Tohle už překračuje všechny meze! Nad Brnem v úterý probíhalo na nebi...

Tohle už překračuje všechny meze! Nad Brnem v úterý probíhalo na nebi tak mohutné práškování pomocí chemtrails, že se lidé při cestě do práce zastavovali a fotili si to! Takto šokující fotografie zatmívání oblohy v souvislosti s mezinárodním programem na modifikaci počasí a tzv. globálního stmívání jste ještě nikdy v ČR neviděli! Vítr rozprostíral chemtrails za letadly do dokonalé mléčné deky nad Brnem v přímém přenosu! Proč příslušné úřady i politici mlčí, že z nádherné a krásně jasné oblohy se po pár přeletech letadel stane polojasná až polozatažená obloha?

Tohle už překračuje všechny meze! Nad Brnem v úterý probíhalo na nebi tak mohutné práškování pomocí chemtrails, že se lidé při cestě do práce zastavovali a fotili si to! Takto šokující fotografie zatmívání oblohy v souvislosti s mezinárodním programem na modifikaci počasí a tzv. globálního stmívání jste ještě nikdy v ČR neviděli! Vítr rozprostíral chemtrails za letadly do dokonalé mléčné deky nad Brnem v přímém přenosu! Proč příslušné úřady i politici mlčí, že z nádherné a krásně jasné oblohy se po pár přeletech letadel stane polojasná až polozatažená obloha?

Nad prostorem Brna v úterý 31. srpna 2021 opět docházelo k mohutnému a dosud nevídanému práškování z letadel za pomoci chemtrails. Situace byla opravdu alarmující, protože o této události nás do redakce informoval i jeden z brněnských zastupitelů, který kvůli tomu zastavil při cestě do města a pořídil několik fotografii. Požádal nás o diskrétnost, protože by měl ve straně velké problémy, že čte Aeronet.

Nicméně daleko lepší a zdařilejší fotografie nám zaslal náš další čtenář, jehož fotografie jsou naprosto povedené a dokonale zaostřené, takže je přikládáme do tohoto článku přednostně. V úterý nad Brnem se totiž dělo něco, co normálně je k vidění obvykle jen v USA nad městy na Středozápadě, tedy mohutné a systémové zig-zag (cik cak) práškování a pokládaní chemtrailového koberce. Nad Brnem v úterý probíhalo tak intenzivní pokládání modifikační deky nad město, že se z toho úplně tají dech. Náš čtenář nám napsal:

Dobrý den do redakce Aeronetu,

pro info zasílám fotografie extrémního práškování úterý mezi 6-7:00 ráno Brno-východ. Nejhorší situace v městské části Slatina, nad největší průmyslovou zónou v JMK Černovická terasa, kde pracuje cca 20 tis lidí. Nad částí Slatina se obecně práškování vyskytuje ponejvíce.

Děkuji

Posluchač z Brna

Fotografie od našeho čtenáře najdete v celém tomto článku. Všimněte si charakteristických stop po všech těch chemtrails, jak i po rozprostření větrem je u nich patrný původ a místo původní stopy chemtrail stopy. Takto intenzivní práškování byla dosud k pozorování jen v USA, ale nad Jižní Moravou je to nevídaná scéna. Tohle opravdu ukazuje na mohutný a intenzivní program na modifikaci počasí nad Brnem.

Podle zastupitele, který proces pozoroval, to probíhalo takto: Letadla přelétala sem a tam a vítr po několika minutách chemtrailové čáry dokonale rozprostíral po celé obloze. Doslova během 60 minut se z jasné oblohy nad oblastí Brno – Východ stala polojasná, až téměř polozatažená obloha a fotovoltaickým elektrárnám na Brněnsku poklesl výkonový zisk ze slunečního svitu o neuvěřitelných 31,7% na plošnou výměru. Informaci nám potvrdil náš čtenář a majitel ostrovního FV systému v této městské části Brna.

