VIDEO: Americká kongresmanka vysvětluje raketový nárůst kriminality, vražd a loupeží v New...

VIDEO: Americká kongresmanka vysvětluje raketový nárůst kriminality, vražd a loupeží v New York City hladem a krádežemi chleba v obchodech, protože lidé prý mají hlad a nedostali zatím dávky v nezaměstnanosti a stimulační šeky! Lidé, kteří mají hlad, mají morální právo krást, vzkazuje AOC! Mezitím soud v Brně odsoudil na 1 a půl roku do vězení muže, který ukradl 5 housek v době Nouzového stavu, protože měl hlad! A černoch z Afriky za znásilnění české nezletilé dívky dostal 2 roky, jenom o 6 měsíců více než zloděj 5 housek! Amerika je vyřízená, ale Česko ji mocně dohání!

VIDEO: Americká kongresmanka vysvětluje raketový nárůst kriminality, vražd a loupeží v New York City hladem a krádežemi chleba v obchodech, protože lidé prý mají hlad a nedostali zatím dávky v nezaměstnanosti a stimulační šeky! Lidé, kteří mají hlad, mají morální právo krást, vzkazuje AOC! Mezitím soud v Brně odsoudil na 1 a půl roku do vězení muže, který ukradl 5 housek v době Nouzového stavu, protože měl hlad! A černoch z Afriky za znásilnění české nezletilé dívky dostal 2 roky, jenom o 6 měsíců více než zloděj 5 housek! Amerika je vyřízená, ale Česko ji mocně dohání!

Americká média zaplavily informace o masivním nárůstu kriminality v amerických státech, kde jsou u moci guvernéři za Demokratickou stranu a ve městech, kde jsou u moci starostové a radní za Demokraty. Nejhůře je na tom New York City, kde za měsíc červen podle NYPD vzrostl počet zločinů a vražd s použitím střelné zbraně o 130% [1], což je nejvíce od konce prohibice ve Spojených státech ve 30. letech minulého století. Newyorská policie provedla o 40 000 méně zatčení a velký podíl na kriminalitě má i rozhodnutí vlády státu New York o zrušení kaucí pro nenásilné trestné činy ve státě New York.

Vraždy v NYC stouply o skoro 37%

Rozhodnutí [2] přijaté již minulý rok tak nařizuje policii propouštět na svobodu bez kauce všechny pachatele nenásilných trestných činů, tedy především pachatele krádeží a prodejů drog, kteří již nemusí skládat peněžní kauce, které by je donutily dostavit se posléze k soudu. Tento systém v posledních dnech vede v New Yorku k něčemu naprosto nevídanému, k masivní vlně krádeží v obchodech.

Kongresmanka omlouvá krádeže hladem lidí, ve městě se přitom vraždí a střílí

Jelikož krádeže v obchodech jsou považovány za méně závažný zločin a již není potřeba skládat kauce, pachatelé jsou po zatčení a sepsání protokolu ihned propuštěni a jdou znovu krást. Pokud jsou znovu zatčeni, celé se to opakuje. Mnoho lidí se nyní před americkými prezidentskými volbami ptá, kdy toto neskutečné šílenství amerických liberálů skončí, ale ve skutečnosti je to mnohem dál a mnozí Američané asi nechápou, kam tyto procesy vlastně směřují. Americká kongresmanka z Demokratické strany Alexandria Ocasio-Cortez natočila video, které jsem otitulkoval a máte jej v úvodu tohoto článku.

Alexandria Ocasio-Cortez

Svým sympatizantům ve videu vysvětluje [3], že lidé v New Yorku páchají kriminalitu proto, že v Americe je největší nezaměstnanost od 30. let minulého století, lidé mají hlad a nemají jak nakrmit své děti, a proto jdou ven a ukradnou v obchodě chleba, aby měli čím nakrmit své děti a aby večer neměli hlad. Pokud na video budete hledět s otevřenými ústy, že takové sračky nemůže myslet přece vážně, když de facto omlouvá vraždy a násilí hladem a eliminuje to na pouhé krádeže chleba, tak vás musím upozornit, že toto už se jednou někde stalo.

