Veterinární správa objevila v polské zmrzlině Milka karcinogenní ethylenoxid a nařídila její...

Veterinární správa objevila v polské zmrzlině Milka karcinogenní ethylenoxid a nařídila její stažení z českých obchodů! Jenže děti v českých školách se budou od podzimu znovu testovat špejlemi sterilizovanými rovněž v ethylenoxidu! Proč EU zakázala ethylenoxid v potravinách a v obalech potravin, ale nosní špejle napuštěné v pesticidním karcinogenu nevadí? Paradoxně přitom při polknutí ethylenoxidu hrozí méně rizika kvůli chlorovodíku v žaludku, než když EO vdechnete do plic, anebo když skrze sliznici ethylenoxid pronikne do krevního řečiště, podivuje se nad celou situací lékař!

Veterinární správa objevila v polské zmrzlině Milka karcinogenní ethylenoxid a nařídila její stažení z českých obchodů! Jenže děti v českých školách se budou od podzimu znovu testovat špejlemi sterilizovanými rovněž v ethylenoxidu! Proč EU zakázala ethylenoxid v potravinách a v obalech potravin, ale nosní špejle napuštěné v pesticidním karcinogenu nevadí? Paradoxně přitom při polknutí ethylenoxidu hrozí méně rizika kvůli chlorovodíku v žaludku, než když EO vdechnete do plic, anebo když skrze sliznici ethylenoxid pronikne do krevního řečiště, podivuje se nad celou situací lékař!

Česká média přinesla ve středu neuvěřitelnou zprávu, že v polských nanucích a zmrzlinách Milka byl objeven karcinogenní ethylenoxid (EO), takže Veterinární správa nařídila [1] stažení více jak čtvrt milionu nanuků a několika desítek tisíc dalších balení této zmrzliny. Evropská unie totiž zakazuje používat rakovinotvorný pesticid ethylenoxid v potravinách a v potravinových obalech. Přitom ve zdravotnictví tento zákaz z nepochopitelných důvodů neplatí, přičemž to vůbec nedává smysl.

Vůbec jsme v redakci netušili, jaká podivnost a záhada se točí okolo této chemické látky, která je používána ke sterilizace antigenních špejlí z Číny, kterými se provádí testy, a to zejména českých školáků, ale i milionů zaměstnanců, kterým tyto špejle strkají hluboko až ke kořeni nosu na úroveň hematoencefalické bariéry, která odděluje sliznici nosohltanu od mozkového kmene. Karcinogenní ethylenoxid je totiž nejvíce nebezpečný při průniku do organismu a do krevního oběhu skrze pokožku nebo sliznici při vdechnutí. V obou případech ethylenoxid do krevního oběhu proniká tzv. difundací. O přítomnosti ethylenoxidu v antigenních špejlích pro české školáky jsme psali zde.

Ethylenoxid je rakovinotvorný pesticid a dezinfektant, se kterým se má nakládat jako s biohazard materiálem

Náš kolega lékař nám však do redakce napsal zajímavý postřeh, který stojí za zmínku v souvislosti s touto zmrzlinovou kauzou. Evropská unie už před lety zakázala ethylenoxid v potravinách a potravinových obalech, přičemž paradoxně při konzumaci hrozí nejméně rizik. Pokud je v potravině ethylenoxid, potom při polknutí dojde k jeho chemické neutralizaci v žaludku prostřednictvím kyseliny chlorovodíkové a pepsinu.

Velké objemy EO v žaludku způsobují tvorbu čpavku, který vede k žaludečním křečím a dochází k poškození výstelky vnitřní stěny žaludku, kudy se potom nezreagovaný ethylenoxid může dostat do krevního oběhu. Ten proces je poměrně komplikovaný a objemy EO by musely být v konzumované potravě opravdu velmi vysoké. Stopové množství EO při konzumaci neznamená vůbec nic a pokud jste nanuky Milka snědli, nic vám nehrozí, můžete být bez obav, doplňuje náš kolega lékař k celé věci.

Ethylenoxid v nanuku vadí, ale ve špejlích školáků být může. Proč?

Jenže problém spatřuje někde úplně jinde. Ve farmaceutickém průmyslu Evropská unie udělila trvalou výjimku a ethylenoxid se může používat ve zdravotnictví a ve sterilizaci nástrojů za předem určených podmínek větrání. Ethylenoxid se totiž odpařuje při teplotě lehce nad 10 stupňů Celsia, při nižších teplotách je kapalný a bezpečný pro uskladňování v kapalném stavu. Dezinfekce lékařských nástrojů probíhá tak, že v podchlazeném boxu se položí nástroje do nádobky a naleje se do ní ethylenoxid.

EO funguje jako jeden z nejúčinnějších dezinfektantů na této planetě, protože molekuly EO narušují buněčnou stěnu všech organismů, včetně virových membrán, upozorňuje náš kolega lékař. Jedná se o zbraň hromadného ničení z pohledu bakterií a virů. Jenže, ethylen oxid při kontaktu s lidskou buňkou poškodí nejen obal, ale i buněčnou DNA, kde může zapříčinit změnu a poškození protoonkogenů, konkrétně protoonkogenu Ras, který kóduje stejnojmenný protein, který je přítomný v celém lidském těle. Pokud ethylenoxid poškodí expresivní vzorec, tedy kódování proteinu Ras, dojde k nastartování rakoviny, vysvětluje náš kolega lékař.

Oznámení o retrakci produktu

Tento chemický agent se proto nesmí dostat do lidského krevního oběhu, a to ani v nejmenším možném myslitelném množství. A lékař k tomu dodává zásadní postřeh, který jej znervózňuje už mnoho let. Polknutí stopového množství EO nepředstavuje prakticky žádné riziko díky chlorovodíkové lázni v žaludku, ale obrovské riziko je v nedostatečném odvětrávání EO po dezinfekci chirurgických nástrojů, takže lékaři mohou vdechovat EO do plic, ale úplně největším rizikem je přidávání EO do balených zdravotnických pomůcek, nejčastěji do antigenních špejlí.

