Total Control: Lotyšský parlament v pátek zakázal neočkovaným poslancům výkon funkce a...

Total Control: Lotyšský parlament v pátek zakázal neočkovaným poslancům výkon funkce a zákon byl rozšířen dokonce i na zastupitele lotyšské samosprávy, okresů a komunálních radnic! Neočkovaný zastupitel bude nahrazen očkovaným náhradníkem z volební kandidátky z posledních voleb! Lotyšská vláda tak zavedla fašistické odebírání výkonu mandátu poslanců a zastupitelů čistě na základě odmítnutí zásahu do těla poslance experimentální látkou! Poslanci již o několik dní dříve novelizovali zákoník práce umožňující firmám v Lotyšsku vyhazovat neočkované zaměstnance!

Total Control: Lotyšský parlament v pátek zakázal neočkovaným poslancům výkon funkce a zákon byl rozšířen dokonce i na zastupitele lotyšské samosprávy, okresů a komunálních radnic! Neočkovaný zastupitel bude nahrazen očkovaným náhradníkem z volební kandidátky z posledních voleb! Lotyšská vláda tak zavedla fašistické odebírání výkonu mandátu poslanců a zastupitelů čistě na základě odmítnutí zásahu do těla poslance experimentální látkou! Poslanci již o několik dní dříve novelizovali zákoník práce umožňující firmám v Lotyšsku vyhazovat neočkované zaměstnance!

Lotyšsko je země, která za II. sv. války aktivně spolupracovala s nacistickým Německem a bojovala na straně Wehrmachtu a jednotek SS. Odkaz nacistů je v této zemi mezi tamním obyvatelstvem silně zakořeněný a důkaz o tom podali lotyšští poslanci v pátek ve svém parlamentu. Ve 100-členném parlamentu totiž poslanci v pátek 12. listopadu na návrh vlády schválili [1] novelu zákona o pravidlech a jednacím řádu lotyšské sněmovny takovým způsobem, že od této chvíle se již nesmí jednání sněmovny účastnit poslanci, kteří nejsou očkovaní a jejich mandát bude pozastaven a suspendován, a to až do doby, než se buď nechají očkovat a předloží o tom doklad, anebo dokud tato časově omezená změna zákona nevyprší. Novela zákona je časově zatím omezena do 01. 07. 2022.

Vakcína se stává novou nezbytností pro cestu do práce nejen dělníka, ale už i poslance

Výjimku budou mít pouze poslanci s potvrzením, že prodělali nemoc. Výjimku bude mít i poslanec, který získá lékařským odborníkem získané potvrzení, že ze zdravotních důvodů poslance je nutné očkování odložit na dobu určitou, tedy např. během nějaké nemoci, kdy očkování je nežádoucí, a současně musí poslanec pravidelně předkládat test během této doby odkladu. Zákon nepřipouští možnost trvalé kontraindikace člověka proti očkování, pouze časově omezené od – do v důsledku nějaké dočasné nemoci.

Do lotyšského parlamentu se neočkovaní poslanci nedostanou a trvalá kontraindikace proti očkování vám nebude uznána

Zákon nepřipouští možnost svobodné volby, že se poslanec rozhodne neočkovat se. Tato varianta není vůbec připuštěna a zákon tak de facto podmiňuje výkon mandátu očkováním, anebo lékařsky uznanou a jen dočasnou nemocí, která je v kontraindikaci s očkováním. Vakcína se tak nově stane podmínkou pro výkon jakékoliv veřejné funkce, neočkovaní tak nebudou moci vůbec kandidovat. Takový fašismus a nátlak na lékaře je naprosto bezprecedentní a nevídaný, komentovala opatření dnes ruská televize. Poslanci si tak přivlastnili právo zasahovat lékařům do určování doby léčby pacientů a zkracovat ji na od – do.  A to není všechno.

Dobová fotografie, Lotyšská legie SS

Lotyšský parlament byl při chuti a rozšířil platnost opatření i na nižší samosprávné celky a na komunální zastupitele. U nich to však bude fungovat trochu jinak. Neočkovaný zastupitel na radnici bude suspendován, nebude moci vykonávat mandát stejně jako neočkovaní poslanci, ale v jeho případě nedojde k suspendaci jeho místa, resp. mandátu, ale výkon mandátu bude přesunut na bedra očkovaného náhradníka z volební kandidátky v posledních komunálních volbách, který v pořadí kandidátky následuje za suspendovaným zastupitelem a současně je očkovaný. Pokud není, je přeskočen a následuje další náhradník, který splňuje podmínku očkování.

