Už je to tady! Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní...

Už je to tady! Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní pro školství je poslal stávkovat za klimatickou agendu podle vzoru Grety Thunberg! Rodiče o akci nevěděli a stávky se budou konat každý pátek! Pražský radní za Piráty poslal dopis a tím je to dané! Andrej Babiš poletí do New Yorku na konferenci o klimatu, do roku 2050 chtějí globalisté dosáhnout uhlíkové neutrality, jenže má to háček! To by museli globalisté zakázat všechna auta, všechny komíny, všechny krávy a prasata a lidé by museli přestat jezdit a létat! To přece nejde, nebo snad…?

Už je to tady! Vaše děti dnes nešly do školy, pražský radní pro školství je poslal stávkovat za klimatickou agendu podle vzoru Grety Thunberg! Rodiče o akci nevěděli a stávky se budou konat každý pátek! Pražský radní za Piráty poslal dopis a tím je to dané! Andrej Babiš poletí do New Yorku na konferenci o klimatu, do roku 2050 chtějí globalisté dosáhnout uhlíkové neutrality, jenže má to háček! To by museli globalisté zakázat všechna auta, všechny komíny, všechny krávy a prasata a lidé by museli přestat jezdit a létat! To přece nejde, nebo snad…?

Víte, co dělaly Vaše děti dnes v pátek ve škole? Tak to buďte v klidu, protože dnes ve škole vůbec nebyly! Pražský radní pro školství a člen Pirátské strany Vít Šimral totiž sedl včera ve čtvrtek k počítači, napsal a rozeslal pražským ředitelům základních a středních škol dopis, ve kterém mj. žádá ředitele a ředitelky škol, aby od této chvíle laskavě a pravidelně každý pátek omlouvali svým žákům a studentům nepřítomnost ve škole z důvodu účasti na pravidelných pátečních dětských stávkách za klimatickou agendu, resp. klimatickou akci, jak se tomu oficiálně říká v cizině [1]. Radní pro školství tak za zády rodičů přímo instruuje ředitele škol, aby svěřené děti a bez dozoru pouštěli v době vyučování mimo školu na politické akce Fridays for Future, kde se prosazuje politická agenda OSN s cílem ochrany klimatu. Vidíte, říkal jsem to před několika měsíci na rádiu, že ten proce se brzy překopíruje do ČR a už je to tady. A přátelé, bude hůř!

Vít Šimral (Piráti), pražský radní pro školství. Dnes poslal vaše děti za školu stávkovat. Kam je pošle zítra?

Rodiče o ničem nevěděli, protože jsme do redakce dostali dnes odpoledne stovky emailů od čtenářů z Prahy, že se dozvěděli o účasti svých dětí na klimatické stávce až z médií, děti jim to totiž neřekly a školy už vůbec ne. Celé to bude mít zjevně i právní dohru, protože několik rodičů nám napsalo, že se obrátí na právníky, protože stávky za ochranu klimatu, podle našich ověřených informací, nejsou pořádány školami, jedná se o soukromé aktivy, resp. iniciativy, které zastřešují neziskové organizace.

Co je ale naprosto skandální, to je přímá participace pražského radního pro školství, který by měl dohlížet na to, aby děti seděly ve škole a učily se, a ne aby se v době školního vyučování účastnily politických akcí, které organizují neškolské a neziskové organizace. Vypadá to,  že od teď každý pátek se děti nebudou učit a budou stávkovat za klima. Mnozí z nich přitom mají nějaké klima v paži a prostě se chtějí ulejt z vyučování a mít to všechno omluvené.

Dopis od pražského radního ředitelům škol v Praze.
Globalisté to myslí smrtelně vážně, do roku 2050 chtějí vrátit bílou západní civilizaci zpátky do před-průmyslové éry 18. století

Jenže, celý tento proces má daleko vyšší krytí. Premiér Andrej Babiš totiž již letos podruhé poletí do USA a tentokrát se v New Yorku zúčastní té slavné a očekávané klimatické konference OSN [2], kterou svolal Generální tajemník OSN António Guterres a na této konferenci vystoupí právě i Greta Thunberg, která hodlá v projevu seřvat všechny politiky světa, že dělají pro snížení emisí CO2 málo, anebo vůbec nic. A šéf OSN proto očekává, že představitelé všech zemí světa předloží ambiciozní návrhy a plány na transformaci energetiky, dopravy, průmyslu a zemědělství.

