V.V.Pjakin z 27.11.2017 – “Ruští studenti v Bundestagu” a Overtonová okna, “Putin...

V.V.Pjakin z 27.11.2017 – “Ruští studenti v Bundestagu” a Overtonová okna, “Putin v Soči” a porážka ISIL v Sýrii a diplomatický maraton včetně setkání s prezidentem Zemanem, “Minské dohody” a útěk Plotnického z Luhanska, “Globalizace” a role Íránu, Číny a Ruska, “Rok 1917 v Rusku” a role Trockého i Masaryka a československých legií, “Řeč čísel a symbolů” a odkaz kultur Mayů, Aztéků a Inků

V dalším ze svých pořadů .V.V.Pjakin komentuje vystoupení ruských studentů v Bundestagu v den, který v Rusku byl první porážkou fašismu a v Německu je slaven jako Den smutku nad nevinnými oběťmi, opět komentuje klip poslankyně Kuvyčkové, hovoří o diplomatickém maratonu V.Putina v Soči, o prohlášeních prezidenta Zemana, o plánech GP a roli Ruska v nich, o symbolice čísel a událostí a o dalším.

00:00:00 Ruští studenti v Bundestagu, kritika i obhajoba studenta, otevírání Overtonova okna

Událost z listopadu 2017 (pozn.: video a více zde) V základním principu nemá jít o zastavení kritiky studenta, ale o zastavení štvanice na něj, podobná štvanice je přípustná v Třetí říši nebo na Ukrajině, ale v Rusku je nepřípustná, vede pouze k vyvolání občanské války a to byl hlavní účel této provokace,o to šlo. A pozoruhodná je skutečnost,že jednou z prvních,kdo se studenta zastal je Anna Kuvyčková, která vytvořila absolutně nevlasteneckou píseň, píseň, která otevírá Overtonovo okno. Už tehdy jsem se ptal “Koho to chceme vychovat – čínské rudé gardy osobně oddané vůdci nebo Hitlerjugend rovněž oddané vůdci, nebo chceme vychovat aktivní členy naší společnosti?” Osobní oddanost vůdci je totální nesmysl a i ten text písně je problematický a útok, který byl ve světě proti Rusku zahájen, je veden přesně tím směrem,na jaký jsem ukazoval. Situace je taková, že jeden člověk z čistého srdce složil tu píseň a aniž by jako obyčejný člověk musel vážit všechna slova, byl to projev jeho vlastenectví, ve kterém vychovává i svého syna a ač ho život už dovedl k pochopení mnohého o pravidlech řízení světa, všechno znát nemusí. Ale poslankyně už z titulu své funkci musí tato pravidla znát a bylo její povinností chápat každé jediné slovo té písně, chápat, jakou bude mít odezvu a co se za ním skrývá.

Ten student v Bundestagu není žádné dítě – v 16letech Gajdar velel pluku a před Hitlerjugend utíkaly i americké a britské jednotky. 15-16 je věk, kdy člověku není líto položit život za ideologii,kterou vyznává a přes kterou se může proslavit a ruský student ukázal, jakou ideu vyznává on – pro něj jsou vojáci Wehrmachtu nevinní lidé. A mluví se jen o něm, ale i ruské děvče v tom Bundestagu litovalo německé vojáky. Matka studenta se okamžitě vrhla na jeho obranu, on tvrdí, že projev musel zkrátit,ale když je něco zkracováno,tak vždy tak, aby v něm zůstalo to nejdůležitější. A jestliže zaznělo, že ti lidé zahynuli nevinně, tak to také bylo to nejdůležitější a v jeho referátu je to klíčová myšlenka – řekl, že vojáci Wehrmachtu nevinně zemřeli v ruském zajetí. Ti Rusové jsou tak krutí – Němci přišli, aby je demokraticky všechny vyvraždili a Rusové měli tu drzost, že je zajali.. A v zajetí někteří zemřeli a o co tady jde konkrétně? Jednalo se o vojáka 6. armády, která se lišila od všech armád Třetí říše, v čele stál generál,který vydal pro 6. armádu rozkaz, protože byl nespokojený s přílišnou shovívavostí vojáků k civilistům, několik citátů z jeho rozkazu:

“Vojenské jednotky nemají v otázce svého vztahu k bolševickému systému úplně jasno”. A dále:”V souvislosti s tím před vojenskými jednotkami stojí úkol, vycházející nad rámec předchozích úkolů. Na východní frontě voják není pouze vojákem dle pravidel vojenského  umění, ale také nositelem národní idee a mstitelem za zvěrstva způsobená na Němcích a jim příbuzných národech”. A na konci: “Přičemž tam mám na mysli lidi, kteří podporují německý vpád” a dodává “Početné elementy, které jsou údajně vůči sovětům nepřátelské a zaujali vyčkávací postoj, je třeba donutit k rozhodnutí aktivně spolupracovat proti bolševismu. V opačném případě,ať si nikdo neztěžuje, že bude kvalifikován jako přívrženec sovětského systému. Obavy z německých protiopatření musí být silnější, než hrozba bloudících bolševických zbytků“. (Pozn.: nepřipomíná to všechno dnešní postoje podpindosníků, tzn.mimo jiné i Kuvyčkové a těch studentů,kteří v Německu posloužili právě tak,jak posloužili?). 

Němců se tedy lidé měli maximálně bát, mít z nich hrůzu a velitel 6. armády rozkaz podepsal a nařídil všem vydat stejné rozkazy. A o co šlo? Himmler ve svém projevu v Poznani 4. října 1943 řekl: “Zda jiné národy žijí v blahobytu nebo umírají hlady, mě zajímá pouze do té míry, že jsou potřebné pouze jako otroci naší kultury”. A dále řekl: “Slované jsou národ nižší rasy s kapkou naší krve,který není schopen udržet řád ani vlastní samosprávu. Jedná se o nekvalitní lidský materiál, který není schopen udržovat řád.My,Němci, jsme ve světě jediní,kdo se slušně chová ke zvířatům a budeme se slušně chovat i k těmto lidským zvířatům, bylo by však zločinem vůči vlastní krvi starat se o ně”.

A tohle bylo vojákům Wehrmachtu ukládáno po celou dobu války a voják 6. armády zemřel v zajetí a může nám ho být i líto. V hitlerovském Německu byla vypracována průmyslová likvidace zajatců a zemřely tam miliony lidí,Rusko německé zajatce krmilo a léčilo, čehož se ruským zajatcům absolutně nedostávalo, ale že zemřeli,byl následek toho, že stále věřili že je Hitler osvobodí a budou z nich vítězové. Ale tady je ten problém, že ve Stalingradu, který obsadil Hitler, se nacházeli i civilisté a jaký byl jejich osud? A Rusku zahynulo 20 milionů civilistů, byly to největší ztráty a ty zabíjeli právě tito “nevinní”,kteří vtrhli do ruské země.

A proč dva studenti měli v referátu slova právě o “nevinných”? Sami si to tam samozřejmě nevepsali, jiní jim to tak řekli a poradili a oni se ztotožnili s ideou, že vojáci Wehrmachtu byli nevinní. A lidé, kteří měli tu drzost, že se bránili proti vnášené demokracii, jsou také nevinní – zločinec zabitý při vykonávání zločinu je stejně nevinný, jako člověk, kterého ten zločinec zabil! Byli zabíjeni nevinní – to je klasické Overtonovo okno a tady není třeba přímo prosit o odpuštění, to totiž teprve přijde…Po prohlášení,že vojáci Wehrmachtu umírali nevinně, už nemůže být ani řeč o tom, že byla nějaká Velká vlastenecká válka a tím bude otázka uzavřena. Padlí vojáci Wehrmachtu jsou nevinní a ti, které zabíjeli, jsou také nevinní – tak se to prostě stalo, taková to byla kaše a na tom se může dále stavět: “Vždyť oni vlastně přinášeli kulturu a Rusko se tomu bránilo, tak ať teď žádá o odpuštění!”

