V. V. Pjakin ze dne 24.07.2017 – Malorusko a Ukrajina, Lukašenko v...

V. V. Pjakin ze dne 24.07.2017 – Malorusko a Ukrajina, Lukašenko v Kyjevě jako podpora Porošenka, odepisování USA, Potomci Atlantidy a současný stav světa, Putin: “Lidstvo čeká velký skok”- technologie a spotřební společnost. VIDEO

V. V. Pjakin hovoří o globálním významu projektu Malorusko, o návštěvě Lukašenka v Kyjevě, o dalším odepisování USA, o zákazu kritiky Putina v Číně, o potomcích Atlantidy a současném stavu světa, o “velkém skoku lidstva” a o dalším

00:00 O Malorusku a Novorusku, o přeformátovávání Ukrajiny

Podstata projektu Malorusko spočívá v tom, že Ukrajina je v současné době pro USA a celý Západ jako kufr bez držadla, který už nemohou unést a iniciativa zosobněná Doněckem a Luhanskem ukázala alternativní cestu rozvoje ukrajinské státnosti, k tomu samostatná globální politika Ruska znemožňuje realizaci banderovského „svidomého“ projektu v plné míře tak, jak byla zamýšlena už od začátku strukturní realizace tohoto projektu od poloviny 19. století, kdy rakousko-uherský generální štáb zahájil realizaci projektu Ukrajina a vytvoření Ukrajinců. Projekt Doněcké a Luhanské republiky je nyní třeba udržovat a rozšiřovat. Spojené státy jsou teď ve strašné krizi, praskají ve švech, z projektu Ukrajina, který je společným projektem USA, Polska, Německa, SSSR, se musí stáhnout, současně si nepřejí aby se tento projekt stal součástí ruského světa, ideologicky a konceptuálně je to pro ně nepřijatelné.

Předat Ukrajinu Evropě, aby tam mohl dále být rozvíjen banderovsko-svidomý projekt, také nemohou, protože Evropa je přecpaná imigranty, je z ekonomického hlediska těžce nemocná, a jestliže by jí zatížili ještě projektem Ukrajina, tak by to mohlo vést k jejímu definitivnímu zhroucení, a potom by se realizace ruského globálního projektu, ruského světa stala pro Západ neodvratnou. A realizace ruského světa je globální projekt, je to projekt na úrovni globálního významu, jedná se o nastolení Království Božího na Zemi, což je pro ateisty, a to vlastně od samého počátku znamená celý Západ, v podstatě nepřijatelné. Výsledkem této situace je, že jako nejoptimálnější řešení se jeví udržování permanentní války na Ukrajině, což se i děje a co znamená, že bude-li zlikvidována jedna kyjevská banda, vzápětí bude vytvořena jiná – prozápadní, protiruská a možná i s rozšířením na Donbas, tzn. na území, které nyní je součástí Maloruska.

Západ vyhodnotil, že nedokáže porazit Rusko vnějším vpádem a nedokáže zastavit rozšíření ruského projektu na celou planetu Zemi, proto bylo vymyšleno, jak ho maximálně zbrzdit, nebo dokonce ohrozit jeho existenci tím, že způsobí rozkol mezi dvěma skupinami Rusů a donutí je tak, aby se mezi sebou vzájemně začali zabíjet. Jedná se o velkou brzdu rozvoje celé civilizace na naší planetě umožňující globalistům realizovat jejich plány. A protože Západu vyhovuje vleklá válka na Ukrajině s tím, že je možnost přenést ji na ruské území, Západ nemá zájem na jakémkoliv obnovení ukrajinské státnosti.

Alexandr Zacharčenko, lídr DLR

Ale Ukrajina takový projekt potřebuje a co je tedy třeba dělat? Rusko se musí řídit tím, že o vleklou válku na Ukrajině nestojí a musí jednat ve svém zájmu. A z Doněcku zazněl návrh na vytvoření nového státu, státu jiného typu, který by maximálním způsobem zohledňoval zájmy veškerého obyvatelstva – včetně toho s banderovskou orientací, jednalo by se o federaci s maximální možnou autonomií. Teď to na Ukrajině vře a všichni mají dost Kyjeva a do toho zazněl ten návrh. V podstatě tedy Doněck, ukrajinští občané, kteří povstali proti státnímu převratu, navrhli na ukrajinském území v souladu s ukrajinskou ústavou přeformátování státu se zohledněním zájmů všech lidí, aby měl každý možnost se vyjádřit a v té či oné míře realizovat své ideologické pojetí v tom ukrajinském subjektu federace, který bude součástí jednotného území celé Ukrajiny.

