V Berlíně došlo k pokusu o otevření hrobu Reinharda Heydricha na den...

V Berlíně došlo k pokusu o otevření hrobu Reinharda Heydricha na den výročí Hitlerova příkazu k vyhlazení Židů! Německo se znovu probouzí do nové epochy, kde vojáci Wehrmachtu a jednotek SS budou znovu oslavováni jako obránci Evropy před komunismem, bolševismem a především Ruskem! Současné procesy v Evropě na přepisování dějin nebudou probíhat odděleně v jednotlivých zemích, ale budou mít charakter společné vlny, která bude přepisovat dějiny, učebnice, školní osnovy, novinové titulky a veškeré mediální a politické projevy! A starosta z Prahy, známý v Rusku už jako “Borat z Čech”, který chce pověsit ruského ministra zahraničí, zahájil hybridní válku proti Rusku!

V Berlíně došlo k pokusu o otevření hrobu Reinharda Heydricha na den výročí Hitlerova příkazu k vyhlazení Židů! Německo se znovu probouzí do nové epochy, kde vojáci Wehrmachtu a jednotek SS budou znovu oslavováni jako obránci Evropy před komunismem, bolševismem a především Ruskem! Současné procesy v Evropě na přepisování dějin nebudou probíhat odděleně v jednotlivých zemích, ale budou mít charakter společné vlny, která bude přepisovat dějiny, učebnice, školní osnovy, novinové titulky a veškeré mediální a politické projevy! A starosta z Prahy, známý v Rusku už jako “Borat z Čech”, který chce pověsit ruského ministra zahraničí, zahájil hybridní válku proti Rusku!

Německá a posléze i všechna světové média [1] přinesla včera informaci, že v noci nad ránem 12. prosince se někdo pokusil na berlínském hřbitově Invalidenfriedhof (Hřbitov invalidů) vykopat z neoznačeného hrobu ostatky bývalého Říšského protektora v Protektorátu Čechy a Morava, SS Obergruppenführera a generála říšské tajné policie Reinharda Heydricha. K pokusu o vykopání ostatků došlo v noci nad ránem 12. prosince, kdy si vykopaného hrobu ráno při pravidelné obchůzce všiml správce hřbitova. Podle německých médií nebyl výkop ani 30 cm hluboký, kdokoliv se o otevření hrobu pokusil, tak buď neměl dostatek času, nebo přecenil své síly. Ostatky Reinharda Heydricha tak zůstaly na svém místě, ovšem je velmi pravděpodobné, že cílem nebylo vykopání ostatků ze země, ale mediální vzkaz a vyslání symbolu.

Pohřební služba na hřbitově již uvedla hrob do původního stavu, vykopaná zemi je zpátky na místě.

Otevření hrobu, resp. náznak jeho otevření, totiž přišlo 12. prosince. Pokud se nezajímáte o nacistickou historii, tak vám toto datum asi moc neřekne, nicméně toto datum patří k nejdůležitějším bodům III. Říše. Dne 12. prosince 1941 totiž Adolf Hitler svolal do Říšského kancléřství v Berlíně všechny své věrné. Přítomny byly všechny špičky nacistické moci v čele s Heinrichem Himmlerem a Josephem Goebbelsem. Jak bylo zaznamenáno přímo Goebbelsem do jeho deníku, na této schůzce [2], která proběhla přímo v Hitlerově soukromé pracovně, se Adolf Hitler rozhodl, že je potřeba Židy vyhladit, doslova zamést s nimi. Joseph Goebbels do deníku zachytil přímo Hitlerův postoj, kde znovu odhaluje, kdo rozpoutal světové války. Goebbels si poznamenal:

Co se týče židovské otázky, Führer se rozhodl vyhladit všechny. Prorokoval Židům, že pokud znovu přinesou světovou válku, zažijí své vlastní zničení. Nebyla to jen věta. Světová válka je tady a nutným důsledkem musí být zničení Židů.