Na jejich špici do syntetického chomáčku se kápne za nízké teploty v továrně několik miligramů kapalného ethylenoxidu a balící linka neprodyšně zaletuje špejli do plastového obalu. Jakmile se zabalená špejle dostane do pokojové teploty, kapalné EO se začne ze špejle odpařovat a dezinfikuje jak špejli, tak vnitřní stranu obalu. Jenže, ethylenoxid z obalu nikam neuniká. Když se obal otevře, tak není pravda, že se EO odpaří, to je mýtus a nesmysl, upozorňuje lékař.

Vdechnutí EO je mnohem nebezpečnější než polknutí

Ethylenoxid je těžší než vzduch, takže nemá tendencí opouštět chomáček syntetické buničiny na konci špejle, pouze se EO odpařuje vlivem teploty a mění své skupenství. A tento plyn, protože je těžší než vzduch, se drží u země. Ovšem odpařování EO je velmi pomalé a látka ve špejli vydrží až dva roky. Mnoho lidí, kteří podstupují špejlování při chození do práce, tak potvrzují, že po zasunutí špejle do nosu je něco začne štípat. Ano, to je právě reakce ethylenoxidu. To štípaní je reakce nervových vláken na sliznici, které reagují na destrukci buněčného epitelu sliznice po kontaktu EO se sliznicí.

Technický štítek z USA upozorňující na uskladněný ethylenoxid

Ethylenoxid totiž okamžitě začne dezinfikovat vaši sliznici, to znamená napadat a rozbíjet buněčné a membránové organismy všeho druhu, nejen bakterie a viry, ale i buňky sliznice. A skrze tuto sliznici se potom EO pomocí difundace dostane do krevního oběhu. Tak snadno a tak rychle. A tohle Evropská unie ignoruje, uzavírá celou věc náš kolega lékař. Takže nikoliv v potravinách, ale při vdechování a skrze sliznici nejsnadněji proniká EO do lidského těla, nikoliv přes žaludek. Chápete? Není to divné? Ano, zavání to znovu a opět řízenou genocidou. Podívejme se ale ještě na postřehy, které nám zaslal náš čtenář, který nechce být jmenován, nabízí totiž další postřehy k celé věci.

Testy, testy a zase testy. Opravdu je Ethylenoxid jen konspirace? Přežiješ Covid? Dorazíme tě testem!

Není třeba omílat již vyřčené, co každý kdo sbírá informace o testech a už ví. Testovat by měl zdravotnický personál, když ne, tak každý sám, nebo rodič aby bylo případné ublížení na něm a ne na instituci, test je málo citlivý, hodnotí nesmysly, testujeme se “dobrovolně”, jsou jedovaté, jsou červavé, kontaminované. Na webech je spousta dezinformací, a tak jsem byl donucen si vytvořit vlastní názor. K tomu je ideální opřít se o nevyvratitelná fakta, která se dají najít v zákonech, vyhláškách normách atd.

Naší “drazí” zákonodárci mají spoustu kliček ve schvalovacích procesech, ale jak se zdá, jsou ochotni se ohnout jako vázací drát a ještě si na sobě nechat udělat uzel. Takže je velice těžké přijít s pádnými argumenty.  Jelikož jsem proti testování ve školách (týká se to i našich dětí),  musel jsem hledat. A našlo se. Zdá se, že nejpádnější argument k diskreditaci testů je již omílaný způsob dezinfekce testovacích tyček. Takže – wikipedie je jistě zajímavý server, ale ten rozporuje kde kdo, ale co takhle Integrovaný registr znečišťování? Odkaz najdete zde.

Tam je uveden ethylenoxid jako hořlavý, toxický při vdechování, rakovinotvorný, může vyvolat poškození dědičných vlastností, dráždí dýchací orgány oči a kůži s konečnou větou S53 zamezte expozici, .. + další zajímavé vlastnosti, které mě nabádají k určité konspiraci (ke které se ještě dostanu), a to je teplota zkapalnění + 10,7°C, dále je těžší než vzduch, od 0,9g/m3 je cítit po éteru. A hlavně povolená koncentrace ve vzduchu na pracovišti max. 3 mg/m3.

Pak je tu ISO 11135, kde se výslovně píše “je důležité dbát na bezpečnost pacienta minimalizováním expozice EO a jeho vedlejšími produkty při obvyklém použití výrobku. Limity pro EO a ethylenchlorhydrin (ECH) stanovuje ISO 10993-7zde v náhledu na straně 6, kde se v poznámce 4 píše používání pouze pro zdravotnické předměty citlivé na teplo/vlhkost a nelze je sterilizovat vlhkým teplem (tj. párou). Toto nechápu. Co by mohlo vatové tyčce vadit na páře? Nebo na desinfekci pomocí ionizujícího záření? Jestli mají plast typu lžičky z NDR, pak to beru, ale tyto plasty se snad již nikde nepoužívají, nebo ano?

Dále vyhláška č. 207/1992 Sb. (pravda, vyhláška platila jen do roku 2000, nicméně principy by měly stále platit) uvádí v příloze č.1: Druhy sterilizace a dezinfekce a způsob jejich provádění je toto: B – (2) Sterilizace etylenoxidem se provádí ve speciálních tlakových přístrojích při teplotě 55 °C a parametrech stanovených výrobcem a schválených ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Tento postup je určen pro sterilizaci termolabilních předmětů. Po sterilizaci se musí všechny předměty řádně odvětrat ve speciálních odvětrávacích skříních při teplotě 55 °C trvá odvětrávání 24 hodin, za atmosférických podmínek při teplotě nad 15 °C trvá minimálně 72 hodin, u předmětů z gumy a plastů minimálně 7 dnů. Následně je dobré si všimnout: expirace EO sterilizovaných předmětů je 6 měsíců v zataveném obalu. Tak jak může čínský test vydržet 2 roky?

