V Německu se kvůli Dublinu IV rozpadá vládní koalice CDU a CSU,...

V Německu se kvůli Dublinu IV rozpadá vládní koalice CDU a CSU, Horst Seehofer chce od 1. července vracet migranty z hranic bez ohledu na to, jestli Rada EU koncem června odhlasuje reformu Dublinu. Vadí mu kamiony, které vozí do Německa migranty z tranzitních zemí, mezi nimi je i Česko! Bavorsko zvažuje i hraniční kontroly pro všechny kamiony!

V Německu se kvůli Dublinu IV rozpadá vládní koalice CDU a CSU, Horst Seehofer chce od 1. července vracet migranty z hranic bez ohledu na to, jestli Rada EU koncem června odhlasuje reformu Dublinu. Vadí mu kamiony, které vozí do Německa migranty z tranzitních zemí, mezi nimi je i Česko! Bavorsko zvažuje i hraniční kontroly pro všechny kamiony!

V Německu naplno propukla vládní krize, která má mnoho společného se zasedáním Rady ministrů EU v Lucemburku před 2 týdny, o kterém jsme přinesli článek [1]. Na této radě totiž 7 zemí EU odmítlo podpořit reformu Dublinského protokolu a vyslaly tak jasný signál, že odpor proti centrálně řízenému přerozdělování migrantů v EU už není zanedbatelný a je velmi pravděpodobné, že i kdyby byl Dublin IV na konci června během vrcholného summitu představitelů zemí EU schválen, dopadne to nakonec stejně jako v roce 2015, kdy jednotlivé země nebudou usnesení o přerozdělování naplňovat a celá věc skončí znovu u Evropského soudu, kde už nyní leží žaloba na 3 členské země, Polsko, Českou republiku a Maďarsko. Podle Horsta Seehofer, šéfa CSU, je za současnou situaci zodpovědná Angela Merkel, která postavila svůj plán na Dublinu IV, který prý přichází pozdě a neřeší hlavní věc, tzv. sekundární pohyb, sekundární migraci.

Horst Seehofer, šéf CSU a Angela Merkel, šéfka CDU.

Sekundární pohyb je newspeakový výraz, který označuje situaci, kdy migrant dostane v neatraktivní členské zemi EU azyl a právo pobytu, ale jakmile má dokumenty a doklady, sbalí si kufry a vyrazí do Německa, do Francie nebo do Švédska, což jsou migraci země zaslíbené, především s ohledem na nejvyšší sociální dávky a benefity, které dalece přesahují sociální systémy v ostatních zemích EU. Reforma Dublinu totiž sekundární migraci vůbec fakticky neřeší a v Bavorsku panuje v poslední době obrovská obava, že po schválení Dublinu dojde k nastartování vnitro-unijní migrace nedozírného rozsahu, takže se vlastně nic nezmění, Bavorsko bude nadále zaplaveno migranty, ale už nepůjde o nelegální migranty, ale o legální azylanty, kteří do Německa přijedou z jiné členské země EU.

Seehofer dal Merkelové ultimátum do konce června, aby prohlasovala v EU Dublin IV, jinak…

Horst Seehofer proto před několika dny přišel s radikálním oznámením, že pokud nebude koncem června schválen Dublin IV na Radě předsedů vlád na summitu EU, potom začne Bavorsko vracet ze svých hranic všechny migranty, kteří přijedou a ukáže se, že už jsou registrováni v jiné členské zemi EU [2]. Horst Seehofer dal Angele Merkel čas do konce června, aby dosáhla odhlasování Dublinu [3], jinak začne Bavorsko jednat samo.

Jenže s tím nesouhlasí Angela Merkel, která chce, aby toto vracení schválila Evropská unie v rámci reformy Dublinu. Reforma Dublinu je pro mnoho zemí neprůchozí, protože obsahuje povinné přerozdělování migrantů, s čímž některé země nesouhlasí. Vzniká tak začarovaný kruh a právě Horst Seehofer pochopil, že Angela Merkel je ve slabé pozici a Dublin IV se může stát jejím politickým hrobem. Poslední informace zemské policie z Bavorska totiž dávají Seehoferovi do ruky silnou munici.

Pro migranty v Německu je Angela Merkel “Mutti”, otevřela jim v roce 2015 brány Německa. Dnes se jí může zhroutit koalice i vláda.