Před 103 v Rusku na podzim vypukla revoluce, letos na podzim může vypuknout v USA

Přesně takto argumentoval v roce 1917 v carském Rusku při projevech jistý Vladimir Iljič Uljanov, který omlouval ruský proletariát, že rabuje potravinové obchody ruské buržoazie, a že chléb je právem dělníků a rolníků. Ve skutečnosti v Rusku od ledna do listopadu 1917 probíhala mohutná vlna nárůstu kriminality, kterou carská policie nedokázala vůbec eliminovat. Jednalo se o vraždy, loupeže, rabování, ale Lenin toto omlouval hladem dělníků a rolníků.

A podívejte se na to, uběhlo 103 let a americká kongresmanka v červenci 2020 omlouvá loupeže, střelby, vraždy a rabování hladem Američanů, kteří musí krást chleba pro své děti. A stejně jako v roce 1917 došlo ke změně režimu a k revoluci v listopadu podle tehdejšího ruského kalendáře, tak přesně tak i letos 3. listopadu budou v USA volby, které lehce se mohou zvrtnout v revoluci jako v carském Rusku v roce 1917.

Šéf NYPD na tiskovce o nárůstu kriminality v NYC

Alexandria Ocasio-Cortez totiž přesně jede oprášenou bolševickou agitku o proletariátu, který má hlad a má tudíž morální právo vzít si ten chleba v obchodě. Vůbec se nebere v úvahu to, že ten nárůst kriminality se týká vražd a loupeží, nikoliv drobných krádeží chleba, i když ke krádežím v obchodech dochází v masivním měřítku v posledních týdnech, ale jde o politickou omluvu amerického proletariátu, který má hlad, který nemá na zaplacení nájmů a bydlení, na jídlo pro své děti, a proto má proletariát morální právo vzít si, co potřebuje. Tohle neříká zloděj chycený za ruku v obchodě, tohle říká americká kongresmanka za Demokratickou stranu. A to znamená, že jsme svědky přípravy Velké americké revoluce letos na podzim.

Donald Trump se nebezpečně podobá vůdci Bělogvardějců v létě 1917 v Rusku

Dosud to Američanům nedochází, americká alternativa, která ví naprosté kulové o procesech Bolševické revoluce a Kominterně v Evropě počátkem 20. století, zatím jenom těžko interpretuje tyto procesy rozvratu americké republiky. Dnes jsem se díval na Trumpa a najednou jsem měl pocit, že se dívám na vůdce Bělogvardějců v létě 1917, na ruské elity, které se snaží zastavit jednosměrný proces vedoucí k revoluci a k nástupu Bolševismu. Stejně jako tehdy v létě 1917, tak i dnes nechce Donald Trump tvrdě zakročit proti nepříteli, nemá k tomu sílu, ale hlavně ani podporu od svých spolustraníků.

Donald Trump

Bolševici neměli v roce 1917 v Rusku všelidovou podporu, to je lež vybudovaná po roce 1917. Měli podporu mezi chudými a mezi úzkou skupinou Židů, kteří pro Dům Sion zajišťovali podřezání krků ruským šlechticům a důstojníkům carské armády, což po uchopení moci Bolševiky bylo provedeno s děsivou precizností. Totéž se dá očekávat v USA, pokud se k moci dostane Demokratická strana a bude mít svého prezidenta.

Nemluvíme zde o letošních volbách, ale o tom, že po skončení Trumpa, třeba i za 4 roky, nebude už nikdo mezi Republikány, kdo by Demokraty a jejich liberální revoluci v USA mohl zastavit. Budou je hnát miliony migrantů, sójových povstalců, degenerátů, LGBT aktivistů a všemožných individuí, kteří z americké ulice a USA udělají pro bílé a gójské obyvatelstvo peklo na Zemi. Protože jak je psáno v Talmudu, na góje musí být přísnost.

