VIDEO: Donald Trump v naivním projevu v roce 2020 doufal, že Taliban...

VIDEO: Donald Trump v naivním projevu v roce 2020 doufal, že Taliban bude na základě smlouvy zabíjet teroristy? Mike Pompeo si podle všeho namazal Donalda na chleba, přinášíme plný český překlad smlouvy mezi USA a Talibanem, kterou dojednal v Dauhá Mike Pompeo se zakladatelem Talibanu! Ve smlouvě se nic o zabíjení teroristů nepíše, ovšem USA v ní už dopředu označují Taliban za Islámský Emirát Afghánistán, jako kdyby smlouva už dopředu předjímala, že Taliban a Afghánistán se stanou jedním celkem a vytvoří islámský emirát! Je to ukotveno přímo ve smlouvě!

VIDEO: Donald Trump v naivním projevu v roce 2020 doufal, že Taliban bude na základě smlouvy zabíjet teroristy? Mike Pompeo si podle všeho namazal Donalda na chleba, přinášíme plný český překlad smlouvy mezi USA a Talibanem, kterou dojednal v Dauhá Mike Pompeo se zakladatelem Talibanu! Ve smlouvě se nic o zabíjení teroristů nepíše, ovšem USA v ní už dopředu označují Taliban za Islámský Emirát Afghánistán, jako kdyby smlouva už dopředu předjímala, že Taliban a Afghánistán se stanou jedním celkem a vytvoří islámský emirát! Je to ukotveno přímo ve smlouvě!

Americký prezident Donald Trump měl 29. února 2020 v Bílém domě tiskovou konferenci u příležitosti podpisu smlouvy mezi USA a Talibanem, kterou v katarském Dauhá dojednali [1] Mike Pompeo jako ministr zahraničí USA a spoluzakladatel Talibanu Mullah Abdul Ghani Baradar. Donald Trump v projevu pronesl několik bizarních vět, které svědčí o tom, že Trump vůbec nevěděl a netušil, jaké důsledky podpis této smlouvy přinese. Nechce se ani věřit, co všechno musel Pompeo Trumpovi navykládat, aby Trump o Talibanu vykládal takové naivní pohádky.

Mike Pompeo a Mullah Abdul Ghani Baradar na schůzce v Dauhá v Kataru

V naivním projevu Donald Trump dokonce uvedl, že věří, že Taliban bude zabíjet teroristy a “špatné” lidi. Smlouva z Dauhá však nejen nic takového neuvádí a Taliban k ničemu takovému nezavazuje, ale navíc v dokumentu Pompeovo americké ministerstvo zahraničí už dopředu označuje Taliban za Islámský emirát Afghánistán, tedy jakoby už dopředu smlouva dávala najevo, že Taliban jako hnutí se stane sám o sobě státním útvarem podle islámského výkladu, tedy emirátem, kterému vládne Emír, tedy vladař vzešlý z hnutí Taliban. Ve smlouvě tak už dopředu je Taliban označovaný naprosto neuvěřitelně za státní útvar.

VIDEO: Donald Trump v projevu o tom, že smlouva s Talibanem je dobrá, protože Taliban bude zabíjet teroristy

Smlouva sice v každém odstavci zdůrazňuje, že USA oficiálně tento emirát neuznávají, ale na straně druhé USA s ním podepisují dohodu o příměří a o tom, že Taliban zahájí vnitřní rozhovory s ostatními etnickými kmeny v Afghánistánu. Namísto rozhovorů však Taliban zahájil invazi po celém Afghánistánu. Mike Pompeo se přitom všude šklebil jako měsíček na hnoji, protože moc dobře věděl, jaká je skutečná úloha Talibanu, jakožto organizace založené a financované již od počátku 80. let americkou CIA, které Pompeo pod Trumpem šéfoval, než se stal ministrem zahraničí.

