V blízkosti Arabských Teplic vyroste nová muslimská čtvrť, kterou místní už nazývají...

V blízkosti Arabských Teplic vyroste nová muslimská čtvrť, kterou místní už nazývají “Muslice” a postavit ji má kuvajtský developer pro držitele českých pobytových víz! Typická ukázka toho, jak probíhá řízená migrace do České republiky z arabských zemí za asistence státu a krajských úřadů!

V blízkosti Arabských Teplic vyroste nová muslimská čtvrť, kterou místní už nazývají “Muslice” a postavit ji má kuvajtský developer pro držitele českých pobytových víz! Typická ukázka toho, jak probíhá řízená migrace do České republiky z arabských zemí za asistence státu a krajských úřadů!

Nedaleko Teplic vyroste muslimský rezidenční rezort. Rozhodl o tom Ústecký krajský úřad v rámci posuzování stavebního záměru kuvajtského podnikatele, který chce ve vesnici Modlany postavit 50 rodinných domků pro převážně arabskou klientelu z Teplic [1]. Developer projektu Ali Ali E Elbadri je občanem Kuvajtu a v České republice je majitelem a jednatelem pražské společnosti J S Medical, s.r.o. [2] Výstavba arabského rezortu v Modlanech se nachází v lokalitě zvané Kvítkov, ale další stavby v blízkém okolí již jsou také ke spatření, prodej stavebních parcel podle informací běží v plném proudu a krajský úřad tak dal této výstavbě zelenou.

Jak uvádí zdroje českých mainstreamových médií, Arabové začínají z Teplic odcházet, a to prý kvůli nevraživosti místních obyvatel. Lázeňské pokoje se vyprazdňují, hlásí lidé z blízkosti teplických lázeňských provozů. Jenže ve skutečnosti nejde o odchod Arabů z ČR, ale pouze o jejich přesun z pronajatých lázeňských prostor do vlastních nemovitostí. Došlo tak na varování Aeronetu, který před tímto varoval už před několika lety. Přesně takto totiž probíhá řízená migrace do České republiky doopravdy, bez mediálního pokrytí a bez zájmu politiků.

Arabské ženy s dětmi v parku v Teplicích.

V nedávném pořadu na Svobodném vysílači CS jsem odpovídal posluchačce na dotaz, proč není důležité, jestli bude nebo nebude schválený Globální kompakt, tedy dokument OSN o reformě migrace a práv migrantů. Tento příklad ze severu Čech je pouze nádherným modelem toho, co jsem měl na mysli. Zatímco česká veřejnost je tupě fixována na červený hadr “nelegální” migrace jako oči rozzuřeného býka, tak bokem a v tichosti, mimo pozornost lidu, probíhá do ČR mohutná, řízená a hlavně legální migrace Arabů. Jen za rok 2016 vydala Česká republika na téměř 10 tisíc pobytových víz [3], tedy takových víz, která jsou vydávána občanům ze zemí mimo Evropskou unii. Právě tato pobytová víza jsou hlavním motorem řízené a pravidelné migrace do ČR a je logické, že Arabové, kteří do ČR přijedou a dostanou tato pobytová víza, nebudou věčně bydlet v hostinských pokojích v lázních, protože to je pouze maskírovka postupného nasunování islámu do ČR skrze historku o “lázeňských hostech”.

Lázně už jsou pro teplické Araby malé, chtějí se stěhovat do vlastních nemovitostí

Nejprve se do ČR nasunuli arabští skauti, zhruba před 15 až 20 lety. Jejich úkolem bylo ukotvit základy muslimských spolků a životního prostředí, které by k muslimům nebylo až tak nepřátelské. Bylo potřeba vybudovat vztahy s místní samosprávou a komunálními politiky. A jak se ukazuje, tato první fáze byla úspěšně ukončena. Arabové v ČR mají svoji muslimskou obec s centrálou Muslimských obcí v Brně, arabští podnikatelé skoupili parcely a nemovitosti všude tam, kde se dalo. Nyní je tedy čas opustit lázeňské pokoje a přesunout se do vlastního. Začíná druhá fáze, expanze.