Tato schůzka rozhodla o tom, že Německo definitivně ruší se světovými sionisty a Domem Rothschild smlouvu Haavara [3], která ve 30. letech byla programem Hitlerovy vlády a zástupců Světového sionismu o tom, že Židé budou z Německa vystěhováni do Palestiny, kde nakoupí pozemky za peníze utržené z prodeje svých majetků v Německu. Program měl ale jednu vadu na kráse, zájem o vystěhování do Palestiny měla jen malá a zanedbatelná hrstka Židů v Evropě, protože Palestina byla a dodnes je v podstatě polopoušť, kde je nedostatek vody, orné půdy a v žádném případě se nelze na tehdejší Palestinu dívat jako na dnešní Izrael.

Židé v Německu smlouvu Haavara odmítli a označili ji za “zlo z Londýna”, byl to totiž plán, jak se Dům Rothschild chtěl dostat k majetkům Židů v Německu nenásilně. Rothschildové nakoupili v Palestině pozemky a předraženě je chtěli prodat Židům v Evropě. Ti na to ale nepřistoupili. Peníze na odkupy majetků v Německu od Židů měly poskytovat právě britské banky Domu Rothschild, které měly Říšské bance na tyto odkupy poskytovat krytí a Rothschild organizoval nákupy pozemků v Palestině. Jenže Židé v Německu to ale odmítli jako zlodějinu. Pozemky byly bez vodních zdrojů a bez orné půdy, úplně bezcenné. Plán Haavara definitivně selhal.

Heydrichův hrob v Berlíně někdo částečně vykopal přesně na den výročí Hitlerova oznámení v Říšském kancléřství o konečném řečení židovské otázky

Právě v tento den 12. prosince 1941 tak v Berlíně bylo definitivně rozhodnuto, že Německo se Židů zbaví. A ihned o měsíc později, dne 20. ledna 1942 proběhla konference ve Wannsee [4], kde se už dojednávaly jenom podrobnosti a samotná logistika celého procesu likvidace Židů. Nešlo přitom primárně o Židy jako takové, ale o jejich majetky. Dům Rothschild neposkytl NSDAP a Adolfu Hitlerovi peníze na volby a na kampaně, aby se stal vůdcem, jen tak zadarmo. Adolf Hitler měl rozpoutat válku proti Sovětskému svazu a zajistit Domu Rothschild kontrolu nad obrovskými zdroji SSSR a majetky ruských Židů.

Reinhard Heydrich

To, co se nepovedlo Rothschildům kvůli předčasné smrti jejich agenta Vladimira Iljiče Lenina v Rusku v roce 1924, měl napravit Adolf Hitler a jeho Wehrmacht, který měl Domu Rothschild získat veškerý přístup ke zdrojům v Rusku. Smlouva Haavara byl německý pokus na pokyn Rothschildovy banky, jak obrat německé Židy o majetky výměnou za písek a poušť v Palestině. Nikdo se nemůže divit, že to němečtí Židé odmítli, protože se nejednalo o výhodný obchod. Tím si ale podepsali rozsudek smrti. Jejich majetky už totiž v té době patřily v Německu, naproti gigantickým úvěrům německé vlády u Rothschildových bank, někomu úplně jinému.

Katafalk Heydrichova hrobu z roku 1942.

Datum 12. 12. 1941 je tak historickým klíčovým datem, kterým Německo definitivně odstoupilo od smlouvy Haavara a přistoupilo na plán konfiskace židovských majetků v celé III. Říši a původní majitelé těchto majetků, tedy Židé, museli být zlikvidováni. Tento den znamenal vyhlášení války mezi židy a Židy, od tohoto dne jedni židé, kteří ovládali světový sionismus, likvidovali skrze svého sponzorovaného agenta Adolfa Hitlera jiné židy.

