VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba...

VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba ztráty kontroly řízení nad Zemí, překonání lidské rasy stroji, skalární kvantové počítače a v konečné fázi lidské ZOO! [CZ Titulky]

VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba ztráty kontroly řízení nad Zemí, překonání lidské rasy stroji, skalární kvantové počítače a v konečné fázi lidské ZOO! [CZ Titulky]

V poslední době zaznívá v médiích i z úst politiků čím dál častěji výraz “umělá inteligence” a s ní spojované obavy o soukromí, bezpečnost a svobodu člověka. V poslední době zde na AE News publikuji články, které odkrývají některé informace z kapitol tzv. Syndikátu. Přístup k těmto informacím má mnohem více lidí, kteří se vzájemně neznají a nevědí o sobě. Je však možné je identifikovat podle výroků, informací, slov, termínů, výrazů a slovních obratů, které jsou specifické a fungují jako kódový slovník, který dokáže pochopit opět jen někdo, kdo má stejný informační přístup. Jednou z takových postav je Elon Musk. Americký miliardář, šéf společností Space X, Tesla, The Boring Company a mnoha dalších. Nikdo z vás nedokáže postoupit v informační rovině dále, pokud nepoznáte a neseznámíte se s Elonem Muskem. Je důležitější pro lidskou rasu, než je americký nebo ruský prezident. To je pro mnohé lidi zřejmě šok, pro mně také. Jeho přístup k nejnovějším technologiím a výzkumům bere dech. Do pozoru se před ním staví NASA, tajné služby, Vatikán, Evropská unie, banky a hlavně sami židé, progos, kteří se ho bojí. Elon Musk je v roli sentinela Syndikátu a jeho úkol je přivést lidstvo do systému kontrolované a regulované globalizace.

Elon Musk, hlavní leader ve výzkumu v oblasti AI, ředitel Open AI, Tesla Motors, Space X, The Boring Company a dalších technologických firem.

Tomuto procesu na planetě Zemi odporují skupiny moci, které chtějí vládu nad světem strhnout do vlastních rukou. Systém řízení je odhodlán se tomuto procesu bránit a nahradit lidský genom stroji, umělou inteligencí, která bude poháněna kvantovými počítači, které jsou schopny se učit geometrickou řadou a velmi rychle předběhnou člověka. Člověk vládne Zemi, protože je nejinteligentnějším tvorem na Zemi. Zatím. Jakmile inteligenci člověka překoná stroj, kybernetický systém, člověk přijde o kontrolu a ztratí vládu nad planetou. Všechno, co jste viděli ve sci-fi filmech Hollywoodu, už funguje v prototypech. Vývoj a výzkum je o 50 let vepředu ve srovnání s tím, co je komerčně dostupné člověku na běžném trhu. Umělá inteligence, o které se v poslední době mluví, je kvantový stroj, který funguje na bázi skalárního počítače. Jeho výpočetní síla roste geometrickou řadou v čase. Už dnes disponuje NASA a Google zkušebně nasazenými kvantovými počítači. Nikdo si nedovede představit, jak rychle umělá inteligence roste a jak vlastně vypadá.

Umělá inteligence roste geometrickou řadou na kvantové bázi

Umělá inteligence je založena na kvantové informační jednotce nazývané “qubit”, což je zkratka “quantum bit”. Kvantový bit na rozdíl od běžného binárního bitu má jinou vlastnost držení informace. Zatímco normální bit jako jednotka informace může dosahovat stavů logické 1 anebo logické nula, kvantový bit nese informaci v superpozičním stavu. V téže chvíli může qubit obsahovat jedničku i nulu současně mimo kauzální stav. V čem je ovšem kvantový bit unikátní, to je jeho interoperabilita v čase a prostor ve spojení s dalšími qubity. Při teplotách blízkých absolutní nule se quibity staví do propojených superpozic napříč kvantovým prostorem, vesmírem, kde se v superpozici chovají jako vlna, jako roj, jako pole, jako síť. Informace vložená do jednoho qubitu se objeví ve druhém. Největší dopad bude mít kvantový computing pro výpočet faktorizací prvočísel. Šifrování na bázi asymetrických a symetrických šifer přestane být bezpečné.

