Vakcíny proti COVID-19 jsou ve skutečnosti trojskými koni magnetogenetiky na dálková ovládání...

Vakcíny proti COVID-19 jsou ve skutečnosti trojskými koni magnetogenetiky na dálková ovládání lidských mozků? Virginská univerzita již v roce 2016 úspěšně otestovala virus, který v mozku myši vytvoří zmagnetizované neurony, které lze poté zapínat a vypínat elektromagnetickým polem jako pomocí dálkového ovládání! Total Control skrze Remote Control? Dostanete imaginární virus, na virus dostanete vakcínu, která nevytvoří imunitu, zato vám ale zjevně zmagnetizuje ruku a najednou školáci po zapnutí dálkového ovládání popadají před školou na zem? Už to není konspirace, je na to vědecká studie!

Vakcíny proti COVID-19 jsou ve skutečnosti trojskými koni magnetogenetiky na dálková ovládání lidských mozků? Virginská univerzita již v roce 2016 úspěšně otestovala virus, který v mozku myši vytvoří zmagnetizované neurony, které lze poté zapínat a vypínat elektromagnetickým polem jako pomocí dálkového ovládání! Total Control skrze Remote Control? Dostanete imaginární virus, na virus dostanete vakcínu, která nevytvoří imunitu, zato vám ale zjevně zmagnetizuje ruku a najednou školáci po zapnutí dálkového ovládání popadají před školou na zem? Už to není konspirace, je na to vědecká studie!

Žijeme ve světě, který je prostoupený a ovládaný spiknutím tak obrovským a nevídaným, že drtivá většina lidí takovou představu odmítne jako absurdní nesmysl. Něco takového by přece elity neudělaly, to je přece vyloučené, okamžitě napadne každého obyčejného člověka. A přitom ve skutečnosti je to ještě horší, než nabízí ty nejhrozivější údajné konspirační teorie.

Konceptuální gramotnost je opravdu zvláštní věc. Zatímco drtivá většina lidí vidí na zemi střepy, konceptuálně gramotný člověk se nedívá dolů na podlahu, ale upírá zrak na polici na zdi, kde je volné místo a mezi skleničkami je jedna mezera, chybí tam šestá do tzv. kompletního servisu. Ty střepy na podlaze jsou totiž projevem skleničky, kterou někdo shodil z police. A proč ji shodil?

Neuronová síť

Drtivá většina populace dnes vidí mrtvé, nemocné, nakažené, očkované, testované, netestované, izolované, registrované, neregistrované, a to všechno zdánlivě kvůli viru. Virus je jako gravitace, která způsobila rozbití té zmíněné skleničky z police. Jenže, kdo ji postrčil? Kdo vyrobil virus? A proč by někdo chtěl vytvářet střepy na zemi? No, tak pokud si pokládáte tyto otázky, máte konceptuální myšlení. Hned na začátku je třeba říct, že vládám všech zemí nikdy nešlo o zdraví obyvatelstva. A nešlo ani o peníze a zisky, tedy globalistům, u politiků je to jinak, o peníze jim jde vždy v první řadě, ale o nich se teď bavit nebudeme.

Na světě je mnohem více nemocí, které zabíjí řádově každý rok mnohem více lidí, ale žádná plošná očkování a povinná testování se na ně neprovádí. O zdraví obyvatelstva nikdy nešlo. O co šlo ve skutečnosti, je vyvolání krize, která následně ospravedlní uplatnění krizového řízení a krizových, rozuměj nevídaných a skandálních, pravomocí vládních úředníků a ministrů zdramini na pokyn globalistů nad lidskými životy obyčejných goyim. Tato krize zároveň vládám a globalistům umožní obcházet zákony, lidská práva a dokonce Ústavu. A přesně k tomu takhle došlo od loňského jara.

Absurdní procesy řízení jsou poznávacím znakem globálních konceptů. Jedná se o projevy nedokonalých záminek k ospravedlnění brutálních plánů s populací

Když spadne sklenička z police na zem a vzniknou střepy, tak normálního člověka napadne sebrat smeták a lopatku. Globalisty ale napadne toho využít jako záminky a zavést povinná sledování obyvatel domu, umístění skenerů a kamer na všechny dveře v domě, podmiňovat vstup do daných místností splněním podmínek, vlastnictvím dokumentu o bezpečnosti. Aby už nespadla žádná sklenička z police v domě, musí být všichni v domě pod trvalou a neustálou, totální kontrolou, dozorem a sledováním.

