Tunel ve Švýcarsku: Orwell 1984, tři šestky a tři sedmičky, pentagram, satanismus,...

Tunel ve Švýcarsku: Orwell 1984, tři šestky a tři sedmičky, pentagram, satanismus, Melek Taus, sluníčkáři a restart lidstva. Videa

Na úvod článku o otevření švýcarského tunelu v Gotthardu, o kterém už psal a video k němu vložil šéfredaktor VK (zde) a na který navazuji, vkládám video nejdražší reklamy všech dob – reklamu firmy Apple Steva Jobse z roku 1984, která byla odvysílána v průběhu finále amerického Super Bowlu a která měla být odpovědí na Orwella “1984”. V reklamním videu jdou otroci Orwellova románu tunelem s tím, že internet je prostředkem, který je před totálním zotročením má zachránit.

Není třeba zvláštního postřehu, aby byla zjevná analogie mezi otroky, jdoucími tunelem v reklamním videu a mezi symbolikou otroků, jdoucích nově otevřeným tunelem ve Švýcarsku, jak ukazuje úvod tohoto videa hned poté, co do tunelu vjede kočár (symbol monarchů), tažený čtyřmi koni (koni apokalypsy?):

K analogii mezi oběma videí nutno doplnit, že Orwellův román “1984“, ze kterého pochází známý výrok “Velký bratr tě sleduje”,  měl pracovní název “Poslední člověk v Evropě” , což lze s odstupem času přeložit i jako “Poslední Evropan”. ..

Že v obou případech jdou otroci tunelem, to lze vysvětlit tak, že je potřeba prokopat se ke světlu temnotou – respektive, že než přijde nové světlo (nový start, přesněji restart), je třeba přijmout konec všeho dosud platného. Což sice přinese chaos, ale na jeho konci bude nový řád (Nový světový řád).

V čase cca 2:13 se objevuje vagón, na kterém bílý člověk provozuje sexuální orgie – sice muž a žena, ale s nimi zároveň dvě ženy či dva muži – symbolika homosexuality, přičemž mezi nimi je i postava s dvěma křídly, zatímco otroci vagón tlačí. Otroci tlačí i vagon člověka v řetězech, který kolem sebe zoufale mlátí, ale není mu to nic platné, otroci na něj neslyší a jako by jej ani neviděli přesto, že vagon je z velké části prosklený a tudíž by vidět mohli … V čase 3:07 je navíc na vagóně k vidění symbol Slunce (vysvětlím později).

V čase 3:17 se objevuje postava okřídleného tvora, u kterého není jasné, jestli je to ještě dítě, či – vzhledem k pučícím prsům – už mladá dívka, či jen hermafrodit. V každém případě se podruhé objevují bílá křídla a to je velmi významná věc!

V dalším čase z vagónu seskakují podivná monstra, a to jak za zvuku bubnů (válečných?) tak za podivných zvuků, evokujících peklo. Mým pohledem však tato monstra velmi připomínají obilné snopy, což by mohlo symbolizovat naprosté počátky vývoje lidstva, kdy se objev obilí stal základním předpokladem usídlování národů na jednom místě a vytlačil tak předchozí kočovný styl života. Postavy, kráčející za těmito snopnými monstry, jakoby symbolizovaly tehdejší pohanská božstva, v závěsu za nimi jdoucí postavy v bílém jakoby pak symbolizovaly víru nám známou v podobě bílých andělů.

V další části ceremoniálu postavy vyšly ven z tunelu, ale téma pokračuje – nejdříve opět pochod a opět sodomie, ale k tomu promítání na plátně, kde jako hlavní symboliku můžeme vidět pentagram (symbolizuje jej i pět postav před plátnem), nemluvě o hlavě kozla-satana:

V čase 2:25-2:45 se objevuje kolo s osmi končetinami uvnitř (jednou dolní, poté horní končetiny) a osm je počet let, který souvisí s pentagramem Venuše – naposledy za viditelného přechodu Venuše přes Slunce v letech 2004 a 2012, to znamená v rozmezí osmi let:

V čase 4:48 se na plátně objevuje velmi stará tvář, což lze číst i tak, že staré musí zemřít, následně tři postavy před plátnem jako by symbolizovaly, že staré představuje i “svatá trojice”, nám známá jako Otec, Syn a Duch svatý. Tato tématika se ještě intenzivněji projevuje třemi postavami v bílém, které následně odhazují svůj oděv, zatímco postavy v bílém pod nimi jsou jakoby v mlze – bílé závoje, přes které nevidí další směr, proto bloudí.? Ale nebyly zde tyto závoje odjakživa? Nešlo po celý Věk Ryb o závoj Máji a s ním o lež a iluzi m.j. především v otázkách víry?