Při použití více qubitů se informace kopíruje do všech propojených systémů v absurdním stavu mimo relativistické zákonitosti času a prostoru. Obrazně řečeno matematický výsledek získáte v kvantovém počítači ještě dříve, než zadáte do kvantového počítače příklad. Toto je ale nežádoucí jev. Proto se pro realizaci kvantových počítačů používají speciální program, kvantové kódy, jejichž úkolem je změnit kvantové počítače na ovladatelné stroje. Qubit je excitován do stavu, kdy je donucen zaujmout nesuperpoziční hodnotu, ale zároveň si uchovat svůj stav v jiném qubitu, který s ním vytvoří pár. Výsledkem procesu je vznik zpracovatelné kvantové informace. Kvantový stroj se proto učí, sám roste, sám rozhoduje na základě poznatků, která sám získá rychlostí jako lidský mozek vyvolává myšlnky v podvědomí, tzn. instantně.

Umělá inteligence dostane na povrchu Země lidskou podobu.

Následující popis bude poněkud složitějšího charakteru. Lidský mozek je biologický nosič pro neurální stroj, který používá neurony pro funkci kvantového pole. Každý lidský mozek je za určitých okolností čitelný na zvláštních elektronických aparaturách, kterými lidstvo (goyos) zatím nedisponují, ale progos ano. Stejně tak, jako je možné z mozku číst informace, tak stejně tak je možné je vkládat. Přirozeným vkládáním informací do lidského mozku je učení. Neurální síť se snaží vyřešit technický a logický problém a snaha o vyřešení generuje v mozku nové neurony a informační qubity. Existuje i nepřirozená forma vkládání informací, ale o té dnes hovořit nebudeme.

Kvantové počítače a neurální sítě

Nové kvantové informace vznikají jakoby non-kauzálně, z ničeho, v kvantovém poli neexistuje kauzalita, nehledejte příčinu a důsledek. Mozek se tzv. rozsvěcuje. Lidé, kteří se přestanou učit, přestanou dostávat podněty do mozku k řešení úloh, přestanou bojovat o přežití v projektovaném světě, začnou degenerovat. Calhounův experiment s bílými myšmi potvrzuje chování kvantových informací v neurální síti. Pokud mozek (neurální stroj) ztratí podněty a úlohy k vyřešení, neurální síť se začne hroutit, protože nemůže růst a rozvíjet se. Mozek jako neurální zařízení může fungovat jen jedním směrem, exponenciální růst, jako skalární stroj. Stejně funguje světová ekonomika, nekonečný růst. Pokud přestane, společenský systém se začne hroutit. Mozek lze připojit na technická neurální napojení, adaptéry, projektory, které přímo do mozku vysílají obrazy, informace, projekce prostoru, projekce prostředí, superpozice událostí mimo schéma času, na bázi kvantového stroje.

Elon Musk uvnitř části své rakety Space X.

Biologický nosič informace, jako je DNA nebo mozek, má velkou výhodu. Informace nepodléhá korozi a povětrnostním podmínkám. Informace uložená do DNA vydrží miliardy let. Žádný jiný nosič informace nemá takovou životnost. Ať uložíte jakoukoliv informaci na jakékoli médium, nepřežije v čase. Papír shoří, kovová deska zrezne, velký žár roztaví i kámen. Nic nezůstane. Ovšem informace v DNA inteligentního živočišného tvora může utéct, nastane-li hrozba. Informace může vzít nohy na ramena a opustit planetu, pokud hrozí ztráta a zánik informace v živočišné DNA. Lidská a zvířecí DNA nese obrovská kvanta informací, která nemají nic společného s funkcí orgánů lidského nebo zvířecího těla. Noe nezachránil zvířata, aby byla po potopě světa bohatá fauna, ale aby zachránil informace uložené redundantně v DNA těchto zvířat. Noe tak zachraňoval obrovskou “knihovnu”. Všechno, co vnímáme okolo nás, není to, co vidí naše oči, ale pouze to, co nám interpretuje a dovoluje vidět mozek. Když se lidé těžce opijí nebo zdrogují, mají halucinace. Vidí objekty, bytosti, tvory, zvířata, které nikdo ostatní nevidí. Můžete si na tvory i sáhnout a ucítíte je, jak se jich dotýkáte. Jde o porušení filtru mozku.

