VIDEO: Hate Free Vulture propaganda, která má za cíl vyvolat útoky proti...

VIDEO: Hate Free Vulture propaganda, která má za cíl vyvolat útoky proti menšinám a migrantům, aby mohly být přijaty “Norimberské” zákony. Příčinou nenávisti je frustrace. Historie Německa by mohla vyprávět!

VIDEO: Hate Free Vulture propaganda, která má za cíl vyvolat útoky proti menšinám a migrantům, aby mohly být přijaty “Norimberské” zákony. Příčinou nenávisti je frustrace. Historie Německa by mohla vyprávět!

Česká neziskovka Hate Free Culture, které já osobně přezdívám poslední slovo v názvu na Vulture (sup), rozjela na internetu ve spolupráci s Norskými fondy bizarní kampaň ve stylu Festivalu politické písně Sokolov. Nezávislí umělci mají uveřejňovat hudební a jiná audiovizuální díla s anti-hate tématikou, bojem proti nenávisti, xenofobii a rasismu. Oproti tomuto bylo krákání ukrajinské rehab-feťačky Jamaly v Eurovizi mistrovským uměním. Reakce veřejnosti jsou zdrcující a efekt je přesně opačný. Mezi občany vzniká vůči této provokaci neziskovky obrovská nenávist, která může přerůst v násilí a útoky. A přesně toto je cílem.

Jak vyprovokovat obyvatelstvo k útokům?

V Česku chybí tvrdší a represivnější zákony proti projevům nenávisti vůči migrantům a cizincům. To tvrdí čím díl tím více sluníčkových aktivistů a nejde zdaleka jen o výkřiky do tmy paní Šabatové. Jenže pro přijetí komplexních zákonů na německý způsob chybí politická vůle. Neziskovka HateFree se proto rozhodla, že na to půjde od lesa cestou řízené provokace. První pokus v únoru nevyšel. To byl ten nepovedený pokus se zapálením feťáckého doupěte s názvem Klinika [1]. Zaměstnanci neziskovky a jejich kamarádi neuměli namíchat správné složení molotov koktejlů a Klinika prostě nechytla a nikdo v ní neuhořel. Kauza se nekonala. Protože šlo o provokaci ze stejného soudku jako s tím pánem od policie v hnědé bundě v Thunovské ulici, tak je jasné, že tudy cesta nemohla vést.

hate-free-speech-and-hate-free-zones-eea-and-norway-grants-funded-project-1-638.jpg
Ač česká neziskovka, své postery komunikuje HateFree Culture anglicky… asi proto, aby tomu chlebodárci z Norských fondů rozuměli.

Druhý pokus přišel koncem dubna, kdy do médií pronikla informace o tom, že neznámí vandalové postříkali tzv. Hate Free Zóny (místa a podniky označené nálepkou neziskovky) hanlivými a nenávistnými nápisy [2]. Ani tentokrát z toho žádná kauza nebyla, jako důvod pro činnost legislativy a přijetí “norimberských” zákonů to nestačilo. Nyní to neziskovka zkouší s prvoplánovou provokací pomocí videí, které jsou natolik šílené, že mohou v některých lidech opravdu vyvolat takovou míru nenávisti, že někdo to už nevydrží a půjde si s chlapci a dívkami z HateFree Culture  popovídat ručně stručně. Po zhlédnutí výše uvedeného videa by mně to vůbec nepřekvapilo.

Opravdu nevím, na jak velké částky mají činovníci zmíněné neziskovky uzavřené životní a úrazové pojistky, ale mohl bych si klidně vsadit, že pokud budou v těchto šílených aktivitách a provokacích (financovaných mj. i z peněz daňových “potratníků”) pokračovat, tak to nedopadne dobře. Pokud neziskovka vyzdvihuje video, ve kterém se zpívá, že dotyčný zpěvák “nenávidí nenávist”, tak se dostáváme do šíleného kolotoče, který přebíjí vlastní obsah protivýkřikem, který vyvolá více nenávisti, než cokoliv jiného. Možná by stálo za to, aby neziskovka a její činovníci popřemýšleli nad příčinami nenávisti. To by ovšem vyžadovalo studium psychologie a ne jenom peníze z Norských fondů na založení a provoz neziskovky.

Nenávist je produktem frustrace!

