Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoj černých polymerových nanovláken, která...

Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoj černých polymerových nanovláken, která připomínají červy! Vlákna se nastřikují na povrchy roušek, protože prý blokují množení virů! Takže proto po vdechnutí mají lidé tato vlákna v krevních rozborech? Další konspirace se znovu stala realitou a univerzita tato nanovlákna vyvíjí a testuje ve spolupráci s americkou firmou Boeing! Univerzita už dokonce uvolnila i vědeckou publikaci, která otevřeně popisuje mechaniku černých a kroutících se vláken, která v kultivačním roztoku či v lidském těle mohou růst díky polymerovým vazbám!

Univerzita australského státu Queensland přiznala existenci a vývoj černých polymerových nanovláken, která připomínají červy! Vlákna se nastřikují na povrchy roušek, protože prý blokují množení virů! Takže proto po vdechnutí mají lidé tato vlákna v krevních rozborech? Další konspirace se znovu stala realitou a univerzita tato nanovlákna vyvíjí a testuje ve spolupráci s americkou firmou Boeing! Univerzita už dokonce uvolnila i vědeckou publikaci, která otevřeně popisuje mechaniku černých a kroutících se vláken, která v kultivačním roztoku či v lidském těle mohou růst díky polymerovým vazbám!

A je to venku! Další údajná konspirace je potvrzena jako realita a přiznání přichází přímo z Austrálie, konkrétně z tamní státní univerzity v Queenslandu. Australský Institut pro bioinženýrství a nanotechnologie, který spadá pod tuto univerzitu, totiž ve spolupráci s americkou firmou Boeing [1] vyrábí a testuje speciální postřikový materiál, který obsahuje nanovlákna v podobě dlouhých černých červů, kteří se přichytí na povrchu materiálu a jako kartáč svými vlákny zachycují jednotlivé viry, takže se nemohou pohybovat a šířit. Tato černá vlákna, jak už před mnoha měsíci uváděl právě náš server, jsou opravdu vyrobena z polymerů, uvádí to samotná univerzita. Samotný postřik je na bázi vody, ve které se nachází tato nanovlákna a na cílovém povrchu se vlákna permanentně uchytí do jisté formy nanolepidla.

Polymerový nanočerv Queensladnské univerzity

Univerzita uvádí [2], že postřik by se mohl aplikovat na roušky, aby lidé nevdechovali viry. Problém je v tom, že tohle není nic jiného než damage control a de facto nucené přiznání objevem (confirmation by revelation). Globalisté tím posunují overtonovské okno, protože už nemohou nadále popírat, že v lidské krvi očkovaných osob a ve vakcínách plavou divná vlákna podobná červům. Pojďme si ocitovat, co se píše na webu univerzity. Pokaždé, když globalisté něco už nemohou nadále popírat, obvykle to publikují jako formu nějakého objevu, který je teprve “jenom” ve vývoji a ve fázi zkoumání, ale rozhodně ne v plošném nasazení, ne ne! Je to obranný mechanismus na zamezení paniky mezi obyvatelstvem.

Technologie antivirového povrchového nátěru nastříkaného na obličejové masky by mohla poskytnout další vrstvu ochrany proti COVID-19 a chřipce.

Povlak vyvinutý na Queenslandské univerzitě již prokázal účinnost při ničení viru způsobujícího COVID-19 a slibně se uplatňuje jako bariéra proti přenosu na površích a obličejových maskách. Výzkumný pracovník Australského institutu pro bioinženýrství a nanotechnologie Queenslandské univerzity, profesor Michael Monteiro uvedl, že povlak na bázi vody vytváří struktury podobné červům, které napadají virus.

Když byly chirurgické masky postříkány těmito ‘nano-červy’, došlo k úplné inaktivaci varianty Alpha viru Sars-CoV-2 a chřipky A, uvedl profesor Monteiro.

Povlak byl vyvinut ve spolupráci se společností Boeing v rámci společného výzkumného projektu a byl testován v Institutu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu na Univerzitě v Melbourne. “Tyto polymerové “nanoobaly” narušují membránu kapiček virů přenášených kašláním, kýcháním nebo slinami a poškozují jejich RNA,” uvedl profesor Monteiro. “Použitá chemie je univerzální, takže povlak může být snadno přepracován tak, aby se zaměřil na nově vznikající viry a pomohl při kontrole budoucích pandemií.

