VIDEO: Čínská lékařka v bio-hazard obleku přímo z centra nákazy ve Wuhanu...

VIDEO: Čínská lékařka v bio-hazard obleku přímo z centra nákazy ve Wuhanu práskla skutečná čísla, nakažených je už skoro 100,000 a nikoliv 1400, varuje starší lidi a obyvatele, že Coronavirus má ratio nakažlivosti 14:1 a lidé nesmí opustit domovy a vydat se na novoroční svátky za svými rodinami! Stopy původu po zmutované variaci Coronaviru vedou k americké vládě, která si izolovaný kmen viru nechala v roce 2003 patentovat a soukromá britská laboratoř má dokonce patent na kmen Coronaviru pro léčbu infekční bronchitidy! Centrum Johns Hopkins vydalo jen pár dní před vypuknutím nákazy ve Wuhanu tiskovou zprávu varující před pandemií!

VIDEO: Čínská lékařka v bio-hazard obleku přímo z centra nákazy ve Wuhanu práskla skutečná čísla, nakažených je už skoro 100,000 a nikoliv 1400, varuje starší lidi a obyvatele, že Coronavirus má ratio nakažlivosti 14:1 a lidé nesmí opustit domovy a vydat se na novoroční svátky za svými rodinami! Stopy původu po zmutované variaci Coronaviru vedou k americké vládě, která si izolovaný kmen viru nechala v roce 2003 patentovat a soukromá britská laboratoř má dokonce patent na kmen Coronaviru pro léčbu infekční bronchitidy! Centrum Johns Hopkins vydalo jen pár dní před vypuknutím nákazy ve Wuhanu tiskovou zprávu varující před pandemií!

Všechna světová média poslední dva dny žijí situací v Číně, kde ve městě Wuhan vypukla virová nákaza způsobená zmutovaným kmenem Coronaviru, který napadá lidský organismus. Světová média přináší informace, podle kterých Čína oznámila, že registruje necelých 1400 nakažených osob, ovšem toto číslo je podle informací a úniků z Wuhanu naprosto lživé. Čínská lékařka z Wuhanu, která se rozhodla, že už nebude mlčet, nahrála na internet video [1], kde uvádí, že v Číně je prozatím nakaženo asi 90,000 lidí, což je v ostrém protikladu s tvrzením [2] čínské vlády, že nakažených je jen okolo 1400. Zprávu přinesla už i americká mainstreamová média [3]. Dr. Jinghui vyzývá ve videu starší lidi, aby se nevydávali na cestu za svými rodinami na novoroční večeři v souvislosti s čínským novým lunárním rokem, který v Evropě začal včera a v Číně probíhá právě dnes v sobotu. Jenže pozor, lékařka uvedla i něco velmi šokujícího a zásadního.

Podle jejích slov, pokud se nemocným nedostává odpovídající péče a nejsou dokonale izolováni, potom míra jejich nakažlivost, tzv. ratio nakažlivosti, dosahuje neuvěřitelné vysokého poměru 14:1 v otevřeném prostoru, tzn. že nakažený člověk jenom tím, že není izolovaný, nakazí v průměru dalších 14 lidí. Toto je zásadní informace, která dosud nikde nebyla zveřejněna a to znamená, že se díváme na prudce nakažlivý virus s charakteristikami viru pro bojové nasazení. Každý virus s ratiem nakažlivosti vyšším než 10:1 spadá do skupiny virů vhodných k bojovému využití. Jenom pro představu a porovnání, nakažlivost běžné chřipky v Evropě má ratio nakažlivosti dlouhodobě 2 až 2,5 : 1, epidemie SARS měla ratio nakažlivosti 6:1.

Nakažených je již skoro 100,000 a ratio nakažlivosti Coronaviru je 14:1, inkubační okno je 14 dní

Čínské úřady video lékařky ihned smazaly, ale na západním internetu video setrvalo, a proto jsem k videu v úvodu tohoto člámku udělal překlad z jednoho anglického překladu, který předtím vznikl překladem z původní mandarínštiny Dr. Jinhui. Pokud její informace jsou validní a lékařka zevnitř bio-hazard zóny ve Wuhanu snad nemá důvod přehánět, pokud opravdu čínské zdravotní systémy evidují už 90,000 nemocných v Číně, a pokud opravdu jeden nemocný člověk nakazí až dalších 14 lidí, potom se jedná o masivní epidemii, která v následujících inkubačních oknech poroste geometrickou řadou. Lidé padají na ulicích jako mouchy, agresivita viru po jeho manifestaci je doslova nevídaná. Od prvního zakašlání do ztráty vědomí a padnutí na zem podle informací z internetu uplynou jen 4 hodiny, v případě namáhavé práce nebo při vyšší fyzické aktivitě člověk kolabuje již po 2 hodinách. Níže je kompilace záběrů z Číny, jen pro otrlé.

