VIDEO: Globalisté na Bílou sobotu o Velikonocích v Káhiře uspořádali triumfální přehlídku...

VIDEO: Globalisté na Bílou sobotu o Velikonocích v Káhiře uspořádali triumfální přehlídku děsivých okultních symbolů vládců nad planetou Zemí! Árijské dítě přineslo oheň planety Země, teprve za ním mulati, a teprve po nich černoši! Architekti a božstvo Amon Ra sestoupilo z nebes s ohněm z hvězd! Společně zapálili termonukleární jádro syntézy 2×11 v podobě 22 faraonů, jejichž vláda se vrací zpátky na planetu Zemi! Globalisté odhalili poprvé v historii špici nedokončené pyramidy, bylo ukázáno, kde se nachází skutečný vrchol okultního řízení!

VIDEO: Globalisté na Bílou sobotu o Velikonocích v Káhiře uspořádali triumfální přehlídku děsivých okultních symbolů vládců nad planetou Zemí! Árijské dítě přineslo oheň planety Země, teprve za ním mulati, a teprve po nich černoši! Architekti a božstvo Amon Ra sestoupilo z nebes s ohněm z hvězd! Společně zapálili termonukleární jádro syntézy 2×11 v podobě 22 faraonů, jejichž vláda se vrací zpátky na planetu Zemi! Globalisté odhalili poprvé v historii špici nedokončené pyramidy, bylo ukázáno, kde se nachází skutečný vrchol okultního řízení!

Zapomeňte na zahajovací ceremoniály Olympiád a na ceremoniály k otevírání Gotthardského tunelu. Tyto přehlídky globalistů, na kterých vysílají vzkazy a symboly konceptuálně gramotným divákům, jsou ve skutečnosti naprosto nic ve srovnání s tím, co se odehrálo včera na Bílou sobotu v Káhiře v Egyptě, kde egyptská vláda nachystala oficiálně slavnostní přesun 22 mumií egyptských faraonů ze starého muzea v centru města do úplně nového komplexu ve čtvrti Fustat [1]. Podle oficiální propagandy egyptského ministerstva kultury mělo jít o kampaň, která má za úkol opět přitáhnout do Egypta turisty ze světa, protože egyptský turistický průmysl trpí katastrofálním nedostatkem hostů z ciziny v důsledku koronavirové krize.

Nejvyšší egyptské božstvo symbolizuje civilizaci Amon Ra, která přišla z hvězd a je symbolizováno vojevůdcem s orlí hlavou a lidským tělem, který vládne strašlivou mocí Slunce (termojadernou fúzi), která pohání ale rovněž i ničí celé světy.

Jednotlivé vlády na turistice závislých zemí dělají různé propagační kampaně, aby přilákaly turisty, ale to, co včera proběhlo v Káhiře na Bílou sobotu, tedy na jeden z nejdůležitějších křesťanských svátků na Velikonoce, z toho jde doslova mráz po zádech. Toto nebyl ceremoniál uspořádaný egyptskou vládou, toto byl megalomanský triumfální průvod globalistů oznamující jejich uchopení moci nad touto planetou ve spolupráci s mocností na úrovni okultních procesů řízení. Globalisté totiž včera v Káhiře přivítali návrat božstva Amon Ra na planetu Zemi, ale nikoliv už jako panovníků nad Zemí, ale jako rovných partnerů, se kterými globalisté a Dům Sion spojuje síly ke společné práci v rámci fúze, v rámci syntézy a spojení.

VIDEO: Globalisté předvedli dokončený proces ve 12 minutách děsivého videa zobrazujícího vytvoření spojenectví globalistů a Amon Ra

Za zvuku bojových bubnů, virblů, které se až do konce středověku používali k zahajování útoku, došlo během 12 minut, tedy během čísla symbolizujícího dokončení procesu, k triumfálnímu zobrazení procesu termojaderné a současně mocenské fúze, splynutí, resp. syntézy, která je v globalizaci symbolizována číslem 22, což je dvojnásobek čísla 11, které symbolizuje nikdy nedokončený proces. Video je děsivým vzkazem pro konceptuálně gramotné osoby, je to nejstrašnější ceremoniál, který dosud globalisté stvořili, neboť tímto ceremoniálem publikovaným na den, kdy Kristus byl sejmut z kříže a uložen do hrobky, je v Kabale symbolem odstoupení z trůnu, výměny moci za novou vládu.

A globalisté proto odpálili tento káhirský ceremoniál právě na Bílou sobotu na symbol změny na trůnu světové vlády. Přestože celý přenos ceremoniálu měl přes 2 hodiny záznamu, to hlavní se odehrálo během 12 minut, což přináším v extra odděleném videu výše. Tato 12-minutová pasáž je totiž učebnicovým příkladem okultních procesů řízení, ve kterých se globalisté vyžívají během ceremoniálů a nyní si popíšeme, co tato 12-minutová pasáž symbolizuje. Plný dvouhodinový záznam najdete zde.

