VIDEO Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí...

VIDEO Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí vrstva našeho mozku. Až zemřeme, náš digitální duch tady zůstane! Co je to UBI a proč se svět bez něj neobejde? [CZ Titulky]

VIDEO Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí vrstva našeho mozku. Až zemřeme, náš digitální duch tady zůstane! Co je to UBI a proč se svět bez něj neobejde? [CZ Titulky]

Než se dostanu k tématu článku, začnu odjinud. V posledních dnech se veškeré články zpravodajské alternativy věnují volbám v ČR a nastalému chaosu poté se sestavováním manažerské vlády odborníků a profesionálů, protože politické vlády těmito volbami v roce 2017 definitivně skončily, cesty zpět už není. Není důvod plakat nad rozlitým mlékem, protože stejně bylo otrávené a lidé se zúčastnili voleb v rámci scénáře, který ale připravil někdo jiný. Hovořil jsem o tom už v pondělí na SVCS, že procesy z USA se věrně okopírovaly z volby amerického prezidenta do parlamentních voleb v Česku. Lidé opustili politické strany a vrhli se do náruče oligarchy. Je mi z toho smutno, ale čekal jsem to, protože nelze ovlivnit a změnit dlouhodobé procesy. Na to je i alternativa krátká.

Elon Musk přednesl v Dubaji informace o tom, kam míří člověk a čeho bude žít, až jeho práci obsadí roboti.

Další část společnosti se radikalizovala ultralevicově (Piráti) a vlastenecky (SPD). Postupně i v mainstreamových médiích se začíná hovořit o výkonu demokracie z ulice, o referendech, o kancléřském způsobu autoritativního vládnutí. Česká demokracie se podle plánu NWO transformuje do tvrdé demokratury, kde v budoucnu bude státní manažer ČR vládnout prostřednictvím kancléřských aktů stejně jako Adolf Hitler po roce 1933, když zavedl na území Německa vládu pomocí referend. Posílení pravomocí kancléře, sloučená funkce prezidenta a kancléře, ustavení kancléře jediným vrchním velitelem Wehrmachtu, to všechno byly zákony, které si nechal Adolf Hitler schválit hlasem ulice v referendu namísto Reichstagem. Přímá demokracie byla brutálně zneužita pro ustanovení nacismu v Německu, protože v Reichstagu neměla NSDAP dostatečný počet hlasů na prosazení změn ústavy, takže ulice a referenda posloužila jako obklika pro obejití pravomocí Říšského sněmu.

Globalisté a jejich přímá demokracie

Aby mohla přímá demokracie fungovat jako ve Švýcarsku, musí být společnost vlastenecky a národně ukotvena. A to v ČR v žádném případě není a nikdy nebyla posledních několik staletí. V současné situaci, kdy lidé hlasují pro bývalého agenta StB, je představa svěření zákonodárné moci české ulici velmi nebezpečným nástrojem. Taková ulice nemusí v referendu prosadit jenom dobré věci z programu SPD, ale i naprosto děsivé, sluníčkové, protiruské, pro-americké a sionistické teze. Stačí totiž ovládat média a mediální mainstream. Zákaz proruských webů, zákaz alternativních rádií, zákaz webů odporujících migraci, omezení pohybu aut v určitých hodinách a ve městech, omezení rodičovských práv u rodičů, kteří se angažují na alternativě, implantování RFID čipů atd. To vše lze prosadit v referendech. Přímá demokracie znamená, že nebudou rozhodovat elementárně vzdělaní zástupci, kteří se alespoň trochu zajímají o politiku, ale naprosto každý z ulice a v budoucnu i migranti. Místní muslimská referenda ve Francii v Marseille by měla být varováním.

Referendum v Katalánsku dostalo Španělsko na pokraj II. občanské války.

