V čínské provincii Hunan propuklo nové ohnisko nákazy Coronavirem, více než 600...

V čínské provincii Hunan propuklo nové ohnisko nákazy Coronavirem, více než 600 000 lidí má jen po pár dnech znovu zákaz vycházení, je vyhlášen stav AQ a oblast mohou opustit jen vybrané osoby nezbytné pro fungování infrastruktury regionu! V oblasti přitom posledních 30 dnů nebyl hlášen ani jeden nový případ, ale nová vlna vypukla po uvolnění karantén minulý týden a po návratu lidí do práce a do továren! Toto je varování pro Igora Matoviče na Slovensku, že ani 30 dní absolutní karantény nezaručuje vymýcení Coronaviru! Italští vědci potvrdili, že Coronavirus se šíří vzduchem pomocí prachových částic v atmosféře!

V čínské provincii Hunan propuklo nové ohnisko nákazy Coronavirem, více než 600 000 lidí má jen po pár dnech znovu zákaz vycházení, je vyhlášen stav AQ a oblast mohou opustit jen vybrané osoby nezbytné pro fungování infrastruktury regionu! V oblasti přitom posledních 30 dnů nebyl hlášen ani jeden nový případ, ale nová vlna vypukla po uvolnění karantén minulý týden a po návratu lidí do práce a do továren! Toto je varování pro Igora Matoviče na Slovensku, že ani 30 dní absolutní karantény nezaručuje vymýcení Coronaviru! Italští vědci potvrdili, že Coronavirus se šíří vzduchem pomocí prachových částic v atmosféře!

Zdá se, že tu máme první špatnou zprávu pro slovenského premiéra. Agentura Reuters přinesla další znepokojivou informaci o situaci v Číně. Peking totiž včera oznámil [1], že v provincii Hunan, konkrétně v okresu Jia, v němž žije přes 600 000 obyvatel, propuklo nové ohnisko nákazy Coronavirem, a to jen několik málo dnů poté, co byla v provincii ukončena karanténa a posledních 30 dnů se v oblasti neobjevil ani jeden nový případ nákazy [2]. Úřady tak minulý týden rozhodly, že oblast se vrátí do normálu. Lidé se tak vrátili do práce, do fabrik a závodů. Jenže, po necelém týdnu přichází šok. Čínské úřady včera rozhodly, že celý okres Jia s více jak 600 000 obyvateli byl znovu uzavřen do absolutní karantény (AQ) spojené se zákazem vycházení. Předchozí karanténa tak vůbec zjevně virus nezničila a po návratu zaměstnanců do práce a do firem se nákaza znovu rozšířila, a to i navzdory tomu, že všechny závody, provozy, podniky a pracoviště byly čínskou armádou během předchozí AQ dezinfikovány.

Dezinfikování čínského nádraží.

Nové ohnisko bylo lokalizováno poté, co čínské úřady našly pozitivní test u namátkově testované osoby, která cestovala do města Pingdingshan v provincii Hunan, v okrese Jia. Coronavirus v provincii tak nadále působí a účinkuje, a to i navzdory předchozí absolutní karanténě, která trvala skoro dva měsíce. Nyní je tedy nově v absolutní karanténě 600 000 lidí v okrese Jia a čínská vláda nemá prakticky už jiné mechanismy, jak se viru bránit, než jsou absolutní karantény a mohutné uvolňování prostředků ze státní pokladny v Pekingu na hrazení ušlých platů a mezd, protože podle čínských zákonů se v případě karantén pohlíží na osoby jako na nemocné, v léčebném režimu, takže pobírají mzdy, jako kdyby byli na nemocenské. V Číně tyto náklady hradí čínská vláda ze svých mohutných finančních rezerv. Jenže malé státy tyto možnosti nemají, a to zejména ne ty země, kde zdravotní péče není hrazena státem, ale soukromými pojišťovnami, které tlačí na co nejrychlejší návrat lidí do práce.

