Tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA...

Tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který prý roste po vstříknutí vakcinačního roztoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky! Slovenský server přinesl šokující snímky pořízené laboratorním mikroskopem, které zachycují růst parazita a marný boj fagocytů proti jeho rozvoji! Dokáže někdo tento objev replikovat a ověřit? Lékař snímky posoudil a z některých je opravdu zděšen, zachycují totiž obrazy odpovídající destrukci červených krvinek! Pokud tohle kromě mikrovlnky umí i vakcína, tak je to doslova genocida za bílého dne!

Tým neznámých lékařů ze slovenské Detvy prohlašuje, že vakcína Pfizer obsahuje RNA šablonu na vývoj syntetického parazita, který prý roste po vstříknutí vakcinačního roztoku do lidského těla a de facto požírá červené krvinky! Slovenský server přinesl šokující snímky pořízené laboratorním mikroskopem, které zachycují růst parazita a marný boj fagocytů proti jeho rozvoji! Dokáže někdo tento objev replikovat a ověřit? Lékař snímky posoudil a z některých je opravdu zděšen, zachycují totiž obrazy odpovídající destrukci červených krvinek! Pokud tohle kromě mikrovlnky umí i vakcína, tak je to doslova genocida za bílého dne!

Slovenský alternativní server Qanon.sk včera v neděli přinesl naprosto šokující a výbušný článek [1], který doslova otřásl celou naší redakcí. Podle článku skupina slovenských lékařů z Detvy provedla pokus, kdy pod mikroskopem smíchala blíže neurčenou šarži vakcíny Pfizer Comirnaty 500 s lidskou krví. Následně prý sledovali, jak se vakcína ve vztahu k lidské krvi začne chovat. Vakcína prý nejprve rozbije určitý objem červených krvinek a začne z nich vysávat hemoglobin. V tomto extrahovaném hemoglobinu se nachází fagocyty, tedy poslední linie imunitní obrany člověka.

Jenže po několika chvílích se za pomoci hemoglobinu a vakcíny začne před zraky lékařů pod mikroskopem odehrávat naprostý horor. Zřejmě šablona mRNA začne kódovat tělo syntetického parazita, podle nálezu lékařů z Detvy prý jde o grafenového parazita, který dorůstá opravdu pozoruhodné délky. Server Qanon.sk z pochopitelných důvodů neuvádí jména lékařů z Detvy, protože by to asi byl konec jejich kariéry, ovšem naše redakce k tomuto musí zaujmout opatrný, ale otevřený postoj.

Vakcína Pfizer. Ilustrační foto

Především na snímcích a v samotném článku chybí některé dodatečné informace, jako např. číslo šarže vakcíny, snímek lahvičky, obrazová dokumentace aplikování vakcíny do krevního vzorku, chybí i video záběry, které by validovaly a podpořily zjištěné závěry a uváděná tvrzení. Na Aeronetu pravidelně přinášíme články o vakcínách a jejích složení, přinesli jsme i články o morgellonech [2], o grafenu [3], hlísticích [4] a podobných organických i syntetických parazitech, ale pokaždé jsme článek zdrojovali odkazy na vědecké studie, případně jsme zavěsili natočená videa samotných pokusů.

Článek na Qanon je rovněž zdrojovaný, ale bohužel ne exaktně v té oblasti, která pro takový článek je klíčová, tedy zdrojem videa zachycujícím samotný experiment, anebo alespoň fotografiemi zachycujícími exaktně jednotlivé kroky a fáze experimentu. Na straně druhé ale nelze tyto informace šmahem odmítnout jako hoax, a proto jsme článek a fotografie předali našemu kolegovi, lékaři.

Vybuchlé a roztrhané červené krvinky jako po vystavení mikrovlnnému ohřevu, ionizujícímu záření, radiaci anebo viru Ebola či Marburg. Lékař zhodnotil fotografie a je v šoku

Podle jeho názoru je těžké posoudit, jestli fotografie zachycují reakci krve s vakcínou, anebo reakci krve na mikrovlnný ohřev, protože minimálně dva obrázky (č. 5 a 6) v článku podle jeho názoru zachycují explodované a roztrhané červené krvinky a koagulovaný hemoglobin.  Něco takového je podle našeho kolegy možné vidět u tkání vystavených mikrovlnnému záření, enormnímu vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli či silnému ionizujícímu záření.