Generální tajemník OSN António Guterres a Greta Thunberg.

Hlavním bodem Agendy 2050 je právě do roku 2050 dosáhnout na planetě Zemi tzv. uhlíkové neutrality. Co je to uhlíková neutralita? To je rovnováha mezi emisemi CO2 a pohlcováním CO2. Civilizace svojí činností, dopravou, energetikou, průmyslem, zemědělství a dokonce i životem člověka, krav a prasat vytváří emise CO2. Planeta a zejména rostliny a stromy CO2 pohlcují jako své palivo a pomocí fotosyntézy mění CO2 na kyslík uvolňovaný do atmosféry a rostlinné cukry (glukózy) ukládané do rostlin. Tento proces poskytují nejen stromy a zeleň, ale i mořský plankton a mořské řasy.

Máte rodinný dům s komínem? Tak to máte sakra velký problém, nachystejte šrajtofle, budete cálovat!

Uhlíková neutralita tak znamená, že lidstvo za rok vyrobí jen tolik CO2, kolik dokáže planeta skrze fotosyntézu a rostliny za rok zpracovat a přeměnit na kyslík a glukózu. Jenže, tenhle plán je produktem šílených hlav, které nemůžeme ani po 2 lahvích vodky nazvat vědci, protože ten plán má šílené parametry. Lidstvo by muselo do roku 2050 úplně ukončit a zrušit všechny dopravní prostředky, které spalují fosilní paliva. Mluvíme o konci osobních aut, o konci autobusů na naftu, o konci náklaďáků na naftu, strojů, o konci motorových vlaků na nafu, o konci mamutích kontejnerových lodí na naftu, o konci všech lodí na naftu, o konci všech dopravních i nákladních letadel na kerosin, o konci všech motocyklů a všech dopravních prostředků na benzín nebo naftu.

Uhlíková neutralita.

Jenže, ani to nestačí. Musí dojít k ukončení provozu všech spaloven komunálního odpadu, musí dojít k uzavření všech uhelných elektráren, musí dojít k eliminaci všech fabrik a podniků, které spalují fosilní látky, bez ohledu na jejich typ a charakter. Muselo by dojít k zákazu topení veškerými CO2 produkujícími palivy, včetně spalování dřeva. Už dnes se hovoří v Německu o dani z komína, že kdo má na baráku komín, bude platit ekologickou daň, a to až do výše 12 000 EUR ročně. To je fašistický návrh strany Zelených, asi neprojde v Bundestagu, ale jeho mírnější varianta s daněmi okolo 3 000 EUR za komín asi ano. Jenže, to pořád nebude stačit k dosažení uhlíkové neutrality. Bude potřeba vybít všechny krávy a prasata.

Auta i letadla zmizí, postupně vymizí hovězí i vepřové, do jídelničku začnou už na školách dávat dětem pražený hmyz a průmyslově upravené maso z “nezvířat”

Ve chvíli, kdy budou zakázány traktory na naftu, to vlastně ani nebude potřeba, protože krávy a prasata už budou dávno zlikvidována, protože farmy zaniknou. Na polích se nic pěstovat nebude, budou tam postaveny fotovoltaické panely namířené k nebi a ke Slunci. Potravou pro člověka bude hmyz a dokonce samotný člověk, lidé budou jíst mrtvoly svých zemřelých, ale ne tak, aby to lidé věděli. Bude to potají, průmyslové zpracovaná těla mrtvých, chemicky a pomocí éček upravená těla rozporcovaná do mixu s opraženým hmyzem.