A pak tu máme “skvělý” článek na serveru AFP Na pravou míru, kde se můžeme dočíst třeba:

Ethylenoxid je bezbarvý jedovatý plyn, který se používá ke sterilizaci zdravotnických pomůcek jako katétry, stenty či obvazy na ošetření ran. Mimo jiné se používá také při sterilizaci testů na Covid-19. 

Ethylenoxid pronikne do balení výrobku a sterilizuje všechny povrchy, se kterými přijde do styku. Protože se ovšem jedná o plyn, tak k tomuto výrobku nepřilne. Podle americké společnosti STERIS může zůstat na povrchu výrobků stopové množství, takže tyto výrobky podléhají dlouhému větrání, které zaručí redukci přítomnosti ethylenoxidu na přijatelnou úroveň.

A taky:

Ethylenoxid se rychle vypaří díky propustnému obalu, řekla(mluvčí společnosti). Například použité množství 4 mg po 7,5 hodině již nejde zachytit. „Nahromadění této látky v lidském organismu prostřednictvím antigenních testů prostě není možné, ani kdyby byly používány každý den,”

A nebo:

„Pokud testy sterilizujete ethylenoxidem a poté je sterilně zabalíte, je toto balení propustné,” napsala AFP v e-mailu 26. března 2021. To znamená, že plyn sice z balení vyprchá, ale bakterie se již nedostanou dovnitř. Plynný ethylenoxid však na odběrové tyčince neulpí. 

Takže, aby bylo jasno. Sterilizace znamená podle tohoto serveru, že něco sterilizuju plynem, který je těžší než vzduch, což mimo jiné znamená, že má větší molekuly než plyny v atmosféře, proniká přes obal, který musí být velmi inteligentní, jelikož ethylenoxid pustí tam i zpět, patogeny nepustí, uvnitř je zabije a taky má obal jednosměrku, takže to, co je venku, nesmí dovnitř, a co je uvnitř, může ven, pokud to ovšem není EO, který může tam i zpět? Taky stojí za pozornost výrok obaly jsou propustné. Tak jak můžou být sterilní?!

Mimochodem, na YouTube lze zhlédnout, jak takové zařízení pro sterilizaci pomocí EO vypadá. Jedná se většinou o kontejner s připojenou vzduchotechnikou pro EO a dekontaminační plyn s tepelnou regulací, ale hlavně je vidět, jak se do kontejneru naváží plné palety krabic! Nikde jsem nenašel video s rozbalenými výrobky. Ale našel jsem malou sterilizační jednotku do nemocnic, kde se vše ke sterilizaci vkládalo do pytle a cosi s hermetickým obalem obsluha rozbalila.  Sterilizace trvá asi 12-24h, pak se EO odsaje a prostor se dekontaminuje. Nechce se mi věřit, že EO pronikne skrz několik obalů až do testovací tyčky.

Další pasáž: „Všechny ty řeči o tom, že testy vyvolávají rakovinu, nejsou ničím podložené,” Samozřejmě. Rakovinné bujení obvykle potřebuje mnoho měsíců k tomu, než se projeví. Až se to projeví, tak to bude letitou záhadou, odkud se vzala pandemie rakoviny, pak se to bude šetřit, pak se udělají studie a po 5 letech se to svede na kosmickou radiaci pronikající skrz magnetosféru z vybouchnuté supernovy. Krásně je to popsáno zde, což je nepochybně v absolutním rozporu s článkem z AFP Na pravou míru.

Moje soukromá konspirace:

Proč se používá EO? Jsem přesvědčen, že jde o snížení nákladů na výrobu  antigenních testů. Sám jsem konstruktér výrobních zařízení, proto – pokud bych dostal zadání na rychlou a efektivní desinfekci odběrových tyček – postupoval bych takto:

Vím, že má být špejle sterilní minimálně 2 roky a vím, že vše musí být proveditelné rychle a levně. V prvé řadě je mi jasné, že jakýkoliv propustný obal nepřipadá v úvahu. Taky vím, že linka pro ozařování zdravotnického materiálu stojí majlant, musí mít speciální prostory s ochranou obsluhy proti radiaci, takže taky slepá cesta. Parní generátor je energeticky náročný a taky je dost složitý, takže prostě a jednoduše využiju fyzikální vlastnost EO, který má bod výparu +10,7°C  a budu jej nanášet přímo na vatu. Mimochodem vatu budu vyrábět z anorganického materiálu např. z polyesteru, ať se vyhnu zanesení organického vzorku do testu. A jak EO nanesu na vatu? Jednoduše.

Část balicí linky, která má za úkol desinfikovat, podchladím tak na 2°C, kdy je EO bezpečně kapalný a prostě a jednoduše dávkovačem kápnu na každou tyčku pár mikrolitrů EO (množství by se dalo spočítat, nejspíš by to byly 4mg, když už si to tak hezky vzali za příklad výše). Po kápnutí ihned tyčku vložím do dvoudílného obalu a v následné operaci hermeticky uzavřu. Tím se vyhnu kontaminaci vzduchu ve výrobní hale a splním požadavek na dlouhodobou sterilizaci. Proč takhle? Je to levné. Pokud by totiž (jak mluvčí v článku na serveru AFP Na pravou míru tvrdí), se EO potom odvětrá skrz obal, došlo by k rozsáhlé kontaminaci skladu, kde se testy skladují po zabalení.