V článku se uvádí, že parazit de facto vysává červené krvinky, čili rozbíjí jejich obaly. Toto tvrzení je podle našeho lékaře nejvýbušnější a je nezbytné ho okamžitě potvrdit, natočit na video pod mikroskopem, potvrdit tuto tezi, protože jinak se jedná o nebezpečné tvrzení, které by v lékařské obci opravdu mohlo vyvolat paniku. Rozbíjení a praskání krevních buněk se projevuje u radiační nemoci, objevuje se i u osob trpících leukémií, tam ovšem dochází podle lékaře k poruše krvinek geneticky poruchou krvetvorby, ne v důsledku přítomnosti parazita.

Bill Gates a jeho nepochopitelný škleb při prezentaci vakcín pro Afriku

Napadání červených krvinek je známé pouze u dvou virů, jedním je Ebola a druhým je virus Marburg. Oba viry způsobují hemoragické horečky a krvácení. Rozpad krevních buněk je k vidění i u obětí nervově-paralytických látek, např. Sarin nebo látka VX, kdy červené krvinky v reakci na toxin praskají a pod mikroskopem se objevují podobné obrazy jako na několika snímcích z článku Qanon.sk. Náš kolega lékař proto vyzývá, aby lékaři z oboru hematologie provedli replikaci pokusu a vše zdokumentovali, nejlépe na video, včetně zjištění šarže vakcíny.

Lékaři z Detvy by měli svůj pokus lépe zdokumentovat, protože předkládaná tvrzení úplně mění situaci a jsou extrémně výbušná. Dosud v USA i v Evropě na alternativě, s odkazy na vědecké studie, se operuje s teorií, že grafen je ve vakcínách jako iritátor pro vyprovokování imunitního systému a pro zajištění magnetizace lidského těla. Pro to existují i opěrné vědecké studie. Ovšem tvrzení, že vakcíny mají ve svých mRNA šablonách nebo v roztoku zakódovaného syntetického parazita, to je naprostá bomba, pokud se to ovšem podaří zdokladovat. Buď tedy odkazem na studii, anebo dobře zdokumentovaným pokusem v laboratoři.

Pokud nějaká jiná laboratoř nezávisle poznatky pokusu ověří, potom to bude znamenat, že čelíme enslaverizaci (zotročení) celé lidské rasy s cílem jejího ovládání

Dovolíme si proto slovenský článek ocitovat úplně celý, a to bez jakéhokoliv našeho stanoviska k jeho obsahu, protože k tomu zatím chybí ve studii předložené a zachycené důkazy, které by jednoznačně potvrdily výroky v popiscích u obrázků. Přeložili jsme však text do češtiny, a to bez jakýchkoliv úprav. Naše redakce se k tvrzením v článku staví rezervovaně, protože chybí takové zásadní podklady a údaje o laboratorním pokusu, jako především je informace o šarži Pfizeru, se kterou bylo v pokusu pracováno, a chybí i obrazový materiál zachycující samotný postup při pokusu.

Albert Bourla, ředitel Pfizeru

Přesto však uváděná tvrzení jsou natolik výbušná, že pokud by to měla být vážně pravda a beze zbytku, potom jsme svědky de facto válečného útoku na 5. prioritě na úrovni exopolitiky s cílem naší enslaverizace, tedy zotročení, protože tyto syntetické parazitické struktury se budou snažit ovládnout lidský mozek a lidské myšlení, tedy ovládnout neuronovou síť mozku. Potom by to znamenalo, že proto vlády tak tlačí na proočkování všech a všeho, dokonce i psů a dalších zvířat, aby všechny potenciálně a někomu nebezpečné osoby či zvířata šlo prostě hromadně ovládat, moderovat, uklidňovat a přinejhorším prostě vypnout na místě tak, že jedinci zkolabují jako otočením knoflíku, přímo na místě. Níže přinášíme zmíněný slovenský článek.