Snížení dopadajících paprsků slunečního záření skoro o třetinu je naprosto prokazatelným důkazem o probíhajícím programu na modifikaci počasí nad Jižní Moravou. Tento přísně utajený program je řízený přímo z Bruselu a zajišťují ho zahraniční letadla. Naše redakce dlouhodobě sleduje situaci a sbíráme materiály, abychom zmapovali, které české firmy a čeští politici jsou v tomto programu zapojeni.

Jižní Morava se podle environmentalistů do roku 2050 přesune klimaticky na úroveň 35. rovnoběžky, kde leží Libanon nebo Sicílie

Určitě neušlo vaší pozornosti v minulých letech, že Brněnsko a obecně celá Jižní Morava trpí velkým nedostatkem vody a dešťových srážek. Podle environmentálních odborníků probíhá na území Jižní Moravy proces savanizace životního prostředí, který do roku 2050 přemění celý krajinný ráz na území charakteristické pro Libanon anebo italskou Sicílii, tedy dochází na Moravě k posunu ekotermické linie ze 45. rovnoběžky na 35. rovnoběžku, tedy o 10 úhlových stupňů. Posun klimatu o 10 úhlových stupňů na planetě povede k vysychání mělkých podpovrchových zdrojů vody, které na 35. rovnoběžce často prakticky neexistují.

Stejný problém jako na Jižní Moravě hrozí na jihu Francie, kde probíhá stejný proces savanizace jako na Jižní Moravě. Globalisté se dohodli, že budou zakrývat planetu chemickými dekami za pomoci oxidů hliníku, síry a stříbra, které budou snižovat dopadající sluneční záření na povrch planety. O projektu na globální modifikaci počasí hovořil 29. června 2016 bývalý šéf CIA John O. Brennan na konferenci CFR. Projekt se jmenuje Stratospheric Aerosol Injection (SAI) a Brennan v projevu uvedl, že tato technologie na modifikaci počasí upoutala jeho pozornost. Jeho video máte výše.

Letadla nevozí turisty, ale pokládají modifikační deky na obloze

Nikdo v této době nikam nelétá, ale obloha je plná křižujících letadel, která létají sem a tam, v kruzích, v oválech, cik-cak, prohání se nad městy a aglomeracemi, bezcílně krouží nad Evropou, kdy vyletí ze svého domovského letiště, přeletí několik států, potom provedou nad územím jiného státu několik bezcílných oválů nebo okruhů, obvykle nad velkými aglomeracemi, kde se od betonu a asfaltu vzduch zahřívá nejvíce a stoupá k nebi, čímž ohřívá atmosféru, a stroje se poté vrací na své domovské letiště.

Nad územím, kde kroužily, zůstanou chemtrails rozprostřené větrem a vzdušným prouděním. Nejvíce to pociťují majitelé fotovoltaických panelů a elektráren. Pokles intenzity světla je de facto pro lidské oko nepostřehnutelný, ale fotodiody a fotoelektrické prvky v panelech na to okamžitě reagují poklesem jmenovitého výkonu. A snížení dopadu světla o 30% za jasného dne, když se obloha promění na polojasnou, až polozataženou, je opravdu markantní a s velkým dopadem na ohřev povrchu krajiny.

Problém s chemtrails spočívá v tom, že co musí nahoru, musí i dolů a chemické látky z chemtrails nakonec končí na zemi, v půdě, v řekách, ve zdrojích vody a třeba i v sudech na dešťovou vodu na zahrádkách, kde lidé potom vidí na povrchu hladiny vody v sudu duhové, barevné, jakoby olejové skvrny. Není to ale olej, ale chemické látky z chemtrails, které na hladině vody lámou světlo a tím pro lidské oko vzniká efekt duhového spektra, protože v chemtrails je mnoho prvků, které ve spektrografii mají vlastní barvu.