Inkubační okno Coronaviru je 14 dní a 5 hodin v průměru, takže osoby, u kterých se dnes nebo včera manifestovaly projevy nemoci, byly ve skutečnosti nakaženy již před 14 dny. To znamená, že nás čeká druhé inkubační okno, od dnešního dne po celých dalších 14 dnů. Jelikož konec prvního okna připadl na festival Nového lunárního roku, kdy se celá Čína sbalí a vydává se na cestu za rodinami pomocí prostředků veřejné dopravy, vzniká velmi důvodné podezření, jestli toto nebyl úmysl akcelerovat rychlost nákazy, aby se maximálně rychle roznesla po celé Číně.

Neexistuje lepší období na šíření viru v Číně, než je festival Nového lunárního roku, kdy jsou vlaky, autobusy, letadla a nádraží doslova přecpána stovkami milionů Číňanů, kteří vyráží na cesty za svými rodinami. Další podivností je místo vypuknutí nákazy. Wuhan je průmyslové město, kde pracují miliony dělníků z venkova a právě na svátky Nového lunárního roku se vracejí hromadně do domovů v celé Číně. To je nejlepší způsob, jak z jednoho místa rozšířit nákazu do celé Číny.

Čína uvrhla do izolace a karantény 50 milionů lidí, ale jak je možné, že americké Hopkinsovo centrum varovalo o nové epidemii v předstihu jednoho týdne?

Z Číny dnes unikly informace, že Čína uvedla do karantény a izolace přes 50 milionů lidí [4]. To se sice může zdát jako hodně, ale na čínské poměry je to málo. Čínská vláda nechce nařídit mohutnou karanténu, protože by to vyvolalo v Číně nepokoje, když lidé chtějí odcestovat na Nový rok za rodinami. Je to podobné, jako kdyby v Evropě někdo milionům lidí zakázal přijet za rodinou k večeři na Štědrý večer. Jenže v Číně je to mnohem zásadnější problém, protože na rozdíl od Evropy, Číňané se nevrací z práce domů denně, ale bydlí celý rok na ubytovně v místě práce a domů se vrací je jednou nebo dvakrát za rok.

Pokud by přišla karanténa, domů se lidé nedostanou celý další rok. Anebo sice dostanou, když karanténa skončí, ale přijdou o práci, protože továrna je vyhodí, že odjeli za rodinou namísto nástupu do práce po skončení novoročních svátků. Proto bude nutné sledovat toto druhé inkubační okno, které ukáže, jakým způsobem se virus šíří po uzavření prvního inkubačního okna. A objevují se první konspirace. A nutno dodat, existují pro ně důvody.

Skenování teploty cestujících vystupujících z vlaku.

Americká alternativa vypátrala zajímavé věci.  V říjnu minulého roku, konkrétně 18. října 2019, proběhlo v USA cvičení, které přineslo návody a doporučení pro případ vypuknutí virální pandemie. Kromě The Johns Hopkins Center for Health Security pod záštitou a za finančního přispění nadace Bill & Melinda Gates Foundation se tohoto cvičení s názvem Event 201 (v překladu Událost 201) zúčastnili zástupci americké vlády, zdravotních organizaci, FEMA a dalších federálních orgánů. Jenže, to hlavní přišlo teprve před týdnem. Dne 17. ledna 2020 se totiž na webu Hopkinsova centra objevila varovná tisková zpráva [5], která varuje veřejnost, že příští pandemie by mohla způsobit velké onemocnění a ztráty na životech. Text, který se objevil na webu těsně před vypuknutím nákazy ve Wuhanu, obsahuje toto prohlášení:

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a Nadace Bill & Melinda Gatesové vyzývají ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru pro připravenost a reakci na pandemii

Organizace vydávají 7 doporučení ve společné výzvě k akci

17. ledna 2020 – Další těžká pandemie způsobí nejen velké nemoci a ztráty na životech, ale může také vyvolat velké kaskádové ekonomické a společenské důsledky, které by mohly výrazně přispět k celosvětovému dopadu a k utrpení. Úsilí o předcházení takovým důsledkům nebo reakce na ně v průběhu jejich vývoje bude vyžadovat bezprecedentní úroveň spolupráce mezi vládami, mezinárodními organizacemi a soukromým sektorem.

