V Česku se začíná od 27. prosince očkovat vakcínou Pfizer v režimu...

V Česku se začíná od 27. prosince očkovat vakcínou Pfizer v režimu kompulzivní vakcinace, ale pokud vakcína způsobí těžké zdravotní postižení nebo smrt, lidé budou nahraní! Ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že dosud neexistuje vyhláška se seznamem možných těžkých poškození, takže nejde nijak snadno čerpat kompenzace za újmy z povinné vakcíny! Jenže, vakcinace v ČR nebudou povinné, ale jen kompulzivní! Podraz v zákoně? Vakcinace na Covid-19 nebudou v ČR povinné, ale “jen” vynucené! ČSÚ prý povede orwellovský registr očkovaných osob!

V Česku se začíná od 27. prosince očkovat vakcínou Pfizer v režimu kompulzivní vakcinace, ale pokud vakcína způsobí těžké zdravotní postižení nebo smrt, lidé budou nahraní! Ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že dosud neexistuje vyhláška se seznamem možných těžkých poškození, takže nejde nijak snadno čerpat kompenzace za újmy z povinné vakcíny! Jenže, vakcinace v ČR nebudou povinné, ale jen kompulzivní! Podraz v zákoně? Vakcinace na Covid-19 nebudou v ČR povinné, ale “jen” vynucené! ČSÚ prý povede orwellovský registr očkovaných osob!

V České republice se začíná od 27. prosince 2020 očkovat vakcínou Pfizer, již dorazila první zásilka zhruba 10 000 dávek [1]. Před několika dny o zahájení očkování informovala [2] česká média s odvoláním na vládu České republiky. Ta rovněž vyzvala zaměstnavatele, aby aktivně podpořili očkovací kampaň a poslali své zaměstnance na tato očkování. Naše redakce proto začala pátrat po více podrobnostech o tom, jakou podobu a charakter tato očkování budou mít.

V ČR již od 27. prosince

V první fázi totiž budou vakcinováni zdravotníci a klienti v domovech důchodců. Očkování proti Covid-19 v České republice nebude mandatorní (povinné ze zákona), ale máme informace z více zdrojů, že očkování v ČR, které chystá vláda Andreje Babiše ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi, bude kompulzivní. A to je de facto utajený podraz na 10 milionů občanů ČR s tak hrozivými důsledky, které vám za chvíli předestřeme.

V Česku se bude očkovat dobrovolně a kompulzivně, ne povinně! Jak se v tom vyznat?

Kompulzivní očkování znamená “vynucené” očkování, resp. očkování “pod nátlakem”. Rozdíl mezi kompulzivním a mandatorním očkováním je velice drobný, ale z právního hlediska dramaticky odlišný. Mandatorní očkování je povinné a je dáno zákonem, odmítnutím očkování se člověk dopouští porušení zákona. Kompulzivní očkování je naproti tomu dobrovolné, ovšem ne tak úplně, jde o dobrovolnost “na sílu”. Kompulzivní očkování znamená, že dobrovolně se může rozhodnout očkování nepodstoupit, ale na základě nesplnění kompulze (vynucení, nátlaku) ze strany toho, kdo po vás očkování požaduje, může přijít opatření proti vám.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví

Takovým opatřením může být např. ukončení pracovního vztahu, odmítnutí poskytnutí služby, odmítnutí povolení vstupu, odmítnutí pokračování ve spolupráci, zamezení pohybu v areálu, omezení nebo přerušení rozsahu služeb. A podle našich informací bude očkování v ČR v případě státních pojištěnců, tedy státních zaměstnanců, důchodců v domovech důchodců, vojáků a policistů, právě kompulzivní, tedy vynucené, nátlakové. Stát v roli zaměstnavatele totiž nebude mít problém vakcinaci vložit do pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Ministerstvo zdravotnictví má v zákoně díru jako hrom, ani Babiš o této nebezpečné díře netuší. Objevil ji až Aeronet?

A tady se dostáváme k velkému podrazu. Kompulzivní očkování není povinným očkováním, takže v případě, že státnímu zaměstnanci vakcína způsobí zdravotní poškození trvalého charakteru, nedostane od státu naprosto žádné odškodnění běžnou cestou, která je vyhrazena pro povinná očkování. Podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním [3], totiž zákon jasně stanovuje, že náhradu může žádat pouze taková osoba, která podstoupila povinné očkování stanovené zákonem, případně více zákony.

