VIDEO: Frontex uvolnil výbušné záběry z dronu, které zachycují pašování migrantů z...

VIDEO: Frontex uvolnil výbušné záběry z dronu, které zachycují pašování migrantů z Afriky do Itálie! Migranti jsou na moři překládáni z lodí pašeráků na malé čluny, aby mohli být deklarováni jako trosečníci podle námořního práva! Neziskové lodě je poté znovu naloží, ale už jako nebohé migranty, kteří ztroskotali na nefunkčních motorových člunech ve Středozemním moři! Video potvrzuje to, o čem Aeronet píše již od roku 2015! Žádní uprchlíci, ale pašovaní ekonomičtí migranti!

VIDEO: Frontex uvolnil výbušné záběry z dronu, které zachycují pašování migrantů z Afriky do Itálie! Migranti jsou na moři překládáni z lodí pašeráků na malé čluny, aby mohli být deklarováni jako trosečníci podle námořního práva! Neziskové lodě je poté znovu naloží, ale už jako nebohé migranty, kteří ztroskotali na nefunkčních motorových člunech ve Středozemním moři! Video potvrzuje to, o čem Aeronet píše již od roku 2015! Žádní uprchlíci, ale pašovaní ekonomičtí migranti!

Evropská pohraniční stráž Frontex uveřejnila dne 24. června 2019 na svých webových stránkách video pořízené z bezpilotního dronu nad Středozemním mořem, které zachycuje naživo proces pašování migráčků do Evropy. Systém je natolik propracovaný, až se z toho tají dech. Bezpilotní dron Frontexu totiž zachytil na otevřeném moři podezřelý rybářský člun na vlečení sítí, který ovšem místo sítí na ryby za sebou vlekl dlouhý a prázdný člun [1]. Loď se pohybovala sem a tam, kličkovala, kroužila, ale de facto se nikam nepohybovala, vypadalo to, že na něco nebo na někoho čeká. A po určité chvíli se začaly dít věci.

Rybářská loď vleče prázdný člun.

Z podpalubí rybářského člunu začali vylézat černoši z Afriky, desítky a desítky migrantů, celkem jich Frontex napočítal 81 a všichni si přelezli z rybářské lodě do vratkého motorového člunu. Poté došlo k odpoutání člunu a rybářská loď odplula. Co nastalo poté, to už video Frontexu neukazuje, ale naopak to potvrzují jiné údaje. Podle těchto informací právě tímto způsobem dopravila německá kapitánka neziskové lodi Sea-Watch 3 celkem 40 migrantů na italský ostrov Lampedusa a italská pobřežní stráž ji zatkla a uvrhla do domácího vězení. Italské úřady proto udeřily na evropský Frontex, aby uveřejnil a odtajnil materiály o pašování migrantů ve Středozemním moři, aby bylo prokázáno, že neziskové organizace se podílejí na pašování osob.

Migranty je potřeba dopravit do Evropy jako “trosečníky”, aby se na ně vztahovalo mezinárodní námořní právo, tvrdí italská vláda a odhaluje šokující systém pašování

Video Frontexu však ukazuje jenom polovinu pravdy, více si Frontex publikovat neodvážil. Italská vláda vysvětlila před několika dny na tiskové konferenci způsob, jakým neziskové organizace spolupracují s profesionálními pašeráky na moři. A video Frontexu to z poloviny potvrzuje. Proč z poloviny? Protože na videu chybí druhá polovina příběhu. Italská vláda celý proces popisuje takto: Pašeráci lidí mají mezinárodní zastřešení. Peníze, které poskytuje Evropská unie a také nadnárodní soukromé fondy, jsou používány na pašování migrantů do Evropy.

Pašeráci na libyjském pobřeží naloží migranty z Afriky do podpalubí rybářských člunů. Ty potom odrazí od břehů Libye a doplují k italským břehům na vzdálenost okolo 12 námořních mil od pobřeží, tedy na hranici výsostných vod Itálie. Frontex úmyslně ve videu rozostřil GPS souřadnice, aby nevyšlo najevo, jak blízko italského pobřeží proces překládky probíhá. To by totiž italskou veřejnost vyděsilo.

Migranti přelézají na člun.

