Ústavní soud v Brně vyrobil skandál, který bude řešit už i Evropská...

Ústavní soud v Brně vyrobil skandál, který bude řešit už i Evropská unie! Rychetského spolek soudců vyrobil judikát, ze kterého lze aplikovat diskriminaci proti komukoliv, je-li taková diskriminace podložena racionálním úsudkem! Kdo nepracuje, ať nejí! Kdo neposílá děti do školy, ať nedostává přídavky na děti! Kdo je voličem komunistů, nesmí do prodejny provozované bývalým politickým vězněm! Kauza hotelu, který odmítl Rusa kvůli Krymu, prověří i Rada pro lidská práva v Ženevě!

Ústavní soud v Brně vyrobil skandál, který bude řešit už i Evropská unie! Rychetského spolek soudců vyrobil judikát, ze kterého lze aplikovat diskriminaci proti komukoliv, je-li taková diskriminace podložena racionálním úsudkem! Kdo nepracuje, ať nejí! Kdo neposílá děti do školy, ať nedostává přídavky na děti! Kdo je voličem komunistů, nesmí do prodejny provozované bývalým politickým vězněm! Kauza hotelu, který odmítl Rusa kvůli Krymu, prověří i Rada pro lidská práva v Ženevě!

Česká republika si zase jednou uřízla neuvěřitelnou ostudu. Ústavní soud v Brně před dvěma dny totiž vynesl skandální zprošťující rozsudek v jedné zdánlivě banální kauze, ovšem její důsledky mohou mít obrovský dopad nejen pro české občany, ale i pro Českou republiku v rámci mezinárodních závazků. Ústavní soud se totiž, podle názorů odborníků na lidská práva, dopustil porušení jednoho ze základních principů Helsinského protokolu o lidských právech. Rychetského družina soudců totiž v Brně vyrobila precedens, který v Evropě vůbec nemá obdoby. K čemu došlo?

Ústavní soud.

Celé to začalo v Ostravě v roce 2014, kde hotel Brioni ve Stodolní ulici odmítl ubytovat občany ruské národnosti poté, co odmítli podepsat papír, že odmítají anexi Krymu. Jeden z hostů naší redakci dnes poskytl svědectví. Boris (původem z Jekatěrinburgu) nám napsal toto: “Odmítl jsem to podepsat a provozovatel hotelu se mně zeptal, jaký mám názor na čerstvou událost na Krymu, kde podle jeho slov došlo k anexi. Řekl jsem na to, že s připojením souhlasím, protože naše obyvatelstvo bylo na Krymu v ohrožení vypuknutí etnických čistek a komand smrti jako v Oděse, které na Krym začal přesouvat Pravý sektor a skupina Azov od Kolomojského. Jak tam ale přišli naši, utíkali z Krymu jako malí frackové.”

Rus odmítl podepsat papír odsuzující anexi Krymu a majitel hotelu mu odmítl ubytování

Majitel hotelu v Ostravě se s takovými odpověďmi nespokojil, a na to margo odmítal ruské hosty ubytovat, že nebude poskytovat pokoj někomu, kdo souhlasí s ruskou okupací Krymu. Ruští občané si to nenechali líbit, podali žalobu a české soudy postupně rozhodly, že majitel hotelu musí zaplatit pokutu za diskriminaci. Majitel hotelu se odvolával proti rozsudkům, až se odvolal až k Ústavními soudu. Ten však před dvěma dny rozsudky zrušil a věc se vrací k Nejvyššímu soudu [1].

Hotel Brioni v Ostravě.
I při podnikání je zaručena svoboda projevu, uvádí se v judikátu

Ústavní soud už v minulosti vyrobil několik podivných a labilních judikátů, kterým se dostalo pozornosti jako naprostým nedodělkům, ovšem to, co se odehrálo v Brně před dvěma dny, to nemá obdoby. Ústavní soud konstatoval, že o nepřípustnou diskriminaci nešlo. Důvody odmítnutí podle něj prý nebyly ani nenávistné, ani zjevně svévolné, ale naopak racionální. Provozovatel hotelu navíc v roce 2014 na dveře vyvěsil tento text:

„S platností od 24. 3. 2014 neubytováváme občany Ruské federace. Důvodem je anexe Krymu. Služby našeho hotelu mohou využít pouze ti občané RF, kteří se podepíší pod prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s okupací Krymu, který odporuje všem normám, které by měly platit v 21. století. Váš hotel Brioni Boutique“.

V nálezu Ústavního soudu se dokonce dostalo i na dílo Járy Cimrmana: “Důvody, pro které si ubytovatel sám omezí potenciální klientelu, přitom mohou být různé a mohou se pohybovat na škále počínaje racionalitou a konče podivínstvím. Podivínským byl určitě hostinský v Cimrmanově Hospodě na mýtince, racionálním může být zaměření na určitý typ klientely.” Celý judikát si můžete přečíst zde, ale pozor, sáček na zvracení mějte po ruce. Tomuhle oni říkají “judikát”, ale ani dítě z mateřské školy by nesepsalo do argumentů takové bláboly.