Za krádež 5 housek 1 a půl roku natvrdo, za znásilnění nezletilé dívky jen o půl roku více, to je protičeské soudnictví ve své čiré podobě

Přesně to je možné už vidět i v ČR, kde před několika dny v Brně došlo u tamního soudu k dalšímu neuvěřitelnému skandálu, který vstoupí do dějin. Tamní soud odsoudil muže na 1 a půl roku do vězení natvrdo za to, že ukradl v obchodě 5 housek, protože měl hlad [4]. Udělal to v době Nouzového stavu a kvůli podobnému činu byl v té době již v podmínce. Krádež 5 housek přitom vůbec není trestným činem v ČR, škoda nepřesahuje sumu 5 000 Kč, aby to byl trestný čin, ale soud si řekl, že když je muž v podmínce a sebere 5 housek, půjde si sednout na 1,5 roku. Co by na to řekla Alexandria Ocasio-Cortez v USA? Zatímco v USA je extrém omlouvat loupeže a vraždy hladem lidí, tak v ČR je to druhý extrém, trestat drakonicky góje za to, že mají hlad. V čem je tedy rozdíl? Rozdíl je v konceptu řízení v Praze a v USA.

Muž odsouzený na 1,5 roku za krádež 5 housek

Praha je okultním centrem Světového židovstva. Proto všechny rozsudky v ČR jsou po roce 1989 namířeny ostře proti gójům, protože rozsudky padají podle písma Talmudu, který říká, že v zemi pod správou Židů je gój vinen vším a musí být přísně potrestán. Naproti tomu Židé nesmí být dotknuti. Proto v kauze arbitráže Lauderovy CME proti České republice nepadla po vyplacení částky 10 miliard odškodného ze státního rozpočtu žádná žaloba na Vladimíra Železného (Eisenkrafta). Proto nikdy nepadla žádná žaloba na Zdeňka Bakalu (vídeňská rodová linie Rothschild) za vytunelování OKD.

Nikdy nebude v zemi nad Mah’ralem dovoleno stíhat a soudit tuneláře a šíbry pod ochranou židovské egidy

Proto nikdy nepadla ani žaloba za vytunelování a likvidaci Agrobanky (Josef Tošovský). Kdepak, ti všichni jsou nedotknutelní. Přísnost je pouze na góje, kteří ukradnou rohlík nebo housku. A naopak soudy pod egidou Židů projevují shovívavost nad Afričany, kteří přijdou do ČR a u Litoměřic znásilní [5] českou nezletilou dívku. Pachatel dostane 2 roky, jen o 6 měsíců více, než dostal český gój za krádež 5 housek! To je možné jen v zemi nad Mah’ralem, protože na góje, podle Talmudu, musí být přísnost. A tyto rozsudky v ČR to pouze potvrzují. A tak zatímco v USA sionisté plánují Velkou americkou revoluci na podzim, ve které proletariát smí krást a je to omlouváno hladem, v Česku je moc nad Mah’ralem pevně ukotvena pod židovskou egidou a krádež 5 housek dostane góje do vězení.

Afričan odsouzený na 2 roky za znásilnění nezletilé dívky u Litoměřic

Liberálové chtějí v USA rušit policii, ale přitom paradoxně daleko rozumnější by bylo zrušit a rozpustit protičeské soudy v kotlině nad Mah’ralem a nahradit je soudy lidovými, soudci z lidu, senáty z lidu, protože tohle, co po 30 letech po Kabátovce předvádějí v ČR soudy, to je vlastizrada. Proto každá vlastenecká strana, která se bude ucházet o hlasy vlastenců, musí mít ve volebním programu mohutnou reformu českého justičního systému, který musí být zbaven všech zednářských, talmudických a klientelistických vlivů.