Nenávist je z psychologického hlediska produktem frustrace. Pokud chcete odstranit nenávist, odstraňte příčinu, nikoliv následek. S pochopením kauzality mají problém prakticky všechny neziskovky. Pokud půjdeme do historie zakořeněné nenávisti např. vůči Židům, vychází tato nenávist z historické frustrace, kdy Židé nikdy manuálně nepracovali a živili se všeho všudy jen 5 způsoby: Obchodem, lichvou, uměním, politikou a médii. Pogromy postihovaly Židy napříč staletími v Evropě právě kvůli tomu, že jejich etnikum “tylo” z manuální práce druhých. Tam, kde se lidé lopotili na stavbě silnic a hradů, tam Židé půjčovali groše a prodávali materiál na úvěr. Staré německé přísloví říká: “Až uvidím Žida se zednickou lžicí v ruce…”, což je německá verze českého přísloví “Až naprší a uschne!” a je to vyjádření pro situaci, která nikdy nenastane.

f0d0857635eb8e6ffeaf1136464e_base.jpg
Sprejerský útok na jednu z pražských kaváren, která se prezentuje jako Hate Free Zóna.

Neochota těžké a špinavé manuální práce je u Židů důsledkem jejich víry a výchovy. V ortodoxním pojetí je kontakt se zeminou, hmotou a slitinami či kovem dovolený pouze pro Gojímy (ne-Židy). Zemina je plná červů, hniloby a nemocí, čili produktů Satana, takže Židé se odpradávna vyhýbali zemědělským pracím. Práce v průmyslu je špinavá, olej, maziva, prach, ocel, piliny, to všechno jsou produkty Země a jsou nečisté. Vidět Židy pracovat v průmyslu u soustruhů je proto vyloučené. Velký problém nastává u Židů v učebním/studijním poměru. Žid může být podřízen jen jinému Židovi, ale ne Gojímovi. Z tohoto potom pramení skutečnosti, že děti ortodoxních Židů chodí zase jen do soukromých židovských škol, kde se jim dostane ortodoxní výchovy a kruh se uzavírá. Zaměstnanci mohou podléhat zase jen židovským nadřízeným.

Pogromy na Židy jako příklad historické frustrace

Židé historicky se živili především obchodem a lichvou, později bankovnictvím. To mělo za následek, že disponovali velkými majetky, což vzbuzovalo závist a tím větší nenávist. Obyčejní lidé a veřejnost, když umírali na dýmějový mor ve středověku, tak Židé se odstěhovali. Když mor skončil, vrátili se a vykoupili všechny lukrativní pozemky za hubičku, za zlomek skutečné ceny, taktéž domy a sídla po obětech moru. Toto chování nebylo tolerováno a pravidelně po velkých morových ranách v Evropě probíhalo nejvíce pogromů na Židy, protože peníze chyběly, městské pokladny byly po morových ranách prázdné, ale Židé disponovali majetky a chtěli všechno skoupit za pakatel, což bylo posuzováno jako hyenismus. Dnes by se tomu řeklo “výhodná koupě” po původním majiteli a jeho nešťastném konci.

V Kolíně nad Rýnem se dodnes vypráví, jak za velké morové rány na konci 14. století dvě velké židovské rodiny licitovaly s nakaženými majiteli domů ve městě přes plátěný závěs, aby se kupující nenakazili. Zatímco majitel s ženou umírali, židovský obchodník licitoval odkup domu i s budoucími mrtvolami majitelů. Součástí dohody bylo, že až majitel s ženou zemřou, židovský obchodník jim v rámci kupní ceny domu zaplatí honosnou hrobku a řádný pohřeb. Nezaplatil. Těla původních majitelů nechal spálit na hranici spolu s ostatními obyvateli města, kteří morové ráně podlehli. Licitování ovšem vyslechla služebná a vyzradila zástupcům města detaily prodeje. To mělo za následek výbuch vzteku radních a vypuknutí pogromu na Židy z roku 1398.

zionist-media2.jpg
Zpravodajská média a tiskové agentury kontrolují Židé… jak jinak.

Když se tedy díváme na antisemitismus dnes, vychází z historické frustrace, že Židé často profitovali z neštěstí druhých, aniž by v tom spatřovali morální nebo společenský problém. A to nebylo tolerováno ani ve středověku. Dnes je ale situace jiná. Židé vlastní média, noviny, televize, banky. Ovládají tím tvorbu veřejného mínění a chody ekonomik. Financují strany ve válečných konfliktech. Ovládají finanční situace zemí. Ovládají Mezinárodní měnový fond, americký dolar, FED a jeho emitování dolaru, ovládají ECB a emitování EURa. A nikdo s tím nic nemůže udělat. Nikdo to nemůže změnit. Z toho pramení potom frustrace a následně nenávist. A úplně stejné je to nyní s migrací a migranty.