V žádném případě teď nelze pořádat štvanice na toho člověka za jeho politické názory, jsou to jeho názory a názory jeho rodiny. Že pak na svou obhajobu mával praporem, je jedno,ten prapor měl rozvinout v tom Bundestagu a k tomu odrecitovat krátkou báseň “Ital” a jeho projev mohl být ještě kratší. Nikdy nemůže být nevinen ten, kdo vtrhne do cizího domu zabíjet a rabovat. V té básni italský voják,který do Ruska přišel s Němci, v závěru říká: “Já střílím a není na světě spravedlnosti spravedlivější,než moje kulka”. A jestliže na tato slova zapomeneme, tak jako národ nemáme právo na svou existenci. A to,co zaznělo z tribuny Bundestagu,je přesně ten případ,kdy se na ta slova zapomnělo.

Válkou byla polovina Ruska zničena až k Volze a Rusko muselo všechno znova postavit a na rozdíl od okupantů Rusko ještě zachraňovalo a pomáhalo lidem v jiných zemích – v Česku, Polsku,Německu – byl to ruský přístup k lidem. A když teď srovnávají vraha a člověka, kterého vrah zabil, a tvrdí,že oba zemřeli nevinně, tak tím říkají,že nebylo spravedlivé,když se člověk bránil smrtelnému útoku.

Ti školáci do Bundestagu přijeli za peníze německého fondu,který má uložený konkrétní úkol,na který jsou vyčleňovány peníze a tím úkolem je genocida ruského národa a to s oporou v ruských školácích! A tento problém musíme systémově vyřešit, protože jaká u nás vládla v poslední době ideologie? “Všechno je na prodej”. A teď se divíme, že za peníze nějakého zahraničního fondu udělali vše, oč je ten zahraniční fond požádal. A dále -ti školáci jsou produktem vzdělávacího systému těch lidí,kterým byla sovětská výchova tvůrčího člověka trnem v oku, protože oni chtěli člověka-spotřebitele. Tak tady ho máme – spotřebitele, člověka,který není schopen bránit svojí zem a který tvrdí, že vrah v jeho domě zemřel nevinně. Ale proč se ten voják objevil v cizí zemi a proč umírali lidé? A teď probíhá pokus vytvořit obraz, že to Rusko vtrhlo do cizích zemí! A když jsou všichni nevinní,tak z toho vychází,že na vině je Rusko... Úryvek z jedné knihy: Ke zločinci a vojákovi nelze přistupovat stejným způsobem, vina vojáka totiž nemusí být dokazována, protože on je vinen automaticky! a vždy tím, že přišel se zbraní v ruce. Když teď říkají, že voják, který přišel loupit a vraždit, je nevinen,říkají tím, že na to měl právo. Tak se spouští Overtonovo okno, které se opírá o vzdělávací systém, postavený na filosofii: “všechno je na prodej” a “ideologická všežravost”.

Tomu studentovi je třeba objasnit celé pozadí Velké vlastenecké války,zeptat se ho,zda je připraven být mezi těmi, koho ti “nevinní” likvidovali a obírali je poslední kousek chleba, aby pak mohli “nevinně” zabíjet ruské vojáky,kteří přicházeli zachránit veškeré lidstvo na planetě Zemi. A do jaké míry je nevinný? V Německu existovalo antifašistické hnutí a mnozí němečtí vojáci přecházeli na stranu Rudé armády, protože věděli, že čím dříve skončí válka, tím více životů i v těch německých kabátech bude zachráněno a i v jejich zemi bude mír.

A teď se podívejme,jak je útok proti Rusku veden ze dvou stran: natočili tu píseň,která se rozletěla do světa a do toho to vystoupení v Bundestagu. A kdy proběhlo to vystoupení?