Chemtrails mohou zapříčinit změnu elektrické polarity atmosféry z vertikální na horizontální

Savanizace Jihu Moravy je nezvratným procesem, který ale lze zpomalit, ale za strašlivou cenu. Čím více se bude nad Moravou práškovat, tím větší vedlejší problémy z toho budou vznikat. Bude více tornád, více hurikánů, více průtrží deště, které budou spíše připomínat tropické “vodorovné” bouře, kdy déšť vlivem větru prší vodorovně. Budou vznikat supercelly v letních měsících, atmosféra změní svoji iontovou polarizaci. Toto si musíme vysvětlit, mnoho z vás o tomto faktoru nikdy zatím neslyšelo.

Atmosféra je v přirozeném stavu nabitá a polarizována tak, že země tvoří nulový potenciál, tedy mínus pól, zatímco atmosféra nese nabité částice, ionty, které jsou při normálním počasí od zemské půdy izolovány nevodivou atmosférou. Atmosféra se stane vodivou jen při dešti, kdy se nabité ionty vyzkratují se zemským povrchem a tím vznikne efekt blesku.

Jenže, chemtrailové technologie mají tu vlastnost, že činí vrstvy atmosféry nabité chemickými částicemi do takové míry, že při vzniku vlhkosti se mění polarizace atmosféry z vertikální na horizontální a vzdušné masy mají tendenci vytvářet namísto clusterů spíše soustředěné a elektricky nabité a rotující suprecelly jako při tornádech a hurikánech. Změna elektrických potenciálů atmosféry z vertikálních na horizontální je největší hrozbou pro oblasti, kde probíhají intenzivní práškování.

Vodorovné bouře, supercelly, tornáda a hurikány jako vedlejší projevy intenzivního práškování nejen nad betonovými aglomeracemi v USA

Nejlépe je to vidět v USA při hurikánech, kde většina blesků je vodorovných a nevybíjí se vertikálně k zemi, ale horizontálně, protože chemické potenciály kladných a záporných prvků se točí horizontálně ve víru. Práškování oblohy je velice nebezpečný modifikační nástroj, který může mít nedozírné následky, mnohem větší, než je savanizace podnebí. A všimněte si, jak mají politici strach a nechtějí o tomto programu mluvit, protože se bojí odstranění z kandidátek, bojí se nálepky konspiračních teoretiků, ale přitom všichni to vidí na obloze.

Mají to před očima, žijí tam a ty látky jim padají na hlavu, do sudů s dešťovou vodou na zahradě, klidně si mohou nechat udělat chemické rozbory v laboratoři a ty prvky spadlé z oblohy tam prostě najdou a nedá se to oddiskutovat. Všichni se divili, kde se vzalo v červnu na Jižní Moravě to tornádo. Jak je to prý možné? A přitom to mají před očima celou dobu a dívají se na tu příčinu na obloze pomalu každý den. Existuje na to přísloví, že ti lidé pro třísku v oku nevidí celý les.

Nejen o chemtrails budeme hovořit dnes od 19:15 na Svobodném vysílači CS. Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Sions
Návštěvník
Sions

Stáhněte si aplikaci Flightradar24, jsou tam vidět všechny letadla na světě v reálném čase na mapovém podkladu krom těch vojenských. Když letí normální letadlo s normální kondenzační stopou, vždy ho vidíte v aplikaci. Když je to práškovací letadlo, na radaru nikdy není! A to bez výjimek! To nejsou normální letadla.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

thx !

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Podělím se s vámi o něco a zároveň vznesu dotaz. Předešlé dny (a měsíce, roky..) jsme toho svědkem. Nelze popřít, že “to” dokonce narůstá v posledních cca dvou letech, od údajné nejhorší pandemii všech dob (:-D ).

Nedávné dny v ČR, troufám si tvrdit, že jsme byli svědky docela mohutného práškování, o tom není pochyb. K čemu máme fotografie, videa, když s nimi nakonec nelze opertovat, ale děje se to (viz např. jaké mňamky na nás sypali v posledních dnech: https://www.youtube.com/watch?v=nT1sAvFTbmw ). Takže můžeme psát klidně i prezidentovi, ale vždy bez odpovědi. Potřebovali bychom se více sjednotit a založit něco jako “spolek”, ale tedď k dotazu.

