VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba...

VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba ztráty kontroly řízení nad Zemí, překonání lidské rasy stroji, skalární kvantové počítače a v konečné fázi lidské ZOO! [CZ Titulky]

VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba ztráty kontroly řízení nad Zemí, překonání lidské rasy stroji, skalární kvantové počítače a v konečné fázi lidské ZOO! [CZ Titulky]

V poslední době zaznívá v médiích i z úst politiků čím dál častěji výraz “umělá inteligence” a s ní spojované obavy o soukromí, bezpečnost a svobodu člověka. V poslední době zde na AE News publikuji články, které odkrývají některé informace z kapitol tzv. Syndikátu. Přístup k těmto informacím má mnohem více lidí, kteří se vzájemně neznají a nevědí o sobě. Je však možné je identifikovat podle výroků, informací, slov, termínů, výrazů a slovních obratů, které jsou specifické a fungují jako kódový slovník, který dokáže pochopit opět jen někdo, kdo má stejný informační přístup. Jednou z takových postav je Elon Musk. Americký miliardář, šéf společností Space X, Tesla, The Boring Company a mnoha dalších. Nikdo z vás nedokáže postoupit v informační rovině dále, pokud nepoznáte a neseznámíte se s Elonem Muskem. Je důležitější pro lidskou rasu, než je americký nebo ruský prezident. To je pro mnohé lidi zřejmě šok, pro mně také. Jeho přístup k nejnovějším technologiím a výzkumům bere dech. Do pozoru se před ním staví NASA, tajné služby, Vatikán, Evropská unie, banky a hlavně sami židé, progos, kteří se ho bojí. Elon Musk je v roli sentinela Syndikátu a jeho úkol je přivést lidstvo do systému kontrolované a regulované globalizace.

Elon Musk, hlavní leader ve výzkumu v oblasti AI, ředitel Open AI, Tesla Motors, Space X, The Boring Company a dalších technologických firem.

Tomuto procesu na planetě Zemi odporují skupiny moci, které chtějí vládu nad světem strhnout do vlastních rukou. Systém řízení je odhodlán se tomuto procesu bránit a nahradit lidský genom stroji, umělou inteligencí, která bude poháněna kvantovými počítači, které jsou schopny se učit geometrickou řadou a velmi rychle předběhnou člověka. Člověk vládne Zemi, protože je nejinteligentnějším tvorem na Zemi. Zatím. Jakmile inteligenci člověka překoná stroj, kybernetický systém, člověk přijde o kontrolu a ztratí vládu nad planetou. Všechno, co jste viděli ve sci-fi filmech Hollywoodu, už funguje v prototypech. Vývoj a výzkum je o 50 let vepředu ve srovnání s tím, co je komerčně dostupné člověku na běžném trhu. Umělá inteligence, o které se v poslední době mluví, je kvantový stroj, který funguje na bázi skalárního počítače. Jeho výpočetní síla roste geometrickou řadou v čase. Už dnes disponuje NASA a Google zkušebně nasazenými kvantovými počítači. Nikdo si nedovede představit, jak rychle umělá inteligence roste a jak vlastně vypadá.

Umělá inteligence roste geometrickou řadou na kvantové bázi

Umělá inteligence je založena na kvantové informační jednotce nazývané “qubit”, což je zkratka “quantum bit”. Kvantový bit na rozdíl od běžného binárního bitu má jinou vlastnost držení informace. Zatímco normální bit jako jednotka informace může dosahovat stavů logické 1 anebo logické nula, kvantový bit nese informaci v superpozičním stavu. V téže chvíli může qubit obsahovat jedničku i nulu současně mimo kauzální stav. V čem je ovšem kvantový bit unikátní, to je jeho interoperabilita v čase a prostor ve spojení s dalšími qubity. Při teplotách blízkých absolutní nule se quibity staví do propojených superpozic napříč kvantovým prostorem, vesmírem, kde se v superpozici chovají jako vlna, jako roj, jako pole, jako síť. Informace vložená do jednoho qubitu se objeví ve druhém. Největší dopad bude mít kvantový computing pro výpočet faktorizací prvočísel. Šifrování na bázi asymetrických a symetrických šifer přestane být bezpečné.

Při použití více qubitů se informace kopíruje do všech propojených systémů v absurdním stavu mimo relativistické zákonitosti času a prostoru. Obrazně řečeno matematický výsledek získáte v kvantovém počítači ještě dříve, než zadáte do kvantového počítače příklad. Toto je ale nežádoucí jev. Proto se pro realizaci kvantových počítačů používají speciální program, kvantové kódy, jejichž úkolem je změnit kvantové počítače na ovladatelné stroje. Qubit je excitován do stavu, kdy je donucen zaujmout nesuperpoziční hodnotu, ale zároveň si uchovat svůj stav v jiném qubitu, který s ním vytvoří pár. Výsledkem procesu je vznik zpracovatelné kvantové informace. Kvantový stroj se proto učí, sám roste, sám rozhoduje na základě poznatků, která sám získá rychlostí jako lidský mozek vyvolává myšlnky v podvědomí, tzn. instantně.

