VIDEO: Donald Trump pod Mount Rushmore varoval před indoktrinací amerických dětí k...

VIDEO: Donald Trump pod Mount Rushmore varoval před indoktrinací amerických dětí k nenávisti vlastní země, kultury, symbolů a historie! Varoval, že určité síly v USA se snaží rozvrátit americkou unii, zakazovat svobodu slova a přepisovat historii USA! Americký prezident v narážce na klečení sójových bělochů před černochy prohlásil, že Američané nepoklekávají před nikým, jen před Všemocným Bohem! Donald Trump svým projevem de facto odhalil, že americké školství je v USA brutálně ovládnuto globalistickou výchovou, která produkuje novou generaci Američanů, kteří nenávidí vlastní zemi, kulturu, rasu, historii, původ a jsou připraveni vlastní zemi zničit! To samé přitom probíhá ve školství všech zemí západní civilizace!

VIDEO: Donald Trump pod Mount Rushmore varoval před indoktrinací amerických dětí k nenávisti vlastní země, kultury, symbolů a historie! Varoval, že určité síly v USA se snaží rozvrátit americkou unii, zakazovat svobodu slova a přepisovat historii USA! Americký prezident v narážce na klečení sójových bělochů před černochy prohlásil, že Američané nepoklekávají před nikým, jen před Všemocným Bohem! Donald Trump svým projevem de facto odhalil, že americké školství je v USA brutálně ovládnuto globalistickou výchovou, která produkuje novou generaci Američanů, kteří nenávidí vlastní zemi, kulturu, rasu, historii, původ a jsou připraveni vlastní zemi zničit! To samé přitom probíhá ve školství všech zemí západní civilizace!

Americký prezident Donald Trump v pátek večer amerického času vystoupil s projevem pod horou Mount Rushmore s legendárními vytesanými obličeji 4 amerických prezidentů do skalního masivu. Americká fake news média v čele se CNN byla vztekem bez sebe a jela nepřetržitou masírku o nezodpovědnosti prezidenta, že v době koronavirové krize pořádá takovou velkou akci a lidé ani nemají roušky. Vystoupení Donalda Trumpa však bylo naprosto výjimečné, protože americký prezident konečně zopakoval i moje slova z mého pátečního pořadu na Svobodném vysílači CS. Jen několik hodin před Trumpovým projevem jsem totiž v pátečním pořadu mluvil o tom, jakým způsobem bylo za posledních několik dekád indoktrinováno americké školství liberální a radikální levicovou agendou neomarxismu. Donald Trump to poté jen o pár hodin později zopakoval. Ano, to je přesně ta příčina toho, co se momentálně děje v USA.

Donald Trump pod monumentem Mt. Rushmore v Jižní Dakotě

Za posledních několik dekád, zhruba od druhé poloviny 80. let, začala v USA probíhat mohutná a skrytá indoktrinace amerického školství liberální agendou. Americké školy už prakticky 30 let chrlí každý rok co rok miliony absolventů, kteří byli vychování k liberalismu a naopak k nenávisti vlastenectví a konzervativních hodnot, mezi které patří především ochrana a podpora tradiční rodiny, podpora svobodného podnikání bez regulací, podpora svobody slova a minimum úlohy státu a jeho vměšování do života široké společnosti. Žádná americká škola v roce 2020 tyto hodnoty nesdílí, nevyučuje, neprosazuje. A co je horší, liberální indoktrinace je nejsilnější právě na prestižních a placených středních a vysokých školách, které vychovávají budoucí americké elity, které budou již za několik let disponovat veškerou mocí v USA.

Americké školství bylo za několik dekád uneseno globalisty a nová americká generace je vnitřním nepřítelem uvnitř americké republiky

V americkém státním školství je liberální indorktrinace paradoxně pomalejší, ale vzhledem k tomu, že staří učitelé odchází do důchodu, tak právě nyní okolo roku 2020 se začínají i v americkém státním školství projevovat důsledky této liberální indoktrinace. Noví učitelé a noví ředitelé přináší globalizaci a neomarxistickou agendu (o genderové, rasové a sociálně-kulturní rovnosti) i do těchto státních škol. Po 30 letech tak soukromé i státní základní, střední a vysoké školy chrlí miliony absolventů, kteří prošli celým vzdělávacím systémem v čistě neomarxistické indoktrinaci. A jak už právě několikrát zaznělo u Alexe Jonese v rozhovoru s jeho hosty, republikáni v USA de facto ztratili celou jednu generaci, protože přehlédli, že liberálové od demokratů úplně ovládli americké školství.

