Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana se dotklo i globalizace a 4. průmyslové...

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana se dotklo i globalizace a 4. průmyslové revoluce. Proč je v ČR více jak 200,000 lidí bez práce? To jsou všichni lemplové a flákači? Pravda je mnohem děsivější! Nedostatek pracovních sil v ČR v budoucnu prý vyřeší roboti, ale co se stane s lidmi bez práce, když práci nemají už dnes? Robot nestávkuje, nemusí se za něj odvádět zdravotní a sociální, nikdy nebude brát důchod!

Vánoční poselství prezidenta Miloše Zemana se dotklo i globalizace a 4. průmyslové revoluce. Proč je v ČR více jak 200,000 lidí bez práce? To jsou všichni lemplové a flákači? Pravda je mnohem děsivější! Nedostatek pracovních sil v ČR v budoucnu prý vyřeší roboti, ale co se stane s lidmi bez práce, když práci nemají už dnes? Robot nestávkuje, nemusí se za něj odvádět zdravotní a sociální, nikdy nebude brát důchod!

Prezident České republiky Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech odvysílal své již. 6. Vánoční poselství občanům České republiky. Záznam poselství máte nahoře ve videu a ke každému z témat, kterých se prezident Miloš Zeman dotkl, by bylo možné napsat článek a polemizovat s panem prezidentem o různých aspektech a pohledech na problematiku, ale to není cílem tohoto článku. Původně jsem chtěl pouze publikovat video s panem prezidentem a nepsat k tomu článek, nicméně jedna věc v poselství mne znepokojila natolik, že si myslím, že to stojí za extra článek. Prezident Miloš Zeman se totiž kromě mnoha jiných věcí dotkl i nezaměstnanosti v ČR a především akutního nedostatku zaměstnanců v konkrétních oborech. Prezident uvedl, že v ČR je více jak 200 tisíc lidí bez práce a podle jeho názoru, kdo je zdravý a nechce pracovat, měl by přijít o dávky v nezaměstnanosti.

S tím lze samozřejmě souhlasit, v tom není problém. S čím ovšem mám problém, to je to samotné tvrzení a vytváření obrazu, že v ČR je skoro čtvrt milionu lidí bez práce a nikomu z nich se nechce dělat. Protože se dlouhodobě pohybuji v oboru z pohledu přeshraničního zaměstnavatele a se situací s pracovním trhem v ČR jsem kvůli tomu dobře seznámen, tak musím vyjádřit hluboký nesouhlas s tím, aby tato armáda nezaměstnaných v ČR byla vykreslována jako horda lidí, kteří parazitují na systému. Pokud jde totiž o jistou skupinu osob určitého sociálně vyloučeného etnika, tak většina z nich vůbec v evidenci nezaměstnaných vedená není, což vám potvrdí kdokoliv, kdo pracuje na Úřadech Práce v konkrétních regionech. Většina těchto osob nečerpá podpory v nezaměstnanosti, protože to ani není možné, protože podmínkou pro výplatu podpory v nezaměstnanosti jsou odpracované měsíce pro předchozího zaměstnavatele. Obvykle je to 12 měsíců soustavné práce (anebo školy), na základě které vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Armádu nezaměstnaných tvoří pohraničí a bývalé průmyslové regiony, nikoliv flákači nebo lemplové, zpráva MPSV to odhalila

Tato skupina osob čerpá peníze od státu jiným způsobem, které nejsou vázány na práci v minulosti, a to jsou přídavky na dítě, sociální příspěvky a také DSP (dávky sociální péče). Ty mohou být jak jednorázové, tak i opakované. Proto si dobře všimněte, pokud jste nezaměstnaní a chodíte na Úřad Práce, že okolo nástěnek postávají jenom žadatelé z řad českých občanů bez “multikulturního původu”. Pokud jde o Úřady Práce, ty už dlouhá léta mají nastavené přísné režimy, že kdo odmítne práci, je vyškrtnut z evidence nezaměstnaných. Pokud ovšem máte děti, a máte jich hodně, velmi záhy zjistíte, že vůbec v evidenci na ÚP ani být nemusíte, protože na výše zmíněných “nepracovních” dávkách pro děti a s nimi spojené sociální příspěvky můžete zajistit existenci své multikulturní rodině. Je proto nutné zdůraznit, proč o tom píšu. Protože zmíněná armáda skoro čtvrt milionu osob není tvořena Romy, cizinci, přistěhovalci apod. Tato armáda vznikla z českých občanů jako produkt strukturální nezaměstnanosti a ekonomické transformace po roce 1989.