Event 201 pandemické cvičení proběhlo dne 18. října 2019 pořádané Johns Hopkins Centrem pro zdravotní bezpečnost, Světovým ekonomickým fórem a nadací Billa a Melindy Gatesových, názorně se demonstrovala řada těchto významných rozdílů v připravenosti na pandemii, stejně jako některé prvky řešení mezi veřejným a soukromým sektorem, které budou potřebné k jejich naplnění.

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a nadace Bill & Melinda Gates Foundation společně navrhují následující opatření:

 1. Vlády, mezinárodní organizace a podniky by nyní měly plánovat, jak budou během rozsáhlé pandemie využity základní schopnosti společnosti.
   
 2. Průmysl, národní vlády a mezinárodní organizace by měly spolupracovat na posílení mezinárodně držených zásob lékařských protiopatření (MCM), aby umožnily rychlou a spravedlivou distribuci během těžké pandemie.
   
 3. Země, mezinárodní organizace a globální dopravní společnosti by měly spolupracovat na udržení cestování a obchodu během těžkých pandemií.
   
 4. Vlády by měly poskytovat více zdrojů a podporu pro vývoj a výrobu surových vakcín, léčiv a diagnostik, které budou potřebné během těžké pandemie.
   
 5. Globální podnikání by mělo uznat ekonomickou zátěž pandemie a bojovat za silnější připravenost.
   
 6. Mezinárodní organizace by měly upřednostňovat snižování ekonomických dopadů epidemií a pandemií.
   
 7. Vlády a soukromý sektor by měly přikládat větší prioritu vývoji metod boje proti dezinformacím a dezinformacím před další pandemickou reakcí.

Úplný popis každého doporučení a výzvy k akci je k dispozici na webu Události 201 spolu s videi o pandemickém cvičení.

Americká vláda si nechala patentovat izolovaný kmen lidského Coronaviru v roce 2003

Takže, jak vidíte dámy a pánové, opět jsme tu svědky něčeho, co vypadá jako shoda náhod. Minulý pátek uveřejní Hopkinsovo centrum pro zdravotní bezpečnost v USA tiskovou zprávu, která vyzývá k vynakládání více peněz na výrobu vakcín, a o týden později vypuká v Číně ve Wuhanu mohutná nákaza Coronaviru. Někdo si řekne, že to je opravdu divná shoda náhod a okolností. Abyste měli ještě větší pocit, že ta náhoda je až příliš podezřelá, tak se podíváme na to, komu se vlastně podařilo poprvé izolovat lidský kmen Coronaviru.

Coronavirus pod elektronovým mikroskopem.

Byla to americká vláda, konkrétně Centers of Disease Control and Prevention (Department of Health and Human Services) a toto Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí si v roce 2003 nechalo izolovaný lidský kmen Coronaviru patentovat [6]. V květnu 2007 byl patent schválen a jeho vlastníkem se oficiálně stala americká vláda, reprezentovaná americkým ministerstvem zdravotnictví a zmíněným Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Samotná izolace lidského kmenu Coronaviru ještě neznamená nic nekalého. Ovšem pokud si soukromá firma zapatentuje použití Coronaviru jako vakcíny, resp. léku proti infekční bronchitidě, to už je potom jiná liga. A najednou se zhrozíte, co uvidíte a spatříte.

Britská laboratoř s grantem od nadace Billa a Melindy Gatesových dostala další grant na výrobu vakcín testovaných na dobytku, včetně vakcín na bázi Coronaviru pro léčbu různých nemocí

Britská laboratoř Pirbright Institue totiž na svém webu 15. listopadu 2019 s velkou slávou uvedla, že právě nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla institutu finanční grant [7] na vytvoření nových lidských vakcín testovaných na dobytku v uzavřených laboratořích s vysokou bio-hazard ostrahou. A právě Pirbright Institute si v roce 2015 v červenci podal patent [8] na využití Coronaviru jako vakcíny pro léčbu a prevenci řady různých lidských nemocí, např. infekční bronchitidy. Vysoce nakažlivý Coronavirus podle patentu v podstatě má fungovat tak, že vnáší do lidských napadených buněk antigen, resp. léčivou látku a provádí interakci s RNA. Pirbright uvádí v patentu, že pro svůj patent používá vzorek Coronaviru z Číny nazvaný laboratorně jako Chinese QX získaný v 90. letech. Nadace Gatesových registruje i jiné granty [9] pro Pirbright Institute, již od roku 2013.

Kontrola teploty cestujících v metru.

