VIDEO Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí...

VIDEO Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí vrstva našeho mozku. Až zemřeme, náš digitální duch tady zůstane! Co je to UBI a proč se svět bez něj neobejde? [CZ Titulky]

VIDEO Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí vrstva našeho mozku. Až zemřeme, náš digitální duch tady zůstane! Co je to UBI a proč se svět bez něj neobejde? [CZ Titulky]

Než se dostanu k tématu článku, začnu odjinud. V posledních dnech se veškeré články zpravodajské alternativy věnují volbám v ČR a nastalému chaosu poté se sestavováním manažerské vlády odborníků a profesionálů, protože politické vlády těmito volbami v roce 2017 definitivně skončily, cesty zpět už není. Není důvod plakat nad rozlitým mlékem, protože stejně bylo otrávené a lidé se zúčastnili voleb v rámci scénáře, který ale připravil někdo jiný. Hovořil jsem o tom už v pondělí na SVCS, že procesy z USA se věrně okopírovaly z volby amerického prezidenta do parlamentních voleb v Česku. Lidé opustili politické strany a vrhli se do náruče oligarchy. Je mi z toho smutno, ale čekal jsem to, protože nelze ovlivnit a změnit dlouhodobé procesy. Na to je i alternativa krátká.

Elon Musk přednesl v Dubaji informace o tom, kam míří člověk a čeho bude žít, až jeho práci obsadí roboti.

Další část společnosti se radikalizovala ultralevicově (Piráti) a vlastenecky (SPD). Postupně i v mainstreamových médiích se začíná hovořit o výkonu demokracie z ulice, o referendech, o kancléřském způsobu autoritativního vládnutí. Česká demokracie se podle plánu NWO transformuje do tvrdé demokratury, kde v budoucnu bude státní manažer ČR vládnout prostřednictvím kancléřských aktů stejně jako Adolf Hitler po roce 1933, když zavedl na území Německa vládu pomocí referend. Posílení pravomocí kancléře, sloučená funkce prezidenta a kancléře, ustavení kancléře jediným vrchním velitelem Wehrmachtu, to všechno byly zákony, které si nechal Adolf Hitler schválit hlasem ulice v referendu namísto Reichstagem. Přímá demokracie byla brutálně zneužita pro ustanovení nacismu v Německu, protože v Reichstagu neměla NSDAP dostatečný počet hlasů na prosazení změn ústavy, takže ulice a referenda posloužila jako obklika pro obejití pravomocí Říšského sněmu.

Globalisté a jejich přímá demokracie

Aby mohla přímá demokracie fungovat jako ve Švýcarsku, musí být společnost vlastenecky a národně ukotvena. A to v ČR v žádném případě není a nikdy nebyla posledních několik staletí. V současné situaci, kdy lidé hlasují pro bývalého agenta StB, je představa svěření zákonodárné moci české ulici velmi nebezpečným nástrojem. Taková ulice nemusí v referendu prosadit jenom dobré věci z programu SPD, ale i naprosto děsivé, sluníčkové, protiruské, pro-americké a sionistické teze. Stačí totiž ovládat média a mediální mainstream. Zákaz proruských webů, zákaz alternativních rádií, zákaz webů odporujících migraci, omezení pohybu aut v určitých hodinách a ve městech, omezení rodičovských práv u rodičů, kteří se angažují na alternativě, implantování RFID čipů atd. To vše lze prosadit v referendech. Přímá demokracie znamená, že nebudou rozhodovat elementárně vzdělaní zástupci, kteří se alespoň trochu zajímají o politiku, ale naprosto každý z ulice a v budoucnu i migranti. Místní muslimská referenda ve Francii v Marseille by měla být varováním.

Referendum v Katalánsku dostalo Španělsko na pokraj II. občanské války.

Všechny tyto procesy jsou projevy globalizační perestrojky, společnost západní civilizace vstupuje do nového věku. Delší úvod tohoto článku byl potřeba k tomu, abyste se dostali do obrazu, který vám chci nyní po volbách v ČR odkrýt. Je to další obraz Syndikátu. Nastal ten pravý čas. Lidé jdou po temné cestě. Zástupy, velké davy. Vidí světlo, mesiáše, spasitele, proroka, každé náboženství ho nazývá jinak. A všichni budou podvedeni. Volby v České republice ukázaly, že lidé hledají mesiáše stejně jako v USA, stejně jako ho hledají Židé, stejně jako většina národů světa hledá cestu změny globalizace, která dosud přinášela utrpení jedné straně a blahobyt druhé. Stojíme na prahu 4. průmyslové revoluce a nechápeme, co všechno se okolo nás mění. Volby nevyhrávají politické strany, ale byznysmeni. Oligarchové. Estébáci. Auta na spalovací motory ustupují a přichází elektromobily. Všude vládne downsizing, zmenšování spotřeby, motorů, zmenšování spotřeby elektrických domácích spotřebičů, od žárovek, přes vysavače až po ledničky a pračky.

