Účel akcí “novičok”, vyhoštění ruských diplomatů, chemický a vojenský “útok” v Sýrii...

Účel akcí “novičok”, vyhoštění ruských diplomatů, chemický a vojenský “útok” v Sýrii – schyluje se k rozpadu NATO?

Účel akcí “novičok”, vyhoštění ruských diplomatů, chemický a vojenský “útok” v Sýrii – schyluje se k rozpadu NATO?

V minulém článku jsem po chemickém útoku v Sýrii psala, že v Sýrii jde především o výměnu rolí mezi Izraelem a Íránem v rámci stěhování centra světové moci do Číny a na tomto pohledu jsem nic nezměnila.

Na dění v Sýrii ale mám ještě jiný pohled, který mě napadl jako naprosto první, a to ještě před před chemickým útokem v Dúmě a následným vojenským útokem trojkoalice, a sice už v době, kdy se objevila akce “novičok” a hned po ní solidární vyhošťování ruských diplomatů ze zemí spojenců Velké Británie.

Pominu-li, že Rusko vědělo, že otrava Skrýpalových je pouze předzvěstí pro chemickou akci v Sýrii, tak rychlost, s jakou T. May vyzvala spojence k solidaritě vyhošťováním ruských diplomatů a rychlost, s jakou na to spojenecké země (až na výjimky) přistoupily, a to aniž by existoval jakýkoliv důkaz proti Rusku, doslova vnucovala otázku: O co tady ve skutečnosti jde?

A teď na chvíli odbočím. Ve výše odkazovaném článku jsem m.j. psala, že na květen připadá hned několik událostí, které s děním v Sýrii souvisí – konec palestinského anti izraelského pochodu v Gaze “Návrat domů”, 70. výročí palestinského exodu,  70. výročí vzniku státu Izrael, ke kterému chce D. Trump přestěhovat americkou ambasádu do Jeruzaléma a v neposlední řadě se má D. Trump vyjádřit k jaderné dohodě s Íránem, se kterou nesouhlasí.

Dvě sídla NATO – jedno v USA, druhé v Evropě

Ale v souvislosti s květnem mi v paměti utkvěla ještě jedna, možná nenápadná zpráva z loňského roku: “25.května prezidenti a premiéři 28 členských zemí slavnostně převezmou od belgické vlády novou budovu NATO,i když stavba ještě není zcela dokončená.” – Nové sídlo NATO se otevře, i když není hotové. “Tak rozdělení NATO (rozpad na americkou část a evropskou, která se stane základem pro Jednotnou evropskou armádu) už se blíží”, napadlo mě u článku a později mě to napadlo u další zprávy, tentokrát z listopadu 2017 o tom, že nově NATO vytvoří dvě velitelství, přičemž to atlantické by mohlo sídlit v americkém Norfolku a o sídlo toho druhého má zájem Německo. Jak zpráva říká, o sídlech velitelství ještě není rozhodnuto, ale má-li Německo velet celé Evropě, hraje nějakou roli, že nová budova je opět v Bruselu? Nemluvě o tom, že Německo a Brusel už tak tvoří celek (a dokonce mají Německo a Belgie i vlajky stejných barev a navíc barev, které se evropským barvám zcela vymykají).

Nová budova sídla NATO v Bruselu, slavnostní stěhování 25. května 2017, v hlavní roli Stoltenberg a Merkelová

A teď zpět ke Skripalovým, akci “novičok” a vyhošťování diplomatů. V souladu s výše popsaným mě jako naprosto první napadlo, že začalo dělení NATO, ač jsem si nikdy neuměla představit, jak tento krok svých plánů chtějí Globalisté (GP) uskutečnit. A že takový plán Globalisté mají a že bylo (je) jen otázkou času, kdy jej zrealizují, o tom nebylo pochyb, k tomu se ale musíme vrátit v čase, proto teď opět malá odbočka.

Zásadní velký scénář naší doby, který běží už od 70. let, kdy Nixon pod vedením Kissingera začal do Číny vyvážet americké technologie (Kissinger a jeho detente) a byl nastartován americký úpadek a který pokračoval rokem 1989 (sjednocení států Evropy do EU v Německem v čele) v současnosti pokračuje tím, že Spojené státy mají být zbaveny vlivu na celém světě, tzn. i v Evropě – jinak řečeno, Evropa má být z amerického vlivu vymaněna a následně se má stát součástí Eurasie (a přejít pod vliv Číny a Íránu). Spojené státy se naproti tomu mají stát izolovanou částí atlantické strany světa, kam ovšem má spadat i Británie.

Než však přišla na řadu Británie, o rok dříve Globalisté (GP) světu oznámili, že v Číně je hotovo a že tedy Čína může převzít roli Spojených států, a to vznikem čínské AIIB v březnu 2015, která je součástí největšího projektu Globalistů (GP) v naší době, Nové hedvábné stezky.

Ale naprosto zásadním spouštěcím krokem tohoto scénáře v naší současnosti, krokem, který můžeme přirovnat k polskému hnutí Solidarita a které bylo spouštěčem událostí roku 1989, se stal Brexit!  A připomeňme, že Británie v té době už měla v rámci EU vyjednány tak výjimečné podmínky, že žádný Brexit nepotřebovala a že proto také se Cameronovi do Brexitu nechtělo. Ale protože “vyšší zájem” velel, že Brexit je nutný, Cameron, kající se pod tíhou důkazů ” náhodou” se objevené kauzy Panama papers, Brexit vyhlásil (a pro ten už dávno předtím půdu připravoval N. Farage, který hned poté “náhodou” zcela zmizel ze scény). Že Brexit skončil těsným výsledkem “pro-proti”, to má další důvod, podstatné ale je, že Británie brexitem umožnila, aby se do čela Evropy dostalo Německo. A Globalisté (GP) si v tomto bodě mohli zaškrtnout “splněno” a mohli přistoupit k dalšímu, k nejzásadnějšímu kroku, který můžeme přirovnat k tomu, jako když se po roce 1989 rozpadla Varšavská smlouva.