Ústavní soud legalizoval v ČR v úterý diskriminaci, je-li založena na racionálních a obecně přiznaných základech. “Konečné řešení” Cikánské otázky od Rychetského z Brna pro majitele hospod?

Soud v nálezu dále zmínil, že anexe Krymu odporuje základním pravidlům mezinárodního práva. Odkázal na stanoviska mezinárodních organizací, odborníků i ministerstva zahraničí. Také poukázal na to, že i státy rozlišují ve vztahu k jednotlivcům podle státní příslušnosti, která je něčím jiným než národnost nebo rasa. Odmítnutí zákazníka pro etnickou příslušnost nebo náboženství by podle soudu diskriminací bylo.

Jeden z pokojů hotelu Brioni.

Ústavní soud tak přímo na papír zakotvil nebezpečný precedens, že je možné diskriminovat kohokoliv, je-li to založeno na racionálních důvodech a současně nejde o důvody založené na nenávisti, svévolnosti, národnosti, anebo rase. Jenže zde se Ústavní soud opravdu dostal za čáru mezinárodních ochran. Rozhodnutí Ústavního soudu v této kauze je totiž v rozporu s Helsinským protokolem o lidských právech, který zamezuje mj. diskriminaci osob pro politické přesvědčení, postoje a názory, což v tomto případě bylo pošlapáno přímo Rychetského skupinou právnických ochotníků.

Ústavní soud v Brně flagrantně porušil Helsinský protokol

O tom, že úterní rozhodnutí Ústavního soudu je v rozporu se Závěrečným aktem Helsinského protokolu podle článku VII, který garantuje ochranu a svobodu osob, projevů, názorů, politických postojů a náboženských vyznání, svědčí nejen reakce ruských médií, které již kauzu převzaly a publikovaly, ale svědčí o tom i reakce Evropské unie, která podle informací naší redakce předá kauzu k prověření výboru pro lidská práva při Evropské radě. A ruská média již oznámila, že v případě negativního výsledku u Nejvyššího soudu v ČR, kam se kauza nyní vrací k projednání, se žaloba obrátí k Radě pro lidská práva v Ženevě a bude požadovat mezinárodní žalobu proti České republice za hrubé porušení čl. VII Helsinského protokolu, jehož je Česká republika signatářem a nástupcem po Československé socialistické republice.

Helsinský protokol, podpis v roce 1975.

Pro politické postoje a názory je nepřípustné omezovat osobu a jedince na běžných právech, jako je přístup ke vzdělání, pracovním příležitostem, cestování, službám a benefitům, které jsou za stejných a neměnných podmínek dostupné pro všechny ostatní osoby. Odmítnutí poskytnutí přístupu ke službě na základě politického přesvědčení nebo postoje je v rozporu s článkem VII Helsinského protokolu, a v takovém případě se jedná o diskriminaci, jak správně posoudil Nejvyšší soud v předchozím rozsudku, než jej Ústavní soud před dvěma dny zrušil. Zdůvodnění je však navíc i velmi nebezpečné.

Kdo je komunista, už nemusí být obsloužen v obchodě, pokud nepředloží čisté lustrační osvědčení

Pokud provozovatel hotelu může po zákazníkovi chtít podepisovat politicky motivovaná prohlášení, kterým podmiňuje poskytnutí služby, potom se tím vytváří precedens proti skupinám obyvatel v České republice. Tento judikát Ústavního soudu nyní dává do ruky silnou zbraň provozovatelům restaurací, které mohou od této chvíle požadovat po lidech např. písemné potvrzení o tom, že chodí do práce, čímž provozovatel restaurace vyselektuje např. Cikány nebo cizince, kteří při pobytu v ČR takové potvrzení ani sehnat nemohou. Takové potvrzení přitom může být racionálně zdůvodněno, že majitel má obavy o to, aby host zaplatil, takže si vyžádá o potvrzení o zaměstnání.

Americký prezident Gerald Ford a gen. tajemník ÚV KSSS a předseda prezídia Nejvyššího Sovětu Leonid Brežněv při podpisu Helsinského protokolu.

Stejně tak majitel obchodu, který býval např. politickým vězněm před rokem 1989 může po zákaznících vyžadovat, aby předkládali lustrační osvědčení, anebo prohlášení, že odsuzují marxismus a komunismus označují za zločinný. A v Česku dokonce takový zákon opravdu existuje (zákon č. 198/1993), takže jde o racionální důvod, který umožní majiteli obchodu neobsloužit osobu, která lustraci nepředloží, anebo nepodepíše politický protikomunistický manifest. Najde se nekonečné množství racionálních a podložených důvodů, proč neposkytnout službu konkrétní osobě, aniž by to bylo z titulu etnické, náboženské či rasové nesnášenlivosti. Od úterý je tak možné začít v ČR legálně diskriminovat skupiny osob s odkazem na judikát Ústavního soudu.

