TRACE 6666: Americký kongres začne projednávat návrh zákona, který umožní nezdravotnickým orgánům...

TRACE 6666: Americký kongres začne projednávat návrh zákona, který umožní nezdravotnickým orgánům v USA provádět testování obyvatelstva přímo v domácnostech a vyhlašovat karanténní opatření v rodinách, včetně rozdělování rodin! Vstupovat do bytů a domů při podezření na nákazu budou moci všechny oprávněné subjekty autorizované ministrem zdravotnictví USA skrze ředitele CDC, mezi které budou patřit neziskové organizace a dokonce i náboženské spolky! Co se stane s rodinami, pokud budou otestovány kontaminovanými testy? Návrh zmocňovacího zákona s hrozivým registračním číslem H.R. 6666 vyvolává oprávněné zděšení mezi americkou populací, jak rychle dochází v USA k nasunování procesů NWO pod rouškou ochrany veřejného zdraví!

TRACE 6666: Americký kongres začne projednávat návrh zákona, který umožní nezdravotnickým orgánům v USA provádět testování obyvatelstva přímo v domácnostech a vyhlašovat karanténní opatření v rodinách, včetně rozdělování rodin! Vstupovat do bytů a domů při podezření na nákazu budou moci všechny oprávněné subjekty autorizované ministrem zdravotnictví USA skrze ředitele CDC, mezi které budou patřit neziskové organizace a dokonce i náboženské spolky! Co se stane s rodinami, pokud budou otestovány kontaminovanými testy? Návrh zmocňovacího zákona s hrozivým registračním číslem H.R. 6666 vyvolává oprávněné zděšení mezi americkou populací, jak rychle dochází v USA k nasunování procesů NWO pod rouškou ochrany veřejného zdraví!

Americká alternativa začala v posledních dnech oprávněně panikařit a volat na poplach. Dne 1. května totiž demokratický kongresman Bobby Rush ze státu Illinois předložil a zařadil k projednávání v dolní sněmovně amerického Kongresu návrh svého zákona č. H.R. 6666 [1] s názvem COVID-19 Testing, Reaching, And Contacting Everyone (TRACE) Act, v doslovném překladu Zákon na testování, dosažení a kontaktování všech, zkráceně STOPUJ. Jak už samotný název zákona napovídá, jedná se o zmocňovací zákon, který umožní soukromým oprávněným subjektům provádět výkon práva státu v zastoupení soukromého subjektu, což je model, který v českém právu také existuje v podobě soukromých exekutorů, kteří zastupují rovněž stát ve výkonu práva. Podle tohoto zmocňovacího zákona, pokud bude v navrhované podobě schválen, budou moci soukromé subjekty provádět práci a činnost, kterou dosud v USA mohla provádět pouze CDC a FEMA. Tato pravomoc na základě tohoto zákona přejde z pověření ministra zdravotnictví USA, skrze ředitele CDC, na soukromé oprávněné subjekty, které budu disponovat exekutivními pravomocemi, a to jménem ministra zdravotnictví.

Návrh zákona č. 6666 v Dolní sněmovně amerického Kongresu

Pokud by se jednalo o zdravotnická zařízení, nemocnice, soukromé kliniky a laboratoře, mohli bychom říct, že CDC prostě nestíhá testovat, a proto je třeba testováním na Covid-19 pověřit v USA i soukromé kliniky, nemocnice a laboratoře. Jenže, při pozorném přečtení návrhu zákona zjistíte neuvěřitelnou a šokující věc, nad kterou doslova zůstává rozum stát. Kongresman Bobby Rush totiž mezi tzv. oprávněné subjekty, které budou moci ředitele CDC požádat o licenci a federální dotace na provoz programu TRACE, zařadil i neziskové organizace v USA, tedy tzv. NGO sektor, a dokonce i náboženské organizace a spolky, tedy obecně církevní kongregace, židovské obce a muslimské obce.