Profesor Monteiro uvedl, že obličejové masky budou i nadále důležitou součástí pomoci při prevenci nebo snižování přenosu viru COVID-19 v komunitě. Antivirové povlaky nanesené na povrch roušek by mohly snížit infekci a poskytnout dlouhodobá kontrolní opatření k eliminaci povrchového i aerosolového přenosu, řekl. “Víme, že COVID-19 zůstává na některých površích infekční po mnoho hodin nebo dní a poskytuje přímou cestu k infekci. Proto je třeba klást větší důraz na eliminaci povrchového i vzdušného přenosu, aby se doplnilo očkování populace, které má zastavit současnou pandemii.

Povlak je šetrný k životnímu prostředí, je na bázi vody a jeho syntéza odpovídá výrobním postupům používaným v průmyslu barev a nátěrových hmot.

Povrchy se syntetickými vlákny z polymerů představují neprozkoumané riziko

Univerzita již publikovala [3] vědeckou studii, kde je celkem logicky a pro laickou veřejnost přístupným způsobem vysvětleno, že vlákna fungují jako de facto kartáč, resp. chlupatá deka, která do svých vláken zachytí viry. Jenže tato vlákna jsou k povrchu materiálu přichycena jen elektrostatickými silami povrchů a pomocí lepkavých proteinů, přičemž polymerové struktury se mohou z povrchu odloučit a mohou být vdechnuty do lidského těla.

Přestože ve vědecké studii nejsou provedeny testy a klinické studie, lze se domnívat, že po vdechnutí se budou tyto polymery v lidském těle chovat úplně stejně, jako se chovají běžné polymery a polysacharidy přírodního původu, které si vyrábí samo lidské tělo. Polymery budou mít tendenci ve vhodném prostředí provádět syntézu s proteiny a prodlužovat své řetězce z jednotlivých vhodných monomerů.

Funkce nanočervů jako chlupaté deky na chytání lipidových koulí koronaviru

Syntetické a biologické polymery se velmi snadno spojují, dokonce snadněji než pouze biologické. Důvodem je symetrie a pravidelnost syntetických polymerů, takže vytvoří vždy stejně kvalitní vazbu s podobným biologickým monomerem. Takové polymery potom mohou z nanometrové škály dorůst až do centimetrových velikostí v extrémních případech. V případě biologických polymerů to nehrozí, protože monomery na biologické bázi podléhají rozkladu a reaktanci, takže vlákno se dříve rozpadne než nabere velké délky.

V případě syntetických polymerů je to však jinak. Ty jsou uměle navrženy pro zachování své pevnosti a struktury. Vazby s bio monomery potom probíhají jako syntéza-bio-syntéza, anebo jako bio-syntéza-bio. Obrazně si to můžete představit jako prodlužovačku, kdy na jednom konci je kolík (samec) a na druhém konci zásuvka (samice).

Důsledky vdechnutí syntetických polymerů a jejich kultivace v těle končí bizarními nemocemi a plastovými vlákny prorůstajícími z lidské kůže

Boeing chce tyto postřiky aplikovat na sedadla a bezpečnostní pásy na sedadlech pro cestující ve svých letadlech, takže si dovedete představit tu obrovskou expozici milionů lidí, kteří přijdou do kontaktu s těmito syntetickými polymery v podobě nanočervů. Lidé tato vlákna setřou ze sedadel nejprve na svoje ruce a z těch se to potom dostane do úst během pár chvil, při jídle a podobně. Tato vlákna se poté dostanou do lidského organismu, kde potom začnou probíhat dosud lidstvu neznámé procesy, kdy např. lidem začnou z ruky vyrůstat podivná plastová vlákna, tzv. morgellony, protože jak už jsem nahoře uvedl, pokud mají polymery vhodné podmínky pro řetězení za pomoci syntetických spojek, tak dorůstají značných délek.

Tedy potom z nanometrického spektra mohou narůst až do centimetrových velikostí a dokonce mohou začít vyrůstat z kůže, v extrémních případech. Polymery jsou totiž plasty, které si tělo umí samo vyrábět a naštěstí jenom v omezené míře. Pokud jsou ale do těla dopraveny příhodné syntetické polymery, v těle začnou růst vlákna způsobem, že pod mikroskopem jsou potom k vidění kroutící se vlákna podobná červům. Univerzita mimochodem uvádí ve vědecké studii, že na konci červů jsou fluorescenční molekuly, což znovu potvrzuje, proč krev očkovaných lidí v některých případech ve tmě svítí.