Civilizace “Bohů” Amon Ra sestupuje z nebeského chrámu na Zem a ztracená špice legendární globalistické pyramidy je náhle nalezena

Oficiálně se ceremoniál jmenoval “Zlatá přehlídka Faraonů” a hlavní otevírací pasáž začala záběrem na svitek z papyru s textem o příchodu božstva Amon Ra na Zemi, o jejich sestoupení z nebes. Text popisuje příchod civilizace z hvězd. Poté následují záběry na pouzdra mumifikovaných faraonů jako jejich potomků v přímé rodové linii. Po krátké chvíli kamera zabírá chrám, který symbolizuje nebesa, strop chrámu a sloupy jsou nasvíceny oblaky a nebesy, ze kterých sestupují zástupci Amon Ra a nesou nádoby se žlutým světlem. Božstvo sestupuje po schodišti dolů na Zemi, vchod je zalitý světlem, zatímco ostatní nesou nádoby se světly.

Božstvo Amon Ra sestupuje z nebes

V této chvíli si všimněte, okolo jakého předmětu obchází a míří po schodišti dolů. Ano, na podstavci spočívá legendární a bájný vrchol, špice nedokončené pyramidy. To, co je na Zemi používáno jako náhrada špice nedokončené pyramidy, je věčně Bdící oko jako symbol okultního řízení, nejvyššího společenského řízení na vrcholu světového řádu, který je symbolizován pyramidou. Tento záběr ceremoniálu odhaluje, kde spočívá vrchol světového řízení. Nachází se v rukách okultních procesů řízení, v rukách božstva Amon Ra, tedy v rukách jednoho ze členů Syndikátu. A vzápětí poté následuje střih a najednou vidíte běžící děti.

Špice kabalistické a iluminátské nedokončené pyramidy v nebeském chrámu Amon Ra
Árijská rasa bude nadřazenou vůdčí rasou na planetě Zemi od tohoto okamžiku. Nepředstavujte si ale pod Árijci německé obyvatelstvo, budou to Íránci a Kurdové

V čele utíkajících dětí je bílý árijský chlapec s kudrnatými vlasy a spolu s ním bílá holčička s modrýma indigovýma očima, tedy symbol zástupců té slavné nadřazené rasy nad planetě Zemi. Obě dvě děti mají árijské rysy Íránců a Kurdů. Toto je jeden z jasných důkazů, že nejde o ceremoniál egyptského formátu na podporu turistiky, protože by určitě nepoužili bílé árijské děti jako nositele světla pozemského vědění. Nádoba je maličká, skromná, svět toho moc neví a nezná. Proto malá nádoba vědění, a jenom jedna.

Árijský chlapec nese nádobu s pozemským světlem malého vědění

Děti běží k potemnělé stéle trčící k nebi. Děti se náhle zastaví a árijský chlapec pozvedne nádobu se světlem. Na špici stély dojde k zažehnutí modrého studeného světla, které symbolizuje modrou planetu Zemi. Okolo stély kolem dokola jsou bílí andělé s roztaženými a k nebesům zvednutými křídly. Ze stély tryská modré světlo a árijská dívka s pronikavě modrýma očima se dívá na to modré světlo tryskající ze špičky stély. A pak to přijde.

Bílé dítě pozvedá nádobu a zapaluje stélu modrým světlem
Děti Země vítají příchod Amon Ra na Zemi

Stéla se mohutně rozzáří modrým světlem, kamera zabere děti a ty mají ruce vztyčené stále vzhůru k přivítání… Amon Ra! A vládkyně Amon Ra odpovídá o několik kilometrů dál v bráně starého káhirského muzea, které symbolizuje bránu, kterou božstvo sestupuje na Zemi.

Rozzářená stéla s anděly po zapálení árijským chlapcem
Vládkyně Amon Ra sestupuje na zemi a přináší velké nádoby s věděním a znalostmi

Vládkyně rovněž zdvihá ruce na pozdrav Dětem Země. Tady pozor, ty děti nesymbolizují samy sebe, tedy děti, ale nevyvinutou a na nízké úrovní spočívající pozemskou lidskou civilizaci, lidskou rasu s úrovní a rozvojem znalostí na úrovní dětí. Naproti tomu vládkyně Amon Ra je dospělá žena. A její lidé přinášejí na Zemi také světlo poznání, ale jiné. Světlo žluté barvy, nebo chcete-li zlaté světlo. A nesou vědění ve velkých nádobách, a těch nádob je mnoho. Mnoho znalostí, mnoho vědění. A potom to začíná.