Všechny tyto procesy jsou projevy globalizační perestrojky, společnost západní civilizace vstupuje do nového věku. Delší úvod tohoto článku byl potřeba k tomu, abyste se dostali do obrazu, který vám chci nyní po volbách v ČR odkrýt. Je to další obraz Syndikátu. Nastal ten pravý čas. Lidé jdou po temné cestě. Zástupy, velké davy. Vidí světlo, mesiáše, spasitele, proroka, každé náboženství ho nazývá jinak. A všichni budou podvedeni. Volby v České republice ukázaly, že lidé hledají mesiáše stejně jako v USA, stejně jako ho hledají Židé, stejně jako většina národů světa hledá cestu změny globalizace, která dosud přinášela utrpení jedné straně a blahobyt druhé. Stojíme na prahu 4. průmyslové revoluce a nechápeme, co všechno se okolo nás mění. Volby nevyhrávají politické strany, ale byznysmeni. Oligarchové. Estébáci. Auta na spalovací motory ustupují a přichází elektromobily. Všude vládne downsizing, zmenšování spotřeby, motorů, zmenšování spotřeby elektrických domácích spotřebičů, od žárovek, přes vysavače až po ledničky a pračky.

Universal Basic Income pro lidi, až je nahradí roboti

Stále více výroby je zajišťováno roboty. Roboti nahrazují pracovníky už i u montážních linek v tzv. montovnách. Uběhne čas a lidé nebudou mít práci, protože veškerá práce bude svěřena robotům. Konec poštovních doručovatelek, automatické drony a pochodové mobilní jednotky budou doručovat balíky, děti ve školkách budou hlídat automatické chůvy, použití pro člověka se stane úzce omezené. Lidské ruce dělají chyby, stejně tak mozek. Továrna robotů chyby nedělá, pokud je správný program. A pokud není, operátor program opraví. Na konci robotické rovnice je otázka, co bude dělat člověk ve světě pohlceném 4. průmyslovou revolucí? A nejen co bude dělat, ale jak se uživí, když pro něj nebude práce? Proto se v rámci Syndikátu a na nižších úrovních už otevřeně hovoří o zkratce UBI, kterou si dobře zapamatujte. UBI znamená Universal Basic Income, tedy univerzální základní příjem.

Ve světě běží UBI jako pilotní projekt ve 4 zemích. Ve Finsku, v Itálii, v Ugandě a v Keni. Zatím jenom ve vybraných městech na malých skupinách obyvatel. Globalisté sledují a testují fungování tohoto systému.

UBI bude mít za úkol udržet lidi naživu a obstarat jim jídlo, bydlení, zábavu, “základní vzdělání” a zdravotní péči. Jenže tento proces je konečnou fází degenerace.Po této fázi bude následovat přesun člověka do roviny stroje po dosažení singularity. Výše uvedené a krátké otitulkované video jsem připojil kvůli tomu, abyste to slyšeli přímo od Elona Muska. Člověk je už dnes de facto kyborg, tzn. kybernetický organismus, i když označení android by bylo asi přesnější, protože zatím je člověk namontovaný na živém skeletonu s případnými augmentacemi, které jsou zatím jen velmi sporadické, umělé zuby, implantáty, umělá ňadra, umělé srdce, protetika atd. Zatím se jedná o estetickou augmentaci a survivální augmentaci, tzn. pro přežití člověka. Jenže jediným faktorem, který činí člověka člověkem, to je kvantové vědomí v neurální síti v mozku. Nic jiného nedefinuje člověka, protože lidská existence je kvantová informace v časoprostoru.

Člověk je už de facto kyborg, ale zatím si to neuvědomuje

Mozek obsahuje tzv. limbický systém, který definuje základní motorické operátory v mozku, pohyby, základní funkce. Rozšířením tohoto systému je cortex, který zajišťuje vnímání, myšlení, chápání a plánování. A veškeré digitální informace okolo nás ve 21. století a ve 4. průmyslové revoluci představují 3. vrstvu našeho rozšířeného neurálního vědomí, které je ovšem propojené, zatím na digitální, ale brzy i na kvantové bázi. A protože neurální síť mozku pracuje na kvantové bázi, bude možné propojit mozek, resp. neurální síť člověka s kvantovým počítačem a uložit do něho naší duši, naše já. Když zemře naše biologické tělo, náš digitální duch zůstane a bude možné ho implementovat do kybernetického zařízení, které v případě mobilního aparátu se stane kyborgem. Naše vědomí bude žít uvnitř kybernetického zařízení. V takové chvíli už nebude potřeba UBI, protože člověk nebude potřebovat jíst nebo bydlet.

Kybernetický organismus – Kyborg.

