VIDEO: Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš již v červenci 1989 důrazně...

VIDEO: Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš již v červenci 1989 důrazně varoval před zadlužováním státu u západních mocností, protože to povede ke ztrátě národní suverenity! Ve svém projevu odhalil, že státní dluhy ve skutečnosti nejsou o zlepšení života obyvatelstva, ale o získání moci a absolutní kontroly Západu nad socialistickými zeměmi skrze dluhovou past! Rumunský vůdce se tomu vzepřel, a tak ho západní věřitelé nechali “demokraticky” oddělat a dnes jsou v zemi americké základny! Československo úmrtím Miloše Jakeše přišlo o velkého vlasteneckého kádra Národní fronty!

VIDEO: Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš již v červenci 1989 důrazně varoval před zadlužováním státu u západních mocností, protože to povede ke ztrátě národní suverenity! Ve svém projevu odhalil, že státní dluhy ve skutečnosti nejsou o zlepšení života obyvatelstva, ale o získání moci a absolutní kontroly Západu nad socialistickými zeměmi skrze dluhovou past! Rumunský vůdce se tomu vzepřel, a tak ho západní věřitelé nechali “demokraticky” oddělat a dnes jsou v zemi americké základny! Československo úmrtím Miloše Jakeše přišlo o velkého vlasteneckého kádra Národní fronty!

Redakce Aeronetu s hlubokým zármutkem přijala včera informaci o úmrtí bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, který se dožil úctyhodného věku 97 let. Zemřel 9. července 2020 a pohřeb proběhl bez přítomnosti veřejnosti, pouze v nejužším kruhu rodiny. Naše redakce tímto vyjadřuje hlubokou a upřímnou soustrast všem rodinným příslušníkům a pozůstalým, kteří jako jediní měli možnost se s Milošem Jakešem rozloučit. Z mnoha médií a od mnoha podivných a obskurních politiků zazněla dokonce i nenávistná slova na adresu zemřelého, je dokonce možné sledovat i radost některých zkrachovalých person a různých starostů městských částí v Praze, kteří nedokáží projevit úctu ani zemřelému.

Generální tajemník ÚV KSČ, Miloš Jakeš

My se v redakci Aeronetu díváme na odkaz Miloše Jakeše jako na práci vynikajícího politika, který vyšel zezdola, který měl blízko k lidem, nikdy se lidu neodcizil a hlavně, byl vybaven mohutnou dávkou konceptuální gramotnosti a národního ukotvení, které uplatňoval v rámci Národní fronty, jako člen strany a posléze i jako generální tajemník. A především jeho kádrové kvality budou předmětem velkého významu a docenění až v budoucnosti, kdy jeho názory a výroky vstoupí do dějin ve chvíli, kdy se jeho prorocká slova začnou naplňovat takovým způsobem, že i obyčejní lidé začnou tyto procesy vidět a začnou jim sami rozumět.

Miloš Jakeš zanechal po své smrti odkaz v podobě prorockého varování před státním zadlužováním

Legendární projev Miloše Jakeše na Červeném Hrádku ze dne 17. července 1989 je dodnes terčem vtipů a legrace kvůli té jedné pasáži, kde Miloš Jakeš hovořil o tom, kolik peněz berou českoslovenští umělci, kteří podepisují za západu iniciované petice. Jenže, v tomto známém projevu zazněly daleko důležitější informace a prorocké výroky, které tehdy v roce 1989 asi nikomu v hlavě nerezonovaly, ale při pohledu zpětně do doby před 31 lety je nyní hrozivé zjištění, že generální tajemník ÚV KSČ už v červenci 1989 uměl popsat procesy nasunování sionismu do zemí Střední a Východní Evropy.