Armáda Amon Ra sestupuje z nebes za zvuku válečných bubnových virblů symbolizujících bojovou pohotovost v plné zbroji. Ke stéle míří železná tyč se šipkou pro určení směru fúze

Z nebes sestupuje armáda Amon Ra, pochodující vojáci bubnují útočný virbl, za nimi jdou nosiči nádob se světly, které symbolizují nádoby poznání, technologií, které přináší na Zemi. Za nimi jede vojevůdce na válečném voze taženém dvěma koňmi. Za ním se ale pohybují kněží Amon Ra, tzv. Žreci, kteří mají spojené kapuce, resp. roucha na ramenech, takže záběr ze vzduchu zobrazuje, že útvar připomíná něco jako železnou nebo stříbrnou tyč v urychlovači lemovaném okolo světly.

Árijská holčička sleduje zapálení stély

Za nimi jedou dva vozatajové. A těsně za nimi pochoduje 10 nosičů světel ve tvaru šipky ukazující na tyč nebo prut. Ze vzduchu to vypadá jako technický výkres označující šipku, která ukazuje, na dvojtečku v podobě dvou vozatajů a před nimi je stříbrná tyč, vypadá to jako symbol pro příkazový řádek na počítači, i když trochu pomíchaný, šipka, dvojtečka a obdélníky zamaskovaný text.

Železný prut
A za nim šipka

A teprve za nimi se objevují alegorické vozy s celkem 22 mumiemi faraonů. Na čele této kolony je opět deset nosičů zlatého světla ve tvaru šipky, kteří vedou kolonu alegorických vozů. Jejich cestu lemují modrá světla, je to symbolika vítání vládců na planetě Zemi. Kolona faraonů přijíždí ke stéle a začíná docházet k procesu fúze a syntézy. Modré světlu začne měnit barvu na zlatou a ve chvíli, kdy kolona stélu obkrouží a obklopí, dojde k mohutnému zážehu loučů, které se spojí na špičce stély a ta začne vrhat sloup zlatého světla až do nebes.

Po zážehu fúze nastává syntéza, nastalo spojení globalistů a Amon Ra ve vládě nad planetou Zemí

Modré a žluté světlo se sloučí v syntéze a vytvoří energii, která z vrcholu stély proniká až do hlubokého vesmíru. Děti Země a příchozí z hvězd Amon Ra se spojili k budování planety Země. Globalisté tímto ceremoniálem vysílají vzkaz a symbol, že se stali vládci planety a mají podporu Amon Ra. Až dosud všechny vzkazy globalistů z ceremoniálů byly striktně omezeny na globální procesy a na jejich moc na úrovni kabaly a satanismu, ale ceremoniál v Káhiře všechno změnil. Globalisté podle všeho uzavřeli spojenectví s jedním ze členů Syndikátu, s rasou Amon Ra, což je činí rovnými partnery z pohledu exopolitiky.

Nastává okamžik syntézy pozemského a extraterestriálního vědění a nově i řízení. Modré světlo se začíná ve fúzi slučovat se žlutým světlem Amon Ra
Andělé vítají proces fúze
Dochází k termonukleárnímu zážehu a modré a žluté světlo se spojí, proběhla fúze a nastává syntéza
Stéla vrhá zlaté světlo spojeného vědění Země a Amon Ra

Syntéza spojení Amon Ra a globalistů na Zemi symbolizovaná termojadernou fúzí, splynutím dvou prvků, dvou jader, dvou energií, dvou světel, do jednoho mohutného energetického prvku, je vzkazem, který na Velikonoce posílají globalisté do celého světa. Na Bílou sobotu padl starý král, padl starý světový řád a ten nový vychází ze syntézy pozemské globalizace pod vládou Domu Sion a okultních procesů řízení na úrovni exopolitiky.

VIDEO: Univerzální světový řád Ma’at zavede rovnost všech národů v jejich otroctví

Ten nový řád bude odvozený od univerzálního řádu Ma’at, hebrejsky Mah’arat, což je výraz pro systém zobrazovaný jako jáma půlkulovitého tvaru, která symbolizuje spravedlnost, právo, dobro a rovnost, protože v takto vytvarované jámě má všechno tendenci se vyrovnávat symetricky do středu dna jámy tohoto tvaru. Právě o tomto univerzálním řádu hovořil jeden z moderátorů ceremoniálu, ve videu máte níže jeho projev i s českými titulky. Všechno, co globalisté nyní předvádí, je snaha o rovnost všemi prostředky. Všichni jsou si rovni, ženy, muži, nezáleží na pohlaví, na rase, na sociálním stavu, všichni mají stejně, všichni mají stejné potřeby, všichni jsou kontrolováni.