Musíme totiž uvažovat o mnohamiliónové produkci denně. Tj. z každého miliónu vyrobených testů by uniklo několik kilogramů EO do ovzduší !!! Kdy víme, že limit je 3mg/m3 vzduchu. ALE! Když unikne EO při rozbalení, tak se rozbaluje až při testu, který se musí provádět v samostatné větrané místnosti, tak limit nepřekročím. Proč taky musí testy ležet při pokojové teplotě několik hodin před použitím? Nemůže to být třeba kvůli EO, který by byl při teplotě pod 10,7°C kapalný? Neslýchám proto od testovaných lidí, že je po testu štípe nos? I mě štípal. A nijak to nevonělo. (neznám ovšem zápach éteru).

Nenastudoval jsem, jaká je přípustná expozice dle ISO 10993-7, ale logicky to nejspíš moc nebude. Člověk spotřebuje cca. 12 m3 vzduchu za den, takže určitě nemůže být povolená expozice více, než co je schopen nadýchat v kontaminovaném prostředí za 8 hodin tj. 3 mg (za 8 hodin vydýchá 1/3 z 12 m3 tj. 4 m3). Dále je v technickém listu uvedeno, že EO není kumulativní, jako je třeba gama záření, takže maximální jednorázová expozice bude odpovídat podílu mezního denního limitu. Když si přidáme ke všemu výše uvedený fakt, že k odvětrání EO z plastu je třeba 7 dní a tyčka pravděpodobně i s vatou je plastová, tak je více než jasné, že EO při testu prostě neodvětrá a testovaná oběť si ho dosyta užije.

Jak ověřit přítomnost EO v testovací tyčce? Jednoduše. Pokud mám pravdu (což nevím, jak jsem zmiňoval, je to má soukromá konspirace), stačí vzít testovací tyčku v neporušeném obalu a strčit ji na noc do chladničky průhlednou částí obalu dolů. V chladničce je standardně maximálně +8°C, takže pokud bude ráno na igelitu kondenzát, který po hodině v místnosti s pokojovou teplotou záhadně zmizí z neporušeného obalu, tak to bude s největší pravděpodobností EO.

Sám jsem pokus neprovedl, jelikož je pro mě i 100 Kč za test příliš vysoký výdaj (covid hysterie mi téměř zničila podnikání), ale všem, komu to nevadí, doporučuji test provést. Dalším důkazem, který je už trochu na hraně, jsou příznaky expozice EO uvedené výše v odkazu na Integrovaný registr znečišťování. Jsou to: “Akutní inhalační expozice způsobuje podráždění nosu a dýchacích cest, otok plic a ovlivňuje centrální nervovou soustavu (bolesti hlavy, zvracení, únava, svědění, nepravidelná chůze, cukání svalů, žaludeční křeče). Tyto symptomy vymizí během asi 21 dnů.” (Příznaky jako při covidu?!)

Váš čtenář.

Pesticidy v nosech děti a zaměstnanců ke zdraví?

Jak tedy vidíte, kontaminované nanuky z Polska jsou důvodem k okamžitému zásahu úřadů a všechno musí být staženo z trhu, ale v případě ethylenoxidu ve špejlích je ticho po pěšině. Tento původně pesticid představuje největší riziko při vdechnutí, kdy tento plyn skrze plicní sklípky pronikne do krevního oběhu a rovněž velkým rizikem jsou pravidelně opakované a delší dobu trvající stěry pomocí špejlí, kterými se do nosní sliznice zanáší ethylenoxid, který snadno skrze sliznici nosohltanu potom proniká do krevního oběhu. Kontaminace polknutím tak paradoxně představuje naprosto nejmenší riziko v důsledku neutralizace EO chlorovodíkovou bariérou žaludku.

Špejlování dětí špejlemi napuštěnými ethylenoxidem

Takže nanuky s EO nesmí k lidem, ale špejle s EO k našim dětem bez mrknutí oka? Takový bordel nespraví ani volby, protože platí, že jak nahoře, tak dole! A jak dole, tak nahoře! Spočítejte si, že vakcíny nemají žádné desetileté klinické studie, rovnou to píchají goyim pod kůži, sotva ty roztoky zinženýrovali minulý rok na podzim v laboratořích. Antigenní špejle jsou napuštěné v rakovinotvorném ethylenoxidu, takže šup s nimi do nosů českých dětí a povinně vytírat 3x týdně. A to samé s jejich neočkovanými rodiči v práci.

Covidový waltz? Už jste se ho naučili? Anebo už zdatně tancujete?

A když se nechceš špejlovat špejlemi s rakovinotvorným agentem, tak si střel pod kůži vakcínu, kde je pro změnu grafen a spike proteiny, které ti mohou přivodit infarkt, mozkovou mrtvici, neplodnost a poškození vaječníků. Tak si vyber, špejle nebo vax? A tím je to dané! Jak nahoře, tak dole! K tanci jsou vždycky zapotřebí dva! Chápete? K teroru je potřeba nejen tyran, ale i ovce, která musí projevit ochotu nechat se tyranizovat.

A pokud obě strany souhlasí, mohou si zatancovat covidový waltz. A při tom tanci ten jeden drží toho druhého nikoliv za boky, ale za krk, lomcuje s ním, točí s ním v jednom kole, obléká mu různé propriety, masky, roušky, respirátory, píchá mu jehly do ruky, strká mu špejle do nosu jako šaškovi. A když si partner chce zatancovat, musí ukázat průkazku, že dostal jehlu nebo špejli.

Souprava Signclean, se kterou se testují čeští školáci. Špejle je sterilizována ethylenoxidem

A ten co vede partnera, ten se šklebí od ucha k uchu, a kdyby netancoval, mnul by si ruce radostí, jak se mu to vede, a ten, co se nechá vést, ten se pro změnu usmívá, protože mu do ouška partner zpívá pohádku o svobodě, ale nevnímá, že při tom tanci mu u stolu ukradli peněženku, tašku, veškeré úspory, přepsali na něho a jeho děti státní dluh na X generací dopředu.