Nový americký zákon deleguje federální pravomoci hygieny na soukromé kliniky, neziskovky a náboženské spolky. Ministr zdravotnictví navíc tuto pravomoc bude moci udělit komukoliv dalšímu, třeba Billu Gatesovi, nebo Big Pharma společnostem ve střetu zájmů

A to zdaleka není to nejhorší, protože v sekci 2, písmeno f, úsek 1, částka H, je totiž na konci uvedeno, že ministr zdravotnictví bude moci za tento oprávněný subjekt pro výkon programu TRACE označit jakoukoliv jinou organizaci, z jakéhokoliv oboru a jakéhokoliv zaměření, která bude pro účel programu vhodná, tedy např. majitel autoopravny, kadeřnictví, prodavač párků, pošťák, anebo… anebo farmaceutická společnost vyrábějící léky a vakcíny. Tento bod zákona totiž umožní ministru zdravotnictví získat mamutí pravomoci. Nepřipomíná vám to něco z ČR? Už chápete, proč Andrej Babiš chce i pro svého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha posílení pravomocí [2] po skončení Nouzového stavu? Ano, je to stejný proces okopírovaný z USA do ČR.

Kongresman Bobby Rush (D-Illinois).

Hlavním účelem navrhovaného zákona je udělování grantů ve smyslu federálních dotací pro oprávněné subjekty na sledování nakažených osob a zajišťování jejich karantén, jak je doslova uvedeno v návrhu zákona. Soukromé organizace, neziskovky a náboženské spolky tak budou moci nejen kontaktovat nemocné v mobilních kioscích, ale budou moci i vyhlašovat karantény nad nemocnými lidmi v rodinách, což vyplývá ze statusu oprávnění soukromého subjektu jednajícího z pověření federální vlády, resp. ministra zdravotnictví.

Pracovníci neziskovek a církví tak budou mít oprávnění chodit od domu k domu a v případě podezření na nákazu i vstupovat do rodin a do domácností, testovat osoby na Covid-19 a dokonce i rozdělovat rodiny v případě, že část rodiny je nakažená a druhá část není. V takovém případě budou nakažení lidé z rodiny odvezeni do federálních karantén pod správou FEMA. Ano, to jsou ty nechvalně známé FEMA kempy, které byly po celých USA budovány v posledních cca. 20 letech. Stanou se teď z nich karanténní centra pod jurisdikcí FEMA na internaci amerických občanů pod obecnou záminkou nákazy, která možná ani není, viz. kontaminované testy na Covid-19.

Na program TRACE půjde jen do konce tohoto roku 100 miliard dolarů a počítá se i s dalšími roky, což naznačuje, že virová krize je v USA už naplánována na více let dopředu

Zákon dále určuje, že pro činnost programu TRACE budou upřednostňovány subjekty, osoby a organizace z míst vysokého výskytu nakažených, tedy osoby, které žijí v místě, v lokalitě, a při vstupu do domácností a bytů proti nim nebude takový odpor ze strany majitelů bytů a domů. Největší obavy panují u domácností, kde jsou držitelé střelných zbraní a mohli by zahájit palbu na pracovníky organizace, která přijde rodinu testovat. V zákoně to není takto doslova uvedeno, ale vyplývá to z artikulace ustanovení zákona o upřednostňování místních lidí v daných oblastech s vysokým výskytem nákazy Covid-19.

Z popisu zákona vyplývá, že nezisková organizace či jiný subjekt může mít celostátní působnost, ale pro samotné výkony odběrů vzorků a pro nařizování karantén a rozdělování rodin budou použiti a využiti vždy místní obyvatelé z dané komunity, kteří za tuto práci budou placeni právě z programu TRACE.  Největší dardou je však závěr návrhu zákona, který alokuje sumu na zajištění tohoto programu do konce tohoto roku. Návrh zákona navrhuje vyčlenit pro program TRACE sumu 100 miliard USD s možností dalších částek za rok 2021.