Jenže, dobře si všimněte, kdo jsou zástupci planety Země a v jakém pořadí běží ke stéle. Bílé árijské dítě, zjevně íránského původu, nese světlo Země, teprve za ním je egyptské snědé dítě, obecně mulati, a teprve za nimi ve třetím záběru jsou černošské děti. V čele průvodu je přitom za ruce vedena árijská dívka s typickými íránskými rysy, což je znovu odkaz na Nephilim, na architekty této planety. Znamená to snad, že autoři ceremoniálů jsou rasisté nebo bílí nadřazenci? Jak to, že v ceremoniálu nejsou gayové, lesby, non-binární stvoření, transsexuálové a jiní zástupci pozemských odchylek a deviací?

Globalisté se spojili v okultní rovině s Amon Ra, důsledky budou katastrofální pro lidská práva a občanské svobody, na to se připravte

No, protože to, co se děje v gójských médiích, to není politika a přesvědčení globalistů, to je pouze nástroj na likvidaci a degeneraci genomů gójských národů! Je to pouze nástroj na neutralizaci bílé ne-árijské rasy. Ovšem v procesech řízení nad planetou, v nejvyšších procesech okultního řízení, jedou globalistů pouze fakta a to, co skutečně uznávají. Vůdčí úlohu bílé árijské rasy na planetě Zemi, nezastupitelnou úlohu rodiny, muže a ženy. Bylo by totiž plivnutím do tváře příchozím z hvězd, božstvu Amon Ra, kdyby je na Zemi vítaly pokřivené bytosti neschopné zachování kontinuity rodu. Proto do čela zástupců Země umístili dvě árijské bílé děti dvou jasných pohlaví.

Sestup Amon Ra z nebes na Zemi

Syntéza Domu Sion a Amon Ra bude mít nedozírné následky na rovnováhu sil v okultních procesech řízení. Podřízené skupiny rituálního připojení k procesům okultního řízení, jako jsou Kabala kruhy, případně Bohemian Grove a další okultní přípoje získají v podstatě beztrestnost, začnou mizet děti ve velkých počtech, spotřeba rituální krve raketově naroste. Syntéza dvou jedenáctek, tedy Domu Sion a Amon Ra, bude mít za následek dokončení procesu mocenského úchopu nad planetou ve spojenectví bývalých správců a bývalých vládců. Je to jedno z nejnebezpečnějších spojenectví v této iteraci, ve které se nacházíme. Symbolika bojového virblu v ceremoniálu byla symbolem vyhlášení války zbytku Syndikátu.

Spojení dvou jedenáctek v boji za získání kontroly nad planetou povede k novému zotročení Židů a po nich všech dalších národů. V Izraeli to již začalo v podobě brutálního očkování

Globalisté a Amon Ra se prohlásili za výlučné majitele tohoto planetárního nosiče a to bude mít za následek zotročení všech ras, resp. návrat všech ras na této planetě do role, která jim před mnoha tisíci let náležela, do role otroků. Ten proces byl zahájen vloni na jaře koronavirovou záminkou a jak se ukazuje, globalisté mají pod palcem všechny vlády, všechny politiky mají zaplacené a zkorumpované, aby jim šli na ruku a nevyvolávali odpor. Proto předsedové stran likvidují své vlastní strany, které padají pod hranici volitelnosti, je jim to jedno, protože dostali odstupné od globalistů.

Egyptské děti běžící za árijským chlapcem
Černošské děti běžící za egyptskými dětmi

Národní procesy budou mohutně likvidovány a národy budou vraceny do role otroků, což je cílem jak Domu Sion, tak i cílem Amon Ra. Spojení dvou jedenáctek je symbolizováno číslem 22, tedy počtem faraonů a jejich mumií v ceremoniálu. Globalčiky tak oznámili svůj triumf na Bílou sobotu a nemusí už ani tajit svůj “rasismus”, nemusí skrývat vyznávání árijské rasy, která má podle všeho svůj prapůvod právě v Íránu, o což se silně před vypuknutím II. sv. války zajímal i Heinrich Himmler.

Za zvuků bojových virblů, které naposledy zněly v Berlíně při pochodech elitní gardy Leibstandarte SS Adolf Hitler a s árijskými dětmi zapalujícími stély termonukleární fúze

Za pochodu a při bubnování válečných virblů podle vzoru Leibstandarte SS Adolf Hitler, což můžete slyšet v prvním videu v čase od 03:42, je vyhlašována válka všem, kteří by chtěli ohrozit uchopení moci globalistů a Amon Ra nad touto planetou. Egyptský prezident Abdel Fattah Al-Sisi seděl při ceremoniálu jako přibitý a pouze s ohromením sledoval ceremoniál, který mu globalisté rozehráli v Káhiře, tedy ve městě, kde v dobách před zaledněním před poslední Dobou ledovou spočíval severní magnetický pól naší planety. Viz. má kniha Superkrize.