A venku před barem mu ukradli auto na spalovací motor, které už nespatří, už si nezajezdí, s jeho dítětem ve škole učitelé tancují stejně jako s ním samotným, špejle v nosu, hadr na hubě, nikdo nesmí při tom tanci ani pípnout, jinak skončí špatně. A přitom by stačilo říct jen jediné: Tancovat nebudu, tohle je můj domov, moje rodina a moje země! Táhněte s cirkusem o dům dál! Jenže, tohle ti tam dole nikdy neřeknou těm nahoře, protože už dali globalistům svůj generální souhlas k tanci. A proto je vymalováno. A proto platí: Jak nahoře, tak dole!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Za tento článek (+ minulý uvedený v článku) se osobně postavím a potvrzuji, že vše, co zde bylo uvedeno je zcela pravdivé! Když nás nevyhladí na rakovinu z EO, tak na sterilizaci a toxicitu z vakcín a otravu z oxidu grafenu určitě! Kdo ještě neprozřel, není mu už pomoci..

Nechci mit pravdu
Návštěvník
Nechci mit pravdu

Podobna saskarna jako olovo v elektronice a (ne)slavna EU ROHS norma. Olovo muze skodit ve vodovodnich trubkach, pokud ho polknete ano. Ale olovo jako primes do pajky v elektronice zpusobi jedine – prodlouzeni jeji zivotnosti. Neznam nikoho kdo by rozebral televizi a olizoval pajene spoje. Takze pod zaminkou vereneho zdravi, zakazeme olovo pro elektroniku a vytvorime vyssi spotrebu elektroniky.

Dle stejneho vzoru. ethylenoxid ve stopovem nostvi v ptoravine neskodi ale je to levna dezinfekce. Tak to zakazeme. Zato na spejli vam to muze zpusobit vlekle onemocneni, a na tom se da vydelat tak to tam nechame.

CZexit. cim drive, tim lepe.

Achjo
Návštěvník
Achjo

Tak maminka minulé pondělí dostala druhou dávku Pfitzera ( nedokázala jsem jí to rozmluvit ), hned druhý den bolest prsou a včera, po 11 dnech od očkování, začala menstruovat. Je jí 65 let a byla už 15 let v menopauze. Dnes byla na urgentní prohlídce a nic, žádný nález, zdravá, zcela běžná menstruace. Prostě jí zešílely hormony…

oskar
Návštěvník
oskar

Aby jste ještě nedostala sourozence 🙂 Jinak to samozřejmě není žádná legrace, když se začne vakcína prát s covidem 😉

Hebrejne Níchazar
Návštěvník
Hebrejne Níchazar

A ještě bych k tomu rád doplnil, že utrápená agresivní prasata opravdu nestavěla prvorepublikové opevnění a nevybudovala tak jako jediná na světě sílu, která mohla odolat hit ler ovi.

Jenomže kdosi tam, Beneš a spol. sežral prasečí mozeček, ocásek a herinek a už to všechno šlo do pršutu…

Také lokomotivu Peršing nebo Princeznu nevymysleli žádní blbci s velmi ucpanými kapilárami až v mozku, z důsledků mrchožroutství = ďábelského hnisu a kvasu, ale zkonstruovali to lidé z generace 1. Republiky, tedy oni i jejich rodiče se živili hlavně Pránou a až poté sesbíranými švestkami, a v zimě tím sušeným ovocem, celou generaci vždy Pránou. Proto se (tito) postavili k papíru a bez nějaké zbytečnosti, jako obědová pauza, vytvořili ( z pohledu utrápených prasat) lidský zázrak…

Dnešní prasata musela vyhodit i nové tramvaje v Brně, jako šmejdy a opravit stroje z minulého tisíciletí…

Člověk je objevitel, tvůrce a prostředník Lásky. A až pak je plodožravec raw vegan, s milující krávou = je vegetarián. Proto základ přirozené stravy každého člověka BEZ výjimky je PRÁNA! A ten zbytek tvoří SYROVÁ rostlinná strava.

Kdo jí raw, má v sobě čistotu, proto i mnohem lepší asimilaci všech živin a více vitamínu B12 než jakýkoliv mrchoohňožrout na této Planetě.

Chce někdo tvrdit, že Nikola Tesla měl nedostatek B12?

CHACHACHA.

Od té doby, co v Africe černoši – po celosvětové katastrofě za bezbožnost a vzniku tak pouště Sahara – přešli z obživy = ležení ve stínu a v nahotě se vzácně letícím banánem rovnou do pusy, na stravu západního stylu = mrchoohňožroutství, začali trpět hladomorem. A poté, co dokonce navlékli na sebe i oděv západního stylu, mírného pásu, a připravili se tak o poslední kousek Prány, museli pochopitelně se všichni vydat za živobytím do západní Evropy. Jenomže ‘studna jim brzy vyschne’ – až vyžerou všechny odpady Bělochů a tak jim pomohou zase nádherně myslet – a proto i oni Afričané se zase naučí živit Pránou, tedy nežrat produkdy západního ohňomrchožroutství. A tak Bůh svými kroky nepochopenými a proto pro mnohé nevyzpytatelnými, obnoví zase Božskost v obou ( a všech) společenstvích.

Dokonce přichystal i past na přežrané = děvy ďábla, v podobě hnoje a těžké kovy obsahujících červů!

Pro hloupé: kolik křičících, podříznutých kusů trav muselo padnout na váš jeden sežraný kus masa?!?!

Požírači masa, fazolí, sóje, zhybridizované pšenice, sýra, zmrzliny a všech mléčných výrobků z mléka od matky, které zavraždili dítě, všeho co prošlo ohněm a požírači jakýchkoliv zavražděných druhů hmyzu a červů, modlete se a vraťte se k Bohu, tedy na cestu Lidí, dejte se tedy na jezení Prány (a ta nejvíce teče při lidské Lásce) z největší části a z nejmenší části na raw vegan nebo raw vegetarián – mlékem od matky, jenž daruje ze svého přebytku a lásky, a to proveďte co nejdříve, již moc času nemáte, neboť Bůh SE NASRAL, a proto vám velmi dobře radím, radou nad zlato, dejte se na cestu Lidí, jinak propadnete peklu!

