Turecko se musí institucionálně změnit v chalífát, aby mohla proběhnout islamizace Evropy....

Turecko se musí institucionálně změnit v chalífát, aby mohla proběhnout islamizace Evropy. Erdogan v roli vykonavatele globalistické doktríny CDR. Brusel stále nepochopil, že končí!

Turecko se musí institucionálně změnit v chalífát, aby mohla proběhnout islamizace Evropy. Erdogan v roli vykonavatele globalistické doktríny CDR. Brusel stále nepochopil, že končí!

V posledních dnech se nám v redakci schází dotazy, abychom se vyjádřili k situaci napjatých vztahů mezi Tureckem a Holandskem. Celé to začalo tím, že Holandsko zakázalo vstup do země několika předním politikům Erdoganovy Strany spravedlnosti a rozvoje, kteří měli mít v Holandsku sérii shromáždění před tureckými občany, kteří žijí a pracují v Holandsku. V zemi je přes půl milionu Turků a mají obvykle dvojí občanství, takže mohou volit jak v holandských, tak i tureckých volbách. Erdogan usiluje v Turecku o změnu ústavy v referendu, která by mohutně posílila jeho pravomoci, především ve vztahu k možnosti odvolávat soudce a dosazovat místo nich své lidi. Nově chce Erdogdan zavést i povinnou výuku islámu na sekulárních školách, dosud je povinná pouze na školách financovaných náboženskými obcemi. Prezident by měl nově právo vysílat turecká vojska do zahraničí na neomezeně dlouhou dobu a přímo velet operacím armády, dosud to není možné, protože velení operací dosud drží turecký generální štáb.

Demonstrace v Istanbulu před holandským konzulátem.

Holandsko má z těchto kroků obavy, posilování Erdogana se setkává v Bruselu se silným znepokojením, takže Amsterdam neumožnil tureckým politikům přistát s letadlem. Ankara začala ječet jako smyslů zbavená, od Erdogana létají výhrůžky a skupiny mladíků vtrhly na holandský konzulát v Istanbulu a vyměnily na střeše holandskou vlajku za tureckou. Incident byl zachycen na video, turecký mladík stojí na střeše a vykřikuje Alláhu Akbar, viz. video na začátku článku. Evropská unie prakticky jednotně odmítá posilování pravomocí prezidenta Erdogana, protože jeho kroky prý míří proti evropským hodnotám a tradicím demokratické společnosti. Je důležité si uvědomit, že Holandsko není první, které je v roztržce s Ankarou.

Turecko se vymklo kontrole EU i NATO

Už několik měsíců panuje zlá krev mezi Berlínem a tureckou vládou. Důvod je ten samý jako v Holandsku. Německo nepovoluje tureckým politikům propagační shromáždění na podporu ústavních změn v Turecku. Ankara tak vnímá tyto kroky jako fašismus a Erdogan zdůrazňuje, že Turecko si půjde svojí cestou, už méně nahlas říká, že to bude cesta islámu jako státního systému v Turecku. Země je na počátku konce sekulárního státu Ataturkova modelu, pod vedením Erdogana se země vrací de facto k modelu Osmanské říše, minimálně k modelu stejného mocenského uchopení politiky, armády a soudů. Pro členské země NATO je to šok. Islámská země uvnitř v NATO nikdy nebyla na pořadu dne, s tím nikdo nepočítal.

Turecká armáda má téměř 700,000 mužů v aktivní službě.

Turecko má v NATO po USA druhou největší armádu. Odpor bruselské dvouhlavé saně (jedna hlava centrála EU, druhá hlava centrála NATO) je motivován obavami členských zemí NATO z toho, že spolu s oslabováním role USA v NATO a po loňském zpackaném puči amerických jestřábů v Turecku, kdy se pokusili sesadit Erdogana vojenským pučem, aby zamezili sbližování Ankary s Moskvou, vznikají velmi vážné obavy ohledně budoucí vojenské síly v alianci. Turecko totiž přestalo poslouchat Pentagon, to není jako armáda ČR, kterou servilně ministr obrany předá pod velení Bundeswehru, Turecko a jeho armádu řídí jeden muž, ale to je v NATO dovoleno pouze americkému prezidentovi, nikomu jinému. Turecká armáda má téměř 700,000 mužů v aktivní službě a v Evropě a po Rusku (cca. 770,000 mužů v aktivní službě) je to tak druhá nejpočetnější armáda v Evropě. Skutečnost, že se vymkla z podkontroly Pentagonu a Bruselu, je pro generalitu v NATO znepokojivé zjištění.

Globalisté staví projekty… a také si je sami bourají!