Černé parcely označují pozemky v rukách arabských majitelů.

Arabové chtějí vlastní životní prostor, segregované ghetto, kde je nikdo zatím nebude rušit a kde půjde postavit mešity a nikdo z místních si nebude stěžovat, protože všichni budou muslimové. Vznikne tak muslimská čtvrť, která ovšem začne záhy požadovat vlastní zastupitele na obci, na magistrátu, v samosprávě. Je to stejný proces, jaký probíhal v Holandsku koncem 70. let, v Německu v polovině 90. let, ve Švédsku na přelomu tisíciletí. Skupování stavebních parcel Araby okolo Teplic se netýká jen Modlan a Kvítkova, ale i Drahkova a dalších obcí. Na mapách v tomto článku vidíte černě vyznačené pozemky v rukách Arabů ze zahraničí.

Arabové mají dva postupy kolonizační intifády. Prvním postupem je začít na zelené louce tam, kde to jde. Arabští podnikatelé přijedou, nakoupí pozemky, postaví domy, nastěhují do nich muslimy ze širokého okolí. Proces je nejprve místními politiky vítán, protože Arabové zmizí domorodcům z očí. Potom následuje fáze klidu, muslimská otázka zmizí na několik let z očí veřejnosti, ale velmi záhy se objeví znovu, ale s mnohem větší intenzitou. Arabové mají totiž obrovskou fertilitu.

Situace s pozemky v Drahkově. Černé patří Arabům.

Muslimské ženy mají v ghettech za povinnost porodit 7 dětí mužského pokolení. Pokud porodí holčičku, ta se nepočítá a žena je oplodněna znovu a znovu, dokud neporodí 7 dětí mužského pohlaví. Teprve poté její úloha v rámci kolonizační mise končí. Pokud kvótu nesplní do období menopauzy, tak podle saláfistického islamistického dogmatu ji smí muž dokonce odvrhnout. Takže po zhruba 15 letech je najednou komunita muslimů mnohonásobně větší, ne sedmkrát, ale desetkrát a více, protože ženy rodí samozřejmě i holčičky.

Na Teplicku probíhají stejné události jako v Holandsku na konci 70. let minulého století

Když máte za Teplicemi osadu, ve které žije 150 českých důchodců, tak se o ni nikdo nezajímá. Když ale máte za městem muslimskou čtvrť, ve které je 50 domků, ve kterých žije 50 muslimských rodin se 7 až 10 dětmi, tak v tu ránu máte na krku po několika letech 600 muslimů. To ještě není tak zlé, řeknou si politici. Stejně tak se na to dívali politici ve Švédsku, ve Francii, v Holandsku, v Německu před 20 lety. Jenže po zhruba 20 letech se těch 600 muslimů opět rozmnoží násobkem čísla 7 až 10. A najednou už nemáte za městem nějaký rezort s cizinci, ale obrovskou městskou čtvrť, kde žije bezmála 6 tisíc muslimských obyvatel, prostě regulérní české město se spádovou působností a potřebou mít vlastní zastupitelstvo. Je logické, že arabské ženy nemohou přivést na svět tolik dětí v lázeňských pokojích. To je snad jasné, ne?

Nová mešita v Sheffieldu ve Velké Británii.

Druhým způsobem arabské kolonizační intifády je skupování nemovitostí a celých čtvrtí. Tento proces probíhá hlavně ve velkých evropských městech, kde logicky není možné stavět na zelené louce, protože nejsou volné stavební parcely. Ale i tento proces běží v ČR, hlavně opět v Teplicích, ale i v Praze, v  Brně a dalších městech.