Touto vakcínou od firmy Pfizer se začne očkovat v ČR od 27. prosince

Pokud ovšem osoba je očkována dobrovolně, a to včetně kompulzivního očkování, potom nárok na odškodnění od státu nemá a musí vymáhat odškodnění u soudu formou prokazování, přičemž žaloba musí mířit přímo na farmaceutickou korporaci. Jenže, společnosti Pfizer, Moderna a AstraZeneca mají v Evropské unii zaručenou indemnitu rozhodnutím Evropské komise, takže nelze kvůli těmto covidovým vakcínám společnosti žalovat. Tyto žaloby by tak musely mířit proti českému státu.

Tyto věci má v dikci ministr zdravotnictví. Jedna z našich čtenářek se před pár dny emailem obrátila na tiskový odbor ministerstva zdravotnictví s následujícím dotazem:

Dobrý den,

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví jsem našla návod na “Postup při podání žádosti o náhradu újmy způsobené povinným očkováním podle zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.”

Nenašla jsem však nikde vyhlášku, ke které se vztahuje bod č. 4 toho návodu k postupu v žádosti. To je předpokládaných vedlejších účinků u povinně aplikovaných očkovacích látek.

Viz oskenovaný bod č. 4 níže.

4. Existují důkazy, že újma vznikla v důsledku povinného očkování. Jde-li o následky uvedené v prováděcí vyhlášce o stanovení následků povinného očkování spočívajících v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a době, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou, uplatní se vyvratitelná domněnka příčinné souvislosti a není třeba dále příčinnou souvislost dokládat (příslušná vyhláška ještě nebyla vydána). V opačném případě dochází ke standardnímu prokazování příčinné souvislosti, že k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného došlo v důsledku povinného očkování.

Žádám o specifikaci této prováděcí vyhlášky.

Odpovědi z ministerstva se naší čtenářce dostalo skoro okamžitě:

RE: Postup při uplatnění žádosti o náhradu za povinné očkování

Vážená paní XXXXXXX,

zmíněná prováděcí vyhláška k zákonu č. 116/2020 Sb. dosud nebyla vydána a s ohledem na aktuální situaci v České republice nelze prozatím sdělit datum jejím jejího předpokládaného přijetí a účinnosti. Do té doby je třeba jakoukoli újmu vzniklou v důsledku povinného očkování standardně prokazovat. U dobrovolného očkování je důkazní břemeno jakýchkoliv žalovaných následků vždy na straně poškozeného.

Jak tedy sami vidíte, pokud by bylo očkování ze zákona povinné, potom by člověk ani tak neměl nárok na odškodné snadnou cestou, protože dosud neexistuje vyhláška s výčtem těžkých vedlejších poškození, které farmaceutická společnost jmenuje a přiznává ve svých studiích. Víte, co to znamená? To prostě znamená, že 27. prosince se začne v ČR očkovat vakcínou, o které na ministerstvu zdravotnictví ČR neví zhola nic.

Do konce roku 2023 vyhláška zřejmě nebude, protože Pfizer dokončí finální zprávu o klinických studiích své vakcíny až za 3 roky

Jednoduše nevědí, jaké ta vakcína má specifikované těžké vedlejší účinky a projevy, vůbec to netuší, a protože to netuší, logicky tím pádem dosud a dodnes, tedy 27. prosince, neexistuje vyhláška se seznamem schválených vedlejších účinků, které není potřeba dokazovat soudně a v litigaci, prostě stačí předložit lékařské stanovisko a člověk může čerpat odškodnění, pokud byl vakcínou povinně očkován. A logicky se dá očekávat, že v nejbližší době žádná vyhláška ani být nemůže, protože Pfizer má lhůtu od Evropské unie na doložení finální klinické studie své vakcíny až do konce roku 2023, přinesli jsme o tom znepokojující článek zde, doporučuji přečíst!

Dokud nebude očkování povinné ze zákona, lidé se prakticky k odškodnému za poškození zdraví z vakcíny nedostanou, ne bez brutálně nákladných soudů s důkazním břemenem na straně poškozeného

Jenže, naše čtenářka právě zapomněla na ten malý právní detail, že v tomto případě občané ČR nemohou toto ustanovení zmíněného zákona vůbec použít, protože od 27. prosince se v ČR očkuje jednak skutečně dobrovolně, a potom pouze kompulzivně, tedy kvůli tomu, že to vynucuje po státním zaměstnanci jeho orgán. Zaměstnanec sice může dobrovolně odmítnout podstoupit očkování, ale v tom případě s ním státní orgán může rozvázat pracovní poměr. A takové očkování potom není povinné, je to očkování “jen vynucené pod nátlakem”, což ale není totéž. A pozor, toto se neustále na alternativě často zaměňuje.