Íránský chlapec referenčního árijského typu A2 se smaragdovýma očima. V případě modrých očí jde o typ A1. Největší počet Árijců referenční skupiny A je v Íránu, přibližně 7% íránské populace, jiné zdroje uvádí až 25% populace Íránu má doložitelný árijský původ. Mezi Kurdy je to až 20% jejich populace.

Světové změny nastávají v Káhiře nejen z hlediska geologických změn magnetických pólů, ale i z hlediska změn geopolitických s dopadem na okultní procesy exopolitiky, se kterými se globalisté už ani netají. Omezování lidských práv a svobod lidí na celém světě pod rouškou pandemie tak má své jasně vysvětlení. Národy se mají vrátit do svých původních rolí, do rolí otroků jako kdysi v dobách vlády Amon Ra nad Egyptem, v dobách více jak 5000 let př. n. l.

Přičemž ještě jedná věc na celém mamutím ceremoniálu zaujme. Ani jeden ze členů ceremoniálu neměl roušku, tedy symbol otroka. Na rozdíl od egyptského prezidenta, nebo od mnoha hudebníků v orchestru. I to je brutální symbol, kdo je otrok a kdo svobodný člověk v novém univerzálním řádu. A všimněte si, nikde v ceremoniálu žádní Židé, nic. Jenom íránští a kurdští Árijci, Arabové a černoši. Ano, otroctví bude zahájeno ve vyvolené zemi, ve vyvoleném národě, který je vždy první, ve všem, v privilegizaci, i v likvidaci a zotročování.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Janka D
Návštěvník
Janka D

Omlouvám se, že krapet odbočím, ale toto by měl svět vidět jak to vypadá, když se z dvorního šaška stane král.
Zelensky dorazil na Donbass.
https://www.youtube.com/watch?v=ilEdkyef1UQ

J.K.
Návštěvník
J.K.

Názor z internetu s kterým se také plně ztotožňuji !

Pro Egypt ta Bílá sobota znamená návrat od islamismu k sekularitě ..
Pro Globální svět degenerátů je to oslava jejich bludů plánu na zotročení lidstva ..
Češi by měli pořádat slávnosti Husiství a jeho tradic, kdy globální degeneráty vyhnali ze své země … Husité byli pravověrní křesťané a vyhnali papežence, mamonem degenerované falešné křesťany … Maxim

comment image

tobruk
Návštěvník
tobruk

666 vs 333
Ano cele jejich ritualy a cirkus kolem nejsou vubec tajne ale jsou zcela zretelne pro ty poznali krestanstvi – budhismus – vedskou kulturu.

Proc se skryvaji? proc se milne domnivaji ze je vse tajne?
Protoze ego – hmota – yod – yahweh – siva – sjou hmotou bez svetla a tudiz jsou nevedome svetlo odmitajici takze jejich tajnost je vlastne jejich vlastni nevedomosti o sobe a o tom ze pozorovatel z venku jiz vscheno prohledl ale samozrejme egoisti o tom jak jinak nez nevi dale zivi svoji potrebu po vytavreni premennosti , skryvaji svuj pravy puvod a dale a dale degeneruji!!!

666 ritualy jsou totiz pravym opakem 333 trojprincipu rozkresavani neonecneho svetla poznani a tez jeho hanobeni , materializovani a zneuziti k otroctvi v hmote oproti svobode v duchu matrici absolutna
Udrzuji lidi v klamu a odvraci jejich pozornost od sveho duchovniho puvodu a misto toho je krmi tisici ruznymi “symboly” a procesy toho sameho.
Staci poznat vedu rozeznat zasadni pro a proti , trojprincip princip ktery plne objasni 1. princip zeme ( islam , judaismus , marxismus ) 2. princip nebesa – fasisticky rad – oba dvave svych extremech se stavaji nebezpecnymi a slevaji se tedy do jedne finalni podoby destrukce a nevedomosti.
1. jsou procesy
2. je rad
3. je vnziknuvsi poznani obou a proces oddeleni techto sil od sebe kdy vznika jiskra svetla ktera dava prostor pro kreativitu , mir , svobodu , lasku ktere v hmote nejsou mozne protoze 1. a 2. princip se neustale kvantove srazi cili bojuji a kde je boj tam neni mir

Husite byli protestanti ale nepochopili ze chodit pit krev do kostela a pojidat hostii – kristovo telo je kanibalisticky zidovksy obrad a nabozenstvi ktere je opakem slovanske brahmanske kultury vedy! samozrejme byl to prirozeny proces obrany pravdy a svetla proti utlaku katolicktvi ale podstatu vedy se dozvidame az dnes po 2000 letech konce vatikanske cenzury a tak vlastne nalezame nasi kulturu obklikou.