Ten hlavní problém, který spočívá v přežití lidské civilizace, je vyřešení rovnice přežití lidstva, která ve skutečnosti nemá řešení. Lidé na planetě Zemi nepotřebují přežít trvale, ale jenom na určitou dobu, než dojde k singularitě a smazání rozdílu mezi člověkem a strojem. Kvalita života totiž spočívá v několika atributech, které jsou chemickými reakcemi. Spokojenost, štěstí, láska, nadšení, radost, vzrušení, smutek a bolest. Když se podíváme na projevy globalizace, vidíme tlak na snížení porodnosti skrze rozvinutí homosexuality, vidíme snižování počtu dětí, mohutné zadlužování rodin v západní civilizaci, procesy globálního chudnutí. Tohle všechno jsou projevy globalizačních procesů, ale k jejich nastartování je třeba provést perestrojku celé globalizace. A nejlépe se to provede tak, aby si lidé mysleli, že je to jejich zásluha a práce. Podpora rozbíjení EU, rozbíjení USA zevnitř, tlaky na rozbíjení Ukrajiny. Jednotlivé rozpady systémů ale vedou pouze ke vzniku systémů nových, menších, autonomních, samoříditelných.

Referenda se mohou stát nebezpečnou zbraní v rukách zblbnutých voličů

A v tomto ohledu všechno, co proběhlo v ČR během voleb, odpovídá globalistické perestrojce. Staré strany jsou minulostí. Na scénu se dostávají Piráti, kteří chtějí elektronizaci státní správy v ČR. No to je skvělé, vykřiknou mladí lidé. Jenže elektronizace státu povede v ČR k vyhození půl milionu lidí ze státní správy, z úřadů, z poboček, z ministerstev. Ti lidé skončí na dlažbě a na úřadech práce. Pracovní místa pro ně nebudou. Část z nich skončí v montovnách, ale převis poptávky po nekvalifikované práci brutálně sníží mzdy v montovnách na absolutní minimum, protože na jedno místo u pásu se bude hlásit 200 lidí a místo dostane ten, kdo si řekne o nejmenší mzdu. Dokonce se uvažuje o tom, že pracovní místa se budou dražit v dražbách. Kdo nabídne zaměstnavateli, že bude pracovat za nejméně, ten dostane práci. Taková vize je neudržitelná, proto se schyluje k zavedení UBI.

Referendum je mocný nástroj odpovědných občanů, ale vysoce nebezpečná zbraň v rukách zmanipulované veřejnosti. Všimněte si, jaký “materiál” opouští české školství každý rok. Sluníčkáři, hispteři, homosexuálové, kosmopolitáni, adolescenti, kteří volí jako jeden muž ultralevičácké Piráty s neomarxistickým nadnárodním zázemím. Dovedete si představit, co tato generace za 10 nebo 15 let bude provádět za pomoci obecných referend? Nejprve by mělo být změněno české školství a teprve poté by měla být zavedena přímá demokracie. Protože referenda budou dobrým nástrojem jen v rukách vlastenců, které je ale třeba nejprve vychovat. Referenda v rukách multikulturalistů se stanou akcelerantem zániku českého státu.

Syrští migranti s čerstvými německými doklady potvrzujícími jejich uprchlický status v Německu.

Stejně tak SPD žádá přímou demokracii, aby ulice mohla rozhodovat o zákonech, které donedávna schvalovali poslanci. Cokoliv bude chtít státní manažer a kancléř schválit, slíbí ulici nějakou odměnu. Třeba delší dovolenou, kterou ale nezaplatí stát, ale zaměstnavatelé. Jednotlivé globalizační zákony se budou prosazovat tak snadno. Představte si referendum o migrantech v tomto znění: “Souhlasíte s tím, aby vláda přijala zákon, který umožní vyplácet českým rodinám 45,000 Kč měsíčně za ubytování 1 uprchlíka? ANO x NE” a na takovou otázku v referendu raději nechci znát odpověď a nechci si představit, jak asi by takové šílené referendum dopadlo. Chápete už, v čem spočívá hrozba referenda z ulice? V čem spočívá přímá demokracie? Spočívá v národním uvědomění, ve vlastenectví, v zodpovědnosti k národu, zemi a rodině. A kolik takových lidí ale doopravdy je? A kolik je těch ostatních, kteří přijdou k referendům?