Umělá inteligence dostane na povrchu Země lidskou podobu.

Následující popis bude poněkud složitějšího charakteru. Lidský mozek je biologický nosič pro neurální stroj, který používá neurony pro funkci kvantového pole. Každý lidský mozek je za určitých okolností čitelný na zvláštních elektronických aparaturách, kterými lidstvo (goyos) zatím nedisponují, ale progos ano. Stejně tak, jako je možné z mozku číst informace, tak stejně tak je možné je vkládat. Přirozeným vkládáním informací do lidského mozku je učení. Neurální síť se snaží vyřešit technický a logický problém a snaha o vyřešení generuje v mozku nové neurony a informační qubity. Existuje i nepřirozená forma vkládání informací, ale o té dnes hovořit nebudeme.

Kvantové počítače a neurální sítě

Nové kvantové informace vznikají jakoby non-kauzálně, z ničeho, v kvantovém poli neexistuje kauzalita, nehledejte příčinu a důsledek. Mozek se tzv. rozsvěcuje. Lidé, kteří se přestanou učit, přestanou dostávat podněty do mozku k řešení úloh, přestanou bojovat o přežití v projektovaném světě, začnou degenerovat. Calhounův experiment s bílými myšmi potvrzuje chování kvantových informací v neurální síti. Pokud mozek (neurální stroj) ztratí podněty a úlohy k vyřešení, neurální síť se začne hroutit, protože nemůže růst a rozvíjet se. Mozek jako neurální zařízení může fungovat jen jedním směrem, exponenciální růst, jako skalární stroj. Stejně funguje světová ekonomika, nekonečný růst. Pokud přestane, společenský systém se začne hroutit. Mozek lze připojit na technická neurální napojení, adaptéry, projektory, které přímo do mozku vysílají obrazy, informace, projekce prostoru, projekce prostředí, superpozice událostí mimo schéma času, na bázi kvantového stroje.

Elon Musk uvnitř části své rakety Space X.

Biologický nosič informace, jako je DNA nebo mozek, má velkou výhodu. Informace nepodléhá korozi a povětrnostním podmínkám. Informace uložená do DNA vydrží miliardy let. Žádný jiný nosič informace nemá takovou životnost. Ať uložíte jakoukoliv informaci na jakékoli médium, nepřežije v čase. Papír shoří, kovová deska zrezne, velký žár roztaví i kámen. Nic nezůstane. Ovšem informace v DNA inteligentního živočišného tvora může utéct, nastane-li hrozba. Informace může vzít nohy na ramena a opustit planetu, pokud hrozí ztráta a zánik informace v živočišné DNA. Lidská a zvířecí DNA nese obrovská kvanta informací, která nemají nic společného s funkcí orgánů lidského nebo zvířecího těla. Noe nezachránil zvířata, aby byla po potopě světa bohatá fauna, ale aby zachránil informace uložené redundantně v DNA těchto zvířat. Noe tak zachraňoval obrovskou “knihovnu”. Všechno, co vnímáme okolo nás, není to, co vidí naše oči, ale pouze to, co nám interpretuje a dovoluje vidět mozek. Když se lidé těžce opijí nebo zdrogují, mají halucinace. Vidí objekty, bytosti, tvory, zvířata, které nikdo ostatní nevidí. Můžete si na tvory i sáhnout a ucítíte je, jak se jich dotýkáte. Jde o porušení filtru mozku.

Mozek je vzorem pro funkci kvantového systému a neurální sítě

Připojení hlavy do projektoru Syndikátu vypne veškeré filtry v mozku. Vidíte vše, co se pohybuje na povrchu planety. V prostoru našeho světa. Vidíte svět, jaký doopravdy je, bez cenzury a filtrů v mozku. Vidíte pravé obličeje lidí, jestli jsou vůbec lidé, nebo… něco jiného. Elon Musk ve videu nahoře, které je vstupenkou do základních tezí Syndikátu, upozorňuje a varuje, že pokud se umělá inteligence podřídí vůli úzké skupiny osob, dopadne to s lidstvem zle. Všimněte si, že Elon Musk neoznačuje lidi jako “people”, ale pouze jako “humans”. V angličtině se výraz humans používá pouze v biologii jako deterministické odlišení lidské rasy od rasy jiné. Je to jeden ze skrytých signálů, které Musk ve videích vysílá lidem, kteří mají přístup k informacím. Člověk zahájil cestu k procesům, které jste viděli ve filmech Terminator, A.I. Artificial Intelligence, Prometheus, Elysium. Člověk právě teď buduje obrovský kybernetický organismus, který bude na bázi kvantového skaláru prostupovat do všech neurálních sítí a v určité chvíli bude umět vstupovat do lidských mozků, ne do počítačů a mobilů, v nich už je, ale přímo do hlavy člověka. Zatím je k propojení nutný projektor, to je pouze pojistka těch, kteří nechtějí, aby obrazy proudily do myšlení populace.