Podrobnosti ohledně konstrukce nanočervů

Používání nanomateriálů v široké populaci je vysoce nebezpečné a dosud neexistují žádné dlouhodobé studie zdravotní nezávadnosti. Mnoho bio polymerů v lidském těle zajištuje zásadní procesy látkové výměny, přeměny cukrů, činnosti ledvin, jater nebo slinivky břišní. Ve chvíli, kdy by se do těchto orgánů dostaly syntetické polymery a začaly by uvnitř orgánů růst, vedlo by to k pomalému umírání člověka, a to podle rychlosti růstu těchto polymerů. Každý takový polymer se změnou své délky je schopen na sebe vázat více a více prvků v těle. Při určité délce může polymer na sebe vázat železo a feritin z lidské krve, takže vlákno získá schopnosti polarizace v magnetickém poli, ale i schopnosti elektrické indukce a vyvolávání elektrických zkratů a přemostění, např. v mozku v neurální síti.

Odstupující česká vláda chce donutit lidi k očkování, od 1. listopadu ruší pojišťovny úhrady testů. Covidové pasy za každou cenu ke kontrole obyvatelstva

Znovu se zamyslete, proč právě končící česká odstupující vláda zrušila od 1. listopadu proplácení testů zdravotními pojišťovnami? Ano, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to řekl [4] jasně, chtějí tím donutit lidi k očkování, protože placení 1 500 až 2 000 Kč za PCR test na 3 dny, anebo několik stovek za antigenní test na 24 hodin prostě lidem poleze nejprve do peněz, a potom i na nervy. Takže, za každou cenu chtějí do lidí dostat vakcínu, ve které plavou tak podivné věci, a zdaleka nejde jen o nanočástice a polymery.

Globalisté právě v těchto okamžicích rozjíždí novou krizi, o které možná zatím netušíte. Je to krize na trhu s energiemi, jejímž cílem je vytvoření tak kritického nedostatku a současně předražení energií, že lidé začnou volat po kontrole volného trhu, po omezování svobody člověka ve spotřebě energií, po omezování nabíjení elektrických aut, po omezování vytápění ve velkých halách a podnicích, aby firmy byly donuceny lidi zaměstnávat z domova a tím se urychlil nástup digitální ekonomiky.

Za každou cenu tu vakcínu do vás dostanu. Váš Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví

Zkrátka se jedná o další dějství v této pandemické krizi, ovšem zde již půjde o krizi na jiné frontě, na frontě energetické. Spolu s ní brzy vypukne krize zaměstnanosti a vzrůstajících cen spotřebního zboží, zejména potravin. Cílem je opět vytvořit krizi a následně kvůli ní zavést kontroly a omezování soukromé spotřeby s limitními odběry a nákupy s cílem omezení emisí CO2. Za těmito procesy se neskrývá nic jiného, než je uvalení tzv. karbonové daně na obyvatelstvo. Karbonová daň může být sice uvalena v podobě daně na prodávané zboží, ale politikům se do toho nechce. Moc se jim nechce, lidé by je přestali volit.

Sociální kredit ve společnosti s nepodmíněným příjmem a karbonovou daní na řízení spotřeby populace za účelem vytvoření neutrálního trhu

A tak globalisté začali razit systém Sociálního kreditu, kdy se karbonová daň bude počítat každému obyvateli individuálně, a to podle jeho tržní spotřeby, podle nákupů. Ve Švédsku to již testují [5] s platební kartou Doconomy. Jenže, k tomu je zapotřebí zrušit jednu platební metodu, kterou nejde monitorovat a z ní vypočítávat objem karbonu. Ano, tou metodou je hotovost. Jakmile bude eliminována hotovost, bude možné okamžitě zavést sociální kreditní systém s karbonovou daní. Každá transakce bude mít vypočtený karbonový objem. Každá položka v obchodě.

Při vyčerpání měsíční kvóty karbonového limitu budete platit pokuty, rozumějte extra přirážku za každou položku zboží, a to až do konce měsíce, než se karbonová kvóta na vašem účtu sociálního kreditu znovu vynuluje. Cílem tohoto opatření je Total Control a vytvoření dystopické společnosti s tzv. vyrovnanou, resp. neutrální ekonomikou podle vize George Friedmana, která umožní zavedení nepodmíněného příjmu jako ultimátní zbraně konečného řešení na ovládnutí poslušnosti světové populace.