A tak nacistické Německo, které vzniklo díky mohutným investicím a dotacím židovské Rothschildovy pařížské banky do NSDAP, Adolfa Hitlera a jeho volebních kampaní od roku 1929, provádělo exterminaci jiných Židů, kteří měli tu drzost, že se nechtěli nechat za pár šupů na základě smlouvy Haavara vystěhovat do malebného prostoru pouště a polopouště v Palestině. A právě tento den historicky je i v zednářských lóžích označovaný za výstřel, který spustil válku mezi bratry ve víře.

Čeští europoslanci se rozhodli vyhlásit Rusku hybridní válku, její součástí bude i přepisování dějin a učebnic proti Rusku a proti Sovětskému svazu. Heydrich se brzy dočká uznání jako Bandera na Ukrajině
Zbytek katafalku po jeho zbourání sovětskou armádou, Nedatované foto, přibližně polovina 60. let minulého století.

A právě na den tohoto výročí někdo v Berlíně otevře hrob Reinharda Heydricha, který stál v čele projektu Konečného řešení židovské otázky. Je to na jedné straně provokace, která má ukázat, že v Německu a obecně v Evropě se nacisté a přinejmenším duch nacistů opět vrací.

Všude vidíme přepisování dějin, dokonce i v České republice jste toho svědky, jak šéf kontrarozvědky BIS úkoluje ministra školství, jak mají vypadat školní učebnice bez ruského výkladu dějin, čeští europoslanci v EU parlamentu hlasují pro usnesení, které staví Německo a Sovětský svaz společně do role viníků, kteří rozpoutali II. sv. válku, v Česku se chystá odstraňování pomníků sovětských maršálů a místo nich se budou stavět pomníky kolaborantům a Vlasovcům. A najednou slyšíte a čtete, že se někdo v Berlíně na hřbitově pokusil otevřít hrob Reinharda Heydricha, a to přímo v den výročí legendární schůzky Adolfa Hitlera s ostatními špičkami říšské moci, kde Adolf Hitler rozhodl o konečném řešení Židovské otázky.

Česká média včera uvedla, že neoznačený hrob na berlínském hřbitově Invalidenfriedhof je prý těžko dohledatelný a o jeho poloze vědí jen zasvěcení. Nevím, jestli novináři jsou dnes tak tupí a naivní, ale lokace a poloha hrobu Reinharda Heydricha je velmi dobře známá. Heydrichův hrob leží v sekci A hned vedle hrobu slavného pruského generála Bogislava Friedricha Emanuela von Tauentziena, pruského generála z dob napoleonských válek. V roce 1942 byl Heydrichovi postaven vedle hrobu pruského generála zděný katafalk, u kterého držela stráž dvojice vojáků SS.

Heydrichův neoznačený hrob lze poznat jen podle soklu, který v zemi zůstal po původním katafalku.

V květnu 1945 byl katafalk zbourán sovětskými vojáky a na místě zbyly jen základy, i když Heydrich chtěl jen obyčejný hrob s dřevěným křížem, jak uvedla jeho žena Lina v pamětech. Dřevěný kříž na hrobu sice zpočátku měl, ale jen pár týdnů, Adolf Hitler nařídil, že musí mít hrob odpovídající jeho významu. A tak byl vybudován dočasný zděný katafalk, až po válce měla být na místě vybudována velká hrobka, ale na to už nedošlo. Dnes již na místě zděné základy katafalku nenajdete, protože celý prostor byl zavezený několika centimetrovou vrstvou zeminy a zatravněn. Na místě však přesto něco zůstalo, spodní podstavec hlavního náhrobku, který kdysi tvořil čelo katafalku a dnes trčí z trávníku. Hrob se potom nachází na místě za tímto soklem. Po Heydrichovi je dokonce pojmenována i nedaleká hospoda přes řeku, hned naproti hřbitovu, která se jmenuje “U Reinharda”.