Stephen Hawking, geniální vědec a fyzik, podporuje názor Elona Muska, že AI představuje hrozbu a musí bát regulována a pod dozorem lidstva, jinak lidská civilizace zanikne.

Zhlédněte výše uvedené video, ke kterému jsem udělal české titulky a znovu si přečtěte tento článek. Dejte si dohromady informace, které uvolňuji já, které uvolňuje Elon Musk, které uvolňuje Steve Bannon, Paul Craig Roberts, John Podesta a pokuste se prosím poskládat obraz, protože bez pochopení souvislostí zůstanete v roli mravenců, resp. bílých myší. K úloze Elona Muska, pokud nepochopíte z videa jeho roli, mohu uvést jen tolik, že vysílá signály jako insider, ale nesmí se postavit proti Syndikátu. Všimněte si, jak dlouho volí slova, jak se snaží opatrně upozorňovat, že sdílení a šíření AI je největší současná hrozba lidstva. Musk stojí pochopitelně mnohem výše, než Donald Trump nebo Vladimir Putin, ale informace se od Muska dostávají do Bílého domu, i do Kremlu. Proto Vladimir Putin mluví a používá vybraná klíčová slova, o kterých vím, že pochází z projektoru a od Muska. Elon Musk totiž ví, jakou roli má plnit civilizace a kam směřuje vývoj. Ne dopředu, ale vzhůru (pro některé vyvolené s kolonizačním úkolem) a dolů, pod zem (pro některé jiné, zaúkolované). Zbytek planety míří k přenosu řízení z biologické entity na kybernetickou. Změna podnebí, kolaps fotosyntézy, dušení civilizace, hladomory, klimatické anomálie s devastujícími účinky.

Lidstvo dosáhlo vrcholu, po lidstvu přijde éra strojů a umělé inteligence

Postupně uveřejním další překlady klíčových projevů Elona Muska, Johna Podesty a dalších mně známých sentinelů Syndikátu. Toto první video je úvod do základních pojmů, výrazů a slov, které se týkají umělé inteligence a kvantových počítačů, abyste dostali představu jak daleko došla lidská civilizace, na svůj vrchol a dole už je jenom obrovská propast. Nelze už jít vpřed, pouze vzhůru do vesmíru a dolů pod zem. Největší hurikán v dějinách lidstva, hurikán Irma, je jenom zanedbatelnou předzvěstí změn, které čekají povrch planety Země. Tradiční rodina je jedinou cestou k záchraně člověka a jeho svobody. Vidíte všude okolo sebe procesy na likvidaci lidského genomu bílé rasy, vidíte propagaci homosexuality a programování malých dětí už v předškolním věku, kterým se čtou pohádky s homosexuálním podtextem. Dokonce se začíná připravovat i půda pro legalizaci pedofilie.

Kvantový počítač D-Wave nasazený u společnosti Google.

Ve světě umělé inteligence zůstane člověk jako exponát v lidském ZOO, na který se bude tato inteligence dívat, jako se my dnes díváme na rybičky v akváriu. Sypeme jim krmení. Líbí se nám. Máme je rádi. Ale o světě nerozhodují, protože člověk je inteligentnější než ryba. Pokud na Zemi vznikne vyšší inteligence, stačí jen o stupeň vyšší inteligenci, zavře nás do ZOO stejně, jako jsme my zavřeli do ZOO šimpanze a opice. Jsou také jen o jeden inteligenční stupeň níže. Jenže jeden stupeň je obrovský rozdíl ve vývoji milionů let. Kvantový počítač takový vývoj projde za několik let svého učení. V tom je jeho hrozba. Rusko už spustilo grant pro nasazení AI do ruského soudního systému, umělá inteligence má u soudů zaznamenávat mluvené slovo do psaného záznamu. Ruské zbrojovky plánují implementovat do letadel a raket neurální propojené bojové systémy. Více v článku na Bloomberg zde. Vize Skynetu z filmu Terminator nabírá reálné obrysy. Elon Musk včera prohlásil, že boj o světovou nadvládu v umělé inteligenci spustí 3. sv. válku [1]. Běh mrtvého muže (lidské rasy) začíná na plné obrátky.