Co se asi tak stane, když se šéf špionů stane šéfem diplomacie? No, taková naivní otázka je úplně zbytečná, protože je jasné, že tím dostanou zákulisní zpravodajské hry oficiální a diplomatické krytí. Je to úplně stejné, jako udělat kozla zahradníkem. V dohodě je přitom uvedeno, že stažení amerických vojsk proběhne jen v případě klidu zbraní. A k tomu paradoxně opravdu došlo, protože afghánská armáda opouštěla svoje posty bez boje, zanechávala svoji americkou výzbroj a výstroj, bez jediného výstřelu.

Jak vyzbrojit Taliban i podruhé americkými zbraněmi jako v 80. letech, ale aby to nebylo v rozporu s americkými zákony a embargem? Stačí k tomu zinscenovat “ukořistění” zbraní v “boji” s armádou, která nebude bojovat

Tady je potřeba říct, že stahování a ústupy afghánské armády neprobíhaly způsobem, že by vojáci dezertovali a utíkali ze stanovišť, i když i takové případy se objevovaly. Jenže v drtivém počtu případů k těmto ústupům byly vydávány rozkazy ze shora, a to včetně podivných instrukcí, že vojáci musí ustoupit beze zbraní, že veškerou výzbroj a výstroj musí nechat na místě. A to právě nedává smysl. Ustupující armáda nenechává nepříteli vybavení a zbraně, a to zejména ne tehdy, kdy je ustupující vojsko vybaveno pokročilejšími zbraněmi, než má nepřítel.

O jedné věci se nemluví a mlčí se o ní i na českých médiích, i na České televizi. Je to otázka, kdo nese odpovědnost za neschopnost afghánské armády, která tam byla 20 let cvičena poradci z ciziny, včetně těch českých. Afghánské vojáky cvičili i čeští vojáci. Takže, kdo nese zodpovědnost za zjevně špatný výcvik afghánských vojáků? Chápete? Jestliže 20 let cvičíte armádu, ale ta se rozsype před bojovníky Talibanu v sandálech, tak to znamená, že těch 20 let výcviku bylo úplně k ničemu. Lze tomu věřit?

Download the PDF file .

Ne tak docela. Afghánská armáda jistě nemá a neměla velké bojové zkušenosti, ale vyklízení cesty Talibanu nemůže být svalováno jen na špatný výcvik vojáků, ale na podivné zákulisní dohody, které vedly k tomu, že afghánská armáda de facto vyzbrojila Taliban americkými zbraněmi. Naprosto regulérně, přičemž nikdo to nebude považovat za nedovolený obchod a zákaz prodeje amerických zbraní islamistickým organizacím. CIA prostě nemohla naložit na lodě a letadla výzbroj a doručit ji Talibanu, protože Taliban je samozřejmě pod americkým embargem na prodej zbraní. Kdo ovšem nebyl pod embargem, to byla oficiální a údajně vycvičená afghánská armáda. Ta byla v posledních 4 letech Trumpovy vlády vyzbrojena americkou technikou, která přešla do majetku afghánské vlády v souladu se stahováním amerických vojsk.

Mike Pompeo podepsal se zakladatelem Talibanu skandální dohodu, ve které je dopředu Islámskému emirátu Afghánistán přiznávána státnost

A tato armáda potom regulérně zbraně přenechala Talibanu během podivných a bizarních ústupů afghánské armády, při kterých se Taliban stal koncovým příjemcem těchto amerických zbraní. A tím došlo k vyzbrojení Talibanu americkými zbraněmi naprosto čistou a korektní cestou, kterou nikdo nemůže u amerických soudů zažalovat. Je to naprosto čistá práce CIA, dokonalý majstrštyk na vyzbrojení Talibanu.