“Pandemie představuje vzácnou, ale časově omezenou příležitost k zamyšlení o novém pojetí a přenastavení našeho světa.” – Klaus Schwab, prezident Světového ekonomického fóra

Všichni politici v tomto plánu plní své maličké úlohy, jednu za druhou, postupně. Ovšem dohromady staví všichni novou Babylonskou věž nového světového pořádku, který bude řízen jedinou světovou vládou, globálním governmentem nikým nevolených sionistických bank a korporací, které již dnes mají větší moc než státní velmoci a blokují i americké prezidenty na svých sociálních platformách. A ovládání lidí, k tomu jsou potřeba sledovací a monitorovací technologie, mobilní telefony, později hodinky, později čipy a zejména vakcíny, detekční látky v lidském těle reagující na elektromagnetické impulsy.

Ale rovněž uvidíme i látky modifikující chování člověka, látky likvidující jeho přirozenou imunitu a vytvářející imunitu novou, krátkodobou, komerční. Jenom malá část lidí bude vědět, co se děje, ale davy je nebudou poslouchat. Je totiž nebezpečné osvobozovat ty, kteří chtějí zůstat otroky. Osvobozený otrok totiž má tendenci založit si vlastní otrokářství, stát se sám zlým otrokářem a pokračovat v businessu, ze kterého byl kdysi osvobozen. Informace tak lezou od globalistů pomalu, ale postupně budou odhalovat všechno, co už nepůjde dál utajovat a popírat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 31% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 10 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Ludek
Návštěvník
Ludek

Schwab je netvor.

rytier
Návštěvník
rytier

Sadista Fauuci. Nechal stenata aby ich zozrali muchy – vedecky experiment.
To snad uz neni mozne ani nazvat kokotom..

https://www.hlavnespravy.sk/americka-verejnost-je-sokovana-koronavirusovy-guru-fauci-financoval-experiment-pri-ktorom-muchy-zaziva-pozierali-stenata/2727832

Metatron
Návštěvník
Metatron

NO COMMENT ? ŠOK…/..aneb pokud to ovce chtějí samy, tak tomu nemůže nijak zabránit ani Bůh všemohoucí, protože ten proti “svobodě” jedince nejde, protože tak by se zastavil veškerý vývoj..i kdyby ta “svoboda” byla jako zde řízenou svévolnou masovou sebedestrukcí těchto všech nevědomých pitomců…/

Před pražským ovcovacím centrem jsou opět fronty

Dnes 13:50
Vojtěch Kouřímský, Novinky, ČTK

V očkovacím místě na pražském Chodově, kam lidé mohou přijít bez registrace, naočkovali v pátek proti covidu-19 rekordní počet lidí a zájemci ve velkém počtu přicházejí i v sobotu. Na místě se tvoří fronty.
Podle oficiálních dat ministerstva zdravotnictví bylo v pátek naočkováno 29 836 lidí, více než dvojnásobek oproti minulému pátku. Podle zástupců Chytré karantény však bude konečné číslo ještě vyšší. „Některá centra ještě dohlašují,“ uvedli na Twitteru.

Zároveň si pochvalovali, jak „zaválela“ centra bez registrace „Praha Chodov 1267, hlavní nádraží 320, Olympia Brno 501, Ostrava Nová Karolína 345. A 13 279 nových registrací,“ dodali.

Oficiální data ukazují, že většina ze zhruba 30 tisíc lidí, co se nechali v pátek očkovat, přišla pro třetí posilují dávku (17 227), která je určená zejména těm, kteří se nechali očkovat mezi prvními.

Pro druhou dávku přišlo zhruba 3,5 tisíce lidí, první dávkou se nechalo očkovat přes 9000 tisíc zájemců.

„Překvapilo nás, kolik je tu lidí,“ podivovala se v poledne nad frontou na Chodově jedna z nakupujících.

Od pondělí mohou zájemci dostávat třetí posilující dávku očkování po šesti měsících od poslední dávky. Předtím byl minimální odstup osm měsíců. Do konce října bude mít v zemi nárok na toto očkování přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu.