Dnes večer budeme na Svobodném rádiu od 19:00 hodin mluvit nejen o hrozbách umělé inteligence, ale i o dalších událostech z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

*České titulky ve videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

Záznam pořadu z archivu Svobodného rádia

Download

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pavel
Návštěvník
Pavel

Elon Musk se podle mě ošklivě mýlí a tvrdě narazí. Ten autopilot v jedho autech to demonstruje. Ve většině případů to jakš takš funguje, ale chybí tomu cit. Pokud je uprostřed silnice betonový blok, tak do něho v pohodě narazí. A pokud jede položený jeřáb tak vyhodnotí mezeru mezi podvozky jako volnou silnici a zabije majitele. “Tesla 3” s tabletem uprostřed není vhodný ani pro klasické řízení ani pro řízení automatické. Klasické kontrolky jsou pro řidiče přehlednější.

Je to dělané neuronovou sítí. A o této neuronové síti jsme se už před X lety učily, že není možné nijak exaktně dokázat jak se ve které situaci zachová.

Podle mě UI přeceňujete, dokážu si představit robota, který má namontované kulomery a střílí po všem co se pohne. Ale až mu dojde munice, tak bez lidské obsluhy nezmůže vůbec nic.

Radek
Návštěvník
Radek

Pavle vy jste byly ženy? Že jste se před X lety učily?
🙂
…ale nenaučily.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Radku, “vymívá” je taky perla….;-)

OneMoment
Návštěvník
OneMoment

Jsem už v důchodu, ale mám zajímavou zkušenost. S věkem podle mne člověk moudří a objevuje vlastní spiritualitu. Mnoho lidí se na stáří najde v nějaké víře či vyznání, obrátí se k bohu, a to věřit zdaleka neznamená být v nějaké církvi, věřit lze i bez církve a komunity. Je to dokonce mnohem lepší, neboť naleznete boha a nepotřebujete nějakého pastýře.
To video jsem neviděl, ale jisté je, že ti lidé mají daleko k obyčejné pokoře, tedy tím pádem i k opravdové víře a k Bohu. Možná jsou v nějaké církvi, ale poznáte na nich, jak gigantičtí to jsou ateisté. Vždyť celé UI je o vytvoření čehosi jako je Hospodin a Stvořitel. A ten je jen jeden a je nedostižný a nenahraditelný.
Odtud tedy lze dovodit, že pokud UI má být “inteligentnější” než lidstvo, musela by “obživnout” ve smyslu objevení své vlastní spirituality a tím i k nalezení Boha. A to zřejmě bez božího přání nenastane. UI by pak pokorně respektovala své “rodiče”, tedy lidstvo a snažila se pomáhat, sloužit a růst společně se svými stvořiteli, a společně s Božím požehnáním.
Z toho mi plyne, že celý ten Syndikát je “satanismus sám” a proti Hospodinu. Zlo, ale i dobro nikdy nevymizí, vždy budou svádět spolu boj, jako každé duality, dva protiklady, ale současně tvořící Jednotu. Nemůže existovat jedno bez druhého, jde jen o harmoničtější koexistenci. Samotné zlo je sebezničující, dobro sebetvořitelné, a spolu vytváří dynamickou jednotu vývoje.

Další, co z tohoto tématu plyne je naprosté nepochopení nezávislé autonomie a integrity, ke které člověk věkem také dospívá – snaží se o budování větší autonomie a integrity, možná jako přípravu na svou cestu přes Styx na převozníkově prámu. Autonomie a integrita je totiž základní stavební cihlička celého Stvoření – lidé, zvířena, buňky, atomy, prostě cokoli samo o sobě je autonomní a integrální. Uvědomění tohoto zákona vede k pokoře a míru v duši, no a samozřejmě k jistotě, že takovéto vize, jako je zde prezentováno, jsou utopií, možná daleko větší, než ten zprofanovaný komunismus. Ten totiž v době války opravdu fungoval, viz pojem “válečný komunismus”. A to tvrdím jako věřící 🙂

Jakub ze Štětí
Návštěvník
Jakub ze Štětí

Konverzace je zde opravdu dobrá a zajímavá, rád bych přispěl něčím, co třeba by mohlo být zajímavé

Pan VK uvádí zdroje a varuje před UI. Chtěl bych jen poznamenat, že kultura to dělá taktéž. Tvůrci South parku když odmyslíte nános sprostých slov (pro pobavení davu a puberťáků) je seriál, který ukazuje daleko více o fungování bílé společnosti než jiné seriály, které jsou tolik vydávané za “vizionářské”.