Shozená sklenička z police se stala záminkou pro Total Control všech obyvatel v domě. A proč by někdo kvůli střepům a rozbité sklenici sledoval lidi? To je absurdní, že? A já na to odpovím: A proč by někdo kvůli jakési nové chřipce nutil lidi k trvalému očkování, prokazování se covidovým pasem a zakazoval jim vstup do obchodu, do hospody, do práce, nebo do školy? Ano, je to stejně absurdní. A konceptuální gramotnost znamená, že když je něco absurdního, je pro to jediné možné vysvětlení: Je to součást něčího plánu, rozuměj konceptu! Někdo skleničku úmyslně někam postavil a potom ji shodil, aby měl záminku k boji proti střepům. A pouze ti, kteří vědí, o co jde doopravdy, se smějí tuposti všech ostatních. A takhle se smějí globalisté všem naivním lidem, kteří uvěřili pohádce o vakcíně, která vrátí zdraví a svobodu.

Bill Gates v dobrém rozmaru, všechno se mu daří

Absurdnost je totiž velmi často poznávacím znamením globálních konceptů. Pamatujete, jak Evropská unie řešila zakřivení banánů, nebo jak jí vadily 100W žárovky? Ano, to byly typické absurdity, které ale byly součástí konceptu na přesun veškerých silových pravomocí z národních vlád do Bruselu. A současná absurdita okolo viru je součástí konceptu globalistů na zavedení totální kontroly nad obyvatelstvem, nad jeho pohybem, nakupováním, utrácením, placením, komunikováním a vyjadřováním. Souhrnně se tento plán označuje jako Total Control. A nejde jen o kontrolu obyvatelstva, ale doslova o jeho ovládání.

V angličtině slovo “control” znamená “ovládat“, zatímco v češtině “kontrolovat” má lehce posunutý význam ve smyslu “hlídat” něco nebo někoho. Ale v konečném důsledku je to de facto totéž a globalisté neusilují o nic jiného, než je úplná a totální kontrola, která bude spočívat v konečné fázi v ovládání myšlení obyvatelstva na plošné a hromadné úrovni. Dostali jsme do redakce zajímavý odkaz na článek z roku 2016 z britského listu The Guardian. Již před 5 lety totiž Virginská univerzita představila magnetogenetiku, tedy ovládání lidského organismu a mozku magnetismem.

Virginská univerzita otestovala virus, který umí v buňce nakódovat magnetický protein, který se přichytí v mozku na neuronu, který lze potom radiofrekvenčně vypínat a zapínat

Výzkumníci ve Spojených státech totiž vyvinuli novou metodu ovládání mozkových neurálních obvodů spojených se složitým chováním zvířat, a to pomocí genetického inženýrství, které vytvořilo zmagnetizovaný protein, jenž na dálku aktivuje specifické skupiny nervových buněk. Doprava proteinu probíhá nepřímo pomocí viru, jehož RNA jádro má zakódovaný Magneto protein, který si vyrobí sama neuronová buňka po infikaci tímto virem. Pochopení toho, jak mozek vytváří chování, je jedním z hlavních cílů neurovědy – a zároveň jednou z jejích nejobtížnějších otázek. V posledních letech vědci vyvinuli řadu metod, které jim umožňují na dálku ovládat určité skupiny neuronů a zkoumat fungování neuronových obvodů.

Magnetogenetika – Magnetické či radiofrekvenční pole ovlivňuje neuron

Nejúčinnější z nich je metoda zvaná optogenetika, která umožňuje výzkumníkům zapínat nebo vypínat populace příbuzných neuronů v časovém měřítku milisekund na milisekundu pomocí pulzů laserového světla. Jiná nedávno vyvinutá metoda, nazývaná chemogenetika, využívá upravené proteiny, které jsou aktivovány navrženými léky a mohou být cíleny na specifické typy buněk. Ačkoli jsou obě tyto metody účinné, mají své nevýhody.

Optogenetika je invazivní, vyžaduje zavedení optických vláken, která dopravují světelné pulzy do mozku, a navíc je rozsah, v jakém světlo proniká hustou mozkovou tkání, značně omezen. Chemogenetické přístupy překonávají obě tato omezení, ale obvykle vyvolávají biochemické reakce, které trvají několik sekund, než aktivují nervové buňky. Nová technika vyvinutá v laboratoři Aliho Gülera [1] na University of Virginia v Charlottesville a popsaná v publikaci [2] v časopise Nature Neuroscience je nejen neinvazivní, ale dokáže také rychle a reverzibilně aktivovat neurony.