Alergie po očkování

Český zákon č. 116/2020 Sb., část zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, nijak neošetřuje kompulzivní očkování, která přitom mají stejnou brutalitu, jako očkování povinná. Pokud zaměstnavatel vyžaduje očkování po zaměstnanci, je to úplně totéž, jako by to vyžadoval zákon, protože zaměstnanec nemá jiné volby, než uposlechnout, jinak bude čelit životně likvidačním následkům. Je proto třeba znovu upozornit, že lidé v ČR se naivně domnívají, že očkování bude dobrovolné, protože dobrovolné rozhodně nebude, pokud člověk bude mít na výběr buď očkování, anebo ztrátu zaměstnání. To není dobrovolná volba, to je kompulze volby, tedy vynucení volby pod nátlakem.

V první vlně očkování budou státní zaměstnanci, přijdou za nimi a řeknou, aby se nechali očkovat, že to přišlo jako nařízení ze shora

Naše redakce bude po 27. prosinci důsledně sledovat situaci a prosíme čtenáře AE News, aby nás informovali do redakce, pokud jsou státními zaměstnanci, jestli už jim bylo řečeno nebo sděleno, že odmítnutím očkování mohou ohrozit svoji zaměstnaneckou pozici. Pokud státní orgán bude po státním zaměstnanci požadovat podstoupení očkování, a to pod jakoukoliv záminkou s hrozbou pracovně-právních důsledků při odmítnutí, potom to bude důkaz o kompulzivním očkování. Pokud vás něco takového potká, obraťte se na právníka, protože pokud podstoupíte očkování, bude to očkování z pohledu zákona dobrovolné, ale z pohledu občanského práva očkování kompulzivní, tzn. vynucené zaměstnavatelem nebo okolnostmi pod nátlakem.

Reklama na očkování proti Covidu v českém tisku, zaplaceno ministerstvem zdravotnictví

To samé už se děje na Slovensku s antigenními testy a očekáváme, že totéž se tam začne dít s očkováním, že lidé s očkováním budou mít vyšší privilegia než neočkovaní, aniž by ale přitom očkování bylo zákonem povinné. Bude to prostě “jen” kompulzivní, vynucené zaměstnavatelem, obchodníkem, úřadem, nákupním centrem atd. A pokud v takovém případě vám vakcína způsobí těžkou újmu na zdraví, nebudete mít v případě ČR, podle současných zákonů, nárok na snadné odškodnění podle zákona č. 116/2020 Sb., protože zkrátka jste se nechali očkovat dobrovolně, i když “na sílu”. Zákon je tak de facto paskvil a nedodělek. Možná právě kvůli tomu, že ho schvalovala jen polovina poslanecké sněmovny. Jenže, může jít i o úmysl vyhnout se placení odškodnění těch očkovaných, kteří budou mít těžké následky. A to není všechno.

V Česku začne od února vznikat orwellovská mamutí databáze na serverech ČSÚ se seznamy očkovaných občanů ČR. Její využití přijde záhy poté pro účely českého covidového e-pasu

V článku na iDnesu [4] je v závěru uvedena nová a velmi znepokojující informace, že “statistici” povedou registr očkovaných osob v ČR. Před několika dny to oznámil [5] český ministr zdravotnictví Jan Blatný na tiskové konferenci, že Český statistický úřad (ČSÚ) povede od února registr očkovaných osob. Doufám, že už čtenáři Aeronetu chápou, kam to míří. Tato databáze očkovaných osob se stane základním stavebním kamenem českého covidového pasu, který bude mít elektronickou formu v podobě mobilní aplikace do telefonu, kdy lidé se budou prokazovat při vstupu do obchodů, podniků, závodů, zaměstnání a do dalších míst právě mobilním telefonem s touto aplikací napojenou na registr očkovaných osob na serverech ČSÚ. Prozatím však budou lidé dostávat jen papírové certifikáty o očkování, podobně jako na Slovensku, kde Igor Matovič rozdával modré papíry pro plošně testované občany.