Nezaměstnanost v obcích ČR vyjádřená v procentech ke dni 31. 12. 2015

Strukturální nezaměstnanost vznikla v ČR v 90. letech v důsledku likvidace průmyslu v regionech a zastavení výstavby státních a podnikových bytů, které zajišťovaly před rokem 1989 vysokou mobilitu obyvatelstva. Když se podíváme na statistická data [1], kde se bere tato armáda nezaměstnaných, zjistíme podivný efekt a souvislost, která vyrazí dech. Nezaměstnanost totiž lineárně stoupá s každým kilometrem vzdálenosti bydliště člověka od velkého spádového města. Avšak naproti tomu, přesně opačně, fungují sídla firem. Čím blíže velkému městu, tím více firem je registrováno a mají své provozovny v daném místě. Z toho potom vyplývá jedna šokující, ale nijak překvapivá věc: Ceny bytů ve velkých městech dosahují astronomických výšin, a tyto ceny se odráží i do cen nájemního bydlení.

Státní převrat v roce 1989 odsoudil venkov a československý průmysl k likvidaci

Dnešní strukturální nezaměstnanost v ČR je odvozena od rozbití československého hospodářství od roku 1989, které v rámci socialistického řízení se snažilo zajistit občanům Československa zaměstnání doma v místě bydliště anebo v těsné autobusové a vlakové dojezdové blízkosti, tedy nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Všechna ta jednotná zemědělská družstva, kravíny, teletníky, prasečáky, drůbežárny, rostlinná výroba, zpracovatelské závody, pily, traktorové stanice, místní stavební podniky, nábytkářské podniky, místní závody služeb, opravny, pekárny, prodejny Jednoty a dalších spotřebních družstev, to všechno bylo po roce 1989 zlikvidováno a nahrazeno globalizací.

Dnes se maso doveze z ciziny, to samé chleba ve zmražené podobě a v Tescu se to jenom rozpeče v troubě. Jednotná zemědělská družstva zanikla, zmizely postupně místní malé podniky, prodejny, protože v tržním ekonomickém prostředí tyto subjekty podlehly globalizaci a dovozu produkce ze západních zemí. Lidé začali jezdit auty na nákupy desítky kilometrů daleko do supermarketů. Před rokem 1989 něco takového prakticky neexistovalo. Ekonomický ekosystém soběstačnosti státu a národa se zhroutil.

Vánoční poselství Miloše Zemana v roce 2018.

Jenže jedna věc zůstala, nemovitosti. Rodinné domy a baráky vybudované před rokem 1989 na venkově a v malých obcích v ČR dál zůstávají a žijí v nich rodiny. Není to už jako dříve, kdy v obci měli zaměstnání a pracovali pro družstvo, v místních podnicích a závodech, nebo v prodejnách atd. Došlo k brutálnímu rušení autobusové dopravy a dopravní obslužnosti. Většina lidí na venkově si tak musela pořídit osobní auto. Dojíždění do práce autem se však výrazně prodraží a je obvykle limitováno vzdáleností do 30 km, jak vyplývá ze statistik Úřadů Práce. Při překročení hranice 30 km padá ochota lidí vzít nabízenou práci, a to opravdu radikálním způsobem a pracovnice na ÚP obvykle ani nemohou takové chování kritizovat, protože znají velmi dobře místní dopravní obslužnost a vědí, že uchazeč o práci, pokud by dojížděl soukromým autem, by vlastně prodělal na tom, co by si vydělal.

