Ústavní soud vypustil džina z lahve, diskriminace Rusů v ostravském hotelu má...

Ústavní soud vypustil džina z lahve, diskriminace Rusů v ostravském hotelu má pokračování! Pražský antikvariát odmítl prodat Adamu B. Bartošovi objednanou knihu a poděkovali mu za to, že již u nich nebude nakupovat! Věcí se bude zabývat i Česká obchodní inspekce, Ústavní soud navíc rozsudkem v kauze hotelu porušil evropské zákony na ochranu spotřebitele! Diletantský judikát Ústavního soudu v Brně bude probírán nejen v ruské televizi, ale hodlá se jím zabývat i ruské ministerstvo zahraničí, má potvrzeno naše redakce!

Ústavní soud vypustil džina z lahve, diskriminace Rusů v ostravském hotelu má pokračování! Pražský antikvariát odmítl prodat Adamu B. Bartošovi objednanou knihu a poděkovali mu za to, že již u nich nebude nakupovat! Věcí se bude zabývat i Česká obchodní inspekce, Ústavní soud navíc rozsudkem v kauze hotelu porušil evropské zákony na ochranu spotřebitele! Diletantský judikát Ústavního soudu v Brně bude probírán nejen v ruské televizi, ale hodlá se jím zabývat i ruské ministerstvo zahraničí, má potvrzeno naše redakce!

Skandál brněnského Ústavního soudu, o kterém jsme psali zde, má další a neuvěřitelné pokračování. Pokud jste sledovali a poslouchali můj páteční pořad na Svobodném vysílači CS, tak jistě víte, že jsem varoval a prognózoval, že skandální verdikt Ústavního soudu odpálí vlnu diskriminačních projevů a aktů v rozporu s evropskými zákony na ochranu spotřebitele proti diskriminaci. A přesně to se stalo. Předseda Národní demokracie a kandidát do Evropského parlamentu si objednal na internetu online v pražském antikvariátu Arco v Jeruzalémské ulici knihu Stalin, Izrael a Židé, Laurent Rucker, Rybka Publishers, Praha, 2001. Jenže, co se stalo potom, to padá pouze a výhradně na hlavu Ústavního soudu.

Antikvariát Arco v Jeruzalémské ulici v Praze.

Majitel antikvariátu Arco Tomáš Maděra totiž Adamu B, Bartošovi odpověděl do emailu,  že mu děkuje za to, že již nebude od jeho antikvariátu nic objednávat a knihu mu prostě neprodá a vrátí objednanou knihu do prodeje. Email dokazuje, že objednávkový email byl korektně zpracován, kniha byla připravena k odeslání, ale pan majitel antikvariátu objednávku zastavil, zrušil ji a knihu vrátil zpátky do prodeje. Vyjádření majitele antikvariátu se nám dosud nepodařilo získat.

Ústavní soud svým paskvilem spustil v ČR vlnu protiprávních jednání a institucionalizoval tím diskriminaci v rozporu s Evropskou chartou!

Naše redakce se obrátila i na Českou obchodní inspekci s žádostí o vyjádření. Podle názoru ČOI je popsané jednání v rozporu s Evropskou chartou lidských práv, což je mandatorní dokument všech signatářů Lisabonské smlouvy, tedy i České republiky. Evropská charta v kapitole o zákazu diskriminace [2] výslovně a explicitně uvádí následující:

Jakákoli diskriminace na základě jakéhokoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva, etnický nebo sociální původ, genetické znaky, jazyk, náboženství nebo víra, politický či jiný názor, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, postižení, věk nebo sexuální orientace, je zakázána!

Charta je základním pilířem práv občanů zemí Evropské unie a je nadřazena zákonům jednotlivých zemí. Jak sami v chartě vidíte a můžete se dočíst, zakázána je diskriminace politická a názorová, což je v přesném rozporu s tím, jaký paskvil minulý týden vyrobil brněnský Ústavní soud, který zlegalizoval diskriminaci ruských občanů v ostravském hotelu. Níže vidíte kopii emailu z antikvariátu.

V případě kauzy hotelu v Ostravě došlo k porušení Helsinského protokolu, jehož jsou Česká republika a Ruská federace nástupnickými zeměmi. Jenže v případě Adama B. Bartoše je to úplně jiná liga, protože Adam B. Bartoš je občanem členské země EU a jeho práva jsou chráněna Evropskou chartou. Neprodání knihy Adamu B. Bartošovi je tak naprosto nezpochybnitelným činem diskriminace proti občanovi členské země EU, a to v rozporu se směrnicí [3] Evropské komise č. 113/2004 (COUNCIL DIRECTIVE 2004/113/EC) v odstavci č. 2, kde jsou garantována práva občanů členských zemí EU.