Tým lékařů z Detvy analyzoval v této práci vakcíny od firmy Pfizer používané na Slovensku do srpna 2021

Jako lékaři jsme se ještě nesetkali s takovou arogancí k lidskému životu a ignoraci Božích zákonů, jak sami uvidíte v předkládané studii. Už předem žádáme všechny příslušné orgány na Slovensku a také v zahraničí, aby takovou analýzu provedly ve svých vědeckých ústavech a informovaly veřejnost. Pro posouzení naší práce stačí klasický mikroskop, kapka krve a kapka vakcíny. Nespotřebované vakcíny se v očkovacích centrech běžně svého času vyhazovaly do odpadu.

Na obr. č. 1 níže je nátěr vakcíny na sklíčku. Vakcína při 150-násobném zvětšení obsahovala pouze viditelné kuličky vakcinačního gelu a nebyly patrné žádné jiné partikule. Byla to úplně mrtvá tekutina. Bez jakéhokoliv potenciálu.

Na obr. 2 níže je fotografie, kde se 30 min. po přidání 3 kapek slin a jedné kapky vakcíny začaly tvořit vločky oxidu grafenu. Vzorek nevykazoval téměř žádnou další aktivitu.

obr. 3 Situace se dramaticky začne měnit po smíchání kapky krve a vakcíny, na obrázku níže. Grafen – jeho dvourozměrné partikule jsou ostřejší o desítky řádů jako břitva – poškodí, doslova rozřežou erytrocyty a začnou z nich (červených krvinek) extrahovat hemoglobin. Dochází k postupnému zmasakrování červených krvinek, které se slepí – ztratí potenciál nosit kyslík a vytvářejí sraženiny. Postupně ztrácejí aktivitu a ve značné míře odumírají. Ke grafenu a jeho toxických účincích viz. odkazy.

obr. 4 Na obrázku níže je vidět detail jedné bubliny vakcinačního gelu, kde se vlevo nacházejí zničené erytrocyty, uprostřed se vznáší hemoglobin a vpravo je ohraničený okraj bubliny.

obr. 5. a 6 V tomto extrahovaném hemoglobinu, na dvou spojených obrázcích níže, se postupně během pár minut začne vytvářet něco na první pohled velmi podobného lidskému mozku a neuronům – grafenová síť. V bílých strukturách si všimněte něčeho, co se velmi podobá na vajíčka. Jsou to makrofágy – poslední linie obrany organismu, postupně rostly a zvětšovaly se.

Obr. 7 a 8 Na těchto spojených obrázcích níže vidíme narůstající hrotovou strukturu. Ta se svým růstem zapíchne do tkáně. Jsou to grafenové mnohotvary, na kterých se v tkáních přidržují spike proteiny, tj. toxické proteiny způsobující těžkou otravu organismu. Jejich produkce začne až vstupem očkovacích látek mRNA do lidské buňky. V našem pokusu se množily v bílých krvinkách.

obr. 9 Tento obrázek níže byl pro nás šokem. Cca. po 90 minutách se začal v čirém roztoku vytvářet takovýto parazit. Cca. do hodiny byl kompletně zformován. Jeho růstový potenciál je obrovský. Dobře si všimněte těch vláken, která vycházejí z těla parazita. Rychlost jejich růstu je enormní. Může to být i několik cm za hodinu. Parazit dokáže z roztoku nasávat ke svým strukturám červené krvinky. Ty se po přichycení na tato vlákna začnou smršťovat a měnit na střapaté erytrocyty, viz. další obr. 10.

obr. 10 To je jasná známka působení parazita. Na obrázku níže parazit doslova vysává červené krvinky. Všimněte si krvinky bez krevního barviva. V těle parazita byl uložen hemoglobin. Tam se dostane přes ty vlákna. Tento parazit je uměle vytvořený z grafenu.

Grafenový krystal – mnohotvárně se chová obdobně jako feritin. Dokáže na sebe navázat několik miliard atomů železa, které učiní daný krystal i např. elektromagneticky senzitivním. Z části fabrikovaných spike proteinů se koexistencí na grafenových deskách stanou magnetoproteíny, které v sobě obsahují feritin, ve kterém je cca 5000 atomů železa. Spike magneto proteiny putují celým tělem a např. v mozku dokáží na základě radiového signálu ovládat nervové buňky a procesy v mozku. (viz studie v linku).

