USA zahájily stahování jaderných zbraní z Turecka, přesouvají je do Rumunska. Bukurešť...

USA zahájily stahování jaderných zbraní z Turecka, přesouvají je do Rumunska. Bukurešť informaci ostře popřela, bojí se nepokojů v ulicích. Skončí taktické zbraně z Incirliku nakonec na Moravě?

USA zahájily stahování jaderných zbraní z Turecka, přesouvají je do Rumunska. Bukurešť informaci ostře popřela, bojí se nepokojů v ulicích. Skončí taktické zbraně z Incirliku nakonec na Moravě?

Se znepokojivou, ale zato prakticky očekávanou, zprávou přišel evropský server EURactiv [1], což je bruselský think-tank s těsným napojením na Evropskou komisi a bezpečnostní složky EU. Podle dvou na sobě nezávislých zpráv dvou insiderů v bruselské centrále NATO zahájily USA v režimu nejvyššího utajení stahování jaderného kontingentu cca. 50 jaderných hlavic z turecké základny Incirlik do nového stanoviště, na leteckou základnu Deveselu v Rumunsku. A právě na této jmenované základně otevřely USA už v květnu tohoto roku provoz základny protiraketové obrany AEGIS [2], která je sice oficiálně namířená proti Íránu, ale i vrabci si štěbetají na střeše, že jde o protiraketové postavení proti Rusku.

12339268_813963502059616_8588911514078192347_o.jpg
Vývěsní štít americké základny v Deveselu v Rumunsku.

Redakce AE News kontaktovala našeho spolupracovníka a bývalého velícího důstojníka protiletadlové obrany ČSLA, aby se k informaci vyjádřil. Podle jeho názoru je naprosto vyloučené, že by Američané ponechali jaderné zbraně v Rumunsku delší dobu, protože na přesuny jaderných zbraní se vztahují mezinárodně platné dohody a partnerské státy nejen Aliance, ale i země tzv. Partnerství pro mír musí být o přesunech jaderných zbraní informovány. I když nelze těmto přesunům zabránit, mediální proliferace může způsobit vzedmutí vlny odporu mezi obyvatelstvem, v následku čeho vláda dané země nebude moci vyslovit souhlas s trvalým umístěním zbraní na svém území.

1023076029.jpg
V Incirliku měly USA uskladněné střely s plochou dráhou letu Tomahawk s jadernými hlavicemi. Právě tyto taktické komplexy teď Američané z Incirliku v Turecku přesunují do Rumunska.

Informace jsou zatím velmi útržkovité a vzhledem k charakteru a povaze celé věci se nedá očekávat, že by USA, Rumunsko nebo jakákoliv jiná země jednoznačně potvrdila přesunutí amerických jaderných zbraní z Incirliku v Turecku na své území. Z hlediska strategické obrany jsou taktické a operačně taktické rakety s nukleárními hlavicemi předmětem mnoha bilaterálních a multilaterálních dohod mezi USA a Ruskem, resp. mezi USA a bývalým Sovětským svazem, jehož se Rusko stalo nástupníkem ve věci mezinárodních bezpečnostních smluv o jaderných zbraních. Všimněte si, že USA by neměly mít logistický problém přesunout své jaderné zbraně z Turecka rovnou k sobě domů do USA, obří letadla (např. C5 Galaxy) na to mají. Ale jak se celá věc ukazuje, vůbec to nemají v plánu. Přesunutí jaderných zbraní blíže k ruské hranici je v souladu s americkou koncepcí obkličování Ruské federace, o které hovořil ruský ministr obrany Šojgu v souvislosti s rozmisťováním obranných protiletadlových komplexů S400 podél západních hranic Ruské federace.

CnybnyE005006_20160515_NYMFN0A001_11n.jpg
V Deveselu je americká protiraketová základna systému AEGIS.

Spojené státy ztrácí v Turecku půdu pod nohami poté, co Ankara našla důkazy a obvinila generála amerického Pentagonu, že přes banky v Africe přeposílal pučistům v Turecku obrovské částky na realizaci státního převratu. Přinesli jsme o tom článek a video zde. Turecký prezident Erdogan na to reagoval tak, že odstřihl americkou leteckou základnu Incirlik v Turecku od dodávek elektrického proudu, paliva a potravin. Američané se ho podle něho pokusili pučem svrhnout a tzv. mu podříznout krk podobně, jako podrazili někdejšího spojence Husního Mubaraka v Egyptě po Arabském jaru v roce 2011 nebo Saddáma Husseina v Iráku, kterého podporovali pro změnu pří irácko-íránské válce v 80. letech, ale nakonec ho nechali pověsit poté, co pod smyšlenou záminkou jeho vlastnictví zbraní hromadného ničení mu vtrhli v roce 2003 do Iráku. Turecký prezident Erdogan proto v logickém pudu sebezáchovy nařídil druhý den po nezdařeném převratu obklíčení základny Incirlik, které trvá až dosud a Američané mají strach o osud svých jaderných zbraní, které mají na základně uskladněné, a že by se mohly dostat Erdoganovi do ruky.