Co je ale nejpodstatnější, vzadu za postavami v bílém a s bílými závoji jde postava s bílými křídly současně se satanistickou rohatou postavou – čas od cca 8:08. Postavy v bílém následně mizí ze scény za zvuků, evokujících peklo a zatímco na obrazovce se objevuje satanistická tvář, na pódiu opět vítězí monstra snopů, přičemž bílá křídla a postava kozla tam stále zůstávají. A to za zvuků hry na alpský roh – tradiční švýcarský hudební nástroj, který je konstruovaný tak, aby byl slyšen co nejdál…

Nejpodstatnější okamžik ale nastává v čase 10:04, kdy postava s bílými křídly a postava s rohy splývají v jednu, přičemž postava s bílými křídly je žena! A jak ta žena postupuje směrem vzad, skutečně andělské bílé postavy ustupují a na scéně zůstávají jen snopná-satanistická monstra spolu s postavou kozla a s ženou s bílými křídly. Následuje oslavný zpěv dvou žen selského typu rohaté postavičce, na který slyší občané, o kterých by se dalo říci, že reprezentují občany tzv. ctihodné. Což v souhrnu lze vnímat i tak, že státní elity slyší na úkoly a že se nechávají vést.

Vraťme se ale zpět k postavě s bílými křídly, která v jedné chvílí splývá s postavou kozla – to je totiž to největší poselství. Okřídlená postava, o které v ceremoniálu není jasné, zda-li je to muž či žena, totiž není ničím jiným, než postavou Meleka Tause, tzn. postavou padlého anděla – Satana, Lucifera, Světlonoše, Bafometa.

Symbol “padlého anděla”, bafomet s rohy, křídly a  – s prsy 

Ale toto není původní podoba Satana a zde se musíme podívat do historie jeho vzniku. A ta je v nejstarším náboženství, které o stvoření světa říká toto:

Samotný Bůh byl původně nad širými kosmickými moři. Hrál si s bílou perlou, když tu ji najednou odhodil do kosmického moře, ve kterém se perla roztříštila a stala se základní substancí, ze které vznikly planety a hvězdy. K dokončení a doladění celého vesmíru byl pověřen nejlepší ze sedmi andělů, které stvořil Bůh, Táús Melek. Tento paví anděl ztělesňoval veškerou sílu a moudrost Boha a byl tak připraven splnit úkol. Pomoci mu mělo zbývajících šest andělů, dnes uctívaných jako dalších 6 svatých.

Melek byl pověřen zajistit Zemi krásu a hojnost. Když sestupoval na naši planetu, vzal na sebe podobu páva, ptáka sedmi základních barev. Tyto barvy Melek předal světu včetně bohaté fauny a flóry. Poté se přesunul do zahrady v Edenu, aby se potkal s Adamem, který byl právě stvořen, ale bez duše. Melek tedy do něj vdechl život a obrátil ho ke slunci, které představovalo stvořitele, jenž měl být i nadále uctíván klaněním se Slunci. Poté byla stvořena také Eva. Nadešla chvíle, kdy se měla klíčová dvojice rozmnožit. Adam a Eva se však začali předhánět a hádat, že jsou přece schopni zplodit potomky jeden bez druhého. Svár skončil tak, že oba uzavřeli svá semena do sklenic a teprve po uplynutí inkubační doby je otevřeli. Ze všech vylétl odporný hmyz až na tu jednu Adamovu, ze které vykoukl nádherný chlapeček.  Melek Taus je uctíván jako padlý anděla a vládce tohoto světa a ačkoli je Melek podřízen nejvyššímu Bohu stvořiteli, nemá to velký význam, protože podle tohoto náboženství Bůh nezasahuje do chodu světa.

Paví anděl Melek Taus 

Melek Taus jinak

 

A Melek Taus ještě jednou – snad jako reptilián a kolem něj paví oka (“Velké oko”?)

Co je dále pro toto náboženství významné je, že s „Pánem tohoto světa”jako první Satana ztotožnil islám – do té doby byl Melek Taus pouze “padlým andělem”. Vyznavači Meleka Tause k tomu však přispěli tím, že své náboženství drželi v tajnosti a navíc sami odmítali používat slova s hláskami š a t, protože by mohla připomínat arabské jméno Satana – Šajtán. Tak dostalo náboženství, uctívající Meleka Tause, pojmenování “satanismus”, přičemž původně tzv. “satanismus” představoval pouze rovnocennost principů dobra a zla.

Typickými znaky tohoto náboženství je dále úcta k ohni, slunci a vůbec světlu. Stejně tak jsou předmětem úcty čtyři posvátné živly, které kromě ohně představuje půda, voda a vzduch.

Dalším typickým prvkem je uctívání čísel 6 a 7. Podle “satanismu” na zemi neexistuje peklo a ďábel, protože “Melek shromažďoval 7 tisíc let své slzy do 7 nádob a jimi pak uhasil všechen oheň v pekle, čímž peklo zaniklo” (po smrti je tedy mrtvola ihned uložena do kuželové hrobky se zkříženýma rukama na hrudi a ačkoli “satanisté” nemají peklo, mají určitou koncepci ráje a zlé duše podle nich čeká osud zatracení a zapomenutí).  Úcta k číslu 7 má původ ve víře v sedm cyklů reinkarnace, kterou toto náboženství uznává, navíc Melek Taus byl sedmým andělem, zbývajících šest jsou jeho pomocníci.

Dále je pro toto náboženství charakteristická rovnost obou pohlaví, kdy k náboženským obřadům mají přístup jak muži, tak ženy, na druhou stranu jsou tyto obřady udržovány v tajnosti před cizími příslušníky a nepovolanými.

V neposlední řadě je pro toto náboženství charakteristické sociální rovnostářství a je s ním spojována první komunistická revoluce (včetně rudé barvy).