Universal Basic Income pro lidi, až je nahradí roboti

Stále více výroby je zajišťováno roboty. Roboti nahrazují pracovníky už i u montážních linek v tzv. montovnách. Uběhne čas a lidé nebudou mít práci, protože veškerá práce bude svěřena robotům. Konec poštovních doručovatelek, automatické drony a pochodové mobilní jednotky budou doručovat balíky, děti ve školkách budou hlídat automatické chůvy, použití pro člověka se stane úzce omezené. Lidské ruce dělají chyby, stejně tak mozek. Továrna robotů chyby nedělá, pokud je správný program. A pokud není, operátor program opraví. Na konci robotické rovnice je otázka, co bude dělat člověk ve světě pohlceném 4. průmyslovou revolucí? A nejen co bude dělat, ale jak se uživí, když pro něj nebude práce? Proto se v rámci Syndikátu a na nižších úrovních už otevřeně hovoří o zkratce UBI, kterou si dobře zapamatujte. UBI znamená Universal Basic Income, tedy univerzální základní příjem.

Ve světě běží UBI jako pilotní projekt ve 4 zemích. Ve Finsku, v Itálii, v Ugandě a v Keni. Zatím jenom ve vybraných městech na malých skupinách obyvatel. Globalisté sledují a testují fungování tohoto systému.

UBI bude mít za úkol udržet lidi naživu a obstarat jim jídlo, bydlení, zábavu, “základní vzdělání” a zdravotní péči. Jenže tento proces je konečnou fází degenerace.Po této fázi bude následovat přesun člověka do roviny stroje po dosažení singularity. Výše uvedené a krátké otitulkované video jsem připojil kvůli tomu, abyste to slyšeli přímo od Elona Muska. Člověk je už dnes de facto kyborg, tzn. kybernetický organismus, i když označení android by bylo asi přesnější, protože zatím je člověk namontovaný na živém skeletonu s případnými augmentacemi, které jsou zatím jen velmi sporadické, umělé zuby, implantáty, umělá ňadra, umělé srdce, protetika atd. Zatím se jedná o estetickou augmentaci a survivální augmentaci, tzn. pro přežití člověka. Jenže jediným faktorem, který činí člověka člověkem, to je kvantové vědomí v neurální síti v mozku. Nic jiného nedefinuje člověka, protože lidská existence je kvantová informace v časoprostoru.

Člověk je už de facto kyborg, ale zatím si to neuvědomuje

Mozek obsahuje tzv. limbický systém, který definuje základní motorické operátory v mozku, pohyby, základní funkce. Rozšířením tohoto systému je cortex, který zajišťuje vnímání, myšlení, chápání a plánování. A veškeré digitální informace okolo nás ve 21. století a ve 4. průmyslové revoluci představují 3. vrstvu našeho rozšířeného neurálního vědomí, které je ovšem propojené, zatím na digitální, ale brzy i na kvantové bázi. A protože neurální síť mozku pracuje na kvantové bázi, bude možné propojit mozek, resp. neurální síť člověka s kvantovým počítačem a uložit do něho naší duši, naše já. Když zemře naše biologické tělo, náš digitální duch zůstane a bude možné ho implementovat do kybernetického zařízení, které v případě mobilního aparátu se stane kyborgem. Naše vědomí bude žít uvnitř kybernetického zařízení. V takové chvíli už nebude potřeba UBI, protože člověk nebude potřebovat jíst nebo bydlet.

Kybernetický organismus – Kyborg.

Ten hlavní problém, který spočívá v přežití lidské civilizace, je vyřešení rovnice přežití lidstva, která ve skutečnosti nemá řešení. Lidé na planetě Zemi nepotřebují přežít trvale, ale jenom na určitou dobu, než dojde k singularitě a smazání rozdílu mezi člověkem a strojem. Kvalita života totiž spočívá v několika atributech, které jsou chemickými reakcemi. Spokojenost, štěstí, láska, nadšení, radost, vzrušení, smutek a bolest. Když se podíváme na projevy globalizace, vidíme tlak na snížení porodnosti skrze rozvinutí homosexuality, vidíme snižování počtu dětí, mohutné zadlužování rodin v západní civilizaci, procesy globálního chudnutí. Tohle všechno jsou projevy globalizačních procesů, ale k jejich nastartování je třeba provést perestrojku celé globalizace. A nejlépe se to provede tak, aby si lidé mysleli, že je to jejich zásluha a práce. Podpora rozbíjení EU, rozbíjení USA zevnitř, tlaky na rozbíjení Ukrajiny. Jednotlivé rozpady systémů ale vedou pouze ke vzniku systémů nových, menších, autonomních, samoříditelných.