WINSTON SMITH
Návštěvník
WINSTON SMITH

Díky pane VK za tento článek a video. Mohl byste, prosím, věnovat tomuto tématu/článku více prostoru ve Svobodném vysílači v pátek 9. dubna 2021?? Nejen mnou tenhle obsáhlý článek otřásl. Díky moc!

moravanka
Návštěvník
moravanka

2 hodiny sledovat toto odporné divadlo by bylo nad moje síly. Jen mě tak napadlo, že kdyby do těch povozů zapřáhli lvy, kteří byli tenkrát původními tažnými zvířaty těchto povozů, možná by to tam krásně vyčistili a bylo by po “parádě”. A k těm zeleným očím- měla jsem na pajdáku spolužačku se zelenýma očima a byla to teda pěkná coura.

Luboš z Brna
Návštěvník
Luboš z Brna

moravanka
“měla jsem na pajdáku spolužačku se zelenýma očima a byla to teda pěkná coura.”
Tak to je vážně postřeh hodný retarda. To vážně kleslo IQ tak moc dolů, nebo to je tím pajďákem?

BPN
Návštěvník
BPN

Vskutku odporná podívaná, zkazilo mi to celý večer…
Kolik úsilí, nácviků, technického zabezpečení a účasti spousty lidí to stálo a taky peněz a to všechno jen proto ten cirkus uspořádali, že stěhovali 22 vycpanin z jednoho baráku do druhého o pár ulic dál???!!!
Ano, je to poselství a nevěstí nic dobrého a jak už to v takových případech bývá, všichni nadšeně tleskají aniž by věděli oč v tom tyjátru jde a věhlasní egyptologové z toho mají radost, jak se Sísí a jeho ekipa hrdě hlásí ke starému Egyptu…i když seděl a civěl, jako zařezanej, možná něco pochopil, že tam vůbec nejde o ten jeho posranej a hladovej pašalík…

Rád bych věděl, kdo to všechno zorganizoval a platil…

Prodost
Návštěvník
Prodost

Ve mně to evokuje hlášku z Pelíšků: “To muselo dát strašný práce a při tom taková blbost!”
Teď ale vážně. Víte, není důležité co je pravda, nýbrž to, čemu se věří. To ovšem platí i o globalistech, nikoliv jen o nás, kterým celé věky jsou právě jimi k věření předkládány někdy úplný voloviny. No, alespoň se z toho dá docela dobře usoudit na to, čemu věří oni. S panem VK souhlasím tentokrát tak na +/- 60%. Znám Z. Sitchina a znám (nedávno jsem dostudoval) i jeho jím nepublikované texty, které publikovala až jeho neteř Janet. Vážím si jeho práce a hlavně, že se nebál jít z kůží na trh a jak se říká “chcal proti větru”. Inu demontovat paradigma není nic, co by bylo dovoleno. S těmi bohy tedy to bude mnohem pestřejší, komplikovanější a na časové ose bychom to měli vidět myslím o pár desítek tisíc let dál do minulosti. Ovšem to, že člověka “vytvořili k obrazu svému”, to je myslím jasné. Lze tomu též rozumět “ke své potřebě”.

Yah Re
Návštěvník
Yah Re

Egyptane pozorovali primitivní semitske nomády v poušti a zjistili, že tito nomádi mohou být využiti ve prospech Egypta. Tak stvorili egyptane primitivního židovského boha Jahve, který se projevuje jako hořící keř a bouře a vyžaduje krvavé zvířecí obětí. Podstrcili nomádům legendu o zaslíbené zemi na Východ od Egypta. Yah je egyptsky měsíc. Nomádi měli za egyptany okupovat východ. Dnes si říkají židé a jsou výsledkem egyptského experimentu na nomadech. Věří v archaickeho měsíčního boha stvoreneho egyptskými “kněžími”.

Vlastimil Čech
Návštěvník
Vlastimil Čech

Hmmm a co na všechny ty ženy s nezahalenou tváří, a co na ty podivné NEISLÁMSKÉ obřady říkala místní muslimská většina? No a to bušení do bubnů… proč jsem si vzpomenul na toho opičáka co tak nadšeně mlátil do kanystru?
Asi je Egypt HODNĚ bohatý, když vydává na takové komedie. Ne že by to nebylo hezké, to jo, ale řekl bych zbytečné, stejně jako pokusy v té parádě najít jakési duc hovno.