Hledání mesiáše ve tmě

Všechno, co se děje okolo nás, je součást kapitoly VI. Syndikátu. Lidé ze tmy kráčí k falešnému mesiášovi s lampou. Lampa vede zástupy lidí na pokraj propasti, do které padají, protože nevidí na špičku nosu, natož pod své nohy, aby viděli, kam kráčí. Mají oči upřené do lampy a světlonoš je vábí, aby přišli blíž. Člověk bude postupně nahrazen umělou inteligencí, jeho práce se stane zbytnělou, bude přežívat na univerzálním základním příjmu, migrace bude prosazena ne direktivně ale z ulice, pomocí referend, sami lidé si schválí přijímání migrantů za sladkou finanční odměnu.

Nová generace hipsterů a multikulti mládeže. Pouze parlament by něco takového mohl zarazit, ale ulice ne, ta bude nadšeně pro takový proces hlasovat. A marně budou vlastenci křičet, nedívejte se na lampu, nechoďte k ní, marně budou alternativní média varovat před falešným prorokem, protože vlastenců bude mnohem méně, sotva 25% podle průzkumů, ale ve skutečnosti jen 15%, protože 10% lidí z alternativy zaměňuje vlastenectví za mesiáše. A to je falešná cesta. Protože všechno, co se má stát, už je dopředu dáno a lidé nechtějí slyšet pravdu, nechtějí o ní nic vědět, chtějí věřit jen své selektivní pravdě a svým vysněným mesiášům. Tak moc se snažím lidem otevírat oči a tak moc lidí to stále nepochopilo.

Kvantový procesor D-Wave uvnitř komory chlazené dusíkem. Počátek singularity.

Elon Musk je nejdůležitějším apoštolem Syndikátu a procesů globalizace na Zemi. Z dlouhé komunikace v projektoru má poruchy řeči, které dříve neměl, ale jeho upozornění na UBI a skutečnost, že digitální prostor okolo nás je nadstavbou našeho cortexu, považuji za zásadní zlom ve vnímání procesů implementace kvantového computingu a procesů, které vedou lidstvo k singularitě. Všechno, co se stalo v ČR během voleb, je kopie procesů z globálního prostoru. SPD, Piráti, zániky vlivu tradičních stran, přímé demokracie, oligarcha u moci, podnikatel, referenda. To všechno je přerod západní civilizace do tzv. post-industriální doby, která bude definována kybernetikou, umělou inteligencí, autonomními systémy, autonomním výkonem práva a justice, přerozdělováním planetárních zdrojů, virtuální realitou a demisí lidského genomu.

Dnes večer od 19:00 hodin si budu s Vítkem na Svobodném vysílači CS povídat hlavně o situaci po volbách v ČR a probereme všechny souvislosti. Okomentujeme rozhodnutí Donalda Trumpa neodhalit všechny informace z vyšetřování atentátu na JFK po 50 letech. Všimneme si podivných rozporů v hlasovacích lístcích ze zahraničí během voleb v ČR a zanalyzujeme útok na sčítací volební server ČSÚ. Pokud vyjde čas, můžeme pohovořit i tom, co nás čeká v post-industriálním světě, nakolik je člověk pánem své situace a proč nikdy nesmí posuzovat politiku z pohledu své vlastní doby, ale z pohledu dopadů a dosahů dnešních kroků na blízkou a vzdálenou budoucnost národa. A řada přijde také na telefonické dotazy. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

*České titulky v úvodním videu zapnete tlačítkem “CC” v liště videa.