O tom, že jedou bombyi přes noc, prostě ve dne v noci taky není pochyb. Ale, včera ráno, kolem 8h všude stopy po chemtrails, slunce zase v mléčné mlze. Pak cca od 10h klid. Modrá obloha a svit, krása.
ALE, odpoledne jsem byl svědkem několika přeletů, bez zůstaných stop na obloze, letěli i čtyři vedle sebe, ale o co se jedná tady v tomto případě? Opak toho? Tzn. “udělat” horko/přitopit? Protože, jak lítali, začalo být i větší vedro a žádné stopy po obloze. Nebo “něco” jen sypaly, celkově je to divné a moc tomu nerozumím. Prostě lítali, ale bez stop na obloze. A jeli bomby, to se musí nechat. Ale jen cca v rozmeztí 13-15h (lokalita Havířov).

Díky za info k tomu, moc to nechápu, vždy jsem byl svědkem přeletů, stopy po chemtrails po obloze, zastíněné slunce vs půlka oblohy kde nesvítí modrá apod. Ale ne že by lítali, sypali a bez stop na obloze…

thx

nepisteminic
Návštěvník
nepisteminic

laicky pozorováním jsem si všiml a to jak okem, tak na NOAA, že to hoodně viditelné chemtrails už není tak běžné- jednak změnili , dle mě, složení postřiku a také více používají haarpy na radarech k modulaci počasí.Než před 20ti,15ti lety. a také změna – už NOAA dává snímky 7-10h, polední pauza, pak 15-20h a už nic. Dříve dávala snímky každou hodinu i půlhodinu po celých 24 hod. takže se přesně dalo sledovat, co dělají.Sice jsou i jiné prográmky SAT na netu, ale fotka je nejlepší. dělají “odpaly” – vysoušení,grilování- si všimněte při deštivém počasí- jemný déšť přeháňka a před očima schne povrch- zataženo bezvětří. viz snímek co jsem dal jinde. Nebo se teď hoodně používají ty haarpy na honění oblačnosti co vytvoří, po územích. Dokonce, jak jsem si všiml, zkouší ovládat vítr- proudění vzduchu a jde jim to! Jako příklad tornáda u nás, náhlé změny tryskového proudění třeba nad Evropou, že odkloní přirozené Z-V a natlačí vzduch J-S. Jinými slovy zdokonalují technologii a její účinnost, aby mohli v budoucnu udeřit natvrdo. lokálně, územně.
Nebo si myslíte, že tzv. brázdy mraků jsou přirozeného původu? 🙂 A přesně kopírují hranice ČR? 🙂
https://ibb.co/VDWVR5c ze shora,
a ze zdola: https://ibb.co/74cy91f
uměj všechno https://ibb.co/8KmbVMB
jen nám a přírodě je z toho blbě a čím dál víc 🙁

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

thx za info! Alespoň jsem opět o cosi “vzdělanější 🙂

Li888
Návštěvník
Li888

Dobry den,
me ten clanek trochu prekvapil, ziji v Decine a neobycejne silne praskovani tu mame uz nekolik let. Ted uz to i mene fotim, je to kazdymu jedno. Letadla silne praskujou nad Nemeckem, na upati Krusnych hor, mame prevladajici zapadni a severozapadni proudeni, vsecko se to tahne k nam. Delam v Dresden, v praci sviti slunicko a jak jedu domu, je to jako navrat do pulnocniho kralovstvi. Drive sprejovalo vic letadel a stopy se rozplyvaly pomaleji.
Z letadel co jsou na radaru videt sprejujou vzdy linky do Jemen, Dubaj, Oman, Katar. Mozna to tak vidim, protoze mi zrovna tyhle letaji nad hladou. Prekvapilo me, ze take sprejujou letadla DHL. Letadla co sprejujou a nejsou videt jsou ale slyset, ty litaj jen obcas. Jasnou slunecnou oblohu uz nemivame nikdy. Sance na dobry pocasi byva v sobotu dopoledne, to zacinaj litat az okolo poledne. Normalni pocasi bylo jen kdyz vyhlasili lockdaune, to jsem koukal i na hvezdy.
Li.