19. listopadu 1942 byl zahájen útok u Stalingradu, který potom vedl k obklíčení hitlerovských vojsk ve Stalingradu, ke stalingradskému kotli. Právě tehdy byla zlomena páteř hitlerovské vojenské mašinérie – a v Německu je to den národního smutku za nevinné, kteří tam padli! Jestli si někdo myslí, že Západ se k Rusku bude chovat citlivě a lidsky, ať si jen vzpomene na datum toho vystoupení v Bundestagu (pozn.: na událost 19.11. upozornil záhadný Rus, žijící v Německu). Nebylo to 22. června 1941 ani 1.září 1939, ale právě to datum,kdy byl vynesen rozsudek na hitlerovskou vojenskou mašinérií, který znamenal konec jejich snu o vytvoření jejich Lebensrau. A když jim to nevyšlo, tak jsou z nich najednou nevinné oběti. Vše je na prodej a fond zaplatil a rozdal libreto, které bylo třeba zazpívat. Ale zazpívali jen dva studenti a třetí školačka projevila občanský postoj a vepsání žádaného textu odmítla a to je dobře.

00:28:05 Putinův diplomatický maraton v Soči: telefonický rozhovor s katarským emírem, schůzka s Bašarem Asadem a Milošem Zemanem, telefonické  rozhovory s prezidentem USA a králem Saúdské Arábie, telefonické rozhovory s egyptským prezidentem a izraelským premiérem,schůzka s prezidenty Íránu a Turecka, telefonický rozhovor s argentinským prezidentem, schůzka s prezidentem Sudánu, schůzka s bývalém premiérem Itálie Romano Prodim – vše ve čtyřech dnech

V. Putin a B.Asad v Soči, B. Asad daroval ruskému prezidentovi obrázek

Ten maratón bude pokračovat,protože Rusko se objektivně stává centrem koncentrace řízení a není to tím, že by v tomto směru vyvíjelo nějakou mimořádnou snahu. – O Rusku za Gorbačova, Jelcina,Medvěděva a o roli Ruska v současném světě, o Íránu a Číně a plánech GP, o záchraně Sýrie a B. Asada a porážce ISIL, o globalizaci a zónách vlivu.

V. Putin a B. Asad, 20.11., Soči, porážka ISIL

00:41:55 Události na Ukrajině – útěk Plotnického z Luhanské republiky do Ruska, Minské dohody

Luhanská republika byla vždy citlivým bodem Minských dohod, odchodem Plotnického se nic nestalo, neboť jeho snahami vždy bylo podrývání Minských dohod, ty ale budou platit nadále.

00:52:10 Proč bolševici na Ukrajině v roce 1919 vytvořili Ukrajinskou SSR a nikoliv Maloruskou, projekt ukrajinství je antiruským projektem globalistů a jeho plody Rusko sklízí doposud

Existuje vnější politika a globální politika, únorová revoluce 1917 měla Rusko rozložit, říjnová revoluce 1917 měla dokonat jeho zkázu, Rusko mělo být zničeno občanskou válkou. O Trockém, o Leninovi, o záchraně Ruska bolševiky, o roli československých legií v Rusku, bez kterých by k občanské válce nedošlo. O Kominterně (Internacionála), kterou Stalin v Rusku zrušil a kterou Trockij obnovil až v exilu jako 4. Internacionálu v roce 1938 v Paříži.

Znak “Čtvrté internacionály” ,nazývané též “trockého internacionála”, která představuje komunismus zbavený všeho tzv. stalinského (viz “Stalin zradil revoluci“) 

 

Československé legie v Rusku, vzpomínková fotografie 

T.G.Masaryk v Kyjevě (zdroj fota a více zde)

01:05:00 Zatčení Sulejmana Kerimova ve Francii

S těmi,kteří budou bránit realizaci Putinovy politiky,si to nebude muset vyřizovat Putin, protože za něj to udělá GP. Kerimov je obyčejný mafián a Kerimov posloužil jako vzkaz všem na Západě, kteří chtějí vystupovat proti Putinovi.