Protein “Magneto” dopravovaný do těla virovou cestou

Několik dřívějších studií ukázalo, že proteiny nervových buněk, které se aktivují teplem a mechanickým tlakem, lze geneticky upravit tak, aby se staly citlivými na rádiové vlny [3] a magnetická pole [4], a to připojením k proteinu uchovávajícímu železo zvanému feritin nebo k anorganickým paramagnetickým částicím. Tyto metody představují významný pokrok a byly již například použity k regulaci hladiny glukózy v krvi u myší [5], ale zahrnují více složek, které musí být zavedeny samostatně. Nová technika navazuje na tuto dřívější práci a je založena na proteinu zvaném TRPV4, který je citlivý jak na teplotu [6], tak na tahové síly [7]. Tyto podněty otevírají jeho centrální póry a umožňují průchod elektrického proudu buněčnou membránou; to vyvolává nervové impulzy, které se šíří do míchy a pak až do mozku.

Grafické znázornění funkce Magneto proteinu

Güler a jeho kolegové usoudili, že magnetické točivé (nebo rotační) síly by mohly aktivovat TRPV4 přetažením jeho centrálního póru, a proto použili genové inženýrství k fúzi proteinu s paramagnetickou oblastí feritinu spolu s krátkými sekvencemi DNA, které signalizují buňkám, aby dopravily proteiny k membráně nervové buňky a vložily je do ní. Když tento genetický konstrukt vložili do buněk lidských embryonálních ledvin rostoucích na Petriho miskách, buňky syntetizovaly protein “Magneto” a vložily jej do své membrány. Aplikace magnetického pole aktivovala upravený protein TRPV1, což se projevilo přechodným zvýšením koncentrace vápenatých iontů v buňkách, které bylo detekováno fluorescenčním mikroskopem.

Nejprve test na akvarijních rybičkách a ovládání jejich mozkových impulsů pro únik

Poté vědci vložili sekvenci Magneto DNA do genomu viru spolu s genem kódujícím zelený fluorescenční protein a regulačními sekvencemi DNA, které způsobují, že se konstrukt exprimuje pouze v určitých typech neuronů. To zajišťuje adresně přesné doručení do konkrétního místa v mozku. Poté vpravili virus do těla myší, přičemž se zaměřili na entorhinální kůru, a provedli pitvu mozku zvířat, aby identifikovali buňky, které vyzařovaly zelenou fluorescenci. Pomocí mikroelektrod pak prokázali, že působení magnetického pole na plátky mozku aktivuje Magneto tak, že buňky produkují nervové impulsy.

Aby zjistili, zda lze Magneto protein použít k manipulaci s neuronální aktivitou u živých zvířat, vstříkli Magneto akvarijním rybkám, tzv. zebřičkám (lat. Taeniopygia) a zaměřili se na neurony v trupu a ocasu ryby, které normálně řídí únikovou reakci. Poté umístili zebřičky do speciálně zkonstruovaného zmagnetizovaného akvária a zjistili, že působení magnetického pole vyvolává podobné manévry jako při únikové reakci. Tohoto experimentu se zúčastnilo celkem devět zebřiček a následné analýzy ukázaly, že každá rybka obsahovala asi 5 neuronů exprimujících Magneto protein.

Vědci ovládali myši na dálku pomocí zapínání a vypínaní centra pro vyplavování dopaminu v mozku

V posledním experimentu vědci vstříkli Magneto do striata volně se chovajících myší, což je hluboká mozková struktura obsahující neurony produkující dopamin, které se podílejí na odměňování a motivaci, a poté zvířata umístili do přístroje rozděleného na zmagnetizované a nezmagnetizované části. Myši exprimující Magneto trávily mnohem více času v zmagnetizovaných oblastech než myši, které ho neměly, protože aktivace proteinu způsobila, že striatální neurony, které ho exprimovaly, uvolňovaly dopamin, takže myši považovaly pobyt v těchto oblastech za odměnu. To ukazuje, že Magneto může na dálku ovládat odpalování neuronů hluboko v mozku a také řídit složité chování. Neurovědec Steve Ramirez [8] z Harvardovy univerzity, který používá optogenetiku k manipulaci se vzpomínkami [9] v mozku myší, říká, že studie Virginské univerzity je “drsná” [10].

Virus nesoucí zakódovaný komplex Magento proteinu, který na sebe váže železo

Předchozí pokusy (využívající magnety k ovládání aktivity neuronů) potřebovaly k tomu, aby systém fungoval, několik komponent – injekci magnetických částic, injekci viru, který exprimuje kanál citlivý na teplo, fixaci hlavy zvířete tak, aby cívka mohla vyvolat změny magnetismu,” vysvětluje. “Problém s vícesložkovým systémem spočívá v tom, že je zde velký prostor pro to, aby se každá jednotlivá část porouchala.

Tento systém je jediný, elegantní virus, který lze vpravit kamkoli do mozku, což technicky usnadňuje a snižuje pravděpodobnost, že se pohyblivé části systému rozbijí,” dodává, “a jejich behaviorální vybavení bylo chytře navrženo tak, aby obsahovalo magnety tam, kde je to vhodné, takže se zvířata mohla volně pohybovat.” Magnetogenetika je tedy důležitým přírůstkem do sbírky nástrojů neurovědců, který se bude nepochybně dále rozvíjet a poskytne vědcům nové způsoby studia vývoje a funkce mozku.