Referenda se mohou stát nebezpečnou zbraní v rukách zblbnutých voličů

A v tomto ohledu všechno, co proběhlo v ČR během voleb, odpovídá globalistické perestrojce. Staré strany jsou minulostí. Na scénu se dostávají Piráti, kteří chtějí elektronizaci státní správy v ČR. No to je skvělé, vykřiknou mladí lidé. Jenže elektronizace státu povede v ČR k vyhození půl milionu lidí ze státní správy, z úřadů, z poboček, z ministerstev. Ti lidé skončí na dlažbě a na úřadech práce. Pracovní místa pro ně nebudou. Část z nich skončí v montovnách, ale převis poptávky po nekvalifikované práci brutálně sníží mzdy v montovnách na absolutní minimum, protože na jedno místo u pásu se bude hlásit 200 lidí a místo dostane ten, kdo si řekne o nejmenší mzdu. Dokonce se uvažuje o tom, že pracovní místa se budou dražit v dražbách. Kdo nabídne zaměstnavateli, že bude pracovat za nejméně, ten dostane práci. Taková vize je neudržitelná, proto se schyluje k zavedení UBI.

Referendum je mocný nástroj odpovědných občanů, ale vysoce nebezpečná zbraň v rukách zmanipulované veřejnosti. Všimněte si, jaký “materiál” opouští české školství každý rok. Sluníčkáři, hispteři, homosexuálové, kosmopolitáni, adolescenti, kteří volí jako jeden muž ultralevičácké Piráty s neomarxistickým nadnárodním zázemím. Dovedete si představit, co tato generace za 10 nebo 15 let bude provádět za pomoci obecných referend? Nejprve by mělo být změněno české školství a teprve poté by měla být zavedena přímá demokracie. Protože referenda budou dobrým nástrojem jen v rukách vlastenců, které je ale třeba nejprve vychovat. Referenda v rukách multikulturalistů se stanou akcelerantem zániku českého státu.

Syrští migranti s čerstvými německými doklady potvrzujícími jejich uprchlický status v Německu.

Stejně tak SPD žádá přímou demokracii, aby ulice mohla rozhodovat o zákonech, které donedávna schvalovali poslanci. Cokoliv bude chtít státní manažer a kancléř schválit, slíbí ulici nějakou odměnu. Třeba delší dovolenou, kterou ale nezaplatí stát, ale zaměstnavatelé. Jednotlivé globalizační zákony se budou prosazovat tak snadno. Představte si referendum o migrantech v tomto znění: “Souhlasíte s tím, aby vláda přijala zákon, který umožní vyplácet českým rodinám 45,000 Kč měsíčně za ubytování 1 uprchlíka? ANO x NE” a na takovou otázku v referendu raději nechci znát odpověď a nechci si představit, jak asi by takové šílené referendum dopadlo. Chápete už, v čem spočívá hrozba referenda z ulice? V čem spočívá přímá demokracie? Spočívá v národním uvědomění, ve vlastenectví, v zodpovědnosti k národu, zemi a rodině. A kolik takových lidí ale doopravdy je? A kolik je těch ostatních, kteří přijdou k referendům?

Hledání mesiáše ve tmě

Všechno, co se děje okolo nás, je součást kapitoly VI. Syndikátu. Lidé ze tmy kráčí k falešnému mesiášovi s lampou. Lampa vede zástupy lidí na pokraj propasti, do které padají, protože nevidí na špičku nosu, natož pod své nohy, aby viděli, kam kráčí. Mají oči upřené do lampy a světlonoš je vábí, aby přišli blíž. Člověk bude postupně nahrazen umělou inteligencí, jeho práce se stane zbytnělou, bude přežívat na univerzálním základním příjmu, migrace bude prosazena ne direktivně ale z ulice, pomocí referend, sami lidé si schválí přijímání migrantů za sladkou finanční odměnu.

Nová generace hipsterů a multikulti mládeže. Pouze parlament by něco takového mohl zarazit, ale ulice ne, ta bude nadšeně pro takový proces hlasovat. A marně budou vlastenci křičet, nedívejte se na lampu, nechoďte k ní, marně budou alternativní média varovat před falešným prorokem, protože vlastenců bude mnohem méně, sotva 25% podle průzkumů, ale ve skutečnosti jen 15%, protože 10% lidí z alternativy zaměňuje vlastenectví za mesiáše. A to je falešná cesta. Protože všechno, co se má stát, už je dopředu dáno a lidé nechtějí slyšet pravdu, nechtějí o ní nic vědět, chtějí věřit jen své selektivní pravdě a svým vysněným mesiášům. Tak moc se snažím lidem otevírat oči a tak moc lidí to stále nepochopilo.

Kvantový procesor D-Wave uvnitř komory chlazené dusíkem. Počátek singularity.

Elon Musk je nejdůležitějším apoštolem Syndikátu a procesů globalizace na Zemi. Z dlouhé komunikace v projektoru má poruchy řeči, které dříve neměl, ale jeho upozornění na UBI a skutečnost, že digitální prostor okolo nás je nadstavbou našeho cortexu, považuji za zásadní zlom ve vnímání procesů implementace kvantového computingu a procesů, které vedou lidstvo k singularitě. Všechno, co se stalo v ČR během voleb, je kopie procesů z globálního prostoru. SPD, Piráti, zániky vlivu tradičních stran, přímé demokracie, oligarcha u moci, podnikatel, referenda. To všechno je přerod západní civilizace do tzv. post-industriální doby, která bude definována kybernetikou, umělou inteligencí, autonomními systémy, autonomním výkonem práva a justice, přerozdělováním planetárních zdrojů, virtuální realitou a demisí lidského genomu.

