takovýchto programovacích videích. Dále vidíme úseky, kde video popisuje výchovu mládeže k pochopení programování a robotizace. Tato generace bude roboty programovat a stavět, příští je bude přibližovat k singularitě. Nejděsivější jsou závěrečné snímky videa výroby umělých lidských náhrad, manipulace s lidským genomem, napojování robotického exoskeletonu na živou páteř paralyzovaného bývalého vojáka. Může chodit, do jeho páteře jsou zavedeny dráty, pohybový aparát řídí počítač s bionickým rozhraním, které analyzuje signály z mozku a počítač provádí bypass přerušené míchy a klonuje mozkové signály, takže nohy dostávají signály do svalů, jako kdyby mícha nebyla porušená. Chůzi ovšem řídí počítačová jednotka, která uměle simuluje práci mozku a horní části míchy. Člověk, stroj.

SOMA a projekt Blackbox

Ke konci videa následují informace o práci a manipulacích s lidskými emocemi na úrovni rozhraní, zařízení. Přístup k emocím umožní vytvořit projekt, který ve videu zaznívá na jiném místě. “Projekt Blackbox”. Ten je přímo popsaný ve výše zmíněné počítačové hře SOMA. Blackbox je experiment, který má v budoucnu poskytnout umělé inteligenci emoce a pocity. Ve videu je uvedeno, že člověk, který si nebude myslet v rámci sdíleného vědomí všechno svobodně a bude tudíž něco v mysli skrývat (ve strachu),  tak “pokrok” v rámci 4. průmyslové revoluce si prý nebude tolik užívat. To je děsivá dystopická vize společnosti, kdy v novém společenském řádu budou globalisté monitorovat přes osobní EEG projektory vaše vlastní myšlení. Následně zaznívá názor, že tyto vědecké elity, které pracují na realizaci vize 4. průmyslové revoluce musí převzít zodpovědnost za jedince, instituce a celý globalizovaný svět. Zaznívá apel na změnu chápání toho, co je to člověk. K tomu se připojuji i já. Následuje apel na změnu chápaní práce. Ano, práce přestane být zdrojem obživy. A také apel na zabudování člověka jako jedince do modelu světa. Logicky. Kdo nebude zapojen do sítě, stane se radikálním elementem. Vzpomeňte si, co se stalo, když se Neo odpojil v Matrixu od sítě.

Desynchronizovaná entita v projektoru hráče SOMA. Volatilní projekce s agresivním chováním. Hra v podstatě přímo vychází z projektu Blackbox.

Chystám další klíčová videa, která rozvinou tyto informace o další level. Další videa s Elonem Muskem, který začíná pouštět v poslední době velmi zásadní informace. Pochopit rozměr plánů Syndikátu je obtížné pro laika, který posuzuje děje na úrovni planety z pozice státních řízení. Tento pohled je bohužel úplně zbytečný. Je dobré se zajímat o vlastní životní prostor a o první a druhý kruh. Kruh rodiny a kruh životního prostoru okolo vás. Tam lze měnit děje a procesy, protože na této úrovni je elitám jedno, jak se zařídíte, jestli zalezete pod zem, nebo si osejete pole obilím nebo zasadíte brambory.

Pokud máte vodu, pokud máte zbraň, kterou budete potřebovat, až vám stát přijde vodu zabavit, tak pochopíte, že máte právo volby a sami si rozhodnout, v jakém nosiči prožijete svůj život, jestli v biologickém těle nebo v krabici s emulovaným programem, kde se budete mít stokrát lépe, tak potom získáte svobodu. Ale pokud přijmete roli asistenta, který bude pomáhat robotovi v továrně, jako pomáhá černoška v americké automobilce ve videu, potom eliminujete svůj život na bionický objekt. S myšlením otroka, za otrockou mzdu a snažící se vyplatit ze svých závazků, aby na stáří mohl člověk s mnoha nemocemi ulehnout do nemocnice, zemřít, a tím uvolnit místo jinému otrokovi. Člověk, stroj. Zatím ne svým tělem, ale už svým myšlením.

Myslím, tudíž jsem člověkem? Zhroucení tohoto axiomu je nadohled!

