V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva. Věda a...

V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva. Věda a technika v islámském světě. Projekt “Astana” a projekt “Sever-Jih”. Sjednocování turkických národů pod islám

V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva. Věda a technika v islámském světě. Projekt “Astana” a projekt “Sever-Jih”. Sjednocování turkických národů pod islám

Organizace islámské spolupráce OIC je mezinárodní organizace, sdružující 57 zemí (asi 1,5 miliardy lidí) a její snahou je být kolektivním hlasem islámského světa, chránit zájmy muslimů a zajistit jejich rozvoj. Organizace vznikla v roce 1969 a do června 2011 se nazývala Organizace islámské konference. Po OSN je to druhá největší mezinárodní organizace. Mezi jinými jsou jejími členy Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán, tzn. země, které současně jsou členy Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS), která vznikla v roce 2001 a jejíž zakládajícími členy jsou Čína, Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán.

V obou spojeních si všimněme především role Kazachstánu, který je členem obou a dále toho, že v jeho hlavním městě probíhala letošní výstava Expo 2017. K mnohem významnějším událostem však v Astaně došlo na pozadí této celosvětové akce.

Událost první: Indie a Pákistán se staly členy ŠOS

Na dvoudenním summitu ŠOS v červnu 2017 byly Indie a Čína přijaty za plnoprávné členy, podepsáno bylo 11 dokumentů o budoucí spolupráci.

Členství Indie bylo silně prosazováno Ruskem, zatímco vstup Pákistánu do seskupení podpořila Čína. S rozšířením seskupení bude ŠOS nyní představovat více než 40% lidstva a téměř 20% světového HDP. Jako od nového člena se očekává, že Indie bude mít větší slovo při naléhání na společnou akci při řešení terorismu, stejně jako na otázky týkající se bezpečnosti a obrany v regionu.

Narendra Modi (vlevo) s prezidentem Kazachstánu Nursultanem Nazarbajevem v Astaně 

“Indie a Pákistán jsou nyní členy SCO. Je to pro nás velmi důležitý okamžik, “uvedl kazašský prezident Nursultan Nazarbajev, který je současným předsedou SCO” (zdroj).

Událost druhá: Summit Organizace islámské spolupráce (OIC) o vědě a technologiích

Ve dnech 10.-11. září uspořádala OIC svůj první vědecký a technologický summit , jehož se zúčastnili vedoucí představitelé států a vládní ministři z 56 muslimských zemí. Summit byl navržen tak, aby řešil deficit vědy tím, že se zaměřil na dvě klíčové oblasti. Prvním důrazem bylo vytvořit konsensus mezi 57 členskými státy OIC o návrzích, které mají být přijaty a které podporují vědu a technologii. To se uskutečnilo na summitu v celé řadě oblastí, včetně energetiky, výdajů na výzkum, vzdělávání a zdraví.

Klíčové návrhy přijaté členskými státy zahrnovaly zdvojnásobení počtu globálních vědeckých publikací a patentů vycházejících z islámského světa v příštích deseti letech; zdvojnásobení počtu vědeckých pracovníků na milion lidí; a zvýšení podílu zboží a služeb s vysokou technologií v ekonomikách a obchodních činnostech členských států o 10%. Zajištění toho, a splnění těchto cílů, bude vyžadovat finanční investice členských států, aby zajistily, že budou schopny rozvíjet potřebné odborné znalosti.

První summit OIC o vědě a technologiích (deklarace zde)

Politické diskuse se dále zaměřily na to, jak zlepšit životy občanů v zemích OIC. Pokud jde o zdraví, například OIC naléhal na vlády, aby zvýšily výdaje na zdravotnictví na minimálně 10% národních rozpočtů. Návrhy dále požadovaly všeobecný přístup ke vzdělávání jak pro muže, tak pro ženy. Rovněž byly přijaty návrhy na vytvoření infrastruktury pro špičkové technologie, aby se muslimské země mohly přesunout do velkých vědeckých programů. To zahrnuje i Centrum pro vesmírné technologie, které může vést k vytvoření vnitřní islámské vesmírné agentury. Další návrhy se týkaly propojení všech 57 členských států OIC prostřednictvím zabezpečené vysokorychlostní sítě v rámci sítě OIC, ale také vytváření vlastních výzkumných středisek pro vytváření a výměnu genetických zdrojů rostlin.