V mikroskopu je krásně vidět, jak parazit nasává z roztoku červené krvinky, vysaje hemoglobin a jak rychle rostou jeho výběžky. Je třeba si uvědomit, že toto celé jsme pozorovali na podložním sklíčku. Tyto procesy musí za optimálních podmínek v lidském těle probíhat řádově rychleji než na sklíčku s omezeným prostorem, mrtvými červenými krvinkami a nízkou teplotou Tento parazit se nenachází ve vakcíně v aktivním stavu. Vytvoří se až v organismu do několika desítek minut na základě vnesené informace z vakcíny (pozn. redakce AEN: informace z mRNA šablony?).

obr. 11 Krásný obrázek parazita po zahřátí na obrázku níže – po odplavení hemoglobinu a odstoupení mrtvých červených krvinek.

Závěr – shrnutí. Celá tato vakcína je určena na totální ovládnutí a zničení naší civilizace. Fašistickým (pozn. slovenským) Zákonem o hospodářské mobilizaci chtějí satanisté okrást oslabené a vylekané občany o majetek. Satanisté touží připravit lidi o všechno. Upozorňujeme starosty a primátory, ať se nedají zneužít na takové satanistické orgie. Jako lékaři jsme se dosud ve své praxi nesetkali s takovou arogancí moci, ignorancí lidského života a proti-člověčenství projektovaného látkou, jakou je vakcína proti covidu.

Vyzýváme kompetentní, aby okamžitě zveřejnili patologické nálezy občanů zemřelých po očkováních na covid. Nejhorší nálezy jsou u těch, kteří měli dříve protilátky proti covidu. Naši patologové říkají, že s takovým svinstvem se dosud nesetkali. To, jak jsou prorostlé orgány těchto zemřelých, je hrozné …

V Detve 29.8.2021 na věčnou paměť našich předků, kteří se za naši svobodu se zbraní v ruce povstali proti fašistické sebrance.

Zdroje a citace:

Toxicita nanočástic z rodiny grafenu: obecný přehled původu a mechanismů

Detekce oxidu grafenu ve vakcíně společnosti Pfizer – BioNTech COVID-19, zdroj 2

Biohazard Potential of Graphene Quantum Dots

Zkoumání toxických účinků grafenových nanopórů na buňky rakoviny plic a biologické tkáně

MAGNETO PROTEIN: GENETIC ENGINEERING FOR BRAIN REGULATION AND MANAGEMENT

Geneticky upravený “MAGNETO” PROTEIN OVLÁDÁ MOZEK A CHOVÁNÍ

Geneticky upravený protein “Magneto” dálkově ovládá mozek a chování

Toxicita a transformace oxidu grafenu a redukovaného oxidu grafenu v bakteriálních biofilmech

MAGNETOGENETIKA SPOLUFINANCOVANÁ DARPA

Falešné vzpomínky implantované do mozku spících myší

Magnetoprotein

Mikropláty grafenu vstupují do buněk spontánním průnikem membránou

Grafén ve vodném prostředí: adsorpce, disperze, toxicita a transformace

Poznání hemotoxicity grafenových nanomateriálů prostřednictvím jejich interakcí s krevními proteiny a buňkami

Anizotropie a proudové řízení magnetizace v heterostrukturách SrRuO3/SrTiO3 pro spinové memristory

Zdroj: QAnon.sk [5]. Přeloženo ze slovenštiny.

Z výše uvedeného citovaného článku a laboratorního nálezu je možné odvodit mnoho poznatků, bohužel zatím jen ve spekulativní rovině, protože mnohé tyto poznatky již známe z jiných zdrojů, a nejsou pro nás nijak překvapující a ani nové, ovšem mechanika výroby parazita z vakcíny, tedy evidentně z její mRNA šablony, je naprosto šokující tvrzení, které opravdu musí být někým potvrzeno, replikováno, protože to by znamenalo de facto válečný stav.

Grafenová invaze na ovládnutí lidstva?

Na základě těchto poznatků by bylo možné potom spatřovat očkovací kampaně jako genocidu nás ze strany někoho, kdo disponuje technologií syntetických parazitů z grafenu. A tyto grafenové kompozity s animací, protože o živosti nemůže být ani řeči u grafenu, potom půjde dopravovat do lidského mozku. Syntetický kompozit se prostě bude moci do mozku sám přesunout. A protože už víme, že Ivermectin rozkládá a oxiduje grafen, tak to vlastně do sebe zapadá, proč nepřítel tak moc usiluje o zákaz Ivermectinu všude, kde to jde. V lékárnách, v nemocnicích, v online obchodech.