Miloš Jakeš během projevu

A tím hlavním procesem bylo zadlužování socialistických států takovým způsobem, aby jejich lidové vlády začaly dělat takovou politiku, jakou nadiktuje Západ. Miloš Jakeš v projevu m.j. uvedl, že cílem tehdejší vlády je rozhodnutí, aby se Československo nezadlužovalo, na rozdíl od Polska, Maďarska a Rumunska. A proč nechtěl Miloš Jakeš zadlužování, to celkem jasně vysvětlil v několikaminutovém vysvětlení členům aktivu v sále. V úvodu tohoto článku máte video, kde Miloš Jakeš vysvětluje, jak funguje dluhové otroctví státu. Toto je učební materiál pro každého, kdo se chce konceptuálně vzdělávat.

Rumunský vůdce vyprávěl, co se začalo dít, když si země od Západu půjčila 11 miliard dolarů

Miloš Jakeš v projevuje uvedl, že byl účastníkem jednání socialistických představitelů v Bukurešti v Rumunsku, kde tamní vůdce strany Nicolae Ceaușescu vysvětloval, do jakého područí a vazalství se Rumunsko dostalo poté, co si před lety neuvážlivě půjčilo ze Západu 11 miliard amerických dolarů. Ceaușescu na konferenci líčil ostatním představitelům socialistických států, jak Západ sdírá Rumunsko z kůže a jak Bukurešť musí skákat tak, jak Západ píská. Úrok tehdy činil 18% roční úrokové sazby, takže za pět let to bylo 90% úroků, tedy Rumunsko muselo splatit skoro prakticky dvojnásobek po 5 letech. Jenže Polsko a také Maďarsko na tom bylo mnohem hůř.

Nicolae Ceaușescu

Miloš Jakeš členům aktivu vysvětlil, že se jedná o metodu cukru a biče. Západ má plnou hubu svobody a demokracie, ale ve skutečnosti sleduje jedinou věc, zotročení socialistických národů prostřednictvím dluhu. A přesně to i Miloš Jakeš v projevu vysvětlil, že Západ tyto východní země nenechá padnout kvůli tomu, že se jim nedaří splácet půjčky včas. Ne ne, to je přesně ten žádoucí stav, o který Západ celou dobu usiloval, tedy o stav a situaci, aby socialistický stát nestíhal splácet a aby se stal dlužníkem a tím pádem vazalem, který musí poslouchat příkazy věřitele ze Západu.

Likvidace SBČS byla přímo spojená s rozpadem federace a převedením měnové kontroly nad ČR a Slovenskem do Londýna k Rothschildovi

Takže, polská i maďarská vláda dostaly přísliby, že dostanou odklady půjček, snížení splátek půjček, odepíšou jim půjčky, smažou jim část dluhu, ale pouze za podmínky, že ty vlády začnou skákat tak, jak bude Západ pískat. A tady se dostáváme k velmi zásadní situaci. Všechny země v roce 1989 během změn režimů souhlasily s tím, že země přijmou západní ekonomické procesy řízení, které jsou založeny  na 5 pilířích, které dodnes definují tzv. formální kapitalismus.

Prvními 4 pilíři jsou volné trhy zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly a pátým pilířem, který stojí uprostřed mezi těmito 4 pilíři, je pilíř centrální banky jako soukromého subjektu, který je v soukromém držení a kapitálovém majetku nadnárodní sionistické egidy. Tento 5. pilíř se dodnes na ekonomických školách obchází, nevyučuje se, nikdo se o něm nezmiňuje a je snaha centrální banky vykreslovat ve lživém světle jako “veřejnoprávní” ústavy, které jsou sice nezávislé, ale pracují prý pro veřejné blaho.

Bank of England

Pokud máte pocit, že cokoliv je veřejnoprávní, tak razí agendu úzké a nikým nevolené skupiny elit a šíbrů, tak se vůbec nemýlíte. A přesně tak je to s centrálními bankami. Nejsou to státní banky, v rukách státu, jsou to soukromé bankovní domy v rukách soukromých osob a rodin, které neznámo jak, bez referenda, bez hlasování, bez souhlasu lidu, dostaly právo nad emitováním státní měny a nad kontrolou státního dluhu dané země.