Na celý problém turecké úlohy se ale musíme podívat z odstupu a vyšší perspektivy. Plány globalistů s Evropou mají hodně co do činění s reflexí situace na nepovedené a nezdařené globalistické kroky v minulých letech. Celé to začalo už počátkem 90. let, kdy se podařilo globalistům rozbít Sovětský svaz. Američané si dodnes myslí, že je to jejich zásluha, ale to je tak naivní, jako přijít ke stánku se zmrzlinou a myslet si, že když tam budete dlouho stát a dělat smutné oči, že dostanete kornout zadarmo. Dodnes se traduje, že USA uzbrojily Sovětský svaz. Je úsměvné tohle říkat o zemi, ve které v 80. letech zuřila nejhorší vlna nezaměstnanosti od 30. let minulého století a japonský průmysl vytlačoval americký, především americké automobilky. Reaganova koncepce hvězdných válek neuzbrojila SSSR, ale přivedla na buben právě USA, které potřebovaly v té době otevřít nové trhy ve Východní Evropě pro odbyt svého nejlepšího obchodního artiklu, kterým není nic jiného, než “green buck”, americký dolar a dolarový dluh u FEDu.

Vrcholný summit Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana v Rejkjavíku na Islandu v roce 1986. Zde začal a byl dojednán globalistou Gorbačovem pád sovětského impéria.

Skutečným důvodem pádu sovětského impéria byla instalace globalisty do čela SSSR, Michaila Gorbačova. Byl to on, kdo omezil moc sovětské armády, kdo začal stahovat vojska a rakety z Evropy, byl to on, kde v Rejkjavíku na Islandu a v Ženevě ve Švýcarsku přislíbil Ronaldu Reaganovi, že SSSR nebude vojensky bránit politickým změnám ve východních satelitech. Právě proto ve druhé polovině 80. let začal v zemích socialistického bloku proces uvolňování, nasunování západní kultury, časopisů, hudby, oblékání atd. I když většina z toho byla k dostání jen u překupníků z Polska nebo na víkendových burzách po celé republice, ten proces byl nastartován a globalizaci nešlo zastavit. Když si Václav Havel chodil do tehdejší ČSNB pro peníze na devizovém účtu, na který mu ze západu z Německa, Francie a USA posílaly zahraniční neziskové fondy peníze, československý režim mu překvapivě v disponování s těmito penězi, evidentně určenými na podporu rozvracení republiky disentem, nikdy nezakázal nakládat. Už tehdy Moskvu řídili globalisté a ty procesy se přenášely do Prahy, do politbyra ÚV KSČ a níže do partajních struktur.

V jednotě je síla vs. Rozděluj a panuj

Systém perestrojky, chozrasčotu a glasnosti byly globalistickými projekty pomalé destrukce státních elit SSSR, destrukce sovětské ozbrojené moci a posléze i moci politické. Ihned po rozpadu SSSR měli globalisté plán na další rozpad, tentokrát na rozpad samotného oslabeného Ruska (podpora islamistů na Kavkaze, Čečensko, Dagestán a tlačení Madleny Albright na Rusko, aby těmto zemím umožnilo odtržení od Ruska) a na rozpad slovanské Jugoslávie. To první se globalistům nepodařilo, proč se to nepodařilo v 90. letech za Jelcina, to by bylo na jiný článek, ale v Jugoslávii se to povedlo. A prostředkem rozpadu byla válka. Globalisté zde ale použili fintu ala “Casino Royale”, špinavou práci nechali udělat jiným, především státním elitám Srbska, Chorvatska, Bosny atd. Masakr dokončil největší bouchač globalistů, americká armáda. Globalisté se postavili vzápětí do role těch hodných, Daytonská dohoda, rozparcelování Jugoslávie, později vznik samostatného Kosova atd. Z jednotné a stabilní Jugoslávie se stal nestabilní Balkán, který dosud balancuje na hraně nových a nových válek.

Rok 1995, podpis Daytonské dohody o rozdělení a rozpadu Jugoslávie. Dohoda vedla nakonec k druhé válce na Balkáně.

Globalistům šlo všechno podle plánu. Tohle, co jsme dosud popsali, systém rozpadů větších útvarů do menších, to je proces, který se označuje zkratkou CDR (Conquer, Divide and Rule), což znamená dobývej, rozděluj a panuj. Každý toto někdy slyšel, ale ne každý přesně chápe, co to znamená. Musíme si to vysvětlit. Možná si vzpomenete na Svatoplukovy pruty ze Starých pověstí českých. Pokud máte svazek prutů svázaný dohromady (fascia), nedokážete je ohnout, ani zlomit. Pokud svazek rozdělíte, dokážete je ohýbat (korumpovat) a lámat. Globalisté prosazují celkem dva různé koncepty institucionálního řízení. Jedním je proces integrace (fasciální, svazkový systém, např. vznik SSSR, vznik EU, vznik Jugoslávie) a druhým dezintegrace (independentní systém, např. vznik USA odtržením od britského Commonwealthu, který podporovala Francie, vznik Československa odtržením od Rakousko-Uherska, vznik Kosova odtržením od Srbska).