Sociální inženýrství v ČR skončilo totálním krachem, pro lidi v regionech není v místě bydliště a v dosahu dojíždění prostě práce! A za prací do velkoměst se odstěhovat nemohou, nejsou byty!

Dochází tak k zajímavé situaci, kdy v jednotlivých regionech vzniká brutálně vysoká strukturální nezaměstnanost, např. v oboru zemědělské výroby. Farem je dnes málo, většina se zabývá pěstováním řepky a vysoký stupeň mechanizace dnes nevyžaduje tolik lidské síly jako před rokem 1989. To samé platí o hornících. Tato obrovská armáda lidí je dnes nezaměstnaná, a to málo, co z volných pracovních míst zůstalo, to obsazují Poláci skrze polské pracovní agentury, právě proto i na dole Stonava při nedávné tragédii zahynulo 12 Poláků a s nimi jenom jeden Čech. Je to veřejné tajemství, už velmi dlouho, že už se čeká jenom na to, kdy čeští horníci zemřou stářím a zavře se nad nimi hladina a vyřeší se tím i nezaměstnanost na Ostravsku. Nikdo totiž tu situaci nechce řešit, protože v rámci globalizace nemá řešení. Pamatujete si, jak se v 90. letech říkalo, že se horníci rekvalifikují? A víte jak to dopadlo? Sociální inženýři koncem 90. let zjistili, že tak obrovská rekvalifikovaná armáda lidí naruší jiná odvětví a způsobí pro změnu velkou strukturální nezaměstnanost v odvětvích, pro která budou horníci rekvalifikováni.

Horníci dopadli po roce 1989 úplně nejhůř ze všech profesí.

Takže tyto projekty byly potichu zastaveny a horníkům byly nabídnuty předčasné odchody do důchodu, ale později dokonce i bez důchodu, jenom různě vysoké odstupné atd. Pro tolik lidí se zkrátka práce nenajde v regionu. A tady se dostáváme k paradoxu, který vysvětluje celou podstatu problému. Velké firmy vznikají pouze ve velkých městech. Tam je dostatek volných pracovních míst. Jenže lidé nemohou každý den dojíždět z konce republiky na druhý konec, když nezaměstnaný v Beskydech zjistí, že v Plzni je pro něho místo, nebo někdo z vesnice u Znojma zjistí, že v Praze je pro něho flek. Spolu s tím, jak se ekonomická síla přesunula z venkova do měst (pamatujete si, jak se v JZD vydělávaly peníze větší než v Praze a lidé měli přidělované družstevní byty?), tak spolu s tím roste geometrickou řadou cena bytů.

Čína vyřešila mobilitu pracovní síly vybudováním super-rychlostních tratí, ale v ČR je vrcholem umění oprava povrchu dálnice D1 za bezkonkurenčně nejvyšší cenu na světě

Nemluvíme jen o nákupech bytů do soukromého vlastnictví, mluvíme o veškerých bytech, včetně těch nájemních. Takže zatímco v Praze mají firmy nedostatek lidí, na venkově a ve vybraných regionech jako je Ostravsko, Mostecko, Ústí apod. mezitím vyrůstá armáda nezaměstnaných. To samé platí o pohraničí, kolem dokola po hranicích české kotliny, bez výjimky. Nemůžete chtít po rodině, aby dojížděla denně 150 km do krajského města nebo do Prahy za prací, proboha. To by bylo možné třeba v Číně, tam ano, protože tamní vláda sype desítky miliard dolarů do budování “bullet train” systémů rychlovlaků, které se řítí rychlostí 350 km/h mezi dvěma městy, takže z Brna do Prahy vám to zabere ani ne půl hodiny. Jenže, reálie v Číně mají jiný charakter i v dalších oblastech.

Čínský Bullet Train na nové trati mezi Pekingem a Hong Kongem.