Právě proto byla Státní banka Československá (SBČS) pohotově v roce 1992, před rozjezdem Velké privatizace a před rozpadem republiky, zlikvidována a předána do správy Domu Rothschild v Londýně, který za převzetí SBČS požadoval plné vazalství Československa, téměř veškeré zlato, které muselo být na příkaz Bank of England (BoE) přesunuto fyzicky do vaultů v Londýně a třetím požadavkem Domu Rothschild bylo rozdělení Československa na dva samostatné státy a dva samostatné zlaté poklady, které oba dva budou umístěny v Londýně v trezorech BoE. A dodnes jsou.

Česká kotlina je okultním centrem světového židovstva a má pro Londýn specifický úkol v srdci Evropy

Právě proto není dovoleno, aby české a slovenské zlato opustilo vaulty Domu Rothschild, protože jde o kolaterální zlato vlastníka centrálních bank obou zemí, tedy Rothschildovy rodiny. V okamžiku, kdy zanikla státní banka ČSFR, v tom okamžiku zanikla státnost Československa. V tom okamžiku došlo k rozseknutí republiky a ke vzniku dvou centrálních bank, které ale již neměly nic společného se státními bankami. Rozseknutí ČSFR na dva státy je součástí konceptu vytvoření okultního centra světového židovstva právě na území Bohemie a v Praze, přičemž Slovensko je považováno sionistickými elitami za součást globálních procesů řízení, což potvrzuje i to, že Slovensko ochotně přijalo Euro a vstup do Eurozóny, což Bohemii nebylo dovoleno, protože je to nežádoucí. A to si musíme vysvětlit, protože dosud to stále mnoha lidem uniká.

Miloš Jakeš na schůzce s Fidelem Castrem

Všechny země Eurozóny jsou totiž vazaly ECB, tedy Evropské centrální banky v Bruselu. Všechny země, které nejsou v Eurozóně, jsou pro změnu vazaly Londýna a Domu Rothshild, tedy vazaly transatlantického Domu Sion. Rothschild přitom ovládá ECB úplně stejně jako všechny ostatní centrální banky. Proč tedy Dům Rothschild v Londýně trvá na tom, aby uprostřed Evropy, nad jámou Mah’ralu, existovala země, která není v Eurozóně a jejíž měnu kontroluje a ovládá centrální banka pod kontrolou Rothschildovy BoE přímo z Londýna a nikoliv z ECB v Bruselu?

Protože Bohemia je okultním centrem Světového židovstva a není dovoleno, aby nad tímto centrem rozhodovali goyim poručenci a povolanci v Bruselu, kteří jinak pracují pro ten samý Dům Sion. Ten totiž vůbec nemá zájem o Slovensko, to bylo 1. ledna 1993 odříznuto od Bohemie a připojeno ke zbytku globál Evropy, která je řízena sionistickými poručenci z Bruselu. Pražský Jeruzalém si totiž řídí Rothschild osobně, sám a snaží se o zabránění opakování jedné brutální chyby, které se Dům Rothschild v minulosti dopustil.

Když se vazal Domu Rothschild zbaví dluhového systému řízení a kontroly…

Tou chybou bylo vydání Československa Adolfu Hitlerovi, který se poté vymkl Rothschildům z podkontroly a začal prosazovat plán na dobytí Sovětského svazu i poté, co ztroskotala smlouva Haavara a Churchilova vláda zakázala britským bankám vyvádět peníze ze země po vyhlášení výjimečného stavu, když Luftwaffe začala bombardovat Londýn v létě 1940. Adolf Hitler měl totiž na základě smlouvy Haavara vykoupit od německých a evropských Židů majetky, které by se poté staly kolaterálem a zástavou pro půjčky od Rothschildovy banky na vedení vojenského tažení do Sovětského svazu a odstranění od moci toho nenáviděného Stalina.