Druhou oblastí zaměření má být vnitrostátní politika investic do vědy v jednotlivých zemích, která sehraje důležitou roli při dosahování všech cílů. Zvyšování kvality a množství zdrojů vědeckého vzdělávání, které jsou k dispozici mladým lidem, pomůže rychle šířit kulturu inovací a výzkumu v islámském světě. (zdroj, zdroj)

“Čína jako USA, Írán jako Evropa”

V dokumentu o Putinovi od Solovjova v jedné části zazněla věta v tomto smyslu: “To, co jsou dnes Spojené státy, jednou bude Čína a to, co je dnes Evropa, bude představovat Írán.” A tady si všimněme toho, že zatímco Kazachstán je členem jak OIC tak ŠOS, Írán je členem pouze “Organizace islámské spolupráce” , ale než se k tomu vrátím, tady citace V.V. Pjakina z 12.9.:

V první otázce vás, Valeriji Viktoroviči, prosí okomentovat summit Organizace islámské spolupráce o vědě a technologiích, který se konal v Astaně. Co znamená tato událost?

“Tato událost znamená pro globální politiku velmi, velmi mnoho, ale bohužel nepozoruji náležité reakce, ani náležité pochopení této události u našeho politologického takříkajíc výkvětu. O formátu Astany již mluvím dlouho. A neustále opakuji, že pokud budou opomíjet vznikající formát Astany, tak na to nakonec stát i ty korporativní skupiny, které zastupují všichni ti politologové, pěkně doplatí, bude to pro ně pořádná rána. Je formováno velice důležité centrum koncentrace řízení a naši politologové k tomu zůstávají absolutně slepí. K čemu v podstatě v Astaně došlo? V Astaně se konal první summit organizace islámských států, která se nazývá Organizace islámské spolupráce.Zdálo by se, a co je na tom poprvé? Vždyť ta organizace existuje od roku 1969 se sídlem v Džiddě v Saúdské Arábii. Poprvé to bylo o vědě a technologiích.Tento summit navrhl Nursultan Abiševič a všichni se tam sjeli. Přijelo tam 15 lídrů států, hlav států, 80 delegací! Byl to první summit o vědě a technologiích. A na tomto summitu Nursultan Abiševič jen tak mimochodem prohlásil: „Pánové, pojďme se už konečně nějak dát dohromady!” //

“Jen si vezměte, jak široký je to obchvat, jaké uchopení té otázky z hlediska realizace globální politiky. Je to velice vážná věc! A nejsou to jen islámské státy. To, co vzniká v Astaně, to je vznesení nároku na vznik centra koncentrace řízení islámského světa a nejen toho islámského, ale i na řízení dalších států světa.”/// “Jenže Erdogan se nemůže vzpírat nadnárodnímu řízení, nedokáže to a je odepisován.On si to velmi dobře uvědomuje a tak se všemožně pokouší udržet.Je však formován nový projekt turkických národů ke sjednocení islámského světa a dalších náboženství, jde tedy o jejich sjednocení.Je formován nový mezistátní svazek, ale tentokrát se střediskem v Astaně. To je velice závažná věc,to není jen tak.Někdo si myslí, že když je centrum koncentrace řízení přenášeno do Číny, tak s tím nikdo nehne,že to tak všechno bude.My jsme ale také mluvili o Íránu, který má přijít do Evropy s tím správným islámem.Co v tomto ohledu znamená projekt formátu Astany?” ///

“Do Číny se přesunuje atlantické křídlo, obrazně řečeno, hypoteticky, je to velice hrubé rozdělení,není to úplně přesné.Takže Írán by měl být centrem koncentrace řízení budoucího euro-asijského křídla. A kdo by měl být jeho protiváhou? Zase Kazachstán. Přičemž oba dva tyto státy patří k organizaci islámských států. Dokud Írán plní svoji roli,je vše v pořádku, ale veškeré negativum je řešeno prostřednictvím formátu Astany.Je to velice závažný projekt.” (celý komentář hned v úvodu zde).

Jakou roli plní Německo?

Tady z Pjakinova komentáře zdůrazněme tuto větu: “Je však formován nový projekt turkických národů ke sjednocení islámského světa a dalších náboženství”. A kdo jsou turkické národy? Kromě Turecka, dosavadního lídra turkických národů, je to onen Kazachstán, ale spolu s ním veliká spousta dalších zemí a nejlépe to ukazuje tato mapa

 Turkické národy – Turecko, Kavkaz, Kazachstán a celá Střední Asie, Sibiř – vše nejen na hranicích, ale také na území Ruska!