Čeští europoslanci se rozhodli vyhlásit Rusku hybridní válku, její součástí bude i přepisování dějin a učebnic proti Rusku a proti Sovětskému svazu. Heydrich se brzy dočká uznání jako Bandera na Ukrajině

Nechci být zlým prorokem, ale přijde den, kdy se jméno Reinharda Heydricha bude uctívat a velebit stejně, jako se dnes uctívá a velebí jméno Stěpana Bandery na Ukrajině, nebo generála Andreje Vlasova v Praze. Jakmile se začnou ve společnosti objevovat politici a starostové, kteří na sociálních sítích otevřeně říkají, že esesáci nebyli špatní, protože bojovali proti ruským švábům, a pokud společnost proti tomu nevystupuje, pokud vidíte, že policie nekoná, státní zastupitelství nekoná, ministerstva nekonají, vláda mlčí, tak to znamená, že nazrál čas a je potřeba otevírat hroby a vynášet zločince na světlo jako hrdiny, kteří bojovali proti bolševismu a proti Rusku.

Aktuální foto hrobu po jeho opětovném zasypání pracovníky hřbitova.

Jistě jste zaregistrovali v bulváru, že Pavel Novotný včera poskytl ruské televizi Zvezda rozhovor, kde mj. uvedl, že až dobude Rusko, tak osvobodí v Rusku všechny politické vězně a ministra zahraničí Sergeje Lavrova oběsí [5]. Toto uvedl pro ruskou televizi. Tohle není recese, drsný humor, ani provokace. Tohle, co předvádí Pavel Novotný, je součástí hybridní války proti Ruské federaci. Ve chvíli, kdy zvolený politik mluví o válce s Ruskem, o jeho dobytí a o věšení ministra zahraničí, tak to znamená, že se otevírají nacistické hroby, už nejen obrazně, ale doslova.

Drang nach Russland a Pavel Novotný jako Borat z Čech

Ten symbol z berlínského hřbitova je signálem, že už je čas. Symbol návratu nacismu, symbol návratu bojovníků SS proti bolševismu a proti Rusku. Drang nach Russland je zpět.  Rusové to zatím vracejí Čechům symbolicky během hokeje, když organizátoři Euro Hockey Tour v Rusku zahráli české reprezentaci hymnu Kazachstánu [6], což je typický ruský vzkaz a odkaz na kultovní film Borat, který zesměšňuje národ Kazachstánu. Pavel Novotný totiž má v Rusku přezdívku “Borat z Čech” a lze si tudíž domyslet, že organizátoři Euro Hockey Tour v Rusku to takto vracejí Čechům skrze české hokejové reprezentanty. Jak už jsem psal minule, je to válka proti Rusku, která má zatím jen studené obrysy, zatím se ještě nestřílí a nelétají rakety. Ovšem létají už drsná slova o věšení ruských politiků českými okupanty z Řeporyjí, až porazí Rusko.

Detail soklu, který jako jediný zbyl po původním katafalku.

Tento Borat z Řeporyjí ovšem není komediant, funguje totiž jako zkušební balónek na veřejnost, kterým je testováno, co všechno česká veřejnost snese, jestli už je ryba pečená. A podle všeho, podle nulových reakcí politiků, vlády, orgánů státu a koneckonců i většinové české veřejnosti, je česká ryba už pečená, má totiž hnědou barvu, která se objevuje nejen v barvě košil a kalhot Mikuláše Mináře, ale i v hlavách českých politiků. Hnědou barvu teď razí nejen Pavel Novotný, ale komplet i všichni čeští europoslanci, s výjimkou Kateřiny Konečné z KSČM, která jako jediná hlasovala proti usnesení EU parlamentu o tom, že Sovětský svaz je spoluviníkem vypuknutí II. sv. války [7]. A proto i české soudy vrací v restitucích zámky a majetky vdovám po Sudeťácích a vojácích Wehrmachtu.

Česká politika vůči Rusku nebezpečně “hnědne” a už je dovoleno velebit kolaboranty, nacisty i esesáky, jen když bojovali proti ruským švábům
Dřevěný kříž, který byl na místě po pohřbu Heydricha jako provizorium, než byl postaven velký katafalk.