Nenávist vzniká kvůli Evropské komisi a Lisabonu

Lidé migraci nechtějí, odmítají migranty, ale není to nic platné. Dokonce ani odpor české vlády vůči kvótám nic neřeší, protože Česko stejně bude nakonec v Evropské komisi “demokraticky” přehlasováno v rámci Lisabonské smlouvy a Brusel do Česka začne nasunovat migranty proti vůli občanů. A co to vyvolá? Nejprve frustraci, že národ nemá páky, jak zabránit nasunování Arabů do vlastní země a následně to vyvolá nenávist. A nemusím být jasnovidec, abych už teď viděl, jak to dopadne. Nenávist přejde v útoky. Ale těm žádná neziskovka nezabrání tím, že bude natáčet provokativní multikulti videa, kde se objímají a v závěru dokonce homosexuálně líbají Cikán a skinhead. Ne, takhle to fungovat nebude.

Ovšem pokud je cílem vyprovokovat občany k útokům proti migrantům, aby mohly být přijaty tvrdé anti-hate zákony v ČR v reakci na takové útoky, tak se obávám, že taková provokace opravdu může fungovat. Jenže zákon nenávist neodstraní. Pouze jí kriminalizuje, ale nevyléčí ji. Nenávist proti Cikánům má stejného jmenovatele jako nenávist proti migrantům. Obě etnika jsou chráněná, nadřazená, občané nemají zastání, problémy s etniky se neřeší a když přijde konflikt, policie a těžkooděnci chrání etnikáře a mlátí občany a majoritu. A majorita je vyzývána, aby se přizpůsobila menšinám. Stejně jako dnes HateFree Culture vyzývá, aby se většina sluníčkově objímala s migranty, které v této zemi nikdo nechce.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
LCZ
Návštěvník
LCZ

Údajná jazyková škola, ve skutečnosti MEŠITA s podporou HATE FREE, pod patronací DIENSTBÍRA a ZA STÁTNÍ(NAŠE) PENÍZE!
Reportáž FTV Prima.
https://video-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t43.1792-2/13080305_275683112777187_2069223329_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTg2NSwidmVuY29kZV90YWciOiJzdmVfaGQifQ%3D%3D&rl=1500&vabr=752&oh=444ac65930629637704e0d172e747383&oe=574B9DF2

pavlina
Návštěvník
pavlina

Majitelé FEDu jsou architekty obou světových válek a je tedy jasné že i obětování části svého národa holokaustem je jejich záměr … co k tomu dodat ? třeba něco o tom že jdou klidně přes mrtvoly kohokoliv i příbuzných – nu ano těch chudých …

Amus
Návštěvník
Amus

Vynikající článek!!!

Bonďa
Návštěvník
Bonďa

Bude se bojovat.To si pište.Nenecháme zničit odkaz našich předků.

Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem

Přesně tak, jak to půjde navštívím špinavýho homocigána Houdka s nabídkou hlubokýho kulturního obohacení násadou od krumpáče.

paradisex
Návštěvník
paradisex

Co to je za kokotskej klip?

Amus
Návštěvník
Amus

Klip na pozvracení.

Houdkův anál kultůrně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houdkův anál kultůrně obohacený statným migrantem

Odporný xenofilní humus částečně placený z erárních peněz všech českých občanů. Jestli tímto způsobem HATE FREE mrdky chtějí dosáhnout větší nenávisti a přechodu k fyzickému napadání, tak gratuluji. Už si čistím zbraň a dokupuju zásoby střeliva i násad na krumpáče, velmi vhodný to nástroj ke kulturnímu obohacování xenofilů.

Relokátor
Návštěvník
Relokátor

Se vší úctou – přikládáte Nenávisti zdarma daleko větší význam, než má a než by si přála mít. Ano, jedná se o neziskovku několika parazitů, kterou platíme my všichni, nepochybně se pokusili zapálit Kliniku, posprejovali výlohy pár kaváren, ale jejich problém je, že i přes mohutnou mediální masírku je nikdo nebere vážně, případně z nich mají lidé legraci. To je pravděpodobně sejří víc, než stabilní neúspěchy. Pokud si tuhle bandu diletantů opravdu vybral mladý profesionální syn jako beraniclo na rozpoutání nenávisti, tak to svědčí o jeho naprosté neschopnosti a neztrácel bych s tím čas 🙂 P.S. Osobně jsem se při sledování “vítězného klipu” řezal jak puberťák, nijak jsem se nepohoršil, spíš jsem se málem počůral smíchy.

skeptic
Návštěvník
skeptic

To mi připomnělo anekdotu:

Autobusem do Tel Avivu jede pan Löbl a čte arabské noviny. Vidí ho pan Kaplun a pohoršuje se:
„Löbl, co to vidím, proč čtou arabské noviny? Nestyděj se? Proč nečtou naše? Třebas Haarec, nebo The Jerusalem Post?“
Pan Löbl se ohradí:
„Jsem snad mešuge? Proč bych četl židovský noviny? Pořád je tam jenom o tom, jak máme hloupé a zkorumpované politiky, jak se u nás krade, jaký máme deficit státního rozpočtu, jak se bude zdražovat a že hrozí krize, nezaměstnanost a neúroda. V arabských novinách čtu, jak ovládáme celý svět, všechny banky, amerického prezidenta, ostatní prezidenty a krále, všechny zbrojní programy a průmysl, světový obchod a těžbu zlata a ropy, jak máme pod palcem Pentagon i Bílý dům, jak se každý den koupeme v šampaňským a souložíme s mladicemi. Tak se nedivěj, že si každý ráno čtu radši ty arabský noviny.“

Perry
Návštěvník
Perry

Je až zajímavé, jak vám vadí lidi, kteří se snaží vystupovat proti lidské nenávisti. Smutné

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Jéžiš, chlapečku, odkud´s vypadl? Tady U NÁS DOMA, v NAŠÍ republice NIKDO NIKOHO NIKDY NENENÁVIDĚL. My jsme míru milovný národ, slovanský, který toto nemá v krvi!
My jsme nikdy nikoho neohrožovali, nenapadali, nevydírali, neokupovali a nekolonizovali. A nezneužívali. A nevycucávali. A taky nezplynovali!
Tady žili lidi do určité doby ( bolševik – nebolševik) v určité pospolitosti, spolupráci, a vzájemném respektu a slušnosti. Bez nenávisti. Bez náznaků diskriminace.
Češi, Moraváci, Slezané, Slováci, Maďaři, Němci, Kubánci, Řekové, ŽIdé, Cikáni, Iráčané, Syřané ….a další…žádná diskriminace ani nenávist se tady nepraktikovala.
Maximálně – blbá poznámka v hospodě…a tam to končilo.
Od určité doby tu nenávist sem zatahují na zakázku, právě z těch pohnutek, které NÁM nejsou vlastní (viz výše), různé štědře placené organizace, které se z nás, původního obyvatelstva a občanů naší vlasti, účelově, snaží udělat xenofoby, rasisty, nenávistné, a dokonce i fašisty (fascio nosili Italové), nebo i nacisty ( = Němci ve 2WW ).
Vadí mi ti, kteří hrají nenávistné představení o boji proti nenávisti, a zasévají tím nenávist a pocit nějaké vykonstruované viny v normálních, mírumilovných lidech.
Někteří ( mladí, nebo naivní) možná ani netuší, jaké hry jsou součástí, bohužel.
Kdosi chytrej říkal: Sleduj prachy!
Malá pomoc:
Zkus se podívat do Obch. Rejstříku na výroční zprávu nějaké té “jakožedobročinné” neziskovky. Podívej se, kdo je “sponzoruje” a “dotuje”, a v jakých částkách – čí píseň zpívají.
Pak si ten obrat poděl počtem zaměstnanců ( většinou deklarováno), odečti 2-3 miliony na různé letáčky, školení a jinou propagandu ( a to megalomansky přeháním). 4ástka ktero dostaneš je – velmi hrubě – a průměrný roční plat ( hlavouni mají samozřejmě hierarchicky adekvátně víc).
No neber to za občasné zařvání I HATE HATE!

Perry
Návštěvník
Perry

Velmi děkuji za označení chlapečku. Takto mi nikdo neřekl přes půl století. Máte pravdu, že tu jsou různé zájmové organizace, které v nás jakýmsi způsobem mají vyvolat určitý druh šovinismu a rasismu. Nemyslím si, že by se o nějakém národě dalo říci, že je “mírumilovný”. Tak subjektivně se prostě národ hodnotit nedá, a jelikož já si nesdílím Palackého myšlenku, že by měla historie národu sloužit, tak to prostě o žádném národě neříkám……..Každopádně, “sponzoring” je naprosto klasická věc….
Co se týče nařčení z rasismu. Já si myslím (v souladu s definicí rasismu), že kdokoli kdo soudí člověka podle rasy je rasista, a každý kdo si myslí, že příslušníci jedné rasy jsou lepší než druhé je taktéž rasista

Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem

Já to ale napsal správně: jsi špinavá HATE FREE kurva, nebo čubka.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Na to, že je vám pade, byste mohl porozumět lépe velmi polopaticky psanému slovu, určenému ( dle mé mylné domněnky) puberťákovi…
doplním tedy:
1. Jsem toho názoru, že “sponzoring” u politicky angažovaných subjektů by měl být trestný, protože VŽDY podporuje pouze obchodní či mocenské zájmy, nikoliv zájmy občanské.
2. Budu se opakovat:
Češi, Moraváci, Slezané, Slováci, Maďaři, Němci, Kubánci, Řekové, ŽIdé, Cikáni, Iráčané, Syřané ….a další…žádná diskriminace ani nenávist se tady nepraktikovala.
Doplním pro Vás:”žádná diskriminace” znamená ANI RASISMUS!
A pokud je Vám pade, tak nevím jak Vy, ale neznám nikoho z našich, kdo by se rasově povyšoval.

Na druhé straně ale nepřekousnu fakt, že armáda dobře placených, nevyzrálých, mocichtivých a naivních blbečků – včetně politiků, se snaží v našem národě manipulativně vyvolat pocit viny za něco, co jsme nezpůsobili ( uprchlická vlna z rozvrácených afrických území, sudetská otázka, židovská otázka atd.), a vydírá rádoby povinným soucitem naše lidi, aby přijímali něco, co nechtějí (uprchlíci, GMO, vojáci v ulicích, narušování soukromí/kamerový dohled, internet, telefony)- jenom proto, že to rozhodl někdo v cizím státě.
Když zůstaneme u silných výrazů – toto je podle mne TERORISMUS.
( dohledejte si definici…)
Jen pro zajímavost:
Vy si nastěhujete rád do Vaší domácnosti a do Vaší rodiny cizího člověka, o kterém nic nevíte, kterému nerozumíte, a který má jiné zvyky ?
A co třeba českého bezdomovce, kterému rozumíte, a má stejnou kulturu jako Vy?
Také potřebuje pomoci, protože než si vzal půjčku na bydlení pro rodinu, a pak přišel o práci, byl to také otec normální rodiny. Třeba.
Zkuste si na to upřímně odpovědět.

Perry
Návštěvník
Perry

Ale prosím Vás. Já také nejsem z uprchlíků nikterak nadšený. A nechci sem pouštět ty ekonomické. Ale politické uprchlíky přijmout MUSÍME! Je to naše povinnost přijímat lidi, kteří prchají před krutým Islámským státem nebo před neméně krutou Asadovou armádou. Je to prostě naše morální povinnost. Naproti tomu český bezdomovec. Řeknu Vám to takto. Většina si za to může sama. Na vlastní nohy by se postavila, stačilo by vzít nějakou práci (práce je nyní přebytek) a pomalu by se opět vrátili do společnosti. Jelikož o to očividně však z 80% nemají zájem, tak musím zvolat “fiat iustitia”……. “Sponzoring” rozhodně vždy nepodporuje mocenské zájmy. Jednoduchý příklad. Aeronetu např. můžete přispět na jeho fungování určitým peněžním obnosem. I to je “sponzoring”. Ovšem pochybuji, že podle Vašich peněz se Aeronet nějak přizpůsobí. “Sponzoring” nemůže být trestný, ale musí být TRANSPARENTNÍ! Kdokoli musí mít možnost se dozvědět kdo co financuje. Proto mě například potěšilo, že prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg udělal transparentní jmenný seznam dárců s výší obnosu, kterým přispěli……
Jen tak mimochodem. Ve kterém cizím státě rozhodli, že musíme mít vojáky v ulicích?