Donald Trump na pódiu pod Mt. Rushmore

Donald Trump tak v projevu pod Mount Rushmore varoval, že rozlícené davy se snaží nejen strhnout sochy, ale úplně i přepsat dějiny a historii USA. To je klasický příklad duhové revoluce, což je povstání, které je založeno na úderné pěsti neomarxismu. Prezident varoval i před tím, že tyto síly se snaží o prosazení přijetí zákonů na regulaci svobody projevu, tzv. speech code, a rovněž o přepisování historie, což se v USA nazývá jako “Cancel Culture s určitým nepřesným posunutým přesahem ve smyslu rušení současného historického výkladu o historii vlastní země a nahrazení výkladu jiným výkladem. To je “Cancel Culture”.

Najednou si uvědomíme, co se to proboha děje? Najednou vidíme, že se nepřepisuje historie jenom v ČR, v Evropě, ale už dokonce i v USA. Znamená to, že USA nyní dojíždí na to samé, co americká moc sama a dlouhodobě praktikuje v cizích zemích? Odpověď na tuto otázkou je ano, i ne. Musíme si totiž znovu vysvětlit konceptuální a objektivní principy globalizace a jak je rozlišovat.

Příčina a důsledek v globalizaci je vztahem mezi konceptualitou a objektivitou, což silně znesnadňuje identifikaci procesů řízení

Když se podíváme, kdo v Evropě podporuje přepisování historie, tak si musíme nejprve položit otázku, kdo pro toto přepisování v Evropě zvedá ruku? Kdo přinesl hlasování a usnesení v globalistickém EU parlamentu o paměti evropských národů o tom, že Sovětský svaz je spolupachatelem vypuknutí II. sv. války? Byli to Američané? Ne, byli to globalčiky v Bruselu, rozuměj Dům Sion. Samozřejmě, že i v ČR je snaha o přepisování školních učebnic, které prý v českém jazyce a literatuře kladou důraz na sovětský výklad dějin Evropy a panslovanství.

A zejména Koudelkova BIS se v tomto v ČR aktivizuje, protože se tím sleduje snížení ruské stopy v historii evropské kultury, takže to je proces, který je procesem americkým, protože americkým neoconům se hodí, ale pozor, to je pouze nepochopení toho, že když dva dělají totéž, není to totéž. Neoconi tupě podpoří globalčikům vše, co oslabí Rusko, bez ohledu na to, že to je proces globalistů, který ve skutečnosti není namířen jen proti Rusku, ale paradoxně i proti USA a všem vítězům II. sv. války a proti Jaltskému protokolu a poválečnému uspořádání v Evropě. A pozor, to je proces, který už nevyhovuje ani Američanům, protože právě USA jsou jedním z garantů Jalty.

Donald Trump s manželkou Melanií

Proto se nelze dívat na současné procesy v USA jako na karmu, že Američanům se vrátilo to, co sami provádí v Evropě, protože to je nepochopení příčiny a důsledku, tedy rozdílu mezi konceptualitou a objektivitou. Pro Američany je v Evropě proces přepisování dějin, který řídí globalčiky, čistě procesem objektivním, protože je to proces důsledku výchovy evropské mládeže ve školství za posledních 30 let. A pro Američany je to proces vítaný, protože je (zatím) namířený hlavně proti Sovětskému svazu a potažmo Rusku. Jenže, jak se ukazuje v posledních týdnech, tento proces byl odstartován i v USA a přímo proti americké republice, proti americkým neoconům a je celý manažovaný americkým Deep State, tedy liberály, a to znamená globalčiky. A to už není objektivní a důsledkový proces per se, to už je konceptuální řízení Domu Sion na likvidaci všech vítězů II. sv. války a na úplně přepsání Jalty a poválečné podoby Evropy.

Přepisování historie v konečném důsledku je namířeno nejen proti Rusku, ale i proti USA. Cílem globalistů je revize Jaltského protokolu o poválečném uspořádání nejen Evropy

Ti samí, kteří v EU navrhli a protlačili hlasování EU parlamentu o paměti evropských národů proti úloze SSSR, tak ti samí dnes strhávají v USA pomníky a sochy zakladatelů USA, amerických vojevůdců, vlastenců, politiků, donedávna ještě uctívaných předků. Rozlícené davy bílé americké mládeže zapalují ulice, vyhání policisty z okrsků, vyhlašují autonomní zóny, a co je neuvěřitelné, mají plnou podporu orgánů moci v daných městech a státech pod kontrolou liberálů, amerického Deep State a jeho politického mocenského nástroje, Demokratické strany. Přímo samotné demokratické radnice a demokratičtí guvernéři chrání tyto rozlícené a revoluční davy bílé sójové mládeže. Stejně tak tyto davy mají plnou podporu od americký škol a univerzit, které jsou všechny indoktrinované liberální neomarxistickou agendou. A víte, v čem je tragédie? Tento proces se nijak neliší od procesů v ČR.