Právo na rovnost před zákonem a ochrana před diskriminací pro všechny osoby představuje všeobecné právo uznané Všeobecnou deklarací lidských práv, Úmluvou Organizace spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen, Mezinárodní úmluvou o odstranění všech forem rasové diskriminace a Paktů OSN o občanských a politických právech, o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jimiž jsou signatáři všech členských států.

Evropská charta proto zakazuje jakoukoliv formu diskriminace v obchodním styku, je-li taková diskriminace v rozporu s Evropskou chartou. Mezi takové diskriminace patří i odmítnutí služeb či prodeje zboží kvůli politickým nebo názorovým postojům kupujícího, jak uvádí antidiskriminační článek Evropské charty. Naše redakce dnes podala podnět Evropské komisi pro prošetření diskriminačních aktivit v České republice, které v poslední době hájí a schvaluje brněnský Ústavní soud v rozporu jak s Helsinským protokolem, tak i Evropskou chartou.

Antikvariát porušil základní lidská práva občana členské země EU garantovaná podle Evropské charty proti diskriminaci pro politický a názorový postoj

Adamu B. Bartošovi doporučujeme podat oznámení o diskriminaci České obchodní inspekci a rovněž podat podnět Evropské komisi k prošetření posledních kroků Ústavního soudu v České republice, protože existuje vážné podezření, že tyto kroky mají politický podtext s cílem podporovat mezi občany ČR diskriminaci proti lidem s jinými politickými postoji, a to v rozporu s Evropskou chartou lidských práv, která mj. zakazuje politickou a názorovou diskriminaci, a to nejen v oblasti spotřebního trhu.

V úvahu připadá i podání žaloby na Českou republiku za institucionalizaci diskriminace skupin občanů v rozporu s právním pilířem Evropské charty. Týká se to i diskriminace Národní demokracie a Rozumných ze strany České televize, která odmítla [4] do předvolebních euro-debat pozvat mimoparlamentní strany! Zvedněte prosím telefony a volejte do České televize a požadujte, aby ČT přestala diskriminovat politické strany mimo parlament a pozvala do studia i tyto mimoparlamentní strany! Za 7 miliard korun ročně z kapes daňových poplatníků by to měla zvládnout.

Adam B, Bartoš, předseda Národní demokracie.

Kauzou diskriminace Rusů v Ostravě se bude zabývat i ruská televize, jak byla informována naše redakce. Na základě našeho podnětu se bude ostravskou hotelovou kauzou zabývat i ruské ministerstvo zahraničí, které je znepokojeno institucionalizací diskriminačních praktik proti občanům Ruské federace v ČR v rozporu s mezinárodními závazky, ke kterým Česká republika přistoupila, anebo je jejich nástupcem po Československu. Česká republika přistoupila nejen k Evropské chartě o lidských právech, ale přistoupila i k Chartě OSN o občanských, sociálních, kulturních, hospodářských a politických právech. Ovšem ve chvíli, kdy je občan členské země EU vystaven diskriminaci na volném trhu kvůli své politické a názorové profilaci, potom se jedná o protiprávní jednání v rozporu s antidiskriminačními zákony Evropské unie.

Ústavní soud otevřel Pandořinu skříňku institucionalizované diskriminace v ČR, která naposledy v Evropě fungovala po schválení Norimberských zákonů v Německu, kde skupina obyvatel neměla právo na ubytování v hotelech, nebo na nákupy v obchodech

Došlo tak na moje slova z pátečního pořadu, jednotliví podnikatelé okamžitě začali judikát Ústavního soudu v Brně využívat k diskriminaci českých spoluobčanů, v rozporu s Lisabonskou smlouvu a Evropskou chartou. Dobrá zpráva ovšem je, že judikát Ústavního soudu v Brně je neplatný, neboť je v rozporu s Evropskou chartou, která je postavena na Chartě OSN o lidských právech, která zakazuje mj. i politickou a názorovou diskriminaci. Toto je však dobrý podnět pro kárné a disciplinární řízení se soudci Ústavního soudu, neboť ani Ústavní soudci nesmí mít pravomoc porušovat mezinárodní charty o lidských právech. Důsledek teď vidíte na vlastní oči. Do Prahy a Brna vyrazí štáb ruské televize, Česká republika bude mít na krku žalobu v Bruselu pro porušení Evropská charty a pověst České republiky zase bude mít z ostudy kabát.