Josif Stalin

Toho Stalina, který zkazil Domu Rothschild v roce 1924 v SSSR všechny plány se zadlužením nově vzniklého bolševického státu, na jehož základě by Dům Rothschild celý Sovětský svaz zotročil, a to na bázi dluhové pasti a poté vyplundroval. Přivedení Adolfa Hitlera k moci bylo financováno Domem Rothschild s jediným cílem, aby vybudoval novou armádu a obsadil SSSR. Jenže, to všechno měl Adolf Hitler provést na základě úvěrů a půjček od Domu Rothschild. Takže, dobytý Sovětský svaz by nepatřil Německu, ale ve skutečnosti věřiteli Německa, který celé tažení do SSSR zaplatil, tedy Domu Rothschild.

Německo vyrazilo s Wehrmachtem do Sovětského svazu bez úvěrování od Rothschildovy banky, toto tajemství si Rudolf Hess odnesl do hrobu

Jak už jsem vysvětloval v článku o smlouvě Haavara zde, který si určitě přečtěte, po vypuknutí letecké bitvy o Velkou Británii došlo k naprosto nečekané události. Po servilním a na ruku Domu Rothschild jdoucím premiérovi Arthuru Nevillu Chamberlainovi, který přesně plnil zadání a předal Hitlerovi Sudety a potom celé Československo, se k moci dostal Winston Churchil, který měl být pouze loutkou a opilcem, který si rád přihne. Jenže, on se začal chovat jako kádr a první co udělal po zahájení útoků Luftwaffe, že vyhlásil ve Velké Británii totální mobilizaci lidí, techniky a zdrojů, což vedlo k zablokování a zákazu pro britské banky na provádění zahraničních odchozích bankovních operací, a to úplně do všech zemí.

Jedna z částí dokumentu smlouvy Haavara

Smlouva Haavara tak najednou nemohla být financována skrze švédské a švýcarské prostředníky, Židé z Evropy nemohli nasednout na lodě a odplout do Palestiny, financování projektu se zastavilo. Rudolf Hess se na jaře 1941 pokusil platby obnovit, odletěl do Velké Británie, ale s předáky Domu Rothschild se nikdy nesetkal a až do konce života byl držen na samotce ve věznici Spandau v Západním Berlíně jako největší zločinec, přestože se nikdy nedopustil žádné vraždy, nevelel žádným jednotkám, neúčastnil se konečného řešení Židovské otázky, ale přesto byl držen v izolaci až do své smrti v roce 1987. Rudolf Hess totiž držel nejpřísnější tajemství o tom, kdo financoval Adolfa Hitlera, kdo mu zaplatil vzestup k moci, kdo stál za plánem na odsun Židů z Evropy, a hlavně, kdo si u Adolfa Hitlera objednal válečné tažení do Sovětského svazu.

Spoutání Berlína pomocí dluhu už nefunguje, Dům Rothschild proto začal v Evropě budovat val proti Berlínu v podobě Trojmořské dohody a zbraní amerických neoconů

Dům Rothschild nechce znovu zopakovat chybu, která nastala tehdy ve 30. a 40. letech minulého století. Ta chyba spočívala v tom, že Dům Rothschild podcenil Berlín a vzestup Německa, které se vymanilo z dluhového loutkového spoutání. Proto bylo rozhodnuto, že Velká Británie se musí odštěpit od Evropské unie v rámci Brexitu, ve které nebezpečně posiluje Berlín a začínal ovládat procesy i ve Velké Británii. Dům Rothschild tedy nebude pod vlivem Německa a navíc, velmi důsledně teď bude Rothschild udržovat českou korunu v Bohemii, tedy v zemi nad Mah’ralem a pod rukou jeho amerických poručenců, neoconů.

Angela Merkel

Tento proces oslabování vlivu a moci Berlína obstarají američtí neoconi, tedy poručenci Domu Sion. Vybudují v Evropě projekt Trojmořské dohody, která se stane antitezí vůči Evropské unii, kterou ale také ovládá Dům Sion. A pozor, i toto si musíme vysvětlit. Proč Dům Sion skrze Rothschilda buduje a staví v Evropě dva týmy, dva globál projekty, které jako stojí proti sobě? Proč Evropská unie pod kontrolou Berlína a proč proti tomu Trojmořská dohoda pod kontrolou Londýna a jejich amerických poručenců zpoza Atlantiku? No, protože Dům Sion si nemůže dovolit, aby z EU vyrostlo Německo jako nový hegemon, který se znovu osamostatní a vymaní z dluhů a procesů vazalství k Domu Rothschild stejně, jako to udělal Adolf Hitler po krachu smlouvy Haavara.