Globalisté rozbíjejí vlastní “servis”, chtějí udělat místo pro nový

Systém CDR je právě jen jiný výraz a označení pro independentní systém institucionálního řízení. Globalisté se po rozbití SSSR a Jugoslávie snažili prosazovat integrační systém globalistické institucionalizace. A proto přišel Kjótský protokol na omezení průmyslové produkce západních zemí s cílem omezit spotřebu planetárních zdrojů Jenže celý projekt skončil fiaskem a Kjóto nikdy vlastně nefungovalo. Celé to zkazil systém emisních povolenek, kdy americké elity nakupovaly od chudých afrických zemí jejich povolenky na emise skleníkových plynů, aby USA nemusely produkci a průmysl nijak omezit. Stejně se zachovalo Rusko a Čína. Kjóto tak skončilo fiaskem a globální oteplování je dnes zdiskreditované téma, zejména s posledními informacemi vědců, že planetu Zemi za několik let čeká nová malá doba ledová [1], protože nás čeká období omezené sluneční aktivity v příštích několika dekádách.

Arabské jaro oznámilo konec fasciálního systému globalizace. Globalisté zatroubili k rozdělování světa.

Globalistům se naopak podařili integrační kroky v Evropě. Vznik EU, vznik Eura a eurozóny. Fasciální řízení ovšem definitivně skončilo s Arabským jarem 2011. Globalisté nejsou s fasciálním systémem spokojeni, protože projekt EU dosáhl svého vrcholu, Evropská unie se stala molochem jako Sovětský svaz a byrokratický aparát EU je ve stejné zoufalé situaci jako kdysi Nejvyšší sovět v SSSR. Všude je nespokojenost s fungováním impéria, přebujelá byrokracie a snahy o odchod z uskupení. Globalisté se tak rozhodli, že opustí systém integračního řízení institucionalizace a vrátí se ke starému dezintegračnímu a snadnějšímu systému CDR. Ten proces začal už v roce 2011 tzv. Arabským jarem.

Kjóto selhalo, globalistický Obama selhal, je proto třeba rozbít EU i USA

Rozbourání arabských diktatur mělo za následek migrační vlnu muslimů, kteří do západní civilizace přinesou chudobu a zajistí snížení spotřeby planetárních zdrojů lépe, než Kjótský protokol a emisní povolenky. Zatímco podvazování produkce se USA mohly bránit nakupováním emisních povolenek od chudých zemi za svůj natisknutý petrodolar, migraci se USA bránit nemohly. Proto globalisté jak v Evropě, tak v USA mohutně podporují migraci a otevřené hranice. Feministky, gayové, LGBT organizace a neziskovky vyráží do ulic a protestují proti Trumpovi, že chce omezovat migraci a zavírat hranice. Tyhle protesty pochází od globalistů, protože cílem nasunování migrantů do USA je ekonomická indukce chudoby. Trump tomu chce zabránit. Globalisté přišli po zvolení Trumpa o kontrolu nad Bílým domem, takže jim nezbývá nic jiného, než opustit fasciální systém řízení a začít prosazovat model CDR. Jelikož nešlo svázat ekonomickou spotřebu USA emisními povolenkami podle Kjóta, globalisté rozhodli o rozpadu USA a budou řídit alespoň Kalifornii. Proto globalisté nyní budou v USA podporovat nepokoje, demonstrace a organizace, které budou podporovat odtržení Kalifornie od USA a postupně dalších “sluníčkových” států.

Gay pride průvod v New Yorku. Jde o biblický odkaz globalistů na Sodomu a Gomoru, kde muži a ženy vycházeli do ulic nazí a obcovali před zraky dětí. Cílem těchto akcí je zničit status tradiční rodiny.

Odtržené země budou snadno ovladatelné zvenčí, platí to zejména pro Velkou Británii, kde se v rámci CDR právě teď rozhoduje o novém referendu Skotska o odtržení od Velké Británie [2], aby se samostatné Skotsko mohlo připojit k projektu Nové Evropy opět skrze fascia systém. Systém CDR používá i Trump, ale v kontra postavení ke globalistům. Nechce globalistické a mutlilaterální smlouvy a velká společenství (fasciální systém), ale chce bilaterální smlouvy (independentní systém) s každou zemí samostatně, protože samostatná země bude flexibilnější a bude snadno ohýbatelná, takže USA si vyjednají lepší smlouvy ve prospěch USA. Zde také dostáváme opět odpověď na otázku, jestli je Trump globalista, nebo není. Z tohoto popisu je myslím patrné, že globalistům vyhovuje ústup USA z pozic v Evropě (ztráta kontroly USA nad Tureckem), ale nevyhovují jim Trumpovy kroky v USA a ani jeho posilování zbrojení. Proto proti němu jedou stále demonstrace v USA, které financují globalistické fondy a neziskovky globalistů.