Agentura pro vojenský pokročilý výzkum americké armády – DARPA

Grafenové konstrukce a animované nano-skelety byly součástí programů americké vojenské výzkumné organizace DARPA a když si začnete vše skládat dohromady, vyjde vám děsivý obraz de facto invaze. Studenti policejní školy v Sokolově na konci školního roku popadali na zem jako stisknutím knoflíku. Přinesli jsme o tom články [6][7][8]. Nikdo nic nevyšetřil, ticho po pěšině.

A když si to spojíme s tímto článkem ze Slovenska, najednou se to doslova samo nabízí, jako dokonalá skládačka. Naše redakce tímto vyzývá soukromé a nezávislé laboratoře, aby slovenský laboratorní pokus zopakovaly a veřejně publikovaly dokumentaci, snímky a videa. Jakým způsobem reaguje (nejen) vakcína Pfizer po vstříknutí pod kůži s lidskou krví by na vlastní oči chtěli vidět určitě všichni lidé, aby si mohli udělat vlastní informovaný souhlas o tom, co vlastně vakcína v krvi začne provádět.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
pavel
Návštěvník
pavel

dobrý den víte kde sehnat ten ivermectin, či chloroqin, děkuji

pepek
Návštěvník
pepek

řetí věcí je hydrogel. Hydrogel je ve skutečnosti vynález DARPY, Agentury ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty. Tohle je něco jako taková sci-fi skupina z ministerstva obrany USA. Jsou výrobci různých fantastických vynálezů. Jeden z nich je hydrogel. Na YouTubu si můžete vyhledat Profusa, což je jedna ze společností, pak DARPA, hydrogel… najdete krátké klipy, kde tento hydrogel popisují. Hydrogel je nanotechnologie, mikroskopičtí roboti. A tito malí roboti… vím, že to zní šíleně, i pro mě, ale je to možné. Tito malí roboti se mohou rozložit, znovu složit a spojit se k vytvoření různých věcí. Tento hydrogel je ve skutečnosti nanotechnologií… je to něco robotického, něco s umělou inteligencí, má to schopnost se napojit na umělou inteligenci. To znamená, že ten hydrogel bude schopen získávat informace z našich těl, shromažďovat je, a napojit se na váš chytrý telefon, napojit se na internet a nějaké jiné chytré zařízení. Jakmile se tohle stane, bude to vaší součástí už nepřetržitě. https://otevrisvoumysl.cz/dr-carrie-madej-transhumanismus-vakcina-na-covid-19-a-clovek-2-0/?fbclid=IwAR2Zycg0jHpwjFgPUptGz0OooyKXVtUUkP8VvQ7zHO6fTFf2okC-QggR_UM

Zbrojovák
Návštěvník
Zbrojovák

Zkoušejí toho víc. Nelze v tomto případě sázet jen na jednoho koně.

Bynk
Návštěvník
Bynk

To my pripomína Akty X prvý celovečerný film, do tela ludí malo byt vstreknuté sérum údajne na obranu no v skutočnosti na genetickú premenu ludí na mimozmeštanov a následne ovládnute sveta. toto je niečo velmi podobné, myslím že na tom spolu z ufoncami pracovali celé desatročia….

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Vakcíny mají způsobovat prionová onemocnění, tj. spongiformní encefalopatii, což jsou např. onemocnění: “Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJD) Onemocnění CNS u lidí. Existuje také tzv. nová varianta CJD, která je velmi podobná BSE skotu. Mezidruhový přenos mezi skotem (BSE) a člověkem (CJD) však zatím nebyl prokázán.
Gertsmanův-Strausslerův-Schenkerův syndrom
Kuru
Fatální familiární insomnie (FFI) ”
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transmisivn%C3%AD_spongiformn%C3%AD_encefalopatie

Toto obsahuje žaloba u Haagského soudu, kterou mimo jiné podala adv. kanc. Weis & Partners. z Bratislavy. Jejich blogy jsou tady: https://akw.sk/blog/

Cílem prionových onemocnění, která způsobuje s-protein ve vakcínách, což je zřejmě onen “parazit” na fotkách, není ovládnutí lidstva, ale jeho usmrcení. Vzhledem k tomu, že s-protein z očkovaných se šíří i na ostatní, je možné, že tato prionová onemocnění jsou nakažlivá, tedy transmisivní, a že tedy onemocní i neočkovaní.