Do posledního místa zaplněné hlediště poslouchá projev Donalda Trumpa

Stejně jako v USA, tak i v ČR již 30 let probíhá indoktrinace českého školství na všech úrovních, ze kterého vylézá nová generace, která stejně jako mládež v USA neuznává konzervativní hodnoty, ale obdivuje globalizaci, multikulturalismus, rasovou a genderovou inkluzi, kulturní a sociální rovnost. A potom se nemůžete divit, že na pražské Letné je několik stovek tisíc mladých lidí, kteří volají po svržení demokraticky zvolené vlády. Je to ten samý proces, jaký vidíme v USA, jenom není ještě tak militantní a agresivní jako za mořem, ale to je pouze otázka času.

Co bude dělat český občan, až mu policie nepřijede ochránit dům, rodinu a jeho život ve chvíli, kdy mu Antifa a nemarxistický dav juvenilních anarchistů zaútočí na dům a policie dostane příkaz ze shora nezasahovat?

Právě proto globalisté v ČR za pomoci Jana Hamáčka, SPD a dalších politiků prosadili pro globalčiky strašně důležitý nový zbraňový zákon, kterým byly v ČR definitivně domobrany postaveny mimo zákon. To bylo naprosto nezbytné, až budou spuštěny v ČR násilné pouliční demonstrace jako v USA, a policie nebude mít dovoleno zasahovat, jako v USA nemá dovoleno, aby se lidé nemohli bránit, a aby se nemohly zakládat ozbrojené domobrany na suplování úlohy selhávající policie ve chvíli, kdy ta bude úplně bezmocná a eliminovaná jako v USA. Právě kvůli tomu byl nový zbraňový zákon v ČR přijat, přesně z toho důvodu. A konceptuálně slepí politici, dokonce i z SPD a KSČM, pro tento zákon zvedli ruce. Komu není shůry dáno, u voleb nekoupí.

Detail monumentu Mount Rushmore

Nyní se podívejte do USA, do Seattlu a dalších měst, jak to vypadá, když globalisté v USA spustí revoluci a politici na radnicích a guvernéři jsou komplici tohoto povstání a rozpouští policii a zakazují policii zasahovat. Američané naštěstí mají ještě zbraně, Evropané mají leda tak… A tím je to dané! Tyto samé procesy jsou totiž chystány v Evropě a globalisté si nemohou dovolit, aby někde v nějaké evropské zemi byly jakési domobrany, které se při ohrožení majetku nebo životů chopí zbraní a začnou chránit své domy, ulice a sídliště před rozlícenými davy liberálních neomarxistů a Antify. Tupý gój totiž nesmí mít právo chránit svůj život, majetek a životní prostor vlastní zbraní, protože to by měl až moc velkou moc a nešlo by potom rozvracet ulice bílého góje pomocí neoliberálních bojůvek. Proto se dívejte do USA, do amerických ulic, ať vidíte, co se chystá pro Evropu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Reeeeee
Návštěvník
Reeeeee

Open fire..

DMPR
Návštěvník
DMPR

Donald Trump se ještě nevyjádřil k tomu, co patří mezi jedno z nejdůležitějších témat současnosti. Nevyjádřil se k chemtrails. KDO, PROČ a JAK to dělá.

A tím je to dané, tím je to určené…

V usa je výskyt chemtrails masivní, možná ještě větší, než v Evropě, lidé jsou tímto “práškem” doslova zapudrováni více, než intimní partie, snažící se chladit. Tak proč o tom Donald mlčí?