Za neočkovaného zastupitele zaskočí očkovaný náhradník do doby, než zastupitel dostane rozum a pod tlakem pozastaveného platu se nechá naočkovat… anebo přeočkovat!

Náhradník bude vykonávat funkci zastupitele do té doby, dokud se suspendovaný zastupitel nenaočkuje, anebo dokud zákonnému opatření neskončí platnost. I když je zákon omezen do července příštího roku, dopředu už je avizováno, že sněmovna může zákon v případě krize prodloužit o další půlrok. A tak postupně bude ubíhat čas, až přijdou nové volby a suspendovaným poslancům a zastupitelům skončí mandáty. Ano, takovýto teror a fašismus je naprosto nevídaný a zněl by před lety jako sci-fi, ale dnes je to už v Lotyšsku realita. Pojďme si důkladně ocitovat, co se uvádí na stránkách lotyšského parlamentu.

Rozhodnutí lotyšského parlamentu

V pátek 12. listopadu schválila Saeima (pozn. lotyšský parlament) ve druhém – závěrečném – čtení nový zákon O dočasných dodatečných požadavcích pro práci poslanců Saeimy a členů rad místních samospráv, který byl uznán jako naléhavý.

Od 15. listopadu se poslanec bude moci účastnit práce Saeimy pouze tehdy, pokud předloží interoperabilní potvrzení Covid-19, které potvrzuje, že byl očkování, nebo že prodělal nemoc. Současně bude moci pokračovat v práci i poslanec, který obdržel stanovisko odborného lékaře nebo komise v klinické univerzitní nemocnici k odložení očkování na určitou dobu a který předloží interoperabilní osvědčení prokazující negativní výsledek testu.

Poslanci, který není oprávněn účastnit se práce Parlamentu, bude pozastavena výplata platu a náhrad. Ta bude obnovena ode dne, kdy poslanec předloží osvědčení mandátovému, etickému a imunitnímu výboru Saeimy.

Předsednictvo Saeimy bude povinno nejméně jednou za dva měsíce posoudit potřebu zachování omezení stanoveného tímto zákonem.

Požadavek na očkování proti Covid-19 nebo osvědčení o prodělání nemoci se vztahuje i na komunální zastupitele. Pokud zastupitel nezíská a nepředloží osvědčení o očkování nebo přeočkování do 15. listopadu, bude mu rozhodnutím zastupitelstva pozastaven mandát. Po dobu pozastavení nastoupí na jeho místo další kandidát, který osvědčení o očkování získal, a to postupem podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

Pokud nahrazený člen zastupitelstva osvědčení získá, bude ho muset do jednoho týdne předložit obecní volební komisi a podat předsedovi zastupitelstva žádost o obnovení výkonu funkce člena zastupitelstva. Jakmile je tato skutečnost oznámena Radě, mandát přizvaného člena zanikne a zastupitel se znovu ujme své funkce.

Dočasné požadavky na členy Parlamentu a místních a regionálních zastupitelstev mají zajistit, aby byly v souvislosti s šířením Covid-19 splněny zájmy veřejného zdraví a bezpečnosti.

Jak zdůraznil Juris Rancāns, předseda Komise pro obranu, vnitřní věci a prevenci korupce, která je odpovědná za prosazení návrhu zákona v Saeimě, zákon je nezbytný pro podporu důvěry veřejnosti v národní politiku zvládání šíření infekce Covid-19, jakož i pro projev solidarity s ostatními státními a samosprávnými institucemi a zvýšení důvěry v práci státních a samosprávných institucí, včetně Saeimy.

Zákon vstoupí v platnost dnem následujícím po jeho vyhlášení a bude platit do 1. července 2022.

