V České republice byla oficiálně spuštěna cenzura za asistence slovenského neziskového sektoru....

V České republice byla oficiálně spuštěna cenzura za asistence slovenského neziskového sektoru. Freemaily Zdeňka Bakaly zrušily blokaci Parlamentních listů, ale emaily se zmínkami o Aeronetu a dalších serverech nadále potichu mizí. Právník odhaluje neuvěřitelné věci!

V České republice byla oficiálně spuštěna cenzura za asistence slovenského neziskového sektoru. Freemaily Zdeňka Bakaly zrušily blokaci Parlamentních listů, ale emaily se zmínkami o Aeronetu a dalších serverech nadále potichu mizí. Právník odhaluje neuvěřitelné věci!

Kauza potichu zahazovaných a nedoručovaných emailů zákazníků Centrum.cz a dalších freemailů ze stáje vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly nabírá na obrátkách. Poté, co náš server Aeronet jako první v České republice upozornil v pondělí na celou kauzu [1], se událo několik věcí, na které musíme reagovat. Pouze si zopakujme, o co konkrétně se jedná. Čtenáři Aeronetu jsou aktivní vlastenci a podporovatelé Miloše Zemana, Tomia Okamury a všech pronárodních politiků. Vzájemně mezi sebou sdílí v emailech odkazy a články z Aeronetu v podobě linků, aby se příbuzní a známí v jejich okolí seznámili s novinkami a informacemi, které na mainstreamu nenajdou. Jenže, v poslední době si začali lidé všímat, že lidé a přátelé, kteří mají emailové schránky na Centrum.cz, najednou nic nedostávají.

Odešlete email, ale kamarádovi nic nepřijde. Pan Bakala z Economie, pan Charvát z Excello s.r.o. a slovenská neziskovka rozhodují, co se vám smí dostat do pošty v emailové schránce.

Jak se podařilo naší redakci zjistit, zhruba od prosince minulého roku neznámá osoba a zaměstnanec ve společnosti Economia, anebo někdo ze zaměstnanců nebo majitelů dodavatelské společnosti Excello, s.r.o., která Economii poskytuje outsourcované bezpečnostní služby, vydal příkaz k zahájení cenzury, v rozporu s Ústavou České republiky a dalšími zákony. Kdokoliv totiž napíše do emailu slovo “aeronet.cz”, bez ohledu na to, jestli jde o slovo v textu, anebo o součást URL linku na článek, tak takový email po odeslání na jakýkoliv email na Centrum.cz prostě zmizí a není doručen, přičemž odesílatel o ničem neví, protože jeho email v pořádku odejde. Důkaz o této cenzuře poskytl přímo jeden z jednatelů společnosti Excello, s.r.o., která provozuje systém Virusfree, který má za úkol filtrovat nevyžádanou poštu, a to v rozhovoru pro český server Root.cz. Posuďte sami.

Jednatel z pražské firmy, která Bakalovi dodává antispamové řešení, se dokonale odkopal. Emaily vám mizí mj. i kvůli tomu, že v emailech jsou linky na weby, které jsou na seznamu slovenské neziskovky

V rozhovoru [1] pro server Lupa.cz, který server Root.cz převzal, je zachycena reakce jednoho z jednatelů společnosti Excello, s.r.o., Tomáše Charváta, který na sebe prozrazuje, že společnost Excello, která antispamový filtr Virusfree provozuje, úmyslně a záměrně jedná v rozporu s Ústavou České republiky a v rozporu se zákony Evropské unie. Informace, která z jeho ústa vypadla, zhrozila a vyděsila i našeho redakčního právníka. V České republice byla podle jeho názoru v tichosti spuštěna cenzura ve spolupráci jednoho z největších poskytovatelů freemailu, soukromé antispamové firmy a slovenského neziskového projektu, který provozuje jistý obskurní web. Výrok pana Charváta v plném znění, úryvek z Root.cz:

“Pokud dojde ke korelaci špatné reputace z více zdrojů, e-mail je hodnocen jako spam.” Podle Charváta mají zmíněné domény velmi špatné hodnocení. “Uvedené subjekty mají dlouhodobě špatnou reputaci, kterou je možné sledovat například na Konšpirátori.sk. Tento web bereme v potaz, protože odvádí fantasticky transparentní práci”, dodal Charvát v reakci na dotaz.