Prionová onemocnění jsou neléčítelná, smrt nastává od několika měsíců do několika let. Mají dlouhou inkubační dobu.

Celé je to pečlivě připravené. Například je evidentně obecně známo, že přibude “demencí”, už o tom píšou na hovínkách https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/lidi-s-demenci-vyrazne-pribude-do-roku-2030-o-40-procent-40371040#utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu.

Celé je to záměrná genocida. Doufám, že se aspoň pár lidí vzbudí, covid 19 je biologická zbraň . Už o tom píšu od Číny, tam to lidé vědí, jen u nás nic. Kdo nechytí covid, toho dostane očkování. Vědí to v celé Asii, Kim odmítl všechny vakcíny, lidé se léčí bylinami (Právenka latnatá), ivermektinem, chlorochinem, vědí to v Indii, v Japonsku https://cz24.news/japonsko-treti-smrt-po-podani-covid-vakciny-moderna-premier-yoshihide-suga-oznamil-svou-rezignaci/ atd. Už jen fakt, že v injekcích je nosičem pro S-protein základ určený pro chemoterapii rakoviny, hovoří za vše. Kdo má základy organické chemie, alespoň základní zdravotní vzdělání a sleduje výzkumy, ten dojde ke stejným závěrům, když si shrne všechna známá fakta. Pan VK pořád nadává nám lidem, že jsme tupí, ale sám není o moc netupější.
Info o procesu v Haagu si můžete přečíst tady https://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/judr-weis-o-mezinarodnim-trestnim-soudu-v-haagu.html
Rozhovor s JUDr. Weisem je tady https://www.infovojna.sk/prehravac/dopoludnie-na-infovojne-s-adrianom-1882021/?m=1

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Vakcíny mají způsobovat prionová onemocnění, tj. spongiformní encefalopatii, což jsou např. onemocnění: “Creutzfeldt-Jakobova nemoc (CJD) Onemocnění CNS u lidí. Existuje také tzv. nová varianta CJD, která je velmi podobná BSE skotu. Mezidruhový přenos mezi skotem (BSE) a člověkem (CJD) však zatím nebyl prokázán.
Gertsmanův-Strausslerův-Schenkerův syndrom
Kuru
Fatální familiární insomnie (FFI) ”
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transmisivn%C3%AD_spongiformn%C3%AD_encefalopatie

Toto obsahuje žaloba u Haagského soudu, kterou mimo jiné podala adv. kanc. Weiss a spol. z Bratislavy.

Cílem prionových onemocnění, která způsobuje s-protein ve vakcínách, což je zřejmě onen “parazit” na fotkách, není ovládnutí lidstva, ale jeho usmrcení. Vzhledem k tomu, že s-protein z očkovaných se šíří i na ostatní, je možné, že tato prionová onemocnění jsou nakažlivá, tedy transmisivní, a že tedy onemocní i neočkovaní.

Prionová onemocnění jsou neléčítelná, smrt nastává od několika měsíců do několika let. Mají dlouhou inkubační dobu.

Celé je to pečlivě připravené. Například je evidentně obecně známo, že přibude “demencí”, už o tom píšou na hovínkách https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/lidi-s-demenci-vyrazne-pribude-do-roku-2030-o-40-procent-40371040#utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu.

Celé je to záměrná genocida. Doufám, že se aspoň pár lidí vzbudí, covid 19 je biologická zbraň . Už o tom píšu od Číny, tam to lidé vědí, jen u nás nic. Kdo nechytí covid, toho dostane očkování. Vědí to v celé Asii, Kim odmítl všechny vakcíny, lidé se léčí bylinami (Právenka latnatá), ivermektinem, chlorochinem, vědí to v Indii, v Japonsku https://cz24.news/japonsko-treti-smrt-po-podani-covid-vakciny-moderna-premier-yoshihide-suga-oznamil-svou-rezignaci/ atd. Už jen fakt, že v injekcích je nosičem pro S-protein základ určený pro chemoterapii rakoviny, hovoří za vše. Kdo má základy organické chemie, alespoň základní zdravotní vzdělání a sleduje výzkumy, ten dojde ke stejným závěrům, když si shrne všechna známá fakta. Pan VK pořád nadává nám lidem, že jsme tupí, ale sám není o moc netupější.

angel
Návštěvník
angel

Pavlíno , proč si oslovení ,, tupí ,, vztahujete na sebe ?

proč sem chodíte , když zde nacházíte tupost ? a ještě to napíšete dvakrát …

abyste mohla v příspěvcích exhibovat ?