Ať teď Západ navrhne cokoliv, ať zareaguje jakkoliv, v každém případě je nucen brát zřetel na již ohlášený scénář, na variantu realizace budoucí státnosti na ukrajinském území a to je to, co všechny tak rozzuřilo. „Pánové, tohle je náš návrh, reagujte. My jsme připraveni se dohodnout…“ Proces byl spuštěn, džin džin vyletěl z láhve, teď se ten projekt bude realizovat. Bude se o něm mluvit v domácnostech, všude, budou o něm diskutovat i nepřátelé, kteří teď aktivně bojují proti DLR. Život se na ukrajinském území zhoršuje a všichni utéci nemohou a lidé, kteří na Ukrajině chtějí žít, zůstanou a je třeba jim tu možnost dát. Teď mnozí bojují s DLR a LLR, ale bude-li jim navrženo, že nemusí bojovat, a přitom mohou realizovat své ideologické postoje ve federaci a vše k tomu spěje.

Návrh založit jedinou základnu, vytvořit stát, který bude, opakuji, zohledňovat všechny ty rozdílné světonázory a politické orientace, to je výzva k dialogu a ten bude probíhat. Není to otázkou jednoho dne, ale to hlavní bylo založeno a bylo to provedeno velice zkušeně, bylo to provedeno v pravý čas a šlo o správně zformulovaný úkol na úrovni globální politiky, který byl zkušeně realizován, velice zkušeně realizován. To se stává velice zřídkakdy, že je možné plán tak přesně zrealizovat. Západ teď nemá jinou možnost, než jednat pouze o této variantě a míra krvavosti nadcházejících událostí na Ukrajině bude závislá na aktivitě všech lidí, jak těch, kteří žijí pod řízením kyjevské bandy, tak i těch, kteří žijí na území Doněcké a Luhanské republiky.

A pokud jde o minský formát, tak to silně posílilo pozice Luhanska a Doněcka, protože právě návrh Maloruska činí z Luhanské a Doněcké republiky absolutní právní nástupce ukrajinské státnosti a ničí tedy zbytky té legitimity, na kterých ještě stojí kyjevská banda. Prudce to také navyšuje možnosti naší diplomacie jako ručitele mírového procesu na Donbasu a prudce snižuje legitimitu kyjevské bandy a možnosti garantů stojících za kyjevskou bandou pokračovat v krveprolití, tj. Paříže a Berlína.

00:19 O vnitřních postojích k projektu Malorusko, personalizace

00:25 Projekt Malorusko vs. projekt Novorusko?

Teď bylo navrženo zformovat na území Ukrajin stát nového typu, sjednocující subjekty – oblasti, ze kterých se současná Ukrajina skládá. Tyto subjekty nejsou stejnorodé a v určitém stupni jsou prostorově lokalizovány, zatímco Novorusko je v podstatě jednotné území.  Objevily se různé mapy – tohle je skutečná Ukrajina, tohle Malorusko, Novorusko… To v podstatě právě vypovídá o tom, že na nich existuje určitá shoda zájmů.  A konfederace, navržená v tom ústavním aktu, právě tuto skutečnost zohledňuje – všechny tyto subjekty budou pro získání stability hledat možnosti vzájemné součinnosti. A jak je budou hledat, tak svou zdrojovou stabilitou budou posilovat zdrojovou stabilitu svého souseda a vše to vytvoří jediný svazek. Projekt Novorusko se prostě nezbytně musí realizovat v projektu realizace Malorusko, a to už jen proto, že právě Novorusko představuje hlavní protibanderovskou, proti-„svidomou“ veřejnost, která právě umožní realizovat režim debanderizace a de-„svidomizace“ současné Ukrajiny.