Janka D
Návštěvník
Janka D

I mě to přijde jako vlhké sny o dávné době, vlhké sny o moci nad světem. Tak nějak to zapadá do stavu země po Arabském jaru.

rur
Návštěvník
rur

Nephilim neboli architekti planéty Zem, ale architekti vyvoleného národa, pomocou ktorého okupujú Zem. NFL pochádzajú z Temnej galaxie /východne od našej galaxie/, kde bol aj “vyrobený” Adam a potom aj z jeho rebra naklonovaná Eva, z ktorých pochádza vyvolený národ. Keďže Vesmír je cyklický /každý chvíľku ťahá pílku/, tak pred okupáciou Temnými silami na Zemi vládli harmonicky tisícročia Svetlé sily /napr. Hyperborejci/.
Teraz pre zmenu končí vláda Temných /tzv. Kali juga/ a prichádzajú Svetlé energie s vysokými frekvenciami, ktoré Temní a ich potomkovia neznesú.

dobry den
Návštěvník
dobry den

333 vs 666
Kde soudruzi archytekti teto planety udelali chybu?
Asi v tom ze nepochopili ze hmotny svet je tezka energie ktera vznika tam kde neni dostatecne prosvicen svetlem poznani ktereho jsme my matrici ( ducha ) . Zadna tvorba stvoritele se nekonala to je totiz jen zidovsky blud nevedomosti hmotneho egocentrismu ktery si vytvorily z vlastni nevedomosti a odmitani poznani 3 principu krestanstvi ( buhdismu , slovanske brahmanske vedske kultury )
zide uctivaji 1. princip zemi a podzemni chtonicke bozstvi yahveho ktereho syti koser a halal krvi aby zil protoze kdyz prestanou tak podle nich zemre a svet s nim.
Nejhosrsi je ze jejoch stvoritel je vladce hmoty , casu , smrti a zrozeni coz je pravy opak duchovni skoly ktera nepodleha casu , autorite ani egu. Jarmulky maji zidy chranit pred 2. principem nebes a tudiz nikdy nedosahnou krestu tedy rozbresku 3 principu a miru , svobody , cti , lasky , SLAVY.
Puvodni ADAM je jmeno pro nekonecne svetlo poznani a duchovniho dokonaleho cloveka stejne jako purusha , perun , indra , rama , krshna , jesous – kristus – ishas
Zidi tez ukradli tento symbol krista tedy svetla a fiktivne ho zmaterializovali a zabili v bibli a navic mu pridelili zidovskou linii po yahvem temnemu bodu yod , kaabe.
Hmotny svet se vzdy snazi pohltit jako povoden nevedomi ( pribeh o arse , jezisi chodicim po vode , hore sinaj , ) puvodni nematerialni svet.
vzdy se snazi konzumovat a obetovat ale kazdy vi ze poznani se neda najist , jak rikaj cikani hloupemu muzes dat najist ale rozum mu nedas i kdyz jsou to satanisti stare hlasky znaji do ted a bohuzel si popletli rozum s vychytralosti , lsti , klamem , vrazdou.
Symbol hada , draka to jsou bezpaterni hebrejske prebihacske taktiky. 666 je opak 333 trojprincipu.
symbol oka , pyramidy , iluminati , svetlonose , svastika , hitleruv pozdrav jsou ukradene symboly vedy kde osvicenectvi je svetlem poznani ktere zide ukradli a z lucifera udelali dabla tedy z naseho symbolu svetla a nahradili jej podzemnim bohem temna . krychli nevedomou hmotou a povazuji se za osvicene hmotou ..coz je naprosty blud. nelze byt osvicen hmotou ani konat ve svetle tim ze prinasite krvave obeti.

Zadny z hliny bohem uplacany golem neni clovekem protoze clovek je duchovni bytost a ne hmotna . nase telo bez duse a svetla neni nicim a po smrti se proste rozpadne a to je cele. duch ovsem trva nadale a navraci se zpet k celku.
zazitky klinicke smrti nebo astralniho cestovani , meditace dokazou ducha dostat do stavu tady a ted a pomyskenim na cokoliv se to vse odehrava v realnem case bez prodlevy , bez ega za plneho vedomi a vnimani barev , hlasu , zvuku

tez je blabol ze slovansky perun se zmaterializoval – jedna se opet o nepochopeni vyznamu nsi kultury

