Ukrajinské jaderné elektrárny budou odebírat palivo jen od americké firmy Westinghouse. Ukrajina...

Ukrajinské jaderné elektrárny budou odebírat palivo jen od americké firmy Westinghouse. Ukrajina musí postavit i úložiště jaderného odpadu. Dvě nehody v největší evropské jaderné elektrárně, Černobyl se zatím nezopakoval

Ukrajinské jaderné elektrárny budou odebírat palivo jen od americké firmy Westinghouse. Ukrajina musí postavit i úložiště jaderného odpadu. Dvě nehody v největší evropské jaderné elektrárně, Černobyl se zatím nezopakoval

Na konci roku 2014 podepsali ukrajinský Energoatom a americká firma Westinghause dohodu o navýšení dodávek amerického paliva pro ukrajinské jaderné elektrárny a od letošního roku přestane Ukrajina odebírat palivo z Ruska (zde). Na Ukrajině se nacházejí čtyři jaderné elektrárny, provozované státním podnikem Energoatom: Chmelnicky, Rovno, Jižní Ukrajina a Zaporožije. JE Zaporožije je největší v Evropě a třetí největší na světě a právě v té došlo na konci roku 2014 ke dvěma nehodám.

Dvě jaderné nehody během jednoho měsíce

První se stala 28. listopadu na 3. bloku a premiér Jaceňuk o tom informoval (až 30. listopadu) s tím, že nic nehrozí  . O měsíc později  došlo k nehodě na 6. boku, který se údajně automaticky odpojil od sítě (zde) a (zde). Oficální ukrajinská i světová média informovala, že opět se nic nestalo, že závada byla ještě týž den odstraněna a že k úniku radiace nedošlo. Na veřejnost ale pronikly zprávy, že závada byla způsobena poškozením transformátoru, že trvala i další den a že radiace byla až 16 krát překročena .

Záporožská jaderná elektrárna, největší v Evropě

Otázka bezpečnosti ukrajinských JE je v posledních letech v centru pozornosti a souvisí to  s tím, že ukrajinské JE byly firmou Westinghous vybrány v pořadí jako druhé sovětského typu pro přechod na jiné palivo, než pro jaké byly postaveny. První zemí, kde firma Westinghouse své palivo odzkoušela na elektrárně sovětského typu, bylo Česko a JE Temelín.

Rozhodnutí o výstavbě 1. a 2. bloku Temelína padlo v roce 1980, stavba byla zahájena v roce 1987 a byla prováděna podle sovětské technologie (stejně jako JE v Jaslovských Bohunicích a JE Dukovany). Po roce 89 byla stavba zastavena, její další osud byl dlouho nejasný, až v roce 1993 byl kontrakt na dostavbu 1. a 2. bloku udělen americké společnosti Westinghouse. Ta původní sovětské projekty předělávala, ale nakonec dobudovala jen řídící a kontrolní systém. Vzniklý hybrid sovětské technologie a amerického řízení a kontroly se stal důvodem obav kvůli bezpečnosti, později se mělo potvrdit, že vzniklé spojení naopak bezpečnost zvyšuje. Zkušební provoz byl zahájen v roce 2002 na bloku 1, v roce 2003 na bloku 2 a v listopadu 2006 byla stavba zkolaudována.

Sovětské reaktory JE Temelín a americké palivo od firmy Westinghouse

V roce 1993 bylo zároveň rozhodnuto, že jaderné palivo bude dodávat rovněž firma Westinghouse a toto palivo se už před kolaudací stalo problémem. Americké palivo se ukázalo být nekompatibilním se sovětskou technologií, cituji např.:

„Dne 2.6.2006 byl 1. blok JE Temelín náhle odstaven. Jako důvod uvedl provozovatel výpadek cirkulačního čerpadla. Ve skutečnosti byly v průběhu závady čerpadla zjištěny vážné potíže v oblasti systému rychlého odstavení reaktoru. Tyto problémy byly tak závažné, že reaktor prvního bloku již nebylo možno dále provozovat. Z celkového počtu 61 řídících tyčí (pozn.: tyčí americké výroby) nedosedlo 51 (tzn.84%!) do koncové polohy,  dvě z nich dokonce zcela selhaly. Následné vynucené odstavení reaktoru v důsledku degradace aktivní zóny bylo označeno jako „několikadenní urychlení plánované odstávky k výměně jaderného paliva“. Veřejnost se již nedozvěděla, že ve skutečnosti měla výměna paliva proběhnout až na podzim. Jednalo se tedy o předčasnou výměnu paliva s posunem o 3 až 4 měsíce vůči původnímu harmonogramu. Výsledky testů pádu klastrů, které byly následně zveřejněny SÚJB (pozn.: doporučuji str. 17), ukázaly dramatický vývoj degradace aktivní zóny ve 4. palivové kampani. Již na přelomu roku nedosedalo do koncové polohy 18 řídících tyčí. Provozovatel ani SÚJB neprovedli žádná aktivní opatření k vyřešení problému, nýbrž se omezili na pasivní pozorování, tj. na provádění testů pádu klastrů v intervalech zhruba šesti týdnů. Tento pasivní přístup vedl až ke kritickému stavu zjištěnému dne 2.6.2006“ Více (zde).

Jaderná elektrárna Temelín

JE Temelín americké palivo ruší jako nevyhovující a přechází na ruské, Ukrajina zavádí americké

Táhnoucí se problémy vedly k tomu, že už v roce 2006 bylo rozhodnuto o ukončení dodávek paliva od společnosti Westinghouse, ve stejném roce byla podepsána smlouva s Ruskem s tím, že v platnost vstoupí v roce 2010 jakmile vyprší kontrakt s Westinghouse. Už od konce roku 2009 používá JE Temelín palivo z Ruska . Smlouva s Ruskem je uzavřena do roku 2020 a ač firma Westinghouse mezitím své palivo údajně přizpůsobila a upravila, není vyloučeno, že i v budoucnu zůstane dodavatelem Rusko (tedy pokud na miskách rozhodování nepřeváží geopolitické zájmy…)

Po neúspěšném použití amerického paliva v Česku je Ukrajina druhou zemí, kde firma Westinghouse palivo do elektráren stejného typu dodává. A jak firma Westinghouse informuje: “Jihoukrajinská jaderná elektrárna byla vybrána jako pilotní pro zavedení Programu kvalifikace jaderného paliva pro ukrajinské jaderné elektrárny, jehož cílem je diverzifikace dodávek paliva do jaderných reaktorů v zemi. Pilotní použití palivových souborů (TBC-W) vyrobených společností Westinghouse, běží od roku 2005. V září 2014 schválila Státní inspekce pro jadernou regulaci zavedení paliva TBC-WR ve 3. bloku Jihoukrajinské jaderné elektrárny. Zavedení proběhne během plánované údržby bloku od 6. prosince 2014 a bude trvat 119 dní. – více.

V roce 2014 se ředitelka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost  Dana Drábová vyjádřila, že Temelín nyní může mít palivo z USA i z Ruska, protože oba dodavatelé svá paliva vylepšili. Co ovšem ani teď nedoporučuje, je případná změna ruského dodavatele  pro JE Dukovany, a stejně tak varuje před jakoukoliv kombinací paliv obou dodavatelů. Když to shrneme, v Česku pokus nevyšel, ale na Ukrajině se s americkým palivem experimentovalo od roku 2005 dál, až došlo smlouvou z prosince 2014 k úplnému odstavení ruského paliva. České JE používají od roku 2009 ruské palivo (v případě JE Dukovany za to EU hrozila dokonce jejím odstavením), ale ukrajinský Energoatom i přes českou zkušenost v roce 2011 podepsal s Westinghouse smlouvu o dodávkách. Hned v roce 2012  zaznamenal Ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost (SNRI) porušení palivových článků v Jihoukrajinské JE a články vyhodnotil jako nevhodné k dalšímu použití.

V roce 2013 pak měla Jihoukrajinská elektrárna u 2. bloku neplánovaně zrušit veškeré americké palivo a vyměnit jej za ruské a 3. blok měl mít omezené množství paliva Westinghouse do doby provedení opravy, kdy se mělo rozhodnout, co s ním. Po potížích v Jihoukrajinské elektrárně neměla Záporožská JE už dostat žádné původně plánované palivo od Westinghouse do 5. bloku (zdůrazňuji, že byl rok 2013!). Výměna paliva způsobila Jihoukrajinské elektrárně škodu cca 175 mil. USD a Energoatom tehdy dokonce zvažoval žalobu. Ale protože už v září 2014 Ukrajinský úřad pro jadernou bezpečnost celou situaci vyhodnotil jako vyhovující (?), byla v prosinci 2014 uzavřena smlouva o navýšení dodávek paliva od firmy Westinghause natolik, aby ukrajinské elektrárny používaly jen toto palivo.Laickým pohledem se mi nehody v Jihoukrajinské JE a čerstvě nehody v Záporožské JE jeví tak, že ani po létech úprav se americké Westinghouse zřejmě nepodařilo učinit americké palivo kompatibilním se sovětskými technologiemi JE. A laicky mi přijde podivné, že i přes tyto nehody Ukrajina učinila jediným dodavatelem paliva americkou firmu Westinghouse.