Co ale považuji za nejpodstatnější je, že je to nejstarší náboženství a co víc, že je to indoíránské náboženství.  Což by se dalo označit jako árijské náboženství – a víme, jak se nyní pracuje na kultu árijce (připomínám např. song Daniela Landy “Všichni jsme árijci”). A dále víme, jak významná je nastupující role Íránu, a to zejména pro Evropu.

A nyní zpět k ceremoniálu, o kterém prozatím víme, že v úvodu nese symboliku orwellovsky zotročeného lidstva, nacházejícího se právě ve fázi konce a nového začátku (tunel), v dalších obrazech pak sodomii na způsob stejného rozkladu, jakým prošel Babylon (zde srovnejme architekturu babylonské věže a architekturu budovy EU, nemluvě o tom, že Babylon ležel na území současného Íránu).

A zpět k druhému videu ceremoniálu. “Otroci” vyšli z tunelu na světlo a v běhu (spěchá se, není čas?) se vydávají bořit skálu. A zatímco skála se drolí, před plátnem se pohybuje pět postav (symbol pentagramu?), ve skutečnosti však jako by jich tam bylo sedm (sedmička, číslo reinkarnace – znovuzrození), protože “padáků” je před plátnem sedm. A zde bych ráda připomněla symboliku znamení Štíra a s ním planety Pluto a symboliku znamení Kozoroha a s ním symboliku planety Saturn.

Až do 18. století lidstvo znalo jen sedm (opět ta sedmička!) astrologických těles, kterými se řídilo – dvě světla: Slunce a Lunu a pět planet: Merkur, Venuše, Zem, Mars, Jupiter, Saturn. Planeta Uran (revolucionář Uranus byla objevená až v době americké a francouzské revoluce, planeta Neptun (hypnóza, davy, Poseidon) v době osvícenství a objevů psychoanalýz Freuda a Junga a planeta Pluto (Hádes, podsvětí destrukce, plutonium, plutokracie) až v době Hitlera. Tedy oficiálně byly tyto tři planety objeveny až později, protože zřejmě není náhoda, že už předem pro ně mytologie měla připravena jména… (Valerij Pjakin několikrát zmiňoval, že mytologie božstev má kořeny v Atlantidě a nemám důvod o tom pochybovat, uvážíme-li, že pro každou nově (?) objevenou planetu v mytologii již existuje pojmenování analogické k nějakému božstvu)

Než k těmto objevům došlo, byl Saturn považován za poslední planetu sluneční soustavy (a dosud je poslední planetou, viditelnou pouhým okem) a proto za “strážce hranic”, za které si lidstvo nesmí dovolit zajít.

V mytologii je symbolizován jako stařec s kosou a nazýván Smrtonoš. Ve své době totiž planeta Saturn byla tou, které trvalo nejdéle, než oběhne kolem Slunce – jeden oběh Saturna trvá téměř 30 let (přesněji cca 29 let a zvláštní “náhodou” je to stejný počet, jako počet dnů, za které Luna oběhne kolem Země, ale to je na jiné téma). Za svůj život může člověk zažít maximálně tři oběhy Saturna kolem Slunce, proto je Saturn považován za generační planetu a tedy tu, se kterou globalisté nejvíce pracují (vždy si počkají na novou studentskou generaci, na kterou se zaměří). Symbolika Saturna-Smrtonoše však spočívá především v tom, že představuje vrcholný konzervatismus. To znamená, že udržuje kříž nad hmotou tak, aby si každý svůj kříž ve hmotě nesl a nemohl se z něj vymanit-vysvobodit, aniž by u toho neměl pocit viny či byl potrestán konzervativně udržovaným systémem.

Jiný název pro Saturna je Kronos – tedy pán nejen hranic, ale i pán času a mytologie říká, že když se objevil Uranos (Uran-Vodnář), který se spojil se Zemí (Gayou) a z tohoto spojení se začali rodit Titáni (kyklopové a obři), Saturn-Kronos Uranuse vykastroval, aby zabránil překročení panujícího řádu.

Mytologická kastrace Urana (Vodnáře) Saturnem (Kozorohem)      

A jako má každé znamení svou vládnoucí planetu, Saturn byl přiřazen znamení Kozoroha. Kozoroh vládne v době největší temnoty (nejkratší dny) a jeho úkolem je udržet vše společensky dané a platné za jakoukoliv cenu – a to o to víc, že každý rok o zimním slunovratu míří k Zemi světlo z centra galaxie, které by mohlo znamenat vítězství ducha nad hmotou, jak to symbolizuje znamení Střelce a Jupiter (Zeus):

Avšak od doby, kdy byly objeveny další tři planety za Saturnem (oficiálně, protože neoficiálně se o nich zcela jistě vědělo), je všechno jinak. A týká se to především planety Pluto (Hádes, podsvětí, plutokracie, plutonium, destrukce), jejíž oběh kolem Slunce trvá cca 247 let (přičemž doba průchodu jednotlivými znameními-souhvězdími není vždy stejná – je excentrická stejně jako oběžné dráha Pluta a v jednom znamení Pluto setrvává jednou 12, 14 či 15 let, jindy až 21 let).