Tři stupně ruské odvetné doktríny

Přesun taktických jaderných zbraní v Evropě bude mít dalekosáhlé důsledky na metody plánování a místní vojenské protokoly jednotlivých vojenských okruhů a také pravidel civilní obrany a ochrany. Země, která dosud nehostila jaderné zbraně, se stane podle ruské doktríny automaticky zemí “prvního úderu”, bez ohledu na to, jestli by taková země zaútočila na Rusko, nebo byla jen členem takové aliance, která by Ruskou federaci napadla. Systém kategorizace ruských vzdušných a kosmických sil je rozdělen do celkem 3 stupňů priorit nepřátelských cílů v případě vypuknutí války. Do první kategorie spadají země, které se podílejí na útoku na Rusko svými silami, dále země, které útočníkovi poskytují území a prostor pro týlové zabezpečení a přeskupování vojsk a všechny hostitelské země jaderných zbraní, které mají alianční smlouvu s potenciálním útočníkem. To znamená, že Rumunsko se posune z II. kategorie rovnou do I. kategorie, což znamená, že Rumunsko bude zaměřeno ruskými balistickými raketami v plném rozsahu.

4ad5384f-83d6-48c3-a401-8092517176b4.jpg
Vladimir Putin a jeho ministr obrany Šojgu.

Do druhé kategorie ruské doktríny spadají země, které jsou v aliančním svazku s útočníkem, ale neposkytují mu přímé týlové zázemí, nehostí jaderné zbraně a nepodílí se na přímém útoku v rámci vojsk proti Ruské federaci. Tady je nutné připomenout, že Česká republika do této skupiny nepatří, neboť Ruská federace zařadila ČR do I. kategorie spolu s Polskem. V případě Polska jde o skutečnost, že má společnou hranici s Ruskou federací (Kaliningradskou oblastí) a polské území v případě vypuknutí války bude nepřítelem využíváno jako prostor pro přeskupování pozemních vojsk útočníka.

Česká republika se dostala do I. kategorie ani ne tak svojí zásluhou, ale tím, že v Praze je centrála evropského navigačního systému Galileo, který v případě války by byl využíván pro komunikaci a koordinaci sil nepřítele. Druhým  důvodem je umístění prostředků ideologického radiového boje nepřítele na území ČR. Jde o vysílací budovu amerických rádií Svobodná Evropa a Rádio Svoboda na pražském Hagiboru. A třetím důvodem zařazení ČR do I. kategorie je předpokládané využití české kotliny americkým velením pro týlové zabezpečení operací NATO v případě války s Ruskem. Aliance dopředu počítá se zničením Bruselu a své centrály NATO v první vlně ruského odvetného úderu, takže právě česká kotlina bude využívána jako záložní centrum velení. AČR podle zpráv v posledních dvou letech tipuje desítky vhodných objektů na území republiky, zkoumají se možnosti renovací a rekonstrukcí prostorů po Sovětské armádě.

GTY_russia_icbm_jtm_140304_16x9_992.jpg
Sovětský svaz změnil počátkem 70. let svoji statickou doktrínu a většinu svých mezikontinentálních raket rozmístil na mobilní platformy. Ty se pravidelně přesunují a nepřítel má problém zaměřovat jejich stále se měnící postavení. Tuto doktrínu převzala po SSSR i nástupnická Ruská federace.