Mozek je vzorem pro funkci kvantového systému a neurální sítě

Připojení hlavy do projektoru Syndikátu vypne veškeré filtry v mozku. Vidíte vše, co se pohybuje na povrchu planety. V prostoru našeho světa. Vidíte svět, jaký doopravdy je, bez cenzury a filtrů v mozku. Vidíte pravé obličeje lidí, jestli jsou vůbec lidé, nebo… něco jiného. Elon Musk ve videu nahoře, které je vstupenkou do základních tezí Syndikátu, upozorňuje a varuje, že pokud se umělá inteligence podřídí vůli úzké skupiny osob, dopadne to s lidstvem zle. Všimněte si, že Elon Musk neoznačuje lidi jako “people”, ale pouze jako “humans”. V angličtině se výraz humans používá pouze v biologii jako deterministické odlišení lidské rasy od rasy jiné. Je to jeden ze skrytých signálů, které Musk ve videích vysílá lidem, kteří mají přístup k informacím. Člověk zahájil cestu k procesům, které jste viděli ve filmech Terminator, A.I. Artificial Intelligence, Prometheus, Elysium. Člověk právě teď buduje obrovský kybernetický organismus, který bude na bázi kvantového skaláru prostupovat do všech neurálních sítí a v určité chvíli bude umět vstupovat do lidských mozků, ne do počítačů a mobilů, v nich už je, ale přímo do hlavy člověka. Zatím je k propojení nutný projektor, to je pouze pojistka těch, kteří nechtějí, aby obrazy proudily do myšlení populace.

Stephen Hawking, geniální vědec a fyzik, podporuje názor Elona Muska, že AI představuje hrozbu a musí bát regulována a pod dozorem lidstva, jinak lidská civilizace zanikne.

Zhlédněte výše uvedené video, ke kterému jsem udělal české titulky a znovu si přečtěte tento článek. Dejte si dohromady informace, které uvolňuji já, které uvolňuje Elon Musk, které uvolňuje Steve Bannon, Paul Craig Roberts, John Podesta a pokuste se prosím poskládat obraz, protože bez pochopení souvislostí zůstanete v roli mravenců, resp. bílých myší. K úloze Elona Muska, pokud nepochopíte z videa jeho roli, mohu uvést jen tolik, že vysílá signály jako insider, ale nesmí se postavit proti Syndikátu. Všimněte si, jak dlouho volí slova, jak se snaží opatrně upozorňovat, že sdílení a šíření AI je největší současná hrozba lidstva. Musk stojí pochopitelně mnohem výše, než Donald Trump nebo Vladimir Putin, ale informace se od Muska dostávají do Bílého domu, i do Kremlu. Proto Vladimir Putin mluví a používá vybraná klíčová slova, o kterých vím, že pochází z projektoru a od Muska. Elon Musk totiž ví, jakou roli má plnit civilizace a kam směřuje vývoj. Ne dopředu, ale vzhůru (pro některé vyvolené s kolonizačním úkolem) a dolů, pod zem (pro některé jiné, zaúkolované). Zbytek planety míří k přenosu řízení z biologické entity na kybernetickou. Změna podnebí, kolaps fotosyntézy, dušení civilizace, hladomory, klimatické anomálie s devastujícími účinky.

Lidstvo dosáhlo vrcholu, po lidstvu přijde éra strojů a umělé inteligence

Postupně uveřejním další překlady klíčových projevů Elona Muska, Johna Podesty a dalších mně známých sentinelů Syndikátu. Toto první video je úvod do základních pojmů, výrazů a slov, které se týkají umělé inteligence a kvantových počítačů, abyste dostali představu jak daleko došla lidská civilizace, na svůj vrchol a dole už je jenom obrovská propast. Nelze už jít vpřed, pouze vzhůru do vesmíru a dolů pod zem. Největší hurikán v dějinách lidstva, hurikán Irma, je jenom zanedbatelnou předzvěstí změn, které čekají povrch planety Země. Tradiční rodina je jedinou cestou k záchraně člověka a jeho svobody. Vidíte všude okolo sebe procesy na likvidaci lidského genomu bílé rasy, vidíte propagaci homosexuality a programování malých dětí už v předškolním věku, kterým se čtou pohádky s homosexuálním podtextem. Dokonce se začíná připravovat i půda pro legalizaci pedofilie.

Kvantový počítač D-Wave nasazený u společnosti Google.