Německo je připraveno uvalit sankce na USA za to, že USA uvalily sankce na firmy, které staví spolu s Rusy plynovod Nordstream 2

V Evropě tak vznikne protiváha vůči Berlínu a jeho moci, a tato protiváha bude zajišťována americkými neocony. Ti budou v Evropě budovat protiruskou agitku, což Domu Rothshild báječně vyhovuje, zatímco Berlín si uvědomí, co se děje, a o to více se bude snažit spojit a spolupracovat s Ruskem, viz. před 2 dny oznámené možné německé sankce proti USA v odvětě za americké sankce proti evropským firmám, které staví ruský plynovod Nordstream 2.

Dříve by to bylo nemyslitelné, ale dnes je to realita, Berlín otevřeně už jde proti Washingtonu a tvoří most s Moskvou. Takže, už doufám chápete, proč Dům Sion a jeho Rothshild museli dostat Velkou Británii pryč z vlivu Evropské unie a proč Rothschild buduje v Bohemii enklávu s českou samostatnou měnou, a proč tak mohutně posilují zahraniční vazby zemí Trojmoří s americkými neocony.

Nord Stream 2

Opět se opakuje historie, Německo se stejně jako po 1. sv. válce zbavilo dluhů, osvobodilo se, a už ho nekontrolují ani američtí neoconi a USA, ani dům Rothshild skrze dluhy, ani skrze ECB nedokáže Německo zastavit, maximálně se může pokusit Německo znovu pře-zadlužit, aby Berlín znovu poslouchal. Jednou z možností je návrh na mega půjčku ECB pro evropské země kvůli koronaviru. To je nástroj na posílení vazalství a posílení dlužného úklonu evropských zemí před Domem Rothschild. Jenže Berlín se na to moc netváří a když tváří, nechce dlužit za všechno, ale pouze za malou část, protože za úvěr od ECB má celá EU ručit společně. Osvobozené Německo se zbavuje dluhů a nebezpečně se sbližuje s Ruskem. K čemu nejhoršímu tak může z pohledu Rothschilda dojít?

Dluhový systém řízení vygeneroval německého ekonomického draka a ten chce spojení s Ruskem

Může dojít k tomu, že ruské zdroje nastartují německou ekonomiku tak, že ji už nepůjde zastavit. Ze svazku začne posilovat nejen Německo, ale i Rusko. Plán na obsazení Ruska se začne Domu Sion rozplývat před očima. Země, které se vymaní z dluhového otroctví, přestávají poslouchat věřitele. To je celé tajemství, k čemu dnes v Evropě ze strany Německa dochází, a na což Rothschild reaguje posilováním vlivu amerických neoconů ve Střední a Východní Evropě. Proto i Babišova vláda dostala nařízeno z Londýna, že se musí povinně znovu zavázat k věrnosti Londýnu a znovu slib potvrdit navýšením státního dluhu o několik stovek miliard. Německo vstává, uvaluje sankce na USA, to už není výstřelek, to je signál toho, že Německo už se cítí nepodřízené.

Jacob Rothschild

Největší síla Domu Sion, tedy světových sionistů a globalizace, je současně jejich největší slabostí. Veškerá moc Domu Sion nad gójskými národy, ačkoliv to je k neuvěření, spočívá v tom, že drží dluh gójských národů, jejich vlád a skrze vlády všech obyvatel. Dokud jsou země a národy pod dluhem, dokud uznávají svůj dluh a splácí, dokud poslouchají příkazy Domu Sion z pozice dlužníka, tak všechno funguje a Dům Sion může realizovat plán na světovou vládu. Jenže tento systém dluhů a dlužníků má jednu zásadní vadu, je totiž postaven na ekonomické soutěži, právě na těch zbývajících 4 pilířích kapitalismu, bez kterých ten pátý pilíř ani existovat nemůže. A to znamená, že čas od času některá z gójských zemí je tak ekonomicky výkonná, že se začíná zbavovat zadlužení a přestává poslouchat, protože nemá problémy se splácením a dokonce si už ani nepotřebuje nově půjčovat.