Až potom budou přijímány různé dokumenty a dohody, v tomto stadiu je to zatím veřejná iniciativa. A projekt Novorusko není sám o sobě životaschopný – Novorusko by nemohlo být připojeno k Rusku bez velmi vážných následků na vnější politické aréně. Ale to nejdůležitější, jakékoliv současné rozdělení Ukrajiny znamená posílení banderovského projektu. A to potom na žádném z území bývalé Ukrajiny nebude nikdy mír. Buď ten banderovský projekt bude uzavřen a likvidován, nebo ta válka nikdy neskončí, tak je to. To je to, co si Zacharčenko uvědomuje, a proto také mluví o sjednocení celého území, proto navrhuje projekt výhodný pro všechny, dohodnout se u jednacího stolu.

00:30 Doněcká republika začíná s úvěrováním obyvatelstva, co se bude dít dál?

Jde o projevení zájmu o vytvoření jednotného neutrálního demokratického státu. O klanově-korporátních skupinách jak na straně Doněcké tak Luhanské republiky.  Projekt státu Malorusko je jasné Overtonovo okno, je to aktivní pozice, návrh daný Západu a Západ s tím nic nezmůže a bude se muset té metodice přizpůsobit. Proto se jedná o dobré kvalitní řízení, a hlavní je na ten mechanismus dohlížet, aby pracoval pro zájmy státnosti Doněcké republiky a ne naopak, to je vše.

00:37 Návštěva Lukašenka v Kyjevě

Porošenko a Lukašenko se dohodli na příhraniční spolupráci a prostě si představil, jak bude muset lavírovat ani ne mezi dvěma ohni, ale třemi a více. V Lukašenkovi se nesmíme mýlit, ten se v průběhu té návštěvy demaskoval ve vší kráse. Tak především se zcela distancoval od Minsku, řekl především se naprosto distancoval od Minsku, že to nebyl jeho nápad “Já jsem dělal, dělám a budu dělat pouze to, oč mě poprosí dva prezidenti” A kteří jsou to ti dva prezidenti, více než kdo jiný zatažení do tohoto konfliktu? Proč neřekl Porošenko a Putin? Protože to není určeno jim. On mluví ke dvěma prezidentům a víme, že tito dva prezidenti, více než kdo jiný zatažení do tohoto konfliktu, jsou teď Trump a Putin.

A tady je to velice důležité. „…Ukrajinci musíte vědět, že máte blízké a příbuzné, kteří žijí trochu severněji od vás, ale ničím se od vás neliší.“ Ke komu se to obrací? K fašistům, k vrahům žen a dětí a říká: “já jsem stejný banderovec, já jsem stejně protiruský jako vy. A že účastním minského procesu? To mi nemůžete vyčítat, já dělám jen to, co se mi řekne”. Lukašenko vlastně řekl “Já jsem taky ´svidomý´, já mám Putina také plné zuby, proto se nechci účastnit minského procesu, ale byl jsem o to požádán”. Situace je vratká a co se stalo?

P. Porošenko a A. Lukašenko v Kyjevě

Po dvouhodinovém setkání těchto dvou p-rezidentů se žádná tiskovka o jeho závěrech nekonala, na Lukašenkovu žádost. Neměl totiž nic, co by mohl lidem na rovinu říci, protože on tam jen přijel říct, že přijel podpořit zločince a vrahy (pozn.: více zde) a že do toho zatahuje i svou běloruskou politiku… A na pozadí toho se dohodli o příhraniční spolupráci – o jakou dohodu asi šlo, jaké toky zbraní budou muset krýt? Přesuny lidí? Bělorusko nemá vízový režim s 80 státy, je tedy možné bojovníky přesunovat jako do Ruska, tomu ale Rusko zabránilo. Nebo také posílit ukrajinské ozbrojené síly, tu organizovanou zločineckou verbež, různou sebrankou, třeba právě i ze Sýrie, těmi nedobitými zbytky ISIL. To je všechno. Ten pohraničník, který omdlel, si uvědomuje, že Ukrajina dýchá z posledního. a bude-li se té věci účastnit, tak skončí na lavici obžalovaných vedle Pjotra Alexejeviče.

00:46 Lídr demokratů Chuck Schumer v senátu USA vyzval k ukončení obviňování Ruska z prohry Clintonové, bude ukončena agrese proti Rusku? 