Viry dokáží cíleně do mozku dopravovat magnetické proteiny, které si vyrábí samy buňky pomocí RNA šablony z viru, a to je šok!

Tato šokující studie má dalekosáhlé důsledky. Za prvé, už je jasné, proč očkovaní lidé prokazují v mnoha případech známky zmagnetizování těla. Za druhé, už je jasné, jakým způsobem lze magnetismus do těla (nejen laboratorní myši) dopravovat pomocí virů, resp. pomocí mRNA. Virus obsahuje RNA, podle které neuronová buňka nakóduje magnetický protein, který se přesně a adresně uchytí na vybraném místě v neurální síti v mozku. A za třetí, už je jasné, že to není konspirace. Virus s upravenou RNA tak může kódovat Magneto proteiny, které se poté uchycují v mozku tak, že lze potom elektromagnetickými vlnami, rozuměj radiofrekvenčně, zapínat a vypínat ty neurony, ke kterým je Magneto protein přichycen.

Čipy na nebo pod kůží doplní dálkové ovládání lidí

Panebože, řeknete si teď, najednou to dokonale do sebe zapadá, proč globalisté chtějí naočkovat všechny a všechno, dokonce i zvířata! Neusilují o nic menšího, než je Total Control mozků celé populace pomocí bezdrátových sítí. Doslova bychom mohli říct, že stačí z letadel rozsypat viry, které v buňkách lidí budou kódovat Magneto proteiny, a tím dojde k převzetí Total Remote Control (totálního dálkového ovládání) nad celou populací pomocí bezdrátových sítí a vysílačů. Pořád vám to ještě připadá jen jako konspirace?

To už stojí za páchání apartheidu na vlastním obyvatelstvu ze strany vlád, že? To už stojí za pošlapávání Ústavy a lidských práv. To je totiž tak obrovský nástroj moci, kterému žádná vláda nedokáže odolat. Proto český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch znovu v úterý prohlásil [11], že pokud školáci od září nebudou naočkováni, anebo přinejhorším pravidelně testováni, nebudou smět zpívat, budou muset svačit a obědvat odděleně, děti budou vyčleněné a segregované. Panečku, ani nacisté se takto nechovali, aby rozdělovali ve třídách děti při svačinách.

Český ministr zdramini chce české školáky psychickým terorem a segregací donutit k očkování

Jenže ano, když si uvědomíte, že člen Aspen Institutu v roli ministra zdramini plní globalistickou zakázku na nainstalování dálkového ovládání do všech obyvatel republiky, včetně dětí, tak tím je to dané. Budování 5G a WiGig sítí tak najednou dává jasný smysl. A najednou už je jasné, co se stalo na konci školního roku před policejní školou v Sokolově. Jako na povel s sebou seklo na zem ve stejné chvíli několik dětí [12].

A protože jde o děti policejní školy, rodiče musí mlčet jako hrob. Chápete? Každému chtějí do nosu strčit špejli, každému chtějí vstříknout vakcínu, a ne jednou, ale třikrát během 1 roku. Právě jsme svědky absurdity, kdy kvůli nové chřipce se smrtností nula nula něco ve srovnání s jinými epidemiemi se likvidují občanská a lidská právě, dochází k segregaci dětí ve školách a k apartheidovému rozdělování obyvatelstva, které se musí prokazovat certifikáty, aplikacemi, při vstupu prakticky kamkoliv.

Klaus Schwab, šéf Světového ekonomického fóra se svojí knihou Čtvrtá průmyslová revoluce, kde předpověděl přechod světa k transhumanismu. Nešlo ale o předpověď, ale o dopředu nachystaný plán

Záminka rozbitých střepů na podlaze se tak stala nástrojem nastolení Total Control režimu v celém domě a nikdo, až na výjimky, se neodváží ani ceknout a zařvat: “Ale vždyť je to jen blbá sklenička!” Nikdo si proto ani nedovolí zařvat, že je to jen blbá chřipka, protože všude v domě visí plakáty a cedule, že střepy zabíjejí, způsobují strašnou smrt, ohrožují zranitelné. Ano, o skleničku a střepy nikdy nešlo.

