Transgenderové Vánoce, jak je neznáte: Švédská církev v kostele Sv. Pavla v...

Transgenderové Vánoce, jak je neznáte: Švédská církev v kostele Sv. Pavla v Malmö vyměnila na 1. Adventní neděli na oltáři obraz Adama a Evy za transgenderovou malbu lesbické umělkyně a aktivistky LGBT! Obraz zachycuje gaye a lesby, černocha, Arabku a bělošky v Rajské zahradě a na Stromě poznání je místo hada přešitý muž na ženu! Do kostela nikdo nechodí, švédská církev za poslední dobu ztratila většinu věřících, genocida křesťanství a tradiční rodiny ve Švédsku však nadále pokračuje a církev dostává dotace od švédské vlády a z Vatikánu, když věřící už na provoz nepřispívají! Zánik křesťanské kultury v přímém přenosu!

Transgenderové Vánoce, jak je neznáte: Švédská církev v kostele Sv. Pavla v Malmö vyměnila na 1. Adventní neděli na oltáři obraz Adama a Evy za transgenderovou malbu lesbické umělkyně a aktivistky LGBT! Obraz zachycuje gaye a lesby, černocha, Arabku a bělošky v Rajské zahradě a na Stromě poznání je místo hada přešitý muž na ženu! Do kostela nikdo nechodí, švédská církev za poslední dobu ztratila většinu věřících, genocida křesťanství a tradiční rodiny ve Švédsku však nadále pokračuje a církev dostává dotace od švédské vlády a z Vatikánu, když věřící už na provoz nepřispívají! Zánik křesťanské kultury v přímém přenosu!

Švédská církev bývala jednou z nejvíce respektovaných církví vůbec, protože její tradiční rámec nijak zásadně nevybočoval ze starobylých vikingských tradic, které kladly důraz na rodinu, která byla hlavním základem švédské kultury. Jenže, po nástupu socialistických vlád k moci ve Švédsku koncem 70. let minulého století, se Švédsko postupně začalo měnit na laboratoř globalismu a světového sionismu. Švédsko otevřelo migrační stavidla původně s úmyslem obohacení švédského genofondu a posílení pracovního trhu, který potřeboval více pracovníků, protože švédské rodiny si nemohly dovolit více dětí, a to kvůli absurdně vysokým daním ve Švédsku. Ty byly v podstatě hlavním spouštěčem procesu, kdy chybějící porodnost Švédů měla nahradit migrace levné pracovní síly ze zemí 3. světa, tradičně z Afriky a z arabských zemí.

Kostel sv. Pavla v Malmö.

Nemá smysl popisovat, v jakém stavu je dnes Švédsko, které nikdo nikdy vojensky neobsadil a nedobyl, ale nakonec Švédsko padlo a bylo dobyto migranty z Afriky a muslimskými přistěhovalci, kteří změnili tvář Švédska, jeho kultury a tradic, přičemž spolu s islamizací Švédska začaly probíhat i paralelní procesy likvidace tradiční křesťanské rodiny a podpory transgenderismu, LGBT a feminismu. Pokud si myslíte, že Švédsko se do tohoto stavu dostalo nějakým násilným procesem a způsobem zvenčí, tak jste na omylu. Švédsko je totiž učebnicovým a ukázkovým příkladem konce státu, který se stane obětí své vlastní indukované behaviorální genocidy vlastního druhu. Byly to totiž samotní bílí Švédové, kteří svému národu tento osud navodili a způsobili. Socialisté, sociální inženýři, etnografičtí výzkumníci a především politici, kteří ze Švédska udělali duhový, multigenderový, inkluzivní, feminizovaný a veskrze zdegenerovaný stát.

V kostele visí místo adventního obrazu Adama a Evy transgenderová LGBT malba se sodomity! Vatikán mlčí a místní zástupci kongregace si to pochvalují, že jde o mistrovské dílo

Minulou neděli křesťané oslavili 1. Adventní svátek, který je oznámením příchodu Vánoc, nejdůležitějšího křesťanského svátku v roce, který oslavuje narození Ježíše Krista. Jenže ve Švédsku, tedy v zemi, kde globalisté zničili tradiční rodinu, probíhají úplně jiné procesy. Média přinesla totiž informaci, že Švédská církev ve svém kostele Sv. Pavla ve městě Malmö minulou neděli během zahájení Adventu odstranila z oltáře v kostele tradiční obraz Adama a Evy v Rajské zahradě a nahradilo ho obrazem švédské LGBT aktivistky Elisabeth Ohlson Wallin, která je lesbička [1]. Obraz totiž zachycuje transgenderovou Rajskou zahradu. Na obrázku je běloch a černoch pod stromem, jak se dotýkají. Vedle stojí běloška a arabská žena, také se vzájemně dotýkají, vpravo stojí mladý egyptský žrec s egyptskou ženskou plochou korunou, což symbolizuje transvestitu a na stromě je místo hada žena, resp. muž přešitý na ženu v šatech připomínajících kůži hada [2].