Lotyšský parlament o několik dní dříve schválil, že zaměstnavatelé mohou propustit neočkované zaměstnance po uplynutí výstražné lhůty 90 dnů

Podle serveru Euronews [2] pro návrh zákona hlasovalo 62 ze 100 poslanců a sněmovna dokonce před hlasováním odmítla pozměňovací návrh vznesený zdravotním výborem sněmovny, který navrhoval, aby zákon zohledňoval osoby s permanentní kontraindikací, to znamená ty poslance, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat trvale, nejen dočasně od do kvůli nějaké krátké nemoci. Jenže, tento návrh byl smeten ze stolu se slovy, že poslanci by si sehnali potvrzení od svých lékařů na jakoukoliv nemoc, která jim trvale znemožňuje očkování.

A poslanci by to prý zneužívali k tomu, aby se nemuseli očkovat. Zákon tak uděluje výjimku jen lidem, kteří nemoc prodělali, a pouze těm, kteří mají odklad na dobu od – do kvůli časově ohraničené nemoci. Pokud má někdo doživotní kontraindikaci, musí se de facto s mandátem poslance rozloučit, komentoval dnes celkem lakonicky celou věc první kanál ruské televize. A já se jenom zeptám: A kdy to dorazí do ČR? A kdy na Slovensko?

Demonstrace Lotyšů před parlamentem v Rize po přijetí novely zákoníku práce, která umožňuje firmám propouštět neočkované zaměstnance po výstraze a 90-denní lhůtě

Lotyši mají fašistické manýry v krvi a když se naskytne příležitost, dají těmto manýrům volný průchod a výsledkem je teror, odebírání mandátů poslancům a zastupitelům, pokud nejsou politicky uvědomělí a nenechají si vstřiknout experimentální roztok, který lidem ničí a likviduje přirozenou imunitu. Lotyšsko má totiž stejný problém jako Česká republika, pouze necelých 54% z populace 1,9 milionu Lotyšů je očkováno a vláda tak chce tímto krokem vyslat signál, že kdo se nenaočkuje z poslanců, přijde o mandát a poslanecký plat. To je de facto signál k občanům v Lotyšsku, aby nekřičeli proti zákonu přijatém jen o několik dní dříve.

Lotyšský parlament totiž schválil [3] změnu zákoníku práce, který zaměstnavatelům nově umožňuje legálně propustit zaměstnance, pokud je neočkovaný déle jak 90 dnů od výstrahy. Lotyši ihned poté vyrazili do ulic Rigy a začali protestovat před parlamentem. Takže tímto zákonem jednacího řádu sněmovny se má lidem na ulici zacpat huba, když bez očkování přijdou o mandát rovněž i poslanci, nejen dělníci z fabrik a firem. Je to součást plánu globalistů na transformaci demokratických států do koncentračních táborů v rámci režimu Total Control. Pamatujete, jak jsem o tom psal a na SVCS mluvil už minulý rok na jaře, že přijde brzy den, kdy nepustí do práce neočkované lidi a brzy ani neočkované poslance? No, tak teď vidíte, že v Lotyšsku se tato konspirace už proměnila zase v realitu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Časové fázování globalizace:

Fáza 1: predstierajte hrozbu a vyvolávajte strach. (december 2019 – marec 2020)

V Číne vypukla pandémia.
Zabiť desaťtisíce starších ľudí.
Nárast počtu prípadov a úmrtí
Od začiatku zaraďte očkovanie ako jediné riešenie.
Zamerajte sa na Covid-19.
Výsledok, (takmer) všeobecná panika

2. fáza: Výsev pliev a delenie. (marec 2020 – december 2020)

Uplatňovanie rôznych zbytočných, liberticídnych a protiústavných donucovacích opatrení.
Paralyzovať obchod a ekonomiku.
Sledujte podriadenie sa väčšiny a odpor odbojnej menšiny.
Stigmatizujte rebelov a vytvorte horizontálne rozdelenie.
Cenzúra disidentských vodcov.
Potrestať za neposlušnosť.
Zhrňte testy PCR.
Vytvárajte zmätok medzi chorými, infikovanými, chorými, hospitalizovanými a mŕtvymi.
Zrušte všetky účinné liečby.
Nádej na život zachraňujúcu vakcínu.
Výsledkom je (takmer) rozšírená panika.