Záznam pořadu

Stáhnout

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

288 Komentářů o "VIDEO Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí vrstva našeho mozku. Až zemřeme, náš digitální duch tady zůstane! Co je to UBI a proč se svět bez něj neobejde? [CZ Titulky]"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
blondyna z Londyna
Návštěvník

Nehazejme flintu do zita. ” Blesk a pan Buh maj svoje cesty”….Vsechno nelze analyzovat, planovat, ani predvidat. Natos zrealizovat. Pisete o kvantovem pocitaci. Clovek se stale vyvyji do neceho krasneho, vemte si jen lidske oko. Jak uzasny je ten “robot”, ktery prenasi obraz z kamery oka do mozku…zadny pocitac toto nenahradi. Kouknete se, co vytvoril clovek. Auta, letadla, umelohmotne vsechno. A pak se kouknete na to, co vytvorila vsepronikajici tvoriva energie (chceteli Buh, tvoriva sila). Nadherne kvetiny, zvirata, more hory, jak vznikala tahle planeta? Pohyby liosferickych desek, ktere vytvorili Himalaje, Dovedete si predstavit tu silu? Kdyby jste byl na mount Everestu, jen by zafoukal vitr a rozbrecel by jste se z te sily… Sila vody, oceanu, vulkanu, ktere utvarely tuto planetu…clovek, ktery dokazal rozdelat ohen, vyrobit odev,, vzprimila se mu pater a postavil se na dve nohy. To si vazne myslite, ze takovou silu, jako je tvoriva sila vesmiru, bude nekdo monitorovat, nebo snad ovladat kvantovym pocitacem a vyuzivat pro sve spinave mocenske ambice vlady nade vsim? Ten, kdo byl tvoreny a kdo je stale utvareny, nemuze kontrolovat a vyuzit to, co ho vede… Nelze to prekonat. To je level, na ktery je lidsky prtavy cerv kratky 😀😀. Pana Boha neprekonas, ani nevyuzijes ☺. A nezneuzijes, Kelisova 😀

blondyna z Londyna
Návštěvník

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=453206&sId=&mId=
A do prcic. Katalansky parlment vyhlasil nezavyslost Katalanska nad Spanelskem. To neni dobre. To je velmi spatna zprava pro Evropu. Drzim Spanelsku palce. Jednotnemu Spanelsku, kde bude mir.

Radek
Návštěvník

Naopak, je to dobrá zpráva pro nás. Možná je to špatná zpráva pro Katalánsko. Budou rozkládat EU i za nás. Oni budou padat a my z toho budeme mít užitek. Z EU se nedá vystoupit jak správně tvrdíte, je třeba ji rozbít, aby zanikla sama.

Zvědavá matka
Návštěvník

Blahopřeji ke skvělému selfíčku, Radku :-)))))
Jinak – z KAŽDÉ smlouvy se dá odstoupit, nebo ji prohlásit za neplatnou od počátku, pokud je evidentně nevýhodná pro jednu ze smluvních stran, uzavřena na základě nepravdivých informací, nebo uzavřana pod nátlakem…

Radek
Návštěvník

Počkat, omyl … ne vám, ale slečně pozorovatelce…já si vás pletu, dejte to sem osobo… 🙂

zarathustra
Návštěvník

radek-sikovnej kluk no vida zes to dokazal i bez deda zarathustry

Radek
Návštěvník

bez dedka fousatýho jo , ale s dopomocí admina a na přímluvu slečny pozorovatelky 🙂

zarathustra
Návštěvník

radek-zklamal jsi me ,neprekonal jsi sam sebe zase nasledujes cizi myslenky

Radek
Návštěvník

Já nemůžu překonat sám sebe, já jsem totiž nepřekonatelný 🙂
Nota bene , když cizí myšlenky (lépe zkušenosti a rady) fungují.
To byl bych fousatej idiot , co se snaží sežrat svuj vlastní vocas.
A jistě uznáš, že had se vo to může aspoň pokusit, ale králík ? Viděl jsi někdy můj vocásek ?

zarathustra
Návštěvník

radek- ne nechci ho videt a svuj ti taky neukazu

brutopýr
Návštěvník

Tvůj vocásek jest zajisté obřezán – a to vždycky vypadá nezdravě, tak ho rači neukazuj. Židi si vždycky v putyce na hajzlíku rukou vocásek zakrejvají, vědí proč.