Tento obraz visí v kostele od minulé neděle na oslavu Adventu.

Církev ve Švédsku tak ve svých kostelech propaguje zvrácenosti, což je důkazem toho, že Vatikán byl ovládnut Antikristem. Namísto křiku a hrozeb exkomunikace přichází z Vatikánu jen mlčení, anebo dokonce souhlasné přikyvování. Nikde nejsou slyšet církevní protesty ve Vatikánu, nikde se neozývají kategorická odsouzení směrovaná švédskému arcibiskupství a kardinálovi, prostě všichni jsou zticha a tolerují tento proces.

Jak uvádějí švédská média, švédská církev začala už před 10 lety v roce 2009 ztrácet obrovské počty věřících [3] a dnes zejí švédské kostely naprostou prázdnotou. Švédští věřící se modlí už jenom doma, případně jezdí na bohoslužby do zahraničí, nejčastěji do Polska. Z čeho tedy potom žije švédská církev? Odpověď je jednoduchá, švédská církev je plně dotována ze štědrého švédského státního rozpočtu a rovněž z Vatikánu. Kostely jsou tedy ve Švédsku, až na výjimky v malých městech na severu, prakticky prázdné, některé již byly zavřeny a nově se plánuje jejich přestavění na mešity.

Likvidace křesťanských symbolů, kostelů a Vánoc je součástí útoku sionistické globalizace na vnitřní kruh rodiny

Jak je tedy možné, že Vatikán na tyto procesy znesvěcení kostelů ve Švédsku nereaguje? Odpověď se skrývá v tom, že Vatikán byl ovládnut Antikristem a likvidace tradiční křesťanské rodiny je součástí Kalergiho panevropské doktríny v Evropě. Starý kontinent nelze nijak islamizovat, dokud obyvatelstvo Evropy bude vychováno v tradičním křesťanském duchu na modelu tradiční rodiny. Ano, pokud čtete mé knihy, už víte a chápete tu souvislost. Jedná se o válku o vnitřní kruh, tedy Kruh rodiny. Pokud rodina je tvořena mužem a ženou, potom dítě je plodem takové rodiny jako strom v sadu rodí jablka. Pokud ale rodina začne být likvidována a začne být propagován model rodiny muže a muže, nebo ženy a ženy, případně model bezpohlavních svazků genderově nevyjasněných osob, potom základní funkce národa, tedy funkce rodiny, funkce stromu, se postupně zhroutí a spolu s tradiční rodinou se zhroutí i celý národ.

Elisabeth Ohlson Wallin

Likvidace tradiční rodiny a likvidace křesťanství, jeho pokřivování, jeho znesvěcování transgenderismem a LGBT tezemi, jsou všechno procesy řízení na 1. prioritě. Rodina má za úkol vychovávat dítě, kostel má za úkol vychovávat rodiče k řádnému životu, tedy všechno jsou to procesy na 1. prioritě. Ale co se stane, když kostel začne rodiče vychovávat k homosexualismu, ke zvrhlostem, k deviacím, když na počátek Adventu jsou v kostele propagovány homosexuální teze a LGBT agenda? No, stane se jenom jedna jediná věc, lidé přestanou chodit do kostelů a postupně křesťanství zanikne, protože jenom malá hrstka věřících zachová víru v domácím rodinném kruhu. A toto je proces světových sionistů, v jejichž projektu globalizace musí být křesťanské národy zlikvidovány zevnitř, zdegenerovány, rozloženy, smíseny s jinými etniky, rozmixovány a smíchány s jinými kulturami a hodnotami. A ten proces už jednou na planetě Zemi proběhl.

Křesťanské národy nejde porazit, dokud jim budou vládnout tradiční rodiny a výchova potomků bude určována rodinou, ne sociálními inženýry, YouTube influencery a neziskovkami ve školství

Když Bůh viděl to smilstvo, ty zvrhlosti, ty špatnosti proti Bohu, ty sodomické orgie pomalovaných mužů na ulicích Sodomy a Gomory, zavrhl lidské plémě v těchto městech a seslal na ně oheň a zkázu. Alespoň takto barvitě to popisuje Bible, nicméně Bible už nepopisuje, co k tomuto procesu v biblických dobách vedlo, že národy a lidé začali odvrhovat svazky mezi mužem a ženou a začali je nahrazovat homosexuálními vztahy. Ten proces byl totiž i tehdy vyvolaný a indukovaný těmi, kteří chtěli své nepřátele zdegenerovat, protože je nedokázali vojensky a v boji porazit. Když nelze nepřítele vojensky dobýt, je možné mu zdegenerovat jeho děti, skrze kulturu, média, léky, potraviny, vakcíny a školství, které postupně přeprogramuje děti a mládež. A tyto procesy vidíte okolo sebe.