Afghánští vojáci prostě dostávali rozkazy k neustálým ústupům a při každém ústupu museli na základě rozkazů povinně Talibanu na místě nechat americké zbraně a výstroj. Ta výzbroj totiž nikdy nebyla určena pro afghánskou armádu, ale pro Taliban. Proto ta snadnost ovládnutí Afghánistánu. A proto i ta smlouva z Dauhá, kde USA už dopředu označují Taliban za Islámský emirát. České znění smlouvy z Duahá je níže:

Dohoda o nastolení míru v Afghánistánu mezi Islámským emirátem Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a známým jako Taliban, a Spojenými státy americkými.

29. února 2020, což odpovídá 5. radžábu 1441 podle lunárního kalendáře hidžra a 10. dubna 1398 podle slunečního kalendáře hidžra.

Komplexní mírová dohoda se skládá ze čtyř částí:

1. Záruky a donucovací mechanismy, které zabrání tomu, aby jakákoli skupina nebo jednotlivec použili území Afghánistánu proti bezpečnosti Spojených států a jejich spojenců.

2. Záruky, donucovací mechanismy a oznámení časového harmonogramu pro stažení všech zahraničních sil z Afghánistánu.

3. Po oznámení záruk úplného stažení zahraničních sil a časového harmonogramu za přítomnosti mezinárodních svědků, a záruky a oznámení za přítomnosti mezinárodních svědků, že afghánské území nebude použito proti bezpečnosti Spojených států a jejich spojenců. Islámský emirát Afghánistán, který není uznán Spojenými státy americkými a je známý jako Taliban, zahájí vnitroafghánská jednání s Afghánistánem od 10. března 2020, což odpovídá 15. radžábu 1441 podle lunárního kalendáře hidžry a 20. hootu 1398 podle slunečního kalendáře hidžra.

4. Jedním z bodů programu vnitroafghánských rozhovorů bude jednání o trvalém a komplexním příměří. Účastníci vnitroafghánských jednání budou jednat o datu a způsobech trvalého a úplného příměří, včetně společného provádění příměří a mechanismů, které budou vyhlášeny spolu s dokončením a dohodou o budoucím stavu příměří a o politickém plánu pro Afghánistán.

Výše uvedené čtyři části jsou vzájemně propojeny a každá z nich bude prováděna v souladu s vlastními dohodnutými a dohodnutými podmínkami. Dohoda o prvních dvou částech připravuje půdu pro poslední dvě části.

Následuje znění dohody o provádění první a druhé části výše uvedeného plánu. Obě strany souhlasí s tím, že tyto dvě části jsou vzájemně propojeny. Závazky Islámského emirátu Afghánistánu, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je v tomto dokumentu známý jako Taliban, v dohodě platí v oblastech pod jejich kontrolou do doby, než se vytvoří nový afghánský stát, který vznikne po vypořádání islámské vlády, která bude ustanovena v rámci vnitroafghánského dialogu a jednání.

ČÁST PRVNÍ

Spojené státy se zavazují stáhnout z Afghánistánu všechny vojenské síly Spojených států, spojenců a koaličních partnerů, včetně veškerého nediplomatického civilního personálu, soukromého bezpečnostního personálu a dalších osob, smluvních partnerů, školitelů, poradců a personálu podpůrných služeb do čtrnácti (14) měsíců od data po vyhlášení této dohody a v tomto ohledu přijmou následující opatření:

A. Spojené státy, jejich spojenci a koalice přijmou během prvních sto třiceti pěti (135) dnů následující opatření:

1) Sníží počet amerických sil v Afghánistánu na osm tisíc šest set (8 600) a úměrně tomu sníží počet svých spojenců a koaličních sil.

2) Spojené státy, jejich spojenci a koalice stáhnou všechny své síly z pěti (5) vojenských základen.

B. Se závazkem a opatřeními týkajícími se závazků Islámského emirátu Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je v druhé části této dohody znám jako Taliban, provedou Spojené státy, jejich spojenci a koalice následující:

1) Spojené státy, jejich spojenci a koalice dokončí stažení všech zbývajících sil z Afghánistánu během zbývajících devíti a půl (9,5) měsíce.