Radek
Návštěvník

Není, ale ty jak to vypadá budeš velkej znalec vocasů. Třeba si je zakrejvají před tebou, aby si jim je neukous.

neutralni007
Návštěvník

Krátké, málo říkající video v úvodu vyvolává otázky až strach. V textu chybí tradiční hodnocení popisovaného zjevně víc než kontroverzního jevu. Jen alibistické ´vždyť se vám snažím otevřít oči, ale stejně je to marnost…” Nedivte se pane VK, že i vás už mnozí považují za apoštola této apokalyptické budoucnosti. Navíc, je víc než pravděpodobné, že Musk a ti kdo jsou s ním či za ním se pouze snaží vytvořit jakousi viruální realitu. Člověk není a nikdy nebude kyborg. A počítače sebevíc miniaturizované zůstanou vždy jen počítači. Viz tento kontra článek: http://www.protiproud.cz/politika/3272-cesko-v-digitalnim-veku-hrabeci-rady-takzvanych-ekonomickych-poradcu-bez-obav-zadna-umela-inteligence-se-nekona-robotizace-jako-populacni-selekce-internetove-bezvedomi-milenianu-pripravuje-katastrofu.htm

Avatar
Návštěvník

Ok ale myslim ze roboti nahradia len jednoduche operacie na montaznych linkach atd…Ludia sa budu musiet viac vzdelavat aby si naslu pracu. Uz nebude praca na smeny a v montovniach. Alebo chcete povedat ze nahradia postupne vsetky profesie??? Napriklad Inžinierov, Managerov, Lekarov, Obchodníkov…atd….????

blondyna z Londyna
Návštěvník

To bude sranda, az ty roboty, ktere nas nahradi, budou ridit nas zivot, budou policii, armadou, bacharem….az je Putin hackne a preprogramuje 😀😀

Pozorovatelka
Autor

Pane VK, o přímé demokracii, referendech a Hitlerovi jsem psala právě ve svém posledním článku, včera jsem k tomu doplnila tento komentář s odkazem:
“A historická paralela? Poslechněte si dnešní UK a v něm odborníka na ústavní právo, ale především hosta Jana Sokola: “Česko by mělo začít uvažovat o kancléřském systému vládnutí”. A ten kancléřský systém si spojte s přímou demokracií a historická paralela je jak vyšitá.”
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/217411000371026/obsah/577424-spory-a-shody-po-volbach-ales-gerloch-a-jan-sokol

V jiném komentáři jsem psala, že Babiš má právě nakročeno stát se neomezeným vládcem, ale protože mi stále nikdo nerozuměl, chtěla jsem o tom o víkendu napsat článek. No, tak už nic. Ale třeba to aspoň vysvětlíte srozumitelněji.

Pozorovatelka
Autor

PS: Ale jednak – myslela jsem, že je to moje téma, resp. moje informace a takové, kterých si přede mnou nikdo nevšiml.

ZenSho
Návštěvník

PS: Ale jednak – myslela jsem, že je to moje téma, resp. moje informace a takové, kterých si přede mnou nikdo nevšiml.

To jako fakt?!

Vy se opravdu se svým EGEM ponížíte na úroveň těch PITOMCŮ, kteří jsou pod ZCELOU NADVLÁDU jejich MYSLI = jejich EGŮM!?!

To jako opravdu myslíte vážně?!?!

To snad … ale ok… 🙂 :-):-)

Pozorovatelka
Autor

Ano, představte si, ale to opravdu “jako fakt”, no to jsou vjecy…

A těžko to můžete pochopit, když nejste na mém místě – ono totiž jde o to, že já také píšu články. A když si pro svoje najdu téma a dle mého takové, že tomu v tomto případě řekněme až “vlastní analytický objev”, tak mě prostě zarazí, když své myšlenky čtu v jiném článku. Přirovnala bych to k tomu, jako když muzikant jinde uslyší svou melodii a dojde mu, že pro něj už je nepoužitelná, protože to naopak on bude vypadat, jako by ji odněkud převzal.

A pro koho jsou moje komentáře výše nepochopitelné, tak s tím nic nenadělám a je mi to celkem jedno a jen doplním, že mi prostě a jednoduše jde o princip.

raspberry
Návštěvník

😀 😀 😀

Je vidět, že globální buržoazie ústy Eliona Muska se bojí a ví, že ROBOTIZACE bude znamenat KONEC KAPITALISMU, KAPITALISTÉ ZTRATÍ SPOLEČENSKOU MOC, už nebudou mít kontrolu a moc nad masami zaměstnanců (a také jim klesne míra zisku).

Robotizace zbaví člověka namáhavé práce a poslouží k rozvoji osobnosti a tím nastává epocha SOCIALISMU.