Lidé si předávají virus během obědových přestávek, ani o tom nevědí a rouška je vlastně houba

V zemích Evropy nadále funguje princip Chytré Horákyně, kdy se proti viru bojuje na jedné straně rouškami, a na straně druhé lidé jezdí hromadnými dopravami, chodí do práce a odpoledne se zase hromadnými dopravami vrací domů. Ve firmách v poledne potom jdou zaměstnanci na obědy, které si objednají online, sundají roušky, protože přes roušky se jaksi vepřová s knedlíkem jíst nedá a už to jede, viry z úst vesele létají z pusy, cestují vzduchem po celém pracovišti nebo v jídelně, lidé si mezi sebou ještě pokecají u oběda, a potom si opět nasadí roušky a tváří se, že se bojuje proti viru důkladně. A vrcholem stupidity jsou potom večerní reklamy T-Mobile na televizi, jak nás upozornili naši čtenáři, kde čeští herci z divadel prý lidem vysvětlují, že rouškami chrání Tebe. Kdyby idiocie měla měrnou jednotku, jmenovala by se po některých těch hercích, dodává v emailu jedna z našich čtenářek.

Šíření nákazy v autobusu, informační grafika z provincie Hunan.

Nevím, jak někdo chce bojovat proti viru, který se šíří respiračně a aerobně tím, že lidi nechá chodit do kolektivů v práci, v zaměstnání, nechá je jezdit MHD a bude se tvářit, že když mají kus propustné látky na ústech, že dojde k poražení viru. Připadá mi to jako jedna obludná společenská kognitivní disonance, kdy rozumní a vzdělaní lidé musí vědět, co je to mikrokapénka, ale chovají se stejně jako to stádo, aby je nezlynčovali, kdyby náhodou vykřikli pravdu, že císař je nahý.

Když člověk zakašle do roušky, pouze jedinkrát, suchá látka mikrokapénky nasákne jako houba a při druhém zakašlání ty nasáté mikrokapénky se rozstříknou z vnější strany roušky vlivem rázového tlaku vzduchu z plic při zakašlání. Je to jako s houbičkou, když je nasáklá vodou a bouchnete do ní. Vystříknou z ní kapky vody z druhé strany. Rouška vlhne při každém výdechu, protože při každém výdechu člověk vydechuje kromě CO2 i aerosoly a vodu z plic. Pouze z dýchání rouška vlhne tak, že už po 20 minutách nechrání okolí před zakašláním. A to vůbec nemluvíme o tom, k čemu dochází za teplého počasí, které brzy v Evropě přijde.

V létě se z roušek stanou minutová potítka nasáklá potem a bez jakéhokoliv ochranného účinku, to jsou zkušenosti z Číny z letních měsíců

Rouška totiž bude fungovat jako potítko a bude nasávat pot z celého obličeje, takže za 10 minut bude rouška mokrá jako hadr na podlahu. Velmi dobře to znají v Číně, kde v letních měsících, když je vysoká vlhkost vzduchu, roušky se vůbec nenosí, protože roušky na tváři okamžitě vlhnou a nasávají vlhkost z ovzduší a po pár minutách jsou nepoužitelné, vodou napuštěná látka prostě nikoho nechrání. Zkuste si dát na obličej mokrý hadr a zkuste přes něj dýchat, ať máte představu. S příchodem teplého a zřejmě opět subtropického počasí v Evropě teď na jaře se tak roušky stanou opravdu velkým problémem.

Tyhle elementární znalosti o textilních rouškách politici a vlastně celá veřejnost v Evropě nemá, protože nikdy roušky nenosila během celého roku. A jak ukazují zkušenosti z Číny, po skončení karantény se lidé vrátí do práce a nákaza je v tu ránu zpátky. Znovu se tak dostáváme k jedinému vysvětlení, že virus se nachází ve vzduchu, je to aerobní virus, který používá plíce člověka jen jako množírnu, ale v principu člověka nepotřebuje, protože se šíří aerobně, zřejmě za pomoci prachových částic, které pro přenos se zdají nejideálnější.

Italský vědec Leonardo Setti (vpravo) během rozhovoru.

Potvrzuje to poslední studie [3] italských vědců, že virus se nejlépe šíří v oblastech se znečištěnou atmosférou. Tým chemika Leonarda Settiho z univerzity v Boloni totiž překvapivě potvrdil hypotézu Aeronetu, že virus se opravdu může šířit aerobně, a to právě pomocí prachových částic, které jsou pro přenos ideální, protože mají drsný povrch, který je vhodný pro přichycení těla virionu.