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Závěrem stručně:
1. NEMUSÍME VŮBEC NIC!
Můžeme – pokud nám to bude vyhovovat!
O emigraci evidentně nic nevíte ( mimo ČT a ČRO zdroje…), nevíte, že naše emigranty drželi v táboře (Treiskirchen) třeba více jak rok, zatímco si je důkladně prošetřovali včetně našeho trest. rejstříku, než jim vůbec povoili žádat o azyl nap5. do kanady, a to ještě na základě OSOBNÍ finanční záruky kanadského občana, že za tohoto imigranta ponese zodpovědnost!
A před tím vůbec doputováním do tohoto lágru po vás ještě stříleli při ilegálním přechodu hranice z Jugoslávie….
To, co se děje teď, není emigrace, ale VELMI DOBŘE ORGANIZOVANÉ A FINANCOVANÉ, MASOVÉ a NEPŘIROZENÉ PŘESÍDLOVÁNÍ OBYVATELSTVA Z AFRIKY DO EVROPY.
Vím, o čem mluvím, na rozdíl od vás!
Vy vůbec nevíte, o čem mluvíte, a nevidíte dál, než na první plakát NENÁVISTI ZDARMA (Hate Free).
2. V moment, kdy se tento náš bezdomovec bude chtít navrátit do “normálního života”, tak pokud není černý, gipsy, Arab, postižený, nebo podobně, žádná z vašich “milých” a “dobročinných” neziskovek mu nepomůže, protože na TOTO nejsou určené žádné FONDY a DOTACE. Má smůlu, že je Čech, bílý, gramotný (možná více, než vy), ale z platu 50,-Kč, co by mu možná někdo v jeho situaci nabídl, žádné důstojné bydlení a stravu nemůže zaplatit, a sociální byty jsou jen pro “určené”. Upřímně Vám přeji, abyste si to mohl vyzkoušet na vlastní kůži – pak byste možná prohlédl.
3. Asad je oční lékař a snaží se ze všech sil uchránit svůj stát před ropychtivými invazory, které nikdo nepozval, a kteří pomocí cizích “dobročinných organizací” (“umírněná opozice”) rozvrací stát, který před 20 lety velmi dobře fungoval, včetně sociálního systému, školství, zdravotnictví, průmyslu, atd.
Mám přátele Syřany – vím o čem mluvím.
4. Opět se budu- speciálně pro Vás – opakovat:
„sponzoring“ u POLITICKY ANGAŽOVANÝCH SUBJEKTŮ ( = mocenské struktury, státní aparát a vše, co je z veřejných/našich rozpočtů financováno, včetně té vaší organizace), by měl být trestný, protože VŽDY podporuje pouze něčí obchodní či mocenské zájmy, nikoliv zájmy občanské – zájmy nás, kteří je platíme.
Na Aeronet přispívají občané individuálně, svobodně a z vlastní kapsy.
To nejsou někým z mocných organizovanýné převody z našeho společného státního rozpočtu! Navíc v protinárodním zájmu.
5. A co se Vašeho milého, TRANSPARENTNÍHO KARLA týče, odhlédněte od transparentních padesátikorun, kterými mává, a pohlédněte na jeho netransparentní MILIARDY v nemovitém majetku, ke kterému zázračně přišel za posledních 20 let, a jak.
Když už chcete používat cizí výrazy, měl byste jim napřed rozumět.
Tam, kde jste použil „fiat iustitia“ jste mimo mísu.
K Vašemu Karlíkovi „fiat iustitia“ naopak SEDÍ.
6. O světovém teroru s vojáky v ulicích rozhodli před 11/9.
Dívejte se směrem na západ, a možná se do roka a do dne nebudete stačit divit.

Proberte se, ve vašem věku, a otevřte OČI.
Snažte se POCHOPIT obsah a význam psaného textu – nebo aspoň dobře přečíst, když už Vám někdo věnuje čas a energii.
Ode mne je to naposledy.

Perry
Návštěvník
Perry

Ten Váš pocit že všemu rozumíte zatímco já jaksi ničemu je lehce otravný. Přeci jenom moji určitou vzdělanost uznali i komunisté na Haló novinách, ovšem zřejmě se od fašistů uznání určitého vzdělání někoho s protikladným názorem člověk nedočká tak jako u komunistů. Tak přeci jenom je mezi fašismem a komunismem rozdíl! Už dlouho jsem ho hledal a konečně ho mám……
Co se týče Vašeho příspěvku.
1. Představte si, že něco o emigraci vím. Ne z vlastní zkušenosti, ovšem ze zkušenosti známého, takže to mám jaksi z první ruky. Ten mi vyprávěl tak trochu jiné věci. Štěstí že Vy vše víte nejlépe. Každopádně v něčem se shodnete. Kamarád se dostal do tábora, kde fungovaly dobré podmínky, tam si zjistili něco o něm (trestanost atd.) a celkem brzy ho pustili. Dostal něco málo do začátku, ale hlavně práci. Nyní žije ve Stuttgartu, čas od času přijede do Čech, koukne se mj. za mnou a já mu závidím BMW…..
2. Vaše osobní dojmy, které jaksi máte mě moc nezajímají. Chtělo by to důkazy, které nemáte. Zvlášť absurdně zní to, že cizincům, cikánům nebo postiženým z ulice pomáhají neziskovky. Proto je většina bezdomovců u nás z ciziny anebo jsou to cikáni? Trochu si to prosím v té své hlavě srovnejte.
3. Nevím, co by v Sýrii dělali “ropychtiví investoři”, když tam moc ropy ani není (Sýrie je až 34. v těžbě ropy). Asad chránil svůj lid skvěle, hlavně před vodou. Když nespokojení obyvatelé začali s protesty, slíbil Asad reformy. Svůj slib však porušil, začal do protestujících střílet, začala válka.
4. Ovšem i toto individuální placení JE sponzoring.
5. Fiat iustitia = budiž spravedlnost. Zázračně k němu moc nepřišel. Vrátil se jeho rodu, kterému tento majetek zabavili komunisté. Tento majetek přepsal na svého syna, který s ním operuje nyní.
6. Vážně? Že jsem tady žádné vojáky v ulicích po 11.9 nezaznamenal. Vy v tom máte trošičku guláš, ale nebojte, to se spraví….