3. fáza: Prineste zákerné a smrtiace riešenie. (december 2020 – jún 2021)

Ponúknite bezplatnú vakcínu pre každého.
Sľubujeme ochranu a návrat do normálneho života.
Určite cieľ imunizácie svojho stáda.
Simulovať čiastočné oživenie ekonomiky.
Skryť štatistiku vedľajších účinkov a úmrtí v dôsledku injekcií.
Zobrazovať vedľajšie účinky injekcií ako „prirodzené“ účinky vírusu a choroby.
Obnoviť koncept variantu ako prirodzenej mutácie vírusu.
Zachovanie donucovacích prostriedkov zdôvodnite neuplatnením hranice kolektívnej imunity.
Potrestať zdravotníckych pracovníkov za nezákonnú liečbu a liečbu. –
Výsledok, pochybnosť a zrada medzi vaxxmi, sklamanie medzi protivníkmi.

Krok 4: Nainštalujte apartheid a QR kód. (jún 2021 – október 2021)

Dobrovoľne plánujte deficity.
Zadajte očkovací preukaz (QR kód), aby ste odmenili očkovaných, potrestali vytrvalých.
Vytvorte apartheid privilegovaných voči ostatným.
Odstráňte právo pracovať alebo študovať s ľuďmi, ktorí nie sú pridružení k vaxx.
Odmietnite základné služby pre non-vaxx.
Zaviesť platobné testy PCR pre jednotlivcov, ktorí nie sú vaxx.
Výsledok, Prvá etapa digitálnej kontroly, ochudobnenie protivníkov.

Fáza 5: Nastolte chaos a stanné právo. (november 2021 – marec 2022)

Využite nedostatok tovaru a potravín.
Paralyzujte reálnu ekonomiku a zatvorte továrne a obchody.
Nech vybuchne nezamestnanosť.
Aplikujte tretiu dávku vaxx (posilňovače).
Prijmite zabíjanie živých starých ľudí.
Zaviesť povinné očkovanie pre všetkých.
Rozpustite mýty o možnostiach, účinnosti vakcín a imunite stáda.
Démonizujte anti-vaxx a urobte ich zodpovednými za mŕtvych.
Zatknite opozičných lídrov.
Nastaviť digitálnu identitu pre každého (QR kód): rodný list, doklad totožnosti, pas, vodičský preukaz, karta zdravotnej poisťovne …
Zaveďte stanné právo, aby ste porazili opozíciu.
Výsledok, Druhý stupeň digitálneho riadenia. Záver alebo vylúčenie súperov.

Fáza 6: Zrušte dlh a dematerializujte peniaze. (marec 2022 – september 2022)

Vyvolať ekonomický, finančný a akciový kolaps, bankrot banky.
Aby banky ušetrili straty na účtoch svojich klientov.
Aktivujte veľký reset.
Dematerializovať peniaze.
Zrušte dlhy a pôžičky.

Prekrytie digitálneho portfólia. (Digitálna peňaženka)
Zabaviť majetok a pôdu.
Zakážte všetky lieky na svete.
Znovu potvrďte záväzok očkovať každých šesť mesiacov alebo rok.
Zaviesť prideľovanie potravín a stravovacie usmernenia založené na Codex Alimentarius.
Rozšíriť opatrenia na rozvojové krajiny.
Výsledok, Tretia etapa digitálneho riadenia. Šírenie NWO na celú planétu. “

anonymka
Návštěvník
anonymka

U nás už některým lidem začíná docházet, že očkování je co do roznášení viru zcela a úplně na hovno. Nebo je druhá alternativa, že tuší blízkost toho průseru, až se celý ten humbuk okolo očkování provalí a dělají si předem alibi, jak právě oni byli objektivní a možná i proti.
Tak jako tak, tenhle stav vládního teroru není ve světě udržitelný a musí se to dřív nebo později zbortit.
https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/virus-siri-i-ockovani-presto-se-nemusi-testovat-vlastne-ho-roznaseji-pod-statni-ochranou-rika-imunol.A211110_103607_ln-zdravi_ape?zdroj=vybava_recombee

konzerva
Návštěvník
konzerva

Mimo. Prý dnes o půlnoci off? Eu parta zavedla sankce proti Bělorusku a Rusku k vůli skupině Wagner působící v Mali. A legrace je, že Šojgu a Lavrov byli na návštěvě nedávno ve Francii.comment imagecomment imagecomment imagecomment image

Sivul
Návštěvník
Sivul

zeptam se jako hlupak, ale co znamenaji sankce ?! Vsude se tim ohaneji a …jakoze, diky.