nepisteminic
Návštěvník
nepisteminic

Den, který mě přivedl se tímto zabývat – 26.4.2012
foto oblohy ten den:
https://ibb.co/mG83wTK
a teď se podívejte z NOAA satu ten den:
https://ibb.co/cwJbsv2

Vykuk
Návštěvník
Vykuk

No tak jim to asi funguje, protože toto léto bylo na hovno. Pokud je to však skutečně cílené na zatmivani oblohy kvůli globálnímu oteplování. Jsem vůči tomu skeptický.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

2 podnety k zatmivani oblohy a s tim spojena neuroda, nedostatek vody a niceni vseho za pomoci tornad, prudkych destu/povodni aj…..
1-nekdo si sakra dava zalezet na tom, aby se zacala naplnovat dalsi fejkarna a to klimaticka, viz: porucime vetru, desti a vse obsadime, ovladneme, ridit budeme!…
2-domnivam se, ze se jedna o likvidaci vinic, jak na jizni morave, tak v jizni italii, neb globalni nosatec si nasel dalsi vynosny produkt, z ktereho muze tezit jidaske love, a proc neznicit konkurenci, viz napr. , od podvodneho red velvetu, veskera likvidace vseho v ceske kotline.
a to malo co nam zbyva, je nutne tez zahlusit, vcetne uvrhnuti do dluhove pasti lidi/firem/republiky s vychovou tupych i necitelnych degeneratu, kteri jeste s velkou ochotou a na stribrnem podnosu nosatym predatorum prostrou stedrou hostinu, a pak se pujdou postavit do fronty na eutanazii.

Li888
Návštěvník
Li888

Loni jsem posekel jen jednou travu, potreboval jsem trochu sena, ale nic nevylezlo. Z bazenu jsem mel odpar 1cm vody denne, myslel jsem, ze je derava plachta, letos ale drzi. Letos je zase tak malo slunce,ze skoro nic neroste krome travy, rajcata zacly mesic pozadu, jsou polovicni a chutnaj jak z kauflandu, neboli nijak. Maliny, jahody, ostruziny, boruvky nic a vino mi shnilo. Brambory mi uporne zral brouk z USA a pak prisla plisen. Koupil jsem 6IBC nadrzi na vodu, za tri tydny jsem vsecky naplnil a nespotreboval nic. Rostou mi jen dyne a jeste neco – petrzel kaderava, nikdy mi nesla a ted ji mame pulmetrovou.

Kadel
Návštěvník
Kadel

9. srpna Berounsko https://ibb.co/mtbrp78

Morfeus
Návštěvník
Morfeus

Důvodů proč se práškuje je více, ale ten s největším přesahem (který máte i v dokumentu Above majestic) je ten, aby sem nedopadaly světelné paprsky, díky kterým se lidé probouzí, které lidem navyšují vibrace a díky kterým se vymaňují z matrixu. To souvisí s přechodem planety do věku vodnáře. A nehledejte za tím nikoho jiného než reptiliány a jejich slouhy zednářské lóže.

Curilo
Návštěvník
Curilo

Reptoši jsou jen stáří dobří známí – dřív se jim říkalo démoni. Akorát v moderní době si začali hrát na extraterrestriály. V podstatě pochází z jiné dimenze. Dřív se jí říkalo peklo. Platí na ně Ježíš Kristus a Panna Maria.

Jana
Návštěvník
Jana

Kdo bude chtít ať si stáhne na Ulož.to Kabala II. část 16, kde je naprosto skvěle vše vysvětleno i s fotografiemi proč se už mnoho let dělá to co se dělá téměř na celém světě. Je to kvůli depopulaci lidstva. Je to skvělé video, určitě doporučuji.