Ústavní soud při zasedání.

Nelze se však divit tomu, co probíhá v České republice. Je to země, kterou neřídí občané, ale privatizovaná moc, která si po roce 1989 rozdělila kontrolu a řízení nad celou republikou, a tak se nelze divit, že Ústavní soud do judikátů píše bláboly o Járovi Cimrmanovi a v rozporu s mezinárodními úmluvami a chartami podporuje diskriminaci, což v konečném důsledku pouze inspiruje další podnikatele k tomu, aby v této trestné činnosti za souhlasu Ústavního soudu pokračovali.

Legalizovaná diskriminace v ČR, jak jsme to popsali v podnětu Evropské komisi, představuje základní hrozbu pro svobody občanů evropských zemí, protože tato diskriminace se brzy může proměnit v institucionalizovanou diskriminaci podporovanou českou nejvyšší justicí v podobě Ústavního soudu. Nenechte si to líbit, šiřte a sdílejte tento článek, zalarmujte své poslance, protože zítra se vám může stát, že už si nekoupíte ani rohlík, ani kredit do mobilu, ani vás neošetří na soukromé klinice, ani vás nesveze soukromý dopravce v autobuse nebo ve vlaku. Nenechte si to líbit, a pokud jste se setkali s diskriminací, kontaktujte naši redakci.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vechtr z Protivína
Návštěvník
Vechtr z Protivína

Tady vidíte, jaké je tu “demokracie”. Je třeba to jasně vyjádřit v eurovolbách a volit nacionálně. Např. na Slovensku ĽSNS (ing. Marián Kotleba) bude mít okolo 30% hlasů. Tam už rozum dostali. A co my??????

Vechtr z Protivína
Návštěvník
Vechtr z Protivína

Rusko si tuto xenofobii v žádném případě nesmí nechat líbit. Ten mizera hoteliér se musí zodpovídat u mezinárodního soudu!!!

Rada
Návštěvník
Rada

Tolik slov, ale proč mu to neprodal nikde nevidím … na druhou stranu jestli si pořídím opravnu kol a přijde ke mně nějaký otrapa, rád bych měl právo ho odmítnout. Přece nezavedeme povinnost obsloužit za každou cenu … odmítnout nelze snad jen v nemocnici.

František Cinkl
Návštěvník
František Cinkl

Abych přispěl i svou troškou do mlýna, dovoluji si poskytnout odkaz na dopis, který jsem v záležitosti diskriminace Rusů poslal ústavním soudcům:
http://narodnidemokracie.cz/frantisek-cinkl-dopis-soudcum-ustavniho-soudu-simickovi-a-simackove/
Proč soudce nepočastovat názorem občana – jaksi napřímo?
V takovém právním prostředí, kdy se měří dvojím metrem, a to přímo okázale, je těžké si vážit představitelů justice – dokonce ústavního soudu, řekl bych, že je to nemožné. Měli by opustit své prebendy.

Honza Prague
Návštěvník
Honza Prague

Nooo… Dobry napad pejzaci s nosama.
Vylepsil bych to!
Dejte panu bartosovi a pulce naroda povinne nosit zlutou hvezdu na kabate – coby symbol novodobe fasisticke represe.

Bój
Návštěvník
Bój

Budeme bojkotovat EU ? Jakkoliv. Kdo je pro ?

johny
Návštěvník
johny

napiš,jak to chceš bojkotovat..ne my je,ale oni nás..viz prohlášení JUNKera o nejmenování poslanců eu-prdlomentu za le penovou,spd apod. ..?

victor12gCx
Návštěvník
victor12gCx

Nejlepší obrana je diskriminace směrem od zákazníků – od podobných šmejdů nekoupit nic. Já s tím začal před lety, když jeden knihkupec v Liberci financoval obrovský plakát na radnici s Putinem s knírkem a jménem Putler. Od té doby se jeho antikvariátu a knihkupectví vyhýbám obloukem (přejdu na druhý chodník).

Dáša
Návštěvník
Dáša

V Liberci je asi dodnes hodně jedinců, kteří nemohou zapomenout na Vůdce. Liberecká radnice velmi připomíná nechvalně známý brněnský Německý dům. Německý dům, k radosti Brňanů, však již neexistuje.
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/nemecky-dum-na-moravskem-namesti-v-brne-symbol-zla-vysvetluje-historik-20150819.html

tana
Návštěvník
tana

To snad nemyslíte vážně!!!!!