Sivul
Návštěvník
Sivul

Chtel jsem napsat nejaky fajn postreh, protoze jsem si to musel precist 2x, ale jak vidim co se vlastne deje od doby co nastal Covid…musim se uz vsemu jen smat 😀 Navic humor je nejlepsi lek. Vim ze budoucnost neni uplne ruzova-nejspis se vsichni snazi o to aby byla zelena…ale kdyz to tak clovek vezme s humorem, i kdyz jsme na pokraji ,,v prdeli,,- Ano jsme. Neberu ze to je negativni. Ale at teda posledni zhasne a dele to neprodluzuje. ..Mam rad lidstvo i kdyz ma svoje chyby-jako i planetu ci soustavu…ale pokud to bude pokracovat tempem kterym to delaji, tak za chvili skoncime v muzeu-kde se na nas budou chodit divat jako na pamatku historie. A aby byla hra fair-play=dotkne se to vsech. Zadne ze uteceme jinam nebo se skovame, tady ti co si mysli ze za penize si koupi vse-nedej boze nekam zdrhnou…jednu vec si koupit nemuzou a navic nemaji kam utect. Ale verit je fajn vec, dava alespon nadeji. Rok 2029 bude docela zajimavy. Je to tezka konspirace, ale bohuzel Apophis. Znicit svuj vlastni vytvor, i takove moznosti jsou. ALE. Spatne se to popisuje :/ Ja se konce doziju, spis me trapi ze lide to neuvidi. Jak to dopadne. Existuje neco, co by si lide/lidstvo, zaslouzili ?! My jsme mocni a uteceme- Ne neutecete, napred zaplatite vsechny dluhy teto planety-s urokama, priste je dobre si precist poradne smlouvu…pak si utikejte kam chcete. Nevadi mi ze si nekdo hraje na bohy, ale vadi mi kdyz se do teto pozice stavi nekdo, kdo nema ani poneti jakou moc ma v rukach, kdyz se to prevede do role toho co muze/nemuze. Vodcat pocat. Takto znela dohoda-nikde neni slovo napsane ze jakoze ,,penize,, Pardon ze jsem to takto napsal, ale uz me tento svet zacina srat. Doslova.

Keats
Návštěvník
Keats

Mohl by, prosím, pan VK okomentovat?
Maďar a Prymula jsou často na ČT, nejedná se o produkt placement, když propagují vakcinaci?

“V ČR se vyočkovalo 12,6 milionu dávek vakcíny. Jedna dávka Pfizeru, který je u nás nejrozšířenější (10m dávek) stojí (po posledním zvýšení cen) 497 korun. To je krásných 6,2 miliardy korun. Pro koho ptáte se? Inu kromě Pfizeru a dalších i pro firmu Avenier miliardáře Chrenka, v jejímž představenstvu sedí jistý pan Prymula a donedávna i jistý pan Maďar. Pan Prymula je mimochodem také ředitelem v nemocnici Agel v Říčanech, která taky patří panu Chrenkovi. Avenier dostane za centrální distribuci vakcín 150 milionů.

Kromě toho dostávají za očkování jedné dávky cca 300 korun také lékaři a očkovací centra (které také vlastní Avenier). V česku má jeden praktický lékař průměrně 1700 pacientů. Když tedy průměrný praktický lékař naočkuje dvěma dávkami 60% svých pacientů, vydělá si podle všeho 600 000 korun.

Kromě toho ovšem praktici od pojišťoven dostávají ještě motivační poplatek “za přemluveného důchodce nad 65 let”. 380 korun. Naočkuje li lékař třeba 200 důchodců, přivydělá si dalších krásných 76 tisíc.

Tomu říkám motivace zapojit se do boje s pandemií.

Tím to ale nehasne. Máme tu totiž třetí dávku! A když se naplní vize, které už pronáší kupříkladu Flégr a další, tedy že bude potřeba si dát i čtvrtou a dost možná i pravidelně, tak z těch 4,5 miliard se stane pravidelná koroční renta. Tomu už říkám důvod lobbovat za povinné očkování pro všechny. I ty kteří mají imunitu po prodělané nemoci. I pro děti, které to nepotřebují