Boj probíhá mezi globální a státní elitou, zástupci globální elity jsou jak u demokratů, tak i u republikánů a se státní elitou je to stejné, je zastoupena jak u demokratů, tak i u republikánů. Globální elita dělá všechno, aby snížila napětí. Nestačí, že je tam protiruská propaganda, ale v zájmu globální elity jsou USA připravovány k přestavbě a vše to probíhá tak rychle, že to může vyvolat zhroucení celé státnosti USA, a to je nežádoucí. A státní elita už vůbec nechápe, co provádí, nechápe, že čím více trvá na tom, že USA jsou banánovou republikou a Rusko světovou velmocí, tím rychleji se zhroutí, protože od nich všichni rychleji utečou. Oni sami přece křičí: „Jsme slabí, jsme slabí, nic nedokážeme, nic nezmůžeme. Rusko má silnou armádu, silného prezidenta, je to silný stát, dělají si, co si zamanou, podívejte, jak to u nás všechno po svém zaonačili.“

Lavrov řekl: „Když jsme takoví silní, proč jsme v Moldavsku nedosadili svého prezidenta? Proč nemáme svého prezidenta na Ukrajině?“ Ale americký občan si tyto otázky nepokládá, ten to vidí tak, že jestliže Rusko USA dosadilo svého prezidenta, je zbytečné se cukat, západní mentalita je taková, že má vždy pravdu ten, kdo je silnější.

00:50 Čína zakázala na sociálních sítích kritizovat Putina 

To souvisí s tím, že Čína v rámci organizace řízení ve světě realizuje projekt Hedvábné stezky a klíčovým článkem v projektu Hedvábné stezky je Rusko. Indie není součástí projektu Hedvábná stezka, jak také předvedla svou nepřítomností na konferenci o ní, přitom však Indie nabízí vlastní mechanismy dopravního spojení a opět přes Rusko,  takže z každé strany je Putin hlavní figurou v globální politice a bez něho není možné úspěšně realizovat čínskou politiku expanze a tvorbu centra koncentrace řízení. Putin je schopen úspěšně řešit řídící úkoly stojící před celým světem a to včetně těch, které stojí před Čínou a s tím souvisí, že bude-li Putin kritizován, tak veřejnost bude stále více kladně hodnotit jeho iniciativy, budou je srovnávat s čínským vedením způsobem “Putin by to udělal tak a tak a lépe”. Zatímco zákaz kritiky Putina přinese opačný efekt – nedůvěru k Putinovi a podrývání jeho autority, protože dav principy vládnutí nechápe.

00:57 Před 12-13 tisíci lety došlo na planetě ke globální katastrofě, proč ti z Atlanťanů, kteří se zachránili, čekali 8-9 tisíc let, než začali realizovat biblický projekt a vytvořili bohem vyvolený národ

To souvisí s tím, že počet obyvatelstva se zvýšil do takové míry, že byla nutná vnější expanze. Dokud bylo obyvatel málo, a zdrojů bylo pro vlastní řídící základnu dost, reprodukce žreců, kteří byli vysíláni sem a tam, tak nástroje jako takové nepotřebovali. Jakmile se však svět stal početnější a složitější, tak začali potřebovat k jeho řízení vnější nástroj a tak ho začali vytvářet. Jenže vzhledem k tomu, že těch 8-9 tisíc let si žili v komfortních podmínkách, kdy mohli panovat s nohama na stole, protože lidí bylo málo a oni měli znalostí až až, tak se poněkud zpozdili s tvorbou toho nástroje, a místo sedmi pokolení ho tvořili pouze 42 let, což způsobilo selhání funkčnosti tohoto nástroje v podobě jeho zlidšťování.

Proto ke korekci tohoto svého nástroje vymysleli holokausty. To znamená, že neustále odsekávali suché větve, tedy ty lidi mezi nimi, kteří se zlidštili a odmítali dál slepě sloužit jako nástroj pro realizaci globální politiky globálního prediktoru. K žádnému jejich zvrhnutí nedošlo. Oni jen čekali, ale za tu dobu přišli o některé ze svých znalostí, a proto se opozdili. A toto jejich zpoždění, ten fázový posun řízení neustále vzrůstá, což také teď přivedlo celý svět ke globálnímu ekologickému, ekonomickému a vojenskopolitickému kolapsu, na jehož hraně stojíme. Z hlediska řízení si teď globální prediktor nedokáže poradit s úkoly stojícími před světem. Odletět z této planety také nedokáže, na materiální nosiče se přenést také nedokáže, no na nějaké to želízko, aby mohl odletět do vesmíru. Tak mu nezbývá než udržovat život na planetě Zemi. A to dokáže pouze Rusko. A tak teď musí počítat s Ruskem, pomáhat mu vstát na nohy a samozřejmě pomáhat Putinovi v té míře, v jaké pro sebe považují za možné vzdát se svých principů. No a tam kde to možné není? Tam to možné není.