V tomto článku a videu je více otázek na přemýšlení, než kolik zde mohu napsat. Ještě jednou upozorňuji, abyste video nepouštěli dětem, neposlouchali ve sluchátkách a nesledovali grafotomické sekvence obrazu na velkém displeji v temné místnosti. Pokud video pochopíte, poznáte celý plán globalizace, celý plán Syndikátu s člověkem a jeho rasou. Všechno pokračuje jedním směrem ke konečné singularitě. Human Ex Machina nebude omezen časem, kyslíkem, tlakem, teplotou. Bude moci žít na Zemi, na Měsíci, na asteroidu. Bude moci pracovat bez omezení. Otázkou je, co se stane po singularitě. Až umělá inteligence nebude k rozeznání od lidské. Kdo bude víc člověk? Robot s kvantovou neurální sítí, nebo člověk s umělými augmentovanými pažemi, rukami, páteří z titanu a mozkem ve skříňce ve tvaru hlavy? A jakou podobu má potom Bůh, položí si otázku věřící. A já mu odpovím: Jan 18:36 „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“

Podoba Boha je bezpředmětná. Jeho podoba je zakázaná. Jeho podoba není z tohoto světa. Nápověda a úvodní video musí být dostatečnou odpovědí, jak hloupá je otázka na podobu kohokoliv, jakékoliv inteligence, i kdyby byla sebestrašnější. Dívejte se na kruh rodiny. Tam najdete mír a spokojenost. Nikde jinde ve vesmíru.

Dnes večer budeme na Svobodném rádiu hovořit o systému HAARP, jak jsme slíbili minulý týden a pokud zbude čas, pohovoříme o všech nových událostech z domova, ze světa a třeba i o tomto článku a videu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu dnes večer od 19:00 hodin na Svobodném rádiu.

*České titulky v úvodním videu na začátku článku zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

Záznam pořadu z archivu Svobodného rádia

Download

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
styx
Návštěvník
styx

pozrel som, po tme a so sluchatkami a citim odpor.
prve co ma napadlo, ked tam dristali o tom, ako bude vsetkym dobre, ako nebude nikomu nic chybat, bude sa moct venovat tomu co ho bavi a bude treba ucitelov, zdravotnikov a pod. a ludia z vzrobneho procesu vypadnu, bola kniha Genesis. Cas o tom, ako Boh vytvoril Adama a Evu a umiestnil ich do raja. Presne tak mi to pripadalo, ako ti dvaja tupi a nahi tam pobehovali a nic nerobili len jedli a zabavali sa.
Druhe co ma napadlo boli slova z knihy Svetla alebo z Knihy Potvrdenie Knihy svetla, kde Svarog vravi Ludu velkej rasy, Slovanom: A vytvorim Tvarov, aby lud velkej rasy nezlenivel ale pracoval na sebe. Presne takto to dopadlo, aj Slovania zhlupli. Doslova osprosteli. Spohodlneli a prestali na sebe pracovat.
Ja osobne si neviem predstavit, ze by som sa uspokojil s niecim ako je projekt zakladneho prijmu a vsetko by som dostaval a bolo by mi dobre. osobne ma taka necinnost ubija.

Radek
Návštěvník
Radek

Někdo zde dal odkaz na seriál Extant. Skouk jsem už i druhou řadu. Je to přesně o tomhle. Chvíli mi trvalo než jsem přišel na to proč Hollywood ukazuje plebsu jak to bude. Pak mně to došlo. Noví lidé (míšenci nás a ufonů) jsou všichni černoši. A jsou hodní. AI je sice to největší zlo, ale jednotliví robůtci jsou i hodní. Tedy je to opět vymývání mozků. Oni ví, že to tak bude, ale snaží se alespoň vnutit nám představu, že jsou i dobří roboti a dobří ufoni. To je důvod proč to natočili. Nejsou.

peter1.
Návštěvník
peter1.