Informace o vzniku registru očkovaných osob

Je to začátek českého Orwella, je to jediný účel této databáze, kterou povede ČSÚ. Proč potřebuje stát vést evidenci očkovaných osob? Proč potřebuje stát vytvářet databázi očkovaných osob? No přece proto, aby ta data mohla být použita pro kontrolu a řízení populace a jejího pohybu pomocí systému restrikcí, omezení a privilegií odvozených od covidových elektronických pasů. Je úplně jedno, co vám napíchají do ramene, jestli genetickou mRNA vakcínu, nebo biologický roztok s vitamínem, protože o tu vakcínu vůbec nejde. Jde totiž hlavně o tu databázi a o záminku pro její vytvoření.

Jde o záminku očkování, aby bylo možné v ČR podle striktního apartheidového klíče vytvořit databázi obyvatel a podle ní potom rozdělovat obyvatelstvo na 2 kategorie lidí jako v Číně, tedy na občany kategorie A (očkovaní) a kategorie B (ti ostatní). Jakmile se naočkujete, dostanete se do databáze státu jako občan, který je “dobrý”. Je to proces orwellizace české společnosti. Varoval jsem předtím již na jaře v mých článcích a vidíte, je to tady.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Společně na konci roku

Vážení přátelé a milí čtenáři, blíží se konec roku 2020, který se zapíše do dějin jako rok Velkého resetu a společenských změn, proti kterým musí všichni vlastenci bojovat a vzdorovat. Přinášeli jsme vám po celý rok články, analýzy, komentáře, titulkovaná videa a rozhlasové pořady. Umožňujeme vám svobodný vyjadřovací prostor, místo pro sdílení informací a komentářů. Pokud se vám líbilo, co jsme pro vás po celý roka zajišťovali, a chcete-li, abychom pokračovali v naší práci v budoucím roce, přispějte prosím v závěru tohoto roku, podle vašich možností, jakoukoliv finanční částkou na podporu a zachování našeho společného projektu.

Je nám jasné, že tento rok byl Ježíšek mimořádně nákladnou a bolestivou záležitostí v reflexi na celoroční dopady covidové hysterie, ale pokud se ocitneme i my mezi vašimi obdarovanými, budeme vděčni za jakoukoliv částku. Přispět nám můžete na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou. Děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
anonymka
Návštěvník
anonymka

Tak nedávno jsem zde zaslechla otázku, jaký je rozdíl mezi alternativou a realitou. Prej že tři měsíce. Tak asi se nám již čas krátí, už to vypadá tak spíše na tři týdny.

Tohle je bez jakéhokoliv komentáře. Pře několika týdny by to byl dobrý námět na alternativě, nyní již naplánovaná realita. Bez očkovacího průkazu se k moři na dovolenou už nepodíváte, a do kina, či do hospody si nezajdete. Zbývají už pouze žaloby. Kolik lidí ale do toho půjde, těžko říct.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/expert-vlada-by-mela-pripravit-ockovaci-prukazku-at-v-lete-neni-chaos-135467#dop_ab_variant=0&dop_req_id=Vf8lKrlP8Ev-202101011916&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.sez

Zajímavý názor zazněl z WHO, zcela zřejmě se počítá s tím, že některé barevné země očkovat nebudou, a někde počítá s tím, že určité skupiny obyvatelstva naočkovány též nebudou.

Z článku:
“Prioritou musí být naočkovat některé lidi v každé zemi spíš než naočkovat každého obyvatele jen některých zemí,” varoval v září předseda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. ”

Odkaz na celý článek
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/vakcina-na-covid-19-rozdeluje-zeme/r~f32b9792280b11eb9d74ac1f6b220ee8/

Zbrojovák
Návštěvník
Zbrojovák

Našel jsem něco o Cemperovi. Rozhovor s Bobošíkovou. Pokud ještě neznáte, tak opravdu stojí za to. Za co tenhle šašek bere peníze v neziskovce opravdu nevím… Nepohodlné obviňuje z duševních nedostatečností a sám pouze šišlá, ráčkuje a opakuje naučené floskule. Skvělá Bobošíková mu zcela správně dává naprosto jednoduché základní otázky a odpovědi jsou jak z Rudého práva. Pokud by došlo k veřejné konfrontaci a vyvracení tzv. dezinformací, tak Cemper by pohřbil celý mainstream. https://www.youtube.com/watch?v=wsBC8Sh8CG8&t=289s