Jsou teď v takovém stavu, ve kterém si bez Putina a Ruska, bez Ruska v čele s Putinem, se svými úkoly neporadí. Proto jsou jednoduše povinni, a také to dělají, chránit Putina. Chránit ho a střežit ze všech sil, jinak to znamená katastrofu pro ně samotné. Svět je vůbec nezajímá, že by mohl být zalit krví, ale ta katastrofa hrozící jejich milované maličkosti? To už je samozřejmě něco jiného. A Putin uplatňuje ruskou konceptuální moc, uplatňuje globální politiku v zájmu této moci.

To se jim nelíbí, jenže s tím nic nenadělají, chtějí přežít a odletět není kam. Proto také uplatňují různé mechanismy, jako ten případ se zákazem kritizovat Putina v sociálních sítích, aby do určité míry snížili Putinův vliv na celý svět. Ale stejně se bez něj prostě neobejdou.

01:02 Putin na setkání ve vzdělávacím středisku Sírius řekl: “Lidstvo stojí na prahu nového skoku svého vývoje”. Existuje nějaký grandiózní objev a oč jde?

O zákon času a o to, co už na planetě Zemi v podstatě existovalo. V té otázce na globální prediktor, nač tehdy čekali, než se zvrhli, oni se nezvrhli, vždy byli takoví. Globální prediktor, který si uvědomil, že propásl ten okamžik, kdy se civilizace začala rozvíjet technologickou cestou, kdy se zde začala rozvíjet technogenní civilizace, a s vědomím, že technogenní civilizace bude poskytovat znalosti veškerému obyvatelstvu, a že v důsledku součinnosti různých odvětví znalostí, si lidé v běžném životě začnou osvojovat základy řízení, což v podstatě podkope stabilitu moci globálního prediktoru, se vždy ze všech sil snažil o to, aby se ve společnosti nerozšiřovaly znalosti.

O brzdění technologického pokroku, o spotřební společnosti jako o sebevražedné, o filmu “Návrat do budoucnosti”, technologiích a o dalším.

Pozn.: V. Putin v centru Sirius, červenec 2017 (zde v roce 2015)

České titulky: Irena Aneri (v plné psané verzi zde)

Vložení, krácený text a poznámky -Pozorovatelka- 02.08.2017

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
DonnieBrasco
Návštěvník
DonnieBrasco

Co to je za bláboly a pohádky o té Atlantidě? Bože to je zase jakási podivná směska dohadů, polopravd a mýtů.. 🙂 Pravdou je, že Valerij Pjakin má opravdu hoodně bujnou fantazii.

kari
Návštěvník
kari

http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/197196-napjate-vztahy-usa-rusko-lavrov-a-tillerson-se-dohodli-na-schuzce-v-manile/
Dela to na me dojem, ze vztahy Rusko – USA, to je ted predem domluvene divadlo. Jen se ovsem trochu obavam, aby z te prili chapave politiky smerem k.USA nakonec Rusko neplakalo . Verit USA to je temer jako verit Jidasovi.

kari
Návštěvník
kari

http://zahranicni.eurozpravy.cz/blizky-vychod/197173-kurdum-v-syrii-jsme-tanky-neposlaly-dusuji-se-usa-turecko-to-vidi-jinak/
mimo tema. USA se pry dusuji, ze neposilaji tanky Kurdum. No jo, podrazacky Trump. Do USA si migranta nepusti, ale na Evropu jich za Trumpova prezidentstvi proudi statisice. A kdyz Italove poslou k Libyji vojenske lode, tak loutkovy vudce Libyje v rukach USA je chce bombardovat. Vzdyt to rikam, podrazarsky falesny Trumpeta. Nebo ze by mel sevrene pulky, ze ho sesadej? ? No on uz to tam ten barburt asi nevytrhne, co? ?.