Tragickým příkladem je britský Sheffield, ještě v 80. letech dělnická a hornická kolonie. Dnes je to centrum nejortodoxnějšího islámu, saláfismu. Ve druhé polovině 90. let začali arabští podnikatelé skupovat nemovitosti v Sheffieldu od místních britských rodin. Nebylo to těžké, protože už v té době byly nemovitosti neprodejné kvůli špatné pověsti místní lokality. Dnes o 20 let později je Sheffield plně islamizovaný, kde stojí několik mešit a je to jedna z nejsilnějších základen tzv. britského islámu. Ve městě zůstávají britské rodiny, které buď konvertovaly k islámu, anebo mají sluníčkové a promigrační naladění.

Do Česka přišlo pouhých 12 arabských migrantů z uprchlické vlny, ale na pobytová víza jich do ČR za poslední roky přimigrovalo na tisíce a tisíce

Česko prý přijalo jen 12 migrantů, prohlašuje česká vláda. Ano, přijala 12 migrantů v roli azylantů, ale na straně druhé rozdávají české úřady ročně tisíce pobytových víz Arabům, kterým už zjevně nestačí lázeňské pokoje pro hosty v Teplicích, ale potřebují se v ČR usadit, postavit nemovitosti a mít velké rodiny. Jak sami vidíte, migrace je objektivní proces globalistů a nezáleží na tom, jestli bude nebo nebude Dublin IV schválen, nebo jestli bude nebo nebude schválen Globální kompakt OSN, protože jak sami vidíte, vůbec na tom nezáleží.

Když se migranti do ČR nedostanou s nálepkou námořníků z lodiček nebo azylantů ze Sýrie, protože je to politicky u voličů neprůchodné, tak se do ČR dostanou jinak, legálně a na pobytová víza, jako studenti, hosté lázeňských rezortů, podnikatelé, investoři, to je prostě úplně jedno. Jaký je rozdíl mezi migrantem a lázeňským hostem? Oba dva mají značkové drahé oblečení, oba dva mají iPhony, oba dva si vymezují právo na vyznávání své víry v nové zemi a oba dva se nehodlají nijak přizpůsobovat místní kultuře.

Teplice v létě 2015.

Jediná věc, ve které se liší, je jejich pobytový status. Lázeňský host má pobytové vízum a disponuje penězi, za které si kupuje přízeň komunálních politiků, zatímco migrant peníze nemá a očekává, že je dostane od hostitelské země. To potom vede k tomu, že místní lidé začnou projevovat typické reakce rozzuřeného býka na červený hadr. Začnou protestovat proti migrantům, kteří přijdou a natáhnou ruku pro peníze. Jenže už vůbec si nevšimnou, že zatímco jejich pohled je upřen na červený migrační hadr z Itálie, za jejich zády se stěhují do ČR jiní Arabové, kteří neznámo jak dostávají od českých úřadů pobytová víza a skupují pozemky a nemovitosti ve velkém. Češi se potom ohlédnou a s úžasem začnou hledět na to, jak je možné, že v ČR vyrůstají muslimská městečka, když přece do ČR, podle slov Andreje Babiše, migranti nemigrují, protože o ČR nestojí.

Zatímco občanovi se mává před nosem červeným hadrem nelegální migrace, za zády mu proudí do blízkosti jeho domova tisíce legálních arabských kolonizátorů

A potom se někdo diví, že vidí tolik Arabů v supermarketech v ČR, když oficiálně migrantů z arabských zemí je v ČR prý jenom 12 osob. Dávejte si proto pozor na politiky. Znovu opakuji, že neexistuje setrvání ČR v EU bez přijímání migrantů. A tyto procesy to pouze potvrzují. Nesmíte však podlehnout dojmu, že řízená migrace se týká migrantů na lodičkách. To je omyl. To jsou pouze ty červené hadry, kterými se mává občanům EU před očima na odvedení pozornosti odjinud. Mezitím, potichu, proudí do zemí EU tisíce Arabů s pobytovými vízy nejrůznějších typů a druhů. A když už jim nestačí zpravodajské krytí pod rouškou lázeňských hostů, začnou prostě probíhat procesy, které odhalí jejich skutečnou úlohu. Cílem je založení muslimských čtvrtí a měst v Evropě, tedy stejný proces, který byl zahájen v západních zemích už před 20 až 30 lety.