Bavorská policie již od počátku dubna tohoto roku zaregistrovala nebývale vysoký počet kamionů přijíždějících do země z tzv. tranzitních zemí, které přivážejí do Bavorska migranty. To by snad nikoho ani nepřekvapilo, ale problém je v tom, že v mnoha případech už nejde o nelegální migranty, ale o azylanty, kteří mají registraci v jiné zemi EU, jenže své doklady a dokumenty zahodí, zničí je, hodí do potoka, nebo prostě do popelnice a odcestují do Bavorska, kde se vydávají za čerstvé migranty, kteří nemají azyl. Police však podle otisků prstů snadno zjistí z evropských databází, že migranti již jsou registrováni jinde, jenže nastává paradoxní situace nedozírné absurdity, která je opravdu možná jenom v Evropské unii. K čemu dochází?

Na celém území EU dochází k “sekundárnímu pohybu” migrantů v masovém měřítku, burcuje Seehofer v Berlíně. Nejvíce to odnáší Bavorsko

Protože migranti zahodí své doklady o azylu v jiné zemi EU, tak tím se dostávají na začátek celého azylového kolotoče, protože Německo nejprve musí ověřit jejich identitu. To je v Německu velmi komplikované, protože samotný otisk prstu není dokladem totožnosti podle německých zákonů a pro vydání dokumentů musí osoba předložit jiné platné doklady totožnosti. Ty ovšem migranti nemají, takže Německo podle současných zákonů nemůže takového člověka deportovat, protože se jedná o nedokumentovaného migranta, a tací nesmí být deportováni do doby, než proběhne azylové řízení. A je úplně jedno, že migranti v jiné zemi EU již azyl dostali, ale protože se k němu nehlásí, popírají ho a nemají u sebe doklady, konči tací migranti v náruči německého azylového systému. To je síla, že?

Trojka migračních vítačů: Horst Seehofer (CSU), Angela Merkel (CDU), Martin Schulz (SPD).

Schůzka ministrů vnitra v Lucemburku totiž ukázala, že Dublin IV nemá podporu tranzitních zemí, ani některých vstupních zemí, takže Horst Seehofer se rozhodl jednat na vlastní pěst, bez ohledu na hlasování v EU. Tím se de facto ze Seehofera stává volný radikál a element, který má podobný náboj a rétoriku jako Sebastian Kurz.

Seehofer totiž jako jeden z mála vrcholných německých politiků konečně pochopil, že objektivnímu procesu globalizace a bourání staré Evropy nejde zabránit, Evropská unie nedokáže řešit migraci společně, protože migrace je něco, co má bezprostřední dopad na kultury národů zemí EU, a to je něco, kde Evropská unie tvrdě narazila. A pokud nezmění kurz, povede to k rozpadu Evropské unie. Je to objektivní proces bourání starého a budování nového v rámci Evropy. Proto dochází k brutální změně rétoriky Horsta Seehofera, protože pochopil, že Dublin IV nic nevyřeší, pouze zlegalizuje vnitro-unijní migraci pro lidi ze třetích zemí, tzv. sekundární pohyb.

Mezi tranzitní země migrantů patří i Česká republika, ale co se stane ve chvíli, kdy Bavorsko začne vracet kamiony?

Česká republika je typickou tranzitní zemí, kde nikdo z migrantů nechce zůstávat, protože sociální systém zdaleka nenabízí migrantům takové benefity jaké dostávají ve Francii nebo v Německu. To ovšem nelze považovat za pojistku proti migraci do ČR, protože Dublin IV počítá se strukturálními fondy EU na integraci migrantů, což v překladu znamená, že EU bude sypat peníze v prvních letech do integračních projektů v těch zemích, které nejsou pro migranty až tak přitažlivé.

Dublin IV proto řeší pouze jednu část rovnice, jak udělat z nelegálních migrantů legální a jak a kam je přerozdělovat. Neřeší ale sekundární pohyb migrantů poté, co získají azyl a registrace v chudších evropských zemích. Bavorsko je nejlepším příkladem toho, jak funguje tato sekundární migrace. Zatímco do cele EU přišlo tento rok mnohem méně migrantů než v roce 2015, do Bavorska proudí trvale vysoké počty migrantů. Není to žádná záhada, je to zkrátka tím, že migranti, kteří dostali azyly v jiných zemích EU, se počátkem léta vydali za lepším živobytím do Německa.