01:07:00 Požár v Gruzii ve městě Batumi – řeč symbolů a čísel

V poslední době je vše maximálně naplněno symbolismem, opravdu maximálně a skutečnost, že Bůh k lidem promlouvá různými jazyky, tu chápou globální elity,ale absolutně to nechápou státní elity. Pro globální elity jsou to znamení – o vzkazu prezidenta Zemana, že do Francie jelo jen 14 podnikatelů, zatímco do Ruska 140 (pozn.: video a více zde) a o roli prezidenta Zemana jakožto ohlašovatele zpráv GP, o znameních,která GP obdržel v posledním týdnu přes souvislost čísel a kultur Mayů, Aztéků a Inků.

To byla poslední otázka. A závěrečný komentář:

Takže, pokud nezměníme náš vzdělávací systém, nezměníme-li naši státní ideologii při které je vše na prodej, nebude-li v nás vlastenectví, jestliže nebudeme vychovávat vlastence, inteligentní vlastence, žádné Rudé gardy ani Hitlerjugend, jak to navrhuje ta poslankyně za Jednotné Rusko ve Státní Dumě, i když to nebyla ona, bylo to jen provedeno jejím prostřednictvím, ona byla jen vykonavatelem, pak riskujeme, že až toto pokolení dospěje do aktivního života a převezme řízení státu, tak náš stát přestane existovat.

České titulky: Irena Aneri

Vložení videa, psaný obsah (tentokrát s důrazem na první komentář V.V. Pjakina proto, že k tématu jsem napsala už dříve článek) a poznámky s odkazy:

– Pozorovatelka-  02.12.2017

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jaris
Návštěvník
Jaris

Mimo tema a k zamysleni. Neda mi to a musim to zde napsat. Cetla jsem pred par dny, myslim na info cz., ze pro vanocni Prahu porazili nadherny 66let stary smrk. Kolik takovych smrku pro kazde dulezite mesto bylo porazeno? Stromu byl stat zivot na pouhy mesic vanocni lacine atrakce. V dnesni dobe by se takove velikany pro ctrnactidenni vanocni jarmark, nemely porazet. Pokladam to za hruby vandalizmus, a to nejsem zadny objimac stromu. Tento smrk totiz neni z nejake skolky vysazene specielne pro vanoce. V dnesni dobe by se mely stare stromy chranit a nahradit je umelymi, ktere se daji kazdorocne pouzivat. Mnohdy vypadaji lepe nez prave.
Musela jsem se smat, jelikoz jeden clovek napsal, ze si Praha nezaslouzi ani shnily parez. A ja souhlasim.

Janaz
Návštěvník
Janaz

Neviem , ako v Prahe, ale napríklad u nás, v Banskej Bystrici, a viem, že aj v iných mestách, sa vždy nájde strom-smrek, ktorý si kedysi zasadili ľudia niekde na záhrade, či blízko pri dome, a teraz nevedia, čo s tým. Presne takto malo mesto už po dva razy strom z našej časti mesta. Okrem toho, na výrub stromu, ktorý má viac ako 40 cm obvod, potrebuješ povolenie a zaplatiť poplatok a okrem toho ti určia, koľko stromov musíš zaň vysadiť.

Navrátil
Návštěvník
Navrátil

Jaris.
S tím se moc netrapte,ten strom není vhodný na průmyslové zpracování,jen na palivo.popřípadě různé podložky.To samé vánoční stromky.pokud to nebude hustý růst,aby se vytáhl bez větví,tak je to pak samí suk,co potom praskne.

DADA
Návštěvník
DADA
Josef
Návštěvník
Josef

Stát zkofiskoval majetky z trestné činnosti tunelářům Mostecké uhelné jako blesk, ale bohužel jen švýcarský stát.

Jak dlouho se budeme muset dívat na chazarského gigazlodějského dědka Babiše (věk 63 let), jak se šklebí a “sestavuje vládu”? Proč dávno není ve věznici Valdice? Bože, v čem to žijeme?