Pluto v mytologii – bůh podsvětí s trojhlavým psem Kerberos, který střeží vchod do podsvětí 

Planeta Pluto byla následně přiřazena znamení Štíra – znamení, vládnoucímu o dušičkách a tedy znamení transformace, jaká ve zvěrokruhu nemá obdoby a kterou lze přirovnat k zakuklení housenky, ze které se vylíhne nový motýl (zde připomínám obálku The Economist 2016 a tu spoustu motýlů kolem Slunce, navíc nad hlavou papeže a sochou Marxe).

Pro znamení Štíra pak jako nejzákladnější charakteristika platí rčení o Fénixovi, vstávajícím z popela. Fénix, to byl rovněž mytologický pták (snad Melek Taus?), který musel shořet na popel, aby se nově zrodil.

Fénix, vstávající z popela, symbol Pluta a Štíra 

Tato vsuvka do astrologie a přes ní do mytologie byla nutná, aby bylo pochopeno, o prezentaci jakých energií na ceremoniálu šlo. V roce 2008 štírovská transformační planeta Pluto vstoupila do konzervativního saturnského znamení Kozoroha. Bude v něm až do roku 2024 a pro svět to znamená, že vše, co dosud bylo konzervativně udržované a platné, projde proměnou (začalo to v roce 2008 pádem Lehman Brothers). Proti sobě nyní naplno stojí síly konzervatismu na straně jedné a síly transformace na straně druhé, přičemž před velikou transformací není úniku (a je otázkou, jestli to bude transformace konstruktivní či destruktivní, protože Pluto-plutonium jinou podobu energie nezná).

Mytologie totiž říká, že jestli dosud bylo možné ubránit po staletí panující dogmata před Uranem (kastrace Vodnáře, resp. kontrola všech případných prozření a vzbouření se lidstva) i před Neptunem (ovládnutí Ryb, resp. “rybího”-křesťanského davu přes víru, drogy, narkotika a média), pak s pánem podsvětí, s Plutem, už to tak jednoduché nebude.

Kozoroh/Saturn/Kronos je v astrologii/mytologii přirovnáván k půdě, se kterou nepohne nebe (blesky a bouře Uranuse/Vodnáře) ani voda (moře a oceány Poseidona/Ryb), natolik je to konzervativní energie. Kozoroh/Saturn/Kronos je proto přirovnáván nejen k půdě pevné, ale až k půdě zamrzlé (vládne v zimě), ba doslova ke skále, se kterou jen tak něco nepohne. A přece existuje síla, která to dokáže a tou je podzemí! Tedy přesně ta oblast, která je doménou Pluta.

Sopky a zemětřesení jsou jedinou silou, která nejen pohne skálou, ale po které dochází k takové transformaci, že doslova nezůstane kámen na kameni. A ať v osobním životě či v životě kultury a civilizace, vždy jde o takové události, pro které je charakteristický výraz: Fénix vstává z popela.

A vidíme-li v úvodu druhé části ceremoniálu boření skály, tak je to přesně tato symbolika – vše dosud platné je bořeno a na řadě je přerod, transformace, nový motýl, líhnoucí se z kukly. Skála už nemůže dále odolávat volající potřebě po změnách a lidstvo musí projít transformací – musí si projít temnotou (tunelem), po které vstane jako Fénix z popela.

Naposledy Hádes-Pluto bojoval se Smrtonošem-Saturnem v 18. století a tehdy padl staletí trvající systém feudalismu a po americké a francouzské revoluci začaly vznikat první republiky.

Ceremoniálem šlo o szmboliku stejné transformace lidstva, avšak v ní mají padnout stávající náboženství a má se zrodit nové celoplanetární náboženství – náboženství tzv. “satanistické”. Ve skutečnosti ale jde o náboženství velmi pragmatické, protože ze všeho nejvíce jde o náboženství vstřícné Íránu a tím vstřícné árijcům, tzn. vstřícné té mase lidí, která vznikne sloučením Evropanů a islámských přistěhovalců. Náboženství, které bude uctívat kult Slunce (sluníčkáři) a které v sobě ponese jak prvek rovnosti muže a ženy, tak prvek sociálního rovnostářství a zároveň komunistické revoluce (marxismu).

Toto náboženství má kořeny pod biblickou horou Ararat a do dnešních dnů jej uctívají Jezidé, což jsou Kurdové a nepovažuji za náhodu, že tématika vlastního státu Kurdů se stala natolik aktuální a že spolu s tím je aktuální i tématika Sýrie, Turecka, ale i Arménů.

Co je na všem mým pohledem nejvíce hodno pozornosti je fakt, že toto náboženství, nikdy nepřestalo existovat, ba co víc, bylo udržováno v tajnosti včetně rituálů, které k němu patří. Pro mě z toho plyne potvrzení, že všechna tři monoteistická náboženství – judaismus, křesťanství a islám – byla vytvořena uměle a pouze k ovládnutí davů a pouze na nějaký čas, zatímco globalisté (GP) se nikdy nepřestali držet své vize o stvoření života na Zemi. A že tato vize má kořeny v Atlantidě a odtud se dostala do Babylonu (a Egypta) a že nyní, když se blíží další “lámání věků”, se globalisté snaží změny, před kterými není úniku, mít pod kontrolou lépe, než tomu bylo v čase Babylonu. Proto se snaží nadcházející transformaci lidstva (a evoluci) řídit tak, že se sami pasovali na Boha.