Turečtina patří do jazykové rodiny, která zahrnuje třicet turkických jazyků, používaných ve východní Evropě, Střední Asii a na Sibiři. Rozdíly mezi těmito jazyky jsou mnohem menší než jejich blízké podobnosti. Znalost turečtiny tak otevírá region s velkým geopolitickým významem. Co dále mají turkické národy společné je, že nejen buď hovoří turecky (nebo má jejich řeč k turečtině blízko, jako např.kazašský jazyk – a není náhoda, že Nazarbajev nedávno zrušil azbuku), v převážné většině všechny vyznávají islám. A co se dosud pod vedením Erdogana/Turecka (GP) podařilo prosadit v Evropě, přesněji v Německu? Všichni si myslí, že je to pouze islamizace, ale který je druhý nejpoužívanější jazyk v Německu? Je to turečtina! – viz Proč se učit turecky

A ač se mezitím stalo, že role Turecka/Erdogana je stále více odepisována, na plánu islamizace + turkizace Evropy se změnilo pouze to, že jeho centrem už není Turecko, ale stále více se jim stává Kazachstán. A v článku “Německo ať se učí turecky a projekt Astana” jsem psala právě o tom. Ale shrnuto: projekt “vytváření nových národů”, na kterém velmi spolupracuje Německo, se netýká jen Evropy, ale – jak jinak – obzvláště Ruska a jeho nového obkličování, a to právě přes sjednocení všech turkických národů pod islám!

Rusko prosadilo Indii za člena ŠOS

Nazarbajevovi (a Astaně a stejně tak běloruskému Lukašenkovi) jsem nikdy nevěřila (ač jsem za to byla mohutně kritizována obzvláště stránkami Leva-net) a s komentářem V.V.Pjakina v tom smyslu, že zatímco svět se zabývá vztahy USA-Rusko, Globalisté (GP) si mezitím tiše realizují svoje plány, a to obzvláště plány o vytváření nových národů, velmi souhlasím. Čína místo USA a Írán místo Evropy – tento proces běží (a stačí se podívat na vstřícnost Německa a EU jak k Číně, tak k Íránu), tento proces však nemá s Ruskem stále žádné jiné plány, než jeho likvidaci. Ale ať neskončím pesimisticky – prosazení Indie za člena ŠOS je podobným tahem Putina, jako jeho vstup do Sýrie,kterým si na svou stranu získal Írán.

Hovoříme-li totiž o Indii, hovoříme o ruském plánu, jak vybudovat konkurenci k Nové hedvábné stezce, jíž má být Rusko součástí pouze jako velmi okrajová tranzitní země. A jde o projekt “Sever-Jih”, který Čínu zcela vylučuje, ale naopak počítá jak s Íránem, tak především právě s tou Indií, kterou Rusko prosadilo za člena ŠOS! Proč je to tak zásadní událost (a proč k tomu Putin hlídá dění na území Arménie/Azerbájdžán/Náhorní Karabach), k tomu jsem na českých stránkách nenašla lepší vysvětlení, než odkaz na svůj článek “Rusko zabránilo válečnému konfliktu a vstupuje do projektu Sever-Jih“. Což bych uzavřela tak, že Putin moc dobře ví, která bije a že si vede nikoliv jako šachový mistr, ale jako šachový velmistr!

Na roli Astany, která se už teď stává náhradou za Ženevu, naváže i můj příští článek – dlouho avizovaný článek o “Švýcarsku číslo dvě”.

-Pozorovatelka-  18.09.2017

Do konce měsíce zbývá 10 dnů a na provoz Aeronetu se vybralo jen cca 40%. Děkujeme všem, kteří už zde přispěli tak, aby stránky nadále existovaly a děkujeme všem, kteří do konce měsíce pro jejich udržení přispějí.
Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

98 Komentářů o "V Astaně byla do jedné organizace sjednocena téměř polovina lidstva. Věda a technika v islámském světě. Projekt “Astana” a projekt “Sever-Jih”. Sjednocování turkických národů pod islám"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejhlasovanějších
Jan Kádek
Návštěvník

Sionistický Žid a zednář M. Zeman převzal (19. 9.) v New Yorku cenu: Bojovník za svobodu (Warrior for Truth). A to od židovské organizace Gershon Jacobson Jewish Continuity Foundation (GJCF). Oganizace ho ocenila za dlouhodobou podporu Izraele a Židů. Zemana na pódium uvedl židovský miliardář, prezident světového židovského kongresu a zakladatel CME, která vlastní televizi Novu, Ronald Lauder. Zeman pak při projevu vyzval demokratické země, aby přesunuly své ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.
comment image

brutopýr
Návštěvník

Obzvlášťě obludný parazit na těle českého lidu je na obrázku Lauder… (ten co drží s Moše Zemanem ten obrázek)