Excello nechce o fungování své služby prozrazovat příliš moc, protože by tím firma mohla dávat návody, jak její filtry obcházet. Na dotaz, kolik lidí tedy e-maily s odkazy na Aeronet či Parlamentní listy nahlásilo jako spam, Charvát odpověděl jen obecně: „Máme zpětnou vazbu od 7 milionů uživatelů.“

Například Aeronet je ale podle něj momentálně zařazen na několika reputační blacklistech, například na službě sorbs.net nebo na slovenském webu Konspiratori.sk (o tomto webu si můžete více přečíst v našem rozhovoru: Peter Jančárik (Konspiratori.sk): S filtrováním konspiračních webů Česku rádi pomůžeme).

Konspiratori.sk – Neziskový projekt proti konspiračním webům.

Z těchto několika vět jde doslova mráz po zádech. Jednatel soukromé firmy se staví do role arbitra, který v rozporu se zákony cenzuruje emaily milionů uživatelů Centrum.cz a na základě ideologického a politického klíče, za poradního hlasu neziskovky ze Slovenska, zahazuje emaily, protože obsahují odkazy na údajné servery, které mají nízkou reputaci, rozuměj tomu tak, že mají jiný názor, než mají mainstreamová média. Nově se tak už necenzurují emaily s Viagrou, ale hlavně odlišný politický názor. A ještě se od pana jednatele dozvíme, že neziskovka na Slovensku odvádí fantastickou práci. Poté, co se díky nám tato kauza v pondělí dostala do hlavních médií v ČR, byla blokace Parlamentních listů zrušena, ovšem blokace Aeronetu a také dalších českých serverů, v době psaní tohoto článku (středa, 14. 02. 2018 v čase okolo 22.00h), nadále trvá. Aeronet se tak oficiálně stává první obětí organizované  a cílené cenzury v České republice.

Cenzura za asistence soukromé bezpečnostní firmy a slovenských neziskovkářů

Pan jednatel v úryvku výše ze společnosti Excello, s.r.o. však neříká pravdu. Náš server aeronet.cz není na seznamu rozesílatelů spamu organizace SORBS, což si sami můžete ověřit ve vyhledávači SORBS v odkazu zde. Náš server zabezpečuje přední světová americká bezpečnostní společnost Sucuri Security, disponujeme bezpečnostním auditem a ostře se ohrazujeme proti pomluvám, že náš server rozesílá spam. Proti takovým lžím a pomluvám se budeme bránit. Pokud někdo rozesílá nevyžádanou poštu a v emailech rozesílá odkazy na naše články lidem, kteří o takové emaily nestojí, potom to není naše vina a je úkolem antispamové společnosti zajistit, aby taková nevyžádaná pošta od spammera končila v emailové schránce ve složce SPAM.

Je však nepřípustné, aby firma zahazovala emaily klientů pokaždé, když se v nich vyskytne slovo “aeronet.cz” apod. Antispam má blokovat šiřitele spamu a ne dávat na blacklist zpravodajský server, který se na šíření spamu nijak nepodílí. Kdo má teď jistotu, že pražská firma Excello, s.r.o. třeba nezahazuje emaily i podle dalších klíčových slov? Proč soukromá firma pokřivuje antispamové služby do formy jasné politické a ideové policie? Takže teď rozhoduje pan Charvát z Excello, s.r.o., jaký email zrovna je pro klienty Centrum.cz správný a který ne?

Nepohodlné informace jsou označovány za fake news. Ty pravé fake news však šíří hlavní mainstreamová média. A když to nepomáhá, cenzura vám začne mazat a zahazovat emaily.

Naprosto skandální je Charvátův výrok o tom, že Virusfree blokuje a zahazuje emaily klientů Centrum.cz podle reputace z jakési obskurní slovenské webové stránky. Server Konspiratori.sk vznikl podle našich informací v úzké spolupráci s českou neziskovou organizací Evropské hondoty Jakuba Jandy a tyto dva subjekty spolu intenzivně spolupracují. Společnost Excello, s.r.o. z Prahy, která pro Bakalovu firmu Economia poskytuje antispamové služby, tak prostě a jednoduše považuje informace z této slovenské webové stránky za mustr, za dostatečné ospravedlnění toho, že jejich filtr Virusfree podle tohoto seznamu “závadných” konspiračních webů zahazuje a cenzuruje emaily občanům České republiky, a to v rozporu s paragrafem 182 Trestního zákoníku, odstavec 1, písmeno b, kde hrozí až dva roky odnětí svobody za neoprávněný zásah do přenosu elektronické komunikace.

Čtení emailu a jeho zahození podle toho, co je v něm napsáno, je trestným činem podle §182 Tr. Z.