D. Trump a A. Merkelová, uprostřed šéf NATO J. Stoltenberg – Brusel, 25. květen 2017

Do brexitu v červnu 2016 šlo totiž jen o to, aby Evropa byla sjednocena hospodářsky (něco jako zřízení evropské RVHP), další krok ale měl být o tom, aby byla sjednocena i vojensky (něco jako evropská Varšavská smlouva) – avšak, v souladu s plánem o odepisování Spojených států, vojensky sjednocená  BEZ Spojených států! A když V. Pjakin v jednom svém pořadu řekl, že Brexitem Globalisté (GP) spustili obrovský manévr, tak zřejmě měl na mysli právě to, že oddělit Evropu od vlivu Spojených států ve vojenské rovině, bude něco jako chůze po minovém poli.

Ale tento proces Brexitem začal a začal tím, že do čela Británie byla dosazena vláda klaunů a loutek, která ale především už neměla takové vazby s USA, jako vláda Camerona. A která měla fungovat přesně tak, jak Globalisté (GP) potřebují. A když byla jistota, že Británie je “odklizená” na atlantickou stranu k odepisovaným USA a patřičně usměrněná (a nehrozí tedy domluva “Británie – USA”, předvedená ve společném videu z doby těsně před Brexitem), Globalisté (GP) pokračovali přes zemi s druhou největší armádou NATO, přes Turecko. Hned za měsíc po Brexitu došlo v Turecku k pokusu o puč. Za jeho iniciátora Erdogan označil svého odpůrce, žijícího v USA, Muhammedaa Fethullah Gülena a celý puč měl ten efekt, že Erdogan udělal velké čistky především v armádě, kde odstavil proamerické generály, čistkám se ale nevyhnula ani proamerická civilní sféra. A účelu, aby se země s druhou největší armádou NATO odvrátila od USA, bylo dosaženo. Když se pak přesto Erdogan ještě přihlásil k sestřelení ruského letadla v Sýrii, a tím chránil USA, dalo by se to s odstupem času vnímat jako zkouška, jestli to tento věčný zmatenec myslel vážně (jestli pochopil, co se od něj očekává a žádá), následné kroky Putina vůči Turecku však měly největší zásluhu na tom, že ve volbě USA nebo Rusko Erdogan nakonec zvolil Rusko. Čímž se Globalisté (GP) opět mohli radovat (a děkovat Putinovi, že jim pomohl – což ale vůbec neznamená, že se nemohl radovat i Putin!)

Kromě brexitu a “puče” v Turecku (dvou zásadních událostí k ukončení vojenského vlivu USA v Evropě), rok 2016 přinesl ještě dvě důležité události.

Tou první bylo, že hned po Brexitu – ač přesnější je, že přímo ve stínu Brexitu, protože Brexit proběhl 23. června a EU schválila svůj nový program hned 28. června – Evropská rada v Bruselu schválila novou Globální strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU. A – světe, div se – kromě jiného je součástí nové strategie i plán na vytvoření Jednotné evropské armády.

Federica Mogherini a projekt “EU jako spojení Evropy, Afriky a Asie s vlastní armádou”, schváleno ve stínu Brexitu 28. června 2016 

A aby nebylo málo, ve stejné době přichází z Německa zpráva „Německá armáda se má podle Berlína podílet na utváření ‚světového řádu‘“ a současně Angela Merkelová schvaluje tzv. Bílou knihu, podle které se příslušníkem Evropské armády může stát i každý imigrant. A teď cituji ze zdroje výše: Podle přijatého dokumentu má Německo vzhledem ke svému hospodářskému, politickému a vojenskému významu povinnost „aktivně se podílet na utváření světového řádu“. Německá armáda by se měla silněji než dosud podílet na mírových misích OSN a na rozdíl od minulosti by v nich měla přebírat i vedoucí úlohu. Bílá kniha také předpokládá, že Německo převezme větší zodpovědnost v rámci Severoatlantické aliance a zasadí se o posílení jejího evropského pilíře.” A cituji dále: “Nový strategický plán německé armády také počítá s tím, že by se jejími členy mohli stát i cizinci. To by mělo pomoci k personálnímu posílení německých ozbrojených sil, které nyní mají zhruba 167 tisíc vojáků, což je o 3000 méně než stanovený cíl. Cílový počet se přitom má od příštího roku zvýšit o dalších 7000 vojáků.”

A zakrátko na to, v květnu 2017, tzn. ve stejné době, kdy bylo v Bruselu slavnostně otevřeno nové sídlo NATO, kterého se v rámci summitu NATO zúčastnil i nový americký prezident D. Trump, Merkelová přišla ještě s jinou zprávou – “Německá kancléřka v neděli řekla, že Evropa musí najít vlastní cestu, protože USA a Británie už nejsou spolehlivými partnery.

A už jen připomínám, že schválení Globální strategie EU, zpráva o roli Německa v rámci prosazování světového řádu, schválení německé “Bílé knihy” i prohlášení Merkelové, že Evropa už nemůže spoléhat na Spojené státy a Británii  – to vše jsou události, naplno související s Brexitem.

A druhou důležitou událostí po Brexitu a “puči” v Turecku byly prezidentské volby v USA v listopadu 2016. A ty měly být nejen o odstavování vlivu neoconů (globalizace pod taktovkou USA a jejich Pax Americana), ale i o pokračování odstavování vlivu USA v Evropě, a jak už jsem výše předeslala – především o odstavování vojenského vlivu. A zásadní postavou v tom měl být D. Trump (tedy nikoliv kandidátka neoconů, H.Clintonová).