V této oblasti potom rybářská loď čeká a patroluje na potvrzení a radiový kontakt neziskové záchranářské lodě. Jakmile je přes zakódovanou vysílačku potvrzeno vyzvednutí migrantů, začne proces vykládky migrantů z podpalubí rybářského trowleru do připraveného motorového člunu, který rybářská loď vleče za sebou od břehů Afriky. Migranti si nalezou do člunu a rybářský člun odpluje a ponechá migranty zdánlivě jako svému osudu. Jenže, to není pravda.

Co už video Frontex raději neukazuje, to je druhá část příběhu. Po několika hodinách dorazí pro migranty velká loď neziskové organizace, která je tzv. “zachrání” a vytáhne z člunu. Neziskovka rádiem nahlásí “záchranu” trosečníků na otevřeném moři a doplní zprávu informací o rozbitém motoru na člunu. Ten je opravdu po příjezdu neziskové lodě zničen, do palivové nádrže obvykle jeden z pověřených lidí nasype cukr nebo jinou látku a motor se tím zničí. Jindy se vypustí nádrž na palivo a řekne se úřadům v Itálii, že došlo palivo na otevřeném moři.

Právní klička v mezinárodním námořním právu umožňuje neomezený příliv migrantů do EU, bije na poplach italská vláda

Tím se podle mezinárodního námořního práva z migrantů na člunu stávají trosečníci, je to právní klička, kterou už několik let neziskovky používají. Jedná se totiž o mezinárodně uznávané ustanovení, že kdokoliv se vydá na otevřené moře a není najednou schopen se dostat zpátky k pobřeží vlastními silami, stává se trosečníkem. Pokud by migranti byli pašeráky dovezeni z pobřeží Libye až na pobřeží Lampedusy nebo kontinentální Itálie, potom by se jednalo o tzv. “nelegální” migranty, na které by se nevztahovaly žádné ochranné statusy.

Migranti jsou ponecháni na moři v člunu, rybářská loď odplouvá.

Jenže, pokud jsou pašovaní migráčci na otevřeném moři nejprve přeloženi na vratký motorový člun a ten potom jako přestane fungovat, tak v tom okamžiku se z nelegálních pašovaných migrantů stávají trosečníci, kteří mají právo na záchranu a odvoz do nejbližšího přístavu. No, a protože migranti jsou na hranici výsostných vod Itálie, nejbližší přístav je logicky v Itálii, a to znamená v EU.

Jakmile jsou migranti “zachráněni” na moři neziskovou lodí,  vztahují se na migranty veškeré mezinárodní ochranné záruky, jejichž signatářem je právě také Itálie. Migranti se tedy dostanou do Itálie, a protože nemají žádné cestovní doklady, které zničili, spálili, anebo je dokonce nikdy ani neměli, tak Itálie prostě na ně pohlíží jako na běžence a uprchlíky, kteří ihned v přístavu žádají o azyl v Evropské unii.

Frontex musel s pravdou ven na nátlak italské vlády, ale na webu Frontexu se opět jenom mlží a vina se svaluje jen na pašeráky z Afriky, o nadnárodních fondech, o neziskovkách a jejich lodích, které hrají hlavní roli, ani slovo

Obvykle udávají místo svého původu v nějaké nestabilní africké zemi, kde probíhají ozbrojené střety, kmenové nepokoje apod. To samo o sobě potom stačí k udělení azylu. Pokud by se však tito migranti dostali do Itálie na palubě pašerácké rybářské lodi, nárok na azyl by neměli, byli by prostě jenom nelegální migranti. Pašeráci tak na moři vyrábějí z ekonomických migrantů trosečníky, které podle mezinárodního námořního práva musí nejbližší loď zachránit a dopravit do nejbližšího přístavu. A přesně to se děje. Bohužel, tuto skutečnost již video Frontexu raději neukazuje.

Překládka migrantů z velké rybářské lodi do malého člunu.

Samotný Frontex na svém webu uvedl k videu text, který rovněž říká jen polovinu pravdy a úplně vynechává informace italské vlády o tom, jak pašeráci na moři spolupracují s neziskovkami a vyrábějí tzv. trosečníky. Frontex na webu [2] uvádí toto:

Minulý týden letoun Frontexu zjistil podezřelý rybářský trawler, který táhl za sebou menší člun. Ten byl prázdný, ale něco přesto upoutalo pozornost odborníků agentury. Frontex několik hodin pozoroval loď a na palubě se najednou začali objevovat lidé. Pašerák seskočil z lodě na člun a povzbudil skupinu migrantů, aby ho následovali. 
 