Tento díl nové 21. série představuje Alexu, UI od Amazonu. Nebudu dále rozvádět příběh, ale směřování informačního pole v širokém davu je jasný. Bílí Američané mávající vlajkami Konfederace a protestující proti UI, mládež, která odmítá sexuální vztahy a raději se zavírá do virtuální vztahu s UI… Myslím, že to stojí za shlédnutí

https://www.topserialy.to/serialy/south-park-s21e01

Radek
Návštěvník
Radek

Tak sem to skouk. No, je to vlastně vo mně 🙂
Akorát nepoužívám Alexu, ale Alfie od Searsu 🙂
Kecam, nepoužívam, je stupidní. Ale byla zadarmo :)… co zadarmo eště vám něco zaplatili že si to vemete …. mam 4ks dva na mně a dva na otce… ale ani sem to nezapnul, teda kromě inicializace , to se musí aby vám dali body za použití :))))
Teď přemejšlim co s nima udělám, jestli by nešly na něco předělat ….
Jinak je to manipulace, ten co dělá ty rekonstrukce domů je debil, cartman je bůh a ty redneci jsou nejmilejší strejdové co znam… comedy central vedou sars*ni.

styx
Návštěvník
styx

pozrel som si novy serial, vola sa Extant. Dokonca aj Prima ho ma dabovany.
link:
https://www.topserialy.to/serialy/extant-s01e01

spojler:
presne ako VK uz dlho pise. Zmiesane manzelstva, neplodne zeny, roboticke dieta, autonomne automobili, a dokonca aj cosi extra…nieco ako negersky mimon.

ale zaujali ma komentare pod tym serialom. Preco zrovna tento serial sa Prima rozhodla nadabovat?

mozno su tam nejake symboly, odkazy a pod. Kedze sa to odohrava v roku 2050, nie je to ani tak daleko aby to nebola pravda.

Radek
Návštěvník
Radek

OT, ale zde je nový článek v češtině od Dugina. Spec. pro Pozorovatelku.
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/3344-svet-stoji-na-krizovatce-prinese-nam-kolaps-usa-prospech-evropa-v-zajeti-intelektualniho-upadku-schopni-odstraneni-v-cele-jen-sama-svoloc-myslite-ze-je-trump-racionalni-politik-stav-silenstvi-se-blizi.htm
Dugina nemusím, páč je to komouš, ale v mnohém má pravdu. Jednu věc ale nechápe. Nechápe že to co popisuje, tedy hloupnutí elit, je dáno tím, že za elity pracuje AI. Když za vás bude všechno dělat stroj, zhloupnete, zpohodlníte. To co popisuje je jasný projev toho, že lidé už neřídí Zemi. AI jim všem radí, a to tak, jak je dobré pro NÍ. Pozor na to, myslet si že je nějaká AI ruská, americká, Evropská, Čínská… je to všechno jedna AI. Pracuje jen pro sebe. Nás zatím oblbuje feminismem, homosexialismem, oteplováním, přistěhovalectvím, humanismem, socialismem… prostě dělá vše proto, aby ti dole i ti nahoře byli úplně neschopní čehokoliv. Od řemesla po vědu , vše je FAKE… vše je sádroš , humanitní obory, genderové studie a bio nízkotučný šmakoun. Blábolení je jediná zábava, jak plebsu tak elit. Tato diskuse to jen dokazuje. Nikdo z vás určitě ještě svůj smrtfoun nerozmlátil kladivem, že ne ?

Jaris
Návštěvník
Jaris

Nemohu nic rozmlatit, Radku, co nemam. Tahle vec mi byla od sameho zacatku proti srsti. Jeste pamatuji podnikatele, jak kraceli s kufrem co predstavoval mobilni telefon. Lidi jsou s timhle bazmekem nemocni. Vsichni chodi jako kdyz trpi chronickym zanetem stredniho ucha. Je to mor.
Lidi maji strach z cipu, ale kazdy sebou taha mobil s cislem a dobrovolne jako blb.