Města jsou zasíťována podzemními systémy metra a mohutně organizované hromadné dopravy. Kdyby se lidé z vesnic sjeli do Brna, aby nasedli na vlak do Prahy, kde pracují, kam by odstavili svá auta? Kde by se našly desítky tisíc parkovacích míst? Takže by někdo nejprve musel zasíťovat vesnice v pohraničí a na vesnicích a co především? Někdo by to musel dotovat, protože v souhrnu cestování z Horní Dolní někde v pohraničí do Brna na rychlovlak, kde jízdenka by byla drahá jako cesta na Mars, by bylo pro zaměstnance nerentabilní. Co by vydělal v Praze, to by utratil za denní jízdenky.

Byt v Praze si člověk z venkova koupit nemůže, na to nemá peníze, a nájemní bydlení je tak drahé, že by musel v Praze mít opravdu výjimečně dobře placenou práci. Ve výsledku to potom znamená, že lidé z venkova a z pohraničí jsou nezaměstnaní a berou práci, která je mizerně placená, ale je v místě bydliště, zatímco v Praze a velkých městech je akutní nedostatek pracovních sil a ukrutně vysoké nájmy spojené s nedostatkem bytů, protože podnikové byty dnes už nikdo nenabízí a nájemní bydlení dosahuje astronomických výšin.

Nejsou byty! A ty, které jsou, nejsou dosažitelné pro dělníky, ale pouze pro spekulanty s nemovitostmi a vysokopříjmové rodiny z nedělnických profesí

A tím známe odpověď na otázku, kde se vzala po roce 1989 obrovská čtvrtmilionová armáda nezaměstnaných. Jsou to lidé, kteří nikdy nedosáhnou na volná místa v Praze a okolí, kde je největší koncentrace a poptávka po pracovnících, protože se tam nikdy nedostanou. Nemají jak dojíždět za prací tak daleko a nemají jak bydlet někde v blízkosti práce ve velkém městě. Strukturální rozvrat zaměstnanosti v 90. letech způsobil, že v pohraničí a v bývalých průmyslových regionech je armáda lidí, pro kterou jsou volná místa příliš daleko od jejich bydliště a odstěhovat se za těmito pracovními místy už není možné, na rozdíl od doby před rokem 1989, kdy podniky a závody nabízely pracovníkům z celého Československa možnost přestěhování do podnikových bytů. Taková je pravda a taková je realita, kde se vzalo více jak 200 tisíc lidí bez práce, pane prezidente.

Nabídky práce v místě bydliště. Dříve plná nástěnka, dnes malý kus papíru.

Nejsou to lemplové a flákači, ale oběti ekonomické transformace 90. let minulého století, jejímž výsledkem je armáda lidí bez práce, protože v místě svých domovů, kde do roku 1989 budovali svoji ekonomickou soběstačnost, již nemají pracovní příležitosti kvůli rozvratu ekonomické spotřeby a výroby. Lidé musí mít práci, aby mohli bydlet. A platí to i obráceně, lidé musí mít byty, aby mohli pracovat. Pokud jim nedáte byty tam, kde cizí společnosti staví své podniky v ČR, to znamená někde u Prahy a v podobných místech, potom se nemůžete divit, že na jedné ruce máte firmy v Praze, které si stěžují na nedostatek lidí, a na druhé ruce máte v regionech a na venkově armádu nezaměstnaných. A tyto firmy potom jdou na vládu a chtějí, aby zvýšila kvóty pro pracovní migranty z východních zemí. Aby oni tu práci vytrhli a ta volná místa v ČR zalepili.

Roboti nahradí lidi, protože za roboty se nemusí platit odvody, nemusí se jim platit mzdy a roboti nemusí dojíždět za prací, ani nemusí bydlet!

Tím ale vzniká pouze další tlak na zvyšování cen bytů a nájemního bydlení v Praze, protože zaměstnavatel ubytuje Ukrajince a Bulhary na ubytovně, takže ceny nájemného vyletí nahoru dokonce už i na ubytovnách. Proč např. česká vláda nezavede stejný zákon, který platí v Číně? Tam platí tzv. “vázací dekret”, který povoluje výstavbu nového závodu jen v případě, že na deklarovaný počet zaměstnanců závodu je majitel firmy povinen v místě závodu, resp. v jeho dostupné blízkosti, zajistit regulované nájemné, česky bychom tomu říkali podnikové byty. Pokud investor toto nesplní, vláda neudělí povolení ke stavbě podniku.