A jedno z prohlášení, které D. Trump hned v lednu 2017, tzn. za dva měsíce po svém zvolení, pronesl, bylo, že NATO je zastaralé . O pár týdnů později svůj výrok sice změnil, přitom ale nešetřil prohlášeními, že členské země NATO musí platit více. A to můžeme číst také tak, že pokud členské země nebudou mít na odvody do NATO, tak ať se brání samy.  Takže pointa obou jeho výroků je v podstatě stejná a není o ničem jiném, než o rozdělení NATO na americkou a evropskou část.

Rok 2017 pokračoval především děním v Sýrii – zásadním místem k odepisování USA, protože právě tam se hraje o to, jestli si USA udrží vliv na Blízkém Východě, tzn.přístup k blízkovýchodním uhlíkům, se kterými stojí i padá americký dolar. A připomeňme, že jde ropu a plyn které mají říkat “pane” Íránu (a tím Číně) a nikoliv Izraeli a jeho spojenectví se Saúdskou Arábií (a tím USA). A že v zájmech Globalistů (což neznamená, že nikoliv i v ruských zájmech!) právě proto je odepisování Izraele (a Saúdské Arábie), zatímco Írán (a jeho spojenci Sýrie a Rusko) má jejich podporu.

A v tomto boji, který by se dal shrnout do slov “Izrael vs. Írán”, vyhrávají Globalisté a Rusko, zatímco neoconi se svými globalistickými plány končí. A právě v té tolik strategické Sýrii končí nejen jako oficiální americká armáda (tzv. americká koalice proti ISIL), ale i jako neoficiální armáda (neocony vytvořený ISIL),což potvrzovaly zprávy z konce března o osvobození východní Gúty.  .

Zdechající kobyla kope – ale šlo útokem trojkoalice v Sýrii opravdu jen o kopání zdechající kobyly?

Kromě jihu Sýrie, kde stále má (měla?) svou baštu Al-kaida i ISIL a kde nově oba tyto spolky bombarduje irácká armáda, která se přidala (!) na stranu Ruska a Íránu, což znamená, že neoconi v této oblasti zcela skončili, byla Sýrie už koncem března v podstatě zcela osvobozená a B. Asad jako jediný blízkovýchodní vůdce se v boji s neocony stal vítězem. Optikou této porážky neoconů se k chemickému “útoku” v Dúmě a následnému “útoku” trojkoalice v Sýrii přímo nabízí rčení o zdechající kobyle, která kope. Ale kdo připustí, že za chemickým i vojenským “útokem” v Sýrii může být ještě zcela jiný scénář, tzv. “vyšší scénář”, ten možná změní názor. A po delší odbočce nyní zpět k mému pohledu, že akce “Skripal-novičok-vyhoštění ruských diplomatů-chemický “útok” v Sýrii a vojenský “útok” v Sýrii”, že celá ta akce nebyla o ničem jiném, než o rozdělení NATO na jeho americkou a evropskou část, přesněji o ukončení amerického vlivu v Evropě i ve vojenské rovině.

Loutková vláda Velké Británie nahrála na smeč Trumpovi i Putinovi – rukou společnou nyní mohou Evropu zbavit vojenského vlivu USA

A touto optikou se na T.May a její akci “Skripal-novičok-ruští diplomaté” a na následnou reakci D. Trumpa a V.Putina lze dívat ještě tak, že britská loutková vláda, představovaná šašky T. May a B. Johnsonem, vyvolala akci, na kterou D. Trump i V. Putin mohli reagovat přesně tak, jak ve vzájemné spolupráci divadlem v Sýrii oba předvedli. Výsledkem celého vojenského “útoku” je totiž nejen to, že Syřanům díky velmi moudrému přístupu Ruska, které Syřany nechalo, aby si tento souboj vybojovali sami, navíc starými ruskými/sovětskými zbraněmi, což mělo ten efekt, že Syřane okamžitě vyšli do ulic a slavili svůj (!) úspěch.

Ale mělo to také ten efekt, že Trump teď má všechny karty na své straně jak na světové “neoconské/podpindosnické” půdě, tak na domácí “neoconské/pindosnické” půdě: důkazy ke kauze “novičok” stále nejsou (ač už jich Británie přinesla asi osm a žádný zatím neprošel a podle všeho v této kauze hraje proti Británii Švýcarsko) a i bez toho už Trump nadává, že byl špatně informován o vyhošťování ruských diplomatů, když mu bylo řečeno, že každá země jich vyhostila 60, ale nebylo mu řečeno, že počet 60 je teprve souhrnem všech jinde vyhoštěných ruských diplomatů (nemluvě o tom, že Trump hned po vyhoštění řekl, že Rusko své diplomaty může do USA vrátit, jen je má nahradit jinými).

Pokud jde o chemický “útok” v Sýrii, zodpovědnost za důkazy, že za tím skutečně stál B. Asad, Trump přenechal na T. May a na E. Macronovi (loutce Velké Británie a neoconů). A připomeňme, že na Macrona má Trump spadeno už od summitu NATO 2017, kde se Macron vůči Trumpovi zachoval jako “mistr světa”

na což mu Trump vzápětí odpověděl při návštěvě Francie u příležitosti výročí Bastily, když si jej povodil jako pejska na obojku – video. A k chemickému “útoku” v Sýrii stejně jako u Skripala a novičoku, kde švýcarská (Globalisté) zpráva zatím ani náhodou nenahrává Británii, bude i tady zajímavé sledovat, co na to OSN, která už dříve žádala vyšetření a jejíž experti OPCW v Dúmě právě odebrali vzorky k potvrzení či vyloučení chemického útoku a tedy jak se k tomu vyjádří Holandsko (Globalisté).