Dnes večer od 19:00 hodin si budu s Vítkem na Svobodném vysílači CS povídat hlavně o situaci po volbách v ČR a probereme všechny souvislosti. Okomentujeme rozhodnutí Donalda Trumpa neodhalit všechny informace z vyšetřování atentátu na JFK po 50 letech. Všimneme si podivných rozporů v hlasovacích lístcích ze zahraničí během voleb v ČR a zanalyzujeme útok na sčítací volební server ČSÚ. Pokud vyjde čas, můžeme pohovořit i tom, co nás čeká v post-industriálním světě, nakolik je člověk pánem své situace a proč nikdy nesmí posuzovat politiku z pohledu své vlastní doby, ale z pohledu dopadů a dosahů dnešních kroků na blízkou a vzdálenou budoucnost národa. A řada přijde také na telefonické dotazy. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

*České titulky v úvodním videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

Záznam pořadu

Stáhnout

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka
Ilona
Návštěvník
Ilona

Elon Musk – herec, dobrodruh, který slibuje obyčejným lidem nerealizovatelné věci.

Všechny naslibované projekty Maska končí NIČÍM !!

V každém případě se vývoj událostí jeho pohádkového světa a schizofrenních nápadů řídí předem osvědčeným řetězcem : “Okouzlení s nápadem – sekta – zpeněžení. ”

Tesla je auto s čínskou náplní, od baterií po motor, je ekonomicky nerentabilní, koupit a obsluhovat se bez dotací ze strany státu vůbec nedá.

Fabrika Gigafactory – dosud nebyla otevřena, dokonce i její střecha nebyla ještě zcela postavena.

Baterie na stěnu domu od společnosti Tesla – s náplní z použitých starých autobaterií, ještě k namontování na dům nikdo nedostal. Zaplatit za objednávu se ale muselo. I teoreticky je její použití dražší, než je uvedeno. A je nebezpečná a výbušná!

Hyperloop – se zdá býti podvodem a nedávná demonstrace technologie je popsána jako : ” REZAVÁ DREZÍNA jezdící pár stovek metů po koleji .”

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/elon-musk—herec–dobrodruh–ktery-slibuje-obycejnym-lidem-nerealizovatelne-veci..html

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

A tak se lidstvo vydá na cestu znásilnění sebe sama a svého okolí, protože cesta rozvoje ducha a využití bohem daného potenciálu lidského těla, mysli a ducha je pro mocné tohoto světa nedosažitelné. Nástrojem mocných byla vždy jednodušší cesta násilí.

spd
Návštěvník
spd

Všiměte si jak má pán Musk ruce u sebe ,prsty ve znaku pyramidy jak to ráda dělá Merkel bába…Je to iluminát bouhžel.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

“Naše vědomí bude žít uvnitř kybernetického zařízení. V takové chvíli už nebude potřeba UBI, protože člověk nebude potřebovat jíst nebo bydlet.”

A kdo se bude starat o ten hard disk? Kdo bude mít po ruce kladívko a kovadlinku, aby z té věci udělal kus šrotu? Kam se pak poděje kvantová informace, jakožto údajná bytostná podstata člověka?

Celé to zavání tou židovskou touhou, puzením, vytvářet nápodobu originálu, byť otočenou naruby. Třeba žid Čapek napsal R.U.R., aby se z něj skoro hned stal světový bestseller a slovo “robot” bylo vyneseno jako nové mimonárodní slovo, Čapek psal o tom jak neživý stroj-robot začal mít lidské vlastnosti, a jak je třeba ten stroj uznat za člověka.

Radek
Návštěvník
Radek

To co píšete je pravda, ale to je na povrchu… je to jen o etice a účelu. Celá věc se má tak. Atomovka je taky nebezpečná, ale sama nebouchne. Může bouchnout omylem, nebo jí odpálí šílenec, zloun… ale ona nás nemá důvod zničit sama od sebe. AI, mluvím o AI po singularitě, je něco jiného. To není Golem, vrtačka s nožičkama… to není nápodoba. To je brána. Brána která už nepůjde zavřít. Je to něco co se může vymknout definitivně. Nemůžete zabránit činnosti (vypnout) něčemu co vás bude převyšovat v inteligenci o LIBOVOLNÝ násobek inteligence největšího ŽIDA…Putin, Kissinger, Rotschild , vy i já budeme proti tomu asi tak chytrý a akceschopný jako hmyz.
Tady nejde o to že nás to připraví vo práci a smysl života, ale o to, že tomu budeme vydáni na milost a nemilost, cesta zpět nebude možná.

hirameki
Návštěvník
hirameki

to, co napsal autor o referendu, by se mělo do kamene tesat!