… a nejste sama , kdo se sem nacpe do diskuse aby urážel tvůrce článku …

ten, kdo přijde na návštěvu a před hosty uráží hostitele , takový návštěvník je prase !

vosa
Návštěvník
vosa

angel co má gel stojí zahovno zameť si před vlastním prahem

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Kdybyste četl pozorněji, zjistil byste, že jsem vložila příspěvek podruhé jen proto, že mi vypršel čas pro vložení tří důležitých odkazů na JUDr. Weise, nikoliv proto, že bych chtěla “exhibovat”. Nikoho jsem neurazila. Fakt, že pan VK nadává lidem, že jsou tupí v každém pořadu, je pravda a pokud vás uráží pravda, pak vám není pomoci. Mně to vadí, protože se domnívám, že ve veřejném vysílání je nutné dodržovat jakýsi kodex slušnosti. To není nic k uražení. Jsem člověk jako ostatní a tak je logické, že toto vztahuji i na sebe. Jinak vám děkuji za Vaši urážku, že jsem prase. Nápodobně.

IKO
Návštěvník
IKO

Pozor i na vakcínu na chřipku. ČR jí má letos nakoupit údajně snad 4 milióny kusů. Divné. Loni chřipka nebyla a letos ví dopředu, že bude? Buďte ostražití před jehlami.

eno
Návštěvník
eno
Grahlnter
Návštěvník
Grahlnter

Zase bych to neviděl tak černé uz se pracuje i na studii o protilatkach, světlo na konci tunelu, tady bude co nevidět! Jen je treba ještě chvíli vydržet 😉🙂

CZkotas
Návštěvník
CZkotas
Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Výše protilátek bude stanovena na nesmyslnou hodnotu, to je snad jasné od žida.

999
Návštěvník
999

Správně na to jde diskutující “Bioelectronics” a získává můj dík. V diskusi pod článkem z 11. srpna 2021 uvedl/a toto: … No a pokud není Ivermectin v lékárně, je zde v tom článku kouzelná věta:
„pelyněk (tj. pelyňku ročního (Artemisia annua) je nutno louhovat ve vlažné vodě“. Pouze extrahování za nízkých teplot vede k izolaci účinné antimalarické sloučeniny!
https://www.prirodovedci.cz/biolog/clanky/nobelova-cena-za-boj-s-parazity
No a ten si každý může doma zasadit do květináče (pokud zakáží prodej jeho extraktu):
https://www.semena.cz/pelynek/1656-pelynek-rocni-artemisia-annua-semena-pelynku-002-g.html
Konec citace. …………….
Pokud by se tedy nakonec ukázalo, že Ivermectin je super-koncentrát macerátu z pelyňku (nebo něčeho obdobného), který byl zbaven hořčin (při ochutnání přípravku Ivermectina, který se používá v Karibiku, je skoro bez chuti), a třeba doplněn o zásadotvorné minerály jako vápník; případně o zinek. No to by bylo vtipné… Také by to odpovídalo tomu, co už zde bylo mnou uvedeno jednou v diskusi, že Ivermectin musí být z něčeho levného. Je to laciný lék, vstupní položky jsou tedy velmi levné, ne?