Vážená Dášo, Liberec byl městem, kde vzkvétala německá kultura.

Liberecké německé divadlo poskytlo přístřeší mnoha německým hercům, kteří podle norimberských zákonů nemohli v Německu hrát, také tam byla silná Německá sociální demokracie. Mnoho libereckých “bohatých Němců” byli židé. Hned vedle radnice je krásná, nová budova postavená za peníze z německého fondu smíření – nahoře je veřejná knihovna, dole židovská modlitebna.

Ostatně, i v Brně na výstavbu Německého domu přispívali bohatí židé.

A to ani nemluvím, kolik z těch libereckých Němců mělo italské kořeny – protože původně skleněnou bižuterii a knoflíky tam zaváděli Italové / stejně jako v Trutnově zpracování českých granátů/.

Nevím, kdo nám stále podsouvá slovní chudobu v podobě jediného slova, které zahrnuje všechny osoby komunikující jakoukoli formou německého jazyka jako Němce. V případě Brna a jeho okolí je to obzvláštně tristní – obyvatelstvo jsou převážně potomci obyvatel Velké Moravy, kteří komunikovali německy. Podle Beneše by vysídlili i TGM, neb jeho maminka / rozená Kropaczek/ česky neuměla a otec Mesárik taky ne.

tana
Návštěvník
tana

Brno již leží v oblasti , kde se již 5 000 let vyskytuje více příslušníků genetické skupiny R1a, než R1b, kterých je víc v Čechách. Jak ti lidé mluví, je již věc jiná. Mimochodem “hned vedle” se vyskytuje docelá velká geneticko-lingvidtická hádanka – Maďaři. Patří totiž ke skup. R1a se stejným zastoupením ostatních skupin, jako všichni okolo a s Finy nemají nic společného, ale z jazykového hlediska jsou s Finy příbuzní.
Politika NSDAP byla pro mnohé lákavá a musíme si uvědomit, jaká byla dobová realita.
Např. děti nemanželského původu měly cestu životem komplikovanou, právní nárok na dovolenou neexistoval, přídavky na děti taky ne. Masová výstavba kvalitních obecních bytů pro chudé byla také odstartována v Německu po r. 1933. /Např. Baťa stavěl byty jen pro svoje zaměstnance/. Politika NSDAP fascinovala i anglického krále a nebýt intrik Churchila nikdo neví, jak by to všechno dopadlo…… .
Nemám nic proti tomu, když je vykreslován Hitler jako krvelačná bestie se “svými” 7 000 000 židy, ale před ním má své čestné místo král Belgie se “svými” 10 000 000 Konžany.

herrique
Návštěvník
herrique

Něco jsem prošvih?
Už to je sedm mega?
To Vám jde rychle. Tímhle tempem jich za pár týdnů budete mít osm…

Dáša
Návštěvník
Dáša

Co jako nemyslím vážně? Pokud jde o brněnský německý dům, bylo to takové, jak se píše v textu. A že se na jeho vzniku podíleli židé, tedy jejich jistá část, mně vůbec nepřekvapuje.
Mám velkou výhodu, že v naší rodině dosud žije pamětník, který sice má problém s tím vzpomnět si, co měl včera k obědu, ale události z mládí má natolik živé, že by je měl zapsat a vydat knižně. Patří totiž k lidem, kteří za to, že byli totálně nasazeni na práci pro wehrmacht, nedostal žádné odškodnění přesto, že šlo o dvanáctihodinové směny v podzemní v utajené továrně, kde nechal velký kus zdraví v době, kdy potřeboval jako mladík kvalitní stravu a pohyb na vzduchu. Měl sice štěstí, že nemusel do říše a mohl díky tomu, že byl vyučený zbrojovák pracovat v blízkém okolí Brna, proto ví, jak vypadala nálada v Brně za války. Větší příděly potravin pro německy mluvící obyvatelstvo a nepoměrně menší pro Čechy byly také příčinou, že těsně po válce přišel o svého staršího bratra, který tu německou kulturu a humanitu nepřežil.