Mimochodem, kdosi se tu radoval, že “díky” koronašaškecu nelétá tolik letadel a tak nelétají ani barely chemtrails a proto je krásná čistá obloha…. Nechci někomu kazit náladu, ale pravda je lepší, proto je dobré vědět, že chemtrailsu je na obloze “požehnaně”. Už nemusíte vidět bílé čáry, celé hodiny se vznášející za letadly. Popojeli. Začali používat nanotechnologie. Poděkujte hloupým profesorům, pracujícím bez znalosti svého investora v oblasti nanotechnologie, za typickou odměnu: “ohlodanou kost” = granty od zrůd. Proto, přestože nevidíte oblohu začárovanou jako rybářská síť, je atmosféra MASIVNĚ exponována hmotou chemtrails… Dnes se nanoPOPÍLEK dokáže rozptýlit do vzduchu takovým způsobem, že vůbec žádné dlouhé čáry nevidíte. Žádné. A přesto je vzduch extrémně intoxikován… Mnohem více, než z prášku který vidíte. Sice nelze vidět hutné čáry, ale před úplným rozptylem nanohoven je možné pozorovat ojedinělé roztahané chuchvalce velmi řídké bílé hmoty. Jen se podívejte pořádně na oblohu. Žádné čáry a přesto žádná čistá modrá barva, ale jasně viditelné zabarvení oblohy doběla, občas patrný bílý, ojedinělý, velmi rozptýlený, mlhavý opar… Taky na pálivosti slunce to lze rozpoznat. Část UV spektra je tímto nanoPOPÍLKEM zrůd přetransformováno do pásma infra… tzn. vylezete na slunce a udeří vás nepřirozené horko. Tak to je jejich práce. Mlhavý opar, roztažený po celé obloze, vytvářející obrovské množství kondenzačních jader a nepřirozené horko ze slunce… Ani z družic to není dobře pozorovatelné.

Takže skončila doba snadného pozorování chemtrails.

Proč o chemtrails nemluví Tramp?
Proč o chemtrails nemluví Puťka?
Proč o chemtrails nemluví Zemák?
Proč o chemtrails nemluví Jsi Tinpink?
Proč o chemtrails nemluví všichni tam?!

A tím je to dané, tím je to určené.

tehu
Návštěvník
tehu

Asi to bude tím, že Chemitrails je nadnárodní projekt. A politici do toho nemůžou mluvit ani to nijak ovlivnit.

Ignác
Návštěvník
Boo-G
Návštěvník
Boo-G

Babiš. Zradil své voliče. Spolčil se se socánama.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Bures Hamacek Zeman.

Krištof
Návštěvník
Krištof

Odbočení k domovu: Kdo si mastí kapsy na úkor spotřebitelů i zemědělců v ČR?

http://www.novarepublika.cz/2020/07/kdo-si-masti-kapsy-na-ukor-spotrebitelu.html

Tápající
Návštěvník
Tápající

Dobrý večer.
Zdánlivě mimo téma: před několika dny Google oslavoval jakéhosi černošského perverta (drag queen). Dnes máme 605 let od upálení mistra Jana Husa (a v tomto roce 650 let od jeho narození) – možná největší osobnosti našich dějin a Google…mlčí. Na iDNES krátký článek o bohoslužbě v Husinci (jeho údajném rodišti). Jinak vůbec NIC.
Přesně v duchu procesů přepisovat, upozaďovat, degenerovat. Pravda přeci není důležitá…Hnus.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Google neví, co bylo v minulém století, natož ve středověku, stejně, jako ti sojoví aktivisté. A nějaké české dějiny, kdo by se tím zabýval.

ok koral
Návštěvník
ok koral

Soudruh Google si vzpomnel. 28.10.2018 mel Hradcany..

4info
Návštěvník
4info
vanitas vanitatum
Návštěvník
vanitas vanitatum

Upřímně řečeno Emeriku mám kdes,ale v tomto případě vypatlaných blbů strhávající sochy, bych podpořil Donalda. Seattle padl, štafetu přebral Portland v Oregonu. Tam asi už nemají co strhávat,tak strhli sochu jelena ! !? Jestli padne i Portland, kde vzniká majdan a lá Kyjev, tak to půjde na jih do Kalifornie. Do hnízda demokratů. Zastaví to až mexická hranice. Američani musí sami polykat hořké pilulky,které celé dekády předpisovali ostatním. Vždyť ty studentské nepokoje v Francii už v 68 vyprovokovali oni,když de Gaulle chtěl vrátit jejich zlato z USA a poslal jim loď s dolary.
Myslím.že USA by to měly spočítané i bez těch umělé vyvolaných buntů. Budou ztrácet svoji pozici, možná se odstředivou silou rozpadnou na části. Panta rei. Zažili jsme to v republice také. Ty hlavy prezidentů jsou sice tesány do kamene, ale ta socha toho kamenného Budhy v Afganistánu ,co vyhodil do luftu Taliban, byla také grandiozních rozměrů. A kdopak tam naistaloval ty bojovníky? Nebyli to také Amíci? Byli to Amíci. Good luck, Amíci.

Alan
Návštěvník
Alan