Seznam arabských podnikatelů a firem v Teplicích a blízkém okolí

Pokud by snad někdo nechápal, proč v nadpisu tohoto článku je uvedeno město “Arabské Teplice”, tak se stačí podívat na níže uvedený seznam arabských podnikatelů a firem v tomto severočeském městě. První údaj je vždy název ulice, druhý údaj je IČO, třetí údaj je jméno podnikatele nebo právnické osoby v arabském držení a poslední údaj je sídlo subjektu.

28. října
86805690
Abdulezel Sadiki
28. října 856/27

Akátová
25448994
AL-AMAL s.r.o.
Akátová 3045

Benešovo náměstí
76521583
Mohamed Al Wasifi
Benešovo náměstí 776/13

Dr. Vrbenského – 1
27261565
Assi New Generation s.r.o.
Dr. Vrbenského 2874/1

Dr. Vrbenského – 2
02300796
Wail Al Samsam
Dr. Vrbenského 2748

Dubí – 1
70689784
Hana Al-Zahrani Vašková
Ruská 487/172,
Dubí

Dubí – 2
67200338
Omar Bhija
Tovární 169/21
Dubí, Bystřice

Dubí – 3
76100481
Veronika Al Kabi
Mstišovská 451/14
Dubí

Dubská
67076912
Mohammad Ali Bahaaldin M-Ali
Dubská 815/6

J. V. Sládka – 1
28744446
ALBAHRI s.r.o.
J. V. Sládka 1113/3

J. V. Sládka – 2
26435942
HAMSA s.r.o.
J. V. Sládka 1113/3

J. V. Sládka – 3
28749201
OTHMAN s.r.o.
J. V. Sládka 1113/3

Jiřího Wolkera – 1
27063313
ALYUSEF INVESTMENT s.r.o. v likvidaci
Jiřího Wolkera 2464/23

Jiřího Wolkera – 2
25034774
Emirates Czech Company spol. s r.o.
Jiřího Wolkera 2464/23

Jiřího Wolkera – 3
25415328
LIWA INVESTMENT GROUP s.r.o.
Jiřího Wolkera 2464/23

Jiřího Wolkera – 4
03781887
MA&EL s. r. o.
Jiřího Wolkera 1319/26

Jiřího Wolkera – 5
64028313
MUDr. Ziad Hindawi
Jiřího Wolkera 2464/23

Jiřího Wolkera – 6
73457183
Mustapha Hakim
Jiřího Wolkera 1285/5

Johančina
01857240
Lenka Almutairi Jirsová
Johančina 3333

Juditina – 1
24256099
AL LAYLA s.r.o.
Juditina 1672/4

Juditina – 2
47286172
ANDOLOS, spol. s r.o. v likvidaci
Juditina 1672/4

Juditina – 3
11448580
Maroof Taha
Juditina 1692/3

Kolárova – 1
04994213
AL. ANI GRUP s. r. o.
Kollárova 108/16

Kolárova – 2
04550081
ISTABRAQ s. r. o.
Kollárova 108/16

Kolárova – 3
74653113
Kamal Al-Naami
Kollárova 1105/23

Lípová – 1
03106128
HADI COMPANY s.r.o.
Lípová 516/8

Lípová – 2
28669975
SAMA DUBAI s.r.o.
Lípová 516/8

Lípová – 3
28670370
Shams Al Shmoos s. r. o.
Lípová 516/8

Maršovská
75343738
Samer Asad
Maršovská 1520/16

Masarykova třída
70594422
Mutaz Mahmoud
Masarykova třída 737/3

Maxe Švabinského
67222846
Abdeljelil Bennour
Maxe Švabinského 2070

Modlany – 1
68623348
Mgr. Kaid Ali Hashim Mohsin, Ph.D.
Drahkov 4,
Modlany

Nová cesta
27264823
AL QAYED comp. s.r.o.
Nová cesta 3071

Nová ves – 1
62786342
Aied Saeed
Nová Ves, Habrová 3083/5

Nová ves – 2
63658097
PhDr. Georges Jraijiri Company
Nová Ves, Březová 3232

Novosedlice
25440721
Rashid Company spol. s r.o.
Hřbitovní 303,
Novosedlice

Oldřichova stezka
28723392
Kuwait Trading Company s.r.o.
Oldřichova stezka 1693/1

