VIDEO: Americký prezident Donald Trump na tiskovce potvrdil, že Pentagon je přesvědčen,...

VIDEO: Americký prezident Donald Trump na tiskovce potvrdil, že Pentagon je přesvědčen, že v Bejrútu byla odpálena bomba! Forenzní analýza video záběrů exploze naznačuje, že ve skladišti ledku byla odpálena termobarická puma! Exploze vyvinula takový žár, že došlo k charakteristickému jevu odpaření molekul vody v atmosféře a zformování páry do klasického cylindru okolo pyroklastického hřibu! Podobný jev vzniká pouze při odpálení termonukleárních a termobarických zbraní! Pentagon se domnívá, že za útokem stojí Izrael, který měl podezření, že skladiště ledku uchovává rakety Hizballáhu!

VIDEO: Americký prezident Donald Trump na tiskovce potvrdil, že Pentagon je přesvědčen, že v Bejrútu byla odpálena bomba! Forenzní analýza video záběrů exploze naznačuje, že ve skladišti ledku byla odpálena termobarická puma! Exploze vyvinula takový žár, že došlo k charakteristickému jevu odpaření molekul vody v atmosféře a zformování páry do klasického cylindru okolo pyroklastického hřibu! Podobný jev vzniká pouze při odpálení termonukleárních a termobarických zbraní! Pentagon se domnívá, že za útokem stojí Izrael, který měl podezření, že skladiště ledku uchovává rakety Hizballáhu!

V libanonském hlavním městě Bejrútu došlo včera k obrovskému výbuchu v areálu uskladněného ledku, tedy dusičnanu amonného, který se používá jako průmyslové hnojivo [1]. Skladiště podle informací nemělo příslušná povolení a fungovalo de facto nelegálně v těsné blízkosti rezidenčních čtvrtí. Jenže, tyto informace mainstreamových médií jsou pochopitelně maskírovka na zakrytí brutální operace izraelských tajných služeb.

K dispozici jsou totiž stovky a stovky videí a záznamů z mobilních telefonů, které naprosto nezvratně potvrzují, že v Bejrútu došlo k typické explozi termobarické bomby a ve skladu s ledkem ve skutečnosti byly uskladněny zbraně a rakety Hizballáhu. Celý dnešní den se o tomto mluví na izraelských diskusních webech, že šlo s největší pravděpodobností o práci izraelské vojenské rozvědky Aman, která dlouho varovala, že Hizballáh v těsné blízkosti rezidenčních zón, luxusních hotelů, restaurací, nemocnic a škol ukrývá v obrovském skladu maskovaném za sklad hnojiva zbraně, munici a hlavně rakety íránské provenience.

Termobarický cylindr vytvořený okolo pyroklastického hřibu.

Před 3 týdny, konkrétně 13. července 2020 přinesl [2] izraelský list The Jerusalem Post další ze série článků o zjištění izraelské vojenské rozvědky Aman, že přímo v centru Bejrútu mezi rezidenčními zónami provozuje Hizballáh celkem 28 různých základen, kde skladuje a ukrývá rakety jak místní lokální výroby, tak i hlavně rakety vyrobené v Íránu. List doslova napsal: V civilních oblastech libanonského hlavního města Bejrútu existuje nejméně 28 raketových odpalovacích stanovišť náležejících Hizballáhu.

Zpráva zjistila, že dosud nezveřejněné instalace soustředěné hlavně v oblastech Bejrútu ovládaných Hizballáhem se vztahují k odpalování, skladování a výrobě raket středního doletu skupiny Fateh 110 / M600 a jsou stejné jako ty, které se týkají projektu přesně naváděných raket Hizballáhu pod označením PGM). Svět musí pochopit a vědět, že tato odpalovací místa jsou umístěna v srdci obytné a městské civilní infrastruktury Bejrútu,” řekl Tal Beeri, vedoucí oddělení výzkumu v ALMA Center, pro Jerusalem Post.

Hizballáh má v Bejrútu minimálně 28 odpalovacích pozic balistických raket namířených proti Izraeli, izraelská vojenská rozvědka Aman to oznámila před 3 týdny. Skladiště ledku ukrývalo rakety, palivo do raket a munici

Výzkumné centrum ALMA Center je financováno izraelskou armádou a tajnými službami. Rakety Hizballáhu používají paliva na bázi nitroglycerinu a tak si stačí domyslet, proč uprostřed Bejrútu, v rezidenční oblasti vedle škol a hotelů, se nachází skladiště dusičnanu amonného, proč je tato lokalita vybrána a jaký to má význam. Hizballáh ví moc dobře, že Izrael si nedovolí provést letecký úder proti skladu Hizballáhu v centru obydlené oblasti v srdci Bejrútu, protože takový úder by vyvolal řev světového společenství, protože by přitom zařvali civilisté, ženy a děti. Právě proto byl obrovský sklad dusičnanu amonného umístěn přímo vedle luxusních resortů, bytových domů, škol a nemocnic. Místní obyvatelstvo nahuštěné okolo skladu bylo rukojmím Hizballáhu proti náletům izraelských stíhaček, případně naváděných raket.