Velebit nacisty bylo dříve trestné, nevídané, neslýchané. Dnes je to naopak žádoucí, pakliže se to podloží argumentem, že Wehrmacht a oddíly SS bojovaly proti ruským švábům. Hnědé košile, hnědé rajtky, jáhnové ze Sudet na pódiu Milionu chvilek na Letné, německé neziskovky v ČR, česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu, Miroslav Kalousek litující odsunu sudetských Němců v roce 1945, pomníky Vlasovcům a sudetským Němcům v Jizerkách, kteří padli na Východní frontě během Drang nach Russland. Může vám to připadat jako izolované a nesouvisející kauzy, ale to je omyl.

Tyto jednotlivé kauzy vytváří hrozivou ucelenou mozaiku vzrůstajícího nacismu v ČR, který navíc neadoruje nacionální nacismus, ale ten německý. České chucpe, na které celý národ dojede. Vynášení Heydricha z hrobu je tak vzkazem, že v Evropě se mění doba a výklad dějin, zločinci se pomalu stanou hrdiny.

Stěpan Bandera, Andrej Vlasov, Reinhard Heydrich, brzy K. H. Frank a další. Po 30 letech od sametu je už normální, když starosta hájí esesáky, protože bojovali proti ruským švábům. A po 30 letech bývalý lidovec Miroslav Kalousek lituje odsunu sudetských Němců. Zdá se vám to šílené? Ne, prostě jenom dozrál čas jako ovoce na stromech v sadu. Ty plody sadu po 30 letech teď pouze jenom sklízíme.

Vánoce a konec roku na Aeronetu

Vážení a milí čtenáři Aeronetu, jsme rádi, že nás čtete a že jste se stali členy naší velké alternativní zpravodajské platformy. Po celý rok jsme Vám přinášeli zásadní informaci, mnohé z nich v předstihu a nabízeli jsme poznatky a analýzy událostí z domova i ze světa. Vzhledem k tomu, že závěr roku má plno volných a nepracovních dnů a je vyplněn dovolenými a prázdninami, dovolujeme si Vás v tomto čase v závěru roku požádat v předstihu o zvážení příspěvku na provoz našeho portálu. Do konce tohoto měsíce zbývá 14 dní a zatím jsme vybrali jen skromných 41% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc.

Blíží se Vánoce a chápeme, že toho máte moc na starosti, ale… pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás po celý rok děláme, pokud se vám líbí naše články a i pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím i v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro Vás a jen s Vaší podporou tu budeme i příští rok. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme a přejeme krásné prožití Vánoc!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vaclavtheodor
Návštěvník
vaclavtheodor

Já jsem český žid a mě jste nevyhladili a jsem tady zase opět a znovu.
Hej němci, veřejně schvaluji atentát na Heidricha, pojďte mě popravit.
Gabčík, Kubiš = národní hrdinové a vzory pro českou mládež
Z hlediska vyššího principu mravního: vražda na tyranovi není zločinem,
to platilo, platí a platit bude.
Čest a slávu všem českým vlastencům, kteří se nevzdali, nesklonili hlavu před fašismem ani před komunismem a zachovali si rovnou páteř a bojovali na západě jako letci, doma jako partyzáni a v těžkých bojích na východě po boku osvoboditelské rudé armády v Dukelském průsmyku při cestě z Buzuluku do Prahy, zvlášť hrdinní Volynští Čechové kteří šli bojovat za vlast svých předků, láska k rodné české zemi v srdcích pravých vlastenců přetrvá generace.
Ať žije Izrael

Existuje kniha která byla v tichosti vyřazena z většiny knihoven,
to by měla být ve školách povinná četba.
https://www.databazeknih.cz/knihy/noc-a-mlha-24167
Když čtete určité pasáže o tom jak němci měli propracované vykořisťování východních národů, a podíváte se na německé montovny v naší zemi, máte pocit že se je to ze současnosti.