Drive Thru testování ve státě Delaware v USA

Sami si dovedete představit, jak obrovský business to bude pro soukromé kliniky, nemocnice, laboratoře, školy a především pro neziskový sektor a náboženské spolky. Pomocí těchto federálních dotací tak v USA vzniknou Sonderkommanda finančně motivovaných amerických spoluobčanů, kteří budou testovat své ostatní spoluobčany, rozdělovat jejich rodiny a uvalovat na ně karantény z titul výkonu federální moci. Je to naprosto geniální, protože kdyby tuto činnost prováděli federálové přímo, tedy přímo federální CDC a federální FEMA, tak by mezi Američany vznikl ozbrojený odpor proti těmto zásahům.

Je to zásah do svobod, kdy ve jménu trasování nemoci budou cizí lidé vstupovat pod federálním mandátem do bytů a domů Američanů. Jenže, jakmile tuto činnost budou provádět místní nemocnice, místní organizace, místní neziskovky a místní církve, tak odpor v rodinách bude z velké části otupen a pacifikován. Určitě nikdo nevytáhne revolver na velebníčka ve dveřích s testem na Covid-19 v ruce. Tedy ne do chvíle, než mu začnou vytrhávat dítě z ruky kvůli tomu, že táta a máma míří do FEMA kempu. Mají to dobře vymyšlené, to se musí nechat. Redakce Aeronetu vám proto přináší český překlad návrhu zákona níže

H.R. 6666

Ke schválení ministru zdravotnictví a lidských služeb, aby uděloval granty způsobilým subjektům na provádění diagnostických testů pro COVID-19 a souvisejících činností, jako je sledování kontaktů prostřednictvím mobilních zdravotnických jednotek a podle potřeby v rezidenci jednotlivců a pro jiné účely.


VE SNĚMOVNĚ REPREZENTANTŮ
1. května 2020

Pan Rush (za sebe), paní Barragán , paní Bass, pan Beyer , pan Brown z Marylandu, pan Butterfield , pan Cárdenas , pan Carson z Indiany, pan Cohen, pan Correa , pan Cuellar , paní DeGette , paní Demings , pan Gonzalez z Texasu, pan Grijalva , pan Hastings , paní Hayes , pan Higgins z New Yorku, paní Kaptur , pan Khanna, Paní Kusterová z New Hampshire, pan Larson z Connecticutu, pan Lynch , paní McCollum , paní Moore , paní Norton , pan Payne , pan Raskin , pan Rouda , pan Ryan , pan Sarbanes , Paní Sewell z Alabamy, pan Sires , pan Soto , paní Tlaib , pan Thompson z Mississippi, pan Van Drew , paní Velázquez , paní Wasserman Schultz a paní Napolitano) uvedli následující zákon,  který byl předložen Výboru pro energetiku a obchod


ZÁKON

Ke schválení ministru zdravotnictví a lidských služeb udělovat granty způsobilým subjektům na provádění diagnostických testů pro COVID-19 a souvisejících činností, jako je sledování kontaktů, prostřednictvím mobilních zdravotnických jednotek a podle potřeby v rezidenci jednotlivců a pro jiné účely.

Nechť je schválen shromážděním Senátu a Sněmovnou reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu

ODDÍL 1. KRÁTKÝ NÁZEV

Tento zákon lze citovat jako „Zákon o testování COVID – 19, dosahování a kontaktování všech (TRACE)“.

SEC. 2. TESTOVÁNÍ COVID – 19 A SLEDOVÁNÍ KONTAKTŮ POMOCÍ MOBILNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH JEDNOTEK.