Turecko bude ventilem, kterým se bude do Evropy pouštět islámský jed

A touto mohutnou obklikou se vracíme zpátky k Turecku. Globalisté potřebují, aby se z Turecka stal chalífát. Ten pomůže posílit a urychlit islamizaci Evropy a pomůže více rozbít fasciální systém v EU. Globalisté tak ničí a rozbíjí vlastní výtvor, protože ho chtějí přebudovat. Země, které se budou účastnit projektu Das neue Europa, budou pokračovat ve fasciálním systému institucionalizace EU do Evropské federace. Odpadlé země EU budou také řízeny, ale zvenčí pomocí systému CDR. Jediný rozdíl bude v tom, že některé země, které jsou dnes neochotnými členy EU, budou v budoucnu naopak ochotnými partnery Číny, Ruska nebo USA. Mocenské vakuum neexistuje, země opouštějící nadnárodní EU spadnou plynule pod vliv některé z národních mocností, které budou mít vliv na národní elity v dané zemi. Ten proces vidíme i v Londýně, kde se poslanci parlamentu snaží zachovat vliv Bruselu na Londýn v bilaterální rovině. Globalisté však okamžitě přechází k modelu CDR a snaží se za trest Velkou Británii (fasciální svazek Commonwealthu) rozbít a poté jednotlivé rozbité kousky ovládat samostatně.

Do Evropy míří muslimská chudoba, ale spolu s ní i kultura a islám. Všehoschopní Arabové jsou připraveni kdykoli vyslyšet volání imáma k nastoupení cesty džihádu.

Turecko bude podle plánu globalistů fungovat jako detašovaný chalífát v Evropě, který jako ventil bude pomalu pouštět plyn islámu do Evropy. Ne rychle, aby se Evropa neudusila, ale pomalu, aby si Evropa na islám zvykla. A ty kroky už vidíme, Německo za zády Evropské unie jedná s Tureckem o přijetí čtvrt milionu migrantů z Turecka v tomto roce a jejich přerozdělení podle nucených kvót mezi členské země [3]. Když globalisté nemohli Evropu donutit k pro-migrační vstřícnosti, tak se globalisté rozhodli, že projekt EU rozbijí a postaví Novou Evropu. Část Evropy bude řízena fasciálně, část independentně. Turecký chalífát je nezbytný k regulaci a nasunování muslimů do EU bez toho, aby v Evropě vznikly revoluce, povstání a nepokoje proti neřízené a příliš prudké migraci. Žába se musí vařit pomalu.

Rusko nemá v této rovnici své zastoupení, i když se říká, že Moskva má vliv na Ankaru. Ten vliv je ovšem zanedbatelný, protože se pouze omezuje na vzájemné obchodní dohody (např. dodávka ruských protiletadlových komplexů S400 Turecku [4] na případný úvěr) a vojenské zájmy obou zemí v Černém moři, v Sýrii a na omezení vlivu NATO na Blízkém východě. Procesy islamizace a zániku sekulárního statusu Ankary jdou ale mimo vliv Ruska a dokonce ho potenciálně a výhledově ohrožují. Turecko však čeká chalífát a v určité chvíli i tuto zemi čeká rozpad (kurdská otázka).

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zarathustra
Návštěvník
zarathustra