Když všech 81 migrantů nastoupilo na menší loď, mateřská loď se oddělila a začala se plavit na jih, zatímco malý člun začal směřovat na italský ostrov Lampedusa. To byl jasný příklad „mateřské lodi“, kterou zločinci používali k přepravě velké skupiny migrantů přes moře směrem k cíli, než je vyložili na menší loď.
 
Letadlo Frontexu a dron po dobu několika hodin sledovaly rybářský trawler a loď s migranty, varovaly italské a maltské úřady a EUNAVFOR. Italské národní koordinační centrum zahájilo komplexní operaci, která zahrnovala italskou Guardia di Finanza a Guardia Costiera. Italské orgány zatkly sedm podezřelých pašeráků a chytily i rybářský trawler. 

Většina migrantů pocházela z Bangladéše, Maroka a Libye. Většina z nich neměla na sobě záchranné vesty, když pašeráci nechali lidi uprostřed moře. 

Italské orgány případ vyšetřují.

Německá kapitánka neziskové lodě prorazila italskou námořní blokádu a vyložila na Lampeduse celkem 40 migrantů, které naložila za podivných okolností na moři, italská vláda tvrdí, že od pašeráků

V těchto dnech otřásá médii v Itálii kauza německé neziskové lodě Sea-Watch 3, jejíž německá kapitánka Carola Rackete byla zatčena za vysazení 40 migrantů ze své lodi na italském ostrově Lampedusa, jenže Carola Rackete argumentuje mezinárodním námořním právem a italské soudy jí opravdu daly za pravdu, soudce Alessandro Vella ji propustil z domácího vězení [3], její uvěznění prý bylo neoprávněné, protože pouze provedla záchranu trosečníků na moři. Italská vláda se ale nevzdává a rozhodnutí soudce propustit Carolu Rackete z domácího vězení nijak nezastaví trestní stíhání kapitánky za tzv. napomáhání nelegální migraci.

Carola Rackete, kapitánka Sea-Watch 3

Itálie před několika týdny vyhlásila námořní blokádu všem neziskovým lodím, jenže Carola Racket blokádu prolomila s odkazem na mezinárodní námořní právo, které nařizuje kapitánům záchranu trosečníků a lidí v nouzi na otevřeném moři. Na lodě, které vezou trosečníky, se tudíž námořní blokáda nesmí vztahovat, domnívá se nejen Carola Rackete, ale za pravdu jí dávají i odborníci na mezinárodní právo. Itálie by dokonce mohla čelit mezinárodním sankcím za to, že brání vplutí lodím, které zachránily na volném moři trosečníky. To jsou paradoxy, že?

Italská vláda se může postavit třeba na hlavu, ale neziskovky, které mají za zády globalisty a sionistické banky v importu migrantů do Itálie nezastaví. To by Matteo Salvini musel začít potápět lodě neziskovek, a na to nemá koule

Celý systém je nastavený naprosto dokonale. Marakéšská deklarace jednou provždy rozhodla, že žádná nelegální migrace již nebude, bude jenom migrace legální. A přesně toto je jeden ze způsobů, jak z nelegálních ekonomických migrantů udělat na otevřeném moři trosečníky. Stačí k tomu vysílačka, rybářský člun, motorový člun a pytlík s cukrem nebo prasklá hadička pro přívod paliva, případně prázdná nádrž. Existuje mnoho způsobů, jak z funkčního motorového člunu udělat nefunkční a tím pádem ze všech pasažérů v člunu rázem udělat trosečníky.

Carola Rackete po zatčení italskou policií.

Italská vláda se snaží zastavit příliv migrantů z Afriky, ale proti tomu stojí nejen neziskovky a sionistické fondy, které jim sypou peníze, ale stojí proti tomu i italská justice. Nepřipomíná vám to něco? V Česku soudy vrací majetky dědicům po Henleinovcích, Ústavní soud povoluje diskriminaci ruských hostů v ostravském hotelu a v Itálii soudy osvobozují neziskovkáře, kteří spolupracují s pašeráky přímo na otevřeném moři.