TauRus
Návštěvník

“Nazarbajevovi (a Astaně a stejně tak běloruskému Lukašenkovi) jsem nikdy nevěřila (ač jsem za to byla mohutně kritizována obzvláště stránkami Leva-net)”

Opět jste si pospíšila s hozením kamene do naší “zahrady” Jsem zvědavý, co budete povídat, až si poslechnete nové video Pjakina, ve kterém velmi podrobně vysvětluje úlohu Nazarbajeva a úlohu Lukašenka a svůj vztah k oběma politikům. Jen volně ocitují jednu větu: “GP se snaží udělat vše pro to, aby srazil Rusko s Kazachstánem. Ale Kazachstán nemá objektivní důvody konfrontovat s Ruskem. A Nazarbajev tyto věci chápe. A může svým partnerům v globálním řízení dostatečně kvalifikovaně vysvětli, že na Rusko není třeba tlačit, v opačném případě by vše bylo mnohem složitější”.
asi od 30. min
http://politikus.ru/video/99332-vvpyakin-vopros-otvet-18092017.html

Kari
Návštěvník

https://www.lidovky.cz/pompezni-vojenska-prehlidka-na-den-nezavislosti-trump-touzi-ukazat-velikost-armady-gns-/zpravy-svet.aspx?c=A170919_102115_ln_zahranici_ELE
mimo tema. Trumpeta chce usporadat vojenskou paradu, aby ukazal svaly. No cozpak ti vojaci to tam jiste odpochoduji, ale pockej Trumpe, az budou pochodovat ty miliony mrtvych, co ma armada USA v poslednich dvaceti letech na svedomi….

Radek
Návštěvník
Jaris
Návštěvník

Zeman je a vzdycky byl a vzdycky bude prozidovsky zmetek. Zeman neni mensi zlo, on je pro Ceskou republiku zlo uplne.

někdo
Návštěvník

Vaše karma vás dohoní a bude vám velmi zle už teď vás lituji.

gabreta
Návštěvník
heron
Návštěvník

Ten typek asi napadobuje tatku s mamkou. Vic nic. No a dal: https://www.youtube.com/watch?v=ItOFl3whyu4

Zvědavá matka
Návštěvník

Gabreto, nevím, proč mi u 23.9. problesklo hlavou, možná v souvislosti s tím, že to delší dobu sleduji, jestli náhodou Soudruzi z CERNu to nechtějí zkusit propojit….. JAK NAHOŘE, TAK I DOLE.
VSTUP do TUNELU ( symbolika Gotthardt?) by měl být někde na Severu….. možná odrazem?

Kareel
Návštěvník

Jasně odrazem jak jinak:) Z Cernu:) Ježíš lidská blbost je nekonečná.

Zvědavá matka
Návštěvník

Doplněk pro gabretu: High Jump, hvězdy, a vstup do TUNELU pod Polárkou (???)
– min. 27:25 :
https://www.youtube.com/watch?v=RqnzUCfU-Ik

gabreta
Návštěvník
přezdívka
Návštěvník

K rozšíření tzv. šanghajské organizace spolupráce o Indii a Pákistán. Osu tvoří Čína a Rusko, zahrnuje polovinu lidstva a 25% světového HDP – obrovský ekonomický význam. Hlavní roli při příjímání obou států měla Čína- zájem na stabilizaci jižní Asie z důvodu financování hedvábné stezky. Zároveň je to i multikulturní platforma.
Šanghaj je dalším ukázkou toho, že svět jednoho hegemona odchází a vznikají organizace, které sdružují země nepřátelských vztahů, neboť základna tohoto formátu by mohla hlavně nabídnout pozitivní vliv ve smyslu zmírnění napětí mezi Indií a Pákistánem. Ale i jinak má ohromný potenciál. Obecně vzato, chce stabilizovat region euroásie a vytěsnit zájmy USA.

Guest
Návštěvník

V.V Pjakinovi občas nerozumím, Pozorovatelce rozumím vždy.

Guest
Návštěvník

Pjakin stále opakuje že Trump je dobrý prezident a co dělá dělá dobře. Také říká že Turecko je defalt. Podle mne je trump hloupý, prolhaný, bezcharakterní a sebestřednýný takový typický americký kovboj.