Do třetí kategorie patří nezúčastněné země, které ovšem poskytují nepřímou podporu útočníkovi. Např. s ním obchodují a prodávají mu materiál pro válečné použití anebo umožňují přelety letadel útočníka nad svým územím, případně kotvení a proplouvání lodí útočníka svými teritoriálními vodami. Do třetí skupiny spadají takové země, které by se agrese proti Ruské federaci neúčastnily, nepodporovaly by ji, ale vzhledem ke své pasivitě by nemohly nebo nehodlaly znemožnit útočníkovi využívání vzdušného prostoru či moře k přesunům jeho sil. Je třeba zdůraznit, že do třetí kategorie nespadají země s neutralitou, protože takové země, aby byly považovány za neutrální, musí vyvinout aktivní odpor vůči agresi, nesmí dovolit žádné ze stran využívání vzduchu, země nebo moře k přesunům cizích vojsk nebo proviantu, nesmí se zeměmi útočníka obchodovat ve směru na exportu a obráceně, nesmí ve směru na importu nakupovat válečné dluhopisy a bondy útočníka, nebo nakupovat jeho měnu ve vyšších objemech, než určují dohody a smlouvy o neutralitě.

_89674755_89674754.jpg
Protiraketové zařízení AEGIS na základně Develesu v Rumusku. Americký důstojník pózuje v popředí.
Jaderné zbraně z Incirliku mohou po Evropě “cestovat” mnoho let

Američané se zřejmě pokusí dojednat s Rumunskem trvalé uskladnění jaderných zbraní v zemi. Tento proces bude utajený a vláda ho bude projednávat za zavřenými dveřmi. Rumunsko je ovšem velmi vratká a nestabilní země, která navíc je členskou zemí EU, což Turecko nebylo. Přesunutí jaderných zbraní do Rumunska tak bude navíc i v gesci evropských politiků a Evropské komise, která k tomu bude muset zaujmout stanovisko, a to bude velmi ožehavé téma, protože bude velmi těžké voličům vysvětlovat, proč ten či onen politik Evropské komise zvedl ruku pro nasunutí jaderných zbraní USA do členské země EU, do Rumunska. Současná protiruská propaganda v EU je tak mohutná, že lze dokonce spekulovat, jestli Američané nechtějí spojit nepříjemné s užitečným a odchod z Turecka využít k rozmístění jaderných zbraní Američanů v Evropě, lépe řečeno v těch zemích EU, kde ještě jaderné zbraně nejsou. Proces schvalování může trvat nějaký čas a z Rumunska se mohou americké zbraně opět stěhovat, do jiné země EU.

1039814957.jpg
Základnu Deveselu obsluhuje a udržuje americká námořní pěchota.

Americká armáda si nově vybrala vzdušný prostor ČR pro přelety dronů do Pobaltí [3], každý rok teď Česko hostí dragounské jízdy amerických transportérů napříč celou republikou [4] a zejména, Američané si dosadili do NATO českého generála jako předsedu vojenského výboru NATO [5]. To je vojensko-politické křídlo ve struktuře NATO, které je mozkem strategií a plánování vojenských koncepcí, tezí a operací NATO, resp. USA v NATO. A že si tam Američané dosadili generála Petra Pavla, to není náhoda a není to ani nějaké “všimné” za zásluhy. Je to jasný koncept snahy USA udělat z ČR (a také z Polska a Maďarska) zemi, která bude plně pod vojensko-politickou kontrolou Pentagonu a USA. Všechny procesy, které probíhají v NATO, vedou k hledání nových klíčových partnerů USA v Evropě. Právě tito partneři budou mít za úkol v budoucnu převzít ty úkoly, které dosud plnilo např. právě Turecko, tzn. hostování amerických vojsk, provozy základen a v neposlední řadě také hostování jaderných zbraní. Na Moravě již probíhá tipování “předsunutých objektů” v rámci posilování bezpečnosti před tzv. ruskou agresí a např. letiště Mošnov se Američanům moc líbí. Nikdo zatím si z politiků netroufne říct nahlas, že chce v ČR americkou základnu, ale v armádě již přípravy probíhají pro případ, že by “okolnosti nabraly rychlý spád”. Mimochodem, masivní a mohutné cvičení Ample Strike, které bude probíhat právě na území ČR [6], je jenom důkazem toho, jako moc Američané ve svých plánech počítají s úlohou Česka ve snaze zachránit v Evropě americký model moci Pax Americana, který se jim začíná hroutit.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
abraxas
Návštěvník
abraxas

Otázka – Odpověď V.V. Pjakina ze dne 22.08.2016 Titulky CZ https://www.youtube.com/watch?v=Q5d1qj66lQA

Emanuel
Návštěvník
Emanuel

Morava by mela pozadat Rusko o prijeti do Ruske Federace. a povolit raketovou zakladnu ruska v Beskydech. Psonci9 by se posrali strachy a Usaci i Nato taky

Korbutan
Návštěvník
Korbutan

Nejlepší by bylo,kdyby si Američané ty svoje rakety odvezli domů a dále se neroztahovali po světě a neprovokovali.My zde v Evropě žádnou válku nechceme.!!!