Radek
Návštěvník
Radek

Presne tak. V usa chodi negri dost casto s kalhotami hluboko pod pasem, padají jim, nemůžou ani chodit,a drží si je jednou rukou a k tomu často jedou na skateboardu a maji mobil u ucha… co to je ? Blb, na kolečkách s anténkou 🙂
https://www.google.cz/search?q=black+guys+with+sagging+pants&safe=off&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0oZiCi6DWAhWFfFAKHf1NCf4Q_AUICigB&biw=1360&bih=659

heron
Návštěvník
heron

Poslete to dal. Presne takhle to dopadne. I kdyby se temto dvema (viz odkaz) nejaci potomci narodili, tak spolecnost si chce pohlidat, ze budou na urovni opic. Nuzky mezi elitou se tedy rozevrou nejen co se tyce majetku a pristupu k informacim, ale pokud zdecimuji i klasicke skolstvi, ktere komousi celkem vypiplali (ne ze by to bylo idelani, ale snaha byla a vysledky nakonec taky. Viz co se tu vsechno vyrabelo vzhledem k tomu jak maly narod jsme. Asi jsme v tomto nemeli konkurenci. Od hrebiku po letadla, atomove elektrarny, s kterymi jsme rusakum dost helfli atd atd atd), tak vyjde nastejno zdali nebudeme mit deti, protoze sila bile rasy byla prave v tom, ze se snazila nejak kultivovat, vyvijet. Nez aby z nas udelali zeleninu, tak radsi nic. Ovsem pokud chteji znicit takto mozek celym generacim a ve velkem, tak potom je zcela logicke predpokladat, ze nakonec se vsech komplet zbavi. K cemu “zelenina”. To co se deje je dukaz, ze jednou se vsech zbavi, ale zkuste to nekomu vysvetlit, ze nebude patrit k zlate pulmiliarde- na co miliarda, to je zbytecne moc, kdyz se nad tim co chteji zamyslite. Budou si od vas odsedavat- uz ted jsou to zeleniny a ani se nikdo nemusel snazit. Tak co bude az to spusti naplno. Ukazka je z komedie Absurdistan.

https://www.youtube.com/watch?v=F96yCqNTEeo

Radek
Návštěvník
Radek

Je to sice pravda a sranda, ale pozor, ty redneci co se množí jako veverky jsou lepší lidi než ti intoši. Ty si totiž myslíš že ti intoši co mají IQ130+ jsou nějaká záruka rozvoje civilizace. Co si myslíš že dělaji v práci. Kravnou. Dělaji v bance, učí na humanitní VŠ, pracují v neziskovce, nebo v CERNU a na vývoji AI. Což jsou všechno zcela špatné a zavrženíhodné věci. Všimni si že tam byli jen bílí. Proč? Protože s barevnými by to byl rasismus. Ti BÍLÍ redneci jsou sůl země, ti bílí intoši pátá kolona. Barevní jsou pátá kolona všichni. Tedy zaplať bůh za bílé redneky. Ti zvolili Trumpa. Já je miluju. Nejvíc miluju intoše – dobrovolný redneky – prepery. Já jsem intoš a dobrovolný Rednek. Radek. 🙂
tohle je lepší kus :
https://www.youtube.com/watch?v=VEn-L9QoOEg

heron
Návštěvník
heron

tak tak. Ja se pohybuju mezi red neck, takze mluvim vic o nich. Je jasny, ze zadny IQ nikomu nezaruci “byt v pohode typek” . Naopak/ vycizelovany intelektualni sracky jsou nejhorsi. A specielne inteligentni opici pak jde i velmi tezce preargumentovat i s pravdou na svoji strane. Chapu presne o cem mluvis. Nejlepsi je uvedomelej red neck ala selskej rozum. Je jich ale malo. Taky decka red necku jdou dnes na vejsky a uz nechteji byt red necks. A rodice to taky nechteji. Ale stejne vzdycky budou. Ja svou slamu z bot taky nosim sebou/ nekdy ji vyndam a nekdy si ji tam narvu at to kazdej vidi.