Izraelci objevili v polovině července 28 dalších odpalovacích ramp v centru Bejrútu.

Izraelské tajné služby po zjištění z půlky minulého měsíce, že v Bejrútu je mezi civilní zástavbou ukryto 28 odpalovacích instalací raket Hizballáhu, se podle všeho rozhodly pro radikální řez a úplně zlikvidovat skladiště dusičnanů v centru města, a to i za cenu značných kolaterálních škod. Důležitá jsou svědecká videa, která potvrzují, že ve skladu byly uložený zbraně, munice, protože požár ve skladu probíhal tím způsobem, jako když hoří muniční sklad. Ve videu v úvodu tohoto článku si všimněte záběrů v časech 02:49, 04:00 a především potom v čase 04:36 ve videu, kde je zcela patrné, jak ve skladu vybuchují stovky kusů munice, projektilů, granátů atd.

Docházelo totiž ke stovkám malých výbuchů munice, což je dokonale a zcela zřetelně slyšet na záběrech z mobilních telefonů. Je to typický průvodní znak požáru muničního skladu, kdy explodují náboje do zbraní, vybuchují ruční granáty, RPG granáty a dělostřelecká munice. Během toho požáru stoupá šedý a bílý kouř, typický průvodní znak spáleného střelného prachu z vybuchující munice. Ta obrovská exploze ale přišla z jednoho konkrétního místa a měla naprosto odlišný průběh. Nejprve ale připomínka o události  dva roky zpátky, pro dokreslení obrazu.

Benjamin Netanyahu v roce 2018 v OSN varoval, že Hizballáh vyrábí v Bejrútu rakety a ukazoval leteckou mapu letiště a přístavu v Berjútu! Náhoda?

Izraelský premiér Benjamin Netanyahu varoval [3] dne 28. září 2018 ve Valném shromáždění OSN, že Hizballáh vyrábí přímo v centru Bejrútu rakety a ukazoval všem přítomným letecký snímek přístavu v Bejrútu, letiště a popisoval, jak Hizballáh vyrábí rakety přímo v těsné blízkosti civilních objektů s vysokou koncentrací lidí, které slouží jako štíty a obrana před izraelskými raketami, které by jinak ty továrny na rakety hned zlikvidovaly. Netanyahu ve vystoupení v OSN tehdy varoval, že Izrael nedovolí Hizballáhu, aby pokračoval ve výrobě těchto raket. Netanyahu poté varoval libanonskou vládu, že jestli proti Hizballáhu nezakročí, bude libanonská vláda čelit všem možným důsledkům. Video máte níže.

Izraelci ve skladišti v Bejrútu odpálili termobarickou zbraň, video záběry to potvrzují a stejně tak i američtí generálové

Na snímcích videa z hotelu, který stojí hned vedle skladiště, je vidět počátek exploze. Jeden frejm z videa zachycuje žhavou a žlutou kouli, iniciaci explozi, které vytváří o tisícinu sekundy později velkou kouli žhavých plynů, ale nic se neděje. Další frejmy ukazují, že do vzduchu je vymrštěn jakýsi okrově zbarvený materiál, což je zmíněný dusičnan amonný. Jenže, teprve až v další fázi dochází k masivní explozi, která v dalších setinách sekundy má za následek nevídaný jev.

První fáze odpálení termobarické pumy.

V okolí výbuchu se na frejmech objevuje něco neuvěřitelného, je to zkondenzovaná vodní pára z atmosféry, která se vlivem obrovského žáru vytvoří ze vzdušné vlhkosti. Tento postup iniciace exploze ukazuje na dvoufázovou bombu, kdy nejprve dojde k primární explozi, která do vzduchu rozptýlí palivo termobarické pumy a následně dojde k zážehu. Vznikne mohutná a typická bílá kopule zkondenzované vzdušné vlhkosti, která vznikne obrovským žárem po zážehu aerosolu termobarické pumy v atmosféře. Tento efekt vzniká pouze u termonukleárních a u termobarických bomb, které mají schopnost zahřátí molekul vody v atmosféře na obrovské ploše do takové úrovně, že se vypaří.

Disperze palivového aerosolu termobarické bomby.