Když Babiš lezl do politiky v roce 2013, měl majetek 44 miliard korun (tj. 2 miliardy dolarů), ale dlužil 38 miliard korun, z toho 23 miliard korun bankovní úvěry, zejména od Komerční banky, a dále dlužil 15 miliard korun obchodním partnerům. AGROFERT byl jednou nohou v bankrotu, Babiš peníze přesouval z jednoho podniku do druhého v rámci AGROFERTU, aby si vylepšil bilanci.

Po čtyřech letech vládnutí jako ministr financí a vicepremiér má Babiš majetek 88 miliard korun (tj. 4 miliardy dolarů), ministři ANO odvedli dobrou práci: státní zakázky za desítky miliard ročně od ČEPRO (řepková bionafta), zakázky od Státní správy hmotných rezerv, od České pošty, od Lesů ČR, státní dotace, evropské dotace, zemědělské dotace, peníze z veřejného zdravotního pojištění. Ze 736. místa žebříčku nejbohatších lidí světa podle Forbesu v roce 2013 vyskočil Babiš na 564. pozici v roce 2017.

Podívejte se na Rusy, Poláky, Maďary, myslíte, že by zvolili třeba zloděje-oligarchu Chodorkovského do politiky?! Nikdy!

Info
Návštěvník
Iva
Návštěvník
Iva

Katastrofa. Ale lžou, těch 22 miliónů není na jejich integraci, protože integrovat nejdou, nedají se integrovat, je nutno je pouze živit a starat se o ně po všech stránkách.

Roy Batty
Návštěvník
Roy Batty

Akým znamením je pád Trojskej lávky, ktorá bolá postavená v roku 1984?

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Roy Batty@14:21
IMHO se jedná o znamení zanedbání provádění povinných kontrol. Klasika. Územní plán není, výstavba bytů neexistuje, oprava dopravní infrastruktury neexistuje (nepočítaje v to zalití pár děr bez jakéhokoli konceptu). Ale zavádí se modré zóny, lítačky a řeší se další miliony zbytečných kravin. Schopnost a odbornost magistrátu je v oblasti stavebních investic neuvěřitelná. Ostatně i celého státu (vysokorychlostní železnice, dálniční síť). Raději se postaví x kilometrů předražené a zbytečné stezky pro cyklisty než páteřní dopravní infrastruktura.
Oficiální vyjádření sice cituje zprávu z minulého roku, ale už v roce 2011 bylo publikováno, že Trojské lávce zbývá posledních 5-7 let. Že do letoška nebyly opravené mosty, které byly loni prohlášeny za havarijní, je ještě pochopitelné, ale když se v roce 2011 vědělo, že Trojská lávka bude v roce 2017 nebezpečná a NIC se s tím neudělalo, to už je zásadní selhání systému, ze které by měl být někdo potrestán.
Apropo Libeňský most čeká na vyjádření ministerstva kultury. No jo Herman ale neměl čas, dělal něco důležitějšího, on totiž kupoval prasečák a žádné znamení za tím nehledám …

BPN
Návštěvník
BPN

…jo a taky nejsou lidi a cementu je málo….plácají se z něho zátarasy proti teroristickým útokům imigrantů, kterých je tu jen 12 kusů…

Roy Batty
Návštěvník
Roy Batty

12 kusov? A tomu hovoríš len?

Navrátil
Návštěvník
Navrátil

Ono je to znamením,neschopnosti zodpovědných osob,nebo také odborníci zametají chodníky a neschopové vládnou.

Bralo
Návštěvník
Bralo

Most spaja dva brehy, v tomto pripade Troju a Cisarsky ostrov. Ostrov bol darovany ceskymi stavmi do osobneho vlastnictva cisarovi Rudolfovi II. Habsburskemu, rimskemu cisarovi a ceskemu kralovi, vladol od 1576–1611 . Bol prvy potomok z mixu habsburgov a spanielskej slachty.
Zaujimave je, ze v roku 1572 sa stal aj uhorskym kralom, korunovany bol v Bratislave (Presporku/Pressburgu).