Justice je “nosatá” nejen v ČR, ale v celém západním světě. Vláda Donalda Trumpa se může snažit zastavit migraci do USA všemi způsoby a dekrety, ale američtí soudci dekrety Trumpovi ruší a ruší. Italská vláda se snaží zastavit migraci do Itálie, ale italští soudci námořní blokády a příkazy vlády ruší. Dvě různé země, ale stejný proces. Migrace je řízena sionistickými globalisty a žádná národní vláda nebo národní elita nemá nárok na zastavení těchto migračních procesů. Likvidace Evropy je objektivní a globální proces.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Petr Krajáč
Návštěvník
Petr Krajáč

Ta obluda s dredama by měla sedět alespoň pět let natvrdo, přesně takovéto bestie s porouchaným mozkem dělají z mnoha míst na evropské půdě nežitelný prostor. Opovrženíhodné chování té “kapitánky” je nutné hlasitě a rázně odsoudit a co nejpřísněji trestat.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Soudruzi: NWO si rozvarcet nedáme!
Právníci dredařky připravují žalobu/trestní oznámení (querela) na italského Ministra Vnitra Salviniho.

Salvini reaguje tweetem:
“Infrange leggi e attacca navi militari italiane, e poi mi querela. Non mi fanno paura i mafiosi, figurarsi una ricca e viziata comunista tedesca! Bacioni”.
(“Jedná protizákonně a útočí na italské vojenské lodě, a pak mě bude žalovat? Nemám strach z mafiánů, natož pak z nějaké bohaté a rozmazlené německé komunistky! Pusinky.”) 😉

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Z Karly (Karla?) už je mezinárodní hrdinka – “KAPTÁN EVROPY”! :
comment image

Neznama
Návštěvník
Neznama

VK , admine.
Lidi a ctenari by meli psat Zemanovi, Foldynovi, SPD, .. a ptat se zda jsme zrusili statni hranice a priradili se k jinemu statu a psat to do diskusi na Parl Listy, Lidovky.. kde je hodne ctenaru a bude se to sirit mezi nema:
Benesovy dekrety prolomi Cesi. ☝️☝️☝️
.. Často zmiňované Benešovy dekrety nebude rušit vláda SRN, nebo pan Posselt. Ale sami čeští politici. Dlouhý řetěz, který vidím, se skládá ze zveřejněného neveřejného zasedání Spolku sudetských Němců v Mariánských lázních v 2018, přání pana předsedy Bernd Posselta uspořádat sjezd v ČR, nedávného rozhodnutí soudu ve věci restituce majetku rodu Walderode, změny v označení hranice (ze státní hranice se stala hranice zemská. – kdy? Nic o tom nevim ) a dalších významných maličkostí, které veřejně právní média nevidí, protože se dívají výlučně na východ, do Ruska a Číny. Odtud prý přichází mráz a hrozí nebezpečí ztráty svobody a neexistující suverenity.
https://ac24.cz/en/-/benesovy-dekrety-nebudou-rusit-nemci-nybrz-sami-cesti-politici-uz-se-pripravuje-posun-statni-hranice-expert?redirect=%2Fzpravy-z-domova%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ddPSb4sW0Sbe%26p_p_

Uteče pár let, lidi tady (ČR) budou mít problém se nažrat, a pak jim bude jedno, co se komu vrátí,“ měl reagovat kníže…
Po této události se už prý Polanský přestal k Rohan – Kottulinsky chovat s přehnaným respektem… ( tedy imigrace dlouho dopredu domluvena a Schwarzenberg to vedel a pripravoval na to asi i imigr. zakony + pripravoval s Pospisilem i obcansky zakon ktery uz umoznuje adopci v dospelem veku a dedit pak majetek po novych (a mozna i po tech puvodnich) rodicich. Co tim sleduje??? Jsou tam jeste dalsi clanky.
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/vlada/Toto-se-nemelo-dostat-ven-Svedectvi-odkryva-sokujici-slova-Schwarzenberga-260756

KALA Šéf NKÚ a poslanci na výletě v Peru za naše peníze. (Asi odmena za povoleni zakazky na mýto pro drazsi slovenskou firmu. Ťok mel splnit ukol a pak jit. Pritom Kapsch chtel predat firmu statu a at ji provozuje stat za minimalni naklady a zisky da do rozpoctu. Ted stat ceka asi soud ) https://www.topcz.net/sef-nku-poslancu-vylete-peru-za-nase-penize/