Pokud by ve skladě vybuchl pouze dusičnan amonný, žádná kopule a ani cylindr zkondenzované vody okolo pyroklastického hřibu by nevznikl. A další důkaz, že opravdu došlo k odpálení bomby ve skladu, přinesl na tiskové konferenci americký prezident Donald Trump, který potvrdil, že američtí generálové v Pentagonu jsou přesvědčeni, že v Bejrútu nedošlo k nějaké průmyslové explozi uskladněného ledku, ale že tam byla odpálena bomba.

Zažehnutí druhé fáze exploze, obrovský třesk a počátek generování cylindru.

Jak uvedl Trump vlastními slovy, generálové tomu rozumí lépe než on, a když viděli video záběry z telefonů, když spatřili charakteristický tvar kopule exploze z vodní páry a vytváření rozpínajících se cylindrů páry okolo epicentra exlopze, bylo jim naprosto jasné, že se dívají na odpálení termobarické pumy. A kdo by asi tak měl zájem na odpálení skladu termobarickou bombou v centru Bejrútu? No, to je logické, přece izraelští partneři Američanů. O to spíše, když před dvěma týdny izraelský Aman skrze ALMA Center začal bít na poplach, že v Bejrútu bylo objeveno dalších 28 odpališť raketových komplexů Hizballáhu ukrytých v obydlených oblastech.

Neschopnost mainstreamu pracovat s elementárními fakty a souvislostmi o místních reáliích na Blízkém Východě

Někdo by řekl, že novináři mainstreamu mají tolik peněz, že dokáží alespoň dohromady poskládat elementární geopolitické informace o dané lokalitě a podívat se zpátky o pár týdnů do izraelského tisku, ale kdepak. Oni místo toho jenom budou papouškovat tiskové agentury, že v Bejrútu vybuchl sklad s hnojivem a prostě tak nějak sám od sebe. Naprosto nikoho ani na okamžik nenapadlo, proč v centru města stojí největší sklad s dusičnanem amonným dost možná na celém Blízkém Východě?

Formování hřibu uprostřed a zkondenzované páry v podobě cylindru okolo

To je nenapadne, že ten sklad tam stojí v takové blízkosti hotelů, bytovek, škol a nemocnic, protože si Hizballáh tím pojišťuje, že na ten sklad nezaútočí Izrael řízenou raketou? Kdepak, přátelé. Dnes už mainstream nepřináší informace o tom, co se stalo, ale pouze o tom, co si máme myslet, že se stalo. Jedinou skvělou věcí na tom je to, že Donald Trump to prostě řekne na plnou hubu, že jeho generálové nejsou tupí a jasně vidí, co zkrátka na videích vidí.

Celá exploze je zahalena do cylindru zkondenzované vodní páry. Takto nevypadá exploze ledku, ale pouze exploze dvoustupňové termobarické bomby.

Izrael prostě si řekl, že riziko útoku na Izrael je už příliš vysoké a tak Libanoncům odpálil půlku Bejrútu v mohutném výbuchu a Libanonci teď nemohou říct ani popel, protože kdyby začali ukazovat na Izrael, Izrael by začal ukazovat na Libanon, že tam v centru Bejrútu místní vláda dovoluje Hizballáhu skladovat dusičnan amonný a spolu s tím i zbraně, v těsné blízkostí hotelů a škol. Obrátilo by se to nakonec proti libanonské vládě, došlo by na odhalení, že je slabá, že Libanon a jeho velkou část vlastně ovládá Hizballáh a v podstatě by to už nebylo o ledku, ani o výbuchu, ale o vnitřní politické krizi.

Ukázalo by se, že vláda si nedovolí proti Hizballáhu zakročit, aby si nebral obyvatele Bejrútu za rukojmí a nevytvářel zbraňové a palivové sklady pro rakety v samotném centru hlavního města. Izrael tak znovu ukázal, že nějakou suverenitu sousedních zemí vůbec neuznává. A vrcholem chucpe je potom česká vláda, která zvažuje vyslání hasičů na hašení, když hasit tam už není co, protože Izraelci všechno poslali do vzduchu a spolu s tím 135 lidí, přičemž dalších 5 000 je zraněných [4].