tana
Návštěvník
tana

Stejnou logikou můžete zbořit i katedrálu sv. Víta – Petr Parléř se podílel např. na stavbě Kolínského dómu. Ještě že v jeho době něco jako národnost neexistovalo.
Je divné, že Váš příbuzný nedostával příděl pro těžce pracující, ale gratuluji Vám i jemu, že se dožil tak vysokého věku.
I já mám v rodině pamětníky, podstatnou část života jsem přímo prožila na paměťnickém území – pražských Vinohradech, v domě, který původně i dnes patří židovské rodině. Od malinka jsem viděla díry ve stropě na chodbě /domy se neudržovaly a chodby nemalovaly/, které vystřelil soused – žid, který se vrátil z pracovního/ ne koncentračního/ tábora ke své stále manželce a dceři do bandy “Revolučních gardistů” , kteří posíleni alkoholem hodlali utiskovat německé sousedy. Ti sousedé byli velice slušní lidé, kteří celou válku pomáhali manželce a dceři toho pána, a protože byl komunistou, tak u nás ta německá rodina šťastně dožila.
Když se potomci původních majitelů po válce vrátili a bydleli zase doma a potkali se s členy té německé rodiny, tak se povídalo a žertovalo německy.
Vy mi připadáte radikálnější, než Rusové, kteří dobývali Königsberg – Kaliningrad a ušetřili katedrálu, protože je v ní pochován Emanuel Kant / doporučuji Vám osvěžit si paměť, kdo to byl/.

Dáša
Návštěvník
Dáša

To s tím Vítem asi nemyslíte vážně, logiky to tedy moc nemá. Jak píše dole Jaryn, nepochybuji, že slušní Němci byli (o těch ale opravdu není řeč), ale byli v naprosté menšině a vzhledem ke svým fanatickým soukmenovcům svou “slabost” vůči Čechům raději dobře skrývali. Matka mi o takové rodině z jejich ulice v Ivančicích, kde jako mladá s rodiči bydlela, vyprávěla. Lidé je tam litovali, že jako už velmi staří museli odejít do “Říše”, po které naprostá většina Němců volala už hodně dlouho před válkou. Moje tchyně mi zase vyprávěla o Češích, kteří se za války hlásili k Němcům (kteří chtěli dláždit chodníky v obci českými hlavami) a byli směšní zejména svojí neumělou českou němčinou, kterou se dorozumívali (Wissen sie, Herr Tučka, tu válku vyhrajeme)
Nedovedu si představit, že by Čech byl schopen se vypravit zlikvidovat svého souseda, jak to udělali Hitlerem zblblí Němci ve svatém nadšení ze své nadřazenosti, která je právě vlastní židům, kteří ji dokážou umně naočkovat tam, kde se jim to právě hodí. Je mi Němců velmi líto, jak se i nyní nechají využívat a ještě možná někteří věří, “že to zvládnou”. Věřím, že se dokážou ještě včas vzpamatovat, možná jejich elita ví, že by jim pomohla spolupráce s Ruskem, která naráží na odpor, však víte kde.
Ještě bych dodala, že je lékařsky doloženo, že největší šanci na dlouhý život mají ti, jejichž organismus byl vystaven např. hladovění po delší dobu. Hladu si mladí tehdy užili asi dost a dost, však si jistě z mládí pamatujete, kolik toho mladý člověk dokáže sníst, aniž by to na něm zanechalo stopu ve formě sádla navíc. Příděly pro pracující ve zbrojním průmyslu opravdu nedostával a vždycky mně rozteskní, když popisuje, jak chudobně se tehdy stravoval a musím rychle převést řeč jinam, abych se nerozbrečela.

tana
Návštěvník
tana

Dášo, asi Vám měli doma také vysvětlit, jak to na Moravě vypadalo po 1. světové válce, kdy se rozhodovalo o tom, kdo je Čechoslovák a kdo Rakušan.
Protože to mělo majetkové důsledky – Rakušané museli prodat majetky v Československu a odstěhovat se do Rakouska a obráceně. Někteří měli pole tam i onde. Samozřejmě že na tom vydělali spekulanti. Původní hranice půlila Lednicko-Valdický areál, Rotschildové zase chtěli zachovat železnici na Ostravsku. Samozřejmě že Moraváci studovali ve Vídni, protože to tam měli blíž…… Když došlo ke sčítání lidu, tak mnoho lidí nevědělo, jak má odpovědět – dokonce tomu byl věnován pořad Historie cz, že měli sčítací úředníci nařízeno, že když lidi váhají a nemohou se rozhodnout, mají zapsat národnost podle toho, v jakém jazyce pozdravili. V r. 1919 totiž vůbec nikdo netušil, co bude v r. 1938.
A s tou katedrálou to myslím smrtelně vážně, nechala by jste nejstarší část Matyáše z Arrasu, zbytek až ke zlaté bráně včetně zbořit. Zároveň by jste zničila náhrobky . U Zlaté brány by jste měla dost veliký problém s bořením stavební části a ponecháním mozaiky – tu dělali Italové.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