Dr. Vítek
Návštěvník
Dr. Vítek

Ano, již v 70. letech 20. století, zpíval Freddie Mercury s Queen, že slaves will be slaves. Inu je vymalováno…

Metatron
Návštěvník
Metatron

..nebuďte zde tak primitivně hmoťácky vyhrublí..vše řídí Boží vůle, řád daný Zdrojem všeho, čili zákon karmy, který každému a to i celým národům, lidstvu, všem civilizacím zrcadlově zobrazuje vnitřní, niterný, čili duchovní stav převážné většiny jedinců.. pokud tedy převažuje vývojový propad, čili proti vývoji “svobodně” = svévolně až zlovolně zvolený úpadek, odklon od přirozeného životního řádu, tak nastupují i drastické mechanizmy narovnání, návratu z této vadnosti do normálních kolejí a to i za cenu katastrof, válek, diktatur pod vlivem tohoto propadu využívajících “elit”, které jsou však řízeny tímto hříchem, neřádem, všeobecnou zvůlí lidstva..nikdo si nemůže dělat to co chce, všichni jsme navzájem neviditelně propojeni jemnohmotně a energeticky….úplně všichni…….to samozřejmě znamená, že dokud lidé nepůjdou do sebe po dobrém a dobrovolně, tak se nic nezmění, dokud je to nedonutí změnit, polepšit se i po zlém…jelikože vývoj všeho je zásadním zákonem celého vesmíru, celého stvoření…

Old
Návštěvník
Old

Co si buzerant zpival mame nekde. Sam zasel na AIDS, tohle neni zadna autorita.

zločas
Návštěvník
zločas

Právě před chvílí volala naše známá,že je po operaci a při rozboru její krve zjistili,že má v sobě COVID-19.
Proč ne,kdyby ale nebyla 2x OČKOVANÁ.

Takže se potvrzujete,že očkovaní mohou dostat COVID-19 a je nezpochybnitelné,že ho tedy i roznášejí v populaci.A je i dost pravděpodobné,že vakcínovaný je vlastně kokon,pěstující v sobě daný vir a vyrábí i jeho mutace.

Jen dále uvádím,že po 2. dávce experimentálního roztoku se dotyčné udělalo hodně zle a začínaly u ní projevy různých zdravotních obtíží což komentovala slovy „zkrvená injekce!“.
Následně opakovaně i ležela v nemocnici.

Než dostala svojí 1.dávku tou smrťovkou tak nás vybízela k očkování se slovy“já se vám divím,že dáváte na nějaké pofidérní léky….“Vyléčil nejen nás jak jsme jí sdělili ten zapovězený lék Isoprinosine!

A tak je zde zásadní otázka -proč se netestují OČKOVANCI,když to :

1. nechrání ani je ,aby to svinstvo dostali,
2. nechrání očkované ani neočkované před tím,aby to od očkovance to svinstvo dostali ?

Jaký je skutečný účel vakcinace?Je to součást plánů NWO(zelená planeta…zlatá miliarda…),o tom není žádných pochyb.

Jotar Jablatar
Návštěvník
Jotar Jablatar
Plumbum
Návštěvník
Plumbum

Žádný podvodný “COVID” neexistuje – NIKDO na světě NEMÁ jeho izolát!!!! Když neexistuje izolát údajného “viru”,nemůže jím být ani nikdo nakažen!!

“COVID” je souhrnný název pro naše vyhlazení!! Je to souhrnný název politicko-ekonomické-genocidně-likvidační OPERACE!

Metatron
Návštěvník
Metatron

covid je přejmenovaná chřipka, dále pak sugesce, naprogramování do nemoci přes psychcké zastrašování, /síla sugesce je ohromná, viz. např. placebo efekt/ zvýšením stresových hormonů v lidech, zničením imunity zabráněním přirozené imunizace volným dýcháním díky rouškám a res.pirátorům a v neposlední řadě navýšení záření až do zbraňového 5G, které už doslova v lidech vaří krev zbavenou tak kyslíku, vysává z nich životní energii natolik, že kdo má slabší imunitu, kořínek a nebo špatný, neřádný životní styl, ten už to prostě neunese…je to prostě složitý komplex pokročilých zbraní hromadého ničení o kterém nemají běžní ovčané ani potuchy…je toho vážně zmixováno mnoho dohromady dle moudrosti: “čert kálí vždy na jednu hromadu”….ale i tak se nikomu neděje nic náhodou a nespravedlivě, protože žádná soudružka náhoda prostě neexistuje nikdy a v ničem..vždy to jsou následky…