Na Ukrajině narůstají obavy, zatímco ukrajinské úřady tyto obavy popírají. Deset ukrajinských nevládních organizací se rozhodlo vytvořit nezávislý civilní orgán, který bude dohlížet na jadernou bezpečnost. Výsledkem  těchto snah bylo zasedání Rady veřejných ekologických organizací a jejich protest směrem ke Kyjevu, který se uskutečnil 28. ledna. Účastníci  vyjádřili znepokojení nad nehodami v Záporožské a Jihoukrajinské JE. Předseda Ukrajinské ekologické asociace „Zelený svět“ Vladimír Usatěnko nevyloučil, že havárie mají souvislost s výměnou ruského jaderného paliva za americké a podle Jusatěnka přijala Ukrajina rozhodnutí o změně dodavatele bez projednání s experty a bez jejich souhlasu.

Představitel Mezinárodní organizace pro jadernou bezpečnost Miroslav Lipart jako důkaz nebezpečí každé změny uvedl elektrárnu Rivno, kde byl vyměněn  jen malý kousek kovu na pojistném ventilu za jiný, než originální,  a už to způsobilo uzavření pojistného ventilu a zastavení  jaderného bloku. Generální ředitel Mezinárodní organizace pro atomovou energii Jukija Amano odpověděl na dotaz agentury TASS o bezpečnosti ukrajinských JE za použití amerického paliva sdělením: „Nemůžeme zemím diktovat, jaký druh jaderného paliva mají používat a jaký ne. Organizace může zemím nabídnout jen konzultaci.“ Ekologičtí a sociální aktivisté Ukrajiny se proto obrátili se žádostí o neustálé sledování ukrajinských JE na hnutí „Greenpeace ” (Ale není to slabý dohled?)

Americká Westinghouse  spěchá zaplnit ukrajinský trh , aniž by investovala do výstavby testovacích center a do dlouhodobých výzkumu chování palivových tyčí americké výroby v ruských reaktorech. Okamžitě a bez váhání chce plnit své palivo do ukrajinských jaderných elektráren. Ukrajina se stala rukojmím amerického energetického gigantu a jeho snah o rozšíření vlivu – více (zde).

Ukrajina musí pro Westinghouse postavit i úložiště jaderného odpadu

Ukrajina navíc musí pro firmu Westinghouse postavit úložiště jaderného odpadu. Postaveno má být  v uzavřené zóně ,  v Ivankovském kraji Kyjevského regionu, ve  40-50km blízkosti  ukrajinsko -běloruské hranice. Doposud byla situace taková, že ruská korporace TVEL ,která palivo ukrajinským JE dodávala, zajišťovala také odstranění vyhořelého paliva, proto Ukrajina nebyla nucena úložiště stavět. To se nyní změnilo, více (zde).

Je diverzifikace dodavatelů bezpečná a nutná?

Všechny ukrajinské elektrárny jsou sovětského typu a stavěné na ruský typ jaderného paliva, kterého má Rusko dostatek. Nejsem odborník, ale něco mi říká, že Česká republika má vyšší nároky na bezpečnost jaderné energetiky a že to byl důvod, proč přešla u JE Temelín na ruské palivo a proč si pro JE Dukovany rovněž prosadila ruské palivo, ač tak činila přes hrozby „odborníků“ z EU, že za další odběr uranu z Ruska bude JE Dukovany odstavena. Česku se podařilo dodávky prosadit díky smlouvě, která byla uzavřena ještě před vstupem Česka do EU.