Alespoň tak by to teoreticky mohlo fungovat. Každopádně si všimněte časové shody, kdy nadace Billa a Melindy Gatesových uspořádá v říjnu v USA cvičení na pandemie a potom se 7 dní před vypuknutím epidemie ve Wuhanu v lednu 2020 objeví na webu Hopkinsova centra tisková zpráva s výzvou na větší financování farmaceutických firem vyrábějících vakcíny proti pandemii, která může přijít.

Nákaza se šíří dokonce i skrze oči, virus se tak dokáže do těla dostat i pře rohovku oka, varuje odborník přes virové nákazy [10]. Toto vše dohromady nejsou konspirace, dopředu předesílám, to je pouze popis faktů poskládaných dohromady, které tvoří velmi podivný obrazec shod a náhod, pokud tedy věříme tomu, že tyto souvislosti jsou čistě náhodné.  Nakažlivá nemoc, kterou vytvoříme, a lék, který na ni nabídneme? Víte, co to je? Je to typický příklad krizově-konceptuálního řízení. Nejprve vyrobíme problém, a potom nabídneme řešení. Řešení, ze kterého budou obrovské peníze a zisky. Je to jen čirá spekulace? Konspirace? To nechám na vašem uvážení.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. Nadávají nám, uráží nás, plivou na nás, protože nechtějí slyšet fakta a znát skutečnosti. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývá 5 dní a zatím jsme vybrali jen 59% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vladimir81
Návštěvník
vladimir81

Čínske ministerstvo zahraničných vecí oficiálne požiadalo Spojené štáty, aby vysvetlili, že kontajnery s biologickým nebezpečenstvom boli nájdené pochované na evakuovanom generálnom konzuláte vo Wu-chane. Bezpečnostné sily ČĽR zakázali ďalšie diplomatické misie USA v krajine.

Oficiálne vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí uviedlo, že kontajnery boli nájdené 30. januára potom, čo bol evakuovaný generálny konzulát USA vo Wuhan v plnej sile na osobitnej tabuli vzdušných síl USA v súvislosti s vypuknutím nového vírusu. Vyhľadávanie sa uskutočnilo po tom, ako čínska spravodajská služba preniesla „nespochybniteľné materiály“,

ktorých obsah ešte nebol zverejnený.

„Keďže pokusy získať komentáre k oficiálnym a uzavretým kanálom v priebehu niekoľkých dní neviedli k jasným odpovediam, rozhodli sme sa presunúť túto otázku na inú úroveň a požadovať odpoveď na verejnosti. Čína tiež začína naliehavé zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. “

– uviedla zástupkyňa ministerstva zahraničných vecí Číny Hua Chunying.

Ministerstvo uviedlo, že bolo nájdených celkom osem kontajnerov s biologicky nebezpečnými značkami. Xinhua News Agency tiež zverejnila svoju fotografiu vo vojenskom sklade v blízkosti konzulátu. Boxy boli zabalené do dvoch vrstiev plachty a zakopané na záhrade generálneho konzulátu v hĺbke jeden a pol metra.

, Ich obsah teraz študujú čínski vojenskí biológovia. https://panorama.pub/31016-v-evakuirovannom-genkonsulstve-ssha-v-uhane.html? 3.2.2020 nakažených 17 485, zemřelých 362, vyléčených 506. Už se to láme, že by se nemocným dostalo spráné léčby?

Argus
Návštěvník
Argus

Zajímavé, že Číňanka na videu má dýchací roušku 3M což je americká firma, jako kdyby Číňané nevyráběli a nepoužívali své vlastní roušky… de omnibus dubitandum est.

jakub
Návštěvník
jakub

Nevím jaké druhy roušek mají a vyrábějí v číně,ale tyto 3M máme a používáme i my v práci, asi jsou kvalitativně hold lepší než ty čínské výrobky, tak asi z toho důvodu používá tento druh roušek.

tehu
Návštěvník
tehu

Dle mého, jde tu hlavně o rozpoutání kampaně strachu a to v Globálním měřítku.
Navíc jedna informace tu neguje druhou – a pravda je jako obvykle na míle vzdálená. A o tom, že se už počítá se zaručeně nefunkční vakcínou proti této uměle vytvořené chorobě a tato vakcína nakazím jiným svinstvem bezpočet naivních a hlavně značně vystresovaných hlupáků. (A hlavně kolik se na tom vydělá…), nelze vůbec pochybovat…

A hrozné na tom je hlavně tento fakt: Někde se to přece otestovat musí… (A tak tomu bylo i u HIV a Eboly)
Totiž vojáci armády USA dostávali a dostávají před misemi v “kritických oblastech” povinné očkování přísně tajnými vakcínami o jejichž smyslu a účelu neměli žádné informace…