Ve světě umělé inteligence zůstane člověk jako exponát v lidském ZOO, na který se bude tato inteligence dívat, jako se my dnes díváme na rybičky v akváriu. Sypeme jim krmení. Líbí se nám. Máme je rádi. Ale o světě nerozhodují, protože člověk je inteligentnější než ryba. Pokud na Zemi vznikne vyšší inteligence, stačí jen o stupeň vyšší inteligenci, zavře nás do ZOO stejně, jako jsme my zavřeli do ZOO šimpanze a opice. Jsou také jen o jeden inteligenční stupeň níže. Jenže jeden stupeň je obrovský rozdíl ve vývoji milionů let. Kvantový počítač takový vývoj projde za několik let svého učení. V tom je jeho hrozba. Rusko už spustilo grant pro nasazení AI do ruského soudního systému, umělá inteligence má u soudů zaznamenávat mluvené slovo do psaného záznamu. Ruské zbrojovky plánují implementovat do letadel a raket neurální propojené bojové systémy. Více v článku na Bloomberg zde. Vize Skynetu z filmu Terminator nabírá reálné obrysy. Elon Musk včera prohlásil, že boj o světovou nadvládu v umělé inteligenci spustí 3. sv. válku [1]. Běh mrtvého muže (lidské rasy) začíná na plné obrátky.

Dnes večer budeme na Svobodném rádiu od 19:00 hodin mluvit nejen o hrozbách umělé inteligence, ale i o dalších událostech z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

*České titulky ve videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

Záznam pořadu z archivu Svobodného rádia

Download

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

472 Komentářů o "VIDEO: Elon Musk varuje, že vývoj umělé inteligence je vyvoláváním démona. Hrozba ztráty kontroly řízení nad Zemí, překonání lidské rasy stroji, skalární kvantové počítače a v konečné fázi lidské ZOO! [CZ Titulky]"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
.lak
Návštěvník

Vždy platilo a je i příslovím jaký pán takový krám. Že počítačoví stříleči bez reálného mentálního citového rozumového a mravního ukotvení ve společnosti dostali do rukou pandořinu skřínku ai ne ale truhlu dosud nevídaných exotických hejblů do industrializací je zcela zřejmé, tím spíš že neviditelná ruka trhu je posvátná kráva ziskovců na úkor nynějších systémů společenských úzusů správy skupin občanů kdy zjevně tito se v tržíčku již rozdělili na pohaněče a tahající voly s ignorací nedospělých či jen formátováním zájmově na budoucí exploataci a seniory hází nynější politická sběř kejklířů na krk zase důsledně jetýmí řekněme podnikavci a na k uspěšném završením zájmů pracují neziskovky co by skrytá s.r.o. vyřazující funkce států které by na to morálně nesmí rezignovat, navíc by paralelní činnost (stejně) placená voliči a tedy zaměstnavateli ze zákona co by garantů civilizace a kultury se stává bezednou dírou anonymních či možných zastřených zlodějin, no a očividně jsou řízené vykuky na těžení rent důchodů či fondů a rozpočtů států. A dá se očekávat nestabilita a kolaps toho o co usilovali generace vydíratelných z mnoha důvodů bezprizornosti.
https://www.youtube.com/watch?v=Dzb8QnxPzEI

heron
Návštěvník

silenci s pandorinou skrinkou- dobry. Vsak to je prave to, ze na tom pracuji ti nejchytrejsi lidi na planete (Musk dokonce mele o tom, ze jejich presne tolik, kolik jich je potreba- vsimli jste si? Rika, ze kdyz je potreba vic a vic lidi na vyvoj, tak ze ve spolecnosti se tihleti vic a vic objevuji). Jenze oni to maji jako nejakej FET. Tyhleti dokturci maji u zadku jaka bude budoucnost. Oni jen fetuji- bavi je makat na necem tak prelomovem a je jim fajn. I kdyby jim rekli, ze je to konec lidstva, vlastno to vi, tak uz nemuzou zastavit. Otevreli tu pandorinu skrinku. Ten vedec co tam mluvi je jak v tranzu a to jen prednasi. v praci bude uplny psycho a jde za svym cilem jak slepice po flusu

gonoss
Návštěvník

Jsou známé mnohé oblasti, kde žijí zdravě myslící lidé, kde jsou schopni se dohodnout na místní měně, podporovat jeden druhého…prostě KOMUNITA! Nepotřebují nutně internet. Nepotřebují destruktivní vliv židovlád, jsou schopné se postarat i o vlastní bezpečnost. Takové zdravé komunity nějaký Musk naprosto nezajímá! A sebevědomé komunity jsou tím největším nebezpečím pro korporátní židofašisty! Ty zrůdy to vidí, tak se řízenou invazí primitivů snaží tohle nebezpečí včas rozředit! Množina podobných komunit už z principu nedovolí, aby se na celostátní úrovni dostali k moci fekálie typu Sobotky nebo Babiše! Je to, přátelé, v nás samotných. Začněme se starat o sebe a své okolí o jako nejcennější co máme. Jinak nás korpožidé sežerou zaživa.