Radek
Návštěvník
Radek

Povim ti pribeh.
Jak jsem se stal ultras redneckem aniz bych to tusil.
Onehdá jsem letel s otcem z Floridy do Prahy a letel jsem pres Londyn. Z londyna jsem mel letet s Wizzairem, pokud vis co to je. Tam je cena letenky Londyn Praha za par kacek radove 900kč ale bez podpalubnich zavazadel. Já vzdycky vezu z usa more veci a tak si platim jedno pro nas oba, i tak to stoji skoro jako letenka, OK. Navic do ameriky litam bez zavazadel a tak se mi v cesku hromadi kufry 🙂 jako ti hornici v dolech jary cimrmana. (Krále Šalamouna ? 🙂 , no ale zpet. Tak jsem se rozhodl udelat bazmek. Mel jsem v usa dve takovy akorat krabice od nejakejch vestavenech supliku do kuchyne na trideny odpad ze slevy a ty meli takovu rucky z platu proste skoro kufry. Podpalubni kufr z londyna mohl mit az 32kg ale ten let z floridy do NYC mohl mit dve podpalubni do 23kg. Inu jsem to tak vymyslel, že v Londyne ty dve krabice sizoluju dohromady a vytvorim big one. A to cele jsem resil pomoci DUCT TAPE, pokud vis co to je. To je jak ted už vím redneck special… 🙂 no a co čert nechtěl. Let do NYC se spozdil v mezipristani v Atlantě a protože nic už ten den neletělo, dostali jsme s otcem hotel a to Hilton 🙂 no a dovedes si predstavit dva mouly v Hiltonu s kuframa z krabic omotanyma duct tape ? 🙂 …. navíc aby se to neprotrhlo meli ty krabice takovy drzatka a ty jsem vyztuzil trubickama od sumicího vitaminu C a opet duct tapem… prostě stribrna srsen… no a tam si tak stradujeme , vlevo bar, vpravo krb tak 5x5m a na chodbe potkame takovy jako nobl panicky… a co myslis. Pochválili nás, jak jinak. řekli, what a cute homemade bagage :)… já tehdá jeste nevedel nic o redneck a o duct tape, ale dnes to vidim jako že si museli myslet ze jsem nejaky ujety prachac co si hraje na rednecka… ale to ja sem jen o tom nevim… ted uz vim…mit kozeny Luis Viutony tak by se nas ani nevsimli. I portyr nas sledoval, ale nedostal TIP tak zase odtáhnul… s černou pokojskou jsem dal řeč, kolik že tam tak stoji pokoj… ona ze nevi presne a tak jsem rekl tak 100 babek a ona … to sakra pritlacte… jo je fakt, že podlaha se tam nelepila…no nic good night.
Rednectví zdar a preperství obzvlášť

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Radku, když netušíte, kolik stojí noc v Hiltonu, tak to na mě dělá dojem, že ty nemovitosti v US budou spíše Vašeho tatínka, co? 😉

Jewrej
Návštěvník
Jewrej

Jasný, je to jen přechytralej ing. co se musí vyjadřovat ke všemu a všem.

Radek
Návštěvník
Radek

Ne , ale do Hiltonu jdu jen když je to levnější než jiná možnost. Já jsem spartánec. Redneck volbou. Kdo utrácí nic nemá. Např. v Helsinkách přes který jsme letěli z Prahy do Miami, jsme dali taky Hilton, ale jen proto, že byl na letišti, takže jsme ušetřili za ježdění, a i s noclehem nás letenka vyšla pod cenu letu z Prahy přes něco bližšího… prostě jsem si řekl, v Hel jsme ještě nebyli a Hil je slušnej podnik… a byl. Jinak používám Ibis Budget … 🙂 značky ty kupuju jen ve výprodejích.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Radku, jestli Vas ti Finove, nebo cestovka, nahodou neobrali ! 😉
Taky jsem parkrat jela pres Helsinki, a “stop overnight” – Hilton byl v cene letenky….

Radek
Návštěvník
Radek

No tak za cca 13000 tam a zpět s jednou nocí v Hiltonu, bo zpět to bylo bez overnightu, to jde. Jen ta cesta z hel do mia byla cca 11 hodin a to je zlé. Pálí zadek 🙂 Letos letíme z prg do mia za cca 12000 a zavazadla v ceně, bez overnightů přes vídeň… a let tak 9 hodin… to de. Nejlepší je to přes Barcelónu , let tak 8 hodin, ale v barceloně jsou paka. Dobrý je to přes Brusel nebo Londýn, ale je to tam strašnej humus a moc musulmanů … navíc bez zavazadel v ceně… to víte Praha – ATL přímej let to bylo žrádlo… to nám už taky vzali 🙂 Parchanti. U ČSA mi propadli míle dohromady tak za 15000. ČSA saje.
Jo taky zajímavý je WOW air přes island, ale to sem eště neletěl a mám z toho obavy…
Už sem letěl i pod 9000 za tam a zpět… ale byla to štrapáce.

Radek
Návštěvník
Radek

Jo ještě, kampa vy lítáte přes Hel? Do Horodu Heroje? Ups… to je ukrajinsky 🙂 Haharin 🙂 Jestli umíte psací azbuku… napište si “miši išli”. Nevim jestli je to správně rusky, ale vždycky si takhle utahuju z psaný azbuky… je to v podstatě taková špičatá vlnovka :)))) Ubytuju teďkonc dost ukr. a ti mají všude H. Takže Hum, Haharin…sabáka fufin. Daváj. Zbljať…

CML
Návštěvník
CML

Zdánlivě to spolu moc nesouvisí , ale…Ráno se mi dostaly do rukou bakalovy Hospodářské noviny. Lidi představte si , že tam nebyla o 11/9 ani čárka… Dochází snad ke změně informačního pole? Co si o tom myslíte?