Náš právník nás upozornil i na další souvislost. Podle českých zákonů spadají freemailové služby pod paragraf 182 stejně, jako jakákoliv jiná přeprava utajené písemné informace. Zahazování emailů z jiných důvodů, než je technická porucha během přenosu, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu, neboť provozovatel přenosového systému zasahuje do procesu přenosu zprávy, čte ji, analyzuje ji a následně ji znehodnocuje, skartuje a zahodí, bez vědomí příjemce i odesílatele, přičemž ten je uveden v omyl, neboť jeho email společnost převzala k přepravě, což lze zdokladovat z elektronického záznamu odeslání emailu, dodává náš právník. Tím dochází k naplnění skutkové podstaty zásahu do přenosu informace a narušení utajení písemnosti, dodává k tomu.

Poštovní server musí podle českých zákonů vrátit informaci o akceptaci nebo odmítnutí přenosu. Chybná notifikace může mít právní důsledky. Centrum.cz tuto notifikaci v této chvíli nenabízí a emaily jsou zahazovány podle ideového a politického filtru.

Další poznatek právníka se vztahuje k Ústavě České republiky. Výroky jednatele společnosti Excello, s.r.o., Tomáš Charvát, by totiž bylo možné interpretovat jako cenzuru uplatňovanou v elektronickém informačním styku, protože filtr systému Virusfree používá k rozhodování o zahazování emailů rovněž informace od slovenské neziskové společnosti, tedy třetí osobou vytvořenou záminku. Tím je naplněna skutková podstata porušení ústavního principu Listiny základních práv a svobod, podle článku 17, odstavce 3. Je-li doručovaná pošta, listovní, elektronická anebo jiná přijata k přepravě doručovatelem (fyzickým nebo elektronickým), a je-li toto převzetí k přepravě potvrzeno a není explicitně odmítnuto, potom nedoručení takové pošty z jiného než technického důvodu poruchy, tedy např. z důvodu ideového, politického, světonázorového nebo jiného, lze považovat za cenzuru, uvádí náš právník.

Právník: Zahazování emailů, a navíc bez notifikace odesílatele a příjemce, je v rozporu hned s několika paragrafy a dokonce i s Listinou základních práv a svobod

Jak nás dále upozornil právník, podle českých zákonů neexistuje rozdíl mezi klasickou poštou, kterou provozuje Česká pošta, a mezi ostatními službami, jako jsou soukromé kurýrní společnosti, nebo provozovatelé pošty elektronické, mezi které spadají všechny freemailové služby, a to ve vztahu k ochraně listovního tajemství. Pokud někdo slíbí, přislíbí, zaváže se, sjedná dohodu, souhlasí nebo propůjčí se k doručení soukromé zprávy, je z hlediska zákona povinen řídit se zákonem o ochraně listovního tajemství v elektronickém přenosu stejně, jako kdyby posílal informaci v obálce poštou.

Situaci, kdy někdo zahodí váš email, neinformuje vás o tom, ani adresáta, lze přirovnat k poštovnímu doručovateli, který od vás převezme zprávu, informaci v zalepené obálce, slíbí vám její doručení, ale na cestě k adresátovi obálku rozlepí, přečte si dopis, a protože obsah dopisu se mu nelíbí, je v rozporu s jeho názory, ideovým přesvědčením, tak dopis prostě zahodí. Odesílatel se o tom nedozví a příjemce také ne. Pouze podací lístek by tomuto zabránil, jenže v elektronické přepravě podací lístek nahrazuje signál ACCEPT, kterým poštovní server potvrzuje úspěšné přijetí emailu k přepravě. A tento signál společnost Excello a její systém Virusfree odesílá na všechny emaily, i na ty, které nikdy nejsou doručeny.

České zákony nerozlišují ochranu listovního tajemství mezi klasickou poštou a emailem. Obojí je chráněno stejně.

Naši redakci nezajímá, kdo si u společnosti Excello, nebo u společnosti Economia, objednal zahazování emailů zákazníků Centrum.cz v případě, kdy příchozí emaily obsahují odkazy a zmínku o “aeronet.cz”, pouze očekáváme, že viník této situace, který koná v rozporu s paragrafem 182 Trestního zákona a v rozporu s Listinou ve vztahu k cenzuře, uvede situaci do pořádku a přestane provádět cenzuru a zahazování emailů občanů České republiky, kteří ve svých emailech posílaných na Centrum.cz zmíní náš server.