Davidmed
Návštěvník
Davidmed

M68 a kdy vrátí USA a Kanada severní ameriku indiánů? Krym byl, je a vždy bude ruský. Kdy přesane USA okupovat Německo,Italii,Japonsko? Kdy ? M68 bud jsi jen hloupý či neznalý informací…Kdy vrátí Havajské ostrovy havajskému lidu? Ostrovy zabralo USA silou a postavilo si tam námořní základnu…Vidíte, obě velmoci jsou stejné! Pokud bude válka nebojte se atom nedělá rozdíly v pohlaví, rase ani nábožeství :-)! Pořád na nás míří rakety jak z USA tak z Ruska…Krize byla vyvolána ze strany USA, jen ta potřebuje zdroje z ruska a nechce dovolit spojení Berlín – Moskva. Jde jen o prachy a moc…NIc nedělají usa zadara nebo ze lidské lásky a štědrosti :-)! Nebo věříte i tomuto..Pak nemá smysl něco řešit….Jsme každý někde jinde :-)!

Jaris
Návštěvník
Jaris

http://russia-insider.com/en/politics/dmitry-medvedev-trump-cuck-any-hope-better-relations-gone/ri20565
Slysim, jak se carodejnice klintonka rehta, az se zalyka a Trump si muze z ostudy usit leda tak kabat.

gabreta
Návštěvník
gabreta
smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

A nyní učivo základních škol. Tedy alespoň v mých naivních představách o ideálu. 🙂
Евреи, мы и они – si nechte vyhledat na youtube/rutube. Aneb, jak poznat žida po ksichtu a hlavě vůbec. Velmi cenné do života…

gabreta
Návštěvník
gabreta

Milý četaři VONAVKO,NATO stačí intuice,čili TŘETÍ OKO..

M68
Návštěvník
M68

Vratte Krym a bude to vnímáno jako první pozitivní krok k nalezení dohody o vyřešení krize .

Smith
Návštěvník
Smith

Jdi tam, odkud jsi přišel M68…a nevracej se…

gabreta
Návštěvník
gabreta

Krym to je za soudruhu KRIMINÁL..

Nobody
Návštěvník
Nobody

Jo, jo, máte pravdu. Ať USA vrátí Srbsku Kosovo, Mexicu Texas a další ukradené země a pak by se možýná dalo mluvit i o Krymu. Ale i tak by to nesedělo, protože “Kosovo” bylo vžda srbské, Texas mexický a Krym ruský. Nehledě na takovou maličkost, že Ukrajina do dnes nemá v OSN zaregistrovány své hranice, takže de jure je pořád součásí bývalého SSSR a jelikož RF je právním nástupcem SSSR, tak je dnes součástí RF.

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

Proč rovnou nenapíšeš “sem retard” a svou adresu?

Pan K
Návštěvník
Pan K

Že má někdo špatnou paměť, anebo proto že není aktuálně informován, ještě nutně nemusí být retard. M68 žádá, aby se Krym vrátil zpátky Rusákům. Už se stalo.
A místo retardovaného příspěvku mohls napsat třeba: “Spi dál, Krym už je zase Ruský.”

Jaris
Návštěvník
Jaris

Tak to ne! Prispevek M68 narazi na vraceni Krymu zpet Ukrajincum a nikoliv naopak. Precti si to pozorne jeste jednou.

Pan K
Návštěvník
Pan K

Neshodneme se.
Příspěvěk od M68 vnímám pozitivně. Pokud bych to viděl jako ty, nemohl bych reagovat, protože tuhle hru nehraju podle pravidel M68. Hraju podle svých a M68 vnímám jako neaktuálního popletu a zapomínače. V mé hře se zde jaksi nestal trollem, ale zapomněltivým popletou. To vy sami jste si z něj udělali trolla a ještě se na něj zlobíte a vzýváte cenzora. Proč ?

alek
Návštěvník
alek

CENZOR SPÍ ? Nebo jakmile se jedná o Rusko tak trolling neexistuje ?