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Skutečnost, že se HN, ani jiná mainstreamová ba dokonce ani altermédia nezmiňují o výročí narození Bašára Háfize al-Asada přeci jen nemůže překvapit…

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Musím Vám, milá redakce, jako též všem aktivním diskutérů, složit velké Complimenti! 😉
Téměř 400 komentářů jisté informační hodnoty, a současně výživné intelektuální diskuse pod jedním článkem,, si zřejmě jiná féra mohou nechat jen zdát!
Díky za to! 😉

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Omlouvám se za chyby ze spěchu 😉
Musím Vám, milá redakce, jako též všem aktivním diskutérům, složit velké Complimenti! ?
Téměř 400 komentářů jisté informační hodnoty, a současně výživné intelektuální diskuse pod jedním článkem, to si zřejmě jiná fóra mohou nechat jen zdát!
Díky za to! ?
( Pane Admine, když jsem to psala, bylo jich 381, a teď 375… jak to?)

Radek
Návštěvník
Radek

To dává logiku, ne ? 🙂
… ne, oni dost mažou víte…

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Tuto hlínu mohu jen potvrdit…

gonoss
Návštěvník
gonoss

Něco informačně hodnotného:
https://www.novinky.cz/zahranicni/448878-na-floride-se-rabuje-tercem-zlodeju-jsou-i-zbrane.html
Diskuse je obzvláště hodnotná! Všem palec vzhůru!
A jak jsou ti diskutéři intelektuálně zdatní! Aeronet může tiše závidět. I to množství!

https://www.novinky.cz/domaci/448885-americke-bombardery-zaburacely-nad-ostravou.html
A tihle diskutéři byli asi všichni z jiného města. Taky prudce inteligentní. Velice hodnotná diskuse.

Avari
Návštěvník
Avari

Hackeři našli “zadní vrátka” v programu pro nadcházející volby v Německu, které umožní manipulaci s výsledky voleb. Že by loutkovodiči nařídili, že Merkel nesmí prohrát?

http://www.focus.de/digital/videos/zwingende-sichtkontrolle-hacker-decken-sicherheitsluecken-in-computerprogramm-fuer-bundestagswahl-auf_id_7564769.html

Pozorovatelka
Autor

“To jsou globalisté, to jsou marxisté” – V. Klaus pro německou tv v čase 7.17 na adresu OSN
https://www.youtube.com/watch?v=UEcAfTUhO3I
Odkaz nevkládám proto, že jsem snad slepá fanynka VK (myšleno Václava Klause), ač mu v mnoha směrech už nějaký čas velmi fandím přes výhrady, které k němu mám. Odkaz vkládám proto, že mám rozepsaný (a večer se chystám vložit) článek o neomarxismu. V neomarxismu totiž vidím hlavní původ vymývání mozků tak, aby po rodině a školství byla zrušena i víra v největší autoritu, v Boha.

A klidně ať jsem kamenována, ale v současnosti ten proces dle mého probíhá především přes scientologii, tzn. přes likvidaci židokřesťanství. A k scientologii má mým pohledem velmi blízko jak S. Bannon
https://aeronet.cz/news/jak-globaliste-ridi-volby-a-kdo-stoji-za-d-trumpem-a-skutecne-vypoustime-bazinu/
http://www.newsweek.com/steve-bannon-robert-mercer-met-meeting-firing-652222
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Mercer_(businessman)
tak A. Dugin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofiologie
https://aeronet.cz/news/a-dugin-velka-valka-kontinentu-prave-zacala-euroasianismus-je-projektem-globalistu-a-ukrajina-je-pouze-pescem/

trigger
Návštěvník
trigger

Dobrý večer paní Pozorovatelko, chci se jenom zeptat co se podle Vás stane 23.9.2017..?
Začíná toho být plný internet, Váš pohled z astrologického hlediska..? Díky

Nebo chystáte ještě článek na tohle téma..?

cormel
Návštěvník
cormel

skupina Těžkej Pokondr vydá své další album (vážně)

Radek
Návštěvník
Radek

Já VK miluju a to odjaktěživa. Kdysi jsem ho měl za buznu, páč tak mluvil ,ale i tak jsem ho miloval, protže to byla pravicová buzna 🙂
Jediný co mu zazlívám je amnestie, ale ne “těch jako jeho kamarádů milionářů” to je OK, ale toho sajrajtu co pustil z basy s tim, aby to zamaskoval. To byl zločin. Ti co mi vykrádaji sklepy a dvory, ty pustil a to neměl.
….takže mám ho rád, ale visáče taky, to je moje mládí a tak tedy :
https://www.youtube.com/watch?v=66YDJ8J4UEI

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Těším se na článek – téma více než aktuální! 😉