1.6.2016 = 16

Tunel byl otevřen 1.6.2016. V datu tak máme třikrát číslo 16 (součet také dává 16), což dává třikrát šestku a zároveň třikrát sedmičku (1+6=7). Dle mého nešlo o náhodu a bylo to jen další potvrzení nejstaršího náboženství, popisovaného výše. Navíc toto datum připadlo na středu, což je významný den.

Od roku 2012, kdy Venuše vykreslila satanistický pentagram, se to okultními rituály všude jen hemží. Kromě ceremoniálů LOH v roce 2012, které “náhodou” připadly na Londýn, viz úvodní ceremoniál a závěrečný ceremoniál, to bylo především předávání cen Grammy a vystoupení Kate Perry Dark Horse, které znásobila videoklipem o oslavě Egypta.

Žádný strom neroste do nebe

Od dob Araratu, přesněji od dob Babylonu, někdo tahá za nitky dění ve víře, že svět ukočíruje a ovládne podle svých představ. Jak se svět vyvíjí, tak stěhuje svá sídla a víme, jak významnou roli v tom hraje červenobílé Švýcarsko, proto rozhodně není náhoda, že další rituální vzkaz vyšel právě odtud.

Za jeden z nejvýznamnějších vzkazů celého ceremoniálu však považuji okamžik, kdy se na plátně objevil strom korunou dolů. Jistě, ze všech ceremoniálů si každý vezme jiný jiný pohled – občané možná pouze strach (účel?), zatímco pro ty, kteří rozumí více, obsahuje každý ceremoniál hlubší vzkazy. Strom korunou dolů byl určen nadnárodním a národním elitám a jeho poselstvím byl konec růstu přesně tak, jak to bylo dohodnuto Agendou 2030 na podzim loňského roku.  Ve skutečnosti je ale strom korunou dolů symbolem “Jang a Jin” a ten má pro současnost tu výpověď, že dost bylo dravého (jangového) Západu, protože na řadě je dosud spící (jinový) Východ.

Na úplný závěr se vrátím k astrologické symbolice. Snad každý zaregistroval několik let se táhnoucí informace o nastupujícím Věku Vodnáře. Vodnář, to je ten výše zmiňovaný Uranos, kterého v mytologii Saturn/Kronos vykastroval ze strachu, že by mohlo padnout vše konzervativně udržované, tzn. především tedy to, na čem stojí moc mocných. A to především tím, že pod vládou Vodnáře/Urana by se lidstvo mohlo probudit a posunout na vyšší vývojový stupeň.

Ač nyní globalisté realizují veliké změny, v základu nepřestávají lpět na konceptu, vzniklém v době Babylonu, tzn. na konceptu naší biblické kultury, jen se snaží vyměnit všechna tři dosavadní náboženství za původní indoíránské/árijské. S ním chtějí vstoupit do Věku Vodnáře, ve kterém, ač je Vodnář symbolem svobody a pokroku, chtějí lidstvo dostat pod ještě větší kontrolu, než tomu bylo dosud, a to doslova na orwellovský způsob.

I Rusko si uvědomuje tématiku změny Věků a nástupu Věku Vodnáře a i Rusko realizuje ceremoniály při takových příležitostech, které jsou sledovány celým světem. Kromě ceremoniálu OH v Soči, který byl odpovědí na londýnský okultistický, předvedlo jeden doslova vodnářský při zahájení MS ve vodních sportech v Kazani. V čase cca 01.18:00 tanečníci v tanci Živá voda symbolizují spojení člověka a Vesmíru. “Lidská společnost má být jako orchestr, kde každý tón je důležitý, protože každý má svou osobitost a když se všechny sladí do harmonického celku, výsledkem bude hudba – koncert vesmírného oceánu a života na Zemi“. Z pódia mizí Babylonská věž a místo ní nastupuje Světlo.

Ceremoniál ve švýcarském tunelu byl především o restartu lidstva – o jeho návratu do doby, kdy ještě neexistoval judaismus, křesťanství ani islám a o snaze tato náboženství zrušit jako nežádoucí, protože v globalizačním procesu jsou rozdělující a tím pádem kontraproduktivní. Proto ceremoniál aktualizoval nejstarší náboženství světa, náboženství indoíránské, přetrvávající především mezi Kurdy a zároveň náboženství, které má blízko k marxismu.

Symbolika tunelu se velmi hodila proto, že v současnosti je lidstvo v temnotě a v čekání na nový srpek světla – v čekání na své příští směrování (vrcholem je rok 2100). Dalo by se to pojmenovat i tak, že lidstvo se nachází ve fázi dalšího evolučního stupně a že ti, kteří si toho jsou vědomi, se snaží přirozenou evoluci uřídit tak, že místo evoluce zavádějí revoluce. A vše s tím účelem, aby si udrželi svou moc – bez ohledu na to, že všemu konzervativnímu právě zvoní hrana. Nemyslím si, že právě úřadující božstvo Pluto/Hádes se spokojí s probouráním nějaké skály natolik, aby tím považovalo proces transformace a proces boření všeho starého za vyřízený a celé psaní o ceremoniálu k otevření gotthardského tunelu končím větou: “Člověk míní, pán Bůh mění” .