Dr. Vítek
Návštěvník
Dr. Vítek

Ano, jaký je skutečný účel vakcinace proti té nové nemoci? To je to oč tu běží. Jako stárnoucí zkušený doktor potvrzuji, že o zdraví lidu tady fakt od samotného začátku neběží. Na druhé straně ARI (acute respiratory infections = akutní respirační infekce) nám dlouhodobě dělají docela potíže…

Old
Návštěvník
Old

Vsude, kde ockovani je vysoke vzrusta pocet nakaz a hospitalizaci. Politici i korumpovani zdravotnici to nechteji videt a stale melou svou – ockovat az do aleluja a stale propagovat dalsi opichani. Vejvar je vejvar. Soros take za to neplati malo.

Rudolf Diesel
Návštěvník
Rudolf Diesel

“Pandemie představuje vzácnou, ale časově omezenou příležitost k zamyšlení o novém pojetí a přenastavení našeho světa.”
Úplně stejně platí, že koronakrize představuje vzácnou, časově omezenou příležitost pro eliminování těch nosatých, ušatých, plešatých zrůd. Záleží jen na goyim, zda tuhle výjimečnou příležitost nepromarní.
comment image
Dnes se v prolhané (TV) bedně mohli přetrhnout v informování, že adBlue dochází a jeho cena je trojnásobná. Pane VK, díky Vašemu článku, který jste na tohle téma publikoval cca před týdnem, jsem okamžitě nakoupil močovinu za slušnou cenu do zásoby na rok, takže můžu dál normálně dojíždět do zaměstnání, vozit děti do školy a tak za 4,5 l/100 km. Díky. Teď se ty ovce, co hltají Kavčí hory, Novy, iDnesy, Economie apod. můžou rvát na čerpacích stanicích. Uhlí a dřevo jsem v létě nakoupil taky, než nám je ta “spolu” prasata zakážou. Ještě zbývá nakoupit trochu mouky a cukru, trvanlivých potravin, než zatuhnou kamiony na močovinu. Bez testu na koronáče se člověk brzo nikam nehne, protože je po volbách, tak můžem nastoupit slovenskou cestu. Občan si platí povinné zdr. pojištění a úhrady na státem vynucované testy Ken/Hrabiš zruší, ale přitom se z našich daní budou hradit mzdy zaměstnancům zahraničních automontoven na odstávce. Roky vyváděly ze země těžké zisky a teď mají zatahovat daňoví poplatníci? To je na “důrazné řešení” samo o sobě.

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Sadista, ale sympaťák…

sHOWMAN
Návštěvník
sHOWMAN

Kolik nás tzv.probuzených je ???
Zde na těchto stránkách ja asi 500 komentářů, Luboše Volného volilo cca 70000 lidí a dle průzkumu se lidi diví že vyhrála koalice Spolu. Tedy je nás velice málo ještě jsem zapomněl na lidi ze špendlíku ,ale to mohou být jedni a titíž.Polovina populace je proočkována a opět dle jasných předpovědí a indicií opět propuká Cocovid, přátelé co s tím budeme dělat zůstane lev s těmi dvěmi orly spát anebo je snad na kapačkách? Seriály i reklama běží dál navzdory Pandemii nepandemii a nákupní fronta velice výstižně řečeno panem VK jede dál to že vše zdražuje má nasvědomí opět cocovid a opatření s ním spojená škoda je značná a policie ani žádní šlachtové nikoho nezavírají a nezavírají a to tentokrát ten důvod není o kabelkách či nějakém sledování.

Jaroslav
Návštěvník
Jaroslav

Kdyz jsem se dozvedel vysledky voleb tak jsem si rikal ze se lide v Cesku museli zblaznit ze vyhrali ti co vyhrali,pak mi ale doslo ze se tam dostali lide co souhlasi s tim co se deje a Novym svetovym radem,pravdepodobne jsou i dobre zaplaceni od panicka a volby tim padem byly zmanipulovany jako treba v USA.Vetsina vlad spolupracuje s cabal a jdou proti svym lidem.To vidime na celem svete.V Americe se ted provadi kontrola voleb a potvrzuje se ze byly zmanipulovany.