Odpůrci vzniku centrálních bank ve východní zemích byli odstraněni, země rozděleny a potom z Londýna opanovány

Tím se oslabuje servilita země vůči věřiteli, protože v té chvíli dochází k hrozivé věci, že totiž země eliminuje své závazky vůči Pánovi jenom na úroveň účetní bilance. V té chvíli Dům Sion ztrácí nad zemí kontrolu. Její ekonomika je tak silná, že dluh není pro zemi problém. A když dluh není problém, nelze takovou zemi loutkově ovládat. Je pouze možné uplatit jednotlivé politiky takové země, aby úmyslně zadlužení své země zvýšili, i když k tomu není důvod.

Rozmlácené BMW, ve kterém Alexander Dubček přišel o život

V některých zemích, jako je ČR, to jde bez problému. V Německu již k tomu ochota není, ani mezi politiky. Sionisté tak mají v Evropě problém, tím problémem je Berlín. Systém dluhu je tak základním pilířem konceptuální gramotnosti. Nicolae Ceaușescu byl v Rumunsku nakonec zastřelen, udělali to jeho vlastní lidé, vojáci, jeho vlastní národ. Byl odstraněn kvůli tomu, že nechtěl ukončit budování socialismu i přesto, že Rumunsko si vzalo západní půjčky, stejně jako jiná socialistická země, Jugoslávie. Ani generál Tito nechtěl budovat kapitalismus v Jugoslávii, přestože země měla otevřené hranice, západní zboží, volný trh, ale generál Tito odmítal transformaci Národní banky Jugoslávie do centrální banky.

Metoda globalistů je prostá: Rozděluj a panuj!

A proto… proto došlo k tomu, co 17. července 1989 předpovídal Miloš Jakeš. Došlo k procesu zvanému “rozděluj a panuj”. Jugoslávie bylo rozmašírována nosatým sionistickým kaganátem na prvočinitele, a to prostřednictvím ze západu vyprovokovaných a podnícených občanských válek. Pokud nešlo totálně zadlužit Jugoslávii jako celek, rozbili zemi na mnoho kusů, mnoho slabých vlád, okamžitě zadlužených vlád, a dnes nad celou rozdělenou Jugoslávii panuje Dům Rothschild. To samé potkalo Československo. A v Rumunsku odkráglovali vůdce, který se zadlužení vzpíral a rozdělení Rumunska nebylo možné, protože na rozdíl od etnické Jugoslávie je Rumunsko etnicky stabilní.

Jedna z fotografií Miloše Jakeše z posledních let

Dnes jsou v Rumunsku americké vojenské základny. A protože rozdělení Československa nechtěl ani Alexander Dubček, bylo postaráno rovněž i o něj. Dluh je tak hlavním zdrojem síly a útlaku Satanovy synagogy. Miloš Jakeš před tím varoval už v roce 1989. Správně identifikoval hrozbu, ale nikdo ho tehdy neposlouchal. Budoucnost ocení Miloše Jakeše jako vůdce, který vzešel z lidu, rozuměl lidu a rozuměl v roce 1989 tomu, že národ ztratí svobodu a suverenitu, pokud přistoupí na rozvoj ekonomiky na bázi dluhů. Nejhorší je zjištění, že dnes drtivá většina politiků nesahá v rozhledu a konceptuální gramotnosti Miloši Jakešovi ani po kotníky. A právě v těchto dnech, kdy vlády evropských zemí se znovu giganticky zadlužují, bychom měli mít prorocká slova a varování Miloše Jakeše z roku 1989 na paměti. Nikdy na jeho odkaz nezapomeneme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
RomaN
Návštěvník
RomaN