Dodávky ruského paliva pro JE Temelín, které běží od roku 2010, však také nejsou žádná pohodička – dovoz je podmíněn nařízením EU, že uran bude obohacován v zemích EU, nikoliv v Rusku. Situace vypadá tak, že Česko (ČEZ) nakoupí uran částečně v Česku a částečně v zahraničí, ten pak vyveze k obohacení do Francie a Holandska a poté převeze do Ruska, které z něj vyrobí potřebné palivové tyče. Ty pak z Ruska putují konečně do JE Temelín. Vyžaduje to spoustu administrativních kroků, také problémy s obalovým materiálem, který je různý v EU a v Rusku (více ).Přesto se to ale jeví jako lepší (bezpečnější?) řešení, než dodávky paliva od Westninghouse? Laicky si to shrnuji tak, že Česko se jadernému palivu od Westinghouse zuby-nehty brání. A laicky nevím, nakolik je bezpečné, že ukrajinské JE (a možná hodně podobné jako naše JE Dukovany) právě naplno přecházejí na americké jaderné palivo.A proč se zasahuje do něčeho tak citlivého a nebezpečného? Protože diverzifikace. A protože Rusko je třeba odstavit z trhů za jakoukoliv cenu.

A to ještě nezapomeňme na polohu Záporožské JE , pro kterou už v srpnu 2014 hrozilo, že se stane novým Černobylem (zde)

Nejen Ukrajina se dnes obává nového Černobylu.

– Pozorovatelka –  1.2.2015

xxxxxxxxx

PS: Nechtěla jsem to sem původně dávat, ale nakonec si říkám, ať každý posoudí sám. Na stránkách http://www.washingtonsblog.com/ se objevily úryvky rozhovorů kolem nehody v ZJE v listopadu,  které měly proběhnout 28.11. – 2.12 mezi ředitelem ZJE a pracovníkem Pohotovostní připravenosti, zde je volný překlad a vkládám jen jako perličku, nic z toho jsem neověřovala ( jediné, co vím, že česká Škoda skutečně vyrábí zařízení pro jadernou energetiku):

Rozhovor mezi Tišenkem (generální ředitel JE Záporožské jaderné elektrárny) a Turbajevským (vedoucí Pohotovostní připravenosti)

  1. 11.

8:12 PM–  Tišenko – Vasili, co se to tam děje?

8:24– Tišenko-  Proč neodpovídáš?

8:58– Turbajevský – Vjačeslave Alexejeviči, promiň, že neodpovídám. Máme tu pohotovost . Třetí blok vypadl. Jsem tady. Ignašenko je se mnou. Krasnogorov  je na cestě.

Tišenko – Kruci! Proč jsi mi to k čertu neřekl hned! Chápeš, jak nebezpečné to pro nás může být? Zavřou nás do basy, i tebe. Odcházím, budu tam za půl hodiny.

Turbajevský – Potřebuju kontaktovat české specialisty ze Škodovky. To je jejich zařízení.

 

  1. 11.

 Tišenko hovoří s Krasnogorovem (hlavní  inženýr Záporožské JE)

20:34  Tišenko – Fjodore, jak to vypadá?

Krasnogorov- Vjačeslave, je to špatné. Víko na horní jednotce už dlouho nevydrží tlak. Vypadá to, že jsme na ten nevhodný materiál tlačili už moc dlouho.

Tišenko- Nefňukej! Pochop, že na tohle se mě nikdo ptát nebude.

Krasnogorov – Dávno jsem říkal, že tohle nedopadne dobře. Měli jsme to nejdříve otestovat. Problém není jen s víkem  ale i s palivem.

Tišenko – Říkal jsem, nefňukej. Dělám, co ministerstvo nařídilo. Vydělali na tom svoje a teď na to kašlou.

Krasnogorov – Rozumím.

  1. prosince

7:48 Tišenko hovoří se Štefanskym (asistent, manažer)

Štefansky- Vjačeslave Alexejeviči, hned jak jsi odešel, navalili se na nás novináři. Co jim mám říct?

Tišenko 8:01 am-  Poslouchej, padám únavou. Nejsi schopen sám něco vymyslet? Řekni, že  to je elektrický zkrat nebo něco podobného, ale o reaktoru ani slovo! Nebo tě stáhnu  z kůže! To je celé, teď si jdu zdřímnout a vrátím se. 

8:53 Tišenko hovoří s Turbajevským

Turbajevský – Vjačeslave Alexejeviči, máme únik

Tišenko- Kruci! Kde jsi?