PetrPatrix
Návštěvník
PetrPatrix

No tak tohle je chucpe jako kráva: GRETA THUNBERG: “Německo musí vyrovnat historický dluh”
https://realitadne.eu/greta-thunberg-nemecko-musi-vyrovnat-historicky-dluh/?fbclid=IwAR1loAsPzfzdrNmnZtXRggVqdNj9kMFOnFJ_jRCg5B3ALal5elOsE54yGtY

anonymka
Návštěvník
anonymka

PetrPatrix
Německo již před několika lety všechny možnosti placení válečných dluhů uzavřelo, a v současnosti teprve letos doplatilo dluhy z první světové a jakékoliv další dluhy z druhé světové není ochotno připustit. odmítlo i náhrady židům za zničený, nebo konfiskovaný majetek, skončily i renty za koncentráky, jak židům tak válečným zajatcům, kterých nebylo v koncentrácích málo. Řecko se s nimi soudilo celá léta a nedostali nic, všechny EU soudy jim nárok popřely.

JARO
Návštěvník
JARO

Aký má vlastné status kvid pásu zaockavany človek ktorý prekoná chorobu. Z Ožiarenia znova. ?
Je ockovany alebo prekonany oni ma zas status prerobili ? Na to to teraz ako prizerá systém, alebo je preradený ako neockovany tím momentom ?

Sivul
Návštěvník
Sivul

JARO : prekonat chorobu ? zblaznil jste se ? myslite jako imunita a ty veci okolo ze clovek neumre, kdyz si zlomi nehet na noze ? covid ? teoreticky je v prdeli, protoze to stare ockovani uz se nepocita, coz jsem pochopil z toho co se okolo toho deje. Vite jak, to zas bude 10 mutací a…status maji : Vyléčení. Ale dobra otazka, taky by me to zajimao. Je fuk ze mate miliardu protilatek…atd…prvni ockovani jeste jakz takz davalo smysl, lidi nevedeli, ale jit na 3 4 5 davku, to chce hodne odvahy, ale kazde telo ma svoji volbu. Muzete si s nim delat cokoliv. Kdyz to napisu z druhe strany. Nemate mobil, tak jste covid…televizi u sebe asi nikdo nenosi 🙂

jiří
Návštěvník
jiří

Prof. Dolores Cahillová – Jejich další plánovaná „pandemie” bude marburg
https://otevrisvoumysl.cz/prof-dolores-cahillova-jejich-dalsi-planovana-pandemie-bude-marburg/

Keats
Návštěvník
Keats

Mohl by, prosím, pan VK okomentovat? ( Maďar a Prymula bývají pravidelně v “české tv” není to produkt placement?

“V ČR se vyočkovalo 12,6 milionu dávek vakcíny. Jedna dávka Pfizeru, který je u nás nejrozšířenější (10m dávek) stojí (po posledním zvýšení cen) 497 korun. To je krásných 6,2 miliardy korun. Pro koho ptáte se? Inu kromě Pfizeru a dalších i pro firmu Avenier miliardáře Chrenka, v jejímž představenstvu sedí jistý pan Prymula a donedávna i jistý pan Maďar. Pan Prymula je mimochodem také ředitelem v nemocnici Agel v Říčanech, která taky patří panu Chrenkovi. Avenier dostane za centrální distribuci vakcín 150 milionů.

Kromě toho dostávají za očkování jedné dávky cca 300 korun také lékaři a očkovací centra (které také vlastní Avenier). V česku má jeden praktický lékař průměrně 1700 pacientů. Když tedy průměrný praktický lékař naočkuje dvěma dávkami 60% svých pacientů, vydělá si podle všeho 600 000 korun.

Kromě toho ovšem praktici od pojišťoven dostávají ještě motivační poplatek “za přemluveného důchodce nad 65 let”. 380 korun. Naočkuje li lékař třeba 200 důchodců, přivydělá si dalších krásných 76 tisíc.

Tomu říkám motivace zapojit se do boje s pandemií.

Tím to ale nehasne. Máme tu totiž třetí dávku! A když se naplní vize, které už pronáší kupříkladu Flégr a další, tedy že bude potřeba si dát i čtvrtou a dost možná i pravidelně, tak z těch 4,5 miliard se stane pravidelná každoroční renta. Tomu už říkám důvod lobbovat za povinné očkování pro všechny. I ty kteří mají imunitu po prodělané nemoci. I pro děti, které to nepotřebují

Svědek anticovidův
Návštěvník
Svědek anticovidův