Lidé se budou moci věnovat kreativní práci, ochraně přírody nebo být nezávislý řemeslník, a už nebudou muset svou námezdní prací rozmnožovat bohatství kapitalistů.

Karel Marx – “Zákon, podle něhož v důsledku pokroku produktivity společenské práce může být uváděna do pohybu stále rostoucí masa výrobních prostředků při stále nižším vynakládání lidské síly – tento zákon se na základně kapitalismu, kde neužívá dělník pracovních prostředků, nýbrž pracovní prostředky užívají dělníka, projevuje v tom, že čím větší je produktivní síla práce, tím větší je tlak dělníků na prostředky jejich zaměstnání, tedy tím nejistější je nezbytná podmínka jejich existence: prodej vlastní síly k rozmnožení cizího bohatství čili k sebezhodnocení kapitálu.”

A nejde jen o třídní boj ve výrobní sféře.

Skvělá věc je třeba spojení IT s medicínou: operační roboty, rehabilitační roboty, počítačová diagnostika.

D.A.N
Návštěvník

Pane VK. Prosím, vysvětlete, co znamená vaše věta “Z dlouhé komunikace v projektoru má poruchy řeči”.
Projektor je ze své podstaty jednosměrné komunikační medium. S kým EM tak “dlouho” komunikuje? Se syndikátem? Má to znamenat, že komunikace se Syndikátem je nebezpečná? Znamená to, že EM bude muset být brzy někým nahrazen, protože se komunikací v projektoru zničí?

mechanik
Návštěvník

Asi takhle: Informace, které Elon dostává z projektoru, přesahuje jeho mozkovou kapacitu.

brutopýr
Návštěvník

A proč z toho jen koktá, místo aby se rovnou komplexně zbláznil?

Marie
Návštěvník

Vedoucí, už dlouho jsem se těšil na článek o Syndikátu, protože Voleb 2017 už tady bylo opravdu dost. Ale mám jednu poznámku. Dokud lidé nebudou dostávat plné informace, nikdy se nám nepodaří rozklíčovat tu nejdůležitější věc a to je to, kdo je ten záhadný Globální prediktor nebo Syndikát, Satan, Reptiliánská mimozemská rasa a další názvy, které si volí každý propagátor jinak. Člověk je potom z každé další informace jen daleko víc zmatený. A tento stav já nemůžu považovat za vědomost o pravdě a už vůbec ne otevření očí. Já už jsem ze všech těch teorií o Illuminátech a Světlonoších tak zmatený, že spíše přestávám všem apoštolům jako jste Vy nebo Pjakin věřit, než že bych se dostal blíž k pravdě.
Všimněte si všichni čtenáři, že VK a Pozorovatelka stojí každý na jiném konci s jiným názorem na dění v globální politice. Každý má svým způsobem rozumné a logické argumenty a pravdu by mohli mít oba dva. Ale pravda je jen jedna, že? A u koho? Vidíte tu zmatenost? Proto se aeroneťáci začínají zcela zjevně tříštit na dva tábory.
Zkrátka, dokud nesepíšete někdo článek o tom, jak vypadá Projetor, co to vůbec je a jak to funguje, kdo nebo co je Globální prediktor, tak potom se můžeme posunout dál. Do té doby to prostě z logických důvodů nepůjde.

Oliver
Návštěvník

Už jsem nechtěl psát, ale tenhle příspěvek mi mluví přímo z duše (resp. čte moje myšlenky).
Moc za něj děkuji ! A TAKY TO VŠECHNO CHCI VĚDĚT !!!
Zde napište svůj komentář… a pozor, nekrmte trolly!