Petra Jilemnického
04081773
Mohamed Farah
Petra Jilemnického 2813/6

Písečná – 1
04132912
Abdelwahid Azzouzi
Písečná 2991/1

Písečná – 2
68837127
Ahmed Adel Makhout
Písečná 2991/1

Písečná – 3
49115634
Marei Abass
Písečná 2990/3

Pod Doubravkou – 1
28426363
ALLEGHANY s.r.o.
Pod Doubravkou 1219/2

Pod Doubravkou – 2
74817108
Hassan Faouzi Bawab
Pod Doubravkou 1795/8

Pražská – 01
88612759
Ahmed Arab
Pražská 2977

Pražská – 02
71108491
Akram Al-Buraihi
Pražská 3003/18

Pražská – 03
87266938
Ali Aboud Hamod
Pražská 2988/6

Pražská – 04
88265641
Aref El Khalil
Pražská 2997/10

Pražská – 05
03596109
ALKABI s.r.o.
Pražská 3318

Pražská – 06
67200265
Faruk Tavsel
Pražská 2978

Pražská – 07
01736817
Hambar Muhamed
Pražská 2988/6

Pražská – 08
71653864
Ing. Ahmed Hamdi
Pražská 3005/22

Pražská – 09
03483649
Ismail Assi
Pražská 2976

Pražská – 10
74586297
Mustafa Alawy
Pražská 2987/4

Pražská – 11
03724875
Sabina Al Gandariová
Pražská 3002/16

Pražská – 12
04983203
Said Sultan Ali
Pražská 2972

Pražská – 13
61173819
Walid Mreihil
Pražská 2976

Proboštov
25431439
AL KAITOOB COMPANY spol. s r.o.
Na pěnkavce 559,
Proboštov

Prosetice – 1
61283860
Mgr. Mohamed Saleh Subhi
Pod hvězdárnou 208/1,
Prosetice

Prosetice – 2
87837773
Mohammed Zekkari
Na konečné 202/1,
Prosetice

Prosetice – 3
72674661
Muhammad Jafar Sadiq Hasan
Prosetická 238/24,
Prosetice

Řetenice
46897186
Ing. Saleh Mohamed Ali
Duchcovská 290/89
Řetenice

Srbice
76447103
Abdelhamid Boucha
Srbice 16

Trnovany – 01
74476645
Abdelkamel Chahdi
generála Svobody 797/3,
Trnovany

Trnovany – 02
67663761
Abdenour Ammari
Krušnohorská 1556/2,
Trnovany

Trnovany – 03
03343804
Ahmad Al Zaidi
Masarykova třída 317/144,
Trnovany

Trnovany – 04
28747305
AL JABER s.r.o.
Jana Koziny 1628/31,
Trnovany

Trnovany – 05
03497909
Al-Doha s.r.o.
Severní 1986,
Trnovany

Trnovany – 06
86806386
Alsakali Massah Fared Alsakali
Maršovská 1522/10,
Trnovany

Trnovany – 07
68985568
Aslan Yüksel
Štúrova 830/56,
Trnovany

Trnovany – 08
25464973
D-HAMZA s.r.o.
Havlíčkova 382/6,
Trnovany

Trnovany – 09
25423193
Aslan spol. s r.o.
Štúrova 830/56,
Trnovany

Trnovany – 10
27124851
Eihab Najib Hasan Altal
U Červeného kostela 61/19,
Trnovany