Nechť emaily od spammerů končí každému ve schránce ve složce SPAM, ale nechť má právo každý si sám svobodně rozhodnout, kterou poštu chce ve spamu ponechat a kterou naopak chce přijímat. Ať si o tom rozhoduji já sám a ne pan Charvát nebo neziskovka ze Slovenska. Soukromá společnost nemá ze zákona právo provádět cenzuru a restrikce informací a svobody projevu, nemá právo porušovat předpisy o uchování tajemství v elektronickém styku a selektivně zahazovat soukromou poštu na základě obsahu a ideového statusu, který je opřený mj. i o dezinformace neziskového subjektu kdesi na Slovensku a nikoliv o platné rozhodnutí českého soudu.

Cenzura byla v ČR zahájena 15. prosince 2017 za asistence druhého největšího českého poskytovatele freemailu a slovenské neziskovky

Podle předběžného nálezu našeho právníka jde o první případ cenzury takového mohutného rozsahu v ČR, která je v rozporu hned s několika zákony. Především není jasné, jestli jde o organizovanou skupinu, anebo o jednotlivou aktivitu někoho uvnitř Economie nebo společnosti Excello. Existuje důvodné podezření, že existuje černý seznam serverů a klíčových slov, např. jmen českých politiků, které způsobují zahazování emailů, které míří do schránek Centrum.cz. Jelikož blokace a zahazování emailů začali lidé registrovat v průběhu prosince, kdy vrcholila prezidentská kampaň, je důvodné podezření, že zahazování emailů přišlo na objednávku. Rozsah skandálu je obrovský, neboť zahazování emailů se týká i Slovenska, máme potvrzené informace od slovenských uživatelů Centrum.sk, což je slovenská mutace českého Centrum.cz. Kauzu budeme nadále sledovat.

Nenechávejte si tuto kauzu pro sebe a sdílejte článek na sociálních sítích a v emailech svým známým a přátelům, ať se dozví, jak v České republice začala oficiálně cenzura za asistence jednoho z největších freemailových poskytovatelů a slovenské neziskovky. Chraňme naše svobody a práva, dokud nám ještě nějaká zbývají. O kauze budeme hovořit také na rádiu, a to v pátek od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS.

Aktualizace 16. února, 15:00 hodin
  • Podle posledních informací společnost Economia dnes odpoledne zrušila na Centrum.cz blokaci a cílené zahazování emailů se zmínkami o našem serveru Aeronet.cz. Informaci nyní prověřujeme.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Anna
Návštěvník
Anna

Cenzura na západě je horší než v komunismu. Snaží se ovlivňovat, co si mají lidi myslet, ale pokud možno nenápadně. To, že cenzurují Aeronet a všichni to vidí, znamená, že už jsou dost bezradní.

Stáňa
Návštěvník
Stáňa

Už je skoro 2 roky, jak se mi určité weby neotevřou, jsou zablokované, a hlásí mi to, že je to nebezpečný server, nebo že je to ochrana mích osobních údajů. A byly to servery, které měli pravdivé informace, na rozdíl od mainstreamu. A dále mě zaráží povinné registrace na Googlu, což opravdu považují za nebezpečné. Hrůza.

AlexZZ
Návštěvník
AlexZZ

At kdo chce rika co chce, ale i idiot vidi, ze informacni , ekonomicka a ideologicka valka bezi na plne obratky. A tanky do nas zatim nestrili, protoze by to byl konec vseho a vsech v eu. Nase zem je plna kolaborantu tak jako vzdy a v cele stoji hlavni media, politici a neziskovky. Propaganda, smirovani, vymyvani hlav mladym a detem, mazani e-mailu. To je jen zacatek. Ale, chtelo by to zacit tisknout knihy, tech se bali vzdy vsichni totalitari. Jak se dostane kniha mezi lidi, jiz se nikdy nikomu nepodarila znicit.

Zdena Veselka
Návštěvník
Zdena Veselka

Tak nechod na net a bez se projit ven. Na svete je krasne.

Rus
Návštěvník
Rus

Čekal bych spíš odpovědi na argumenty ;

1)
Ekonomická a ideologická válka běží na plné obrátky

2)
Naše zem je plná kolaborantů atd.

3)
Propaganda , šmírování , vymývaní hlav , mazání e-mailu.

Vy místo odpovědí , replik , píšete ; “bez se projit ven. Na svete je krasne.”

Jste Debil ???

Harm.
Návštěvník
Harm.

Debil snad asi ne, ale sluníčkář.