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

No comment.
Je obtížný dialog s někým, kdo neumí ani ČÍST…
Zřejmě jste s tím vašim inkluzivním vzděláním předběhl dobu, a přehnal to.
Přeji Vám hezké BMW!

Perry
Návštěvník
Perry

Ne komentář? To jsou ale hloupé výrazy. Přečetl jsem si Váš příspěvek velmi pozorně, postupně jsem vyvrátil ty Vaše body. Co mám ještě udělati více?

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Omlouvám se za cizojazyčný výraz.
Speciálně pro vás uvádím česky, i s výkladem:
Bez komentáře. ( znamená: nemám co dodat – ve vašem případě by to bylo zbytečné…)
Nečetl jste pozorně, a pokud ano, tak neporozuměl.

Co máte udělat víc? Zahoďte “jakožedemokratické” brýle, otevřte oči, uši, hlavu a srdce, a proberte se z té hypnózy.
Zkuste si přečíst 1984 od Orwella ( vyprodávají v Levných knihách), třeba Vám to pomůže pochopit, co se ve skutečnosti děje.
Nebo zkuste starší články AERONETU – Pozorovatelka má velmi podrobné analýzy , např.:
https://aeronet.cz/news/zvitezi-nekdy-pravda-nad-pravdou-a-laskou-je-to-vubec-mozne-kdyz-vsechno-jisti-ministerstvo-pravdy-media-v-moci-systemu-tusili-jsme-pred-ctvrtstoletim-o-co-no/

Perry
Návštěvník
Perry

Anglicky sice hovořím, ovšem neznám tyto novodobé výrazy. Tudíž děkuji, alespoň jsem se něco naučil…. Od Orwella jsem četl Farmu zvířat, 1984 jsem ještě nečetl, ale mám to dlouho v plánu…. Víte, řeknu to takto. Vy si ponechte své neofašistické, nacionalistické brýle, já si ponechám ty své. Tady totiž nejde o brýle. Vy totiž plácnete úplnou hloupost, např. ti vojáci v ulicích a pak mě ještě drze obviníte, že jsem nečetl pozorně. A doporučovat mi Aeronet. To je jako přesvědčovat někoho o nezdravosti jablečného džusu a pak mu doporučit Coca-Colu.

Forever
Návštěvník
Forever

Třeba ty řečičky o Asadovi jen svědčí o tom, jak jste podlehl žido-zednářské propagandě! To Arabské jaro nebyla žádná spontánní revoluce “lidu”, ale revoluce řízená a organizovaná CIA a Mossadem – tj., šlo o židovskou revoluci!

Evidentně neznáte vůbec Sýrii – kdyby jste znal tamní poměry, tak víte, že většina Syřanů Asada podporuje – nejvíce křesťané! Ta opozice jsou jen většinou zahraniční žoldnéři a různé muslimské teroristické organizace – ta tzv. umírněná” opozice byla natolik “umírněná”, že vypalovala křesťanské kostely a kláštery a masakrovala a vyháněla křesťany – stejný židovský otisk, jako např.:

– při židovské bolševické revoluci v r. 1917, kdy židobolševici po úspěšné revoluci vypalovali pravoslavné kostely a kláštery a hromadně masakrovali křesťanské duchovní a věřící!

– Velká francouzská revoluce – došlo zde k ničení křesťanských posvátných míst a vraždění křesťanských duchovních a věřících

– při christianizaci Slovanů, kdy došlo k hromadnému ničení slovanských posvátných míst a hromadnému vyvražďování Slovanů

Atd.

Amus
Návštěvník
Amus

Vy máte tak hezké černobílé vidění světa, opravdu takové pubertální a přesně dle mainstreamu. Zvláštní.?