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jája
Návštěvník
Jája

Mrtví v Bejrútu ještě nějsou vykopaní, a už jim tam probíhají demonstrace proti vládě.
Z deníku.cz: Na náměstí Mučedníků v centru libanonské metropole se demonstranti začali scházet již nedlouho po poledni místního času. Někteří z nich drželi podle Reuters v rukou napodobeniny šibenic i s provazy a s nápisem: “Odstupte, nebo budete viset.” Podle odhadů agentury se nakonec na místě shromáždilo na 7000 lidí, někteří z nich házeli kameny. Slzný plyn pořádkové síly použily proti demonstrantům, kteří se snažili překonat zátarasy v ulici vedoucí k budově parlamentu. “Lid chce pád režimu,” skandovali někteří. Jiní nesli transparent s nápisem “Odejděte, jste vrazi”. “Nemáme vůči vládě žádnou důvěru,” uvedla studentka Celine Díbová, zatímco utírala krev ze stěn poničeného domu, v němž má byt. “Přála bych si, aby vládu nad Libanonem převzala OSN,” povzdechla si.
Ve čtvrtek Bejrút navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron. Řada lidí Reuters sdělila, že je nepřekvapilo, že Macron šel i do zdevastovaných částí města, zatímco libanonští politici se tam neodvážili. “Doufám, že kontrolu nad námi prostě převezme jiná země. Naši lídři jsou zkorumpovaná banda ” uvedla psycholožka Maryse Hayeková, jejíž rodiče při výbuchu přišli o dům. Macron při své návštěvě Bejrútu slíbil rozzlobeným davům, že se peníze na pomoc Libanonu nedostanou do zkorumpovaných rukou. Francie spolu s OSN v neděli uspořádá online dárcovskou konferenci pro Libanon. Účast již přislíbil mimo jiné americký prezident Donald Trump.
– Takže klasická barevná revoluce. Dle mého byl požár fingovaný, aby se za něj mohl skrýt raketový útok, a na základě toho mohla být svržena dosavadní vláda a nahrazena jinou, protiiránskou, protiruskou, proevropskou, proamerickou, prozidovskou. Zapomeňte na to, že 2 700 tun čehokoliv rozmýstěných na ploše haly bouchne během 0,1 s a vytvoří kráter s jasným epicentrem exploze. Prostě naše skvělá “demokraticky” FAŠISTICKÁ elita se neštítí opravdu ničeho!
Odkaz na článek: https://www.denik.cz/ze_sveta/bejrut-vybuch-demonstrace-policie-20200808.html

Jana
Návštěvník
Jana
hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

tezko na cvicisti, lehko v boji…
rok 2014 – zeby priprava na skutecny “bum bac” s opakovanou pohadkou presstitutu o neposlusnych hnojivech?
http://www.zvedavec.org/komentare/2020/08/8397-kazdy-mesic-jsem-psal-putinovi.htm

josef
Návštěvník
josef

Slova pana VK z pátečního pořadu se naplnily, v Beirutu vypukly obrovské demonstrace proti vládě!
https://www.youtube.com/watch?v=ZtCeI48SFYU

Dáša
Návštěvník
Dáša

Takto asi vypadalo silo v Bejrútu. Typizovaná sila byla také postavena ve velkém množství obcí v Československu. Podobné znám z obce Šumná na JM blízko Vranovské přehrady. Dnes jej vlastní agrofertí firma, jak jinak, že.
Toto je počin papírového modeláře, ale jako názorná ukázka postačí.
http://www.papirovemodelarstvi.cz/phpBB3/viewtopic.php?f=49&t=7923
a tohle je silo v Šumné
https://www.jk-machinery.cz/reference/silo-sumna/

Klecek v Ježi
Návštěvník
Klecek v Ježi

Podobných se stavělo hodně, hlavně na jižním Slovensku. Viz třeba silo v Šuranech, které mělo tu drzost, že v roce 1987 vybuchlo, plné obilí, a svedlo se to tenkrát na prach…

Dáša
Návštěvník
Dáša

Jaslovské Bohunice hadr.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

a toto je silo v praze – reporyjich u koksikoveho osipaneho…comment image
vcetne probehleho treninku na pozar
https://www.metro.cz/me-hlidac.aspx?idc=39495

Dan
Návštěvník
Dan

Prave jsem se “bavil” nedaleko Beyrutu s jednim starikem a prvni jeho reakce v souvislosti s vybuchem byl vykrik: israiil a maval pesti na jih.

Mami
Návštěvník
Mami

Trump zakazal TikTok, tak to buchlo, a zrejme nielen tam

Dan
Návštěvník
Dan

Jsem zrovna v Libanonu, behem 12 hodin pristalo nekolik zachran. a hasic. tymu z pulky Evropy. Nutno rict, ze se vybuch dotkl opravdu jen casti Beirutu a diky Bohu, ze epicentrum bylo na pobrezi.Jedu na jih, do basty HZBL, tak jsem zvedav. ALE sam hzblh popira ucast izr na vybuchu, coz samo o sobe je divne, takze to izr udelal. A zabil dve mouchy jednou ranou. Znicil sklady a infrastrukturu a priblizil Libanon k obcanske valce, protoze az se zjisti, ze to byly sklady hzblh, krestansti lib. ukazi prstem na siity.