Tohle už je přes čáru! Česká vláda odepře lidem v karanténě právo...

Tohle už je přes čáru! Česká vláda odepře lidem v karanténě právo zúčastnit se podzimních voleb do krajů a do Senátu! Vzhledem k velmi nízkým účastem voličů v těchto volbách tak může dojít k mohutnému ovlivnění volebních výsledků v regionech s výskytem nákazy Covid-19! Pokud propukne v říjnu naplno 2. vlna covidové nákazy, hygienici tak svými výnosy o karanténách nad nepohodlnými skupinami obyvatelstva zmanipulují volby! Tohle si nedovolili k voličům ani v banánové republice, ani když řádila nákaza Eboly v Libérii, tak jejich vláda si nedovolila voličům zakázat účast u voleb!

Tohle už je přes čáru! Česká vláda odepře lidem v karanténě právo zúčastnit se podzimních voleb do krajů a do Senátu! Vzhledem k velmi nízkým účastem voličů v těchto volbách tak může dojít k mohutnému ovlivnění volebních výsledků v regionech s výskytem nákazy Covid-19! Pokud propukne v říjnu naplno 2. vlna covidové nákazy, hygienici tak svými výnosy o karanténách nad nepohodlnými skupinami obyvatelstva zmanipulují volby! Tohle si nedovolili k voličům ani v banánové republice, ani když řádila nákaza Eboly v Libérii, tak jejich vláda si nedovolila voličům zakázat účast u voleb!

Naprostý šok a zděšení propuklo včera u desítek čtenářů Aeronetu, kteří se nám včera ozvali z Moravsko-Slezského kraje, abychom informovali veřejnost o tom, že česká vláda přichystala na české občany v karanténě neuvěřitelný podraz, který je na hraně porušení lidských práv ukotvených nejen v české Ústavě, ale rovněž i v Lisabonské smlouvě. Vláda včera oznámila [1], že podzimní volby do krajů a do Senátu, které se mají konat 2. a 3. října 2020, nebudou umožněny pro lidi, kteří v té době budou v karanténě. Nebudou moci se dostavit do volební místnosti, nebude jim dovoleno hlasovat na místě, ale nepřijde za nimi domů ani volební komise s urnou. Volební právo jim bude odepřeno.

A víte, kdo o tom rozhodne, kdo může a nemůže k volbám? No to se podržte, ať to s vámi nešlehne. Rozhodne o tom místně příslušný krajský hygienik, nějaký Franta z Horní Dolní, který volební komisi předá seznam a informuje volební okrskové komise o tom, kdo se nesmí dostavit k volbám, protože je zrovna v karanténě. Přitom by šlo ve skutečnosti hlasování těchto lidí zajistit, a to tradičním způsobem, jaký se používá při karanténách v Jižní Koreji, naposledy tento rok v dubnu.

Pro lidi v karanténě zřejmě volby neproběhnou vůbec

Volební komise přijde s volební urnou ke dveřím člověka v karanténě, členové komise mají ochranné obleky a umožní mu odvolit po předložení dokladu totožnosti. Korejci mohou volit i v nemocnicích na infekčních odděleních, kam za nimi chodí volební pochůzkové komise. Naposledy tak Korejci volili letos v dubnu během koronavirové krize [2]. Zabránění hlasování lidem uvržených do karantény je svinstvo a velice nebezpečný politický nástroj ovlivňování a manipulace voleb! A přesně k tomu dojde na podzim v Moravsko-Slezském kraji, kde vypukla zinscenovaná hysterie s nákazou Covid-19 a obětí jsou horníci a zaměstnanci OKD, tedy tradičně voliči KSČM!

Jejich karanténa je dost možná účelovka. Vzhledem k tomu, že účast v krajských a především potom v senátních volbách je katastrofálně nízká a k volbám chodí do volebních místností jen pár lidí v menších okrscích, tak uvržení několika tisíc lidí do preventivní covidové karantény brutálně ovlivní výsledek podzimních voleb. A veškerou moc nad zmanipulováním voleb bude mít Krajská hygienická správa v příslušném regionu a její detašovaná pracoviště, protože v říjnu to může být v ČR opravdu zlé, naprosté peklo s karanténami.