Jakeš by hlavně zbabělec.
Před 89 nechtěl dovolit soukromé podnikání a výsledek byl, že se neuspokojení spotřebitelé lehce přidali k přvratu.
i Ten převrat mohl Jakeš lehce potlačit, ale byl zbabělý se postavit posádce sovětské armády.

buffaalo
Návštěvník
buffaalo

Tohle je naprosto vynikající článek pane VK.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Má havloidní verbež na rukou smrt Jakešového vnuka ve věku 28 let, který spáchal sebevraždu? Více Xaver v rozhovoru s ním. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-tam-nedavejte-Xaver-pustil-minutu-z-rozhovoru-s-Jakesem-Priznani-nejvetsi-chyby-v-zivote-A-dalsi-zjisteni-o-slavnem-projevu-630927

konzerva
Návštěvník
konzerva

Mimo..? Jel Havel s řidičem do Prahy a chtělo se mu na záchod. Zastavili v jedné vesnici a řidič tam šel do baráku za babičkou a povídá. Babi, vezu pana prezidenta a chtěl by jít u vás na záchod. V žádném případě, říká babi. Ale proč ne? Dozví se to Fero Fenič a udělá mi z kadibudky pamětní WC Václava Havla a já budu chodit kadit do kopřiv.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Vymyšlené, ale dobrej fór. Máte palec nahoru. – Správná babča by ovšem vytáhla flintu, co má po dědovi.

Šárka
Návštěvník
Šárka

Okultní síly ( satanistické pomáhají Dómů Sion ) obětování děti ( svátek židovský Pesach -kdy mísí dětskou krev s jejich posvátným Chleby a maso s těchto děti;je rozemleto v jejich továrnách a dodáváno do .Mc Donald;jako hamburgery ) A tato rodina slouží ďábelským entitám.-a my Češi jenom přihližíme<jak Židé devastují morálku děti ( vyučování ve školkách ;školách;atd….povolená lichva a ještě uzákonêná státem ( lichvu prováděli převážně Židé ) Pomáháni státu Izrael ( místo našim důchodcüm;samoživitelkám atd..Milošové prorocké vize -se teď naplňují a OVCE -ČECHOVĚ
se sklánêjí před Židy!!!!!JE TO HANBA A OSTUDA -jak by řekl JAN ŽÍŽKA -do boje proti CIZÁKŮM.Šárka

Len
Návštěvník
Len

Miloš Jakeš byl slušný člověk, co měl zájem budovat společnost pro všechny, ne jen pro zbohatlickou kastu. Nikdy asi úplně nepochopil příčinu převratu v roce 1989 ( komunistickou stranu shodilo vlastní vedení UV KSČ – ti, co chtěli mít neomezené zdroje jako členové vládnoucí skupiny starého EHS ( dnes EU) – vily, jachty, 4 auta v garáži , služebnictvo, neomezený pohyb po celém světě). Jakeš chápal měnu z roku 1953 – její příčinu a důsledky. To, že o tom jako občané téměř nic nevíme je přesně ten důvod , proč jsme MY STÁT ČR zadlužení až po uši.

Len
Návštěvník
Len

Nemůžu si pomoct, ale Dům Rothschidl nevelí ani sám sobě, natož všem států světa. I oni jsou pouze služebníky někoho jiného. Protože takto složitě rozehraná hra v Evropě nedává smysl. Pokud by mělo něco šanci proti Rusku, tak jen spojená Evropa – jedna měna, jedna banka, jedna vláda a ne to co vidíme dnes – každý pes jiná ves- spory mezi Anglií a EU (Německem), rozloženou Itálií a vojensky napadené Řecko..
Pokud by Evropu ovládal dům Rothschild, tak by nebylo tak těžké se této rodiny zbavit. Usekni hadovi hlavu a je konec. Nevím o tom, že by Němci zaplatili válečné reparace napadeným států Evropy za II.SV. Možná tak VB a Francii.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Díky za názor, já prostě říkám, že jsou přeceňováni – a drze tím oponuji panu VK a jeho tezím – a schytávám to někdy přátelsky, někdy až nenávistně od čtenářů – diskutujících. Kdyby lidi mysleli, ani by se nemuseli sjednotit, nemusí hned být revoluce -stačí bojkot jejich TV, zboží atp. – dostanu přes tlamu a ani nebudou vědět, kdo jsou a skončí v propadlišti dějin.