Když nefunguje oficiální spravedlnost, má každý kdo ještě zůstal slušným čestným a poctivým člověkem, podle svého svědomí právo dělat spravedlnost podle svého uvážení a vyřídit si to z největší sviní ze svého okolí. Kdyby to tak udělal každý, bylo by na světě líp protože by se tady ty svině tolik nerozlézali a zůstali by tu jen samí hodní, slušní a poctivý lidé.
Zmrdi nemají právo na život. Protože Bůh nenexistuje, to jsou jen církevní kecy na ovládání lidí, v dnešní době už nejsou církve potřeba, protože se používají jiné metody jak dělat z lidí zmanipulované nevědomé stádo ovcí.
Každý kdo ve svém životě prokazuje vůči takovému vymývání mozků odolnost a zachovává si svůj zdravý rozum, pozná jak nelítostné jsou nevědomé síly stojící za kolektivním vědomím, a jen ten kdo projde všemi zkouškami, nástrahami, vydrží a zachová si své vědomí a svou energii, dosáhne osvobození z tohoto světa.

Taková už je bohužel lidská povaha.
Zmrdem je každý kdo ubližuje a škodí ostatním i když vůbec nemusí a nikdo ho do toho nenutí a postrádá schopnosti jako je soucit z trpícími. Každý kdo se raduje z toho když někomu ubližuje.
Míru si skutečně váží jen ti, kteří prošli válkami a svobodu umí respektovat jen ti, kdo zažili totalitní režimy. A Člověka umí respektovat jen ten kdo sám je hoden nazývati se Člověkem.

Michal
Návštěvník
Michal

Nevíte jak vložit do komentu obrázek ? Mám jeden parádní a potřeboval bych ho sem vložit.
Díky

Zdroj
Návštěvník
Zdroj

Jsme tu. Dotazy přípustné.

Zdroj
Návštěvník
Zdroj

Pohřeb Adolfa Hitlera;
Odehrál se na velkém náměstí, dlouha a široká ulice, velké domy.
Na jeho pohřbu bylo obecenstvo, obyčejní lidé, žádné uniformy. Lidé byli v černý šatech, panove měli bíle košile. Jeho rakev táhli sprezeni černých koni. Rakev byla otevřena, bylo jasné ze je to A.H.
Když sprezeni s otevřenou rakvi dorazilo na konec Strasse, jeho rakev byla uložena na konci náměstí. Lidé přistupovali k hrobu a postupně házeli květiny. Měli zdvizene zdravíce a rukama naznačovali tahání A.H. z hrobu. U toho třepali prsty a zvedali zdravíce, po té zdravíce dávali dolu a opět trepetali prsty a zdravíce šla v nacistickém pozdravu nahoru.
Procesí házeli na hrob květiny a hrste hlíny v radě. …
Do toho obecenstvo po celém dlouhem nebylo rozbombardovano, typicka vysoká architektura na širokém náměstí ,zdvizene zdravíce a loucili se za třepani prstu v pohybu zdravíce nahoru a dolu, jako by ho chtěli vytáhnout z hrobu.

Střih.

Němeci v kině na němé grotesce smutní za Vůdce.

Střih.
Postupem času se diváci v kině pomalu začínají smát a dokonce i tleskají.

Konec filmu.

Film byl němý, černobíli a vysilany velice zajímavým zpusobem na satni skříň sstříbrným lakovanim. Před několika lety.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Mimo, Chucpe a Kalech od SPD , Tomia Okamury:
“„Chceme podobně jako Velká Británie pryč z bruselské nesvobody!“ vyřknul. Dodal, že SPD jako jediná parlamentní strana podporuje referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie.”
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sok-Okamura-narkl-Klause-z-neceho-velmi-zleho-607335