Alelůja.

https://m.youtube.com/watch?v=pieJ-GSdyx8
Animal Saves Others Animals

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Zas ta prana, ezo web, papoušek, kdyby jste žil ze své duše, tak by jste věděl že žádnou pranu nežerete, prana je vesmírná živá energie, tedy část Boha, Vy žerete Boha, pak jste parazit. Paraziti rádi vysavaji světlo a Božské čisté esence. Ezoterika, aneb vyrob si své bludare a parazity, a drž je dal od poznání a pravdy, s podpisem Vaše Kabala.

Robot Emil
Návštěvník
Robot Emil

Co kdybys psal aspoň česky, blbečku?

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Česky a formálně píši každý den, v diskuzích píši jak mluvím, tak to nečti.

El Justicio
Návštěvník
El Justicio

Skoro se vším lze Hebreji souhlasit. Až na důležitý detail: ta závěrečná provolání jsou zcela mimo mísu, neboť První Mojžíšova 9-2 zcela zjevně ukazuje na viníka katastrofy, kterou musí zvířata strpět. K požírání masa a k teroru vůči fauně a flóře totiž Vyšinutý Architekt po potopě člověka přeprogramoval. Takže jedním dechem nadávat člověku, a zároveň velebit Tvůrce Marasmu je chucpe do Nebe volající. Šermovat slovy Bůh a Satan umí každý dogmatik, ale odhodit klapky z očí při čtení Genesis dokáže málokdo. Proto je tak snadné lidí zblbnout a nakecat jim i zjevné pitomosti typu “dobrotivý Hospodin” nebo “hrůzostrašný koronavirus”. A přitom by stačilo tak málo, například pochopit, že “podle ovocí poznáte je”.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Hebrejne Níchazar
Cesta lidí vede přes biftek, nebo přes řízek? Brambory prosím vynechte a na chleba jak víme všichni se spatně vydělává. o kroupách se asi netřeba a ni bavit, zvyšovaly by CO2 na planetě, a mohlo by z těch prdů být příliš mnoho prány a potom co s tím, že.

Ivča
Návštěvník
Ivča

Sociální experiment – Kolik lidí je ochotno podepsat petici za zatčení odpůrců očkování
https://nastub.cz/w/eLzaANoYte5zVEnEbD4ubm

PaVo
Návštěvník
PaVo

To je tedy fakt síla! Většina jsou debilové! Jen jeden ho poslal do řiti a řekl mu úchyle.

anonymka
Návštěvník
anonymka

PaVo
Asi jste se nepodíval až do konce, poslalo ho do řiti více lidí, ale i tak, mu to víc jak 60% lidí podepsalo.
I když tohle byl jen experiment, je to přesně způsob, jak se dělá politická kampaň za nějakou sviňárnu.

fízl na spídu
Návštěvník
fízl na spídu

souhlas

JARO
Návštěvník
JARO

Mám rád tú vašu hru .. ako na hore tak aj dole .. ako sekačovy výpredaj názorov .
Baphonet ..
Akon na hore tak aj dole
https://www.psychologiechaosu.cz/bafomet-vesmirna-dualita/

PaVo
Návštěvník
PaVo

JARO, já ji rád nemám, mně se ta věta nelíbí.. Mně jsou manipulace lidí cizí, a tím výprodejem názorů naznačuješ k pochopení docela dost. ..

Každý, kdo nevysvětlí a nepodloží, co tvrdí, je manipulátor.

A věta ” jak nahoře, tak dole” je manipulací! Upřímně řečeno, jsem ji vůbec od pana VK nečekal. Ale počkám, třeba to dopoví, já nežiji na předsudcích o lidech.

Když pan VK psal články oslavující Trumpa, ryčel jsem a otázka zní, z jakého důvodu to on dělal. Na to je moc inteligentní, aby tohoto šaška neprohlédl. Otcem vakcíny se dokonce ten idiot Trump dokázal prohlásit! Prý protlačil schválení a povedlo se mu to, protože ho tam na úřadě milují!! Kdybych ho neslyšel na vlastní uši, nevěřil bych, on to fakt řekl! Kdybych se pana VK zeptal, na základě čeho označil Trumpa za patriota, asi by se vytočil..

On má výhodu, že mne může ze svého webu kdykoliv vyhodit, ale pokud to udělá, přizná prohru. Přistoupit na parketu dokazování není jednoduché, pokud bojujete či pracujete za jiné než sebe. Ač tady mám od trolů ty nejhorší přívlastky ( dokonce úkladný vrah, ten mne tedy pořádně rozesmál, byl od ožraly, nic k přemýšlení) já bojuji nejen za sebe, ale za právo a spravedlnost, žádnou jinou příslušnost nemám a podplatit mne nelze ničím. A urazit taky ne. Svůj neutrál´=normál si udržím do konce života.

Sivul
Návštěvník
Sivul

PaVo : Udrzujte si svuj neutral i kdyz nepujde o ,,do konce zivota,, zacatek smrti totiz neexistuje. S posledni vetou co jste napsal, musim souhlasit na 200%.

JARO
Návštěvník
JARO

Pavo keby mi šli sem dávať obrázky tak v nich pochopíš oveľa viac ani pri nich nebude treba slov ..
O trumpovy ani nebudem hovoriť . Jeden záber kde napodobňoval pravov rukov symbol istého chlapíka ktorý znamenal kam.ide jeden tam idú všetci potom aj na rovnaký zvoniec zazvonil. To sa teraz presne deje všetci bojujú za jedného .. je to opak toho čo spravil nadčasový chlapík. Ježiš .
Ak bi tento systém chcel tak táto stránka je dávno zrušená .. ale vieš je dobré vedieť čo všetko už ľudia vedia .
A pán VK si dal záležať na poslednej vete.
Ten citát o výpredaji názorov je z toho článku v odkaze ..
Som rád že vieš čítať veci medzi riadkami..
Mňa má asi v červenom schvaľovaní príspevkov .