Namísto FEMA a CDC bude americké rodiny rozdělovat a do karantén je uvalovat soused od naproti, v rámci jedné komunity, jedné ulice, jednoho města a federální orgány si umyjí ruce nad nucenými karanténami, které dost možná zajistí jak nezkušenost nezdravotnického personálu z neziskovek, tak i kontaminované testy

Jak tedy sami vidíte z návrhu zákona, soukromé subjekty tímto zmocňovacím zákonem budou provádět ty samé kroky a operace, jaké by normálně prováděla federální CDC a FEMA. V tomto případě tuto pravomoc ale budou mít soukromé organizace, neziskovky, privátní kliniky a nemocnice, školy, náboženské spolky a dokonce i kdokoliv jiný, v tomto seznamu neuvedený, koho americký ministr zdravotnictví, podle svého uvážení, posoudí za způsobilého, bez ohledu obor, profesi nebo zaměření, nebo bez ohledu na střet zájmů. Dovedete si jistě představit, kdo bude testovat. No přece ten, kdo bude mít k dispozici nejvíce testů. A kdo to bude? No přece organizace napojené na Big Pharma a rovněž takové organizace, jako je třeba Melinda & Bill Gates Foundation. A protože testy mohou být kontaminovány, viz článek zde, dovedete si představit, k čemu to povede, kolik lidí bude uvrženo do karantény, kolik rodin bude rozděleno ve jménu ochrany zdraví.

Testování na Covid-19 ústním stěrem. Pokud je testovací sada kontaminovaná, tak pracovník hygieny vás právě stěrovou tyčinkou nakazil Coronavirem.

Žádná krize není ponechána nazmar, Covidový světový podvod se už ani nemaskuje, že jde o podvrh, jde pouze o jediné, o naprosté spoutání obyvatelstva, omezení pohybu, nucené očkování a totální kontrolu populace. Už ne zdravotníci, lékaři a hygienici, ne, ne. Neziskovky a náboženské skupiny z vašeho města vás budou testovat a posílat do karantény. Vaši vlastní sousedé vám půjdou po rodině a její svobodě. Sonderkommanda v nejzrůdnější podobě. A nosatí… nosatí se šklebí, jak jedni gójové budou rozbíjet rodiny jiným gójům od naproti, zatímco FEMA i CDC budou mít alibi a budou říkat, že to ne my, to vaši spoluobčané a organizace z vašich měst, vaši lidé na vás uvalují karantény a berou vám děti! A myslíte si, že tato šílenost se omezí jen na USA a americké reálie? Tak to jste na omylu, protože tento TRACE program se dříve či později okopíruje i do Evropy. Je to jen otázka času. To jenom dopředu říkám, aby zase někdo nebyl překvapen, co se to děje v Evropě.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
trtal
Návštěvník
trtal
aamater
Návštěvník
aamater

Tak toto je nástup čistej fašistickej diktatúry!!! hlavne že sa môžu za čo skryť. A vraj USA sú vzorom pre demokraciu ha, ha, ha … toto je výsmech pre všetkých čo dokážu čo i len trochu myslieť a uvažovať. Toto sme tu my nemali ani za komunistov!!! Mysleniu zdar!!!

morning star
Návštěvník
morning star

ludska DNA je z 2 spiral, ked dodáš 3 spiralu a pozries sa na to zvrchu, vyzera to ako 666. uz sa to davno robi, a su to hybridy. teraz to caka vsetkych ludi, ktori uprednostnia majetok, karieru, rodinu a nakoniec i zivot pred spasou svojej duse

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

666
je číslo Člověka:
Uhlík12, ze kterého je převážně naše tělo ( stejně, jako vše živé), je
6 elektronů
6 protonů
6 neutronů
Když k Uhlíku12 přidáme Phosphorus = Lucifer = Fosfor, Kyslík, a Vodík
tak máme stavební materiál naší DNA/RNA. 😉

ds4428
Návštěvník
khrsc
Návštěvník
khrsc

10minut z pořadu ,,Konspirační teorie s Jesse Venturou,, o očkování a depopulaci,z roku 2010!
česky namluveno
https://www.facebook.com/igor.ferjolsns.1/videos/196216331604906/

Těch 10 minut není už konspiračních,ale děsivě prorockých.