Old
Návštěvník
Old

Nezblaznili se. Predtim zmenili volebni zakon, aby umoznili vyhru pidistranam. Ty vysachovaly spojenim nejsilnejsi ANO. Opakovali svuj uspech z Prahy, kde pidistrany ve spojenectvi ukradli volby take ANO uz minule ve volbach. Od te doby je Praha starostovana Moravakem z venkova, Piraty, Top09, atd. – proste poskoky globalistu.
Bohuzel, ted vyhrava volby smecka poskoku globalistu, ktera drive nemela sanci. K volbam uz nema cenu chodit. Byly stejne zfalsovane. Vetsina znamych volila SPD a ta zustala sedet na 9 %, mela dostat minimalne 15 %!

מאָרדעטשאַי לעווי
Návštěvník
מאָרדעטשאַי לעווי

Ať žije Andrej Babiš a celá jeho rodina !!! Ať žije Andrej Babiš, suverénní vítěz voleb !!!

Old
Návštěvník
Old

Babis je stejny poskok globalistu jako ti v pidistranach co mu jako slepenec stran ukradli volebni vitezstvi.

Ocún
Návštěvník
Ocún

Takže vlastně je to cajk, ne? Je tedy jedno jestli babis, fiale nebo pekarová, co? 🙂

Old
Návštěvník
Old

Je dokud budeme kolonii USA a globaliste u nas vladnou.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Možná už jsem z toho věčného omílání o covidu a neexistující pandemii paranoidní, ale zdá se mi, že neočkovaní lidé, budou v nemocnicích v přímém ohrožení. Je jisté, že žádný zbohatlík si nenechá v případě potřeby transplantace dát do těla náhradní díl od očkovaného člověka se špatnou krví, plnou nějakých umělých sraček. Doktoři nemají naprosto prozkoumáno, jak by se takový orgán v těle ujímal, tedy se dá předpokládat, že budou k transplantacím vybírat orgány od lidí neočkovaných.
Mám obavy, že tihle bezpáteřní doktoři, co dnes razí nutnost očkování experimentálními roztoky, nebudou mít již vůbec žádné zábrany člověka nechat při nějaké celkem banální operaci na sále zhebnout, jen aby získali pro potřebného bohatého pacienta potřebný orgán od neočkovaného člověka,

Zákon o jehož existenci jsem do dnes nevěděla, je takový, že tento stát apriori předpokládá, že zemřelý nemá žádný nárok na své tělo a jeho orgány lze využít k transplantacím i bez jeho souhlasu. Vlastně žádný souhlas není potřeba, prostě vás vykuchají a upotřebí co se jim právě hodí. Dnes již není třeba ani mozková smrt, stačí zástava srdce. Přitom mnoho lidí se zástavou srdce je možné ještě oživit. Zákon prostě váš souhlas s odebráním orgánů předpokládá. Prý, že to je humánní. Ani do té hlíny se už nedostanete v celku.

Většina lidí o ničem takovém neví a smrt předčasně neřeší, ani v tomto nátlakovém období se člověku takové věci řešit nechce. ovšem ti, ti co o tomto hnusném přístupu k lidské bytosti státními orgány a prodejnými doktory vědí, si mohou ještě před smrtí odebrání orgánů zakázat. Je ovšem otázkou, zda takový zákaz po vaší smrti bude někdo akceptovat.

Samozřejmě největší počet dárců je z bouraček, ještě mladí a zdraví lidé se jim na náhradní díly moc hodí. Mladí lidé ovšem neřeší co bude po jejich smrti, takže tento zákon, je naprostý hnus. Je též otázkou, zda při takovém zákonu, nenechávají doktoři lidi po bouračkách umřít na operačních stolech právě pro potřebu získávání potřebných mladých orgánů na náradní díly. O etice lékařů již mnoho měsíců nemám žádné iluze.

Zákony v téhle zemi naprosto k zblití, za každým zákonem smrdí nějaká socanská humanita a hrádež osobní rozhodovací svobody. Začíná to u krádeží peněz z vaší peněženky, na jakési humanitární účely, platbami na sociální a zdravotní pojištění, které mocipáni rozkradou a utratí dříve, než vznikne potřeba ho vyplácet, zelené zhovadilosti a končí u krádeží orgánů po vaší smrti.