Nejvíce znečištěné ovzduší má právě sever Itálie, kde je nákaza Coronavirem nejhorší a virus se tam šíří doslova neuvěřitelnou rychlostí. Je to první vědecké přiznání v Evropě, které potvrzuje teorii Aeronetu o aerobním vektoru šíření tohoto viru. Není to přitom vůbec nijak překvapivé, protože Coronavirus je opravdu velmi malý, jeho velikost se pohybuje od 100 do 150 nanometrů, přičemž prachové částice jsou až stokrát větší, a přesto se bez problému pohybují a přenáší v atmosféře. Jenže virus musí být odolný na přežití ve vnějších podmínkách mimo napadené buňky, a to je u Coronaviru nová a dosud nepoznaná vlastnost.

Absolutní karanténa nemá u aerobních nákaz naprosto žádný význam a smysl, protože AQ funguje jen u respiračních nákaz

Tyto poznatky však znamenají, že virus se nachází v atmosféře nezávisle na tom, jestli lidé chodí venku, anebo jestli jsou v karanténě doma. Aerobní nákaza má totiž jinou mechaniku přenosu a vyžaduje jinou taktiku boje. Je potřeba méně se zajímat o roušky a podobné nesmysly a více začít řešit otázku dezinfekce atmosféry. Je to třeba provést stejně, jako k tomu přistupují v Číně. Aerobní viry mohou v atmosféře vydržet i dlouhé roky, protože prachové částice fungují jako houba a zdroj živin, do kterých se virus může zavrtat jako do nosiče.

Bude třeba zahájit desinfekci ovzduší, podobně jako provádí Čína ve svých městech, bude ale hodně nákladná. Pochybuji, že třeba česká vláda, která neměla na skladech ani roušky, bude disponovat tisícovkami cisteren a miliony hektolitrů desinfekce pro vyčištění atmosféry, když navíc je jasné, že vzdušné proudění na planetě za pár dní může přinést prachové a infikované částice z jiné země, nebo dokonce jiného kontinentu. Aerobní nákaza je nejstrašnější zbraní hromadného, ale přitom pomalého ničení. A všimněte si, jak všichni mlčí jako zařezaní ohledně původu viru.

Pracovník dezinfikuje dětský koutek v čínském nákupním centru.

Ještě nedávno se tvrdilo, že virus pochází z netopýrů a šíří se respiračně. Dnes už víme, že nepochází ani z netopýrů a šíří se primárně aerobně, což nyní už přiznávají i vědci z Itálie. A virus ve vzduchu, který se váže na prachové částice, nelze zničit izolací obyvatelstva. Virus si prostě počká, až lidé zase budou chodit venku. Nové ohnisko nákazy v Hunanu to prostě jen potvrzuje a jestli je něco potřeba nyní udělat, tak je to analýza parametrů tohoto viru a identifikace původu, z jakého výzkumu virus pochází.

Je naprosto nemožné bojovat proti viru, když nevíme, proti čemu bojujeme. To prostě nedává smysl a politici tuhle hru na slepou bábu podporují a dokonce se zdá, že si ji užívají. Nejprve roušky, potom rukavice, potom respirátory ano, potom respirátory ne, potom desinfekce, potom karantény ne, potom ano, a teď najednou v Číně se ukazuje, že po skončení karantén a po návratu lidí do práce nákaza znovu propuká. Takto se chová jedině aerobní virus, který nepoužívá ke svému šíření lidské plíce, ale aerobní nosiče v atmosféře. A proti nim Blackout, resp. absolutní karanténa, nepomůže.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sajgon
Návštěvník
sajgon

Na Seznamu, jen krátce, odemknutý článek z Deníku N :

“Důležitá studie vědců: Drastická opatření proti koronaviru budou zapotřebí minimálně rok, jinak boj s ním prohrajeme.”

Studie, kterou zveřejnil tým z londýnské Imperial College, hledá odpověď na otázku, co mají Evropa a USA dělat s koronavirem.

Dochází k závěru, že jsou zapotřebí velmi tvrdá opatření, a to na delší dobu než měsíc či dva.

Možná mnohem delší.

Nic tak ostrého ještě nevyslovil žádný západní politik ani vědec.

Kvantitativní studie týmu vedeného Neilem Fergusonem, ředitelem Ústavu pro nemoci a analýzu výjimečných situací, popisuje situaci jako velmi vážnou.

Fergusonův tým použil svůj dříve vyvinutý matematický model k odhadu toho, co nás čeká v nejbližších měsících a jaká opatření přinesou jakou odezvu.