Putin Vladimir Vladimirovic
Castokrat ctu zde na AE NEWS a jinde jak je Putin prirovnavan k sachovemu hraci a jak hraje politicke sachy. Ale to je velmi zavadejici na to se da koukat z uplne rozdilnych stran.
Tak jak to teda ten Putin hraje? Je Putin pozirac pesaku nebo jde do boje bez ohledu na ztraty?
Vyhrat se da obema zpusoby. Tak treba Rasid Nezhmetdinov ,to je ten co ucil triky, vsemi sachysty milovaneho Michala Tala.Rasid byl Kazachskej Tatar. Tak tenTal i kdyz mel jen tri prsty na ruce a kouril a chlastal tak porazel tehdy kde koho.Proc? On vetsinou v partii obetoval figuru ci vice figur a potom protihrace porazil. Rasid delal to same ,dodnes Rasidovy partie jsou ty nejneuveritelnejsi obeti vedouci k vyhre.
Tak mel by Putin takto bojovat? To by vypadalo treba jako ze Putin posle svoje nejlepsi divize na jistou porazku, tim zmate protivnika kterej netusi o co jde ztrati pozornost no a potom Putin prijde jen se samopalem a nepritele primo v jeho centru postrili a vyhraje.
Jenze obetovat neznamena pokazde vyhrat. Takovy hrac co vse vrhne hned do utoku muze narazit.
Kdyz se ptali Tala jak to dela ty obeti, tak rekl ze jsou obeti co davaji smysl ,potom obeti co smysl nedavaji a nakonec ze jsou obeti co tvori Michal Tal.
Putin by mohl byt pozirac pesaku. Je to neskutecne nudna hra a trva dlouho. Bojuje se urputne o kazdeho pesacka.Nebot v teto strategii jde o to ze kazdy pesak ktery dojde do osmeho pole je potencionalni kralovna neboli to nejsilnejsi raketove vojsko na svete.
Me to pripomina treba Emanuela Laskera co byl tak strasne dlouho mistrem sveta nebo Michala Botvinika. A i nynejsiho mistra sveta Magnuse Carlsena.Tento Norsky nevychovanec a manekyn co nedokaze udrzet nervy v klidu je neskutecne nudnej s tim jeho poziranim pesaku. Jenze on podle bodovani je zatim nejvyse v historii sachu.Preskocil i Gary Kasparova. Je me lito ukrajince s ruskym obcanstvim Karjakina.Karjakin se stal nejmladsim velmistrem vsech dob. Kdyz hra o mistra sveta mezi nim a Magnusem Carlsonem dosla k partii kde Karjakin vyhral ,tak To Magnus s nervama nevydrzel . Nakonec Karjakin prohral az v nastaveni kde se hralo rychle. To byste museli slyset ty komentare jaka nenavist je proti rusku i dnes v sachovym svete.
Gary Kasparov je jeden z nejlepsich hracu sveta vsech dob. On z nejakeho duvodu nenavidi Putina,zatim jsem nezjistil pricihu teto nenavisti mozna me nekdo pomuze? Proslycha se ze Gary byl take v KGB to by potom mohla byt prosta zavist? Ze Putin to dotahl tak daleko nez Gary. Nebo Putin Garyho odrovnal aby se sam dostal k moci?
Robert Fisher americky zid co se zrekl zidovstvi stejne jako Karl Marx, tak tento genialni hrac sachu prohlasil o Gary Kasparovovi to same co si myslim i ja. Gary Kasparov je genialni sachysta ale jinak je to idiot.Gary posilal zeny od sachovnic do kuchyne.Potom se jednou stalo ze ho Judit Polgarova ta madarka porazila. Tady je videt ze povazovat IQ za dukaz chytrosti je pofiderni a zavadejici.GK ma IQ prez 190. Robert Fisher byl mirne vyssi,nez GK.
Putin ma IQ prez 130 a Trump 150.
V sachu muze nastat situace kdy na sachovnici zbydou jenom kralove.Je to nerozhodne? Kdyz uz vsichni bojovnici jsou mrtvy? Tak se muze stat ze i my budem vsichni mrtvy a v bunkru zbyde jenom Trump a Putin.
Dale v sachu je situace ktere se rika PAT. To znamena ze jeden kral je zahnan do kouta a uz nemuze nikam tahnout ale protivnik ho nezlikvidoval. Ja osobne PAT neuznavam ja si myslim ze toto pravidlo by se melo zmenit.Kdyz dojde k patove situaci tak by mel vyhrat ten ktery toho krale do kouta zahnal.
Je Putin zahnan do kouta? Ale i z toho kouta kdyz vse se zda absolutne prohrane je vychodisko.
Tomu byste mili lidickove ani neuverili jako ja a mnoho jinych prede mnou a pravdepodobne i po me. Richard Reti prohlasoval o sobe ze je Cechoslovak,puvodem madarsky nemec narozen v Pezinku zemren v Praze. On nasel neuveritelne reseni jak se dostat ze smrtelneho nebezpeci. Jeho reseni se dostalo celosvetoveho uznani. Dostal se do nerozhodneho stavu . Ma Putin schopnost jako Reti aby nasel nerozhodny stav? Nebo ma jednat jako Nezhmetdinov poslat na smrt tak strasne moc lidi aby ve finale vyhral partii?
Je dalsi reseni jak se dostat ze situace kdy vse se zda rozhodnuto a zbyva posledni smrtici tah.
Rika se tomu crazy rook neboly blazniva vez. Hrac co je pred jistou smrti najde reseni ,najednou zjisti ze ma vlastne blaznivou vez kterou bude honit protivnikova krale.Kral ji nemuze vzit nebot on vi ze k jistemu vitezstvi mu zbyva jedinej tah a tak se snazi pred tou vezi schovat aby mohl zasadit posledni smrtici uder. Zkousi to vselijak ,zkousi se schovat za svoje radce -biskupi strelce za svoje rytire na konich.Jenze ta vez vsechno prorazi jako tank a kral se nikdy neschova a musi kapitulovat a prijmout remizu. Ten kral je jako globalisti a ta vez jsme my obycejni lide.
Tak vidite mili spoluobcane hovorit o Putinovi jako o sachystovi to ma mnoho odstinu,
hodne pohody vam vsem

M.C.
Návštěvník
M.C.

Když už to bereme podle teorie šachu, tak bych po 17 letech pozorování Putinova chování, jednání a politických tahů řekl, že on je poziční hráč, který se snaží krýt si vlastní figury, neztrácet je aniž by tím získal zásadní výhodu a čeká na chybu protivníka, kterou útokem ze zajištěné pozice trestá. Do nezajištěných akcí se nepouští a promýšlí možné varianty několik tahů dopředu.
Snaží se hledat neobvyklé ,,asymetrické” postupy, aby protivníka svým jednáním zaskočil.

Úplně se Putinovo jednání podle šachu popsat nedá, protože v šachu mají na začátku oba hráči stejné figurky a postavení, figurky se samovolně neztrácí ani nepřibývají, nic si nemyslí, nepotřebují jíst, na šachovnici nejsou překážky ani další hráči.