heron
Návštěvník

hmm by museli byt neviditelni a jeste nepotrebovat jist a pit. Prijedou v SUV v super truper neprustrelnych obleccich- nebo to uz vlastne budoudelat ti roboti tuhle fachu a vypnou kazdou svobodnou vesnici na totata. Uz i indiani v pralese maji celkem vitr kam se podeji a plastovej kbelik je jejich nejvetsi kamarad. Preju jim, aby si to uzivali co to pujde, ale obavam se ze naprogramovany bily muz si prijde i pro ten zbytek co jeste zije s prirodou. Ale jo souhlas, neco se delat musi.

Kolemjdoucí
Návštěvník

Dobře napsáno. Jen bych si dovolil doplnil, že tím nejcennějším v okolí je před vším ostatním samozřejmě také rodina (a asi jste to tak i myslel, ale raději to píšu přímo).

Zvědavá matka
Návštěvník

Jedna taková poměrně početná Komunita Pagans – Pohanů, u Kazaně, čítající kolem půl milionu Lidí – přežila všechno:
https://cestovani.idnes.cz/marij-el-posledni-misto-v-evrope-kde-ziji-pohane-ftf-/kolem-sveta.aspx?c=A090703_165210_igsvet_tom

U Břeclavi se objevily směrovky : POHANSKO ….
Je potěšující, že se začínáme rozvzpomínat na naše kořeny 😉

Kari
Návštěvník

Pane VK, ja nevim. Co, nebo kdo je tedy vlastne ten syndikat? Je to clovek, mimozenstan…co to je?

heron
Návštěvník

neco co mi cte myslenky a nevybralo si me to do role Muska pche

Radek
Návštěvník

Musk se vybral sám. Na rozdíl od Vás.

Zvědavá matka
Návštěvník

O tom silně, ale opravdu silně pochybuji…;-)

Radek
Návštěvník

Proč? Jen pro to že Pjakin ho má za fejk?
Musk může bejt dokonce i fejk, ale rozhodně se vybral sám.
Jestli je nebo není fejk, jestli byli amíci na Moonu, to je vedlejší, důležité je, že si to myslí dost lidí. To co si myslí dost lidí je pravda.

Zvědavá matka
Návštěvník

Nezávisle na Pjakinovi, nikdy mne moc nezajímalo, co si kdo myslí, pokud já sama jsem o tom nebyla přesvědčena.
A o Muskovi jsem přesvědčena, že je puppet / dřevěná hlava- bílý kůň,/ hlásná trouba projektoru…
stejně jako kdysi z garáže zázračně vylezlý genius Oken, nebo náš zázračný genius tajného algoritmu, který pere prachy v baráku vedle USAmb, kde sedí GoldMan…
Ale věřím H “aditivu” ve svým autě 😉 To je real.

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

“Syndikát”, jak o něm hovoří VK, je v podstatě mafiánské a monopolní spiknutí interdimenzionálních výrobců a dealerů jedinečného kari koření na drůbež. Je to podrobněji vysvětleno ve sci-fi románu Duna. Kdo ovládá kari koření, ovládá celý vesmír. Vzdělej se trocha, než začneš psát.

Radek
Návštěvník

Jó Duna, to bylo žrádlo. 🙂

Kari
Návštěvník

Kari je normalni prezdivka, ale dat si dikuzni prezdivku Smrduta mrtvola V.Havla, to je dost nenormalni. To muze jen kreten, jako Ty. Pardon ty. Me nemuzes urazit ty blbe 😀 Kazdy vi, ze si tady plusy a minusi cvakas sam 😆

Micanut
Návštěvník

Jesteri s tykadly. To bude v dalsim dilu. A vy se pripravujte na svou transformaci na rybicku v akvariu (nebo zakuklit a premenit v mouchu – taky docela slusna varianta).
Na Mars poleti pouze elita – jak Jim zavidim! Vy pak muzete jen doufat, ze nebudete plavat sem a tam s nejakym tim zraluckem – to by nebyl moc pekny konec.