Eva
Návštěvník
Eva

Chci na základě svých práv a svobod sama volit způsob prevence onemocnění. Patří tam sport, saunování, otužování, strava, odpočinek … Pokud někdo důvěřuje očkování a volí tuto prevenci, jistě má na ni nárok, ale nemůže mi ji nutit, tak jako já mu nenutím to, co vyhovuje mně…
Pokud žijeme v demokratické zemi, není možné rozdělit lidi na očkované a neočkované a ke každým se chovat jinak, protože to by byla DISKRIMINACE… To je diskriminace a obávám se, že už to probíhá a o svobodě a demokracii nemůže být řeč. Snaží se nám vnutit medicínský fašismus …

anonymka
Návštěvník
anonymka
Návštěvník
anonymka

Tak tohle je už přes čáru. Socansko-Ano vláda si na pomoc s očkováním lidí přizve rudého básníka. Ještě by za každou injekcí měla zaznít internacionála a v očkovacích místnostech možná bude i viset nápis Proletáři všech zemí spojte se. Pak se divte, kde se berou ty podmínky ve kterých žijeme, když ti, co jsou u koryt tohle mají v palicích.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-presvedcuje-lidi-k-ockovani-basni-jiriho-wolkera-40346324

Eva
Návštěvník
Eva

nn bude tam nápis SPOLU TO ZVLÁDNEME … 😀 nebo CESTA ZE TMY … MOJE OČKOVÁNÍ CHRÁNÍ TEBE TVOJE OČKOVÁNÍ CHRÁNÍ MĚ … ať žije nové Covido-náboženství nebo Ko-vido-munismus …

anonymka
Návštěvník
anonymka

Eva
Ten starý komunismus stál za hovno, ale tento neokomunismus, no proto, už se ani sprostý slovo nenajde.

Bezejmenny
Návštěvník
Bezejmenny

Pfízer je – bude dokonalý Fízl kontroly gojim. Společně s digitálním vězením.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Kdyby si chtěl Profesor Akademik Plukovník Prymula vydělat ČESTNĚ, a ne genocidou, má skvělou možnost:
vypadá to, že někdo vypsal odměnu 10.000.000 Doláčů za odchycení a zdokumentování smrtelného Corona Viru … 😉
Bude někdo takový? Kdo prokáže existenci smrtelného a infekčního “viru”? 😉
https://www.bitchute.com/video/yxchS6EYF3uL/

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Zvědavá matka,
tenhle slouha který se stal “někým” jen díky tomu,že přísahal socialistické vlasti, kterou následně zradil a dnes se snaží vydělat na všem kolem toho židofašistického útoku na lidstvo “covidem”. Nesvede odchytnout a zdokumentovat ani mouchu. Ale zřídit si na to živnostňák a přikoupit nějakou “atestaci” to by svedl. A obecně, pokud budou covid19 který je bioinženýrskou směsí patogeních virů , namíchaných v židofašistických laboratořích na výrobu biologických zbraní označovat za koronavir ,kterým je kdejaká forma chřipky a kolem nás je jich odjakživa spousta, tak mohou najít akorát prd. A pokud
někdo na to vypsal odměnu , ví asi dobře , že ji nikdy nemude muset vyplatit.

Radek
Návštěvník
Radek

comment image
Skupina francouzských „četníků“ působících pod vojenským velením před dvěma týdny zatkla a uvěznila univerzitního profesora Jean-Bernarda Fourtillana ve výslužbě kvůli pochybnostem o bezpečnosti a účinnosti vakcín proti koronaviru (COVID-19).

Jean-Bernard Fourtillan, známý svým odporem k očkování, byl násilně přemístěn ze svého dočasného domova na jihu Francie a uvězněn v psychiatrické léčebně v Uzèsu, a to z důvodu, že nedůvěřuje COVID-19 vakcíny, které jsou ukládány masám.

Fourtillanovi vzali mobilní telefon, což mu bránilo v komunikaci s vnějším světem. Nyní uvízl v naprosté izolaci pro „zločin“, který je v rozporu s oficiálním příběhem o plandemii a jeho údajnou „léčbou“.

„Systematické využívání psychiatrických léčeben za účelem umlčení nebo potrestání politických oponentů se rozšířilo za komunismu, které začalo krátce po bolševické revoluci v Rusku v roce 1917,“ varuje před tímto mrazivým vývojem Jeanne Smith, pařížská korespondentka LifeSiteNews .