Magnus Söderlund

Tyto recepty neuvádím z nějakého sci-fi, ale z přednášek švédského odborníka na marketing Magnuse Söderlunda, který před 2 týdny šokoval [3] na švédské televizi, že lidé by mohli jíst své mrtvé, aby bylo možné dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Přátelé, situace je pro globalisty opravdu vážná a všechno to ukazuje na to, že dosažení uhlíkové neutrality bude teoreticky možné jen za strašlivých obětí a podmínek života lidí, kteří budou postupně zbaveni svobodné pohybu, osobních aut, veškeré motorové a letecké přepravy, lidé budou lokálně připoutaní k místu bydliště a cestovat bude možné jen za zvláštních podmínek, výhradně elektricky, pomocí elektrických vlaků, pro vyvolené i elektrickými auty. Fabriky a závody v té podobě, jak je známe, úplně zaniknou. Dojde k procesu tzv. deindustrializace. Jenže pozor, má to jeden háček.

Neofeudalizace lidské civilizace

Pokud jste na škole nechyběli na hodinách dějepisu a nestávkovali jste někde za klima, tak víte, že před nástupem industrializace existoval v Evropě předtím jiný společenský systém, a to feudalismus, tzn. nevolnictví. A přesně k tomu zpátky se blíží celá bílá civilizace, tedy ke společnosti založené na neofeudalismu, kde stejně jako ještě v 18. století v Evropě se lidé nemohli svobodně stěhovat z vesnic, pokud jim to šlechta nedovolila. A přesně k tomu se vrací celá bílá civilizace pod vedením Domu Sion.

První znaky fašizace mládeže při demonstraci za ochranu klimatu.

Lidé se opět nebudou smět svobodně pohybovat. Opět novodobá šlechta vezme lidem právo na stěhování a cestování, jenom tentokrát to bude zdůvodněno ochranou klimatu, abychom se všichni prý neudusili CO2. Pokud někdo uvidí někoho nelegálně nastartovat ve stodole schovaný a ukrytý automobil s dieselovým motorem, lidé takového člověka ukřižují jako ve středověku a budou na něho křičet, že je chtěl udusit emisemi CO2. Smějete se, že přeháním?

Konec aut se spalovacími motory může být rychlejší než konec cigaretové éry a důsledky budou brutálnější! Za nastartování diseselu bude hrozit i lynčování

Tak si laskavě všimněte, jak se dnes lidé chovají ke kuřákům. Jakmile si dnes někde zapálíte, začnou na vás lidé vrhat nenávistné pohledy jako na vraha. Dříve tomu tak nebylo, před 30 lety společnost nebyla tak zfašizovaná. Kouření samozřejmě lidem vadí, pokud sami nekouří, ani já nekouřím, ale mám divný pocit, když ve firmě vidím dva kolegy, jak utíkají ven z budovy a krčí se u plotu a vyfukují kouř do křoví, aby kouř nešel do otevřeného prostoru, jaký mají strach z lidí. Vypadá to směšně, ale když se na ně dívám, probleskne mi hlavou myšlenka: “Proboha, tohle není normální doba, kde to žijeme?”

Studenti během “Greta-stávky”

A mám předtuchu a úzkostlivou vizi, že tohle čeká i majitele všech aut a motocyklů se spalovacími motory. A přijde to možná dříve, než se nadějeme. Očkují totiž za našimi zády už i naše děti a posílají je stávkovat místo školy v boji za klima a v boji proti těm spalovacím motorům a jejich hnusným zastáncům a majitelům. A k dosažení té uhlíkové neutrality do roku 2050 po nás budou chtít globalisté dělat takové věci, o kterých raději ani nepřemýšlet. Proto znovu opakuji: Nečekejte záchranu, zachránit sebe a rodinu musíte sami, protože nebude líp, líp už bylo. Bude hůř!

Nejen o tomto skandálním aktivismu pražského radního pro školství budeme hovořit dnes na Svobodném vysílači CS od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu. Probereme všechna aktuální témata, všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Šimon
Návštěvník
Šimon

Greta má Aspergerův syndrom, což však neznamená, že je hloupá, právě naopak. Ona ví víc, než si myslíte. Ti, kdo ji pomlouvají, jí většinou jen závidí, co dokázala. Je dobře, že aspíci jsou stále aktivnější občansky, a dokážou se taky aktivně postavit za svá práva. http://www.atypmagazin.cz/2019/10/11/lide-na-spektru-autismu-jsou-cim-dal-aktivnejsi-obcansky-i-v-obhajobe-svych-prav/