2) Spojené státy, jejich spojenci a koalice stáhnou všechny své síly ze zbývajících základen.

C. Spojené státy se zavazují neprodleně zahájit spolupráci se všemi příslušnými stranami na plánu urychleného propuštění válečných a politických vězňů jako opatření k budování důvěry, a to za koordinace a se souhlasem všech příslušných stran. Až pět tisíc (5 000) zajatců Islámského emirátu Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, a až tisíc (1 000) zajatců druhé strany bude propuštěno do 10. března 2020, prvního dne vnitroafghánských jednání, což odpovídá 15. radžábu 1441 podle lunárního kalendáře hidžry a 20. hootu 1398 podle slunečního kalendáře hidžry. Příslušné strany si kladou za cíl propustit všechny zbývající vězně v průběhu následujícího roku. Spojené státy se zavazují tento cíl splnit během tří měsíců. Islámský emirát Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je známý jako Taliban, se zavazuje, že jeho propuštění vězni se budou zavazovat k povinnostem uvedeným v této dohodě, aby nepředstavovali hrozbu pro bezpečnost Spojených států a jejich spojenců.

D. Se zahájením vnitroafghánských jednání Spojené státy zahájí administrativní přezkum stávajících sankcí USA a seznamu opatření vůči členům Islámského emirátu Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, s cílem zrušit tyto sankce do 27. srpna 2020, což odpovídá svátku Muharram 8. září 1442 podle lunárního kalendáře hidžra a 6. saunbola 1399 podle slunečního kalendáře hidžra.

E. Se zahájením vnitroafghánských jednání zahájí Spojené státy diplomatickou spolupráci s ostatními členy Rady bezpečnosti OSN a Afghánistánem s cílem vyjmout ze sankčního seznamu členy Islámského emirátu Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je známý jako Taliban, s cílem dosáhnout tohoto cíle do 29. května 2020, což odpovídá 6. šawvalu 1441 podle lunárního kalendáře hidžry a 9. jawze 1399 podle slunečního kalendáře hidžry.

ČÁST DRUHÁ

V souvislosti s vyhlášením této dohody Islámský emirát Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, podnikne následující kroky, aby zabránil jakékoli skupině nebo jednotlivci, včetně Al-Káidy, využívat území Afghánistánu k ohrožení bezpečnosti Spojených států a jejich spojenců:

1. Islámský emirát Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, nedovolí žádnému ze svých členů, jiným jednotlivcům ani skupinám, včetně Al-Ká’idy, aby využívali půdu Afghánistánu k ohrožování bezpečnosti Spojených států a jejich spojenců.

2. Islámský emirát Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, vyšle jasný signál, že ti, kdo představují hrozbu pro bezpečnost Spojených států a jejich spojenců, nemají v Afghánistánu místo, a poučí členy Islámského emirátu Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, aby nespolupracovali se skupinami či jednotlivci ohrožujícími bezpečnost Spojených států a jejich spojenců.

3. Islámský emirát Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, zabrání jakékoli skupině nebo jednotlivci v Afghánistánu ohrožovat bezpečnost Spojených států a jejich spojenců, zabrání jim v náboru, výcviku a získávání finančních prostředků a nebude je hostit v souladu se závazky uvedenými v této dohodě.

4. Islámský emirát Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je známý jako Taliban, se zavazuje, že bude jednat s osobami, které žádají o azyl nebo pobyt v Afghánistánu, v souladu s mezinárodním právem v oblasti migrace a závazky této dohody tak, aby tyto osoby nepředstavovaly hrozbu pro bezpečnost Spojených států a jejich spojenců.

5. Islámský emirát Afghánistán, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je znám jako Taliban, nebude poskytovat víza, pasy, cestovní povolení ani jiné legální dokumenty osobám, které představují hrozbu pro bezpečnost Spojených států a jejich spojenců, aby vstoupily do Afghánistánu.