CO SE tyce me, ja radeji zemru s AK-47 v ruce

Radek
Návštěvník

bude vám to umožněno, ale nevystřelíte si. Nebo lépe vystřelíte, na svou hlavu.

Zvědavá matka
Návštěvník

….to by mě zajímalo, co by takový “kousek” – AI dělal, kdybych mu řekla “I Love You” (= v silikonštině 😉 ), a přitom mu hluboce hleděla do kamery….

Radek
Návštěvník

Asi totéž co by dělal člověk kdyby mu to řekla andulka.

Vážka
Návštěvník

Kari, to vám nikdo uspokojivě nevysvětlí; hlavně ti, kteří o tom bez ustání melou…

Akrij
Návštěvník

Jestli je na téhle planetě zlo, tak jsou to lidé, praktikující neustále stejný způsob ovládání.
a) Agresor vytváří strach a nebezpečí
b) Lidé jsou vmanipulováni do role oběti
c) Spasitel, kterého nabízí stejná skupina, vytvářející agresora
d) Oběti se dobrovolně hrnou do náruče spasitele (nebo jeho zástupce)
Vývoj nezastavíš, obavy z UI jsou sice na místě, ale bude-li člověk dostatečně rozumný, bude mi UI ku prospěchu. A bude-li celosvětově rozšířena, je to asi lepší, než kdyby byla vyvíjena někde v tichosti malou skupinou lidí (vojáků).

heron
Návštěvník

ja zas verim, ze stejne jako doted bude ku prospechu tem na vrcholu pyramidy- jestli se do mluvit o prospechu. ale zacneme zlehka robotizaci, kdy normalne bychom nemuseli se plahocit, ale realne se spolecnost rozdeli na polovinu co pobere socku a na ty, kterym to s jejich vedomostma vyslo a jsou potreba- ti by si mohli i polepsit, protoze to budou kvalifikovana mista, kde budou muset jedinci mit urcity talent, ktery vestina mit asi nebude. Stejne jako se vetsina nenauci poradne programovat

ztotoznenaosoba
Návštěvník

“Pokud na Zemi vznikne vyšší inteligence, stačí jen o stupeň vyšší inteligenci, zavře nás do ZOO stejně, jako jsme my zavřeli do ZOO šimpanze a opice.“

Možná, možná ne. Možnosti mozku nikdo zatím nezná. Lidi si to ale umí udělat sami mezi sebou.
Také zjednodušujete post-kvantové šifrování, alespoň symetrické šifry nepřestávají být bezpečné, ale klíč musí být velký.

Působí to na mě jako vytváření strachu, tvorba mystérií a mám obavu, co vám do hlavy pouštějí. Zatím tu nevidím žádný dúkaz. Pozitivní je, že když to pouští jednomu, neumí to zatím pustit bezdrátově všem a udělat tak z humanoidů zombie. Až uvidíme ty ufony v hlavě všichni, tak to bude problém. Nezapomeňte na “By way of deception”.

heron
Návštěvník

tak on ten Musk fakt ale neni zadny orezavatko. Proste nastartuji neco, ze z krupanova ani si nevsimnes, ze to uz je a behem lusknuti prstu to ale jako fakt pak vsichni prijmou- mobil

albatros
Návštěvník

O umělé inteligenci se mluví často v různých dokumentech a v jednom z nich se vědecký populizátor a zednář Michio Kaku vyjádřil tak, že jediným způsobem jak lidstvo “zachránit” před AI je spojit se s ní, prostřednictvím implantátů a globální sítě. Tzn. vytvořit něco jako Borga. Já s ním samozřejmě nesouhlasím, ale tyhle a podobné nápady sou velice časté. Říká se tomu transhumanismus a ukazuje to celá řada filmů a seriálů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Borgov%C3%A9

Radek
Návštěvník

AI nebude mít o nás zájem.

Jaris
Návštěvník

Michio Kaku je dalsi futuristicky magor. Cetla jsem od nej knizku, a to mi stacilo. Svet obdivuje nespravne osoby, ktere mi pripadaji, ze jsou bud falesni proroci nebo chteji byt zajimavymi..

Pe-tri
Návštěvník

Taky je in film 6. den se Swarzeneggerem, který se transhumanismem rovněž zabývá.