Miroslav
Návštěvník
Miroslav

Ono tak ved kazdy ma deti a aj ten najvacsi hajzel na zemeguli mysli na svojich potomkov. Nech to ku otrokarom ide hocijako vysoko, tak niekto v celej tej strukture ma vsetkych 5 pohromade. Deticky su taky ten tmel, co to vsetko zjemnuju. Cim viac deticiek, ktore vyrastu v harmonickej rodine, bude nositelom stafety. Clovek musi zacat u seba, lebo nech Musk, alebo GP, alebo to je uplne jedno kto alebo co, kazdy clovek nech je super rodicom, nech su deticky harmonicky vedene ku prospechu sveta. Niekedy clovek mysli prilis na vsetky tie hxxxna sveta a zabuda, ze si to prenasa do osobneho sveta. Hlavne si nenechat otravit mysel a vsetko ostatne bude balada….s detickami…poslat inteligentne dieta do sveta je ako poslat svojho osobneho ,,vojaka,, prenasaca pochodne pravdy, stafety to je jedno jak sa to nazve , lebo tak nejako ich porazime ved to prave robime tym ze o nich vieme ne?:-)

Vítek
Návštěvník
Vítek

Zdravíčko,

1. První dva songy jsem zajišťoval já ve stylu, kdy tu mám playlist v počtu cca 600 tracků, co se hraje v rádiích, namátkou jsem pomocí random funkce vybral dva, a už ani nevím, jak se ten song s Allahem jmenoval, osobně jsem to neposlouchal, nepřikládám tomu takovou důležitost , abych bedlivě zkoumal a analyzoval texty. Druhé dva zajišťoval kolega. Budou se hrát československé.

2. Ohledně English se omlouvám, že nemám Czenglish, ale vyloženě se mě protiví vyslovovat pajrit párty internešenl nebo jůropíjen jůnion příp. van, tů, srí, cokoli, ale tohle po mě prosím nechtějte. 😉 Myslím, že v angličtině z těch 3 hodin, 180 minut, čili 10800 sekund pokud po sečtení jsem hovořil 15-20 sekund anglicky, tak v tom poměru bych tomu nepřikládal tak významnou důležitost, aby proporcionálně odrážela četnost příspěvků na toto téma:).

3. A co se týče dialogů, tady se nikomu nezavděčíte, psalo mě desítky lidí, proč VK nevracím k tématu, abych aktivněji vstupoval, zase tady někdo píše, že mu skáču do řeči blablabla, tak to budeme dělat tak, jak to probíhalo tento pátek, primárně lidi zajímají názory VK, a já osobně neřeším bábovičky kdo víc/kdo míň, nebo čí je to pořad… Během řeči VK si dělám 2-3 slova poznámky, abych nezapoměl, na co jsem chtěl reagovat, ale ihned ho přerušovat nehodlám, jak mě někteří nabádali v mailu. Jde o respekt a ohleduplnnost, nikoli o přetahování, kdo bude víc slyšet.

4. A věci, které uvádím, si pamatuju, kdybych to četl, bylo by to šroubované, suché, navíc jak mám vědět, do jaké sféry VK zabrousí, a na co budu v další minutě reagovat? 😀

A závěrem zakončím tradičním Baťovským: Veřejně mě chvalte, a stížnosti sdělujte pouze mě. 😀 😉 tapinek zavináč gmail tečka com (kvůli botům).

Radek
Návštěvník
Radek

OK, pokusim se si zvyknout, to víte po starym hrubiánovi Kapalovi je to změna, ta vaše veselost a tak…

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Co uděláme s tim Dukátem, s těma jeho mínusama, co sem furt divoce sází?

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Víťo, je to suprový jak to děláš, a furt se zlepšuješ. Palec nahoru. Suprově to děláš.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane Vítku, byl to jen můj zvědavý postřeh a první dojem z nového, v žádném případě výtka 😉
Jinak respektuji, že rádio je Vaše, jsem vděčná za každou pronárodní aktivitu, a oceňuji osobní reakci 🙂 Také zdravím.

Sasin
Návštěvník
Sasin

Gdyž jsem několikrát slyšel jak emerickou bramborovštinu prožíváte a mazlíte se skaždým bléé zauvažoval jsem esli to myslíte vážně. Už to vypínám jakmile to zaslechnu. Musím říci, že pro mne je to něco otřesného a ani né všichni blboni z té otřesné země plné harpagondechajcké demosgrácie tak nedrmolí. Pifka přišla vhod, gde jinde bych to díky tajemným Ae-zprávám mohl říci na důkaz svobodného slova, které si prý taky můžu strčit někam. Zas cedule autíčka, to je demosgrátický otisk anty fanty jako řemen. Muheeeeeee

P.S. A že tě ani nenapadlo použít jinou muziku a hrábneš rovnou do provařených srágor tlačených harpagondechajcama do palic blboňů, vypovídá mnohem víc.