S použitím zdroje: zde, zde

-Pozorovatelka-  5.6.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jarka Š.
Návštěvník
Jarka Š.

Děkuji za skvělý článek. Ještě bych doplnila toho, kdo s největší pravděpodobností tahá za nitky a tahá za ně zřejmě už od dob Adama a Evy – Globálního prediktora (nebo alespoń jedno jeho křídlo). Takže pohádka pro dospělé, která se zřejmě stává realitou. Někdy po stvoření světa přišel na naši planetu z jiného vesmíru “had”, který naši Zemi obydlel a zůstal skrytý v dutinách Země. Tento had byl velmi inteligentní a velmi technicky vyspělý. Zůstával skrytý zrakům lidí, nebo se zjevoval v různých podobách pomocí mimikrů. Byl lidem nepřátelský a hledal způsob, jak je připravit o vládu nad touto planetou. Had v konstrastu s lidmi, kteří velebili Boha, byl naopak lidem nepřátelský, chladný a nevypočitatelný. Svou lstí a mimikry se vetřel mezi lidi, do vysokých postavení, až zlikvidoval vládce těchto lidí a nakonec zlikvidoval celé kmeny. Dětem těchto stínů říkali “nehmotní” protože žijí na nižších frekvencích, než lidé. Plížili se jako stíny i Atlantidou. Pohltili Egypt, celý střední východ až se nakonec přesunuli i do Evropy. A nebýt lidské zvědavosti a touhy po moci a bohatství, byla by zachována křehká rovnováha dobra a zla, jin a jang, draku a hada.
V islámském učení se praví, že člověk byl stvořen z lepivé kapky. Bafomet představuje zřejmě vše živé na Zemi: člověka, ptactvo, zvěř. Na ruce směřující k Zemi má latinský nápis Coagula – klíh, na druhé směřující k Měsíci Solve – tedy řešení, poznání. Na Zemi existuje divná hmota podobná ropě, tzv. černý klíh. Obsahuje monoatomické zlato a iridium a jeho krystalickou podobu muslimové uctívají v Kabě v Mekce. Tento sliz je něco jako forma umělé inteligence. Zkuste si o tom najít něco na netu, jinak přednášky jsou na Youtube. U nás, jako obvykle, nic. V současné době se zjistila jeho přítomnost v děšťové vodě v Německu a také v USA, kde padá na zem a hubí lesy. Lidé říkají, že tam neuvidíte ani ptáka, veverku, nic a ticho a stromy jsou olepené černým slizem a umírají. Je pro člověka nebezpečný, ale zároveň pro někoho zřejmě velice potřebný. To jen na okraj.
Jedna nápověda z kruhů v obilí:comment image
Není terorie o duté Zemi náhodou pravdivá?
Zamyslete se nad textem osmé smaragdové desky č. 8 a přemýšlejte, kam ten původní, neškodný satanismus došel. Jak víme, satanistické spolky a rituály se praktikují po celé západní Evropě a také v USA, kde se jim to opravdu vymklo z rukou:
TEXT:
“Hovořím o Starověké Atlantidě, hovořím o dnech Království Stínů, hovořím o příchodu dětí stínů. Ven z velké hloubky, kde byli vyvolané moudrostí lidí země, za účelem dosažení ohromné síly. Daleko v minulosti předtím, než existovala Atlantida, byli lidé, kteří pátrali v temnotě, používajíc černou magii, vyvolávali bytosti z velké hloubky pod námi. Přešli oni dále do tohoto cyklu. Nehmotní byli oni, z jiné vibrace, existovali neviděni dětmi lidí země. Jen skrze krev si mohly vyformovat bytí, jen prostřednictvím lidí mohly žít ve světě. V čase dávných věků byli podrobeni Mistry, hnaní dolů do míst, odkud přišli. Ale byli někteří takoví, co zůstali, ukrytí v prostorech a úrovních lidem neznámým. Žili v Atlantidě jako stíny, ale z času na čas se objevovali mezi lidmi. Vždy, když byla nabídnutá krev, přišli oni mezi lidi žít.
:
Ve formě lidí pohybovali se mezi námi, ale jen navenek byli oni jako lidé. S falešnou hlavou, kde kouzlo bylo pozdviženo, ale zdáli se lidem jako lidé mezi lidmi. Vkradli se oni do Rad, brali na sebe vizáž lidí. Svým uměním vraždili vůdce království, brali na sebe jejich podobu a soudili lidi. Jen magií mohli být odhaleni. Jen zvukem mohli být jejich tváře viděné. Usilovali se z království stínů zničit člověka a vládnout na jeho místě.
:
Ale věz, že Mistři byli mocní v magii, dokázali zvednout Závoj z tváře falše. Byli schopni poslat je zpět na jejich místo. Přišli oni k člověku a učili ho tajemství, Slovu, které jen člověk umí vyslovit. Rychle potom oni zvedli Závoj z falešníka a vyhnali ho daleko pryč z míst mezi lidmi. Ale dávejte si pozor, falešní stále žijí na místech, které jsou otevřené z času na čas světu. Neviděni chodí kolem na místech, kde ritus byl vyřknut. Znovu, jak čas plyne vpřed, vezmou na sebe podobu lidí. Vyvolaní můžou být mistry, kteří poznají bílé anebo černé, ale jen bílý mistr je dokáže ovládnout a spoutat, dokud jsou v těle. Nehledej království stínů, protože zlo se jistě ukáže. Jen mistr jasu porazí stín strachu.
Věz, ó můj bratře, že strach je překážkou ohromnou. Buď mistrem všeho v jasu, stíny se co nevidět ztratí. Poslouchej a dbej mojí moudrosti, hlas Světla je jasný. Nehledej údolí stínu, a objeví se jen Světlo.”
:
“Každá dostatečně pokročilá technologie je nerozeznatelná od magie”. Arthur C. Clark
“Globální prediktor zatím nemá možnost opustit tuto planetu”. V.V. Pjakin
:
“Nebe nahoře, nebe dole.
Hvězdy nahoře, hvězdy dole.
Vše, co je nahoře, je také dole.
Kdo to ví, mnoho našel.
Poznej to, tak budeš bohatý
a šťastný na zemi.”