Tom
Návštěvník
Tom

Jako vrátit Krym sami sobě?

kari
Návštěvník
kari

kdyz obsadilo Krym Rusko, nestrilelo se, netekla krev. Kdyby totez mely provest USA, tekly by tam potoky krve a ksefty se zbranema by se roztacely.

kari
Návštěvník
kari

Vratit Krym, to urcite. Aby si na nem USA udelaly vojenskou zakladnu a namirily od tamtud na Rusko rakety . Az naprsi a uschne ? ?

Jaris
Návštěvník
Jaris

M68., jsi se zblaznil? Krym vzdycky patril, patri a BUDE PATRIT Rusku uz z historickych dokumentu.
Vratit Krym zidackym vrahum Ukrajiny? Ze by to byl pozitivni krok vuci zapadnim gangsterum, rikas? Prvni, co by zmetci ukrajinsti udelali, ze by Rusy vsechny na Krymu pobili. To si prejes? Clovece, na cem ficis???

Nobody
Návštěvník
Nobody

Již to zde někdo dole psal. Všiml jsem si, že od doby té “nehody” jeho paní, nastala u Pjakina nějaká změna. Na některé položené otázky v podstatě vůbec neodpoví. Odpověď komplikuje, zamotá do ni všechno možné a ve výsledku konkrétní odpověď neexistuje. Začínám si myslet, že ta “nehoda” nebyla nějakou obyčejnou nehodou, notabene, když tam nebyl, kromě jeho manželky ani nikdo jiný zraněn, natož mrtvý. Teď jsem zvědavý na jednu věc. Asi před měsícem jsem si z JúTrubky stáhl video, které je v RF zakazáno. Ani se nedivím, je to produkt Navalného. V tom videu hlavní roli hrají synové stávajícího generálního prokurátora RF Čajky. Oba se v průběhu let, pomoci řady podvodů vypracovali na miliardářské oligarchy. Je mi jasné, že v každém videu se dá ledacos upravit, zfalšovat apod., ale zde jsou konkrétní záběry, například jednoho ze synů, jak, co by spolumajitel, stříhá pásku při otevření megaluxusního hotelu v Řecku, kde např. jedna noc v pokoji stojí 4000 USD. No a v minulém videu Pjakin ke konci videa kriticky komentoval stav bezpečnosti a kriminality v RF a poznamenal, že ke kladnému obratu přišlo v poslední době, právě jmenováním pana Čajky do funkce generálního prokurátora. Tak jsem Pjakinovi poslal email (dalo mi to práci napsat to v azbuce) s informaci o tom videu, včetně URL kde si ho může prohlédnout a s dotazem o jeho komentář ve smyslu, zda považuje za normální, aby funkci generálního prokurátora vykonával člověk, jehož dva synové získali miliardové majetky podvody a patří mezi oligarchy. V tom videu jsou konkrétní jména a fotky několika regionálních prokurátorů, kteří pokryli všechny ty podvody. Kdo má zájem – http://www.topcz.net/podnikani-justicni-mafie-v-rusku-zakazany-dokumentarni-film/

alek
Návštěvník
alek

:-))))

gabreta
Návštěvník
gabreta
tana
Návštěvník
tana

Podle Fursova “před Putinem” oligarchové vyvezli z Ruska cca 75% zisku, v současnosti cca 50%. Za své útočiště si zvolili Anglii, takže podléhají soudnictví VB. Ti, co se před anglickými soudy spolu soudili uvedli takové údaje, které VB umožňují vpodstatě zabavit majetky všech oligarchů s anglickým občanstvím – a jistě tato skutečnost nastane v okamžiku úplného odchodu VB z EU.
ALE a to se týká i nás, zabavené miliardy propadnou Velké Británii. Stejně, jako miliardy z OKD propadly Švýcarsku !!!!!!!
Takže jsme se posunuli o krok dál v okrádání států bývalého RVHP. A NIC s tím neuděláme, protože bychom museli mít mezinárodní dohody se státy, které na nás znovu vydělají, a oni si svou slepici snášející zlatá vejce nepodříznou.

konzerva
Návštěvník
konzerva

comment image

alek
Návštěvník
alek

Zde celé video rozhovorů Putina a dětmi v Soči. Stojí za vidění celé.
Já už opravdu nevím, jaké charaktery mohou stále protěžovat Západ a nevidět neslyšet šance na přežití jaké se nabízí.
https://www.youtube.com/watch?v=ZnhkkbBn00w