Rodina migrantů na letišti ve Frankfurtu.

Nově se tak může už od července stát, že Bavorsko začne ze svých hranic vracet do Česka kamiony s migranty a ti obratem skončí v českých uprchlických zařízeních. Bez dokladů je ale jiná země EU nepřijme, i když v ní mohou být registrováni. Ten proces prověřování zkrátka začne znovu, protože pokud se někdo nehlásí ke svému azylu, potom by musel proběhnout v absurdním případě i soud, který by musel potvrdit, že migrant má azyl už někde jinde, a tudíž nemá právo na azyl v ČR. Jenže ani soud nemůže v době Schengenu nařídit migrantům, aby zůstali v zemi EU, kde nechtějí být. To je paradox, že?

Takže, co je platné, že dostanou azyl někde v Horní Dolní, když první co udělají po získání azylu, je divoký úprk směrem do Německa a dalších zemí. Tam se přistěhují do ghetta, přihlásí se k pobytu, to jim ani zabránit nikdo nemůže a muslimská obec se o ně postará. Jenže muslimské obce dotuje německá vláda. Prašť jako uhoď. Migranti nepřišli do Evropy, aby dřeli bídu na českých sociálních dávkách ve výši 132,- EUR měsíčně životního minima na jednu dospělou osobu bez dítěte. Proto je jasné, že pokud někdo bude chtít udržet migranty v zemích jako je ČR, kde normální lidé sotva přežívají z běžných dávek, bude muset Evropská unie migranty štědře dotovat a platit, aby neopouštěli své azylové země.

V celé Evropě existují jen dva scénáře migrace a vypadá to, že Dublin IV je vlastně mrtvý ještě před svým schválením

Migrace v EU nemá žádné řešení, pouze povede ke dvěma možným scénářům. Buď dojde k mohutné sekundární migraci uvnitř EU, takže se nic nezmění, anebo nastane systém mohutných dotací migrantů a přerozdělování takovým způsobem, aby měli dostatečné finanční pokrytí v zemích svých azylů, aby z nich neodcházeli a bylo tak zabráněno sekundárnímu pohybu migrantů v EU. V takovém případě vznikne z migrantů novodobá šlechta, která bude pobírat obrovské finanční částky, zatímco místní obyvatelstvo bude v potu tváře rýt svými ústy v zemi. Ne, že by s tím čeští občané neměli zkušenosti, viz. sociální dávky pro jisté etnikum v České republice, ale to je nic ve srovnání s tím, jaké peníze budou muset být vynaloženy na udržení migrantů v zemích azylu. Dublin IV možná spadne pod stůl, možná ne, možná bude schválen, ale sekundární pohyb zdaleka nebude vyřešen.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
hirameki
Návštěvník
hirameki

M.K.once more, pokračování nedávno napsaného článku o multikulti. ještě lepší než část první.
https://kechlibar.net/wordpress/2018/06/21/dodatek-ke-trem-fazim/

zločas
Návštěvník
zločas

Dnes Baba slaví !

21 června 1941- zahájení osvobozování obyvatel SSSR z komunistického žaláře!
S výsledkem mnohamilionové genocidy-HOLOKAUSTU Slovanů a Židů !

M.C.
Návštěvník
M.C.

Nezačalo to až 22. ve 4 ráno?

Rozkaz byl na německé straně vydán samozřejmě už dříve, vojáci s ním byli seznámeni 21.6. odpoledne. Následně se jich několik rozhodlo s touto informací přeběhnout. Nejméně dvěma se to podařilo.

Budiž to všem zastáncům útoku na Rusko výstrahou.
Ani za prakticky ideálních podmínek pro zahájení války to nedopadlo.
Dneska je na tom Rusko v mnoha ohledech podstatně lépe.