Nelze akceptovat situaci, že v ČR budou soudci za znásilnění nezletilé dívky dávat 2 roky natvrdo pachateli a za krádež 5 housek jen o 6 měsíců méně. To potom není spravedlnost, to je genocida gójů, na straně jedné přísnost proti gójům za drobnou krádež a na straně druhé ochraňováním tunelářů a násilníků, kteří gójovi zrovna znásilňují dceru. V Americe se tak schyluje k revoluci, v ČR k národní likvidaci. A tak v Americe řádí nad procesy řízení zástěry a v ČR pro změnu čepce. Dva různé procesy, ale tatáž egida.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Šarka
Návštěvník
Šarka

Černoch;který znásilní nezletilostilou dívku<zasluhuje trest smrti.Neboť;jdyž je dovoleno černochů v křesťanské zemi znásilňovat a pak dostane směšný trest -tak kde to jsme!!!!
Jaký trest by ho čekal v jeho rodné vlasti-tam by mu usekali ruce a nohy včetně jeho mužství.
Tyto lidé nepatří do Evropy!!!!Přivezli je sem kolonizátoři pro nucenou práci ( Anglie;Španělsko;Francie ) takže černí patří do své vlasti -AFRIKA -ať tam žíjou mezi sebou a né v Evropě.Šárka

Tonda
Návštěvník
Tonda

Církev bych zrušil,stejně nikdo nevěří a ten trest je přehnaný,já ty rohlíky za něj zaplatím když ho pustí…

Ondra
Návštěvník
Ondra

Soudy jsou nosatý, učiněná mafie. Každý soudí, jak se mu zlíbí, protože je neodvolatelný. Precedenční právo se používá nebo nepoužívá, podle toho, jak se to kterému soudci právě hodí nebo nehodí do krámu.
Podívejte, jak to chodí třeba u opatrovnických soudů. Otec, bílej chlap, je z principu vždycky za hajzla a blba, do něj se musí před soudem kopat, vše v nejlepším zájmu dětí – chucpe. A za tohle svinstvo berou ti magistři u okresních soudů přes 100.000 Kč měsíčně. Když kácet les, tak začít u soudů.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Divim se, ze ruzni amici kradou potraviny v obchodech. Vzdyt v USA je mnoho nabozenskych organizaci, ktere bezdomovce osati, a daji jim najist. V mnoha pripadech maji mistnosti, kde je nechaji prespat. Jsou i takove spolky, ktere navari a pravidelne jidlo vyvazeji do ulic a kazdy bezdomovec dostane najist. Navic jsem videla fotografii, kde pred obchodem byla spousta boxu s potravinami zdarma.
Mezi nami, videt vychrtleho amika, to uz skutecne vyzaduje cas a bystre oko.

Boo-G
Návštěvník
Boo-G

ale ty Jaris, jako obvykle, dáš na to co říká a rozporuješ to, ONA říká co jí slina na jazyk přinese, to nesouvisí s ničím v reálu, čistě propagandistická socánská řeč. Prostě verbež je svatá. To nechápeš? Nebo jen chceš něco říct? Dnes nejde o nic jiného než o kecy… panička , sama přivandrovala z méchika aby příživničila a teď rozvrací ameriku jak nejvíc to jde. Nic víc za tím není. Včera jsem poslouchal na nejmenovaném rádiu 🙂 Khonvičku a cítil jsem z něj, že , stejně jako já, chce aby v US byla ovčanská válka. NIC jinýho to nezastaví. Verbež musí mít možnost bojovat. Makat už nemusí, dodržovat zákony nemusí, tak aspoň ten boj bysme jim měli dopřát. Doufám že My Fellow Amereicans jim trochu počechraji prdele 🙂
Policie a armády už k tomu nejsou, ty jsou JEN na rozkrádání peněz z daní a na útlak NÁS. Proto je tak serou volně držené zbraně, bo ty jediný jsou potenciální hrozba pro NĚ a pro svoloč (jejich “vojáky”) …. nebudu sem dávat odkaz ale to najdeš snadno. Je to hned někde ze začátku… jinak Khonvička taky dost kecá 🙂
Ale tohle je změna a já jí podporuju. Dost bylo klekání.