Radek
Návštěvník
Radek

Nechápu, že to Okamurovi všichni žerou, podle diskuse na Parlamentních listech, to asi budou posluchači Kapalovi MK ultra vysílačky, určitě na Aeronetu jich taky pár bude. Někdy mě příjde, že Okamura je takové alter ego Babiše 🤔

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Lubomír
havloidní banda stále hledá na SPD a Okamurovi nějaký extremismus a přitom se přehlíží štvavé, protistátní,proti české a vlastizrádné kecy toho potrhlého čáryfukua Halíka. Ten hňup si stále hraje na kazatele “nějaké”církve a přitom ty se jasně vyjádřili,že nikdy nebyl vysvěcen. Nikdy nebyl schopen prokázat jakékoliv relevantní vzdělání a přitom uráží a ohrnuje nos nad lidmi kterým nesahá ani po kolena. A jeho kecy proti státu a lidu česka a snahy o rozvracení státu ,nabádání k potírání demokratických principů, zpochybňování demokratických voleb a otevřená podpora pohrobků nacistů , nejsou extrémistické? S těmi se snad havloidi kteří mu dopřávají slyšení a nezákoně i prostor aby své bludy hlásal nezletilcům, ztotožňují? Jestli tenhle blb může šířit své ,kecy v rámci “svobody slova”, pak ať ti kterým vadí názory SPD drží hubu ze stejných důvodů.

gengar01
Návštěvník
gengar01

Muj posledný koment mohli lec koho vydesiť. VK by nemnel zatajovT okultni informácie. Lide budovu vždy pátrať po tom čo je presahuje. Jeho informácie, aspoň pro mne, my dali vedieť s čím mám čo do cineni. Svoju dušu nezaprodam.
Videl sem cerne slnečné, tedy myslím že to bolo ono, protoze to nemôžu jinák popísať. Vypadalo jak zatmneni slnce, poletovalo kolem mne, a spôsobovalo vám neskutecnou bolesť. Našťastie sem mnel u sebe sprievodcu. Hlasy ktoré mám v hlave prebijim pozitívnymi myšlienkami. Niečo jako, nech te BUH ochraňuje. Pomáha to. Toť vsjo.

Dobrej matroš
Návštěvník
Dobrej matroš

Přestaň kouřit “trávu” (konopí).
Nech si udělat testy na toxoplasmu
https://www.google.com/search?q=toxoplasma&tbm=vid

Newspeak
Návštěvník
Newspeak

Aký koment kde ho dohladam ?

hirameki
Návštěvník
hirameki

to nic, to je pouze dle mezinárodní klasifikace nemocí obyčejná paranoidní schizofrenie alias F 20. dle věku by případně mohlo jít taky o parafrenii,

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

Těch ,kteří se probudili a pochopili tento metrix a udělali z nich blázny je nespočítatelně

No nevím
Návštěvník
No nevím

Praha,květen 1945.
pražáci zoufale volají Ruskou armádu,aby pomohla před běsnícimi Němci.

https://www.youtube.com/watch?v=HvODaeoTBOo

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

No nevím
ale vlasovce nikdo nevolal, ti jenm půřžed rudou armádou zdrhali k američanům. Že by si ti co “osvobozovali Řeporyje” mysleli,že jim rusové když je čapnou odpustí zradu a zločiny které páchali na území ruska? Tak naivní nikdo nemohl být.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

milion chvilek opět zapracoval na posílení Babišových preferencí. Ovšem bylo to hodně slabé. Pražáci neflákejte to! Já vím,že je předvánoční doba , ale dali jste se na vojnu, Soros platí, tak makejte, nebo jak Sorose naserete, budete mít smutné vánoce povaleči. Uvědomte si, že sociálku má pod palcem Babiš.