Tradičně na parazity pomáhají hořké byliny jako ořešák. Zeptejte se Dědka kořenáře – https://www.dedekkorenar.cz/
Je dobré být exaktní a fandit vědě a technice (Vodnář), ale byliny a potraviny mají sílu také velkou, ostatně je to zmíněno i v Bibli/bibli. Bůh také řekl: “Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm…….” Takže spíše sázím, že Ivermectin je koncentrát z byliny nebo bylin běžného typu, než že to někdo zesyntetizoval na počítači a v laboratoři z aminokyselin, sacharidů, dehtu, ropy, kýho výra z čeho… To samé proběhlo u CHININU, citace: “První úspěšná formální syntéza chininu se podařila roku 1944 R. B. Woodwardovi a W. E. Doeringovi a později byly nalezeny další a efektivnější cesty syntézy, ale žádná nebyla výhodnější než izolace z přírodních zdrojů.” https://cs.wikipedia.org/wiki/Chinin
Na mě to neplatí, ty jejich zašmodrchance a lži, nemám zájem se nechat zlikvidovat. Šedí (Greys/Grays) nesnášejí blbce! Budou to kosit, když se lidé nechají…

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Absint obsahuje taky pelyněk a to pontický a pravý.

Marcela
Návštěvník
Marcela

Pelyněk roční – naprostý souhlas, skvělé antiparazitikum, rovněž tak pelyněk pravý (Artemisia absinthium) a dále ambrózie peruánská, topol balzámový, semínka černuchy seté… Ve vzduchu poletují letadly nasypaná nanovlákna s duhovými odlesky – nejspíš v nich bude spousta parazitů, ale příroda má větší sílu než všechny tyhle ubohé laboratorní paskvily dohromady. Ať žijou bylinky z Amazonie a další přírodní zázraky:-)

okno
Návštěvník
okno

Hodně lidí říká,že Ti co v sobě mají tu šmakuládu,tak strašně smrdí.Dnes jsem mluvil s jedním týpkem v práci a smrdělo mu z huby,že jsem málem hodil tyčku.Má v sobě už dva fajzry.Mnohokrát před tím než měl šmakuládu jsem s ním mluvil a bylo to s ním vpoho.Už asi vnitřně hnije.

kacíř
Návštěvník
kacíř

Já v přítomnosti očkovaného dostanu rýmu a začnu kýchat. Tak jestli nevylučují i virus samotný, jelikož jsem kovid prodělal, tak asi imunitní reakce.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Souhlas, poslední týden pokaždé když jdu nakoupit mám chvilkovou rýmu a psikam. Supermarkety nacpany očkovanýma.

Bary
Návštěvník
Bary

Ano, mám podobnou zkušenost ze svého okolí. Zajímalo by mě, co je příčinou toho odéru, netušíte někdo? 🙁

Allis
Návštěvník
Allis

Vcera v Praze 1 – jela jsem tak pres 2 km po ulicich, kde bylo hodne nebo dost lidi a take jsem to par krat citila.. mam hodne citlivy nos… nejhorsi je, ze i z rodiny prislusnik je tak citit – 2x ˇfajz ´ .. nejdriv jsem si myslela, ze ma on nejaky problem, ale ted kdyz vice lidi to stejne citi a ja masledne jeste na ulici.. je to jasne :((

Barel
Návštěvník
Barel

Podle mě je to tím, že se tělo snaží intenzivně detoxikovat, jedy se dostávají z těla ven kůží a ústy, kdo někdy půstoval, dobře zná takový acetonový zápach nebo bílý povlak na jazyku. Já byl koncem července v sámošce, před mnou u pokladny decentní starší paní, ale smrad jak z bezdomovce, neuvěřitelný. Sice jsem se snažil držet odstup, ale moc nebylo kde… tak mě napadlo – že by shedding? No, a teď to chytneš 🙂 Druhý den horečka 38, bolení hlavy, zvracení, průjem, totálně nefunkční žaludek. Tak si říkám – hmm, trefa. Třetí den už pohoda., akorát slabost. Tak uvažuju o tom testu na protilátky, pokud tam budou, aspoň vím, komu poděkovat 🙂

angel
Návštěvník
angel

mám podobnou zkušenost , sice bez průjmů, jen stále tápu proč ten pocit na zvracení …

léčba : Paralen – nic lepšího jsem doma neměla , hodně citronu a vody , pobyt na slunci a následné vypocení všech těch sraček ven … pak to bylo lepší

a koupila jsem si ten křen , strouhaný a nakládaný , je skvělý …ale pozor aby nebyl konservován disiřičitanem draselným , hledejte kde to konservují pasterisací , a není drahý !

https://www.jahodarnabrozany.cz/pasty-a-pomazanky/domaci-strouhany-kren/