Scénář se jenom opakuje – ono totiž už nestačí, že si medicína uměle vytváří a udržuje nemocné a to jen proto aby se na tom co nejvíc vydělalo…

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

VTIP dneška:
Z reportáže Radiožurnálu cca v 18 hod. o příletu čínských turistů do Prahy na Ruzyni…
Ptali se těch Číňanů, jak to vypadá v Číně s koronavirem….
Číňan i Číňanka v rozhovorech shodně říkali asi toto:
” No…, už jsme to teď viděli na internetu – to je hrozný!”
….. 😉
To je ekvivalent asi takové reakce, jako by na dotaz “Proč nemáte roušky?” odpověděli:
“Tady není smog.” …
Kdo ví, jak to ta čínská centrální Vláda v té Číně centrálně řídí… 😉

Filip
Návštěvník
Filip
obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

uvedene odkazy vyssie som nasiel na zaklade tohoto linku:
https://www.youtube.com/watch?v=7tmNG2Mpnbc

sme uz vo faze ked koncia standardne analyzy a je cas zacat hladat pokoru, ni ef laosnu ako uci prevratena cirkev ale povodnu, anitkrist tazi aj z nasej pychy a snahy vsetko postihnut rozumom analyticky ale v analyze ma velky naskok bestia a bude ho mat stale vacsi, potrebujeme nieco pevnejsie, najma vydrzat ten strach co na nas programuju,. aspon to

Martin
Návštěvník
Martin

Jen bych tě rád upozornil že v tom máš trošku zmatek. Zdraví Rozum je Bůh a Antirozum je Temnota. Zdravá rozumová analýza ve světle a v srdci je naprostým základem ochrany a žití v Bohu.

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

nezalezi na tom ci je to v momentalnom medialnom nacviku pdobnom uz mnohym virovym vratane “terioristickeho” nacviku 911 o cistom vymysle, alebo umiernenom vire alebo hoc aj ebole

1. spolocnost je riadena strachom a chaosom ktory umoznuje okrem ineho prevrateny papez s povolanymi dalsimi falosnymi prrokmi, aj klimaticka kriza je umelo vytvorena toto nedokazal cela alternativa ani len ukazat, ze by sla do nejkej duchovnej sfery okrem malovania ciernej buducnosti bez pokory ani nehovoriac
2. prevratena cirkev co dezinterpretuje Bibliu a zastresuje prevratencyh lidrov a svetove organizacie ma zviest v nastolenom poriadku vacsinu kludstva

z cisto pragmaticko technickeho hladiska ide napravdepodobnesjsie o:
https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines
https://id2020.org/alliance
https://www.youtube.com/watch?v=X5qwH45Ar4w
https://principia-scientific.org/id2020-alliance-will-combine-vaccinations-implantable-id-microchips/

ako sa konverguje k NWO budu tieto udalsoti stupnovat do uplneho sialenstva, ti co analuzju vo velkom data na internete maju aj spartnu vazbu populacie na ich kampane a ide aj o programovanie na to co pride, nie je mozne to postihnut analyticky ako to zarputile robi VK a jeho verni, toto si vyzaduje prijat nieco co malokomu je dane a sam neviem ci obstojim, ti co toto riadia vedia co robia ale v skutocnosti nemaju nic pod kontrolou pretoze su n anespravnej strane ale aj to jbozi plan, a so sebou zoberu aj vacsinu ludstva, uloha papeza je im v tom zvedeni pomahat, tu uz sa hra o viac ako fyzicku existenciu ide s ana do raz v epickej bitke bitiek ludstva

vseto vratane alternativy uz konverguje neodvratne k tomu co bolo napisane davno, ziadna alternatiova bez Boha nie je cestou

vykaslite sa na to ci je sireny uplny hoax alebo ebola, cielom je nastup antokrista a uz sa zjavuje mnozia s afalosni spasitelia aj na laternative necakajte kedy to uvidite co mate davno pred ocami

kozí brada
Návštěvník
kozí brada

Brzy asi bude virem paralyzováno jedno z center financí, obchodu a protičínského odporu, HONG-KONG. Ti co přejí Číně pandemii se asi radují předčasně, neboť spásná vakcína bude zcela jistě vyvinuta v Číně. Protičínské parazitické živly mezitím urychleně a navždy odtáhnou domů.

Khárl
Návštěvník
Khárl

Jak jsou na tom s tzv. Coronovirem statisíce krimigrantů, kteří čekají na Balkáně a hodlají násilně překročit hranice Shengenu? Prý je netestují na žádné nakažlivé choroby, natož na AIDS a nigerijskou horečku. Mohli krimigranty nakazit agenti CIA, tak jako Číňany ?