Trnovany – 11
76085651
Hana Al Sakali
Maršovská 1522/10,
Trnovany

Trnovany – 12
27322777
kebab.cz s.r.o.
Dobrovského 1034/7,
Trnovany

Trnovany – 13
12732001
Libuše Ahmeti-Fy ANDREA
Fibichova 1826,
Trnovany

Trnovany – 14
76522181
Lucie Ali Krbaťová
Janáčkova 1590/2,
Trnovany

Trnovany – 15
72616067
Naji Khalil
Krušnohorská 1569/9,
Trnovany

Trnovany – 16
25037145
NURHAK spol. s r.o. v likvidaci
Štúrova 773/54,
Trnovany

Tržní náměstí
01326643
Fares Zeghouda
Tržní náměstí 935/8

Třebízského – 1
27343481
AL-NUR s.r.o.
Třebízského 3125

Třebízského – 2
15131467
Ing. Majid Saleh
Třebízského 3125

Třebízského – 3
48517879
Mohamad Bachchar El-Asfari
Třebízského 3021

Třebízského – 4
27304779
SAUDIAN – CZECH GENERAL TRADING COMPANY s.r.o.
Třebízského 3126

U divadla – 1
88515486
Abdalla Mohamed Ahmed El Demrdash
U divadla 2992

U Divadla – 2
72331950
Lada El-Demerdash
U divadla 2992

U Divadla – 3
68376189
Mohamed El-Demerdash
U divadla 2992

U Hadích lázní – 1
01823981
Hadi Alrashidi s.r.o.
U Hadích lázní 1147/62

U Hadích lázní – 2
22796088
HAJED s.r.o.
U Hadích lázní 1214/68

U Hadích lázní – 3
44814194
Ing. Hussain Hussain
U Hadích lázní 1193/12

U Kamenných lázní – 1
25413759
AL Sayegh Company spol. s r.o.
U Kamenných lázní 236/19

U Kamenných lázní – 2
62564153
Azem Faqi
U Kamenných lázní 238/37

U Kamenných lázní – 3
74422065
Mohannad AL Haseed
U Kamenných lázní 354/33

U Krupské brány
24204269
SHAHI STYLE s.r.o.
U Krupské brány 492/2

U Nových lázní – 1
27263258
AIMS GOLF INTERNATIONAL s.r.o.
U Nových lázní 1234/3

U Nových lázní – 2
25497090
ALMOHERBI realitní činnost s.r.o.
U Nových lázní 1234/3

U Nových lázní – 3
27268284
ALSHAMARI s.r.o.
U Nových lázní 1234/3

U Nových lázní – 4
27312089
ANDALUSIA COMPANY spol. s r.o.
U Nových lázní 1222/1

U Nových lázní – 5
25478052
BADIAA trade s.r.o.
U Nových lázní 1593/16

U Nových lázní – 6
28708261
JOOD International s.r.o.
U Nových lázní 1591/14

U Nových lázní – 7
73634808
Muslimská obec v Teplicích
U Nových lázní 1224/10

U Nových lázní – 8
28665554
Rashed Bin Omran International Company Spol. s r.o.
U Nových lázní 1222/1

U Nových lázní – 9
28665562
Sultán Intenational Company Spol. s r.o.
U Nových lázní 1222/1

U Zámecké zahrady – 1
25479130
AL QUTAMI COMPANY spol. s r.o.
U Zámecké zahrady 522/2

Zámecké náměstí – 1
75320126
Mhd Munzer Al Hindawi
Zámecké náměstí 70/5

Zeyerovo náměstí
28746716
ALMUTAIRI s.r.o.
Zeyerovo náměstí 1299/6

Nemusíte to ani počítat, je to více jak 100 subjektů. Jedná se přitom pouze o Teplice a nejbližší blízké okolí. Pokud toto někomu neotevře oči, tak to potom už asi nic. Proces islamizace je důkladný a podléhá přípravě, vytváření zázemí, struktur, organizací, které zastřešují první fázi kolonizace životního prostoru. Zatímco oči veřejnosti jsou fixovány kamsi do Itálie a Středozemního moře, lidé by se spíše měli zahledět na výše uvedený seznam.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Jsemcech
Návštěvník
Jsemcech