Enkidu
Návštěvník
Enkidu

Je pro mne až s podivem, jak je téměř všemi autory píšícími o mýtické historie lidstva, a mám nějak čím dál tím silnější pocit, že to není náhoda, opomíjena první velmi sofistikovaně organizovaná civilizace na planetě a to civilizace starých Šumerů. Pokud by opomíjena nebyla, bylo by celkem zřejmé, že jedna ze základních premis příspěvku paní Pozorovatelky, totiž ta, že lidstvu dlouho nebyly známé planety za Saturnem, jednoduše není správná. Cca 4000 let před Kristem totiž šumerská kosmologie velmi přesně popisuje všechny planety sluneční soustavy, ba co víc, Šumerové disponují též velmi kvalitní kosmogonií, tedy teorií vzniku této soustavy ve všech jejích fázích. Důkazem budiž babylónský epos o stvoření “Enúma eliš”, v češtině “Když na nebesích”. Není sice přímo šumerský, ale zcela jasně odkazuje na šumerské zdroje a jazyk původní předlohy. A není bez zajímavosti, že dávní předci znají více planet sluneční soustavy než my dosud! Tedy alespoň oficiálně :-). I když první vlaštovky o možných dalších tělesech z pera oficiální vědy už jsem v poslední době zaznamenal. Jako jediná tato kosmogonie, dle mého názoru, logicky vysvětluje některé dosud oficiálním způsobem nevysvětlitelné kosmické “záhady” naší domovské soustavy. Příkladně komety a jejich retrográdní způsob otáčení kolem slunce, údajně chybějící planetu v pásu asteroidů, podivnosti našeho Měsíce atd. Pokud tato problematika kohokoli zajímá blíže, odkazuji zde na dílo Zecharii Sitchina “Kronika Země” sestávající z několika dílů, zejména na díl první “Dvanáctá planeta”. Podle mne na toto téma nejlepší dílo, jaké bylo napsáno. Velmi pravděpodobně vnáší toto dílo i poměrně více světla na téma padlých andělů atp. Něchtěl bych však, aby tento můj příspěvek byl chápán jako kritika paní Pozorovatelky, které si velmi vážím a cením. Spíše jsem chtěl nabídnout třeba rozšíření obzorů komukoli, kdo má zájem.

gape
Návštěvník
gape

Patrně existuje vícero stupňů iluminace, definitivně ale mi ten Pozorovatelčin je nejblíž. Paní pozorovatelko, vydržte, zdaleka nejste sama. https://www.youtube.com/watch?v=IMxkQFU5zq4

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Abychom nakonec nebyli všichni ILLUMINATI, drazí spoluovčané…;-)
http://theweek.com/articles/464980/7-genetically-modified-animals-that-glow-dark
( berte to třeba jako vtip :-))

Pe-tri
Návštěvník
Pe-tri

Pro větší srozumitelnost lze nahradit reminiscence na jezidské náboženství moderní verzí v podobě New Age a jeho egyptského pantheonu. Ano, vícero zdrojů hovoří o nástupu nového věku (aeonu) a lze souhlasit a tím, že stávající či lépe řečeno dosavadní mocní si hodlají udržet kontrolu nad lidstvem i po probíhajících změnách, jejichž objektivní charakter je mimo jejich možnosti jak je odvrátit. Proto ta příprava nového náboženství. Bude zajímavé sledovat další vývoj událostí – rozumějme – boj o lidské (ne)prozření – (ne)využití probíhající příležitosti.
P.

Jan Niedopytalski
Návštěvník
Jan Niedopytalski

Lidská fantazie nezná hranic…
Chtělo by to nějaké hmatatelné důkazy pro tuto hromadu tvrzení.
Je určitá skupina lidí, kteří mají velikou fantazii, je mezi nimi mnoho umělců.
Ale na jejich výtvory je třeba nahlížet jako na umělecká dílá.
Níc víc nic míň do doby než svá tvrzení náležitě doloží.
Jak už jsem napsal, lidská fantazie je veliká a nezná hranic.

Mari144
Návštěvník
Mari144

Lidská fantazie nezná hranic,ani tá západní elitářská,i proto jsem bezdůvodně jejich otroky za 1/3 mzdy?

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Důkazy se dokládají u soudu nebo na policii, a NÁZOR je zatím svobodný a individuální, bez potřeby něco dokládat. V diskusi je to otázka důvěry a důvěryhodnosti rétora, a důkaz je dobrovolný bonus.