Pokud by mělo dojít k duelu jeden proti jednomu, Putin vs. Trump, tak sázím na Putina.
A to i v případě, že by ponechal Trumpovi volbu zbraně. Putin je bývalý přeborník v judu a sambu a umí pracovat i se zbraněmi a naopak se proti útoku zbraní krýt a protivníkovi ji odebrat.
Že by se Trump v mládí ,,zanimál” něčím podobným jsem nikdy neslyšel, i když co jsem četl, tak taky není žádný rozmazlený blbeček – jejich otec držel své syny dost ,,u huby”.

Osobně si myslím, že až dojde k přímé debatě z očí do očí za zavřenými dveřmi, tak to bude debata dlouhá, náročná, asi i vzrušená, ale nakonec dojdou k dohodě. Protože Rusko a USA mají dva společné nepřátele, možná i tři.

Co se IQ týče, nelze přímo srovnávat naměřené hodnoty, protože v USA je jiná metodika vyhodnocování a výsledky tam vycházejí o cca 20% lepší než podle metodiky užívané v Evropě.
Souhlasím, že IQ není samospasitelné, všeobecná inteligence je základ na který je třeba dále stavět, znamená to jenom že daný člověk je schopen logicky uvažovat na určité úrovni.
Jestli ale umí logicky uvažovat, umí uvažovat v souvislostech, přiznávat si svoje chyby, snažit se učit z dřívějších chyb a jestli se mu vůbec chce si takto namáhat hlavu, to už je věc druhá.

Franta
Návštěvník
Franta

Pokud chceme jako národ prezít, musíme vystoupit z EU, NATA a Schengenu a musíme se oprít o Rusko a spadnout do ruské sféry vlivu. Musíme se oplotit a zavést povinnou voj. sluzbu, 1 rok stací. Jinak se ani nenadejeme a za 10-15 let tu bude zít 1 milion novych muslimskych pristehovalcu, kterí nebudou mít k CR vztah. A za dalsí 1-2 generace tu prevládnou a my, Cesi, se staneme mensinou ve vlastní zemi. U muslimu to chodí tak, ze mlcící vetsina se prizpusobuje nemlcící mensine, takze casem by tu zavedli islámské zákony – sáriu. V jednom rozhovoru s nasím dr. Rogozovem, jeden muslimsky doktor priznal, ze az ve Velké Británii prevládnou, zavedou tam vysoké dane pro neverící, aby bylo v jejích osobním zájmu prestoupit na islám. Zatocí s víkendovym alkoholismem a vsichni budou ”happy”.
PS: Nepotrebujeme vubec uprchlíky, údajne aby delali na nase duchody. To je blbost jak cyp. Do mainstreamu nastupuje robotika, za generaci 30-60% delnickych praci ubude. Imigranti z rozvojovych zemí nemají pracovní návyky a mají nizsí IQ. Vyrazne by zatízili sociální systém. Jestlize chceme zvysit pocet obyvatel, nejlepsí cesta je podpora 3. dítete do rodiny. Z Imigrantu brát jen bezúhoné belochy, nemuslimy, podmínkou musí byt plná asimilace.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

OPRAVA PŘEDEŠLÉHO
Satan má už málo času musí jednat než se národy probudí a změní se na božské těla.A poznají pravdu světa!!!!

STOP EU pod vedením NĚMECKA
Návštěvník
STOP EU pod vedením NĚMECKA

Bojkotujme alepoň a prozatím, JEN VE SVÉM MYŠLENÍ, nesmyslné zákony které nám předkládá Evropská komise prostřednictvím Evropské Unie.

Jsou nám diktovány seshora a proti našemu vědomí.

Jen tak mimochodem nám oznámí v ČT a Rozhlase nesmyslné, nové zákony které jsou prý v platnosti v celé EU.

Naše veřejně-právně sdělovací prostředky jsou v područí zrádců národa. Bouhužel.

S tichým souhlasem naší pro bruselské a pro islámské Vlády ČR pod vedením pana Sobotky, Babiše, Bělobrádka a spol… jejich ministry raději netřeba jmenovat.

CML
Návštěvník
CML

Dnes je důležité smutné výročí pro naší vlast, kdo z Vás zaregistroval, že se o něm takřka nemluví, myslím tím důležité deníky, portály na webu…., nemluvě rozhlas, atd…. To máme opravdu tak krátkou paměť anebo je toto výročí nežádoucí…. Zdánlivě to s článkem nesouvisí… děkuji za pozornost

Jim
Návštěvník
Jim

přesně tak skoro se o tom v našich sdělovacích prostředcích nemluví – 15. březen 1939 kdy Němci napadli a začali okupovat Československo.
JE TO NĚČÍ ÚMYSL…..
Slyšel jsem dnes jen jednu zmínku v rádiu ve smyslu – nacisté obsadili republiku.
O Němcích a Německu ani zmínka.
Nic o tom jak nás Němci vraždili,ponižovali a chtěli většinu národa fyzicky zlikvidovat.