Čínská vláda se tím snaží dostat i do malých provincií spolehlivé investory a podniky tak, aby byly blíže k nezaměstnaným Číňanům. Nechápu třeba, proč vláda ČR povolila panu Jeffu Bezosovi z Amazonu postavit velkosklad u Prahy, když daleko lepší místo by bylo na Ostravsku? Letiště tam mají, dráhu také, ideální místo a podpořilo by to zaměstnanost v regionu, kde nezaměstnanost atakuje celorepubliková maxima. Zajímavé přitom je, že Amazon zajišťuje svozy a odvozy pracovníků z Prahy, takže jak je vidět, firmy umí zaměstnance k sobě dopravit, když chtějí.

Robot na lince v japonské továrně.

Velmi mě proto znepokojilo to, že pan prezident chce nedostatek pracovních sil v ČR výhledově vyřešit prvkem globalizačního nástroje řízení, kterým je 4. průmyslová revoluce a jmenovitě robotizace a digitální ekonomika. S těmi argumenty pana prezidenta sice souhlasím, že je to objektivní proces a nelze se robotizaci vyhnout, protože robotizace a autonomní systémy jsou produktem globalizace v rámci posthumanismu, který řádí už i v České republice jako černá ruka, ale nelze tento systém apriori upřednostňovat jako lék na nízkou efektivitu práce lidí a nedostatek pracovních sil.

Umři brzy, občane, a buď dobrý! Pomůžeš tím ekonomice a snížíš náklad státu na výplatu důchodů. Výhodou robotů jsou náklady. Není potřeba jim vyplácet mzdu, není potřeba za ně platit zdravotní a sociální pojištění a hlavně, roboti nebudou nikdy žádat a pobírat starobní důchody. Roboti tím pádem vyřeší neřešitelnou důchodovou otázku. Žádná reforma nebude třeba, protože v rámci posthumanismu se člověk nechá dožít na nějakých dávkách ve stáří a populace se sníží na nezbytnou velikost.

Člověk ztratí lidskou formu, nejprve v sociální rovině, poté v ekonomické, a nakonec i v biologické!

Zbývající část populace bude připravována na změny podnebí na planetě Zemi, na nedostatek pitné vody, na vzrůstající teploty podnebí, na migraci a mísení etnik. A od robotů je jenom malý krok k bionice, augmentacím člověka a nakonec k singularitě a splynutí člověka se strojem. Když člověk změní svoji biologickou tělesnou schránku za mechanické tělo (android) a později za datové simulované úložiště (simuloid), éra posthumanismu přejde v transhumanismus a člověk zmizí z povrchu planety, ale bude žít dál, ale v jiném nosiči, který už nebude z masa a kostí.

Když slyšíme od prezidenta globalistické vize o posthumanismu, kdy nedostatek pracovních sil vyřeší roboti, zatímco armádu lidí bez práce někdo označí za lidi, kterým se nechce pracovat, potom vidíme proces programovaného zániku lidského genomu, říkejme raději biogenomu. Už dnes lidé nemají peníze na koupi bytu, brzy nebudou mít ani na nájem. Budou se stěhovat z velkých měst do malých. V důsledku toho porostou ceny bytů a nájmů i v malých městech. Uzavřený kruh a nové dostupné a levné nájemní dělnické byty se nestaví.

Budoucnost? Ne, to již je současnost.