Kolik Vám platí za ty důkazy – máte za to bonus?

Dovolím si vyslovit názor, že možná za nějakou dobu budete světélkovat.
Vy si buď můžete myslet že jsem blázen, nebo mi mile vysvětlit, že že to nemáte v úmyslu, nebo zvědavě zbystříte, a lehce v síti dohledáte, co je to za “blbost”…..
Jako bonus Vám poskytnu zdroj, i s dodatkem, že borci za to dostali Nobel v 2008:
http://theweek.com/articles/464980/7-genetically-modified-animals-that-glow-dark
http://www.coolweirdo.com/bizzare-animals-which-glow-in-the-dark.html
(Eugenetika nespí)

Jan Niedopytalski
Návštěvník
Jan Niedopytalski

A když vám řeknu, že pozitří vás navštívi vodnik Česílko v doprovodu vodníka Čepečka, co mi na to povíte?

Jan Niedopytalski
Návštěvník
Jan Niedopytalski

A jsou věci, které si lehce nedohledáte.

“Když si vymyslím<, že ve vesmíru obíhá čajová konvice, kterou nelze zpozorovat , žádnou nynější technikou , tak mi budete moci věřit nebo nevěřit, ale ověřit si to moci nebudete."
Snad až v čase, kdy dojde k zlepšení pozorovací techniky.
Jak dobře, že blaboly různých náboženských fanatiku byly zapsany a nyni lze mnohé dohledat.
To mate vidět, jakse tito fanatici vykrucuji , když jim připomenete po čase ty jejich výplody fantazie,které se ukázaly jako vymysly.

Hanicka
Návštěvník
Hanicka

Ukázali jste jen oficiální videa, je toho mnohem více:
https://www.youtube.com/watch?v=rbibl8UWSvg
https://www.youtube.com/watch?v=yHY3yxIHuzM

dasa
Návštěvník
dasa

hmm, vždy celkem koukám, kolik toho má paní pozorovatelka v hlavě naskládáno – přestávám to až matematicky vnímat… Nicméně, s těmi Kurdy a novým “starým” náboženstvím, tedy nově nastoleným jediným asi Bingo!, protože jsem nedávno shlédla na youtube video Bůh versus Satan a tam mluvili právě o tomto “výsledku”, který vycházel ze všech tří největších náboženství světa: z křesťanství, islámu a judaismu. Čili, že se objeví “antikrist” a sám sebe vyhlásí za boha a vznikne nové “klamné” náboženství, to tam bylo. A “poslední bitva” mezi dobrem a zlem (Satanem a Bohem) se odehraje na hoře Har Megido (Armagedon) v Izraeli. Předpokládám, že je to místo v cípu budoucího Kurdistánu. Tedy, jestli si to pamatuji dobře a dobře jsem to pochopila.

dasa
Návštěvník
dasa

hmm, vždy celkem koukám, kolik toho má paní pozorovatelka v hlavě naskládáno – přestávám to až matematicky vnímat… Nicméně, s těmi Kurdy a novým “starým” náboženstvím, tedy nově nastoleným jediným asi Bingo!, protože jsem nedávno shlédla na youtube video Satan versus Bůh a tam mluvili právě o tomto “výsledku”, který vycházel ze všech tří (?) nejstarších náboženství světa: z křesťanství, islámu a ….už si nepamatuji. Čili, že se objeví “antikrist” a sám sebe vyhlásí za boha a vznikne nové “klamné” náboženství, to tam bylo. A “poslední bitva” mezi dobrem a zlem (Satanem a Bohem) se odehraje na hoře Ararat v “Kurdistánu”. Tedy, jestli si to pamatuji dobře a dobře jsem to pochopila.

Alkid
Návštěvník
Alkid

“Melek” je turecky “anděl”. “Taus” mi http://www.online-slovnik.cz/prekladac přeložil, že znamená “sekera” v hmongštině (hmongové jsou etnická skupina obývající převážně hornaté oblasti Vietnamu, Laosu a Thajska). Ale “su” je turecky kůň a “at” je turecky “voda”. Koníček mořský je zajímavý tím, že potomstvo nosí ve svém břišním vaku samec. Že by takto vznikla jezídská legenda o sklenicích? Turecky “páv” je aktuálně “tavuskuşu”

Kari
Návštěvník
Kari

Ne. At je turecky kun a su je turecky voda. :- ))

Iustus Universalis
Návštěvník
Iustus Universalis

Mě to stejně baví jak jsou ti globalisté škaredě naivní, snad si i pořád myslí, že budou pásti lidstvo jak v 15.století..
Fakt, že umně zvládli klamat stovky a stovky let se jim upřít nedá, avšak dnes jim již roste silný odboj jenž má jejich tahů po šachovnici náležitě dost.
Mám-li počítat jen návštěvníky tohoto webu i s nimi se počítá jakožto s tím, že co poznali předají generacím dál.
A není-liž boha stvořili-li ti samý veškerá náboženství počínaje Hospodinem co nám bude bránit dupnout satanovi na držku sami neudělá-li ta za nás ten nejvyšší, v což křesťanská Evropa doufá již od Krista.
Inu povězte mi, kdo sepsal starý zákon?
Inu povězte mi, bojí se Čechů?