kacíř
Návštěvník
kacíř

Nad Rothschildy jsou ještě tyto velmi staré klany sahající až do dob starého Říma a egyptských faraonů. Jsou skrytí, skoro nikdo o nich neví, v tv ani slovo, přitom vše řídí.
Rothschildi, Rockefellerové, Warburg atp. jsou jejich vykonavatelé a mají se královsky.
Jsou to samozřejmě šmejdi velkého kalibru, to je bez debat, ale je dobré si všimnout i jejich “nadřízených”. Např. neexistuje světová velká událost (převraty, války, vznik a zánik států atp.) bez jejich požehnání a hodně záleží na klanech-
Ptolemaiovci (vládnou stále), Orsini a Massimo family.
https://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican144.htm
https://www.dtss.us/blog/the-real-controllers-of-humanity-the-papal-bloodlines/

mandelik
Návštěvník
mandelik

To je jasný že s Ruršildem tahnou i jiné klany,nevám zda je pravda všechno,ale na většinu by to mohlo souhlasit

Občan
Návštěvník
Občan

ono za tím opravdu stojí sionisté.Rozděluj a panuj.Rusko se už zbavilo dluhu u nich.A Čína? Je vzláštní ,že v Číně je usalašena mnoho roků větev Rotshildů ,vždy přátelská i k Maovi a dalším.A jsou u peněz tam i dnes.Tak jak je to vlastně.????????

Heva
Návštěvník
Heva

No velká škoda,že neměl tak vyvynuté vyjadřovací schopnosti,to neměl ani později Havel,ale tomu pomohli národ oblbnout jiní. Pan M. Jakeš byl daleko vzdělanější než vypitý kulisák ! Tady přesně vyjadřuje rčení POZDĚ BYCHA HONIT ! Škoda,že jsem a mnozí jiní na to nepřišli dříve !

JJKK
Návštěvník
JJKK

To ty máš zase extrémně “vyvynutý” cit pro český jazyk.

WatchDog
Návštěvník
WatchDog

Přesně tak. Ješte větší váleční zločinci než byl Rudolf Hess, byli odsouzeni na doživotí a po 15 letech je pustilil na svobodu.
Rudolfa Hesse pustit nemohli, protože by mohl odhalit, jak Británie tajně financovala Hitlera a tak ho britská zpravodajská služba nechala ve vězení zavraždit. Syn Hesse to věděl a proto po jeho smrti nechal udělat druhou pitvu, která to potvrdila.
Paradoxně k zavraždění Hesse přispěl tehdy Michail Gorbačov. Ten navrhoval, aby ho pustili na svobodu a toho se Britové báli jak čert kříže. Proto ho sionisté zavraždili.

Salcman vas Rudla
Návštěvník
Salcman vas Rudla

Formuje se zde zdrave ocelove jadro strany jak vidim Cest ,zejtra v sest

chlamydie
Návštěvník
chlamydie

Tak jak ten článek tu čtu, tak nebýt domu Sion, Němci by nás schlamstli jak malinu.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

chlamidie
no my víme,že moc číst neumíš , natož pak vědět o čem vlastně čteš.

Boo-G
Návštěvník
Boo-G

no a jelikož , zrovna teďkonc němčouří pečou s russákama, tak je to co? Tak je to dobře 🙂
že by nás schlamstli, páč to tak trochu znamená, že nás schlamstnou zase russácí a to je co, to je super 🙂
Navíc nezapomínat na to, že ač je amjérika špatná , tak tam jaksi máme server 🙂
no nic … hanba mluvit 🙂

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

clamydie
a co to jako je ten “dům Sion”. Nějakej obchoďák , jako dům mody, nebo podobně? Ale kaftani
když se tak člověk na ně dívá tam asi moc nechodí,že?