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Němci si svých vin, které jsou obrovské, jsou vědomi. Nenávist k nim by k ničemu nevedla – to bychom do dones museli nenávidět Švédy za to, co zde provedli za 30. leté války …

Franta
Návštěvník
Franta

Mohli aspon splatit reparace.

NWOfob
Návštěvník
NWOfob

I tv PRIMA, která občas opatrně něco pustí, v hl. zprávách smutné výročí ignorovala 🙁

svobodný občan
Návštěvník
svobodný občan

Zloděj křičí chyťte zloděje!?.. oficiální přiznání existence Hlubokého státu v USA přímo mluvčím Bílého domu Spicerem, Dr. Barrett poukazuje však na děsivá zjištění a fakta, pokud jsou pravdivá a ve správném kontextu..poukazování na Obamu má údajně zakrýt skutečnou úlohu D.Trumpa.

„Ve skutečnosti je ale Donald Trump sám do velké míry produktem těch nejhorších a nejohavnějších sil v hlubokém státě,“ řekl tento komentátor. „Donalda Trumpa stvořil Roy Cohn, mafiánský boss, který měl v kapse zkorumpované soudce a zkorumpované policisty v New Yorku a který býval přímým prostředníkem mezi J. Edgar Hooverem a americkými médii a který pro CIA organizoval operace pedofilního vydírání. Roy Cohn je v tom všem klíčovým hráčem. A Roy Cohn je muž, co udělal Donalda Trumpa,“ argumentuje.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10031-dr-kevin-barrett-trump-je-loutkou-hlubokeho-statu

Tak uvidíme. To zakrývání by bylo samozřejmě dočasné, pro nás, než se postaví k otázce “Rusko” a realizace jeho slov o spolupráci s ostatními, než dosavadní Obamovo válčení. Trumpova role je záhadná, jen tak se vynořit uprostřed žraloků, přestože jeho životní styl je stejný..no, uvidíme, že. Putin se přece vyjadřuje k Trumpovi velive zdrženlivě a dokonce prohlásil, že neočekává nějakou zásadní změnu v přístupu USA k Rusku, pokud se nepletu, že to je běh na delší trať nebo tak něco.

Avari
Návštěvník
jan grohman
Návštěvník
jan grohman

Kolikrát už angložidák napadl Rusko rukama turků? Sekulární turek= neposlušný turek! Proto je potřebné z turků udělat jednolitou masu, která na povel zaútočí na Rusko z jihu, muslimské nato ze západu a severu. A zase jsme u ruských zdrojů! Blížící se podstatná změna podnebí na celé planetě vyvolává až zoufalou snahu dobýt rusa za jakoukoliv cenu, aby na jeho úkor mohli vyvolení přežít.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Právě proto si myslím, že dneska už s Rusama těžko někdo vyběhne. Oni už mají tolik různých zkušeností, že by je mohli rozdávat. Ale tak draze zaplacené zkušenosti se zdarma nerozdávají.

Avari
Návštěvník
Avari

A proto si ty muslimy do Ruska ve velkém nastěhovali.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Jaké muslimy si kdo nastěhoval do Ruska?
Rusko, resp. SSSR v minulosti připojil(o) nebo zabral(o) území, na kterém žily národy s převážně muslimským vyznáním. A kupodivu ty národy nevyvraždili, ani neodsunuli do rezervací, pokud nedělaly problémy a nespojovaly se s nepřítelem.

V Rusku je muslimů mnoho a v rámci vnitřní migrace se přesouvají i do oblastí kde předtím nebyli, např. do Moskvy. V Rusku rovněž pracuje a pracovalo mnoho tureckých stavebních firem.

.lak
Návštěvník
.lak

Jde o to co potěmkinova vesnice korporátníků bruselon je a čemu slouží. Z AC24 (2.část k tématu pasti nóblés na zamýšlené kafíry, to by si pošmákli na nevolnících bestie) http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/10026-doznani-agenta-cia-na-smrtelne-posteli-byl-jsem-soucasti-vrazedneho-tymu-co-zabil-johna-f-kennedyho
.lak 2017-03-14 17:17
Pokud tam bojují frakce zabukáčů služeb i medvědích jako že asi jo tak je relativně v bezpečí protože si někteří uvědomují že je ztělesnění tvůrčí společnosti a protipól založený jen na úžeru není tedy vize některými žádaná s možnými efekty která ovšem třeba patrně islamistům “kultury 6. století je putna a zde v euálu s konceptem bruselon kukaček vyhazujících vlastní budoucnost z hnízda se asi prosadí.
https://www.youtube.com/watch?v=CIYJXcCT_Uk
Skoro to vypadá že koupili komisku a mají vystaráno. Křoví a lokální podlokajníci jsou asi jen nástrojem totality. Snad kromě Orbána v maďarsku který má nadstartní vztahy s Putinem a Moskvou.
https://www.youtube.com/watch?v=0Mvo1g5RUKI

Amus
Návštěvník
Amus

Kdo tvrdí, že Turci nedělají v Evropě problémy….mimo jiné i o nich:
Co všechno muslimům vadí:

http://magazin.cz/lifestyle/10354-co-vsechno-urazi-muslimy?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=onsite

NWOfob
Návštěvník
NWOfob

Mě žase uráží fašistický postoj těch, kteří se do Evropy snaží nasunout středověkou politickou extrémistickou doktrínu. Pokud to nevyřeší volby, harakiri Evropy bude brzy dokonáno.