Petr
Návštěvník
Petr

Jo takže takhle se vlastně “vyrábí” nové mutace ao “lokdauny” na míru – rozpráškuje se to hezky někde nad městem a pak se bude řvát, že “najednou je obrovský nárůst netopejra” + “superultra nová mutace fí-bet-akapa” + povinné očkování se tím pádem bude jevit jako “rozumná věc” + automaticky zase testíčkování + “nejméně 4 roušky na obličej naráz..

No schválně – jestli “najednou bude obrovský nárůst” covidmonstrovatých lidiček v Brně a okolí, protože hned by se jasně vědělo, co za tím je.

Jarmila (původní)
Návštěvník
Jarmila (původní)

Modifikace počasí u nás probíhá již velmi dlouhou dobu. Pamatujete se na tu velkou katastrofu v roce 1997 v Troubkách na Moravě? Ty strašné záplavy, které tam proběhly během jediné noci ze 7.na 8.července – tak to již tenkrát byla řízená umělá katastrofa. Klimateroristi totiž již dávno dovedou svést vodu do jediného centra a tím vyvolat jen v tom určitém místě obrovské záplavy. Tak si to poprvé vyzkoušeli na obci Troubky.
https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/troubky-1997-hruza-po-ktere-zustaly-jizvy-na-dusi-20170709.html
Vzpomínám si na tu událost jako dneska. Hned těsně po té katastrofě jsme jeli s mužem do Turecka. Vyprávěli jsme si o tom s českými turisty v turecké restauraci. Přišel mladý číšník v bílé košili a ptal se, co si dáme. No samozřejmě jsme chtěli pivo. Zeptal se nás, z které země pocházíme. No a když jsme řekli že z České republiky, tak zoufale rozhodil do široka rukama a zvolal: Katastrofa! Já jsem se domnívala, že ví, co se strašného v Česku stalo a že nás lituje. Jenže vzápětí mi došlo, že si ten číšník pouze zoufá z toho, že Češi ucucávají za celý večer jen jedno předražené pivo a nic víc si už nedají. Ale tenkrát jsem ještě neměla ani tušení, že oni už dokáží obrovský příval vody nasměrovat do jediného bodu.
Pak přišly roku 2002 v Praze obrovské záplavy a všechny ty kecy okolo, že je to tisíciletá voda. Ale to už mi pomalu docházelo, že je to práce geoinženýrů alias klimateroristů. V té době už jsem tušila, že je to nějak uměle vyvolané. Zvláště když jsem si poprvé v roce 2001 všimla těch bílých čar na obloze. Byli jsme zrovna v Chorvatsku, když bylo svrženo WTC i s lidma. A tehdy jsem si poprvé všimla těch čar na obloze. Domnívala jsem se, že vojáci celého světa poděšeně brázdí oblohu před teroristy a proto ty čáry. Jenže když jsem začala vidět ty čáry čím dál častěji i v Česku, tak mi došlo, že dělají pokusy s počasím. Pak jsem začala číst Orgonet a souhlasila jsem takřka se vším, co o tom všem psal. Ale nikdo z lidí okolo mne tomu nevěřil, protože to bylo jako teď s tím kovidem- prostě jsem pro ně byla konspirační teoretik.
Egypt nechávali klimateroristi dlouho na pokoji. Ale pak začali sprejovat i tam. Snažila jsem se to vysvětlit jednomu Egypťanovi a ukazovala mu rukou nahoru ty čáry na obloze. A on na to: Alláh? No a dnes existuje to, že chemtralsují celý svět. Jenom s výjimkami těch oblastí, které jim za to nestojí, jako třeba ostrov Rhodos, tak tam je to bez jediné čáry. Nebo pár zemí, kde vládnou „diktátoři“.
Prahu chemtralsují často a tak důkladně, že zde bývá i přes den tma jako v pytli.