Turbajevsky- Jsem na místě s personálem, zkoušíme to zastavit, ale je to marné.

9:31 am Tišenko- Dobře, volal jsem nahoru. Teď musíme být zticha nebo půjdeme na Donbas jako dobrovolníci, rozumíš?

Turbajevsky-  Rozumím

12:17 Tišenko- Vasili, volal jsem hned do Kyjeva. Snaž se na něco přijít beze mě.

Turbajevsky- Záření už je na grafech ! A místní obyvatelé musí být varováni. Už jsme začali s přívodem vody do chladicího systému . Brzy tu bude druhý Černobyl .

Tišenko- Nedělej paniku! Bylo nám řečeno, ať jsme zticha, budeme tedy zticha!

Turbajevsky- Vjačeslave Alexejeviči! Chápete, že už nemůžeme mlčet ? Tohle je katastrofa ! V okruhu 100 km tu nic nezůstane naživu ! (Fucking sky is already glowing!  – vnitřní vtip o radiaci )

Tišenko- Poslouchej! Letím do Kyjeva. Čekej, až ti zavolám. A odteď nikomu neodpovídej na žádné otázky.

Zdroj: http://www.washingtonsblog.com/2014/12/largest-nuclear-plant-europe-located-ukraine-suffered-major-accident.html

 

– Pozorovatelka –  1.2.2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jan Tyč
Návštěvník
Jan Tyč

Jasně, že tyče “letí” dolů do reaktoru, aby v případě problémů zastavily reakci. Blaf je zřejmě vtipkár 🙂

Martin
Návštěvník
Martin

Nejsem specialista na jadernou energetiku, ale Váš názor je dle mých znalostí nepravdivý. Štěpení jader atomů uranu způsobují volné neutrony. Jednoduše napsáno: volný neutron letí, narazí na jádro atomu uranu, ten rozštěpí a kromě štěpných produktů se uvolní několik dalších neutronů, které pokud narazí do dalších jader uranu, tak je zase rozštěpí a tak to pokračuje dál. Tím vzniká řetězová štěpná reakce. Bez řízení by tak vznikla řetězová reakce se všemi doprovodnými efekty jaderného výbuchu. V reaktorech typu VVER (vodní tlakovodní reaktor – Temelín, Dukovany) je reakce zpomalována těžkou vodou, která zpomaluje neutrony a regulačními tyčemi, které pohlcují volné neutrony a tím zpomalují reakci. Čim víc tyčí a hlouběji je zasunuto do reaktoru, tím se zpomaluje reakce a klesá jeho výkon. V Černobylu byl “varný grafitový rektor”, jehož konstrukce je jiná. V reaktorech VVER je voda pod vysokým tlakem – nevaří se, pára pro turbínu se generuje ve výměnících (parogenerátorech). V reaktoru černobylského typu se voda vaří a pára jde přímo na turbínu. Neutrony v tomto typu reaktoru brzdí grafit v aktivní zóně reaktoru a těžká voda, kterou by měla být aktivní zóna zaplněna. Výkon se samozřejmě řídí jako u reaktorů VVER regulačními tyčemi se stejným principem pohlcování neutronů. V Černobylu zkoušeli, jestli dobíhající turbína s generátorem při zavření přívodu páry do turbíny z reaktoru dokáže setrvačností napájet technologii elektrárny. Zavřeli páru a zablokovali ochrany pro odstavení reaktoru. Začal v něm růst tlak. Bohužel reaktory tohoto typu se chovají tak, že pokud se v části aktivní zóny vypaří těžká voda, která brzdí neutrony dojde k rychlejší reakci a většímu ohřevu takto postiženému místa, které ale není vodou chlazeno (pro tento jev je odborný název, už si nepamatuji a hledat ho nebudu). Rostoucí teplota v reaktoru způsobila deformaci aktivní zóny, do které už pak nešlo zasunout regulační tyče a nakonec tlak páry utrhl horní víko reaktoru a k rozpálenému grafitu v aktivní zóně se dostal kyslík z ovzduší a reaktor, resp. grafit = uhlík, začal hořet.