heron
Návštěvník
heron

asi nechapete rozdil mezi prizvukem a vyslovnosti. Ale pokracujme. Vylozene se snazite napodobovat “original”- zrejme americka anglictina, kterou mate naposlouchanou mozna z filmu. Mozna ANO, pokud budete v dane zemi mluvit pouze timto jazykem, ale pokud vyslovujete jen par slov a stridate to s cestinou, je to jako pest na oko. Tak silny akcent nemaji ani anglicani. Tak kdyz uz chcete napodobovat original, tak se inspirujte anglickym cistym akcentem. Spis mi to prijde, ze machrujete, ze ten prizvuk jakoze mate. Zadny “tzsenk ju” po vas nikdo nechce

heron
Návštěvník
heron

ohledne hudby: Hrajte tam par pisnicek, tak normalne oslovte nekoho, kdo nebude linej neco prima vybrat. Klidne normalni popik jako A-ha, necekam Labuti jezero, at uz nemusim poslouchat nejaky arabsky ethno. Urcite mate ve svem okoli kamarada, kterej proste vam navrhne 4 pisnicky a hotovo dvacet. Klidne to budu delat za vas.
Jako pisnicku na prani mi muzete pustit PSALM 69 od Ministry at se poradne odpichneme. Jinak mate talent, ale to uzt vim od doby s kapalem, ktwery vas drzel na uzde a uz tenkrat bylo jasny, ze skripete zubama, protoze ja skripal s vama. S anglinou taky nic neudelate, tu uz jste se tak trapne naucil a nechcete se toho evidentne zbavit a uz ani proto ne, ze nebudete poslouchat nas trouby, co tomu nerozumime. Navic ego je svine. Ale je to takovej detail. Snad se aspon zkusite krotit s tim fakt brutalnim napodobovacim emerickym prizvukem. Si pustte ja nevim nejakyho americkyho prezidenta a srovnejte jak tlacite na pilu. To je nejakej cernoch z ghtetta bez argotu.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Vážený a milý pane Vedoucí Kolotoče, konečně jsem pročetla a prohlédla Váš článek, a se vším respektem Vám musím sdělit, že Vámi popsanou situaci s Muskem v hlavní roli vidím úplně jinak…
Když můj pohled velmi zestručním, tak:
jak dříve jsem tyto “zázračné” ze zvědavosti občas sledovala, tak dnes již tyto vygumované magory nemůžu ani slyšet – jsou to pouze hlásné trouby ( samozřejmě “na vědecké úrovni”!) toho, co by si pro nás Soudruzi (rádoby Bohové ) představovali….
(u nás je takovým exemplářem třeba Janeček…)
Když pak vidím, jak na Arabském “Zasedání Světové Vlády” (!!!) koktající cyborg Musk přednáší o tom, že člověk bude zanedlouho “navíc” (tedy na nic!), a Arab pokyvuje a usmívá se, jako že jeho se to netýká, a pak závěrem tohoto celého Summitu “Zasedání Světové Vlády” (které jsem tehdy sledovala…) je, že cílem jejich snažení je “Lidské Štěstí”, které budou všichni společně budovat, tak nejenom vidím Georgia Guidestones, a do krve se snažící Soudruhy eliminovat těch 5 miliard “navíc” ( a budou umírat “šťastní”!), ale i to, že ten jejich vlak SVĚTOVLÁDY už jede totálně mimo koleje, a míří do neznámé divoké pustiny, a drží je při životě jen fakt, že jim ten bluff ještě někdo věří, místo aby je všechny přinejmenším zavřeli do blázince…

Tyto jejich umělecky vyšívané zástěrky, s obrázky AI, Marsu, IT, cyborgů ( jako exemplář Sophia, která už dostala dokonce dostala i OBČANSTVÍ…, a “hovořila” na konferenci – s výzvou pro investory!) nejsou, z mého pohledu ničím jiným, než zastíráním Pravdy.

Nevím, pane VK, KDO Vám ten Projektor předkládá ( zajisté po dlouhých a tajemných obstrukcích), a nějaký Syndikát na mne nedělá velký dojem ( a mám také pocit, že jako čistý Člověk jste s důvěrou uvěřil mistrovsky zahranému divadelnímu kusu / mohu se mýlit!), ale já, mým lidským a přirozeným ( a selským) mozkem vidím a vnímám,
že toto RÁDO BY CYBORGOVÁNÍ LIDÍ PROBÍHÁ, ale z úplně jiných, než deklarovaných důvodů, a úplně jinak, než je nějakými “zázračnými” Musky oficiálně presentováno:
Myslím, že tvrdá REALITA je zde:
https://www.activistpost.com/2017/08/what-really-is-5g-about.html
a zde např. Elana Freeland explicitně v min 54:00 a 59:00 :
https://youtu.be/Hr8bhZh1IJY
a zde jetě jedna její přednáška:
https://youtu.be/YSgZPwArtpk
Připomeňme si, že naše modifikace na buněčné úrovni, již zcela neskrytě, probíhá – GMO, očkování, CHemTrails, nanočástice kde čeho, a jejich výzkum, mikrovlny, ultrazvuk, magnetické pole – to vše dohromady!
“Konspirační teorie”? Ne, tvrdá PRAXE SPIKNUTÍ “Osvícených” Soudruhů PROTI LIDSTVU!
Jako bonus: umělé Slunce je už také vyzkoušeno v praxi:
https://www.youtube.com/results?search_query=german+artificial+sun
A CERN v této válce o totální kontrolu jede také na plné obrátky….
Toto vidím já.