Někdo usiloval o zavedení totální kontroly nad obyvateli celého domu. A potřeboval k tomu záminku. Střepy nebo virus, éto vsjo róvno. Studie z roku 2016 z USA tak dává odpověď, proč virová hysterie, očkování, magnetické paže a kolabující školáci před policejní školou najednou spolu dohromady vytvářejí jasný obraz, co je konečným plánem celého konceptu. Ukotvení celosvětové kontroly nad populací a nad jejím chováním, myšlením a projevy!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Lynn
Návštěvník
Lynn

V článku je popsáno to, co se na nás chystá. Chybí tam však to, jak se z toho dostat. V jednotě je síla, nelze však doufat, že se najde dostatek lidí, kteří se sjednotí a vzepřou. Jen idiot nechápe, že už tu nejde o zdraví, bohužel zaúřadoval strach a lidé raději lžou sami sobě. Pořád však zůstává jedna cesta, která dokáže člověka ochránit přede vším zlem i před těmi, kdo jsou na Zemi nejmocnější. Ta cesta je obrátit se k Bohu upevnit či navázat s Ním osobní vztah a poslouchat Ho. Jiná cesta není.

Pokud někdo čte, že se na něho chystá nějaké neštěstí, kterému nedokáže zabránit, jen to v něm vyvolává strach. A to je to nejhorší, co člověk může dělat. Návod, jak překonat strach je zde https://www.bibletv.cz/tema/strach

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Opravdu? Napriklad lide v Afganistanu take spolehali na Boha. A co takhle zname rceni: Pomoz si sám a Bůh ti pomůže.

Marcela
Návštěvník
Marcela

Vypadá to, že těch vakcín bude opravdu víc druhů. Jeden náš známý se nechal naočkovat a v místě vpichu mu nedrží magnetky, ale drží mu tam kovová dvacetikoruna. Jiný druh mince mu tam nedrží. Další náš známý (důchodce) obdržel dopis od zdravotní pojišťovny, v kterém byl vyzván k naočkování. Text dopisu je plný pokryteckých formulací. Něco v tom smyslu, jak móóóc záleží našim zdravotním pojišťovnám na našem zdraví, jak moc to s námi myslí upřímně = totální komedie v celém tom covidovém mejdanu, ale z některých hlášek se mi fakt dělalo špatně, připomínalo to až moc věrně projevy nacismu za druhý světový. Tady asi globalisti vážně přestřelili, každý, kdo si ten dopis přečetl, aniž by nad tím nějak víc přemýšlel, každému se udělalo vnitřně zle. Mělo to vyznět jako lákavá vstupenka do ráje, ale ve skutečnosti je to vstupenka do náruče smrti. Kdo má jen trochu té své vlastní intuice, tak to pozná. Všechny ty události z pohnutých třicátých a čtyřicátých let minulého století jsou stále příliš živé…

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Znamy by se mel pred tim pokusem poradne umyt a odmastit. Dvacetikoruna je dost tezka, aby ji tam udzelo neco, co se pichne malou injekcni strikackou. Navic ocelove jadro maji i mince v hodnote 1,2 a 5 Kc (10 take), u kterych je 100% vyssi sance, ze by drzely na magnetickem materialu. Takze se na mne nezlobte, ale tomu co rikate neverim ani za mak …

Petr
Návštěvník
Petr

Dnes jsem viděl na Instagramu příspěvek: ,,19ti letý talent Marco Twampo zemřel na infarkt myokardu.”

Tak jsem do komentářů položil otázku, zda není trochu divné, že od chvíle, co se spustila vakcinace, umírají mladí talenti. Samozřejmě typická reakce dnešní mládeže.. padaly na mě samé nadávky, urážky a emoji držící se za čelo (🤦). Ale že by nějaká smysluplná argumentace? Vůbec!

Mně je 17 let. A popravdě se pomalu začínám stydět za to, do jaké doby jsem se to narodil. Většina dnešní mládeže má prostě plná ústa keců, jak má každý právo na svůj názor, ale jakmile se objeví nějaký člověk, který má názor jiný, než tato jakási většina, tak je to hned: konspirátor, dement, idiot, ko**t a hůř. Asi tak, jak označovali mě.

Kdybych tam napsal, že za to určitě může vakcína, tak neřeknu ani půl slova. Ale pouze jsem položil otázku na zamyšlení, na kterou prostý konceptuálně negramotný člověk nikdy nepřijde. Udivuje mě, kde se to v těch některých mladých lidech bere, taková nenávist. Že by způsob výchovy? Škola, kde se učí pouze jedna pravda? Přihlouplé, agresivní a násilné filmy, seriály a pořady? Proč má někdo potřebu takto ošklivě urážet lidi s odlišným názorem? Toť brouk, který mi vrtá v hlavě.