Obraz “Poslední večeře” z dílny švédské autorky. LGBT varianta biblického výjevu.

Co udělal nepřítel v ČSSR po roce 1989? Okamžitě provedl destrukci a rozvrat ČSLA, okamžitě zlikvidoval národní obranyschopnost. Okamžitě začal ovlivňovat učební osnovy a vzdělávací programy na všech úrovních českého školství. Okamžitě začaly programy na nasunování cizích, méně inteligenčně rozvinutých etnik do základních škol, posléze došlo k procesu nasunování postižených a mentálně zaostalých dětí do základních škol, v rámci inkluze. Výsledkem jsou selhávající maturity, hloupnutí národa, tlaky na zjednodušování maturit, snižování latěk. Ve školách běží programy propagace jiných kultur, jiných ras, propagace Arabů a černochů s cílem, aby dívky a budoucí ženy si braly za muže cizince a nikoliv české a zženštilé mladíky.

Národy, ve kterých je skoro už hotovo, mají společné a chorobné znaky, které mohou připomínat genetickou degeneraci. Podívejte se okolo sebe, na komunální i státní volební úrovni

Degenerace postupuje a po 30 letech lidem nevadí, že pracují v rolích otroků a za čtvrtinové mzdy ve srovnání s Německem, které se v roce 2009 nedostalo do recese po vypuknutí hypoteční krize jen kvůli tomu, že Německo nemuselo dovážet lacinou produkci z Číny, ale má stejně nebo dokonce ještě levnější montovnu přímo za humny, český protektorát. A lidem to nevadí v ČR, že jsou v roli otroků. A přijdou volby a lidé volí blázny a magory, a nejen v Řeporyjích. Na Slovensku zastřelí novináře a co udělají Slováci? Oni jdou a zvolí za prezidentku paní, která brala peníze od George Sorose do své neziskovky, aby vyřešila problém se zápachem z komunální skládky v Pezinku. A to stačilo na to, aby ji zvolili na Slovensku za prezidentku. A to je celé. Chápete tu tragédii národa? A co Řeporyje? Kandidát ukáže v reklamě Mall TV holý zadek [4] a je zvolen za starostu.

Arabští migranti, nová várka na příjezdu do Švédska v roce 2015.

Národy postupně degenerují a ztrácí nejen schopnost obrany národa a vlastních tradic, ale co je horší, že tyto procesy v dlouhodobém horizontu proběhly tak neznatelně a nenápadně, že si jich nikdo nevšiml až do chvíle, než je prakticky hotovo. A protože je hotovo i ve Vatikánu, tak se nemůžete divit, že švédská církev znesvěcuje vlastní kostel vyvěšováním úchylných a zvrácených obrazů. Nemůžete se divit procesům ve Švédsku, když samotný papež myje a potom dokonce líbá nohy arabským migrantům [5]. Církev byla unesena a zkorumpována Antikristem, ten se jenom teď šklebí a směje, jak švédská církev na Adventní neděli ukazuje lidem obrázek se sodomickými výjevy.

Už to nejsou Vánoce, ale jenom “svátky” a transgenderově neutrální událost na konci roku. A to všechno kvůli tomu, že novou generaci už dnes nevychovává máma a táta, ale globální sionistický nepřítel za pomoci svých poskoků z neziskovek, fondů, bank, farmaceutických a potravinářských firem a nadnárodních organizací, jejichž jediným zájmem je převýchova vašeho dítěte. Na vás jako rodiče už každý z globalistů kašle, vy je nezajímáte. Světové sionisty zajímá pouze váš potomek, vaše dítě, vaše Greta, váš Kovy, jeho a její chytrý mobil, jejich kreditní účet, jejich zájmy, jejich kamarádi. Jakmile pochopíte tuto invazi nepřítele do vnitřního kruhu vaší rodiny a pravidla této genocidy, začnete se na svět okolo sebe dívat úplně jinak. Je čas se probudit a otevřít konečně oči! Dům Sion otevřel stavidla islamizace Evropy a spustil naplno a s veškerou silou procesy likvidace křesťanské rodiny.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sestka
Návštěvník
sestka