Radek
Návštěvník
Radek

No bóže.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Zvedava matko, tedy Ty jsi se pekne rozparadila. Krasne shrnuto a davam jednicku s hvezdickou. Jsou ti ‘vjedci’ ale nebezpecni debilove! Holt si preji, aby zde pobihali misto lidi jacisi golemove.

Motopes
Návštěvník
Motopes

A znovu se ptám : co bude se zvířaty ? Máme za ně snad taky nějakou zodpovědnost z morálního hlediska , ne ?
Pokud se s nimi při “záchraně” nepočítá , tak to bych o tu “záchranu” ani sám nestál. To bych si připadal potom jako sketa. . .

Pozorovatelka
Autor

“Elon Musk je jedním z mála lidí, kteří se snaží zachránit lidský genom in natura, to znamená lidství na uhlovodíkové bázi, ovšem mimo planetu Zemi. Plní úkol Syndikátu záchrany ve směru nahoru.”

Pane VK, jste si opravdu jistý tím, že Musk a Syndikát plní úkol záchrany lidství? Já to vidím tak, že technokratická společnost má představovat vrchol k ovládnutí/zotročení lidstva, tzn. biogenní společnosti. A že technokratická vláda by nastala bez ohledu na změny na Slunci, tzn. bez ohledu na klimatické změny na Zemi. A pokud jde o ten Syndikát, z toho, co máte dovoleno popsat a sdělit, mi to stále více přijde, že Syndikát=scientologové, obzvláště ten tajný stupeň OT3
https://aeronet.cz/news/scientologie-nevinne-nabozenstvi-anebo-nova-celosvetova-mafie-ktera-vystrida-zidy/

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Pane Vedoucí, je mi líto, ale nesdílím Vaše nadšení ani z Muska, ani z nějakého Syndikátu….
“Elon Musk je jedním z mála lidí, kteří se snaží zachránit lidský genom in natura, to znamená lidství na uhlovodíkové bázi, ovšem mimo planetu Zemi. Plní úkol Syndikátu záchrany ve směru nahoru…”
Podle mě je Musk jenom další hlásnou troubou další “nové a jedinečné” vize psychopatů s Mocí, kteří sní o ještě větší Moci, než umřou….
NASA nevyšla ( “hopsání” na Měsíci už se provalilo, motory kupuje z Ruska…), Bronson taky nevyšel – párkrát ten “vesmírný koráb k odletu na Měsíc, jiné Galaxie a pod.” shořel, naštěstí myslím, že bez lidí…, tak teď je zde nový, na reálné bázi opravdu jezdících aut Tesla, Apoštol Musk, který některé, “vyvolené” co nezlobili, ubytuje na Marsu, a možná i dále!
Se vším respektem k Vám, a Vašemu rozhledu, ale to už je pro mne opravdu ideo-logicky (nikoliv ideokraticky, jak říkáte) a logicky stravitelnější idea, že přes 500 let nám někdo pokrucuje čas a prostor, včetně toho našeho životního prostoru na Zemi, za účelem dezorientace, a z původního Geocentrismu vytváří indoktrinaci “koule”, která v každoročních prezentacích NASA vykazuje bobtnající kontinenty, obzvláště pak Severní Ameriku…
Píšete: “Nedávno jste tady zpochybňovala skutečnost, že člověk neodletí z povrchu planety kvůli rychlosti, jakou se Země otáčí a admin vám to musel spočítat podle vzorečku pro zemskou únikovou rychlost. Stejně tak jsem zaregistroval vaše zpochybňování kulatosti Země a jisté zaujetí tzv. flat earth theory. Obojí mně utvrzuje v tom, že vám chybí elementární základy pro pochopení toho, o čem píšu v článcích, které se zabývají AI. ”
Něco takového jsem neříkala – ba právě naopak: podivovala jsem se, když jsem si spočítala, jakou rychlostí by se měla otáčet Země jenom kolem vlastní osy – tj. cca 1600 Km/hod. !!!, což je i pro dopravní letadlo dvojnásobný fičák, jaktože občas, když ležím na zahradě, nepohne se ani lístek na stromě – to ta Atmosféra musí být asi “přilepená”. A když jen k tomu ještě domyslím další pohyb naší Země koule kolem Slunce, pak celé naší Sluneční soustavy “spirálově” Vesmírem, tak se z toho jednomu musí přinejmenším zamotat hlava… ( Z mých omezených znalostí fyziky předpokládám, že rychlosti se sčítají, ale možná se mýlím… 😉 )
A přitom hvězdáři, zřejmě tady nesmyslně, stále zkoumají ty samé hvězdy, a v tom – stovky let – stejném postavení…. jako by to všechno ( Ves-mir) cestovalo těmi šílenými rychlostmi s tou naší Zeměkoulí tím vesmírem…. no to už je skoro kvantová metafyzika!