Osobně nemám nic proti lidem, kteří se nechají očkovat. Ale mají můj obdiv, protože já bych do sebe nenechal stříknout experimentální látku z dílny genetického inženýrství. Tyto vakcíny, testy, masky, roušky, respirátory atd… To vše vede k separaci dětí a tím pádem k narušení jejich psychiky. Každý ví, jaké děti dneska jsou. Rády se škádlí a pošťuchují, ale bohužel, někdy si do sebe i pořádně rejpnou. ,,Ty nejsi očkovaný! S tebou nebudem kamarádit!” Nebo učitelky, které rozdávají jedničky dětem, když donesou svůj certifikát o vakcinaci?!

Tak snad nás v budoucnu čeká aspoň něco dobrého.

Petr.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Petre, na to, ze je vam teprve sedmnact let jste rozumove vyspely. Dostavate ode mne titul ‘Bila vrana’. Drzte si svuj usudek. S nebezpecnou vakcinaci se jede nejvetsi lez v historii lidstva. Bohuzel, vetsina lidi to nevidi a ani videt nechce. Zijou v preludu, ze si ulehci zivot a ze se system vrati zase do normalu. Nevrati. Skole se vyhnete a uvazujte o nejakem nepostradatelnem remesle. Absolventu univerzit a vysokych skol jsou mraky a ne kazdy najde uplatneni. Remeslo ma zlate dno.
Preji vam hodne stesti v zivote. Drzte se!

Kalislav Mirousek
Návštěvník
Kalislav Mirousek

Brzy přijde doba, kdy se Tě bude holka, se kterou chceš navázat vztah, bude napřed ptát, jestli sis to nechal fláknout nebo ne. A věř tomu, že pokud ano, tak se nediv, že s transhumanitním hybridem, nechce nic mít, o to méně rodinu. Dál to snad nemá smysl již rozebírat výdrž, synku. Vedeš si zatím dobře!👍

TREX
Návštěvník
TREX

Tož správný koment, Mirousku, díky!

angel
Návštěvník
angel

kolegyně ,, jede ,, v seznamce a tam už se to objevuje : ,, hledám uvědomělou ženu bez experimentální vakcíny ,,

takže – už to je tady !

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Petr
každý nolrmální slušný člověk sew musí stydět za ten marasmus který je kolem nás po tom podvodu na národ s pomocí židofašistů. kterému se vtipně říká “sametová revoluce”. Ty generace před “listopadem” za to, že to připustili a nechaly se podvést ty polistopadové společně s nimi za to, že to svinstvo kolem nás trpí a nebrání se tomu. A vy mladí byste měli v první řadě přemýšlet o nápravcě stavu, protože jinak jste už generace bez budoucnosti, o vy šich dětech ani nemluvě.

s0lari
Návštěvník
s0lari

Väčšinová populácia je totiž stádo. Presne ako toto stádo moriakov: https://www.youtube.com/watch?v=Q9zvgcOrTtw

To znamená, že sa budú jeden pred druhým pretekať v “dudlaní” mejnstrímového správneho názoru, bez použitia mozgu. Na druhej strane, ak sa potom s týmito “moriakmi” porozprávaš samostatne, asi tak polovica z nich ti dá za pravdu, ale len keď sú sami a nikto ich nevidí a nepočuje. Dudlať s davom je proste cool a dav ťa potom akceptuje. Ak nie si cool, potom si vyvrheľ a väčšina moriakov toto neznesie. Ich zmysel života je uznanie v dave. Bez toho majú pocit že nemajú nič. A preto to robia.

Ty si jeden z mála, ktorému je u prdele uznanie davu. Títo ľudia sú pre systém nežiadúci a vždy sa systém snažil o ich likvidáciu. V stredoveku napr. hony na “bosorky” a “čarodejníkov”, dnes zrejme útoky na genetickej úrovni, veď jeden zo spôsobov ako nato popisuje článok. Ako proti tomu bojovať – dávať sa dokopy s ľudmi rovnakého zmýšľania, s “bosorkami” a “čarodejníkmi” :)..

Dejna
Návštěvník
Dejna

Ani nevíte, jakou radost jste mi udělal svým příspěvkem. Držte se, teď mají možná navrch Vaši oponenti, ale žádný strom neroste do nebe.

Lara
Návštěvník
Lara

…mobil-závislé g e n e r á c i e sú STRATENÉ =sami pracujú na VLASTNEJ z á h u b e…majú k ruke prirastený manipulačný prostriedok, ktorý ich absolútne RIADI už teraz…zato NIE je vinný, ani zodpovedný učiteľ, ale POLITICI a celá pasívna celkom rozdelená vedecká či kultúrna spoločnosť… a žiaľ týmto novým generáciám to v y h o v u j e…a vlastne ich ani NIČ iné nezaujíma!!!…nie sú ochotní používať svoj vlastný BIO-počítač na krku, ale radšej používajú ten UMELÝ a nechápu, že je to vytvorené PROTI nim = jediné k čomu ich to vedie= k ctrl-c +ctrl-v = KOPÍROVAŤ a bez vlastnej iniciatívy ROZMÝŠĽAŤ, či aktívne čosi c r e a t í v n e vytvárať… v školách by mobily mali byť celkom ZAKÁZANÉ!!!!!….