Myslím, že pro představu stačí… Můžu ještě dodat novináře JANA URBANA, který svého času rovněž přednášel na University of New York in Prague (jako Jiří Pehe nebo Tomáš Klvaňa) a stejně jako většina výše uvedených se například značně vymezoval proti Miloši Zemanovi, nebo třeba MONIKA LADMANOVÁ, členka kabinetu komisařky Věry Jourové , která stejně jako Pehe studovala na Columbia univerzity a stejně jako Pehe má blog na Bakalově Aktuálně.cz.
Přitahuje Open Society Fund Praha lidi s takovýmto vlivem čistě náhodou? Připadá to jen mně tak trochu jako jistá forma pavučiny nebo chobotnice? … https://www.topcz.net/techto-sest-osobnosti-velmi-dobre-znate-ted-se-podivejte-plati-aby-skodily-nasi-zemi/

Střední Evropa má radost z toho, že se do čela EU dostane proimigrační liberální dvojice obhajující práva homosexuálů (matka 7mi deti ze toto obhajuje? To snad ne). https://globe24.cz/svet/68841-politico-stredni-evropa-se-z-von-leyenove-nemusi-radovat-dlouho

Nemecky sef o imigraci https://www.topcz.net/zajimavy-rozhovor-byvalym-sefem-nemecke-civilni-kontrarozvedky-migraci-ceske-titulky/

Kojak
Návštěvník
Kojak

Milion chvilek připravuje pro ČR ještě větší hnus než tento:

http://www.drsnysvet.cz/rychlovka-v-kerich/

P.S. : tzv. Demobloku se tohle video asi líbí, stejně jako Pirátům

vese
Návštěvník
vese

Propagujete erotické stránky, či co?

Lynn
Návštěvník
Lynn

úplně stačí zakázat islám a jeho propagaci.A samozřejmě vše, co s islámem souvisí, tedy například i právo šěária. Důvody není třeba pracně hledat, neustále nám je poskytují vyznavači islámu. Nedělali bychom nic zvláštního ani diskriminačního, totéž totiž dělají muslimové s křesťanstvím, a to jsou naše kořeny. Jenom bychom udělali zrcadlo, Je to určitě čistší řešení než potápět lodě s migranty, kdo ví, třeba k tomu italskou vládu dožene zoufalství, pud sebezáchovy je mocný a mnozí lidé udělají i to, co by jinak nikdy neudělali jen aby přežili. A nám, obyvatelům Evropy o přežití jde a to doslova. Italové už to zakoušejí na vlastní kůži. Touha přežít je silnější než strach ze sionistů a dalších zmetků.

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

Tady máte jasně a zřetelně že za pašeráckými gengy nestojí muslimské bratrstvo ale BANKsteři domu SION stejně jako za ISlámským/Židovským dvojstátím velký IZRAEL a jeho konečné řešení teda PŘESIDLOVÁNÍ NA VÝCHOD tak se nedivte že dopadnem jak arbové na arabském polostrově v Palestině ješ jsou utiskování ve větším jak malém mnoštví rusko-polskými mongolama ze zbitků zlaté hordy ješ maj zločineckou ideologiji a věří že Možíš 40 let po poušti chodil v bílej punčocháčích a obří bobří beranici a ne v prostěradlech jako tamní domorodci dodnes

Aldo
Návštěvník
Aldo

DVOJÍ METR : Pašeráctví migrantů v Evropě: Carola Rackete na svobodě, Jiří Šagan dva roky natvrdo
—————————————————————————
Vzpomínáte si na případ řidiče kamiónu, kterému ve francouzském přístavu Calais do nákladového prostoru vlezli běženci z Íráku a do protokolu ještě uvedli, že tak učinili bez vědomí řidiče? Dostal za to dva roky natvrdo.
Tohle se stalo před rokem a francouzský soud vyměřil českému řidiči, který jezdil ve službách španělského zaměstnavatele nejdříve 18 měsíců, později trest zpřísnil a přidal mu ještě 6 měsíců navrch! Panu Jiřímu Šaganovi se tehdy nedostalo nikde zastání a ani jakékoli finanční pomoci, aby se mohl proti verdiktu soudu odvolat. Pro odvolání stačilo tenkrát uhradit 10 tisíc euro, což je zhruba 260 tisíc korun. Dodnes je tenhle člověk ve vězení.
http://svobodnenoviny.eu/paseractvi-migrantu-v-evrope-carola-rackete-na-svobode-jiri-sagan-dva-roky-natvrdo/