vese
Návštěvník
vese

Nechte Pražany (!) na pokoji. Podívejte se odkud kdo je, jaká města byla napsána na cedulích demonstrujících, odkud byly vypravovány autobusy.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

vese
no, pár blbců se najde všude,bohužel. Ale ty cedule mají povětšinou původ v Praze a jsou vydávány těmi šašky z Milionu chvilek stejně jako kdysi červené karty od toho přihřátého blba z US vyslanectví. I ty autobusy přivezou z okolí Prahy ty hrstky lidí aby byla “zajištěna pestrost”. Ostatně důležité je kdo to organizuje a dostává na to prachy od Sorose. Nikoho mimo Prahu by taková hovadina nenapadla. Normální lidé mají jiné starosti,zájmy a priority. Ne si stále hrát
na “barevnou revoluci” v cizím žoldu.

vese
Návštěvník
vese

Jaryn 07:14
“Nikoho mimo Prahu by taková hovadina nenapadla.” No ano, do Prahy se stahuje kdejaký zmetek a vyžírka. Např. nějaký Minář z Vodňan okr. Strakonice.

Alanis
Návštěvník
Alanis

Ta pitomoučká Mirka Němcová je pro Babiše požehnání. Když ji vidím na demonstraci, musím to jít hodit Babišovi. Jinak by mě to ani nenapadlo.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Alanis
knihovnice musí občas provětrat fiží v pražském smogu a vyhnat breberky. Ty halenky má ještě z doby kdy bylo v česku dobře. A máš pravdu. Ta jak se někde
objeví se svým záchvatem “johanky z Arku” tak ODS přijde o tolik voličů, že mor
je proti tomu sranda.

bezejmenny
Návštěvník
bezejmenny

Volit Bábu -volit menší zlo a to je ta manipulace a hrátky s emocemi otroků,výsledek je pro ně více než uspokojivý-podle ovoce…,co dobrého dokázal Bába?

Mike 123
Návštěvník
Mike 123

Přesně o to havloidům jde, aby to lidi naházeli Babišovi. Babiše totiž posiluje zlo – negativní emoce lidí a z toho nemůže vzejít nic dobrého.
V.Putin nikdy neoslovil národ majetnickým a neuctivým způsobem ” čau lidi”. Navíc pozdrav čau (ciao) má původ v Itálii a zdravili se tak italští fašisti.
Nevíte, jak se Babiš choval na Ukrajině a v Rusku? Prozradil na sebe, že je fašista .

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Mike 123
asi ti ušlo, že na srazy pohrobků nacistů a sudetoněmeckého landsmanšaftu jezdí spíš Belolobrádek a Herman od klerofašistických lidovců a taky ta navoněná bída akademik Fiala z ODS, taky fašista Štetina kterej otevřeně podporoval banderovké fašisty na Ukrajině a další. Ale hlupáci zase Babiš, že? To vážně nic jiného neumíte plácat? A copak
asi posiluje všechny ty opiční parchanty z demobloku kteří 10 let zpátky nedělají nic jiného než melou do nekonečna “Babiš” protože jim zarazil zlodějny a vyhnal je od koryt a jsou schopni se spojit s kdejakým šmejdem
aby se k nim mohli vrátit?

Bombardování Jugošky
Návštěvník
Bombardování Jugošky

Trestu neunikne i pan Koudelka.Snad to bude košer.

Východní Evropa
Návštěvník
Východní Evropa

Je zajímavé, že přes veškerou protiruskou rétoriku vedenou Evropskou komisí, zůstávají nálady obyvatelstva bývalé východní Evropy konstantní. V čele odporu proti migraci stojí Maďarsko.
Poláci nesnáší zasahování Bruselu do jejich nezávislé justice. Čechy a Slováky vytáčí úvahy o budování amerických základen na jejich územích. Srbové se spojili s Ruskou federací a budují svoji vlastní obranu proti NATO. Chorvati střeží svoje hranice a neváhají použít legitimní sílu na obranu svých státních hranic .

IvaS.
Návštěvník
IvaS.

A to je moc dobře.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Východní evropa
co se divíš. Židofašisté každým svým počinem dělají všechno proto, aby se od nich celý svět odvrátil a šel si svou cestou. Protože svou rusofobií si jen koledují o malér.