… ctrl-c+ctrl-v generáciám berú ich ŽIVOT = o ktorom by mali sami ROZHODOVAŤ…!!! …budú totálnymi OTROKMI a následne potencionálnymi obeťami plánovanej genocídy , ak sa tento beštiálny cieľ niekoľkých chorých mozgov MOCNÝCH n e z a s t a v í…a smutné je to, že snáď budú ešte aj “ŠŤASTNÍ” že žijú podľa MANUÁLU= čo im nalinajkoval niekto INÝ a diktuje….koho ani n e p o z n a j ú, ale poslúchajú!!!…žijeme v najhoršej dobe civilizácie a v dobe bezmedzných BEŠTIÍ a hyen bez kúska svedomia…

Curro
Návštěvník
Curro

https://www.infovojna.sk/article/majitel-sedity-diskriminuje-nezaockovanych-online-potraviny-v-reakcii-na-vakcinacny-apartheid-stahuju-popularne-cukrovinky-z-predaja

Spolumajiteľ Sedity Pavol Jakubec pre Denník N povedal, že nezaočkovaní občania si musia slobodu získať a zaslúžiť.
To mi připomíná jeden nápis známý z bran mnohých nacistických koncentračních táborů . Arbeit macht frei . Takže volná parafráze -vakcina je svoboda . Možná tak materiální , nikoliv duchovní . Takže za mne , na GMO jedy jedině v řetězech .
A toho Jakubce je třeba vyhladovět , prostě ty jeho sračky nekupovat.

Svedomie
Návštěvník
Svedomie

Diskusia Steve Kirsh a Dr Vladimir Zelenko , ktory vyliecil DTrumpa, izraelskeho ministra zdravotnictva, prezidenta Brazilie a tisic pacientov, okrem toho zaskolil stovku doktorov ako liecit covid. Je to v anglictine z juna 2021.
https://drdrew.com/2021/dr-vladimir-zelenko-steve-kirsch-discuss-covid-19-on-ask-dr-drew/
Ak sa nemylim, Dr Vladimir Zelenko je povodom Cech.

Emílie
Návštěvník
Emílie

Dr. Vladimír Zelenko – působící v USA, pravděpodobně Žid dle vizáže, svědčí u rady izr. rabínů. Riskuje kariéru, život, reputaci – nic touto řečí nezíská naopak.

Výtahy z přednesu.
-Pokud chcete se svými dětmi experimentovat dejte jim tuto injekci !
-Jediný důvod proč byste kdy chtěli dítě očkovat je když věříte v obětování !
-Jinak není žádný důvod.
-Proč byste zdravým dětem chtěli píchnout jedovatou smrtící injekci ?
-Studie nebyly provedeny, vy jste právě tou studií !
-Dr. L.Moutagnier (nobel.cena) řekl: největší riziko genocidy v historii lidstva.
-CEO Pfizeru řekl, že Izrael je největší laboratoří na světě !?
-Proč očkovat někoho potenciálně destruktivní, smrtelnou látkou. Jedovatou smrtící injekcí. Injekcí, která nefunguje a má otřesné vedlejší účinky ?
-Současná izraelská vláda se chová jak Josef Mengele ! Izraelská vláda dovolila experimentovat na vlastních lidech !
-Tohle je na úrovni trestného činu a zlovůle. Tohle je 3. světová válka! PROBUĎTE SE !
-Bůh teď testuje každého člověka!………. nebo poběžíte za vakcínou, za svou vládou tyranů a krutovládců… v podstatě sociopatů? Oni chtějí být bohové… neliší se od faronů. SKLONÍTE SE PŘED NIMI ?
-Pokud váš život má svátost, tak máte lidská práva a pokud máte lidská práva, není vaší nebo mojí věci rozhodovat, kolik lidí by mělo být na planetě a kdo by měl žít nebo zemřít. (Popisuje druhý pohled, hodně zajimavý, dlouhý) Druhý pohled 3. untermenschové což byli židé, slované, postižení, cikáni, polit.vězni – ti museli pryč. Zní to jako pohádka, až na to, že to zabilo 200 mil. lidí! To stejné probíhá nyní. Řídí skupina, kde jde o degenerované pohany.
-Víte…., zde je 500 mil. dolarů, vložím je na účet, který nikdo nemůže vystopovat. Jen nás poslechnete a pokud tak neuděláte, zabijeme vaši rodinu!