Pár let staré, ale stále aktuální:
Obama a jeho generálové vedou v Pentagonu diskuzi a nemůžou se shodnout jaká je nejvhodnější doba pro přepadení Ruska. Nakonec se rozhodnou zeptat Francouzů: Kdy je nejlepší přepadnout Rusko? Francouzi odpovídají: Nevíme, ale rozhodně ne v zimě, to špatně dopadne. Bude tedy asi lepší zeptat se Němců: Kdy je nejlepší přepadnout Rusko? Němci odpovídají: Nevíme, ale rozhodně by to nemělo být v létě. To už jsme zkusili…
Co s tím? Někdo navrhuje zeptat se Číny, ta je progresivní a vždy přijde s nějakým novým nápadem. Zeptají se tedy Číňanů, kdy je nejlepší přepadnout Rusko? Číňané odpoví: Hned teď! Rusko začalo stavět ‚Sílu Sibiře‘, ‚Turecký potok‘, kosmodrom ‚Vostočný‘, most na Krym, v nejbližší době chtějí modernizovat Bajkalsko-amurskou magistrálu, staví nové sportovní komplexy pro mistrovství světa ve fotbale a v atletice, plánují těžbu v Arktidě… Zrovna teď by se jim hodilo hodně zajatců!“

konzerva
Návštěvník
konzerva

Hytlerová dcera a její hodnocení na putino-valentových listech….soudruzi havloidi od bilakova učně krejčího bakaly s merkel-führer babou souhlasí… https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nacisticka-baba-padlo-o-Merkelove-Pritvrzuje-i-Hrad-Ivan-Gabal-nadava-Cechum-Od-Bakaly-zni-Kecy-Okamury-neposlouchat-540880

hirameki
Návštěvník
hirameki
konzerva
Návštěvník
konzerva
Alanis
Návštěvník
Alanis

Pro vyhnání Němců ze zemí střední a východní Evropy po druhé světové válce podle kancléřky Angely Merkelové neexistovalo morální ani politické ospravedlnění.
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/475594-pro-vyhnani-nemcu-po-valce-neni-ospravedlneni-rekla-merkelova.html
Není zpochybňování výsledků 2. WW, obhajoba fašismu atd. trestný čin? To je to “sbližování” co tam jezdí fašoun Herman s mentálním ivalidou Bělobrádkem za podpory Petra Fialy? Proč tu Makrelu nešoupnou do detenční klece, když ta její choroba je už nezvladatelná?

Valerij
Návštěvník
Valerij

Židi zkoušejí, co jim ještě projde a přitvrzují, protože jsou za každou sviňárnu beztrestní. S jídlem roste chuť, židovka Merkel bude taky přitvrzovat. Aspoň je vidět, jak to s tím Hitlerem a jeho válkou opravdu bylo a KDO ji vyvolal a způsobil. Křesťané to nebyli. A jak to skutečně bylo s tím slavným holocaustem, když ho zpochybňuje i německá židovka a kancléřka v jedné osobě.

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Historie se opakuje jako fraška. Nezávisle na tom, že jí smrdí z huby jaderná zima, je fraška neuvěřitelná. Západní cvilizace podlehla historickým mýtům satanisticko-zednářských struktur o obou světových válkách. A kdo nezná svou historii je jak známo odsouzen si ji prožít znova.
Německo je perpetuální obětí britské geopolitiky, byť dnes v podobě Brzezinského fatasmagorie Velké šachovnice. Jestli se podaří Německo nahnat na jatka další světové války je otázka. Churchill se svého času nechal slyšet, že nebojuje proti Adolfu Hitlerovi (svěžímu to dílku anglo-amerického establishmentu a židovských bankéřů) ani proti nacionálnímu socialismu, ale duchu velkého národa Friedricha Schillera, který je potřeba zničit. A německý národ byl skutečně zničen. Intelektuálně vykleštěn – poameričtěn a kolonizován, Vzhledem k civilizačně neudržitelné nízké porodnosti i podlhá plánované genocidě a navíc je totálně vydebilizován multikulturalismem a postmoderními úchylkami. Zničí-li jej definitivně jaderné zbraně nebo islamizace či kombinace obého už asi není důležité.
To, co se dnes děje v Pobaltí mne nutí k chmurným úvahám o koupi pozemku kdesi v Ecuadoru a stavbě protiatomového krytu.