Pokud je můj předpoklad, že účelem všech popisovaných akcí, ve kterých britské loutky svou akcí jen nahrály potřebné reakci Tumpa, jejímž výsledkem má být rozdělení NATO, pak závěry švýcarských i holabndských chemických šetření povedou k tomu, že Británie a Francie utrpí velké fiasko, zatímco Rusko z nich vyjde jako vítěz před světem a D. Trump jako vítěz nad neocony a podpindosníky.

Proč se Francie útoku v Sýrii zúčastnila a proč se Německo nezúčastnilo

Teď se konečně vrátím k pointě článku – k tomu, že zpráva o tom, že 25. května před rokem bylo slavnostně otevřeno nové sídlo NATO, ve mě evokovala myšlenku, že tedy konečně dochází i na rozdělení NATO. Po akci “novičok” mě ta myšlenka napadla jako naprosto první, ale pořád jsem čekala na jakýž- takýž důkaz, že tomu opravdu tak je. Když došlo k chemickému “útoku” v Sýrii, to mi pořád ještě zapadalo, průšvih ovšem nastal po informacích, že vojenský “útok” v Sýrii provede trojkoalice – tzn. USA, Británie a Francie! To pro můj pohled bylo velmi špatné – Francie? Vždyť to nemá logiku, protože logiku má pouze společný útok USA a Británie, tzn.atlantické strany světa, po kterém se Evropa (Merkelová i Macron) budou od atlantické části NATO distancovat a proces rozdělení NATO tím bude nastartován, ale s účastí Francie tohle vůbec neladilo !

Ale jak čas plynul, přicházely zprávy které mi můj pohled jednak potvrzovaly. Ta naprosto první byla, že Putin ještě 13.dubna večer před útokem v Sýrii telefonicky hovořil s Macronem a dle mého se mu snažil vysvětlit, že není ve “vyšších zájmech”, aby se Francie akce zúčastnila. Hned za pár dnů, 16.dubna, V. Pjakin ve svém pořadu sdělil, že Macron se zachoval jako debil a že účastí na vojenské akci v Sýrii si nad sebou podepsal ortel. 19. dubna už si asi Macron uvědomoval, že jeho rozhodnutí nebylo správné a na svém tweeteru uvedl, že Německo by se také zúčastnilo, ale že jeho ústava neumožňuje, aby kancléřka takové rozhodnutí přijala bez schválení vlády a tedy aby mohla jednat ve zrychleném režimu (a když si uvědomíme tu souvislost, že T. May musela na domácí půdě dlouze vysvětlovat, proč rozhodla bez schválení parlamentu – video , čímž má na domácí půdě problém, a že stejné výtky se dočkal i D. Trump od amerických senátorů za to, že obešel schválení Kongresem, čímž má na domácí půdě výhodu ve smyslu “Chtěli jste útok,dostali jste útok a komu se nelíbí, s tím se rozloučím”), tak je to od Macrona velmi chabé vysvětlení.

Útok trojkolice v Sýrii byl porušením mezinárodního práva

Ale zcela zásadní zpráva, která mi potvrzuje, že právě probíhá proces rozdělování NATO s tím, že jeho evropská část spadne pod vliv Německa (a bude tvořit základ Jednotné evropské armády), přišla až teď, 21. dubna. A ta je z Německa o tom, že útok trojkoalice v Sýrii byl porušením mezinárodního práva! ,v českém překladu zde. Jestli to je či není i oficiální postoj Merkelové, o tom můžeme jen spekulovat, co ale je jisté je, že Merkelová se 27. dubna sejde s Trumpem, kde má projednávat nejen nevýhodnost amerických sankcí proti Rusku, ale i záležitosti, které USA a Německo rozdělují: “Německá kancléřka Angela Merkelová chce na schůzce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem zdůraznit význam transatlantického spojenectví, je to podle ní poklad, o který je třeba pečovat. V debatě se ale nechce vyhýbat ani otázkám, které obě země rozdělují.”

A po zprávě z německého tisku o tom, že útok trojkoalice v Sýrii byl porušením mezinárodního práva, se přímo nabízí myšlenka, že jednou z otázek, které USA a Německo rozdělují, jsou akce NATO pod vedením USA. A vzhledem k tomu, že Německo se akce v Sýrii navíc ani nezúčastnilo, to může být schůdný odrazový můstek, aby Merkelová spustila kritiku NATO a s ní i odtržení od vojenského vlivu USA v Evropě, tzn. proces rozdělení NATO, ze kterého možná v USA nakonec zůstane jen pobočka.  

Odepisování sionistů – odepisování USA a s nimi Izraele ve službách neoconů

Když si k tomu přidám, že ve světle probíhajících událostí Trump seřval americkou zástupkyni v OSN N. Halyovou (ač přesnější je izraelskou zástupkyni,viz i video)  za to, že nové antiruské sankce oznámila v televizi, aniž on by je schválil a že útokem na íránskou základnu v Sýrii 9.dubna si Izrael potvrdil, že stejně jako po akci o dva měsíce dříve, tzn. v únoru, kdy provedl největší útok za posledních 36 let, se za něj nikdo nepostavil, je půda vším připravena k tomu, aby na Blízkém východě skončila dominance USA – tzn. po převedení Turecka na ruskou stranu skončil i vliv ISIL, ale v neposlední řadě i vliv Saúdské Arábie a v souhrnu vliv Izraele, hlavní pobočky USA na Blízkém východě.

N.Haleyová, zástupkyně USA (?) v OSN

A tím jsou v souhrnu odstraněny hlavní překážky, které byly v odstraňování vlivu NATO pro projekt Eurasie největším nebezpečím. Tady ještě musím připomenout, že neoconi chtějí v Sýrii americkou oficiální armádu (tzv. koalici proti ISIL) i neoficiální armádu (Spojenými státy vytvořený ISIL) nahradit Saúdskou Arábií. Ale vzhledem k tomu, že stařičký saúdský král nedávno vážil cestu až do Ruska, aby se setkal s Putinem (a byla to první návštěva Saúdské Arábie v Rusku) a vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie s Ruskem spolupracuje i přes OPEC a společně utvářejí ceny ropy, která díky tomu stoupá , tak myslím, že to od neoconů je už jen opravdu zoufalá a marná snaha.