Fourtillan již mnoho let vyjadřuje obavy ohledně dětských vakcín, které obsahují smrtící adjuvans, jako je rtuť, což souvisí s působením autismu a dalších forem neurologického poškození.

11 povinných vakcín pro novorozence, které se podávají ve Francii, také údajně obsahuje 17násobek maximální dávky hliníku, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) rovněž definuje jako neurotoxin, který může způsobit trvalé poškození zdraví.

Fourtillan také zpochybňuje oficiální příběh kolem COVID-19, včetně toho, odkud pochází. Obvinil francouzský Institut Pasteur z „výroby“ viru SARS-CoV-2 v průběhu několika desetiletí a z usnadnění jeho „úniku“ z biolabu 4. úrovně ve Wuhanu v Číně.

Fourtillan již analyzoval a zveřejnil patenty na SARS-CoV-1, který obsahuje části viru malárie. Tyto patenty byly použity k výrobě různých vakcín. V roce 2011 Institut Pasteur zjevně podal další patentovou přihlášku pro „SARS-CoV-2“, která byla podle Fourtillana totožná s první.

To se podle něj stalo, protože komerční využití prvního patentu začalo v roce 2003 a jeho platnost vyprší o 20 let později v roce 2023. Fourtillan dále tvrdí, že k viru SARS-CoV-2 byly přidány čtyři sekvence viru HIV za účelem vytvoření více nových vakcín.

Profesor Luc Montagnier, který v roce 2008 získal Nobelovu cenu za medicínu za objev HIV, souhlasí s tím, že SARS-CoV-2 existuje kvůli lidské manipulaci. Zpočátku byl mainstreamovými médii zesměšňován, ale od té doby byl obhájen za pravdu.

Více na zdrojích: https://www.lifesitenews.com/news/accomplished-pharma-prof-thrown-in-psych-hospital-after-questioning-official-covid-narrative

https://www.objectifgard.com/2020/12/12/uzes-liberez-fourtillan-manifestation-devant-le-mas-careiron-pour-le-professeur-apparu-dans-hold-up/
Professor Jean-Bernard Fourtillan – Truth about Sars CoV2:
https://youtu.be/yifitoMJPIA
Video je ve francouzštině s titulky v bosenštině, takže se tomu dá rozumět.

Prostě klasika kdo jde proti mafii Big Pharmy, okamžitě je na něj pořádán mediální hon od zaplacených presstitů, pak následuje ekonomická likvidace, kdy je dotyčný vyhozen z práce, když se fašistické mafii i tak nepodaří umlčet nepohodlné oponenty, tak přichází v lepším případě uvěznění v blázinci nebo vězení a pak už na scénu přichází “sebevraždy” ve stylu, “dotyčný spáchal sebevraždu skokem z okna, v těle se našlo několik bodných ran v oblasti zad”. Těmto špinavostem sekundují zkorumpovaní politici a bezcharakterní policajti ve všech státech kde vládne “liberální demokracie”.

armata
Návštěvník
armata

Předně, kdyby důvěra obyvatel v očkování byla vysoká, nebylo by třeba žádných propagačních kampaní. Pro jednoduché počty budu uvažovat, že polovina obyvatel je odhodlaná se nechat očkovat, i když ve skutečnosti je to méně. Pokud by stát v roli zaměstnavatele vyrazil ze zaměstnání polovinu svých neočkovaných zaměstnanců, kdo by učil v nejen personálně poddimenzovaném školství, kdo by zajistil chod zdravotnictví? Pokud by vyrazil polovinu neočkovaných vojáků a policistů, kdo by pak bránil úřad vlády, zákonodárné sbory a soudy před rozlícenými davy? Tohle celé stojí a padá na předpokladu, že se všichni strachy podělají a honem se nechají opíchat.

Vaska
Návštěvník
Vaska

nevím zda to tu už bylo – 11 let staré : https://www.infowars.cz/post/11-let-star%C3%BD-po%C5%99ad-o-konspirac%C3%ADch-p%C5%99edpov%C4%9Bd%C4%9Bl-dne%C5%A1n%C3%AD-situaci

jinak: proč tak pospíchaj a tu sračku chtěj mermomoci do lidí dostat v co nejkratším čase ?
proč znemožňujou ruskej sputnik V ?
proč vražděj lidi, kteří by jim zřejmě mohli do toho hodit vidle ? – (dočtěte do konce) – https://www.infowars.cz/post/11-let-star%C3%BD-po%C5%99ad-o-konspirac%C3%ADch-p%C5%99edpov%C4%9Bd%C4%9Bl-dne%C5%A1n%C3%AD-situaci
proč ta šaškárna s očkováním státníků ?