Jana
Návštěvník
Jana

Autor článku už čelí na diskusi kritice že upozornil v článku na Aeronet. Tak se to snaží “uvést na pravou míru”:

Lukáš Václavík 14.2.2018 at 21:06
Ta odpověď nebyla omluva, ale vysvětlení. Aeronet upozornil na jeden dost velký příklad cenzury a já jsem to dokázal ověřit a získat vyjádření zainteresovaných osob, co se stalo a proč k tomu došlo. Na rozdíl od Aeronetu, který na tom tradičně vyfabuloval neskutečnou konspiraci.

A kdyby se k tomu článku dostal někdo, kdo o Aeronetu neví, pro něj je vodítkem uvedená nezávislá analýza o tom, že patří mezi největší dezinformační weby a že tamní informace nejsou důvěryhodné.

Tyhle dezinfo weby pro nás rozhodně nejsou zdrojem, ale pokud na nich náhodou objevím zprávu, která se nám tematicky blíží a zároveň ji můžu potvrdit/vyvrátit, přijde mi užitečné na to upozornit. Za 8 let jsem na Cnews napsal 10+ tisíc článků, z jednoho textu s odkazem na dezinfo web bych nedělal žádné drama. ?
https://www.cnews.cz/economia-centrum-atlas-cenzura-dezinformacni-weby

Jana
Návštěvník
Jana

Zajímavá diskuse, a zatím necenzurovaná…autor článku se do ní zapojit též:

Lukáš Václavík 14.2.2018 at 18:23
1. Dezinformační weby nemusí být jen o politice. A cenzura e-mailu je téma, které s nám dost souvisí.

2. Samozřejmě mi nebylo po chuti na Aeronet odkazovat, ale potvrdil jsem část jejich tvrzení (tu o blokaci). Mimochodem, pár hodin po nás vyšel náhodou stejný článek na Lupě a Rootu a tam ani neměli koule na Aeronet odkázat, přestože bez něj (nebo bez nás) by o blokaci asi těžko věděli.

3. Kdo by ty weby zakázal? Soud? To by je nejdří někdo musel kvůli lžím a šíření poplačných zpráv zažalovat. Navíc se zakáže jeden a vznikne další. S tím se dá bojovat jen vzděláváním čtenářů, aby se naučili kriticky myslet.
https://www.cnews.cz/economia-centrum-atlas-cenzura-dezinformacni-weby

Michael Chertoff
Návštěvník
Michael Chertoff

Takže soudruzi z NDR už laskavě odblokovali filtrování na ParlamentníListy i aeronet.cz . Ale ostatní servery alternativy jako AC24.CZ nebo NWOO.ORG i ZVEDAVEC.ORG jsou podle mého testu stále totálně filtrované… Jak je možné, že na mainstreamu a ve veřejnoprávních médií neprobíhá žádná diskuze o probíhající zjevné politické cenzuře, za situace, kdy tam tečou miliardy z koncesionářských poplatků ročně?

Jana
Návštěvník
Jana

Zažila jsem asi před 7 lety a potom ještě jednou o několik let později, že jsem nemohla na několik adres webů alternativy – tenkrát tam bylo NWOO, Cestyksobe, Osud… provozovatel mi řekl, že to byla jejich chyba … to mi přišlo docela divné… jakoby existoval nějaký seznam…

Stáňa
Návštěvník
Stáňa

To je skutečné, poslední 2 roky se to intenzivně děje. Neotevřete si určité weby.

David
Návštěvník
David

Ahoj, taky jsem zkoušel posílat se seznamu na centrum a mail i se spojením areonet.cz prošel, tak nevím.

Valerij
Návštěvník
Valerij

Já jsem dnes zkusil poslat ze seznamu mail na Bakalův atlas.cz. V mailu odkaz na články na Aeronetu a Protiproudu. Nepřišel ani jeden mail a neskončil ani ve spamu.

babuskajaguska
Návštěvník
babuskajaguska

Kupredu leva, kupredu leva, zpatky ni krok…………
Vyhrnme si rukavy at se dilo podari………..
Hubou a datlovanim do klavesnice se prakticky nezmeni vubec nic…………

Micanut
Návštěvník
Micanut

Ale zmeni. To je jen jedna cast valky

dastin
Návštěvník
dastin

Sifrovany eMail ze “swajcu”
https://protonmail.ch/
Je treba opustit takove sracky, jako jsou centrum, seznam, volny, tiscali a spol.
Bez IMAPu, jen prez prohlizec, je to zadarmo a prez IMAP (outlook) 5$.

Suchoj
Návštěvník
Suchoj

piši o tom níže