Shrnutí

Za akcemi “novičok-vyhoštění ruských diplomatů-chemický “útok” v Sýrii-vojenský “útok” v Sýrii” vidím jeden společný účel – oddělení Evropy od amerického vlivu ve vojenské rovině, což dílem společným zařídili Trump a Putin poté, co jim britské loutky nahrály na smeč. A kde jinde by to bylo možné sehrát lépe, než v Sýrii a kdy jindy, než za “5 minut 12”, tzn. než v Sýrii bude od neoconů vymalováno. A dále -kdy jindy, než poté, co v listopadu 2016 ve volbách zvítězil D. Trump, se ještě čekalo, jestli v těch ruských zvítězil V. Putin. A jakmile bylo rozhodnuto už v prvním kole 18. března a druhé kolo 8.dubna se již konat nemuselo a kauza “novičok” ze 4. března opětovnému zvolení Putina nejenže nezabránila, ale naopak ještě prospěla, byl tento tah neoconů následným děním v Sýrii doveden do podoby, že se zcela obrátil proti nim.

Že současně je rozjetý i plán ekonomické likvidace USA, o tom jsou antiruské sankce a americká cla a o tom až v jiném článku. Ale k tomuto už jen tolik, že všechny ty podpindosnické (proneoconské) státní elity, to znamená i české, které se k Británii solidárně přidaly a odsouhlasily jak vyhošťování diplomatů, tak divadelní vojenskou akci v Sýrii (a v případě Česka nesmíme zapomenout na vydání Nikulina do USA na přání P. Ryana, který vzápětí na to oznámil, že v politice končí, protože ďáblovi – Trumpovi dále nechce sloužit ), by měly velmi pozorně sledovat příští osud nejen T. May a B. Johnsona, ale především osud E. Macrona (který má i bez současného přešlapu v Sýrii a celkově vůči Trumpovi už nahnuto stávkami a demonstracemi na domácí půdě).

A zatímco ty dvě britské loutky alespoň posloužily určitému zájmu (plánu), E. Macron a všichni, kteří volání Británie následovali, pouze předvedli, že nepochopili vůbec nic a že pro “vyšší plány” jsou do budoucna nežádoucí! A politický hlupák Babiš pod taktovkou Zemana alespoň změnil názor, zatímco ti, kteří akci v Sýrii i nadále schvalují, se brzy dočkají tvrdého probuzení poté, co právě velmi neuspěli v prověrce postojů. Přičemž v tomto případě to s postoji bylo velmi jednoduché – místo té prospěchářské solidarity s cizí vládou totiž stačilo zcela obyčejné naslouchání hlasu svědomí (ale to už je jen taková vsuvka, protože současní “proami” korytáři stejně nepochopí, o čem je řeč, protože ti žádné svědomí nemají).

Sama jsem zvědavá, jak se dění bude dále vyvíjet, prozatím mi ale z akcí loutek Británie a z reakcí globálních hráčů Trumpa a Putina vychází, že účelem je vymanění Evropy z amerického vlivu především ve vojenské rovině, přičemž je současně rozjetý i ekonomický pád USA/konec hegemonie dolaru-petrodolaru. Aneb – politika izolace USA, pod názvem “America the first” a uplatňovaná D. Trumpem, přináší zcela konkrétní výsledky.

-Pozorovatelka- 23.04.2018

Vážení čtenáři, pokud se Vám líbí naše práce, naše články, videa, analýzy a pravidelné páteční pořady na SVCS, zvažte prosím i závěrem tohoto měsíce jakýkoliv finanční příspěvek na podporu a zachování provozu našeho serveru na naší obvyklé darovací stránce zde. Každá částka nám pomáhá, protože my nemáme za sebou nikoho než jenom vás, naše čtenáře. Předem Vám děkujeme, stejně tak jako děkujeme všem, kteří nám tento měsíc již přispěli. Společně tvoříme rodinu a Vy jste její součástí.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
nexen
Návštěvník
nexen

Rusko je teď v silné pozici: Dobrodružná válečnická politika Západu vedeného USA donutila Rusko k posílení obranyschopnosti Sýrie dodáním raketového systému S-300; tyto rakety jsou prý již na cestě. To se velmi nelíbí Izraeli, jenž se tím přirozeně cítí být ohrožen, přestože tento krok Ruska není namířen proti němu. Situace nápadně připomíná krizi z roku 1962, kdy rakety směřovaly na Kubu, a VVP by nyní mohl získat významné ústupky od Západu, podobně jako kdysi Chruščov od Kennedyho. Ústupky by se mohly týkat vyhlášených hospodářských sankcí, politiky obkličování Ruska základnami NATO a samozřejmě by musely zahrnovat i záruky pro Sýrii. Kdyby se takto podařilo zchladit horké hlavy usilující o permanentní konfrontaci a obnovit váhu mezinárodního práva, bylo by to výhrou nejen pro Rusko a Blízký východ, ale pro celý svět.