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Aldo
ta německá mrcha která pašuje migranty ve velkém a v podstatě obchoduje s lidmi, protože tozadarmo nedělá, by měla dostat bez milosti “desítku” a propadnutí majetku. A tou lodí by měla itálie vozit ty šmejdy zpět do Libie bez zastávky a odpočinku a ještě by to ty svinstva té mrchy nevykompenzovalo.

WatchDog
Návštěvník
WatchDog

Ta německá mrcha je chráněná. I kdyby propašovala milión migrantů tak se ji nic nestane.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

WatchDog
no myslím , že Salvini si s tím jejím “chráněním” poradí.

mino
Návštěvník
mino

Máš úplnú pravdu a vôbec nechápem toho čo ti dal mínusku.

Krkowitz fon Milowit
Návštěvník
Krkowitz fon Milowit

Píšete o MUTI MAKRELE a jejím velkopašování uprchlíků z NATO-EU-Schengenu-Řecka přes balkán,panonijia a germaniji kde je jednotlivé jí podřízené zeně(krom protektorátu)
dočasně hostí do skandinavie ?!? po té co se tý svazačce s vysokou z CCCP
její činský mobil vyrobený u producena pro huawei v němš byl jabíčkoví operační sistém

Vladimír
Návštěvník
Vladimír

no to není to samý, Carola Rackete je vozí za prachy, ten český trouba je vezl nevědomky a ještě zadarmo a proto šel sedět protože kazí kšefty. kam by jsme došli kdyby nějací drobasové vozili migranty zadara to se nám ten celý bussines plán rozsype

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Být Jiřím Šaganem, obrátila bych se okamžitě na evropský justiční tribunál
o přezkoumání celého případu – i teđ už po rozsudku a z vězení..

herrique
Návštěvník
herrique

a nebude von pan Šagan gój?
comment image

weissbach
Návštěvník
weissbach

Jeden zásadní a diametrální rozdíl tu je. Šagan nedělá pro Sorose.

WatchDog
Návštěvník
WatchDog

A zase mají dvojí metr. Vzpomínáte si na případ řidiče kamiónu, Jiřího Šagan, kterému ve francouzském přístavu Calais do nákladového prostoru vlezli běženci z Íráku a do protokolu ještě uvedli, že tak učinili bez vědomí řidiče? Dostal za to dva roky natvrdo…

Administrator
Admin

Češi jsou slovanský národ a z pohledu Francouzů jsou “podrasa”. Vzpomeňte na Zdeňka Makaru, kterého v Londýně umlátil k smrti řetězem na kolo britský výrostek. Soud nakonec útočníka osvobodil, že prý Zdeňka umlátil v sebeobraně. A Česká republika dokonce ani nepožádala o útočníkovo vydání k soudu do ČR.

https://aeronet.cz/news/soud-ve-strasburku-zamitl-stiznost-rodiny-po-zavrazdenem-ceskem-kuchari-v-londyne-protoze-gastarbeiteri-z-vychodu-jsou-v-britanii-nenavideni-a-soudy-se-jich-nezastanou-obratili-jsme-se-na-pravnika/

Češi jsou součástí toho plánu na likvidaci slovanských národů v Evropě od chvíle, kdy padl Sovětský svaz. Odešli Rusové a Češi nemají žádné zastání. Naopak, šlechta s Sudeťáci chtějí po Češích své majetky a české elity už dávno nechrání národní zájmy. Nosatí převzali po roce 1989 veškeré řízení nad národem. A tak Šagan sedí ve Francii v base, zatímco německá slepice v Itálii má podporu německé vlády, neziskovek, dělají se na ní sbírky a je z ní celebrita. Když se česká vláda nezastane ani zavražděného českého kuchaře v Londýně, jak by někdo mohl doufat, že se zastane kamioňáka ve Francii?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Administrator
no oni to židofašisti brzy někde přepísknou a rusové a východní blok opět udělají v evropě pořádek.

mino
Návštěvník
mino

Obávam sa, že toto ľudia pochopia až potom keď už bude neskoro.

hirameki
Návštěvník
hirameki

ale prdlajz. ani potom ne.