Viktor
Návštěvník
Viktor

Kamarád procestoval USA s batohem na zádech a rok tam žil celkem se 180 dolary. Přespával ve stanu nebo pod širákem, jedl u armády spásy a dalších organizací. Za jídlo prý neutratil skoro nic. Všude jen stopem nebo pěšky. Jde to, chce to koule a vůli.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Nechat se od někoho grátis krmit je “koule a vůle?”

No tak jo, no…

Alanis
Návštěvník
Alanis

Srážka vlaků v Českém Brodě: CityElefant najel zezadu do poštovního vozu. Inspekce nevylučuje mrtvé

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/u-ceskeho-brodu-se-srazily-dva-motoraky-na-miste-je-vice-zranenych-40330564

Ne, nejde mi o tuto zprávu jako takovou ani o senzaci z cizího neštěstí. ČD v rámci úspor onehdy zrušili výpravčí a provoz vlaků řídí z centra. Takže je ušetřeno jak za pracovní sílu výpravčích, tak i na důchodech obětí. Hledá se viník, ale o tomhle nikde ani ťuk. Možná by mohl do diskuze přispět někdo, kdo na dráze dělá. Chybí informace i z této strany. Ale počet srážek vlaků v poslední době je alarmující. Jde o systémové selhání.

Dáša
Návštěvník
Dáša

nemluvě o vlacích, které se “vypravují samy”. Chybí výpravčí, který by zabránil dobíhajícím v nástupu do jedoucího vlaku. Průvodčí se zelenou kartičkou, jedoucí ve vlaku, této časté příčině zbytečných úmrtí nezabrání.

Korunaminus
Návštěvník
Korunaminus

a mluví stále (v ČT) o “lidském faktoru”, takže jestli zrušili výpravčí, tak to dává smysl, jen asi jaksi zapomínají dodávat “chybějící”

Tonda
Návštěvník
Tonda

pokrok nezastavíš za žádnou cenu….

Enni
Návštěvník
Enni

Tak mladá a už kongresmanka? Neměla by jít příkladem a raději něco užitečného dělat? Nějak se rozmáhá tlachání, namísto dělání. Bohužel se úřady a úředníci nemohou zrušit, bylo by moc vidět na to, kam mizí peníze.

angel
Návštěvník
angel

ona dělá užitečnou práci užitečné idiotky , jinou by nezvládla , je primitivní …

r.m.
Návštěvník
r.m.

Pětimilionový stát se dostal do obrovských problémů, které ale začaly už válkou v sousední Sýrii. Ta v podstatě zničila obchod mezi oběma zeměmi, pro Libanon byla Sýrie klíčovým partnerem.
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/byvale-svycarsko-blizkeho-vychodu-je-v-hluboke-krizi-mena-se/r~ad6813c2c4d611ea8972ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=banner&utm_content=covid
Izraeli se plní sen. Libanon v rozvratu jako důvod k “humanitární” invazi, která zajistí novou frontu k válce proti Sýrii.

CML
Návštěvník
CML

Panečku, to je podpora:)))) Ještě bude veselo. V USA to zdaleka nekončí. Chaos a zmar…
https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-announce-220-million-for-building-power-in-black-communities

CML
Návštěvník
CML

Ono je to jednoduché bez práce nejsou koláče a na jaře je třeba osít pole, aby byly žně. To ví každý sedlák a ještě nikdo nikdy s tím nevyjebal. S takovou pochcípají dříve nebo později jako krysy. Ale vlastně jo, teď jsem si vzpomněl na jednu vyjímku: Když Židi prchali z Egypta, měli po 40 let manu zdarma hihi:))))