Neznama
Návštěvník
Neznama

http://www.infovojna.sk/article/investicni-firma-manzela-theresy-may-se-napakovala-na-bombardovani-syrie

… Premiérka rozhodla bombardovat Sýrii – dokonce aniž by to projednala s parlamentem – za plného vědomí, že se investiční firma jejího manžela na zabíjení v důsledku výsledného krveprolití napakuje.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Tyranie Washingtonu (z interview P.C.R. Pro Herland Report
Kdyby se Rusko a Čína spojily v navzájem spolupracující ekonomický celek, od Evropy a USA oddělený, zaznamenalo by Rusko na Východě nesmírný růst moci, zatímco pro moc západní by to představovalo totální kolaps. Bylo by to cosi jako světová revoluce a byla by to též poslední věc, po které by toužily západní banky, jejichž hlavní funkcí je expandovat západní finanční hegemonii do celého světa.
Washington dnes dává vůdcům států kupy peněz. Nikde v Evropě neexistují nezávislé vlády, Washington je všechny vlastní. Když Tony Blair opouštěl úřad, činila jeho finanční hodnota 50 milionů liber. Odkud myslíte, že je získal? Což vysvětluje, proč západní vůdci podřizují zájmy svých zemí zájmům Washingtonu. Oni všichni umožnili Washingtonu vést jeho války a oni všichni jsou též odpovědni za vlnu uprchlíků, zaplavující dnes Evropu. Je to důsledek chybného kroku Merkelové a francouzského prezidenta, chyba Španělů, Italů a fakticky všech Evropanů, kteří Americe vést tyto války umožnili. Poskytli firmu – jinak by to byla „americká agrese“, ale takto je to „koalice ochotných“.
http://www.novarepublika.cz/2018/04/tyranie-washingtonu-z-interview-pcr-pro.html

Proxima Centauri Orion
Návštěvník
Proxima Centauri Orion

Všem čtenářům přeji: až se budete v noci dívat na hvězdy ať se odtamtud na vás dívá tato Pozorovatelka – ona je ve vší skromnosti nic menší, než vesmírem. Prostě typická česká !@?.x#$ł”! Horší než být opicován, pardon očipován. Tak bylo dobře na těchto stránkach v době kdy byla rozhádaná s VK, protože tu neotravovali její mikro-makro-vesmírné články.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Každý zvědavý hledač Pravdy ji hledá jinde…. někdo v Syndicatu, nekdo ve Vesmíru, já v Přirozeném….
A kde ji hledáte Vy, za předpokladu, že “Proxima Centauri Orion” není jenom pohádka…???
Napište o tom Článek! Diskuse je otevřená, a mnozí v ní nacházejí inspiraci pro další svoje pátrání 😉

M.C.
Návštěvník
M.C.

Mě otravují spíše výžblepty bez informační hodnoty.

Neznama
Návštěvník
Neznama

POZOROVATELKO MYSLIM ZE MA PRAVDU
Trump neopusti Evropu ekonomicky (a tedy bude chtit podepsat smlouvu o vazalstvi ITIP), jen vojensky ( ale pozor vyzbrojit nasi armadu starym šrotem bude jiste jeho ukol! A tedy mozna pozve Zemana do Bileho baraku ):
Ze Sýrie náhradní bojiště velmocí nebude, Trump ji už přenechal Rusku. Trump má jiné plány, je zaměřen na Evropu, chce ji od Ruska a Číny hospodářsky izolovat. Proto vyhlašuje stále nějaké sankce a jako důvod použije, cokoliv se naskytne, třeba pokus o otrávení Skripala. Trump se nechce ve světě moc rozbíhat do mnoha akcí. Výsledkem má být nejspíš izolace Ruska, aby se mohla lépe vést hospodářská válka a ovládnout Američany evropský trh. Zbavit Rusy tohoto monopolu a donutit evropské státy kupovat dražší americký plyn a ropu. ..
Babiš a Stropnický vědí, kdo je tady pánem (asi mysli USA), Zeman jako by to nechápal. Jestli to opravdu nechápe, nebo to předstírá, to nevím. Babiš ovšem následně otočil kvůli komunistům, které potřebuje, aby podpořili jeho vládu. Paní Černochová se zabývá zbytečnými věcmi, myslí si, že žije ve státě, který je svobodný a může si dělat, co chce. To už dávno není a vláda to dobře ví. .. říká konzervativní spisovatel Vlastimil Podracký.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Trump-je-s-Putinem-domluven-Uzasne-lziva-protiruska-propaganda-Goebbels-stejnym-zpusobem-stval-proti-Zidum-Babis-je-v-tezke-situaci-Konzervativni-spisovatel-hovori-533143

Pro ty co se raduji ze USA krachnou jen pripomenu: pokud USA krachne tak tento krach ovlivni negativne globalne i Evropu, Čínu, RF a dalsi), kdo vi jak to postihne i nas, krome zdrazeni zbozi. Mozna krachne u nas nekde jen zapadni banka a jedeme jako v r 2008- propousteni z prace a diky malym platum spadneme zase do chudoby.
Ale na zapade jsou vybusni imigranti, takze tam vypukne obcanska valka ( i bez ucasti USA takze NATO uz netreba v EU). Mozna ze predvoj teroristu sme videli v Praze a premyslejte na ci vyssi pokyny je nechala policie behat v kamerove Praze ( kazda ulice i tranvaj ma kamery a policie je neschopna zjistit kde ji tlupa rvacu viditelně jine pleti a s chovanim vojaku vystoupila a prochazela ulice bud do soukromeho bytu nebo hotelu) Nekdo psal ze se mohli ukryt na neci ambasade- i to je mozne. Pro policii bude ted problem vysvetlit proc zatkli vazene hosty s imunitou neziskovky. Kdo ale dal pokyn nechat je utec? Mozna PELIKAN, STROPNICKY, ..?