A nemá dobré zprávy.

Vlado
Návštěvník
Vlado

pritom su na to funkcne lieky – homeopatika
nenapise to aeronet, nenapise to nikto
zeby mala farmaceuticka lobby take dlhe chapadla?
alebo si nikto neda tu namahu, aby sa na to pozrel, hoci nema s homeopatiou ziadne skusenosti?
v takej situacii som bol pred par rokmi a skusil som to

Martin
Návštěvník
Martin

Aerobní viry mohou v atmosféře vydržet i dlouhé roky, protože prachové částice fungují jako houba a zdroj živin, do kterých se virus může zavrtat jako do nosiče.

Toto tvrdenie je odtrhnuté od reality. Vírus sa dokáže množiť len v živej bunke, nedokáže vysávať živiny z prachových častíc. Okrem toho molekula RNA je výnimočne labilná, tak nech mi nikto netvrdí, že UV žiarenie zo Slnka ju v atmosfére nezničí. Alebo na tom zrnku prachu vírus poletí len v noci a cez deň sa niekam ukryje?

Ent
Návštěvník
Ent

Ano, nasadí si sluneční brýle a UV pláštěnku 😊👌

jhjh
Návštěvník
jhjh
Antonín Körber
Návštěvník
Antonín Körber

Dělají to naše vláda dobře,..dělat to podle těchto demokratů-pitomců,tak jsme dávno v prdeli,..takovou smečku nenávistných buřičů jsme tu ještě neměli…fotit-filmovat-dokumentovat !!!!!

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Tak v té tmavé díře jsme už 30 let a vlády jsou jen herci. Je úplně fuk ke které straně se hlásí. A ty ještě napíšeš, že naše vláda to dělá dobře? Vtipálku. Není to naše vláda a vsadím se, že nejsi Čech.

Prorok
Návštěvník
Prorok

Mediální reklama když začínala ptačí chřipka byla stejná jen se to tehdy nechytlo chcípalo to rychle samo.
Tohle se sice chytá líp ale vzhledem k tomu že patrné laboratoř to upravila chcípne to samo mutací která už nebude toxická. Ekonomické důsledky to splnilo mínus svoboda.
Lék je http://www.czechfreepress.cz/zdravi/dr-robert-rowen-zprava-ze-ozonova-autohemotherapie-leci-covid-19.html

AlexZZ
Návštěvník
AlexZZ

V USA bylo v roce 2017 45 milionu lidi nakazeno chripkou a 63 tisic na ni zemrelo. A? Nic. Nikdo nerujnoval ekonomiku. A nyni? 80% bez priznaku, ze zbyvajicich minimum vaznych pripadu. Ohrozeni jsou stari, na ktere vzdy stat kaslal a nemocni. A misto, aby se pomohlo temto, se znici ekonomika statu. Co dodat. Deje se neco, co je podstatne horsi nez vir. Kdo chape se mozna zachrani ….. a mozna pochopeni nebude stacit. A lidi? Vetsina jde a mele rousky, rousky, rousky, jako zombie. A stat da tem, kdo je nemaji pokutu, i kdyz jsou v parku sami, a jini udavaji jak za protektoratu…. smutny to pohled na nasi nemyslici spolecnost.

jhjh
Návštěvník
jhjh
mike123
Návštěvník
mike123

Babiš ve večerních zprávách na Primě držel papírovou ceduli se vzkazem pro lidi v angličtině!!! Probíhají zde stejné procesy jako na Ukrajině, kdy oligarcha Porošenko zbavoval národ vlastenectví a jejich národního jazyka. Na Ukrajině proběhla taková fašizace občanů, že na oslavách výročí v Majdanu měli fašistickou slavobránu s Hitlerem a hákovými kříži.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Ukrajina je něco jiného, u nás jsou tihle banderovci jen v Praze 6. A jak říkal před chvílí vedoucí, mají v tom prsty banderovci z ukrajinského zastupitelského úřadu na náměstí Interbrigád.
Nevím, ale mám dojem, že na Praze 6 asi teď nebude bezpečno. Udělat “hrdinský čin”, se kterým většina lidí nemůže nikdy souhlasit, není moc prozřetelné.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

V případě Koláře a spol. – židobanderovci.