Až se to stane, prosím, ať tam někdo hodí pár granátů, ať ty svině, co nemají s člověkem nic společného, zdechnou. Nikdo je tu nechce a nemají v naší zemi co pohledávat. Amen

Podivej
Návštěvník
Podivej

Si děláte prdel ne, co to je přesně ty státy kteří si nechali Muslimi navést do státu tak tam bouchla bomba nebo se střílelo znásilňovalo fuj snad bude protest proti tomu. Nebuďme blbí vždyť chceme zmenšit ryziko že někde pujdem a bouchne vedle nás bomba…

evils
Návštěvník
evils

Co je to za developera?

Uno Universus
Návštěvník
Uno Universus

Investori jsou vitani vsude na svete, dostanou pobyt vsude. Vytvorit pracovni priezitost nebo prilezitost pozivitvne ovlivit prostor kolem sebe je slechetne a neni dane kazdemu.

mimos
Návštěvník
mimos

chtel bych jen vedet jak by jsi ty sam krestan dopadl v arabskem svete kdyz by jsi sliboval pracovni mista, skoli, kosteli,kdo by se s tebou bavil a kdo by ti nejakou pudu prodal? NIKDO!!! jak by ti asi bylo, kdyz by jsi zjistil, ze milovany a hodny pan arabsky investor prave vyhodil tvoji zenu z prace protoze podle prava saria ma zena byt doma, starat se o deti a manzela a prikyvovat na jeho nazory at uz s nimi souhlasi nebo ne. jak by ses asi tvaril az zjistis ze ona a tvoje dcery mohou ven jen zahalene v doprovodu tebe a to vsechno v nasi zemi???? byl jsem v arabii a jel jsem kolem dodavky kde ve predu sedel ridic vedle pak jeho asi petilety syn a na otevrene korbe byl velbloud, vedle nej sedela zena ktera drzela dve dcery. Staci ti to??????

kovy
Návštěvník
kovy

Jednoho krásného dne zjistíme,že naše zem už nám nepatří.

krtek
Návštěvník
krtek

A co dělá p. Kubera?

pampeliny
Návštěvník
pampeliny

Ten je sem zve.

Rudolf Bacík
Návštěvník
Rudolf Bacík

Je zalezlý v kanclu a hulí.

vladan 45
Návštěvník
vladan 45

počítá penízky,co na té islamizaci vydělal…..o)

Franz 6
Návštěvník
Franz 6

Migrace je normální jev a pokud se migrant bude chovat důstojně a tolerovat místní zvyky, tradice a náboženské vyznání, pokud se naučí místní řeč a začlení se do společnosti jako řádný pracující občan a svým jednáním nebude ohrožovat životy spoluobčanů, neměl by s tím být problém. Jestliže tato kritéria a další povinnosti a práva jsou pro migranta nesplnitelná, ať raději zůstane tam, kde se narodil. Pomoc může dostat prostřednictvím organizací, které jsou k tomuto účelu zřízeny.
Nelze tolerovat živly, kteří cizopasí na majetku společnosti, s mizivou nadějí, že se změní. Viz cikáni, feťáci a jim podobní vyvrhelové. Pravidlo “Kdo nechce pracovat, ať nejí” lze doplnit dalším pravidlem “Kdo se nechce přizpůsobit, ať odejde odkud přišel” V tom je svoboda každého z nás a bránit si svůj i společný majetek vč. tradic a respektování svobody druhých je doména spravedlivých.

ben
Návštěvník
ben

Tak tohle si přečti za dvacet let jak to dopadne česká rodina 1 dítě muslimská 10 že se vůbec ozýváš, máš pravdu každý má svůj názor.

Mira 86
Návštěvník
Mira 86

Zlatí komunisti !! Za nich tady byl alespoň pořádek a nebyla tady taková verbež …Raději budu bydlet v Rusku než v upadající západní Evropě .