https://otevrisvoumysl.cz/…in/

Svědek anticovidův
Návštěvník
Svědek anticovidův

Před pár dny v práci na “stand-up meetingu” kolega hlásil, jak jel navakcinovat svého (tuším cca 14letého) syna … možná s ním o tom někdy zkusím promluvit, ale jak říká pan VK, v takových případech je zřejmě vymalováno 🙁

Tady jedno video, řeči nerozumím, ale údajně matka donutila svou plačící zoufalou dceru k vakcinaci: https://www.bitchute.com/video/XCKboPTv1C5n/

A ještě jeden drobný příběh dnes z autobusu: nasednu a jedu samozřejmě bez náhubku, řidič pustí tu trapnou hlášku “děkujeme že dodržujete bla bla bla”, já samozřejmě nic … přijedeme na zastávku a než odjedem, řidič na mne, ať si nasadím náhubek. Zavrtěl jsem hlavou, že ne, řekl ať si tedy vystoupím. Předstíral jsem tedy vystoupení zadními dveřmi (stál jsem uprostřed), ale zůstal u nich vevnitř. A řidič čekal, až po 10ti vteřinách otevřel kabinu že mne asi jako půjde vyhodit. Nechtěl jsem proti sobě poštvat zbytek autobusu, tak jsem vystoupil ven těsně před dveře a trochu přemýšlel, zda těsně před zavřením dveří znovu nenaskočit dovnitř, nebo mu aspoň do zrcádka neukázat fakáče … nedal jsem ani jedno, příště snad budu menší sračka.

Ileen
Návštěvník
Ileen

Ale jízdu jste měl zaplacenou!

Svedomie
Návštěvník
Svedomie

U mna bol presny opak. Zijem v zahranici a autobusom cestujem 2x za rok. Pred mesiacom som nastupil a zalozil si masku, ktoru som mal vo vrecku. Vodic sa na mna usmial a povedal, nech si to dam dole.

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

jsi dobrý i tak👌

raspberry
Návštěvník
raspberry

Elektrický grafenový mozek, to je lepší než liščí ohon a ebonitová tyč!

Najednou se s elektro vynálezy roztrhl pytel, elektřina bude studená, magnetická…

“V září začne čínská automobilka GAC vyrábět elektromobil Aion V s GRAFENOVÝMI BATERIEMI, které se ve špičkové verzi 6C zvládnou nabít z 0 na 80 % za 8 minut.”
https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/grafen-sodik-elektromobil-akumulator-baterie-nabijeni.A210814_232205_automoto_fdv

Vzhledem k tomu, že současní Číňani nedokážou sami nic vymyslet – nevyrábí čipy, ani neměli OS do mobilů (používali americký Android) – tak si myslím, že tuhle zázračnou baterii dostali darem v rámci přesunu hegemona z USA do Asie.

Předposlední článek Sarah Connorové – Paní Pozorovatelky na Aeronetu, pod kterým se rozpoutalo diskuzní peklo a nadávky, neboť trefila hřebíček na hlavičku.

Paní Pozorovatelka 9. 12. 2018 Izrael ve válce s Globalisty: Globalisté vs. judaismus. Katar, Hamas, Hizballah a hlasování v OSN proti Izraeli. Macron – Euroasijské křídlo GP
https://aeronet.cz/news/izrael-ve-valce-s-globalisty-globaliste-vs-judaismus-katar-hamas-hizballah-a-hlasovani-v-osn-proti-izraeli-macron-euroasijske-kridlo-gp/

Paní Pozorovatelka: “Protože však kapitalismus Západu po celé 20. století stál především na blízkovýchodních energetických zdrojích a protože Izrael byl vytvořen jako hlavní hlídač těchto zdrojů pro USA, ten hlavní subjekt, který nadále Izrael potřebuje, jsou Spojené státy/sionisté/neoconi. Ale protože ta doba je dávno pryč a 21. století už nebude americkým stoletím, ale stoletím Číny, Izrael coby nástroj sionistů ztratil svůj smysl.”

Diamond Head – It’s Electric
https://www.youtube.com/watch?v=n4KWgo5qWtg

zajímavé
Návštěvník
zajímavé
luadu
Návštěvník
luadu

Tady máte videa firmy Boston dynamics, která objasňují, proč většina armád světa nemá problém s napícháním svých žoldáků https://www.youtube.com/user/BostonDynamics

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Skynet …

Anti Schwab
Návštěvník
Anti Schwab

Vědci to oficiálně testují na rybičkách a myších, zednáři a rosekruciáni to už několik desítek let praktikují na lidech. Místo vakcíny jim postačí sůl, halogeny a oxidy hliníku. Vakcína je poslední TOTAL fáze k úplnému zotročení. Kým? Odpověď v above majestic (the Drago reptilians)