Tak to me hlava nebere.., , 23.04.2018 22:34:12
Proboha v hlavnim meste a v centru, lidi krici, zbihaji se, evidentne telefonuji urcite ne babicce.. a nic..
vedle je pry i radnice PRAHA, hl.mesto a ma jak ochranku 24hodin denne, tak kamery na radnici a tato ochranka vidi i namesti s rvackou a nezavola policii ani sanitku a nebezi na pomoc obcanovi ktery mu plati jeho mzdu.
Co kdyby se strilelo..
tak tam sejmou stovku lidi behem te doby.. a potom si klidne odjedou a kde nic tu nic.. ach jo..
Tuhy by mel vysvetlovat ale nakonec dostane od ministra pochvalu (ze nezasahli a nechali malem ujet gang grazlu s vojenskym vycvikem. Obcanka mozna bude mit peklo ze jim volala a prekazila odjezd)
(Co tak kdyby to bylo naopak : 7 bilych Cechu mlatili jednoho navstevnika jine pleti – jiste by priletela i URNA se samopaly jako na neboheho osameleho Ratha bez vojenskeho treninku.. zakrok na letisti me prekvapil prijeli az po 30minutach a bez URNY, zakuklencu a s zenskou. Tech se nebali a tedy mohli byt domluveni s policii na odjezdu)

Jaký je rozdíl mezi, , 25.04.2018 6:25:42
teroristickým útokem se skleněným nožem nebo tímto úmyslně vyprovokovaným brutálním činem. Ano oni sem přijeli vyprovokovat nějaký konflikt a je otázka kdo je sem poslal, za jakým účelem. Na jaké ambassi se skrývali z neděle na podělí. Jak to že cizinecká policie nezareagovala hned v okamžiku kdy jí došlo jak přihlášení tak odhlášení z toho hotelu těchto “turistů”
Proč nikdo nehlídkoval na letišti co, s fotografií v ruce.
Proč máme jako jediní ve střední Evropě na letišti kamerový systém s rozpoznáváním obličejů, proč tam nebyly zadány tyto fotografie je otázka jak pro GIPS tak pro BIS.
Reagovat
teď mohou tzv. investigativní novináři zjišťovat, proč, , 23.04.2018 22:10:56
tihle zmrdi došli až na letiště..
moc nevěřím tomu, že tu nebyl pokyn z vyšších míst, nechat tu sebranku odletět (opustit ČR ).
pokud by se to potvrdilo, policejní prezident by měl na hodinu skončit spolu s těmi, kteří ty zmrdy chtěli nechat odletět.
jak říkám, náhody toto typu neexistují.
ve městě, kde jsou stovky kamer a šmírování lidí, stovky policajtů včetně těch městských je měli mít za katrem už 2 hodiny po útoku !!
Reagovat
Občané Nizozemska ? :-)), , 23.04.2018 21:19:05
Od kdy mají Nizozemci tmavou pleť ???
Mě se jeví jako žoldáci IS ty výrazy ksichtů a způsob bušení do číšníka tomu nasvědčují.
Je opravdu nechutné, že na ně musela upozornit žena na letišti, to vám udělalo jistě čáru přes rozpočet, že se jim nepodařilo pláchnout.
= NA POLICII NESPOLEHEJTE

Johny
Návštěvník
Johny

Pre tých, ktorí si myslia, že Irán produkuje akurát nerastné suroviny, zemný plyn a p. by možno poodokryla skutočnosť informácia, že Irán je napríklad piaty na svete čo sa týka výskumu a použitia nanotechnológií. Aké poradie v tomto rebríčku má asi Česko či Slovensko?

Josef
Návštěvník
Josef

Číšníka zmasakrovalo 7 uprchlíků z Íránu do Holandska, t.č. s holandskými pasy.

Jejich jména: Sanferino, P. Janssen, Bijan Kazemi, Naoufel Sebbane, Pejman Kazemi, Arash Nahvi, Armin Nahvi.
https://www.instagram.com/p/Bh40Z6vnjdZ/?taken-by=arminnahvi

https://echo24.cz/a/SJnkb/kdo-jsou-brutalni-utocnici-nizozemska-media-uz-zverejnila-jmena-i-socialni-profily

tomax
Návštěvník
tomax

Hlavně humánně, po vzoru humanitárního bombardování V. Havla. Humanitou bych ty kjuky přímo zahrnul, já je tak miluju.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Rusové ve středozemním moří nacvičují střelbu na daleké cíle….. prý příprava na Trumanna ???.. http://tass.com/defense/1001497

pzv
Návštěvník
pzv

Z technického hľadiska by bolo potopenie amerických lietadlových lodí v Stredozemnom mori ekologický prúser, pretože tieto lode sú poháňané jadrovým reaktorom, takže by sme tu mali na pár desaťročí pod hladinou takú malú Fukušimu… Keď nič iné, tak rybársky priemysel v stredozemnom mori by skrachoval.

zero
Návštěvník
zero

Na druhou stranu by možná začalo prosperovat radioaktivní lázeňství, po vzoru Jáchymova.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Lázně Jáchymov vlastní zloděj Zdeněk Zemek, ukradl 4 miliardy z banky IPB. Konfiskovat, dřív než lázně střelí obchodníkům ze Saúdské Arábie.

tomax
Návštěvník
tomax

Obnovení stavu rybí populace by nebylo vůbec špatné, nejen ve Středozemním moři, ale ve všech světových oceánech, patrně pod nějakou záminkou.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

tana
“AntiSione, s mnohým souhlasím, jen s těmi vládnoucími Židy ve Francii mám problém. …. A tato politika Francie zároveň ničí tamní židovskou komunitu – prozatím “chudé Židy”, jako tu babču na sídlišti, děti ve škole, nebo nakupující
v košer krámě. Ale přeskočení k bohatým je jen dílem času.”