UAFŘO
Návštěvník
UAFŘO

Dokud lidé nepochopí, že existují alespoň čtyři komponenty systému biologické zbraně COVID-19, budou snadno zmateni! Kromě samotné biologické zbraně COVID-19 existují 3 další komponenty, které vytvářejí vysoce příznivé prostředí pro tuto pandemii!

(1) Biologická zbraň COVID-19
(2) Rozšíření 5G a stávající 4G
(3) Roční chřipkové vakcíny
(4) Chemtrail Aerosols

POTVRZENO – Roste množství důkazů, které podporují skutečnost, že k šíření COVID-19 dochází prostřednictvím aerosolů chemtrailu. Tyto operace chemického inženýrství probíhají po celá desetiletí a poskytují perfektní krytí a prostředek pro opětovné infekce CORONAVIRY! Je třeba poznamenat, že „zdaleka nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem použití biologických zbraní je vytvoření aerosolového oblaku!“ Nejen to, ale s každým dalším rokem chemtrailované oblohy kolem planety jsou dýchací systémy každé lidské bytosti hluboce ohroženy všemi druhy toxických – chemických kontaminantů a biologických činitelů!

Nikdy nedošlo k podvodnější a všudypřítomnější psychologické operaci, jejímž cílem je zavedení specifické vakcíny pro celé lidstvo! Opravdu, tento globální PSYOP byl předem naplánován s maximální přesností, aby byl zaveden celosvětový povinný očkovací režim! To, čeho jsme všichni svědky, je nejnovější a nejagresivnější fáze agendy super-vakcinace! Mikročipování každé lidské bytosti je jistě stěžejní součástí FINÁLE agendy Nového Světového Řádu!

Je třeba poznamenat, že každá složka ze čtyř hlavních komponent může vyvolat ohnisko CORONAVIRU – pokud jsou použity jednotlivě, a pokud jsou využívány koordinovaně, budou v cílených městech (místech) vyvolávat exploze CORONAVIRŮ s cíleným dramatickým účinkem! Tímto způsobem budou pachatelé udržovat pandemii CORONAVIRU – COVID-20!

— Intelligence Analyst —
comment image

JAN
Návštěvník
JAN

Jak budou ovčané řádně vystrašeni tak přistoupí na ledacos,i na to co by nikdy normálně neprošlo.
Z titulu zdraví a ochrany povýšené nad zdravý rozum.
Jestli je první vlna jen testem kam lze zajít tak ámen s námi.
Vypadá to na slámovou metodu.
Kdyby začaly umírat kvanta lidí tak to bude podezřelé.S každou další vlnou utáhneme šrouby víc.
NWO počítá s cca 500mil lidí, ostatní jsou navíc.
Jenže takového množství se nemůžete zabavit jen tak,ani jako globalsti ale postupně to půjde.
Rozbít příslušnost k vlasti,půdě, rodině, pohlaví a hned to jde o trochu lépe.
Delegovat vinu na vir,Číňany,kohokoli..
Jen aby to gojimove neprokoukli.
Mluvte s těmi kteří vám naslouchají,ti kteří vás mají za pomatené alternativní mluvky nechte v jejich spánku.
Hezký den všem kteří si umí poskládat mozaiku.

UAFŘO
Návštěvník
UAFŘO

Dokud lidé nepochopí, že existují alespoň čtyři komponenty systému biologické zbraně COVID-19, budou snadno zmateni! Kromě samotné biologické zbraně COVID-19 existují 3 další komponenty, které vytvářejí vysoce příznivé prostředí pro tuto pandemii!