Proces se bude šířit jako rakovina a pokud se nezastaví, dopadneme v ČR jako v Indii, kde miliarda lidí žije na smetištích, kasta tzv. nedotknutelných a připadá jim to jako život, který si zaslouží, protože nemají peníze na cestování do dalekých indických velkých měst za prací. Pozor tedy na tyto procesy koncentrování průmyslu do velkých měst, zatímco venkov a pohraničí se stávají lokalitami s vysokou nezaměstnaností, nulovou výrobou, minimálním zájmem investorů. Čína rozumí tomu, proč je nutné spolu s podniky stavět i byty, protože ekonomika státu stojí na rodině. A rodina, pane prezidente, musí mít v první řadě kde bydlet, a teprve poté může docházet/dojíždět do práce. Pokud ekonomická transformace po roce 1989 rozbila podnikovou a státní bytovou výstavbu, zaměstnanost v pohraničí, regionech a na venkově, potom bez přísné změny investičních pravidel a povinné výstavby podnikových bytů pro podporu stěhování zaměstnanců a rodin se žádné změny nedočkáme. Chápu ale, že roboti mají ještě jednu výhodu: nepotřebují nikde bydlet!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Enni
Návštěvník
Enni

Pan prezident tomu nemůže již rozumět on bydlí na hradě a nás většina ostatních bydlí v podhradí.

Hlavně že má své rádce,kteří ho plácají po ramenou a posilují jeho stařeckou ješitnost .
Aby to pak nedopadlo jak té pohádce……”.já bych si ten zámek od Vás koupil pane králi,ale jenom kvůli Vám”……

xmarek
Návštěvník
xmarek

Doufám, že se dotkl toho: http://bit.ly/2AfrSJW jak vydělat prachy? Jak ovládat lidi a hlavně jak se zařídit pro SEBE:
“Buďte sobci, neustupujte” MX

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Prosli jsme stejnym procesem jako Zapad o desetileti nebo trochu dele pred nami. Snad jen s tim rozdilem ze tam jeste zustaly jakes-takes fungujici odbory. Ne se vsemi treba anglicka “Maggie” Tchatcher alias Zelezna Lady zatocila, ale efekt byl stejny jen potkal jina odvetvi.
“Nebyt Japoncu, kteri umeji tak dobre stavet lode
mohli dodnes jeste zustat doky v Clyde otevrene”
– zpival tehdy Roger Waters v jedne pisni Pink Floyd z r. 1983.
Pozdeji Maggie utnula i pridel mleka detem v materskych skolach a vyslouzila si tak prezdivku “odtrhovacky” (Tchatcher snatcher).
Zmizely ikony – motocyklove firmy a za automobilovy prumysl se nakonec zarucilo Nemecko. Kdyz tam postavila Honda svoji pobocku a vytvorila 100 pracovnich mist tak pely noviny pochvalne ody.
Co se rozrostlo do obludnych rozmeru byly – banky. Londynske City se samozrejme nic nedotklo.
Vyvoleni zustanou vyvoleni a gojove jen cumi. To pan prezident dobre vi – jsme prece vsichni Zide, after all – nebo ne?

Tomáš Kubačka
Návštěvník
Tomáš Kubačka

co naplat, Zeman je holt přece jen globalista, byť globalista trochu jiného ražení než naši naši běžní eurohujeři

Daniel
Návštěvník
Daniel
jimie
Návštěvník
jimie

vážený pane,naprosto úžasně popsaná a vysvětlená skutečnost…..tohle by si povinně měli přečíst všichni naší-námi volení politici.

Enni
Návštěvník
Enni

Vážení,
pohybuji se hodně mezi lidmi a mám široké spektrum klientů.Zkuste se zeptat kámošky na poště kolik bere 4 členná cikánská rodina včetně příplatků a budete chtít brečet.Za to průměrný občan dře od rána do večera

Na sociálce kam chodí pro dávky mají svého konzultanta ( zdarma) s Mgr. titulem,který za ně vše vypisuje a radí na jaké dávky mají nárok.Přijdou to jen podepsat.
To jen Vás pošlou minimálně 3x tam a zpátky pokud potřebujete příspěvek na bydlení.O ostatních dávkách a nárocích nemáte ani potuchy a hlavně nikdo se o tom s Vámi bavit nebude.To jsou služby jen pro menšinu.