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Úrověň našeho školství už klesla na úroveň v USA. Školy produkují blbečky bez základních znalostí, sice se naučili počítat a psát, ale naučit je orientovat se ve světě už židofašisté zájem nemají. Mládež spadla tam
kde je mládež v USA. Hlupáci kteří na atlasu nepoznají ani vlastí zem, natožpak jiné, naprosto odstavení od
informací a dění mezi normálními lidmi. Úroveň středních škol sotva dosahuje bývalé úrovně základních a
vysoké školy jsou úrovní učivba sotva na úrovni dřívějších středních škol. Absolutní nedostatek skutečných
pedagogů , kteří byli vyštváni dosazenýmio vymývači hlav a przniteli historie národa. Snadno manipulovatelní
hlupáci , kteří s radostí za “volno” z “výuky” ochotně mávají jakýmikoliv debilními hesly na tabulích které jim
jsou strčeny do ruky. Opravdu soumrak.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Havloidní mládež. Co dodat. Hlavy vymetené fetem a prázdné po působení vymývačů kteří nahradili na školách pedagogy. Blbečkové kteří si budují vlastní záhubu.Smutná podívaná i budoucnost těchto vypatlánků.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Bože můjje to vůbec možné, jací debiloví sedí na těch pražských radnicích? Pražákům nestačili zloději z ODS a gauneři z Topky ta tak ke svému neštěstí přídali ty vypatlané smažky se zachlazenou pubertou. Toho debila by měli stíhat pro narušování mravní výchovy mládeže, bránění přístupu ke vzdělání ,zneužívání mládeže a navádění k výtržnictví.Je nezákonné nutit děti bez vědomí rodičů nebo zákonného zástupce k nějakým činnostem ke kterým nedali souhlas.

hauzz
Návštěvník
hauzz

Vidím zde jiné nebezpečí a to že takto se systém celkem pohodlně zbaví neposlušných ředitelů protisystémově či pro-národně nastavených. Nechceš posílat děti každý pátek na “záchranu klimatu?” Aha aha no tak tebe my tady nepotřebujeme. A za něj už dosadíme ředitele který se nezakecá.

.lak
Návštěvník
.lak

Korporát vás má rád. Jako jeníčka a mařenku. Akorát v té chaloupce jsou deriváty chvilkařů místo baby s lopatou a pecí.

Rtep
Návštěvník
Rtep

Přeposílám pozvánku na zajímavou akci Aspen Institute:

We would like to remind you that the public debate you have registered for will be held already tomorrow on September 24 in CEVRO Institute in Prague.
The debate entitled DIGITAL (DIS)INFORMATION OVERLOAD will examine the role of new technologies in disinformation, manipulation, propaganda and deep fakes, whose effects on our public discourse and core values are a growing cause for concern.
What is the digital impact on the society? How can we fight strategic misinformation and strengthen democratic discourse? Can societies and individuals foster their resilience against manipulated information? What are the recommendations for governments, technology companies and civil society?
Following speakers will come to share their experience and insights:
➡ David Alandete, ABC Daily (ES)
➡ Jamie Fly, RFE/RL President and CEO (US)
➡ Péter Krekó, Political Capital Institute (HU)
➡ Megan Metzger, Global Digital Policy Incubator, Stanford University (US)
Chaired by Michala Hergetová, Czech Television
The debate will be in English language.

The debate is part of a series of conferences, seminars and workshops organized by Aspen Institute Germany, Aspen Institute España and Aspen Institute Central Europe under the title Tech and European Society. The event is prepared in cooperation with the CEVRO Institute and the U.S. Embassy in The Czech Republic.

We look forward to seeing you!
Aspen Team

Aspen Institute Central Europe
Palackého 740/1, 11000 Prague 1 – Czech Republic
+420 222 524 747 | office@aspeninstituteCE.org | http://www.aspeninstituteCE.org

Follow us on Twitter or Facebook.