Po navratu z nemocnice dnes kam jsem sel na rocni prohlidku jsem cekal u spolecnych zachodu pro muze a zeny.Pustil jsem si zpravy a tam prave resili ze Sara s Joshem zteplali a nasli si pritelkyni a ted jsou vsichni trans a uzasne jim to vyhovuje Redaktorka s usmevem idiota jim pritakavala a knourala jak to musi byt pry hezke takove trojsprezi .Za chvili dalsi parta buzerantu s podobnou thematikou a vecer jako obvykle naprosta idiota show o teplousich jak vychvavaji neteplouse maleho a jak je to velmi vesele Do toho obcas nekdo narazi do dveri a nebo zakopne a salvy smichu ,davy nejsou k utiseni Tot juesej
Fuck fuck rekl bych ze zadu At zije Janda nas to Buk

Nikdo
Návštěvník
Nikdo

Křesťanství je přesně to, co evropskou kulturu postupně zničilo. Všechna paseka v myšlení lidí pochází právě z tohoto židovského produktu, který byl evropským národům vnucen násilím. Ostatně všechna monoteistická náboženství jsou zákeřným zlem. Monoteismus je nasazen proti lidské přirozenosti a zdravému myšlení. Kdo to nechápe už je beznadějně zdegenerovaný. Psychologickou stránku křesťanství částečně, ale geniálně, rozebral F. Nietzsche v Antikristu. Vřele doporučuji všem, kteří ještě mají funkční mozek a dokážou nepovrchně vnímat psaný text.

Ke stažení třeba zde

“Křesťanský pojem boha – bůh bohem nemocných, bůh pavouk, bůh duch – je jedním z nejkoruptnějších pojmů boha, kterých na zemi bylo dosaženo; představuje snad přímo ukazatel minima v sestupném vývoji typu bohů. Bůh degenerovaný v odpor k životu, místo aby jej prozářil svým věčným souhlasem! V bohu vypovězeno nepřátelství životu, přírodě, vůli k životu! Bůh formulí pro každé hanobení “tohoto světa”, pro každou lež o “onom světě”! V bohu zbožněno Nic, svatořečena vůle k Ničemu!…”

jops
Návštěvník
jops

Nikdo
Bože, ty jsi blb. Křesťanství je absolutní protiklad judaismu.

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Jops, zbytečně přispěvatele Nikdo urážíš. Křesťanství není prklad judaismu, je to jenom odnož judaismu. Zkus si občas poslechnout rabíny, ti si libují, jak se židům křesťanství povedlo.

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Omluva, správně má být protiklad, ne prklad

jops
Návštěvník
jops

pvodatvp9h
jistě, šašku. Proto je židovský Talmud sepsaný 2 500 rabíny plný nenávisti vůči křesťanství, kterému navíc slibují vyhlazení. Máš to totálně pomotané.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Všichni viz major nechápete rozdílné pojmy křesťanství a židokřesťanství – nápověda: všechno co smrdí biblí (SZ a NZ) je židokřesťanství.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Připomeňte si dnes i zde, že je 6. prosince. A že i když to i tehdy začalo tažením proti židům jako záminkou k tažení proti Rusku, tak to skončilo tak, že zatímco architekti světa míní, Bůh a Rusko mění
https://outsidermedia.cz/nezapomenme-na-6-prosinec-1941-neporazitelna-armada-uz-nebyla-neporazitelna/

Ludek
Návštěvník
Ludek

Pozorovatelka
nepokakejte se z těch chudáčků Židů.

Až žije Rusko! Ale bez židovských parazitů!

anonymka
Návštěvník
anonymka

Ludek
Jste prostě jen trapnej.

Bengoro
Návštěvník
Bengoro

Bohužiaľ rusko je teraz tam, kde je iba za pomoci (a priania ) chasidských židov.( Putin chasidský žid po matke.)

Ludek
Návštěvník
Ludek

PUTIN – ŽID /PO MATCE/
comment image
PODLE ZÁKONŮ IZRAELE – ČISTÝ ŽID.