Dajson
Návštěvník
Dajson

Krásný článek a krásné počteníčko,více takových článků,díky pozorovatelko 🙂

Vlado48
Návštěvník
Vlado48

Regulační tyče jsou z materiálu pohlcujícího neutrony a štěpná reakce se řídí jejich vysouváním. U VŠECH TYPŮ! Pokud nejdou zasunout úplně pak nastane problém. Při konstantním množství uranu se dá štěpná reakce řídit pouze změnou polohy REGULAČNÍCH tyčí. Proto jsou konstruovány tak aby mohly nouzově spadnout i pomocí gravitace. Směrem DOLŮ a ne nahoru. Myšlenka že se vytahují rozehřáté radioaktivní palivové tyče kvůli zastavení reakce je pouhý BLAF.
Regulační tyče neutrony pohlcují a ne vydávají blafe.

blaf
Návštěvník
blaf

Pokud je mi známo, tak štěpná reakce se přerušuje vytažením regulačních tyčí… takže nedosedající tyče nemají vliv na bezpečné ukončení štěpné v kritické situaci.
Zasunutím se přerušovala reakce u reaktoru v Černobylu, kde se ale tyče vlivem přehřátí zkroutily, nedosedly zpět a malér byl na světě. V JETE ale tento typ reaktoru není.

Zdeněk Havel
Návštěvník
Zdeněk Havel

Když pominu zcela zjevný fakt, že nová ukrajinská garnitura nemá zrovna dobré vztahy s vládou RF a jaderné elektrárny představují alespoň nějakou energetickou soběstačnost, tak je tohle celý zase výplod grafomana, tedy grafomanky, nevalné novinářské hodnoty, a ten přepis rozhovoru v P.S., to je taky nádhera. Doufám, že je tady každýmu jasný, že kdyby se tam odehrál další Černobyl, tak o tom už prostě víme…
Mat má u mě palec nahoru! 🙂

Lock
Návštěvník
Lock

Zisky z Ukrajiny pro fy Westinghaus údajně činí 1/10 jejího zisku. Navíc je to část energetické i ekonomické války vedené s RF už delší dobu. Na lidech tam západu očividně od Majdánu nezáleží a nepochybuji, že v případě havárie by se to na někoho hodilo a pravý důvod by se retušoval. Pokud myslíte, že by jste se něco dozvěděl…Měl jsem kamaráda, který vyprávěl o záplavě hřibů na Ukrajině po Černobylu, prý se hromadně sklízely a šly na vývoz do Evropy. O mraku a nějaké prevenci tu také nikdo nemluvil. A ten řitní alpinismus tu nevymřel, spíš ho Zaorálek vede k dokonalosti. Pokud by jste se něco dozvěděl, tak asi způsobem doněckého letiště, kde nám např. Aktuálně.cz servírovalo pravý opak a po pár dnech muselo oklikou přiznat barvu. Takže s tím palcem bych počkal….

Vláďa
Návštěvník
Vláďa

Zisky z Ukrajiny pro fy Westinghaus údajně činí 1/10 jejího zisku? Kravina

Mat
Návštěvník
Mat

Uz na zacatku jsou lži JE Temelín totiž nebyl založen na sovetske technologii nýbrž na české. Naši lidé dělali celý systém, ostatně naši lidé projektovali elektrarny např v číně a v dalsich a dalsich zemích! Tim clanek u mne klesnul a ani ho nedočtu protože i když pod tlapou CCCP nebyli jsme součást svazu takže nikoli sovetský model ale český !

pavelka70
Návštěvník
pavelka70

No vida! Teď už je třeba u nich ještě přeladit i všechny televize a rádia na americkou normu, a bude vše zařizeno…

TSq
Návštěvník

Neplete, Pozorovatelka se neplete, přes složité cesty jsem se dozvěděl, že zachránila život jednomu člověku, “jenom” takovou “drobností”, “astrologickým blábolem”, aby se vyvaroval a byl ve střehu tehdy a tehdy, zachránila lidský život, moc nebo málo ?
Pro mne Hrdina na metál !!
Z povahy jejích článků vím, že o popularitu nestojí, alespoň tady ode mne pochvala.

“tak Bůh s námi!”, ten je s námi vždycky, otázka, jestli mu nasloucháme nebo pravdoláskařským zhovadilostem, Pozorovatelka píše dobře, používejme hlavu, pokračujte Pozorovatelko, pár písmenky můžete hodně lidem pomoci, už jste zachránila jeden lidský život, teda co jsem osobně zjistil, možná jich máte na “svědomí” víc 😉
Držím Vám palce a modlím se za Vás i celou redakci AEN, děláte dobrou práci.