Lidé chtějí využít judikátu ve svůj prospěch, chystají se lustrace hostů v hospodách, kdo podporoval bombardování Jugoslávie nebo invazi do Iráku bez mandátu RB OSN, už si pivo nedá

Naše redakce již dostala i reakci od jednoho z našich čtenářů, který provozuje na Vysočině hospodu a bude na základě tohoto judikátu požadovat po hostech podepsání papíru, že lidé odsuzují odtržení Kosova od Srbska a bombardování Jugoslávie v roce 1999 bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Spolu s novým judikátem Ústavního soudu bude možné selektovat zákazníky od těch, kteří souhlasí s těmito nelegálními akty mezinárodní agrese. Našeho čtenáře jsme upozornili, že sice má správný postoj, ale je to přesně to samé, co se odehrálo v Ostravě. Je to diskriminace skupiny osob na základě politického postoje, názoru a přesvědčení, které je v rozporu s článkem VII Závěrečného helsinského protokolu.

Bojovníci Pravého sektoru v roce 2014 na hranicích Krymu na vytvořeném checkpointu.

Tady alespoň vidíte, v jakém stavu je soudnictví v České republice, kde v rozporu s Helsinským protokolem už vydává rozsudky i Ústavní soud. Není divu, že o České republice se v Bruselu vypráví sprosté a vulgární vtipy o análních špuntech amerických tajných služeb, které si udělaly z Prahy základnu a odtamtud vysílají své špiony do celé Střední Evropy, zejména do Německa a do Bruselu.

To by bylo na jiný článek v rámci svodek o činnosti amerického zpravodajství na území ČR, které máme podrobně zmapované, ale pravda je taková, že když i ústavní soud začne vydávat rozsudky, které legalizují diskriminaci v oblasti služeb na základě politického postoje a názoru hotelového hosta, potom to znamená, že destrukce svobod a demokracie v ČR probíhá závratným tempem už i na úrovni vrcholných soudních stavů. Pokud se nestane zázrak, Česká republika bude popotahována v další mezinárodní žalobě.

Záznam pátečního pořadu na SVCS

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
pepel
Návštěvník
pepel

Všichni mluvíme o extrémizmu ať zprava nebo leva, ale nikdo si neuvědomuje, že zde vzniká extrémizmus politických vládnoucích špiček a extrémizmus českého vrcholného soudnictví. Ať se nám to líbí nebo ne ale soudnictví, potažmo US se podílí a uplatňuje moc ve vedení ČR. Problém je, že náprava chyb US je velice složitá a komplikovaná a než k této nápravě dojde může se toto chybné rozhodnutí dotknout stovek lidí a v celkovém důsledku i tyto lidi poškodit, přičemž náprava těchto škod může být komplikovaná nebo zcela nemožná. Když se koukneme do historie fašisté také vraždili lidi v souladu se zákony (Norimberské zákony), všechno nějak jednou začíná.

Bezejmeny
Návštěvník
Bezejmeny

Ústavní soud by měl vydat seznam institucí do kterých má zákaz vstupu občan souhlasící s anexí Krymu..

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Není nutné se pozastavovat nad něčím, co nemá žádné právní podložení. Celá tzv. česká republika v četně toho rychetského bratrstva kočičí pracky je nezákonné, jelikož k rozpadu republiky došlo za pomoci porušení ústavy státu Československa. To je nesporný fakt, který nelze ničím okecat. Cokoliv co následně na tuto nezákonnost navazuje, je nepravomocné. Proto také žádná z okolních zemí nepotvrdila tzv. čr. ani státní hranice. Proto se dnes čertit nad bláboly takového spolku jezuitů mi přijde tak trochu hloupé.

GRENZER
Návštěvník
GRENZER

KVĚTEN 1945 – ZABÍJENÍ PO ČESKU?
Je tady opět výročí květnových událostí a podle českých masmédií to vypadá, že Československo osvobodili Američané, Prahu Vlasovci z ROA a český ksindl se mstil v Protektorátu na nebohých Němcích, kteří vůbec za nic nemohli.
Takže, jak to bylo doopravdy? Historické fakta a vzpomínky květnových dnů 1945 hovoří poněkud jinak, než hlásné trouby současného režimu v České republice.

http://pohranicnik.blogspot.com/2017/05/kveten-1945-zabijeni-po-cesku.html

Aby bylo jasno
Návštěvník
Aby bylo jasno
PVD
Návštěvník
PVD

Jsou to jednoduché počty a jejich výsledkem by měl být restart české společnosti.

čenda procházka
Návštěvník
čenda procházka

česko již není skutečný právní stát, nezbylo nic

r.m.
Návštěvník
r.m.

byl jste dneska někdo venku po druhý odpol.? najednou březen i s deštěm, zima jako vždycky touhle dobou počátkem května už desítky let, najednou z 12ti na tři stupně, v tom studeným dešti sem viděl zplihlý pláttno na fasádě, Stávka za klima a pak něco ohnivě protioteplovacího, možná, byla mi zima jak kráva i v zimáku…
…je to jen vo tom, je pár let nějak zabavit, než si nasekaj závazky a budou šrotit, ještě by je napadalo kdo ví, co a Barbora Tachecí by dostala záchvat.