Jarda
Návštěvník
Jarda

Samozřejmě, že zlatá doba komoušů, doufám, že další volby už budou jenom o ksčm, už aby to bylo, snad to lidem už dochází, že tu byl ráj na zemi.

Historik
Návštěvník
Historik

Jakou jste měl funkci v KSČ, že se vám po té době tak stýská. Vždyť to byla doba Jiráskova TEMNA. Asi vám k životu stačí vepřo knedlo zelo.

ROBERT
Návštěvník
ROBERT

Komunismus = fašismus ! Nemáte vlastní dům (byt) že chcete návrat zlodějů a vrahů! Sebrat živnostníkům těžce vybudované podniky, ukrást sousedovi lepší auto a vy si to pak s jiným soudruhem rozdělíte? Jak to dělal komunista, sebral hospodskému – majiteli prosperující hospodu (zavřel do kriminálu nebo jinak odrovnal) a nasadil tam soudruha blba, který nic neuměl, neměl vztah k cizímu (ukradenému) majetku! PŘEDSTAVTE SI ŽE NĚKDO, PŘIJDE VYHODÍ VÁS NA ULICI (KDYŽ VÁS JEŠTĚ NEZMLÁTÍ) A ZABYDLÍ SE VE VAŠEM BYTĚ!!!!! NEMÁTE NIC, MOŽNÁ JEN TEN ŽIVOT,…… CHÁPETE TO CO CHCETE VRÁTIT?

Historik
Návštěvník
Historik

Bylo by nejlepší, kdyby ses tam odstěhoval hned za zlatým carem KGB Putinem i se všemi podobnými .

jana
Návštěvník
jana

Chlapče – moc bych ti to přála – tuším, že by ti stačil měsíc… (přesněji – nevíš co plácáš…)

mantid
Návštěvník
mantid

Až dnes jsem se náhodným surfováním po facebooku dozvěděl, že v Liberci byla bohužel již v dubnu či červnu zrušena přednáška protiimigračního aktivisty Hampla.

Reakce čtenářů na facebookovém profilu v sekci “hodnocení – recenze” knihovny (KVKLI) jsou samozřejmě pro a proti, ale je vidět, že svoboda slova opravdu trpí. Krom samotného p. Hampla jde totiž spíše o knihu Prolomení hradeb. Já knihu nečetl, ani jsem dosud nevěděl, že existuje, ale dle čtenářů v diskuzním poli na fcb profilu KVKLI v ní žádný nenávistný obsah není a tedy není důvod k umlčování.

Knihu na svých stránkách prezentuje knihu i hnutí Naštvané matky http://www.nastvanematky.cz/petr-hampl-kniha což nevím jistě, zda se mi správně vybavuje jeden společný pořad).

Závěrem asi nejlogičtější přístup k věci:
„Byl jsem na pana Hampla zvědavý a na besedu jsem se těšil. Vysvětlení paní ředitelky mi připomnělo dobu bolševické normalizace, strach o příspěvky z EU, směšná cenzura. V době, kdy se v Brně propaguje nechutné porno zakázat besedu s člověkem, který varuje před nebezpečím nenávistné ideologie je zbabělost. Na besedu mohli přijít i odpůrci a slušně diskutovat,“ myslí si Jan Bartoš z avizovaného článku:
https://www.libereckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/14974-knihovna-zrusila-prednasku-protiimigracniho-aktivisty-hampla-kniha-prosazuje-nenavistne-postoje-rekla-reditelka.html

“Podle vyjádření Evy Hrindové se nyní hledá náhradní prostor.” No ale stejně… kdo sakra má právo rozhodovat, co čeští občané uslyší a co nikoliv???

Samotné vyádření autora v případě zájmu např. zde: http://petrhampl.com/knihovna-liberec1

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

A kdopak jim ty pozemky asi tak prodal? Dnes je skoro všechno v soukromých rukou. Peníze od musulmanů zřejmě nikomu nevaděj. Nebo to všechno byly obecní pozemky?