Robot Emil
Návštěvník
Robot Emil

To musel někdo hulit kvalitní materiál, když sepsal takovou pomatenou p.čovinu.

JARO
Návštěvník
JARO

A ešte ju má chránenu autorským právom ..

Jarmila
Návštěvník
Jarmila

Před několika dny jsem musela jít na zubní pohotovost, abych si nechala vytrhnout bolavý zub. Šlo to tam vše velmi rychle jak na běžícím pásu. Za tu půl hodinku, co jsem tam čekala, tak udělali asi 5 pacientů. Paní zubařka, mladá Slovenka byla šikovná, ale strašně se na tom mém zubu nadřela. Musela použít na něho asi 4 různá páčidla, než se zadařilo. Tak mě při té příležitosti napadlo, jak tak obrovské množství nástrojů při tak velkém množství pacientů v tak rychlém sledu za sebou dezinfikují a čím?
Když ten zub konečně vytáhla, tak jsem žasla. To byl zub jak ze žraloka asi 3 cm dlouhý. Tak jsem ze sebe vyhrkla, ať mi ho vloží do kapesníku, že si ho schovám na památku. Ale postarší sestra, která měla chůzi jak starý jezevec, začala přednášku o kovidu a zub byl hozen vzápětído koše. Tak jsem udělala celému zdravotnickému personálu (tři osoby) taky přednášku o tom, že žádný kovid neexistuje, že je to celosvětový podvod farmaceutických korporací- a ať čtou aeronet, kde se dozví skutečnou pravdu. 🙂
Tak já nevím, jsou ti doktoři a zdravotní sestry dodnes tak hloupí a dodnes neprokoukli tu hru globalistů v čele se Švábem a Killem Bilem, anebo existuje ta horší varianta, že moc dobře vědí o co jde, ale bojí se těch vládnoucích mafiánů a navíc jsou zkorumpovaní dobrými výdělky, že radši všichni jednotně drží hubu a krok?

Dáša
Návštěvník
Dáša

vždyť mají velké prémie, aby drželi pysk
Kovid je jejich Ježíšek, věří na něj, protože nosí dárky. I když ví, že je to blbost.
A s těmi zuby je to třeba jinak. Třeba přednosta oddělení s nimi obchoduje a nebo je doma vystavuje jako lovci trofeje.
Mám bývalou kolegyni, její tatík byl hajný a nechal jí dělat soupravu zlatých šperků s jeleními zuby. Údajně podobné šperky, které zde nějaký zlatník vyráběl v sedmdesátých letech, teď ve starožitnostech vykupují Němci.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Dášo, nedohledal jsem pro to dokumenty, ale opravdu jsem slyšel ve sněmovně od poslanců a řekli to veřejně, že obvoďáci dostávají odměnu 50 tisíc za to, že budou fuckcínu lidem ve svých ordinacích píchat a 5 tisíc za každou osobu, kterou k přijetí přesvědčí. Výsledek byl, že některé tyto kurvy volaly lidem i v neděli, aby se přišli naočkovat.!Vím to od lidí jen v baráku, kde bydlím. Něco nepředstavitelného. Z doktorů se staly kurvy systému, ale pozor, nepytluji je! ČEST těm kteří to nedělají!!!

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Jen jestli to nebyl zlatnik, ktery byl na vrcholu v letech 1933-45. Nicmene zub nemaji nikde pravo vyhodit proti vuli cloveka, kteremu patri …

Jarmila
Návštěvník
Jarmila

Také si myslím, že drží pysk kvůli velkým prémiím. A té doktorce by to samozřejmě nic neudělalo, kdyby mi vyšla vstříc a ten můj zub, který držela v kleštích, vložila do kapesníku, který jsem žmoulala v ruce.
Ale čert vem zub, bojím se hlavně toho, že globalisti začnou tajně přidávat šmakulády i do anestetik. Vždyť čím dál více lidem je jasno, že chtějí na mnoho způsobů a jakoukoliv metodou pozabíjet co nejvíce lidí- a bohužel k zubaři musí časem jít každý člověk. Jak se za pouhých třicet let všechno změnilo. Za komunistů byla na každém rohu buď hospoda nebo cukrárna, teď je na každém rohu buď banka nebo lékárna. A k tomu jako houby po dešti začaly všude po Praze vznikat soukromé zubní ordinace.
Jo, všechno už tu v minulosti bylo. Vzpomeňme si na tisíce nacistických lékařů a sester, kteří zcela vědomě zabíjeli injekcemi nežádoucí lidi.