(1) Biologická zbraň COVID-19
(2) Rozšíření 5G a stávající 4G
(3) Roční chřipkové vakcíny
(4) Chemtrail Aerosols

POTVRZENO – Roste množství důkazů, které podporují skutečnost, že k šíření COVID-19 dochází prostřednictvím aerosolů chemtrailu. Tyto operace chemického inženýrství probíhají po celá desetiletí a poskytují perfektní krytí a prostředek pro opětovné infekce CORONAVIRY! Je třeba poznamenat, že „zdaleka nejefektivnějším a nejúčinnějším způsobem použití biologických zbraní je vytvoření aerosolového oblaku!“ Nejen to, ale s každým dalším rokem chemtrailované oblohy kolem planety jsou dýchací systémy každé lidské bytosti hluboce ohroženy všemi druhy toxických – chemických kontaminantů a biologických činitelů!

Nikdy nedošlo k podvodnější a všudypřítomnější psychologické operaci, jejímž cílem je zavedení specifické vakcíny pro celé lidstvo! Opravdu, tento globální PSYOP byl předem naplánován s maximální přesností, aby byl zaveden celosvětový povinný očkovací režim! To, čeho jsme všichni svědky, je nejnovější a nejagresivnější fáze agendy super-vakcinace! Mikročipování každé lidské bytosti je jistě stěžejní součástí FINÁLE agendy Nového Světového Řádu!

Je třeba poznamenat, že každá složka ze čtyř hlavních komponent může vyvolat ohnisko CORONAVIRU – pokud jsou použity jednotlivě, a pokud jsou využívány koordinovaně, budou v cílených městech (místech) vyvolávat exploze CORONAVIRŮ s cíleným dramatickým účinkem! Tímto způsobem budou pachatelé udržovat pandemii CORONAVIRU – COVID-20!

— Intelligence Analyst —

https://ibb.co/V9YDt8P

UAFŘO
Návštěvník
UAFŘO

comment image

Nepoužívejte HTML tagy, link na obrázek se parsuje automaticky. Admin.

kuběna režimní
Návštěvník
kuběna režimní

Dobrý Nafurte. Bod za jasné vyložení karet na stůl..
Jen u toho Stalina bych asi zastával střední pozici – byl tak někde na půl. Naprosto jasně byl bolševik, alespoň do nějakých xx let .. ale na rozdíl od “kavárenských intelektuálů” – Trocký atd.. nedělal “revoluci pro revoluci” a jak píše ten Rakovský – představoval jakýi “Bonapartismus”. A pak – k absolutní moci se dostal poměrně pozdě a stejně i pak musel brát v úvahu “rozvržení sil v Politbiru”. Těžko říct, jestli to byl “absolutní monarcha” nebo prostě jen “nejsilnější vlk ve smečce”. A pak tu bylo ve hře – jak opět poznamenává Rakovský – “setrvačné těleso “S”strany” – i když Stalin své represe obrátil především proti “Straně”, přece jen nedokázal z komunistů udělat “přesvědčené monarchisty” – to už asi ani nešlo.. – pouze dal zelenou “národním komunistům” před těmi “internacionálními”.
Ale jo.. ten obraz je pěkný i “silný”, teď s odstupem když “komunizma nět” ale přece jen by tam měl být spíše “ruský soldat” či “slovjanskyj žolněř” (z originálu je trochu cítit “Benešismus”) a pak – ta česká dívka padla už mnohem dříve.. do “osidel Masonerie”, stejně tak jako de fakto i celé Rusko.. jen Rusko – z nějakých důvodů .. – má potenciál “vyprodukovat nové Napoleony” – podobně jako USA či Čína nebo asi do budoucna Indie.. – je to asi “příliš velký svět sám o sobě” a má prostě tendenci k “vytvoření autonomního centra moci” byť i “vůči kompatibilní ideologii”. Putin je opět v podstatě takový “Napoleon kapitalismu” – není ideologicky proti “klasickému západnímu pojetí” a jen/či jen si – chrání vysokou míru autonomie či možná i nezávislosti. A je holt nepoznamenán neomarxismem ..