To je buhužel velice zkreslený obraz, který zcela cíleně vytváří židovská
propaganda, jako že jsou Židé ve Francii ohroženi a podobně. Jsou to židovské
mocenské kruhy, které nejenže ovládají Francii, ale i všechny evropské státy, a
jsou to právě tyto kruhy, které především prostřednictvím zednářstva
zamořují už po celá dlouhá desetiletí Evropu muslimskými imigranty. Tento
záměr má za cíl zničení posledních zbytků křesťanské Evropy a bastardizaci evropských národů! Proto mezinárodní mocenské sionistické Židovstvo zaplavuje Evropu imigranty, má to být poslední velký úder proti křesťanství a evropským národním státům! V této studii, kterou jsem zde už několikrát doporučoval je jasně doloženo jak židovsko-zednářské kruhy už po desetiletí (není to ani náhodou záležitost posledních tří let!) zamořují jednotlivé státy převážně muslimskými imigranty:
Johannes Rothkranz; KDO SKUTEČNĚ ŘÍDÍ ISLÁM?
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Kdo_skutecne_ridi_islam.pdf

pzv
Návštěvník
pzv

Dva pohľady:
—–
Radikálny islam ako žoldnier Sionizmu. Johannes Rothkranz: Kdo skutečně řídí islám? (1998). Recenzia knihy

Krátka knižka (cca 40 strán textu) popisuje, ako Židia infiltrovali mohamedánske náboženstvo s cieľom využiť ho ako nástroj na zničenie Židmi nenávideného kresťanstva.

https://diskuter.wordpress.com/2018/01/26/radikalny-islam-ako-zoldnier-sionizmu-johannes-rothkranz-kdo-skutecne-ridi-islam-1998-recenzia-knihy/
—-
Širší kontext, kedy Židia využívajú islam ako menšie zlo na odpútanie pozornosti od svojej existencie

Židé a muslimové kooperují proti bílým
http://www.white-media.info/zide_a_muslimove_kooperuji_proti_bilym.html

Autor článku udáva 4 dôvody, prečo židia majú tendenciu pomáhať a podporovať moslimov na území kde žijú, na úkor väčšinovej populácie:

1) židia a moslimovia sú si prekvapivo geneticky blízki

2) židia po dlhú históriu dokázali nájsť spôsoby spolupráce s moslimami, dokonca aj v podmienkach, keď moslimovia prišli na územie ako dobyvatelia. Dokonca aj v takýchto podmienkach sa radšej spájali s moslimami proti miestnym kresťanom, než by sa spojili s kresťanmi proti moslimom

3) židia sú paranoidní a majú pocit, že okolitá kresťanská spoločnosť ich chce zlikvidovať. Preto všemožne podporujú etnickú rôznorodosť a “multikultúrnu toleranciu” v miestach, kde žijú, aby tak roztrieštili prípadnú nevraživosť okolia na viac cieľov

4) marxistická a neomarxistická ideológia, pochádzajúca z židovských kruhov, ktorej jedným z cieľov v rámci snáh o ovládnutia sveta je rozbitie etnickej jednoliatosti cieľovej krajiny. Aby oslabili národné cítenie, snažia sa do krajiny naťahať čo najviac cudzorodých elementov.

Článok nie je dlhý, oplatí sa prečítať celý, toto skrátenie môže byť trochu skresľujúce.

—-
A zaujímavá môže byť ešte táto štúdia Petra Bakalára, ktorá sa venuje detailne sociologickej analýze židovskej mentality a okrem iného sa venuje aj témam antisemizmu a židovských stratégií boja proti nemu:

Tabu v sociálních vědách – Petr Bakalář
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Tabu_v_socialnich_vedach-Petr_Bakalar.pdf

V kapitole venovanej antisemitizmu je zaujímavé tvrdenie, že Židia v skutočnosti potrebujú istú mieru antisemitizmu na udržanie súdržnosti svojej vlastnej komunity (aby sa členovia cítili ohrození a poslúchali vrchných rabínov). Pokiaľ v krajine neexistuje antisemitské nebezpečenstvo, tak sa umelo vytvára buď skresľovaním štatistík alebo v horšom prípade priamo importom nejakého potenciálneho ohrozenia (samozrejme s vierou, že ho rabíni budú schopní kontrolovať tak, aby im neprerástlo cez hlavu)


Takže tri zdroje, tri názory, pričom pravdu môžu mať všetky tri.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Islám vytvořili Židé jako svůj nástroj k zničení křesťanství a dobytí
světa!
P. Curzio Nitoglia; ODKUD POCHÁZÍ ISLÁM?
http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Odkud_pochazi_islam.pdf

tomax
Návštěvník
tomax

Křesťanství taky “vytvořili” Ž/židé, jako svůj nástroj ke zničení pohanství…
Takže co z toho plyne…?
Like onion?

Jaris
Návštěvník
Jaris

Krestanstvi nevytvorili zidi, ale Jezis Kristus, ktery zidy kritizoval. Jezis Kristus byl podle Bible syn Boha a byl pouze v zidovske rodine vychovan. Zidi krestnstvi infiltrovali a znicili, jelikoz bylo jejich uhlavnim nepritelem, a nahradili atheismem.

.lak
Návštěvník
.lak

Zjevně v tom spiknutí spolčených mohou mít potěšení.
https://www.youtube.com/watch?v=c3WjrQCwoVI
Americká židovská filantropka sorošova typu sázek na krize bussines s investicemi?

tana
Návštěvník
tana

V Německu Židovská obec nedoporučuje svým členům nosit jarmulky na veřejnosti.
Čím dál tím víc mám dojem, že ve Francii už nevládne nikdo.
A vládnou-li židozednáři, tak rozhodně ne z území Francie /leda tak z nějaké uzavřené odlehlé oblasti v Alpách/.

Iva
Návštěvník
Iva

Přesně.
Naprosto dle hesla – my se přizpůsobíme návštěvě, ne ona nám.
A souhlasím – nevládne nikdo, protože ti, co jsou ve vrcholných strukturách a vládách nejsou vládnutí schopni, nechápou to a ničemu nerozumí, jsou to průměrní až těžce podprůměrní lidé, kteří bez vodění za ruku někým v pozadí neřeknou ani dobrý den, a jelikož páníček má svých starostí dost a navíc mnoho těch procesů mu vyhovuje nebo je přímo součástí jeho plánů a totéž platí i o novém páníčkovi GP, nechávají to prostě zatím být …

M.C.
Návštěvník
M.C.

Ve švýcarských Alpách.