Vladimir
Návštěvník
Vladimir

Kundistán opravdu nebude: http://zpravy.idnes.cz/kurdove-syrie-hasaka-0ru-/zahranicni.aspx?c=A160819_151707_zahranicni_aba
Naše vláda posílá kurdům zbraně, takže prodlužuje válku v Sýrii. Brzy za to asi zaplatíme.

monsanto
Návštěvník
monsanto

Hrozi fatalni eskalace v Syrii?

Kurdove zacali pred 2 dny ostrelovat syrska vladni vojska u mesta Hasakah na severovychode zeme. Vcerejsi pokusy o dohodu a usmireni selhaly a vlada prezidenta Assada odpovedela nekolika nalety. To se ale nelibilo SSa a vyslala nekolik stihacek naproti syrskym SU-24.

Nyni americke stihacky nepretrzite patroluji severochod Syrie a mluvci Pentagonu Jeff Davis pohrozil, ze pokud bude syrska vlada nalety ve vlastni zemi opakovat, tak SSa syrska letadla sestreli.

Co na tohle agresivni vyhrozovani, flagrantni porusovani mezinarodniho prava a opakovane narusovani vzdusneho prostoru nezavisle zeme rikaji loutky z OSN? Ze mlci?

https://www.rt.com/usa/356527-us-syria-jets-pentagon/
https://twitter.com/jamiejmcintyre/status/766663493403672576

Spektátor Čumilovič Puk
Návštěvník
Spektátor Čumilovič Puk

Co na to Kocáb, který se staral o vystěhování sovětských vojáků z ČSFR se slovy, nešálí-li mě paměť, že na našem území, již nikdy více nemají vojáci cizích mocností co pobývat?

Korbutan
Návštěvník
Korbutan

Tak tak,p.Kocáb už asi zapomněl

Frna
Návštěvník
Frna

Zprava z jednoho zdroje. A presne ze zdroje toho typu, proti kteremu neustale bojujete. Zvlastni, ze se hodi jen nekdy:)

Likan 1975
Návštěvník
Likan 1975

Nikdo si nedokáže představit co nastane, když to někdo zmáčkne. Arnold Černočernýmuž to ukazuje v reklamě na debilní Phone apku. Lidi proberte se, atomový bordel na Moravě nechtějte.
Jedna raketa u nás směr Rusko a deset z Ruska na nás.
Jízda šrotového parku největších okupantu Evropy potažmo celého světa je k blití.
V SSa pak možná budou mít pozměněný vtip:
kdo zmáčkl to červený tlačítko, kdo zmáčkl to červený tlačítko, kdo zmáčkl to červený tlačítko?
A co! co mi je do pojebaného Česka!
Tak se lidi starejme ať zde nemáme vygumované SSa vojáčky co nic za poslední půl století nevyhrály, naopak vše pos…y.

Petr
Návštěvník
Petr

Ctu kazdy clanek temer od zacatku zivota tohoto pravdu rikajiciho webu, musim rict, ze tyto aktualni informace mi chybely, celkovy koncept NWO, historii, svet mimo tuto planetu a nase fyzicke vnimani si dovolim rici mam v hlave srovnane, v prubehu 8 let jsem s otevrenymi usty cetl o sedych eminencich, projektech, zverstvech a zrudnych planech do budoucna. To co nam vsem nyni dava aeronet je aktualni informovanost, tim pro me sameho veci nabrali rychly spad oproti pobirani informaci za predesla leta. Vidim posun celeho zvraceneho procesu primo “online”, dokazu si info prebrat a zaradit do souvislosti. Proto si tohoto webu velice cenim a jsem rad, ze si tvurci davaji praci se shanenim a zverejnovanim informaci. Je za tim mnoho prace, usili a odvahy. Doufam, ze ctenaru bude vic a vic a ze az prijde ta chvile tak se vsichni zvedneme z knedlikovejch gaucu a spolecne “jim” vysvetlime, ze tato krasna ceska zeme je nase, jenom nase.

Kdyz se podivam na datum a stav konta je mi trochu smutno. Kdyz uz musime platit konsesionarske poplatky za vysilani NWO-ČT tak urcite najdete 50 kacek pro Aeronet. Moje pade “predplatneho” odejde jako kazdy mesic k 20. dni, zkuste to taky, delame to pro sebe.