koment
Návštěvník
koment

333 vs 666
Kde soudruzi archytekti teto planety udelali chybu?
Asi v tom ze nepochopili ze hmotny svet je tezka energie ktera vznika tam kde neni dostatecne prosvicen svetlem poznani ktereho jsme my matrici ( ducha ) . Zadna tvorba stvoritele se nekonala to je totiz jen zidovsky blud nevedomosti hmotneho egocentrismu ktery si vytvorily z vlastni nevedomosti a odmitani poznani 3 principu krestanstvi ( buhdismu , slovanske brahmanske vedske kultury )
zide uctivaji 1. princip zemi a podzemni chtonicke bozstvi yahveho ktereho syti koser a halal krvi aby zil protoze kdyz prestanou tak podle nich zemre a svet s nim.
Nejhosrsi je ze jejoch stvoritel je vladce hmoty , casu , smrti a zrozeni coz je pravy opak duchovni skoly ktera nepodleha casu , autorite ani egu. Jarmulky maji zidy chranit pred 2. principem nebes a tudiz nikdy nedosahnou krestu tedy rozbresku 3 principu a miru , svobody , cti , lasky , SLAVY.
Puvodni ADAM je jmeno pro nekonecne svetlo poznani a duchovniho dokonaleho cloveka stejne jako purusha , perun , indra , rama , krshna , jesous – kristus – ishas
Zidi tez ukradli tento symbol krista tedy svetla a fiktivne ho zmaterializovali a zabili v bibli a navic mu pridelili zidovskou linii po yahvem temnemu bodu yod , kaabe.
Hmotny svet se vzdy snazi pohltit jako povoden nevedomi ( pribeh o arse , jezisi chodicim po vode , hore sinaj , ) puvodni nematerialni svet.
vzdy se snazi konzumovat a obetovat ale kazdy vi ze poznani se neda najist , jak rikaj cikani hloupemu muzes dat najist ale rozum mu nedas i kdyz jsou to satanisti stare hlasky znaji do ted a bohuzel si popletli rozum s vychytralosti , lsti , klamem , vrazdou.
Symbol hada , draka to jsou bezpaterni hebrejske prebihacske taktiky. 666 je opak 333 trojprincipu.
symbol oka , pyramidy , iluminati , svetlonose , svastika , hitleruv pozdrav jsou ukradene symboly vedy kde osvicenectvi je svetlem poznani ktere zide ukradli a z lucifera udelali dabla tedy z naseho symbolu svetla a nahradili jej podzemnim bohem temna . krychli nevedomou hmotou a povazuji se za osvicene hmotou ..coz je naprosty blud. nelze byt osvicen hmotou ani konat ve svetle tim ze prinasite krvave obeti.

Zadny z hliny bohem uplacany golem neni clovekem protoze clovek je duchovni bytost a ne hmotna . nase telo bez duse a svetla neni nicim a po smrti se proste rozpadne a to je cele. duch ovsem trva nadale a navraci se zpet k celku.
zazitky klinicke smrti nebo astralniho cestovani , meditace dokazou ducha dostat do stavu tady a ted a pomyskenim na cokoliv se to vse odehrava v realnem case bez prodlevy , bez ega za plneho vedomi a vnimani barev , hlasu , zvuku

tez je blabol ze slovansky perun se zmaterializoval – jedna se opet o nepochopeni vyznamu nsi kultury

Albi
Návštěvník
Albi

Machrujú, machrujú, ale na hotelích majú posraté hajzly. Takoví lepší hnědočeši.
Globalčiky můžou vysílat vzkazy a symboly do celého světa, ale taky můžou dostat pořádně přes držky, protože drzosti chazariátu už mají goyim plný zuby a tlak v kotli řádně roste.

Hamato Jossi
Návštěvník
Hamato Jossi

Nevím sice co pan VK myslí typem A1, A2, ale podle procent by tomu v Iránu odpovídal haplotyp
r1a bez rozlišení mutací. Dominantními nositeli této haploskupiny v Evropě jsou Slované. V Asii
Pákistán, Irán, Afghánistán Turkmenistán a sever Indie (světlejší část obyvatelstva, kupříkladu Pársí), dle dohledatelných dat na internetu. Národ odvozený od jednoho muže na počátku, od Indie až po Hamburg. Pokud si vyhledáte slovník sanskritu, tak zjistíte kolik slov je si podobných s češtinou.
Nutno dodat, že označení Ar-ya (vznešený) se prý nikdy nepoužívalo pro určité etnikum a že sanskrit je nebo vychází z původního jazyku stvořitelů Indo-arijské civilizace, kde se bohu obětovalo
slovo a néé krvavé obětiny (např. beránek u Židů). Tam kde vzniklo původní křesťanství, od slova křesat, křesat jiskru (světlo) poznaní. Podobnost slova Krišna a Kristus čistě náhodná? Doporučuji ,Vám přátelé, si na youtube vyhledat přednášky pana profesora Jana Raka. Co je ve Védách, dnes
objevují špičkový fyzici v CERN.