Cele vladnutie Rudolfa II. bolo dost zaujimave, stranka wikipedie sa oplati precitat cela: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.
Troja vznikla z niekolkych obci, v blizkosti mosta boli Zadni a Horni Ovenec. Predni Ovenec je dnesny Bubenec. Ale zaujimave by bolo sa pozriet na historiu Troje v dnesnom Turecku.

Roy Batty
Návštěvník
Roy Batty

Pjakin vravel o všelijakých znameniach. Aj mne vŕta hlavou, či to nemá niečo spoločné s Trójou v dnešnom Turecku.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Jójójó!

pzv
Návštěvník
pzv

K téme roku 1917 v Rusku. Dovolím si skopírovať z inej diskusie:

“2. K pojmu židobolševismus . Termín byl (a je) požíván zejména v 1. polovině 20. století ze zřejmých důvodů, viz dále.
První komunistická vláda (Rada lidových komisařů) v Rusku po říjnové revoluci se skládala ze 17 členů, z nichž 11 bylo hebrejského původu a dva z poloviny. Sám V.I. Lenin byl poue čtvrtinového židovského původu. Prvním předsedou Ústředního výkonného výboru byl svobodozednář Leon Kameněv (Leiba Rosenfeld). Brzo ho vystřídal Jakov Sverdlov (Yankel Aaron Solomon). Dokonce i předsedy jiných stran ještě před „volbami“ bezprostředně po převratu byli Židé. V Petrohradě starostoval Schreider. Židé kontrolovali také tisk. V čele významných novin Izvestija byli Jurij Steklov (Nachamkis), Ziperovič, Goldenberg a další. Časopis Komunist řídil Vilhelm Knorin, Znamju trudu zase Karl Lander, Levin a Davidson. Židé – sionisté si odpočátku uvědomovali klíčové postavené médií a propagandy v ovládání mas, a to platí do současnosti.
Vedoucí roli získali i v milici a represivních orgánech (Mojsej Charitonov). Polský Žid Jakub Hanecky (Fürstenberg) se stal šéfem ruské Národní banky. Georgij Čičerin (Ornacky), syn Meierdorfové, se stal komisařem pro zahraniční věci. Čeku založil z Leninova popudu polský Žid Džeržinskuij, 85% velitelských kádrů Čeky byli Židé,… atd.
I přes falešná (poruštěná) jména protagonistů režimu si v prvních letech komunismu běžní Rusové dobře uvědomovali, kdo ovládl a terorizoval jejich zemi. Je příznačné, že ačkoliv došlo záhy ke zrušení všech konkurečních stran, těm čistě židovským jako Bund nebo Po´alei Zion se nic nestalo. Zatímco destrukce všech 60.000 pravoslavných kostelů probíhala systematicky (z některých se staly veřejné toalety nebo sklady), synagogy zůstaly netknuté.
Victor Marsden, korespondent britských novin Morning Post, v roce 1922 uvádí jména všech 545 činovníků vládní správy. 477 z nich mělo židovský původ. Kolem roku 1920 bylo zaměstnáno na půl milionu Židů na nejrůznějších státních postech, od administrativy po šéfy zestátněných podniků.
Roku 1919 M. Kohan v listu Komunist píše: „Bolševická revoluce byla přinesena a spočívala v rukou Židů.“ Historik Lina cituje dokument a výňatek z Jewish Communist Batallion Commander publikovaný v estonských novinách 31. prosince 1919: „Synové Izraele! Okamžik našeho konečného vítězství je blízko. Stojíme na počátku naší světové vlády… Přeměnili jsme Rusko na hospodářské otrokářství a zmocnili se téměř všeho jeho bohatství… Musíme zničit nejlepší a nejtalentovaněj ší osobnosti. Musíme vyprovokovat třídní válku a rozpory mezi slepými rolníky a dělníky a zničit kulturní hodnoty, které křesťané vyznávají… Věrní synové Izraele drží nejvyšší posty a vládnou zotročeným Slovanům.“
Vládnoucí třída se pochopitelně snažila povědomí o těchto plánech a o spojení mezi bolševismem a sionismem vymýtit všemi prostředky. proto uzákonili projevy „antisemitismu“ pod hrozbou trestu smrti. V prvních letech jejich vlády docházelo k hromadnému zabíjení ruských vlastenců jako antisemitů. Přechovávání Protokolů sionských mudrců, později vydávaných za podvrh, vedlo k trestání smrtí na místě. Jen mezi lednem 1920 a dubnem 1922 došlo k popravě 700000 příslušníků elity ruského národa- profesorů, biskupů, spisovatelů, lékařů… V této souvislosti se zmiňují jako ideologický základ tohoto barbarismu starozákonní knihy Izaiáše a Deuteronomium, dle kterých Jahve přikazuje Hebrejcům masakrovat a zotročovat gojim (hebrejský hanlivý název pro nežidy).
To ovšem není zdalekko všechno, nicméně to zcela dobře charakterizuje skutečnost, proč byl termín židobolševismus používán. Je historiskou skutečností, že to byli právě Židé (zde na fóru se používá rovněž pojem Chazaři), kteří ve 20. letech zcela ovládali tehdejší SSSR, a to do doby, než jim Stalin vládu v SSSR definitivně “ukradl” a naprostou většinu jich nechal popravit. Teď se uvedený termín moc nepoužívá, proč asi?”