ČÁST TŘETÍ

1. Spojené státy požádají o uznání a podporu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů pro tuto dohodu.

2. Spojené státy a Islámský emirát Afghánistánu, který Spojené státy neuznávají jako stát a který je známý jako Taliban, usilují o vzájemné pozitivní vztahy a očekávají, že vztahy mezi Spojenými státy a novou afghánskou islámskou vládou po vyřešení situace, jak bude stanoveno v rámci vnitroafghánského dialogu a jednání, budou pozitivní.

3. Spojené státy budou usilovat o hospodářskou spolupráci při obnově s novou afghánskou islámskou vládou po vypořádání, jak bude určeno na základě vnitroafghánského dialogu a jednání, a nebudou zasahovat do jejích vnitřních záležitostí.

Podepsáno v katarském Dauhá dne 29. února 2020, což odpovídá 5. radžábu 1441 podle lunárního kalendáře hidžry a 10. hootu 1398 podle slunečního kalendáře hidžry, ve dvou vyhotoveních v jazyce paštú, darí a angličtině, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Šéf CIA v roli ministra zahraničí USA upekl největší zamaskovaný zbrojní kontrakt pro Taliban v dějinách USA

Jak tedy vidíte ve smlouvě, ministerstvo zahraničí USA pod vedením Mikea Pompea de facto designovalo ve smlouvě Taliban jako synonymum pro celý Afghánistán, když smlouva označuje Taliban za Islámský emirát Afghánistán, čímž dochází k uznání státnosti Talibanu per se, přestože nikoliv de jure. Je to úplně stejné, jako když v roce 1938 Berlín uznal Henleinovu Sudetoněmeckou stranu jako státní útvar Sudet, kdy Sudetoněmecká strana a území Sudet se sloučilo v jeden pojem. Americká zahraniční administrativa vloni v únoru tak uznala, že Taliban rovná se státní útvar, i když není oficiálně uznán ze strany USA.

Mike Pompeo a dnes již uprchlý afghánský prezident Ashraf Ghání na setkání v Kábulu po schůzce Pompea se zakladatelem Talibanu v Dauhá

A pokud jde o vnitroafghánský dialog, ten proběhl způsobem, že Taliban s nikým nejednal a obsadil bez boje celý Afghánistán a během obsazování byl zadarmo vyzbrojen veškerou americkou vojenskou technikou, která patřila původně afghánské armádě. Taliban tak byl znovu a již podruhé vyzbrojen americkou vojenskou technikou, jako koncem 70. let během tajné operace Cyclone [2], kdy CIA založila Taliban a zajsitila jeho financování a výzbroj proti sovětské armádě. Stejně jako tehdy, i dnes byl Taliban vyzbrojen americkými zbraněmi načerno, neoficiálně, pod maskováním a trikem skrze jako ustupující afghánskou armádu. A tohle všechno upekl Mike Pompeo, za zády netušícího a naivního Donalda Trumpa. Když se šéfové CIA stanou ministry zahraničí, nemůže z toho nikdo očekávat nic dobrého. CIA už zase potřebuje Taliban k dalšímu úkolu v zemi ležící strategicky mezi Íránem, bývalými sovětskými republikami a Čínou.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 48% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 8 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Dobryden
Návštěvník
Dobryden

333 Vs 666 MNICHOV – Pansir a Salih , Masud

Opet media ukazuji fikci ze se vse stalo rychle a nahodne….Zidi verici v nahodu , stastny Los jackpot ( jakobuv hrnec ) buh da mi hmotne statky na ukor bratra ci souseda , lidske spolecnosti.
Do jiste miry Zidi zlo kontroluji ale jejich Vira v nevedomost hmoty a uctivani matky zeme z nich cinni nevedomce kteri odmitaji 2. Princip a tak nepoznaji 3 princip vedy.