Dan
Návštěvník
Dan

Fajn pro ne extra bohatého Čecha je taky Paraguay. Jsou tam oproti nám levnější potraviny, nájemné, celkově veškeré zboží – např. měsíční výdaje v hlavním městě Asunción se na jednu osobu pohybují kolem 7847 Kč. Pronájem garsonky vyjde kolem 5450 Kč. Evropa je řekl bych odsouzena si opět prožít minulost.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Už se ozval Miloš ten je zásadně proti….to kdyby vládl venca flaška a jeho konfidentská rodina flašků tak ten by souhlasil z merkel babou… https://www.novinky.cz/domaci/475610-neospravedlnitelny-odsun-nemcu-hluboky-nesouhlas-odmitl-zeman-tvrzeni-merkelove.html

opatrný
Návštěvník
opatrný

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/475594-pro-vyhnani-nemcu-po-valce-neni-ospravedlneni-rekla-merkelova.html
Je toto vůbec možné??
Pro miliony mrtvých slovanů není ospravedlnění frau Mutti. Kdyby po válce byl německý národ vymazán ze světa, nemůže říct ani popel!

Milada
Návštěvník
Milada

Netikej ji MUTTI, tak ji rikaji migranti a ina je z toho nazvu posrana. Ten nazev si nezaslouzi, je to jalova krava, pan Buh vi, co cini.

M.C.
Návštěvník
M.C.

To je právě to, Makrela, stejně jako mnoho další politiků děti nemá.
Proto žádná Mutti.

Petr Pan
Návštěvník
Petr Pan

Jak to vůbec ta německá paní (jsem velmi slušný) jako myslí? Že jsme je vlastně po té zkurvené válce co rozpoutal šalom Hitler utiskovali jako? No dovolím si citovat Pana Okamuru:

Angela Merkelová dnes řekla, že pro poválečný odsun Němců z Československa “neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění”.

Je to revanšistické vyjádření a naprosté svinstvo vůči České republice.

Sudetští Němci se masově podíleli na přípravě konečného řešení české otázky, které by znamenalo faktickou a biologickou likvidaci českého národa.

Hnutí SPD vyzývá ministerstvo zahraničí a vládu České republiky k podání oficiálního protestu a předvolání velvyslance Spolkové republiky Německo v souvislosti s revanšistickými výroky kancléře Merkelové. Politická pozice Německa vyjádřená tímto prohlášením zpochybňuje výsledky druhé světové války, záměrně relativizuje pozici viníků a obětí a přímo ohrožuje politické a bezpečnostní zájmy České republiky. V souvislosti s touto provokací budou žádat poslanci hnutí SPD zařazení mimořádného bodu jednání Sněmovny s cílem jasně se vymezit proti revanšismu německé kancléřky Merkelové.

K odsunu došlo po masovych zločinech, kterých se Němci dopouštěli na nevinných lidech po celou dobu druhé světové války, neexistovalo schůdnějsí řešení.

Všichni víme, že odsunu Němců předcházel naopak odsun Čechu, Židů a německých antifasistu ze Sudet, kdy přišli prakticky o veškerý majetek a pak následovalo vraždění, mučení a hromadné popravy za většinového souhlasu a přihlíženi českých Němců. Kdo sel vitr, sklidil bouři. Jen diky odsunu Němců se podařilo po válce poměrně rychle konsolidovat česko-německé vztahy, protože v Československu zůstali převážně antifašisté a odbojaři proti nacistum. Odsuny Němců probíhaly v cele Evrope na základě mezinárodní dohody z Postupimy.

Valdemar
Návštěvník
Valdemar
W2003
Návštěvník
W2003

“Pro vyhnání Němců po válce není ospravedlnění, řekla Merkelová.”
https://www.novinky.cz/diskuse?id=530139&articleId=/zahranicni/evropa/475594-pro-vyhnani-nemcu-po-valce-neni-ospravedlneni-rekla-merkelova.html&sectionId=742
Ale pozor vážení čtenáři! Ta Erika asi nebude až tak úplně blbá. Je to přece agentka STASI. Jde jí totiž o otevření Overtonova okna. Jde opět o politicko – ideologickou “salámovou” metodu takový moderní Joseph Goebbels. Tahle metoda začíná tvrzením: To je “nemyslitelné”, pak přechází na to je ale “radikální” pak na “přijatelné”, “rozumné”, “populární” (v Německu), až se konečně stane součástí politiky!!! A tyhle fígle ovládá stbačka z Německa dokonale.