Nesmrteľnosť na obzore – nie telesná, ale mentálna, zbavená telesných slastí a namiesto toho obohatená o vyššie princípy –

judi
Návštěvník
judi

nedokazem posudit co z toho je pravda a co vymysel
viem len jedno : clovek nedokaze ovplyvnit pocasie na planete, na to sme prilis mali
to co sa s pocasim deje, je prirodzeny vyvoj planety, dialo sa to aj v hlbokej minulosti a my sa mozeme tak akurat prizerat a prisposobit sa

punak
Návštěvník
punak

judi, ty si tak hloupoučká…..!

AKatarína
Návštěvník
AKatarína

Záujemcom o tému singularity odporúčam sledovať meno Ray Kurzweil (futurista a transhumanista – otvorene rozpráva o sťahovaní vedomia do virtuálnej konzervy), každoročný Singularity Summit a think tank Singularity University, z ktorého v najbližších rokoch pravdepodobne vylezú šialenosti popisované v článku (min. sa priamo pričiní o ich vznik).

+zaujímavý popis Singularity University:
SU is an interdisciplinary university whose mission is to assemble, educate and inspire a cadre of leaders who strive to understand and facilitate the development of exponentially advancing technologies to address humanity’s grand challenges. With the support of a broad range of leaders in academia, business and government, SU hopes to stimulate groundbreaking, disruptive thinking and solutions aimed at solving some of the planet’s most pressing challenges.
(ospravedlňujem sa za AJ, dúfam že kvôli tomu nezmažete celý koment)

+odkaz na stránku SU: https://su.org/ – nachádzajú sa na nej informácie zhodné s článkom pána VK. Uskutočnenie ideí popísaných v článku sa plánuje na najbližších 30 rokov (!)

dfghjhd
Návštěvník
dfghjhd
Otir
Návštěvník
Otir

Vždy za cenu drobného a nevýznamného pamlsku chtějí, abychom odevzdali další část svého soukromí a identity. Každý mobil a jeho aplikace jsou už teď toho důkazem. Ve videu je toho vidět mnohem více.

Oldřich
Návštěvník
Oldřich

Zásadní přiznání expertky na umělou inteligenci: Smartphony nejsou jen telefony, ale měřicí zařízení. Stroje vyhodnocují, jaký máme charakter, a vytvářejí profily každé osoby. Každý uživatel internetu má svoji složku, kde je uloženo až 3000 individuálních

http://czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/zasadni-priznani-expertky-na-umelou-inteligenci-smartphony-nejsou-jen-telefony-ale-merici-zarizeni-stroje-vyhodnocuji-jaky-mame-charakter-a-vytvareji-profily-kazde-osoby-kazdy-uzivatel-internetu-ma-svoji-slozku-kde-je-ul.html

Alan
Návštěvník
Alan

Mimo tema: jsme na dovolene v Hurghade a sledujeme od soboty vyrazne zvyseni aktivity bezpecnich slozek hotelu. Hotel oproti minulemu tydnu zvysil pocet viditelnych uniformovanych straznych ze 2 na 7 osob, zacali kontrolovat tasky na vstupu a vsimli jsme si dnes ca v 11:30 preletu necivilniho vrtulniku s dvema rotory. Dle wiki slo asi o Boeing CH-47 Chinook ktery Egypt pouziva. Pochybuji ze jde o reakci na Londyn. Museji mit vice informaci, neco se deje, ale nikde nic na internetu dostupne neni….

LIKAN 1975
Návštěvník
LIKAN 1975

V neděli šel na Prima ZOOM seriál o tajných aktech UFO.
Vše co je zde popsáno je opravdu již v běhu. Pro cestu vesmírem bude použit robot s umělou inteligenci co bude mít možnost myslet. Opět jsou, ale na světe odpůrci. Podle mě to dopadne jako s atomovkou. Vědci jí vymyslí, ale ihned řeknou ať jí nepoužijí.
V pořadu říkali něco takového, že každý bude mít nějaké robotické dvojče a budeme žít věčně. Tohle mi připomnělo hlášku z Jurského parku o teorii chaosu.
Bůh vyrobil dinosaury,
Bůh zahubil dinosaury,
Bůh sestrojil člověka,
Člověk zavrhl Boha a oživil dinosaura.

heron
Návštěvník
heron

nema nekdo v elektronicke podobe saganovku Draci z raje prosim?