Ovsem ze Anglo sionisticky Covid Marxismus ( holokaust lidi a privatizace zdravi vakcinaci znackovanim bestie po ktere budou tvrdit ze imunita cloveka neexistuje ) a jeho soucast terorizovani lidi valkami a otroctvim ted propukava po celem svete.

Tak jak covid zlegalizoval stav bezmoci cili nemoci tak demokracie odhaliva svuj puvod v sivaistickem Kanibalistickem zidovskem terorismu.

Afghansky Pansir je tadzicke uzemi kde jsou doly na polodrahokamy a ziji tam prosti lide islamskeho uceni v kterem stale prevlada vetsinove uceni budhismu cili perskeho Zoroastrianismu vedske Indo evropske brahmanske slovanske kultury. Dodrzuji zvyky jedne manzelky , nenasili , nemanipulace a vnitrniho boje Sami ze sebou , nezasahovani do karmy a dharmy jinych lidi.
Toto poznani mirnosti oddanosti a vernosti rodine a vlastni cinni z tadziku neporazitelne.

Sivaiste Zidi stvorili zapadni Marxisticke biblicke uceni, Islam , ten zas wahabismus , moderni tetorismus …

Co z toho?
Demokracie vlada nevedomosti ktera stvorila Taliban jako teroristy po vzoru zidovske viry obetovani krve ( na brity okupovanem uzemi v AF a Pakistanu ) dnes dosahla dokonceni procesu kdy tetorismus , proces demokratizace zcela ocistil a zrovnopravnil na uroven hodnot zido krestanskeho zapadu !!!

Uznani Talibanska vlady je tedy legimitizace terorismu jako politicke moci , tento proces ma zakryt puvod terorismu v nabozenstvi a vykreslit Taliban jako lidi schopne “demokraticky” jednat na vladni urovni s jejich prately z zapadu kteri Jej vytvorili.

Fraska za kterou budeme platit vsichni .

Rusko je jedine ktere by mohlo zvratit prices marxismu v Afghanistanu ale jelikoz by SLO proti cine ,EU a Jewssa kalifatu judskeho imperia biblickeho sivaistickeho marxismu tak by si Jen pritizilo.

Pansir pripojit k tadzikistanu a podporit tezbu a legalni vyvoz polodrahokamu ..toto by bylo dobre reseni ALE i prilevanim oleje do ohne.

Anglo ( katolicka ) franska ( merovejska ) rise Nas prodala a poslala do zahuby v MNICHOVE stejne tak ted zradila Pansir a predala zemi dosazene vlade Talibanu umele strukturu stejne jako
NEMCI ( vychodni frankove ) jsou produktem franku merovejcu a vatikanskeho katolicismu.
Sasove ( severni frankove ) jsou produktem rimsko franskeho mixu ktery ma za ucel sve existence vyhladit Slovany a ve svete puvodni vedskou kulturu
Zidi dosadili nemce k nam a taliby do AF jako protektory ….AF musi povstat a odolat vnucenemu sebeznicujicimu procesu prevychovy odlidsteni a zachovat svou kulturu tak aby SE mohli navratit k puvodni vedske KULTURE

Dobryden
Návštěvník
Dobryden

333 Vs 666 MNICHOV – Pansir a Salih , Masud

Opet media ukazuji fikci ze se vse stalo rychle a nahodne….Zidi verici v nahodu , stastny Los jackpot ( jakobuv hrnec ) buh da mi hmotne statky na ukor bratra ci souseda , lidske spolecnosti.
Do jiste miry Zidi zlo kontroluji ale jejich Vira v nevedomost hmoty a uctivani matky zeme z nich cinni nevedomce kteri odmitaji 2. Princip a tak nepoznaji 3 princip vedy.

Ovsem ze Anglo sionisticky Covid Marxismus ( holokaust lidi a privatizace zdravi vakcinaci znackovanim bestie po ktere budou tvrdit ze imunita cloveka neexistuje ) a jeho soucast terorizovani lidi valkami a otroctvim ted propukava po celem svete.