Chlorochin
Návštěvník
Chlorochin

Pokud vzkaz na té ceduli byl v angličtině, tak to asi nemohl být vzkaz pro lidi v Česku, ale snad symbolický vzkaz nadřízeným, že snaha a píle tu jsou.

Ent
Návštěvník
Ent

Co tam měl napsáno pro národ ? Congratulation you are retarded !!!

konzerva
Návštěvník
konzerva

Co je tato zkratka v USSA FED – Felix Edmundovič Dzeržinskij ?

Kdo jí tvaroh vidí
Návštěvník
Kdo jí tvaroh vidí

Není žádným tajemstvím a cvrlikají si o tom i vrabci na střeše, že celé pražské obvody jsou ovládány Ukrajinci. Mají tam své podniky, své pračky, získali kontakty a velký vliv. Ten vliv se musí přenášet do komunálu i vyšších pater české politiky. Ukrajinci zde v ČR jsou pouze pokračováním stejného „svidomého“ a banderovského národa zdivočelých Novorusů, který spáchal dobrovolnou sebevraždu, ve jménu korupce a podpindosnickému sloužení zahraničnímu páníčkovi, který je řídí. A řídí je k tomu, aby provokovali válku s Ruskou federací. Ukrajinské vlajky jsou tradičně přítomny na každé akci, každé sviňárně, která má rozvrátit tu kterou zem. V ČR jsou to akce sluníčkářů, havloidů, kavárenských povalečů, pravdoláskařů, poskoků EU a světového hegemona za mořem. Že se něco takového muselo pod vlivem ukrajinizace a fašizace ČR stát, je snad každému jasné. Je to odporná věc. Kopírujeme procesy, které před válkou dělali Poláci, Pobaltí, Ukrajinci a mnozí další, řízení ze Západu. Ostatně, už v roce 2014 při majdanu jsem prohlásil, že rozdíl mezi Ukrajinou a ČR, jsou dvě volební období.

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

To nejsou echt Ukrajinci…
pravý Ukrajinec má Rusy rád..vždyť jsou přece ze stejného vrhu a na Kyjevské Rusi ,jako kolébky ruského jazyka a písemnictví se to jenom dokládá.
Já to nechápu…já tady ve Vídni,kde teď jsem uzavřená,pánbůhví,že neznám ve svém okolí Ukrajince(a jsou tady),kteří by na Rusy nadávali.
Oni totiž znají pravdu.
Zajímavé je,že v Čechách ji neznají?
je to divné…

Dáša
Návštěvník
Dáša

Přesně. Náš Vasil, který nám stavěl zimní zahradu, byl loni velmi nešťastný, že Praha 6 chce odstranit Koněva. Ptal se , co my na to. Když slyšel, že my to nepodporujem, byl znatelně potěšený.
Ve Vídni je údajně na Švarcenberském náměstí, rovnou naproti paláce hajného ze Sýkořice, socha Rudoarmějce.
Jak dlouho tam ještě vydrží?

Krkowiz fonMlowitz
Návštěvník
Krkowiz fonMlowitz

Ano za dob Kyjevské RUSi byli zjednoho vhu ale pak RUS odtáh do Novgorodu a GENomu se na tzv.U-krajině jala obohacující Zlatá hordam a dobyvyčné a kořistnocké hordy mongolů a tatarů vybírající výpalné druzí se trochu stáhli a přijali náboženství míru ISlám a až na KRYMské tatry ješ se skrymskými židy spikli kde kým a výce RUSi neškodili. Problem byl s mongoli ješ přijetim Abrahamovského náboženství vyznyní začali věřit že jsou potomky kmene Judy a pozdějš si nárokovat Kanan a Plaestinu

Ent
Návštěvník
Ent

Ukrajinská vlajka je cár hadru a nehodí se ani na utření ho*na ze země, mimochodem kolik teď Čechů shání marně práci a to i blbou brigádu,aby se uživilo a uk baterky fakají jedna radost, rouška nerouška a po práci pěkně před shop na pár plechových,pak na ubytovnu se dorazit, příležitostně se dořezat,doslova. Mimochodem cizinecká Policie,je může ihned posílat domů po stovkách, nemají žádné potřebné dokumenty,jenže se to jaksi neděje. Takže jestli tady jsou nějací pánové od cizinecké Policie které mám opravdu rád, tak prosím, začněte tento póvl co dělá jen problémy a nerespektuje ve skutečnosti nic a nikoho lifrovat zákonně domů.