Pokud navíc takového diskriminovaného občana ubytujete.Chodí Vám za nájem pravidelně platba přímo od státu nehledě na to, kolik si řeknete plus inkaso.Zdůrazňuji kolik si řeknete.Nevěříte vyzkoušejte.Mají i svého koordinátora ,který jim bydlení zprostředkuje přes nabídky na internetu,protože když do emailu napíše Mgr.tak si myslíte,že je to bydlení pro úplně jinou skupinu.

Nevím jestli je lepší brečet lítostí nebo vzteky.

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

nerad vám beru iluze ale ta romská rodina dostane to samé,co by jste dostala vy v případě že budete ve stejné situaci jako oni,v čem snad máte pravdu je že můžou být na tom úřadě lidi kteří jim poradí protože v problematice soc. dávek se problém vyznat studovaný člověk,ne pologramotný rom a s těmi neomezenými příspěvky je to taky pitomost,dřív to snad takhle bylo ale s tím je konec,města mají zpracovanou mapu cen nájmů a podle toho vyplácejí příspěvky a to se nebavím o tom,že některá města mají bezdoplatkové zony ve městě kde příspěvek na bydlení nedostanete.Takže tu šíříte klasický HOAX.

Enni
Návštěvník
Enni

Mám hodně velkou rodinu na obou sociálních stranách,takže vím o čem mluvím.

Karin
Návštěvník
Karin

Samolibý namyšlený geront Mlhoš Becherovka rád kecá a provokuje. Obklopen pochlebující hradní čeládkou a izolován ve svém paláci již není schopen ani ochoten vnímat reálný stav, ve kterém se Česko dnes nachází. Hlubší otázky si neklade, protože ví, že se stejně u nás řešit nebudou. Naše země se stále hlouběji propadá do vazalského koloniálního postavení a stává se laciným sloužícím neoliberálního kapitalismu vtěleného do tzv. Washingtonského konsenzu.
Ocitli jsme se na periférii, a to jak z hlediska ekonomického, tak i politického a myšlenkového. V předklonu plníme zájmy upadajícího hegemona a na tom, že jsme se začlenili do světové ekonomiky na bazi kolonie a v tomto vazalské postavení setrváváme dodnes, nese lví podíl i on.

Xerigordon
Návštěvník
Xerigordon

Proč např. česká vláda nezavede stejný zákon, který platí v Číně? Tam platí tzv. “vázací dekret”, který povoluje výstavbu nového závodu jen v případě, že na deklarovaný počet zaměstnanců závodu je majitel firmy povinen v místě závodu, resp. v jeho dostupné blízkosti, zajistit regulované nájemné, česky bychom tomu říkali podnikové byty. Pokud investor toto nesplní, vláda neudělí povolení ke stavbě podniku.
——————–
Ale tato vláda není česká, víme? Jsme na tom podobně jako okupovaní Palestinci Ussraelem Satanovy synagogy v jejich vlasti, i když zatím v sofistikovanější podobě.
Promiňte, ale nás góje nemusí zajímat válka židovských frakcí mezi sebou.

r.m.
Návštěvník
r.m.

Kromě závěru Miloš blábolil. Nevím proč, když odmítnu práci vychcaného zlodějského zaměstnavatele, mám přijít o sociální zajištění. To zajištění si vybojovali naši předkové, aby zaměstnavatelé museli zlepšit mzdy i pracovní podmínky, aby nikdo nemusel zoufalej otročit ve špíně za pár drobných.