Tak jak covid zlegalizoval stav bezmoci cili nemoci tak demokracie odhaliva svuj puvod v sivaistickem Kanibalistickem zidovskem terorismu.

Afghansky Pansir je tadzicke uzemi kde jsou doly na polodrahokamy a ziji tam prosti lide islamskeho uceni v kterem stale prevlada vetsinove uceni budhismu cili perskeho Zoroastrianismu vedske Indo evropske brahmanske slovanske kultury. Dodrzuji zvyky jedne manzelky , nenasili , nemanipulace a vnitrniho boje Sami ze sebou , nezasahovani do karmy a dharmy jinych lidi.
Toto poznani mirnosti oddanosti a vernosti rodine a vlastni cinni z tadziku neporazitelne.

Sivaiste Zidi stvorili zapadni Marxisticke biblicke uceni, Islam , ten zas wahabismus , moderni tetorismus …

Co z toho?
Demokracie vlada nevedomosti ktera stvorila Taliban jako teroristy po vzoru zidovske viry obetovani krve ( na brity okupovanem uzemi v AF a Pakistanu ) dnes dosahla dokonceni procesu kdy tetorismus , proces demokratizace zcela ocistil a zrovnopravnil na uroven hodnot zido krestanskeho zapadu !!!

Uznani Talibanska vlady je tedy legimitizace terorismu jako politicke moci , tento proces ma zakryt puvod terorismu v nabozenstvi a vykreslit Taliban jako lidi schopne “demokraticky” jednat na vladni urovni s jejich prately z zapadu kteri Jej vytvorili.

Fraska za kterou budeme platit vsichni .

Rusko je jedine ktere by mohlo zvratit prices marxismu v Afghanistanu ale jelikoz by SLO proti cine ,EU a Jewssa kalifatu judskeho imperia biblickeho sivaistickeho marxismu tak by si Jen pritizilo.

Pansir pripojit k tadzikistanu a podporit tezbu a legalni vyvoz polodrahokamu ..toto by bylo dobre reseni ALE i prilevanim oleje do ohne.

Anglo ( katolicka ) franska ( merovejska ) rise Nas prodala a poslala do zahuby v MNICHOVE stejne tak ted zradila Pansir a predala zemi dosazene vlade Talibanu umele strukturu stejne jako
NEMCI ( vychodni frankove ) jsou produktem franku merovejcu a vatikanskeho katolicismu.
Sasove ( severni frankove ) jsou produktem rimsko franskeho mixu ktery ma za ucel sve existence vyhladit Slovany a ve svete puvodni vedskou kulturu
Zidi dosadili nemce k nam a taliby do AF jako protektory ….AF musi povstat a odolat vnucenemu sebeznicujicimu procesu prevychovy odlidsteni a zachovat svou kulturu tak aby SE mohli navratit k puvodni vedske KULTURE

xaver
Návštěvník
xaver

Strýček Pompo označil stažení za VÍTĚZNOU KAPITULACI, před islámským emirátem tam byl americký vaginát.

Bílá Labuť
Návštěvník
Bílá Labuť
Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Už popravují vše, co souvisí se západem…:

https://www.mojevideo.sk/video/35819/v_afganistane_svita_na_lepsie_casy_taliban_popravuje_televizory.html

Doufám, že se pořádně nafetují fluorescenční vrstvy, aby byli pořádně zdraví.

ING. Alladin
Návštěvník
ING. Alladin

Pojišťovny rozesílají tento dezinformační propagandistický leták.
https://postimg.cc/QKhWrSb7

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

házím do koše

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Prej, pokud se bojíte že Vám vakcína ublíží, hledejte prosím informace u lékařů a odborníků.

Zapomněli napsat u těch správných lékařů a správných odborníků.

Naprosté kecy o ničem.