Takže když se vrátím z Vesmíru zpět – na Zemi, tak když píšete:
“Světové elity vědí, co se stane s planetou, že její povrch nebude v určité chvíli obyvatelný a nepůjde přežít v biologických skeletonech, tzn. v lidských tělech z uhlovodíků.”, připomíná mi to děs a hrůzy, kterými nás zásobují Soudruzi od jejich sletu v Riu, kde rozhodli, že v zájmu “Udržitelnosti” – čeho, to oni vědí lépe, než my – bude nejlepší, když lidé se přestanou pohybovat, rodit, a raději i dýchat…

Osobně si myslím, že přes všechnu tu “AI”, “IT”, “NASA”, “CERN” a další vědecké zkratky, jsme pořád takové malé “mraveniště”, s velkým nábojem, které však ještě ani pořádně neprozkoumalo svoje vlastní teritorium….. ani nevíme, například, co je v Antarktidě, případně za ní ;-), vzhledem k tomu, že Smlouvou mezi vyvolenými je od jisté doby zakázaným územím – zónou “OFF LIMITS”.
A velmi mne k tomu znepokojuje, že někteří psychopaté a “pseudovědci” si dovolují ( a my jim to dovolujeme!) manipulovat nebezpečně s naším přirozeným eko- a geo-systémem….

Závěrem jedno malé video z ” YouTube clickbait zdroje” pro zajímavost – pro mnohé je tento zdroj pochopitelnější, než spousty stránek ke studiu 😉
Obzvláště zajímavý mi připadne obrázek WGS-84 (World Geodetic System 1984) – min. od 7:03, kde zázrakem “chybí” Jižní Pól…
https://youtu.be/EGk3jW95bbA
a pro pobavení z NASA Entertainment – pár “mrtvých” Astronautů, kteří nějakým zázrakem obživli…
https://youtu.be/DXKrUFSUpck

Co si pak Člověk má myslet? A čemu věřit – mimo vlastní “kruhy”?

John Ekranit
Návštěvník
John Ekranit

Elon Musk je falešný Techno mesiáš.

Vlastimil Čech
Návštěvník
Vlastimil Čech

Sentinel? Býval typ paroautomobilů. Měli ho třeba popeláři. Pamatuju.

zarathustra
Návštěvník
zarathustra

admin-toto je pro tebe ,vim ze mas hodne prace ale snad te to pobavi a snad se i zasmejes. Mozna uznas ze to bude nadmiru tezke zvladnout ty aboriginaly k obrazu mocnych. Par listu z moji knizky co jsem napsal a namaloval. Neocekavam ze to pustis .zdravi zarathustra
https://imgur.com/a/nbvg4
https://imgur.com/a/NCrsN
https://imgur.com/a/dfNCR
https://imgur.com/a/jXGca
https://imgur.com/a/GD9Ms
https://imgur.com/a/7myjl

Radek
Návštěvník
Radek

Pustil.
Hezké Petře, jen drobnost… “bílých mužů” , ale jinak OK.

Radek
Návštěvník
Radek

Jo a Petře , že ta tvoje druhá identita je ten Sidon, páč obrázek má, fousatej je, provokace to je, a pak, měl tam pravopisnou chybu… to budeš ty.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Mě spíš vychází že ta falešná identita “Sidón” seš ty. A né pan Zaratuštra. Ale to jen brutopýrův dojem. Shalóm.

Radek
Návštěvník
Radek

Já sem první Sidona vodhalil jako falešnýho rabiho, páč neumí gramatiku, má tam vobrázek, což jsem v tý době ještě ani já neuměl… ale myslel jsem na dukáta, páč to bylo v tý době… ale teď mi došlo, že to byl Zara, ale on není žid, on je tvůj, on to dělal jako provokaci na nás /mně…a nevyčítam mu to , asi tak 10 minut sem si fakt myslel že velký sestoupil mezi nás nehodné 🙂

Motopes
Návštěvník
Motopes

Sorry chlapci, asi jsem si naběhl ale jak vidím Sidona zatmí se mě před očima a okamžitě stoupne tlak. . .

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

A proč? Rebe Sidón je takovej žid-nežid, Jelínkovci ho vyhnali z Majzlovky, hodně bylo v té bitvě tehdy rozbitých židovských lebek, Emergency na Františku byla plná.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Mě ta banda prostě tak nějak celá sere

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Nó, a já sem si to nemyslel ani vteřinu.