Pozorovatelka
Autor

V2003
Vy mi úplně čtete myšlenky – Overtonova okna je totiž přesně to, co mě u té dnešní zprávy napadlo jako první. A samozřejmě se mi hned vybavil Pjakin, když kritizoval klip “Strýček Vova” a vystoupení ruských studentů v Bundestagu (za peníze neziskovek) a hovořil o německých “nevinných”:

“A proč dva studenti měli v referátu slova právě o “nevinných”? Sami si to tam samozřejmě nevepsali, jiní jim to tak řekli a poradili a oni se ztotožnili s ideou, že vojáci Wehrmachtu byli nevinní. A lidé, kteří měli tu drzost, že se bránili proti vnášené demokracii, jsou také nevinní – zločinec zabitý při vykonávání zločinu je stejně nevinný, jako člověk, kterého ten zločinec zabil! Byli zabíjeni nevinní – to je klasické Overtonovo okno a tady není třeba přímo prosit o odpuštění, to totiž teprve přijde…Po prohlášení,že vojáci Wehrmachtu umírali nevinně, už nemůže být ani řeč o tom, že byla nějaká Velká vlastenecká válka a tím bude otázka uzavřena. Padlí vojáci Wehrmachtu jsou nevinní a ti, které zabíjeli, jsou také nevinní – tak se to prostě stalo, taková to byla kaše a na tom se může dále stavět: “Vždyť oni vlastně přinášeli kulturu a Rusko se tomu bránilo, tak ať teď žádá o odpuštění!”
https://aeronet.cz/news/v-v-pjakin-z-27-11-2017-rusti-studenti-v-bundestagu-a-overtonova-okna-putin-v-soci-a-porazka-isil-v-syrii-a-diplomaticky-maraton-vcetne-setkani-s-prezidentem-zemanem-minske-dohody-a-ut/

A dnes tu máme další “nevinné” a všechno jede tak, jak jsem o tom psala v nedávném článku – už za porážky Hitlera vznikl plán, že se počká padesát let, než se “zapomene” na zvěrstva fašismu (správněji totiž je, než se přepíše historie) a tažení na Rusko se zopakuje…
https://aeronet.cz/news/america-first-krach-1929-a-pote-valka-plan-evropske-rise-s-nemeckem-v-cele-nemecka-armada-tahnouci-na-rusko-a-rusko-jako-strasak-sveta-proti-kteremu-je-nutne-zasahnout-to-vsechno-uz-tu-bylo/

A to, co se právě děje v Rusku přesně tak, jak bylo naplánováno na čas MS ve fotbale, do toho ladí (viz i nový Pjakina z 18.6.
https://www.youtube.com/watch?v=Pg2Evn1LJsg )

……
A ještě k tomu fotbalu:
Německá média se Rusku omluvila za své předpovědi o ruském výkonu na šampionátu
https://iz.ru/757487/2018-06-20/nemetckie-smi-izvinilis-za-negativnyi-prognoz-po-igre-rossii-na-chm

Ale hlavně – přejme si, ať to Německo co nejvíce projede, to totiž bude veliká vzpoura proti Merkelové, které doma i bez toho zvoní hrana, protože skandál kolem tureckých hráčů v německé reprezentaci pořád běží…
……
A ještě jedna aktuální zpráva, která mi potvrzuje rozpad NATO za účelem vybudování Evropské armády s Německem v čele
“Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že jednota NATO je ohrožena kvůli neshodám mezi USA a Evropou”
https://cz.sputniknews.com/politika/201806197579117-nato-stoltebnerg-usa-trump-evropa/

Pozorovatelka
Autor

A dnes se objevila ještě jedna perlička, která ale prošla bez velké pozornosti
https://echo24.cz/a/SeYnz/senat-asi-podpori-fiskalni-pakt-eu-proti-je-jen-ods

Vzpomněla jsem si, za jakých podmínek fond ESM Kalousek v roce 2014 prosadil (hodiny se jednalo s Rathemn a o Rathovi a ve stínu Ratha a v pozdních hodinách přišla řada i na pakt) a video velmi doporučuji m.j. k připomenutí, o čem fiskální pakt je
https://www.youtube.com/watch?v=7BtvGMYrGUA

A k tomu připomínám tu souvislost, že před několika dny Správní rada ESM schválila 1 miliardu finanční pomoci Řecku
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/financial-assistance-eurozone-members/greece-programme/timeline/