tana,
ty sis nevšim, že Dáša mluví o tech”co nezapoměli na vůdce” a ne o němcích kteří jsou normální a nepostižení nějakým fanatickým nacionalismem pohrobků nacistů. Tvůj příspěvek a chvála tak ztrácí hodnotu.A zmínka o německé sociální demokracii a bohatých židech tomu dává korunu. Ti socani totiž mají velkou zásluhu na dnešním zaplavení německa muslimskou špínou a ti bohatí židé téměř všechno zlo světa.

tana
Návštěvník
tana

Dáša míchá jablka s hruškama.
Vídeňský architekt Franz Neumann postavil radnice v Liberci 1888-1893 a později ve Frýdlantě, 2 kostely a obytné domy a vily ve Vídni. AH se narodil r. 1889 – takže se stavbou radnice v Liberci neměl nic společného.
Dost by mne zajímalo, co Dáša postavila, když je zastánkyní bourání. S takovou se nám budou “na západ od našich hranic” jen smát, nejen že za 30 let nejsme schopni opravit jednu mizernou dálnci, ale funkční a estetické stavby bychom bourali.

Dáša
Návštěvník
Dáša

německý dům by patrně nikdo neboural, i když byl na Brno nezvykle provokativně megalomanský, což jistě budilo emoce Čechů, kteří měli poměrně malý Besední dům, kdyby nebyl zničen válečným běsněním a následným požárem. Že jeho trosky odklízeli nejen Němci (tehdy jako “za trest”) je sice pravda, ale stejně tak činili i brněnští občané. V parku kolem byly pochováváni padlí sovětští vojáci, než byli přemístění na ústřední hřbitov.
Původně byla řeč o plakátu Putina jak píšete Putlera (!!!), s knírem AH, která visela na “německé” radnici v Liberci, kterou zaplatil jakýsi “osvícený” liberecký knihkupec. Tento průkopnický čin jakéhosi slona v porcelánu byl umocněn právě typickou architekturou, čímž vytvořil zřejmě nezamýšlený efekt, který patrně nebyl v plánu. V tomto kontextu jsem se do diskuse pustila a už dál psát o tom nebudu. Podsouvat mi radikálnost a to, že “s Dášou se se nám budou na západě smát” a ještě mě snad činit odpovědnou za stav dálnic, to je demagogie zcela unikátního druhu.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Dáša,
no někteří sudeťáci holt proklouzli sítem.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

victor12gCx
ten knihkupec je jen důkazem blbosti havloidů.Ti za 30 let nepochopili,že jestliže rýpou a pomlouvají něco,co naprostá většina slušných lidí národa považuje za správné , vždy se to obrátí proti nim. Prohráli kvůli této blbosti každé volby a jejich “představitelé”jsou díky tomu za odpod národa.Byli vyhnáni od koryt ke kterým se dostali po podvodu na národ v 89 a dnes jen štěkají na řetězu u boudy a vyjí na měsíc.

Kriminální jednání
Návštěvník
Kriminální jednání

Vláda a ministerstvo obrany hazarduje se státním rozpočtem, respektive s životy českých pilotů.
Chtějí nakupovat předražené americké stroje a upozadit osvědčenou odolnou techniku, jejíž údržba stojí pověstnou hubičku.

Prokurátor
Návštěvník
Prokurátor

Obsluhovat negry a araby v ČR je v pořádku. Neobsluhovat jich je trestné.
Neobsluhovat Rusy je v pořádku. Jejich obsluhování bude brzy trestné?
Demokracie je jen po jejich v této shnilé zemi. Viz. případ Hrušovany nad Jevišovkou 15. 12. 2018:
“Krajský soud v Brně potvrdil pokutu 25 tisíc korun pro bývalého provozovatele restaurace na Znojemsku, který preventivně ze strachu z násilí, napsal že neobsluheje arabské imigranty. Pokutu za diskriminační jednání mu uložila Česká obchodní inspekce podle Krajského soudu oprávněně.”

Myslí to tenhle STÁT vážně ? Jaký názor má na tohle bezpráví soudruh HAJZL a vrchní Prokurátor ČR pan Pavel Zeman ?

Kragujevac
Návštěvník
Kragujevac

Prasata Sobotka a Hamáček se jednoho dne zalknou jedovatým kebabem.
Dobře jim tak