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Nepovidej, Dukáte. :-DDDD

NWOfob
Návštěvník
NWOfob

Chudáku Brutopýre, alias aaabbb, alias ???, přisuzující jiným to, co ty sám provádíš, ve stylu “podle sebe, soudím tebe”,
NWOfob k dispozici třeba i k tvé posedlosti a fascinaci (nejen) dukáty 😉

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Dukáte…

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Už jsem ti napsal Dukáte, že aaabbb tu některým dělal problémy s transkripcí, tak jsem změnil nick a netajím se tím, – narozdíl od tebe, ty vemeno, když ty tady smolíš ty tvý pitomosti pod x nicky současně a přitom nejsi schopen tu tvoji stupidní dukátovinu maskovat. Zamysli se nad sebou ty skřečku krpatej pomatenej.

judi
Návštěvník
judi

To je vsetko asi pravda, stale ale nevieme odpoved na otazku : preco na byt Europa islamizovana.
Nedava to ziadny zmysel. Prave naopak.
Ak by vyhubili bielych, ktori priniesli vsetyk vydobytky a hodnoty, nebude mat na tu elitu kto pracovat.
Muslimovia maju obe rucicky lave, tazku pracu dokonca zakazanu od Mohameda, IQ pranizke a navyse, okamzite by sa pustili do organizovania vyzabijania tej elity.
To si uvedomuje kazdy sudny clovek.
Tak aky ciel mozu sledovat?
Zeby opacny?

pan K
Návštěvník
pan K

Odbornost dnes není žádaná. Na každé místo jsou vytvořené návody a manuály. Stačí najít dostatečně “chytrého” který to zvládne dělat podle not a nanic se neptá. Skoro každý aspekt života je definován, kontrolován, regulován, oskenován, sledován. Tohle je ideální prostředí pro nové osazenstvo. Než se úroveň jejich vědomí dostane tam, kde je naše a uvidí to co vidíme my, my už tu dávno nebudem. Někdo jim nabídl lepší život a bude od nich chtít to co už po nás chtít nemohou. Aby žili dobrovoně v otroctví a cítili se u toho svobodně a hlavně aby neremcali. Jsou už nábožensky vytrénovaní. Za slib pohádkový život položí. My už vidíme. Proto jsme nežádoucí. Proto ta válka proti nám.

klasek
Návštěvník
klasek

Pravdou je, že všechny vyspělé civilizace zanikly a my už přešli bod zlomu.
Zajímavé na všem je, že nás vývoj (konkurenční kapitalistický boj) dohnal do tohoto bodu. Stáli jsme o to dostat se do bodu, kdy nás vymoženosti zotročují, kdy nás ty moderní nesmysly nutí kupovat nové a další “nutné” zbytečnosti, otročit aby na ně bylo ? Myslím, že ti, kteří chápou jsou dnes schopni spokojit se z málem a radovat se ze života i bez nich, klidně se vrátit k pluhu. Bohužel za ty rozmařilce a zpovykance zaplatí všichni.
Jsme jen hračky satanistů co planetě šéfují, dostanete cukr a současně se chystá bič !

P.N.
Návštěvník
P.N.

Je to jednoduche, imamovia budu (a mnohi uz aj su) spolceni s elitou, no a cez nich sa da lahko ovladat cela muslimska spolocnost, ktora bez rozmyslu realizuje prikazy svojich duchovnych vodcov…

kusi
Návštěvník
kusi

“nebude mat na tu elitu kto pracovat”
Prave ze bude mit kdo pracovat a budou to roboti. Pokud do jedne generace ma byt nahrazeno 40%- 70% pracovnich mist automaty, pak je to idelani: Puvodem evropsti inzenyri budou on-line kontrolovat roboty a puvodem imigrantsti atomovi inzenyri budou doma na nizkych davkach, coz jim staci. Vzhledem k povaze zas tak velke naroky nemaji: Znackove hadry, mobil a vytunene obstarozni auto, tim to konci. Jim staci vysedavat pred barakem a ukazovat se s mobilem v ruce, tim konci jejich ambice. Ekologicke vydaje jsou u nich mnohem mensi nezli u Evropanu, bydleni je jim vcelku lhostejne a na sluzby take nejsou narocni, protoze je jim vlastni klientelisticka spolecnost.
Predstavte si to trosku jako nasi normalizaci: Nikdo nemel moc, ale vsichni meli klid a zajisteny dobry zivotni, reknemez prumerny, standard. Plus mobily a plus ojetiny, to uplne staci na udrzeni klidu.

Franta
Návštěvník
Franta

Ke spokojenosti jim jeste stací zena, byt (ikdyz v nájmu) a kopa detí.