Pozorovatelka
Autor

Poslechněte si posledního Pjakina (a snad jej o víkendu vložím):

A na základě čeho přišel k takovému závěru? Na základě toho, že pod vedením globálního prediktoru svět stojí na prahu globální ekologické, ekonomické a vojenskopolitické katastrofy? Na základě toho, že má teď většina lidí typ struktury psychiky zvířecí, zombie, biorobota a část lidí démonický? A že s těmi prostředky sebelikvidace se lidstvo podobá opici se samopalem nebo granátem, která je schopná zničit všechno včetně sebe? To je ten důkaz vysoké mravnosti?
– Má na mysli jejich plnou šíři znalostí.
– Jaká plná šíře znalostí?
Nějakého technického řádu ano. Dostali se přesně na tu úroveň, kdy tyto znalosti mohou zničit tuto civilizaci, jestliže se z lidí nezformují opravdoví lidé, to ano. Ale cožpak má člověk schopnost telekineze, teleportace, cožpak je člověk v tomto světě bez technosféry soběstačný? A přitom by měl být soběstačný! Bez berlí, které si lidé vytvářejí, nejsou dnes soběstační. A k těm berlím. Když si vezmeme lidský pokrok. Dokázali jsme se snad dostat za hranice… ani ne sluneční soustavy, ale alespoň za hranice
– planety Země?
– Ano, planety Země. Nedokázali.
Jsme omezeni. Jsme v tom omezeni. A proč? Protože jdeme technickou cestou. A mnohé záležitosti vždy řešíme systémově tímto způsobem. Získáváme znalosti, které mohou lidstvo zničit, přitom však nedostáváme… Mám na mysli společnost s nelidskými typy struktury psychiky. Přitom však nedostáváme plnou šíři znalostí.

Pojďme si připomenout Nikolu Teslu. Jeho zkušenosti při získávání energie. Kdyby lidé s nelidským typem struktury psychiky získali takový nekonečný zdroj energie… Dovedete si představit tu zkázu, tu katastrofu? Bůh tedy zamezuje konkrétnímu získání znalostí, které by bránily lidem zformovat se ve skutečné lidi.

Sedm globálních katastrof již bylo na Zemi
Lidé jsou teď v režimu, kdy záleží, kam se to převáží. Buď se z nich zformují opravdoví lidé, kteří zachrání svět před globální ekologickou, ekonomickou a vojenskopolitickou katastrofou, nebo budou tvrdohlavě lpět na svých chybách a ve výsledku k této katastrofě dojde. Na planetě Zemi jich už bylo sedm, v předpotopních civilizacích.

My jsme soudě podle všeho ta poslední. Je to poslední šance pro lidi, aby se z nich zformovali lidé a splnili tu misi, kvůli které Bůh zařadil člověka do biosystému planety Země a vůbec do Všehomíru.
Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-16-10-2017/
…..
A z vloženého textu bych zdůraznila závěrečnou část: “My jsme soudě podle všeho ta poslední. Je to poslední šance pro lidi, aby se z nich zformovali lidé a splnili tu misi, kvůli které Bůh zařadil člověka do biosystému planety Země a vůbec do Všehomíru.”. A to proto, že dávno před Pjakinem tvrdím totéž – že jsme ve zlomovém bodě. A proč v něm jsme, o tom jsem napsala tolik článků, že odkazy by se sem nevešly! A co tím v souhrnu chci říct? Že svůj názor jsem měla před Pjakinem a že Pjakina jsem velmi, velmi přijala, protože mi do mého názoru nejen zapadl, ale tou obrovskou dávkou informací mě v mém názoru utvrzuje.

Pokud jde o GP, kvůli volbám jsem nevložila video, kde Pjakin popisuje, kdo je GP.

Oliver
Návštěvník

Pozorovatelko díky !
Zaujala mě spíše nejvíc věta pana V.K. v článku ,,Z dlouhé komunikace v projektoru má poruchy řeči … ,, (stejně asi i další z nás-viz výše). Pojem Projektor a jak to funguje.

spidla
Návštěvník

Marie co toto? https://aeronet.cz/news/video-human-ex-machina-programovaci-video-syndikatu-pro-konferenci-world-economic-forum-v-new-yorku-clovek-stroj-singularita-augmentace-bionika-robotika-osobni-eeg-cipy-projektory-vitejte/

Video obsahuje i lehký náznak vysvětlení funkce projektoru, personálního EEG zařízení na přístup do lidského mozku.

brutopýr
Návštěvník

Pan Vedoucí se velmi vehementně zastal Pozorovatelky a veřejně se rozzlobil na žvanila Kapala, když Kapal jí napadl a neurvale vypnul po jejím zavolání do Kapalky. Čili Pozorovatelka a pan Vedoucí jsou Tandem.

wpDiscuz