zdroj: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11576-putin-pohadal-svoboda-laska-sssr#comment-384956 (komentár v diskusii)

ďalší zaujímavý komentár je tento: http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11576-putin-pohadal-svoboda-laska-sssr#comment-384968

Plán bolševikov na “znárodnenie” (zestátnění) žien a ich úradné prideľovanie na “dočasné používanie”. Deti narodené z týchto vzťahov mali byť okamžite odoberané a dané do výchovy štátu
http://tvojoponent.blogspot.cz/2012/12/sovietsky-dekret-o-emancipacii-zien-z.html

Bolševici ako prví na svete legalizovali umelé potraty: https://sk.wikipedia.org/wiki/Interrupcia_a_pr%C3%A1vo#V.C3.BDvoj_interrup.C4.8Dnej_legislat.C3.ADvy “Prvým štátom sveta, ktorý uzákonil umelé potraty, bolo 18.novembra 1920 sovietske Rusko. Potraty vykonávané v masovej miere spôsobili rýchle zníženie demografickej krivky. To viedlo J.V.Stalina k tomu, že v roku 1936 presadil v ZSSR úplný zákaz potratov, ktorý trval až do roku 1955, kedy bola obnovená ich legalizácia.”

libor Smetana
Návštěvník
libor Smetana

Židobolševismus je nesmysl, neboť jeden termín popírá ten 2. Židé udělali únorovou věčnou revoluci podle Kominterny a Bolševici potom převzali otěže a udělali říjnovou (podle greg. kalendáře) a nastopipili po vyhrané občanské válce cestu stalinského skuteřného socialismu, realizované jen v rusku. Jinde a tudíž i u nás to byl marxismus. Termín židobolševismus vytvořil západ, aby diskreditoval Bolševické hnutí.

Jenda
Návštěvník
Jenda

http://www.hlavnespravy.sk/novozvoleny-banskobystricky-zupan-jan-lunter-sa-stretol-s-americkym-velvyslancom-chce-vyviest-kraj-z-udajnej-izolacie/1227030
Vzkaz (nejenom) našim slovenským příbuzným – když budete správně volit, strýček Sam vám dá nějakou maškrtku! Slovákům už nadobro odzvonilo. Ale kdo chce kam….

Miroslav
Návštěvník
Miroslav

Budeš prekvapený koľko % dostane Kotleba v ďalších parlamentnych voľbách… nemaj obavu, všetko je tak ako ma byť, jeden krok vzad aby si urobil ďalšie tri vpred.