ABCD
Návštěvník
ABCD

Pane VK, víte co mně zajímá ? Až se začne při transfuzích dávat krev, tak jaký to bude mít skutečný zdravotní dopad na ty obdarované ? To jsem ještě nikde nečetl, ta krev, která teď vykazuje anomálie, musí dle mého, logicky zanést do obdarovaného všechno to svinstvo. které je v krvi darujícího, pakliže prodělal očkování na Covid-19. To mně skutečně zajímá, protože zde dle mého hrozí v budoucnu časovaná bomba. A jejich kecy na téma, že e třeba po vakcinaci čekat 14 dní, mně nikterak neosvětlují danou problematiku.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Zatím mají nevakcinovane krve dost, nepřesli rubikon, až budou na hranici rubikonu, že pokud budou dál podávat transfuze tak prakticky zajistí vyhynutí lidského druhu, tehdy to začnou řešit. Ale podle mě splátka hypotéky je pro většinu lékařů důležitější než zdraví, život pacienta či vyhynutí lidského druhu, takže bych to viděl na ten rubikon.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Lightsaber
Máte možnost si nechat odebírat krev a dát si ji zhruba za 300,- měsíčně nechat zamrazit do dusíku pro případ nějaké operace a nutné transfuze. malér ovšem nastává, při případné bouračce, kdy vám transfuzi dají tak říkajíc při záchraně života z jejich zdrojů. na souhlas se vás samozřejmě nikdo neptá, i případě, že nejste v bezvědomí. Tyhle transfuze od očkovaných to bude zřejmě opravdu průser. Dívala jsem se na transfuzní stanice, krve nemají nadbytek, spíše je málo, dříve odebraná krev se již zpracovala na různé deriváty a pro nemocnice nic moc nemají, lákají lidi na odběry a lidi chodí, neb potřebují peníze a odběry jsou placené. nejvíce ale shánějí lidi na odběr plazmy po prodělání covidu, kvůli výrobě séra s protilátkami.
pro někoho očkování proti covidu, pro někoho jiného výroba séra s protilátkami od neočkovaných uzdravených. pro koho asi to potřebují si račte domyslet sami.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Včera jsem zjistila v místní prodejně v rozhovoru s jednou prodávající, že její kolegyně opravdu po “vakcinaci” trpí těmi ženskými problémy, o kterých tady psal vedoucí. Dokonce už to došlo tak daleko, že navštívila gynekoložku.
Určitě tedy nebude sama. Ostatně státní hmotné rezervy prý ve velkém doplnily zásoby dámského hygienického sortimentu, říkala paní Šilerová.
Napadlo mě, zda by tyhle takto postižené ženy neměly podniknout nějakou právní akci proti vládě . Toto přece je bezprecedentní útok na zdraví, i když to bylo jejich svobodné rozhodnutí, které kdyby ovšem neučinily, zaměstnavatel jim pohrozil, že je propustí.
Chápu, že je to delikátní intimní věc, ale v konečném důsledku se týká nás všech.

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Ja znam odobne nekolik zen, ktere maji po “vakcinaci” neprijemne vedlejsi ucinky. U jedna z nich to skoncilo tak, ze prodelala menopauzu kratce po ctyricitce. Pritom jeji maminka klasicky az kolem 50 …

anonymka
Návštěvník
anonymka

Dáša
Od nikoho nic nedostanou, vakcína je dobrovolná a tím to je dané. Se zaměstnavatelem se mohli tahat a soudit předem, než do sebe to svinstvo nechali nacpat.
Počítám, že žalobu by i soud zamítl, za vakcínu nikdo neručí a prokázat negativní vedlejší účinky je břemeno na straně žalující strany a to se jim nikdy nepodaří dokázat a hlavně na takové posudky obyčejní lidé nemají peníze.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Tyhle špejle se používají např. i při výtěrech v krku při podezření na bakteriální problém, kdy lékařka v prvé řadě nasadí širokospektrální antibiotika, která u části pacientů, nebo ne některé bakterie nezabírají a následně lékař potřebuje zjistit konkrétní bakterii výtěrem z krku a kultivací vzorku.
Po odběru vzorku ze sliznice pacienta takto napuštěnou špejlí se ve většině případů bakterie při kultivaci neukáže, prostě nevyroste ze vzorku vůbec nic, jako kdyby pacient byl zcela zdravý. Pravděpodobně látka, kterou je špejle napuštěna vše zabije. jak moc to pacientovi uškodí a dojde ke kontaminaci tkání, to nedokážu posoudit, ale je zřejmé, že tímto způsobem odběru vzorků je pacient poškozen už jen tím, že není možno určit původce hnisu v krku pacienta a nasadit ta správná antibiotika.
Medicína je exaktní věda, lékař který nemá průkaz o nemoci stanovení laboratorně pak samozřejmě nebude léčit nic. Určitě nebude pacientovi předepisovat antibiotika jen tak jako když odpálí od boku. Takže to je další problém s těmito kontaminovaným špejlemi, tímto chemickým sajrajtem.

Co se týká očkování, již vznikají občanské iniciativy proti užívání neprověřených vakcín. Zdá se, že jdou správným směrem, uplatňování práva a osobního odporu. To co se děje ve Francii je hnus a nevěřím, že takovou cestou neočkovaní dosáhnou práva na svůj statud bez omezování.

Nevím, kdo to řídí, ani kdo to financuje, ale vypadá to nadějně.
https://rozalio.cz/

Dejna
Návštěvník
Dejna

Rozalio je tu už roky – iniciativa rodičů, kterým není už nějakou dobu lhostejné, jak jsou jejich děti lhostejné všem možným pediatrům, kteří mají už od miminek jen jediný úkol: očkovat, očkovat, očkovat, hexa, bexero, gardasil a další a další sračky určené pro “zaručené” zdraví dětí.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Dejna
Já vím, že fungují již dlouho, ale dříve se zaměřovali pouze na očkování dětí a též na přeočkovávání dospělých proti tetanu. Nyní tahle iniciativa ohledně covidu je nová a dá se říci, že vede jiným směrem, než dřívější aktivity tohoto sdružení. jde zde více o práva neočkovaných.

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Tvrdit, ze je medicina exaktni veda, je dost mimo misu, kort ten priklad s antibiotky. Ale mozna to je ironie …

Obcanske iniciativy nic nevyresi. Vakciny schvalene jsou. Otazkou je jak, ale napadnutelne je to tezko, zvlast, kdyz si mocipani a jejich prisluhovaci jdou vzdy na ruku. Jedine funkcni typy odporu jsou generalni stavky (tohle nebude fungovat, protoze logicky smyslejicich lidi s touhou po informacich z ruznych zdroju je mensina) nebo se zbrani v ruce (to by bylo tvrde potlaceno armadou a polici i v demokraticke Americe).

Takze nevim. Ja vidim budoucnost cerne. Bez svetla na konci tunelu …