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

Mýlíte se, podporu v nezaměstnanosti máte mít jen na dobu nezbytně nutnou,než si najdete druhé zaměstnání,nemůže to být o tom jestli se vám práce líbí nebo ne,pokud chcete lepší práci,dodělejte si vzdělání,popř, různé kurzy,státní pokladna tu není od toho aby platila každému,komu se nelíbí jeho práce,takových by bylo a to prosím v situaci kdy práci seženete na druhý den,třeba hůře placenou ale seženou i lidé s nízkým vzděláním,nějaký čas se určitě vydržet dá než si člověk sežene něco lepšího.

anonym
Návštěvník
anonym

blackhorse
Stát rozdává pplnými hrstmi do OSN, na podporu rozvojových zemí, stát rozdává peníze pro uprchlíky, stát si platí nadbytečný a neschopný aparát, nehorázné platy poslanců a ještě nehoráznější platy a doživotní výsluhu europoslancům, stát prošustroval a prošanstročil miliardy ve španěch zakázkách a různých arbitrážích, stát na mě chce 50 % mého výdělku na dani, a z takto zdaněné mzdy chce ještě 22% DPH a k tomu ještě nehorázné spotřební daně (70%) na další spotřební zboží, jako cigarety a alkohol.
Všechno tohle co stát za naše peníze provozuje se započítává do HDP a proto je naše české HDP vysoké, ale naše mzdy a důchody jsou na úrovni -sotva se z toho dá živořit, když bydlím ve vlastním, když platím nájem není to dost ani na chcípnutí hlady.
Podporu v nezaměstnanosti nikdo nebude zneužívat, pokud bude naše práce ohodnocená jako na západě a nejen jako na západě ceny nájmu, energií, benzinu a vody.

Takže podle vás, každý, kdo hledá práci, musí přijmout i tu špatnou a mizerně placenou, jen aby nevisel státu na krku? Možná by bylo opravdu dobré, aby ti absolventi sociálních zbytečných fakult, pro ktreé hlavně práce není, chodili zametat chodníky za minimální mzdu, aby konečně stát a jeho přisluhovači pochopili, že i obyčejný člověk nemůže z minimální mzdy žít. Pak by se možná dostali na evropskou úroveň i platy intelgence a neutíkala by na západ za lepší mzdou.

Jaris
Návštěvník
Jaris

blackhorse
Mate pravdu jen napul, takovou politicky korektni. Jiste, jsou lidi, kteri pracovat nechteji a nebudou. Takovi cikani jsou zarnym prikladem nicnedelaku s rukama dozadu. Presto parazituji na danovych poplatnicich. Vyse psany komentar o sumach, ktere ciganiska dostavaji, je vuci ceskemu pracujicimu cloveku nemravny. Presto, jak se zda, tyhle cikanske lenochy a prizivniky do prace nikdo nenuti. Na dvojity standart nehraju. Vsem je treba merit stejnym metrem a pak se muzeme bavit dal.

čtenář
Návštěvník
čtenář

Nemáte pravdu ani napůl, jste mimo jak ta jedle. V dnešní době, navzdory oficiálním mýtům, je obrovský problém najít jakoukoli práci. Vysokoškoláci i maturanti se mohou jít vyfotit. Relativní, občasná poptávka je pouze po řemeslnících.
Upřímně Vám přeji držkopád na sociální dno této “prosperující” země, plné “pravdy a lásky”. Pak zjistíte, že i s celou svou pracovitostí a vzděláním se MŮŹETE JÍT AKORÁT VYCPAT, pokud se znelíbíte nějakým personalistkám či úředníkům, atd.

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

kdo má dnes problém najít práci?Mě loni propustily ze zdravotních důvodů po patnácti letech,do týdne jsem měl práci druhou a přitom jsem zkusil hledat něco dalšího,někde mě nepozvali ani na pohovor ale pak byli takoví kteří mě chtěli hned dát práci,prostě je to o myšlení lidí,pokud uvažujete způsobem: to je málo placené,blbá práce,směny a podobně tak se nedivte že někdo nenajde práci a to jsem člověk který se živí rukama,manuální prací,kdo chce,hledá řešení,kdo nechce,brečí a natahuje ruce.

Enni
Návštěvník
Enni

To je právě ono,práci rukama seženete vždy,ale na co je tedy všechno profesní vzdělání a školy?
Moje matka šla do práce v 15 letech,protože její rodiče neměli ani na to ,aby ji živili než se vyučí.
TAHLE DOBA SE MÁ PODLE VÁS VRÁTIT ??