Dobrá četba
Návštěvník
Dobrá četba

Dobře popsané/vysvětlené je to v dokumentu/knize Boží národ od Grigorije Klimova.
Hledejte na uloz.to
uloz.to/hledej?q=grigorij+klimov

b.k
Návštěvník
b.k

Žel,dokonáno jest: Obrázek níže napovícomment image

.lak
Návštěvník
.lak

Tramtadadá, už to má za sebou.comment image
Ten zombík přeci nežije a dokňourává.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Ten “Evropan” se spuštěnými růžovoučkými kšandičkami a vodnatou hlavou je žid.

anonymka
Návštěvník
anonymka

brutopýr
To sotva, vypadá to, že už máte vlčí mlhu.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Běž poučit babo svoje soukmenovce na shekel.cz, že v židech je sice 6x více géniů (přesněji geniotů, což jsou degeneráti), jako je v nich 6x více degenerátů nejvyššího stupně, tj. všelijakých idiotů, kreténů, pomatenců a všelijakých genderových bizár úkazů. Zkrátka, v židech je 6x více extrémů a abnormalit všeho druhu.

O tom napsal pan Klimov ve svých knihách o vyšší sociologii. Tyto knihy jsou v Israelu trvalkou-bestsellerem, židi rádi čtou si o sobě.

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Zajímalo by mně proč si drží běloch nohu a proč si jí drží černoška.
Smyslu se nedobádám.Kdyby jenom jeden , tak se z toho dá něco odvodit,
ale takhle všechny ikonografické úvahy jsou příliš přitažené za vlasy.

TransMohamed
Návštěvník
TransMohamed

A kdyby se vyskytl třeba přešitej Mohamed nebo transgender Mohamed někde na mešitě ? To by bylo zase mrtvejch (viz. Charlie Hebdo). Evropa ztrácí svojí identitu, plive na ní, braňme se!

Dáša
Návštěvník
Dáša

myslíte, že by na ty primitivy, kteří byli na nás nasměrováni, stačil pěstní klín? Nebo kamenná sekyrka?

anonymka
Návštěvník
anonymka

Dáša
Teď už ne, je jich tady prostě už moc.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Muslimové jako verze judajismu nedělaj vyobrazeníí ničeho živého ani květín a naharzují to geometrickými vzory jimiš maj ty sví mešity vyšperkovaný aš po strop

San
Návštěvník
San

Ukazuje se,že Bůh byl vlastně hloupý a omezený…
Neznal krásný bezpohlavní život plný lásky…
Nepoznal tu krásu,vlastnit motorové vozidlo a brázdit jím nekonečné km bezvadně a neustále udržovaných silnic a dálnic…
Nepoznal ten adrenalin zúčastnit se celosvětového finančního casina a přijít tak třeba o svůj všechen lopotně nashromážděný majetek…
Neznal tu nádheru krásně čoudících továren,vyrábějící ty překrásné věci do domácností i jiných průmyslových podniků,které nutně musíme mít…
Nevěděl nic o TV,Rádiu,mobilech a internetu sloužící,aby byl ihned splněn jakýkoliv lidský sen či iluze…
Tušil vůbec o těch překrásných a dokonalých zbraních,které umíme vyrobit,aby jsme byli v bezpečí před lumpy co nás chtějí okrást nebo si nás podrobit?….
Jak si vůbec mohl dovolit nás stvořit bílé,černé,šedivé,žluté a červené!Copak nevěděl,že si budeme závidět,když to už ví i malé dítě?…
Místo toho nám nadělil desatero,které když porušujeme,tak se teprve cítíme šťastni…
A také duši,která ví že něco není v pořádku a vytváří v naší osobnosti rozpory a zmatek….
Nadělil nám organizace,které jsou prý jeho zastoupení zde na Zemi…Copak neví,že máme svoje zákony a poslední soudy…?
Copak neví,že naše tužba je splynout se strojem(vyměnit součástku a je opraveno)…?
Tak proč se nám pořád do toho motá…?
A jak to tedy vlastně je…?Byl nebo nebyl ?Či spíše Je nebo není?
Anebo je to,že si stále necháváme vnutit vůli a myšlenky od jiných- silnějších a přesvědčivějších farizejů…?
Uvědomte si,kdo Vás chce přes náboženství,jedno jakéhokoliv západního typu ovládnout!
Chtějte po svém Já Vědění!
Potom přestanete být součástí Hada,který hryže svůj vlastní ocas!

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Čo viete anglicky: Trunews.com, stojí zato!

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Zítra se má řešit vyimpíčování Trumpa, to bude sranda, Hollywood proti tomuto divadlu hadr. Stále méně snáším to jeho ksichtění se, grimasy už pomalu jak dement Novotný z Rypákoryjí.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Sranda je že místo aby vyšetřoavali jak na ochranku synkouvých obchodních zajmů nechali odvolat prokurátora ještě nevíc svrhnou vlasního demokraticky zvoleného prezidenta

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

V roku 2033 končí Anno Magnus,ako aj naša SKORUMPOVANÁ A ZDEGENEROVANÁ CIVILIZÁCIA!!!!!!