samé proč – co z toho plyne – ta sračka v sobě skrývá něco daleko horšího – je to můj názor

MIVAS
Návštěvník
MIVAS

Ano, správně píšete, že ta sračka v sobě něco skrývá. A sice to, že tyto vakcíny provedou okamžitou změnu v DNA příjemce a ten se stane hybridní bytostí, biorobotem, chimérou, či něčím podobným, jakousi transhumánní bytostí s podobou člověka a přesto už NEčlověka. V důsledku toho, až by stál před Kristem, jako každý člověk celého lidstva, nebyl by kvůli změněné DNA Kristem poznán za jím stvořeného člověka a před Otcem nevyzná, že patří k Němu. Příjemce vakcíny bude zavržen, neboli zemře věčnou smrtí v jezeře ohně.
Tomu přesně odpovídá poselství od Lynne Johnson z 23.12. (https://444prophecynews.com/there-is-no-turning-back-lynne-johnson/) kde Ježíš jasně říká:
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZA ŽÁDNOU CENU NEPŘIJMĚTE VAKCÍNU. Znovu říkám, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZA ŽÁDNOU CENU NEPŘIJMĚTE VAKCÍNU. POKUD JI PŘIJMETE BUDETE PRO MNE ZTRACENI. Nebude cesty zpět.
Totéž se dočtete zde https://444prophecynews.com/the-final-warning-mckana/
Na této adrese https://444prophecynews.com/persecution-begins-firm-believer/ se můžete dočíst Kristových slov “Svatým byla vyhlášena válka. Vakcíny a testy Covid jsou válečné zbraně nepřítele. Nedovolte, aby na vás nepřítel použil své zbraně, jinak utrpíte věčné následky. Musíte odolat, nedejte se oklamat.”
Obdobně mluví Ježíš v evangeliu u Matouše 24: 5 (KJB) “Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nepodvedl/neoklamal.” Ekumenický překlad hovoří špatně a zavádivě o svedení. To je rozdíl. V angličtině seduce/svést a deceive/podvést, oklamat.
To všechno se děje proto, že, jak už ve Fatimě a Garabandalu Matka Boží oznámila, žijeme v Konci časů, a protože náš odvěký nepřítel, na kterého většina lidí naivně nevěří, ví, že už má jen málo času na zničení co nejvíce lidí, kteří stále mají naději na věčný život s Kristem. Proto ten doslova zuřivý tlak na co největší rozsah vakcinace, aby zničil co nejvíc lidí. To také ale znamená, že se velmi přiblížil druhý Kristův příchod a vykoupení lidstva. A tomu se snaží zabránit ten Zlý.
Pokud jde o komdiální výstupy s očkováním elit, je třeba vědět, že tito elitáři, či VIP, v naprosté většině vědí o co jde, vědí, že je to největší podvod na lidstvo v jeho dějinách a přesto jednají jak jednají, protože jsou vázáni poslušností k celosvětovému DEEP STATE, který nekončí na hranicích USA, jak by si nějaký naiva myslel. Jen milostí tohoto DEEP STATE jsou i oni ve svých pozicích a konají tak, jak je jim přikázáno, aby nepřišli o své prebendy a drobky ze stolu mocných. Jsou hloupí, protože nechápou, že především na ně, podvodníky a zrádce, kteří zradili ty, kteří jim věří, dopadne těžce Boží Spravedlnost, která už je ve dveřích. Bůh totiž v konci časů, neboli konci lidské historie, jsme totiž na zemi poslední generací, všechny původce a pomocníky Zla nechá uvrhnout do věčného ohně.

maxvolume
Návštěvník
maxvolume

tak dnes na mě jedna paní přes dvě plexi,jedno velký na pumpě,a pak měla roušku a ješte štít.a řvala na mě jestli ji náhodou nechci nakazit,a takovýchlidí je mraky ty nás stáhnou sebou do sraček.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

maxvolume
blbost je třeba izolovat. Majitel té pumpy tam měl dát před tu uštěkanou babu v roušce za štítem ještě před to plexi mříže a zezadu stříkat babu desinfekcí.

Hoñsobê
Návštěvník
Hoñsobê

Ježíš, já četl brokovnicí…