Aldo
Návštěvník
Aldo

Admine je naprosto šokující, že český občan v případě nespravedlivého soudu mimo republiku nemá zastání jak u českých justičních orgánů tak ani mezi politiky.
Prakticky žádná z politických stran se o tomto případu nezminila,ani SPD. Voliči by to samozřejmě s povděkem zaznamenali. A na mainstreamu,jak jinak, taky ticho!

Motopes
Návštěvník
Motopes

Normální slušný občan ne. Ale různí krejčířové, štětkopašeračky apod. určitě ano.

Hermes
Návštěvník
Hermes

Tak ať je ničí, potápí? Na co se čeká? Je to nelegální překročení. Strašně mě vytáčí ty znásilněné a zaoblené “pojmy” o humanitě, pomoci, xenofobii, atd., atd. Kecy v kleci. Slouží pouze jako fasáda pro dosažení cizáckých cílů. Nebo se čeká, až běžným občanům dojde trpělivost, nebo co (nesmíme samozřejmě zapomenout na vlastizrádce a cizáky). Stejně to k tomu tak směřuje – přesně podle plánu sionistického židochazariátu. A pokud člověk nepochopí, že židozednařstvo a Satanova synagoga toto důmyslně skvěle řídí, a to včetně států (aby se bílá rasa zdegenerovala míšením, atd.) skrze korporace a bankovní systémy, tak se nic nepohne. Cizácké (ne)ziskovky, páte kolony, to vše jde ruku v ruce s tímto.

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Jo to je ta kapitanka na fotce…ja na prvni pohled myslel ze je to Pirat Bartos.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Carlos IV
moc ses nesplet, oba jsou stejně blbí a stejní mizerové.

IDDQD
Návštěvník
IDDQD

https://forum24.cz/dobra-trefa-glosuji-cesi-bombardovani-haly-plne-lidi/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu … tohle je svinstvo první kategorie, Ti gauneři už na nás přímo ukazují prstem s cílem zastrašit a zadupat do země jakékoliv projevy odporu a vlastního názoru !!!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

No každá zbytečná smrt je smutná věc. Ale kdyby seděli doma a nevymýšleli,že než se živit doma prací jako každý normální slušný člověk , je lepší jít vyžírat cizí státy, mohli toho být ušetřeni. Každý strůjcem svého osudu.

Milada
Návštěvník
Milada

Ano svinstvo, ale kym placene. Vite kolik naboraru z neziskovek nahani v africkych zemich migranty. Uz se zde o tom psalo, mozna tak rok. Verbujou mlade, kterym vsechno zaplati, da jim i na cestu, jen aby sli do Evropy?? Vsimnete si, ze na kazdem clunu musi byt zenska s detmi, aby mohli vyrvavat: “Byly tam i decka” Ti co pluji pres more museji zaplatit a ty prachy shrabne lod, ktera je zachrani – pekny byznys – odmenen je i ten co je doveze na clunu. Naslibujou jim hory, doly a pak se v detekcnich strediscich rozcilujou, ze byli podvedeni. Kdo je podvedl?? A proc se nechaj – naivkove.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Milado,
každej kdo opustí svou vlast protože uvěří, že někde jinde lítají pečení holubi do huby, je v podstatě naivní blb a ubožák. Když si neumí poradit doma , kde má rodinu,známé,přátele, neporadí si ani venku. A jen hlupák může čekat,že zrovna na něj někde čekají a jsou na něho zvědaví.

EvaM.
Návštěvník
EvaM.

Oni jsou ale opravdu hloupí. IQ africké populace je kolem 70.

Polda
Návštěvník
Polda

Tak hloupí zase nejsou aby nevěděli , že v Evropě dostanou to co doma nemají a bez práce. Tamtamy pracují dobře a tak pokud budou vědět , že Evropa je pro ně zlatý důl , ženy můžou znásilňovat a ještě dostanou jídlo ,byt i peníze tak proč by sem nešli? To za to riziko pro cestu přes moře stojí.Jen se obávám , že se to hned tak nezmění a Evropa se díky neziskovkam a jiným parchantum nezachrání.