S pozdravem,

Rtep

Stockholmský syndrom
Návštěvník
Stockholmský syndrom

Kolik toho spálí a vyprodukuje Muskovo raketa vynášející na orbit tisíce družic s momentálním a zítra zastaralým pět géčkem, jen aby NSA a pět vočí mohly šmírovat a manipulovat populaci? Co na to slečna Greta? Dá se jí dovolat nebo napsat mail?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Stockholmský syndrom
… myslíte jako “Muskovoraketa” s ruským motorem (něco jako “Muskovo Tesla brázdí Vesmír” s nápisem “NO FEAR” ?) 😉
… a myslíte ty “tisíce družic na Orbitu” které nějak nejsou vidět ani hvězdářským daleko-hledem?
No Fear! 😉
(Žádnej strach o “zamoření” 🙂 )

Stockholmský syndrom
Návštěvník
Stockholmský syndrom

Ano myslím ty družice, co nejsou vidět hvězdářským dalekohledem, je to zamýšlený plán. Rozdíl mezi ruským a muskovo motorem z hlediska emisí není žádný. Ale na plány korporací se klima normy a cíle očividně nevztahují. Vliv sopek je také nepodstatný. Ani hořících pralesů. Mimochodem chemické aerosoly a nanočástice z popílku z us elektráren označované jako konspirační chemtrails, ale potvrzené administrativou usa, mají jaký efekt. Ten skleníkový nebo opačný?

Ředitel
Návštěvník
Ředitel

Až se žáček ze ZŠ bez dozoru v době vyučování ztratí cestou na tu demontraci nebo si pořídí úraz, tak si pan ředitel půjde sednout za katr a pražský radní bude vysmátý. Dopis od piráta není žádným příkazem a ředitel, který takové absence toleruje, riskuje vlastní kůži.
Nevím, co trojnásobný doktor Šmíral vystudoval, ale jen debil neví, že na ZŠ a SŠ chodí žáci. (Studenti jsou až na VOŠ nebo VŠ.)
Já všem dětem vysvětluji, co jsou ekofašisti a globalčiky zač. Buďte v klidu.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Řediteli
nevystudoval nic, rodiče koupili. Dnešní “těžce otitulovaní” jsou povětšinou blbečci kteří se nehodili na nic pořádného, ale protože jsou z rodin úspěšných polistopadových zlodějů tak jim tituly nakoupili a nacpali je do politiky, protože tam se blbec v tom davu stratí. Ti tituly jsou cáry papíru které se na polistopadových školách prodávají ve vrátnici. Zeména JUDrů ,politologů a “žurnalistů” je jak hub při úplňku, tam se nejlíp totiž uplatní povaha gaunera.

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Odporníci se překonávají. A ještě prosím tu O červené Karkulce. Tam je kladem rozkošný akcent na pojídání starých lidí.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Jarek
i pohádky těď budou podrobeny dějinému pokroucení havloidy. Takže Karkulka když dorazila k babičce , zjistila,že už je sežraná. Jen ještě není rozhodnuto zda vlkem či z chlastu.

ijn
Návštěvník
ijn

Pokud a dokud tedy vědomě neuznáme své vrozené rasové vlastnosti i to, že naše rodná země je nedílnou součástí národní existence, zůstaneme na seznamu ohrožených druhů vedle nosorožce, pandy nebo modráska černoskvrnného. Jak se Evropa i Amerika budou marně pokoušet vyrovnat s katastrofickými dopady velkoměstského života a sebevražedného rasového míšení, nesmíme my národní revolucionáři ztrácet ze zřetele, že my lidé jsme přirození strážci půdy a náš zánik by tak byl dost možná tou vůbec nejhorší ekologickou katastrofou ze všech. Proto musíme usilovně hledat své místo v srdci venkovské krajiny, abychom jednoho mohli s hrdostí zopakovat Darrého slova: „Tady má své věčné kořeny jedinečné rasové plémě.“

tana
Návštěvník
tana

Prozatím by mohlo stačit sklidit ovoce, co vyrostlo na zahradách a posekat trávu.
To ovoce by bylo vhodné i zkonzumovat, event. udělat staré dobré marmelády. A ty potom sníst.
Rasové míšení je věc jedna, degenerace díky příbuzenské plemenitbě jiná.