Kari
Návštěvník

jestli se nejakym mocnym lidem, nebo zemim jedna o to, ze kdyz temer znicili tento svet, tuto planetu, tak ze frnknou, presidli nas genom nekam jinam a kolonizuji napriklad marz, tak ja bych to nedelala. Ani ty kvantove roboty jako nahrazku cloveka. Nevim, zda je to pravda, ale slysela jsem, ze bajna Atlantyda se totalne potopila proto, ze pry chteli vytvorit umeleho cloveka. Vzdycky kdyz lide fusuji panu Bohu do remesla, tak to vetsinou spatne dopadne. Uz maj v Americe cim dal tim vetsi vichrice, ja bych byla spise opatrna, at je to jak chce. Pokud ty umele kvantove inteligence budou vyrabet Americane, tak ti roboti budou zrejme chovatele holubicek miru 😀

heron
Návštěvník

Jednooka vrana z game of thrones nebo jak se jmenuje- Bran
Hele, jako mladi bourlivaci jsme experimentovali s kde cim. Takovi psychonautici jsme byli. Jednou takhle uz psilocibin dojizedel a ja rikam kamosovi. Vole citis jak jsme mali, to je strasny jak nic nevime a tak. Jakej to ma vsechno smysl? A on mi rika (je to tak rok 2000 ) : Ja si myslim, ze lidstvo je tu proto, aby vytvorilo roboty, inteligentni stroje, ktere budou mit pak hromadu casu se presunout na jinou planetu. Nebude je stvat to, ze v nejake rakete stravi 500 let- tam se zase muzou sami zdokonalovat- treba zmensovat na nanocastice klidne pidne. Nebo zvetsovat. No kazdopadne nase omezeni mit nebudou. My tedy vytvorime nase pokracovatele a my prestaneme davat smysl- leda by nam dali jiny ukol. ale to uz muze byt jina civilizace, jina planeta- jini potomci nez ti vasi. Nebo se narodite zas ani o tom nebudete vedet.
Rikam kamosovi- jo to se mi libi, to dava logiku. Az na to, ze ja osobne si myslim, ze celej ten slavnej projektor sam vi kulovy o tom, co je to svet doopravdy. Ze i vsechny informace sveta o vesmiru jsou porad malo ve srovnani s celkovou pravdou, kterou nas a jeho ” procesor” neni schopen pochopit, i kdyby se vynasobil nekonecne krat. Ale jinak to sedi.
Nemyslim si, ze by byl prvni koho by to napadlo, jiste uz v padesatych letech ja hadam byli spisovatele, kteri na neco odobneho psali povidky. Ja jen ze jako obycejni kluci z buranova nas to napadlo bez jakehokoli studia cehokoli. Je ale fakt, ze film Metrix uz byl venku a tak to mohlo byt podvedome ovlivneno timhle. Taky jsme oba cetli Ikarii, kde mel Neff takovej koutek, kde psal o vedeckych objevech a zmenach na zivot za desitky, stovky let- uz tenkrat slovo kvantovy pocitac existoval- proste scifi (a hlavne lidi schopni tyto povidky psat) jsou nejak naddani tu budoucnost trefit- Philip K Dick napriklad nemohl byt normalni clovek- vemte si kdy ty knizky a povidky psalpane Boze. Minority report v roce 1956 ! A takovych je vic.

werona
Návštěvník

Zastavte si úvodní video 5:48 a Wikipedie https://cs.wikipedia.org/wiki/Philip_K._Dick- podobnost čistě náhodná 🙂

NWOfob
Návštěvník

Pro věřící musí být frustrující (pro boha smrtící) ta představa, že když “bůh stvořil člověka k obrazu svému”, by tento !vševědoucí, všemohoucí, dobrotivý, spravedlivý! bůh vůbec dovolil člověku stvořit něco dokonalejšího, než stvořil on sám, nedej bože, než je on sám.
A pokud se tak stane, je těžké si představit, v čem bude, a v čem najde samotná “vyšší umělá inteligence” smysl “života”, i vzhledem k dějinám lidstva.

heron
Návštěvník

najde ji v plundrovani galaxii- jak my ve vetsim. Ale jestli to dobre chapu, tak ti roboti budou ovladani CML- centralnim mozkem lidstva. No lidstva uz ne, vlastne uz robotu, takze CMR. Bude uz jeden a bude sam- nebude se pak mit s kym hadat- sam se sebou. Treba mu jebne. Ale on sam si pro tento pripad vytvori programy, podle kterych se sam necha zas zachranit. To woe to je na palici. ale uz dnes programatori jiste resi zajimavy ulohy.

wpDiscuz