I Čínský císařský kastrát měl právo po smrti se nechat pohřbít i se svými odoperovaným koulemi, které si po celý zbytek života opatroval ve formaldehydovém nálevu a po smrti je zajišťovatel pohřbu k zemřelému přidal do hrobu a nikdo nemusel pochybovat, že se tak stane.

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat–ostatni-rezortni-registry–narodni-registr-osob-nesouhlasicich-s-posmrtnym-odberem-tkani-a-organu

Pavel
Návštěvník
Pavel

anonymka
Sára, tvoji soukmenovci, nosaté zrůdy s těmi židovskými jedy neskončí! Chtějí napíchat všechny, úplně všechny lidi.

Old
Návštěvník
Old

Nejvetsi tragedie, ze provadeji genocidu i na Izraelcich.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Pavel
Jsi už s těmi kecy trapný.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Velmi emotivní video.
350 milionů shlédnutí, a ani se nedivím.
Pro svou zábavu vyrábí mocní z lidí mrzáky.

https://www.youtube.com/watch?v=o_l4Ab5FRwM

A když už nikdo nechce válčit, tak lidstvo ovakcinují.
Kurvy!

Jaris
Návštěvník
Jaris

Arthur Frein
Kam vstoupila noha americkeho zoldaka, tam trava dodnes neroste. Vrazdili, nicili, okupovali. mucili. vykradali, no hnus fialovy.
Neco jineho by bylo, kdyby branili svou zem. Ale za tohle desive radeni v Afghanistanu, Iraku, Syrii, Vietnamu, Libyi, Jugoslavii a mnoha jinych cizich zemich, je nelituji.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Jenže vždy to odserou ti dole a nikdy ty kurvy nahoře, které tu válku naplánovaly a ty chudáky tam poslaly nechat se zabít.

Kdyby se všichni bojeschopní veteráni spojili, dokázali by si s nimi poradit.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Arthur Frein
US zoldaci si sli do valek vydelat. Kdyz jsem cetla jejich komentare, kde si sdelovali nazory o lidech branici svou zemi, nemohla jsem verit svym ocim, s jakou drzosti se o nich tupi a bezcharakterni amici vyjadrovali.
Do dobyvacnych valek jit nemuseli, tak jak to kdysi udelal spravny clovek Cassius Clay.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Jenže ten měl prachy a neměl hlad, takže měl na výběr.

anonymka
Návštěvník
anonymka

Jaris
omyl, americká armáda má povinnou službu a kdo nechtěl jít na jatka do Vietnamu, měl dvě možnosti, buďto se nechat zavřít za odmítnutí vojenské služby, nebo zdrhnout po většinou do Mexika. Hodně lidí si myslelo, že jít do Vietnamu je občanská povinnost bojovat proti komunistům, neboť prapaganda a blbnutí lidí není není doménou dnešních dní a naší vlasti. Navíc si mladí Američané mysleli, že to s jejich výzbrojí a armádou zvládnou levou zadní a za pár týdnů budou doma. Rozsvědcet v hlavách se jim začalo teprve tehdy, když ze začali transportovat domů po kusech, nebo ještě živé, ale bez nohou, rukou a slepé a tak.
Jestli se pamatuješ na vůbec první, dnes již kultovní horor, Texaský masakr morovou pilou, tak tam je zápleka daná právě na toto téma, odmítnutí vojenské služby a emigrace do Mexika.

Metatron
Návštěvník
Metatron

ano, týkalo se to hlavně chudých, bohatí se nejspíš vyplatili, viz. Formanův film Vlasy…

fretka
Návštěvník
fretka

Zvláštní, že se jim to zlo co páchají vůbec nevrací. Přijde mi, že spíše se jim daří ještě víc…

Metatron
Návštěvník
Metatron

už příští rok na jaře až v létě USA padnou a bude to tam velmi krvavé…

Metatron
Návštěvník
Metatron

…teď nikdo už nechce válčit? a v předchozích válkách to někdo z těch stamilionů dole chtěl??? ..pobavils, fakt…lidé dnes nejsou lepší, naopak…..

anonymka
Návštěvník
anonymka

Arthur Frein ZARDOZ
Mocní jsou tak zblblí ze svých majetků, že si myslí, že jsou bohové, ale nejsou, vrátí se jim to. Činí tak po vzoru bohů na Olympu, kteří když se opili nektarem vytvářeli mrzácké lidi, hrbáče a zrůdy.