Perry
Návštěvník
Perry

Černobílé vidění světa? To je opravdu směšné obvinění. Mohla byste mi ho prosím dokázat?
Ovšem jestli si myslíte, že mě jaksi urazíte tím slůvkem “pubertální” tak jste přesně na omylu. Omládnout na těle už nemůžu, ovšem omládnout na duši, to by bylo přece krásné.

Houdkův anál kultůrně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houdkův anál kultůrně obohacený statným migrantem

Jsi xenofilní neomarxistická špína.

111
Návštěvník
111

Co byste také čekal od HATE serveru.. 🙂

Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem

Potrefená špinavá HATE FREE mrdka se vždycky ozve.

Amus
Návštěvník
Amus

Přemýšlel jste někdy nad sebou, proč chodíte číst články na dle vás hate server?

Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houškův anál kulturně obohacený statným migrantem

Jsi špinavá kurva.

Perry
Návštěvník
Perry

To jste mě ohodnotil snad příliš přísně. Radši si dodělejte domácí úkoly, ať Vás neohodnotí moc přísně učitel.

Houdkův anál kultůrně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houdkův anál kultůrně obohacený statným migrantem

I ty kurvičko.

lenka
Návštěvník
lenka

Je to všechno bláznivé. Stejně jako informace o německém vládním projektu zaměřeném na migranty pod názvem jednoeurove práce. Mohou třeba doprovázet prý vaše děti do školy. Cynismus těch nahoře nezna mezí. Ale jestli se zavede s úspěchem, vyplatí se domorodcům dát odstupné a propustit je na ulici. Už vím, co je to globální chudnutí. Nebude to asi hned. Zatím dostanou euro, že si po sobě ustelou a tak. Bláznivá doba.

tana
Návštěvník
tana

Lenko, v Německu je práce 1 EUR/hod velice rozšířená mezi lidmi, co žijí z Harz4.
Vpodstatě vymítila profese jako správce hřbitova, dělník v zahradnictví, řidič pro invalidy atd. Ti lidé nemohou pracovat celý rok, takže zahradníci v zimě nepracují, na své stejné místo nastoupí až v předjaří, a to po dobu několika let stále na stejné místo…… 8×20=160 EUR x 10 měsíců = 1 600 EUR/rok. Vzhledem k tomu, že si nevybírají dovolenou, jedná se vpodstatě o plný úvazek. Tito lidé potom mají důchod cca 700 EUR/měsíc. Dnes je v Německu 20 % chudých důchodců.
Průměrný plat je cca 3 000 EUR hrubého / 1 900 čistého / předpokládaný důchod 1 300EUR.
Ve velkých městech roste nájemné, takže důchodci žijící v nájmu jsou ohroženi chudobou , odhad za 20 let je cca 50 %, nárust o 30 %.
Němci jsou zděšeni, teď jim dochází, že nájemné bydlení z nich dělá žebráky proti Španělům, Italům a Řekům, kde lidé žijí ve svém. Německé banky pomáhají státům, kde je obyvatelstvo bohatší, než v Německu. Občané to velice těžce rozdýchávají.

Amus
Návštěvník
Amus

Německé banky někomu pomáhají? To si z nás děláte legraci? Přečtěte si nějaké solidní ekonomické články o situaci v Řecku např. od ekonomky Švihlíkové a přestaňte sem psát takové bludy. Pletete si banky s charitativními organizacemi. Ještě jsem neviděla banku, jejímž cílem by bylo někomu pomáhat místo kumulace zisku.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

Vážený pane V.K., myslím že vstupujete už za hranu. Ti co ovládají svět jsou Chazarští židé, čili společnost, která přijala judaismus a stala se papežtějští než papež. Za svůj život jsem měl několik možností pracovat i z Židy, manuálně. to co popisujete na ně určitě neplatilo. Váš popis je stejný, jako když se o Češích v Americe, a nejen tam říká, že jsme národ zlodějů, taxikářů. Vždy tento obraz vytváří konkrétní osoby, které naleznete ve všech národech. Židé si snad domy sami nestaví? Pokud chcete takto paušalizovat, tak se brzy z Aeronetu stane stoka. Můžete být rozhořčen kroky konkrétních lidí, konkrétních organizací, i já jsem. Máte ale odpovědnost, protože jste se svým veřejným vystupováním pasoval do role autority, a stádo vám nekriticky naslouchá. Pamatujte prosím na to. Děkuji

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Zemánku, Zemánku, vy nepřestanete dokud…
O co se to tady pokoušíte? V našich končinách na nic jiného než aškenacistu nenarazíte.
Jděte si dopisovat na Echo.

Houškův anál kultůrně obohacený statným migrantem
Návštěvník
Houškův anál kultůrně obohacený statným migrantem

Píčuse