Vysledovka, buď tupá ovce, nech se navakcinovat, na nic se neptej.

Bílá Labuť
Návštěvník
Bílá Labuť

PARACETAMOL NEBRAT! (paralen), překladačem, 22. 8. 2021

Paracetamol snižuje hladinu glutathionu, což je problém ohledně kovidu. Staří lidí mají nízké hladiny glutathionu a proto vyšší riziko problémů.
(konkretně: Chemické chování paracetamolu ukazuje, že působí jako katalyzátor. Katalyzuje redukci oxidací dostupného množství thiolů (glutathionu) a brání oxidaci kyseliny arachidonové na prostaglandin)

První obecný závěr při kovidu je, že nesmíme snížit množství cirkulujícího glutathionu!!!
Dýchací potíže (př. kokovid) mohou být způsobeny tímto snížením glutathionu, a/anebo aplikací paracetamolu(paralen). Ano, paralen muže zabít ani to nevíte.

zdroj:
https://www.aimsib.org/2021/08/22/pas-de-paracetamol-dans-la-covid-erreur-therapeutique-majeure/
franc. nebo angl., složitější článek

PS.:
Paní Dr. Eleková již tuhle varovala aby děti do 6 let pokud možno NEBRALY paralen. Nikdy.
Přeberte si to svědomití rodičové ahoj.

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Přátelé,
dnes jsem dostala zprávu z Budapešti od paprikášů.. (očití svědkové)…nikde vyźadování testů,nikde náhubky,prokletí vakciny lidem, vystoupení z EU půjde do parlamentu k projednání…
jede to všude

zajímavé
Návštěvník
zajímavé

Taky jsem to četl.
U nás ale nové přihlášení k eu i na to

Franta Klika
Návštěvník
Franta Klika

Mohu jen potvrdit.Před 14 dny jsme dojeli z týdenního pobytu u Balatonu-Zámardí.Pláž,bary,obchody-nikde žádná rouška či podobný nesmysly.Tedy kromě jedné rodinky(rodičea 2 malé děti) při nákupu ve Spar,kterou jsem chvíli ze zvědavosti sledoval a vyklubali se z nich Němci……

vrn vrn
Návštěvník
vrn vrn

..další zjevně genocídní článek..fluor je sice toxický jed, ale tento článek doporučuje pastu ponechat v ústech..záměrné zlo teď neuvěřitelně nabývá na síle přes ty novinářské krysy…

Oplachování po čištění zubů odstraní hodně fluoridu, který chrání zuby před kazy. Zubní hygienici doporučují lidem, aby po skončení čištění zubů vyplivli přebytečnou zubní pastu, ale aby si pak už ústa neoplachovali. Zubní pasta obsahuje fluorid, který posiluje zuby, takže při zanechání zbytku zubní pasty fluorid vydrží na zubech déle a tím pomáhá zubům zesílit. Snažte se tedy zabránit nadměrnému oplachování, jak uvádí Daily Mail.

https://www.aazdravi.cz/…359

…další opravdu ohavný článek, koncentrát lží… :

Čemu se raději vyhnout, pokud nejste očkování?

Olga Hončarová
18. Srpen 2021
6

https://flatify.cz/…496

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Průkaznost mezi zdravími zuby a flouridem nebyla nikdy prokázána, zatim co, oslabování vůle ano. Taky už jsem pěkně na*ranej musíme to začít sekat, kolaboranta za kolaborantem, stačí 100.000 lidi a padne každá jejich krysa. 25.000 na fizly, 25.000 na vládu, 25.000 na mediální krysy, 25.000 na armádu.

SASANKA
Návštěvník
SASANKA

V pátečním pořadu pan VK hovoříl o tom, že globalisté chtějí naočkovat i zvířata a že mohou být poté ovládaná na dálku.https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/plaze-korsiky-byly-uzavreny-kvuli-utoku-krav-na-lidi/