Druhá vlna covidové nákazy bude enormní, v Kalifornii se už chystají pandemii využít k udělení korespondenčních hlasů i nelegálům

Bill Gates před několika dny v amerických médiích skrze platformu TED varoval [4], že 2. vlna nákazy Covid-19 může být mnohonásobně hroší, než vůbec předpokládal. Může to být mnohem větší krize, než kterou předpovídal na jaře tohoto roku. Podle jeho názoru USA a Evropu zachvátí podle indicií, které jsou prý k dispozici, mohutná druhá vlna Covidu-19, která se nebude ani dát srovnat s tou první. Obrovský dopad bude tato vlna mít na americké prezidentské volby, které se mají uskutečnit 3. listopadu.

Není vůbec jasné, jestli budou otevřeny volební místnosti, není jasné, jak budou volby probíhat v době karantén, protože v USA při každých volbách se tvoří obrovské fronty lidí namačkaných na sobě a udržování rozestupů bude prakticky nemožné. Zároveň však asi nikdo nebude mít odvahu Američanům účast na volbách zakázat kvůli karanténě, takže podle Billa Gatese se prý dá očekávat, že po amerických volbách přijde 3. vlna, která dosáhne nedozírných rozměrů.

Volební urna pro lidi v karanténě ve Francii

Některé státy, jako např. Kalifornie, však uzákonily novinku v podobě korespondenčního hlasování, které ovšem vyvolává obrovské obavy, protože volební obálky budou zasílány v Kalifornii na všechny adresy registrovaných obyvatel, kteří mají řidičský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. A protože v Kalifornii se řidičáky vydávají i nelegálním přistěhovalcům, tak to prostě znamená, že voleb se budou účastnit i ti obyvatelé Kalifornie, kteří nemají americké občanství.

V Kalifornii jich je zhruba 11 milionů, kteří mají v Kalifornii alespoň 1 legální status na základě dokumentu, např. kalifornský řidičský průkaz. Jenže další obrovskou skupinou osob v Kalifornii jsou nedokumentovaní imigranti, tzv. ilegálové, kteří přešli mexicko-americkou hranici načerno. Kalifornie před několika lety se rozhodla je částečně zlegalizovat tím, že jim poskytla řidičské průkazy speciálního typu AB 60, které opravňují nelegálům v Kalifornii legálně řídit auta a současně se tímto dokladem prokazovat policistům, při nákupech alkoholu v obchodech atd.

V Kalifornii budou hlasovat nelegálové, v Evropě ale česká vláda chce sebrat volební právo vlastním lidem, záminkou bude karanténa

A jak zjistil Donald Trump před několika měsíci, nový kalifornský zákon o korespondenčním hlasování je nastavený tak, že ústřední volební komise v Kalifornii bude tisknout a rozesílat obálky s volebními lístky korespondenčně na všechny rezidenční adresy v Kalifornii, kde žijí osoby uvedené v kalifornské databázi rezidentů. A v této databázi se nachází jak rodilí Američana, tak i migranti s legálním statusem, a rovněž i nelegálové se svými řidičáky AB 60.

Kalifornské zákony totiž považují za rezidenta kohokoliv, kdo má u kalifornských úřadů jakýkoliv vydaný doklad s fotografií a uvedenou adresou bydliště. A protože řidičáky AB 60 pro jinak nelegály v Kalifornii jsou naprosto legálními doklady s fotografií a adresou pobytu, potom podle kalifornských volebních zákonů, jinak pěkně děravých, mají tito nelegálové volební právo a jsou v seznamech voličů. Pokud si myslíte, že to je naprosté šílenství a bordel, co se to děje v té Kalifornii, tak pozor, to samé platí i v Evropské unii!

Sčítání hlasů během voleb v Jižní Koreji

Podle Lisabonské smlouvy může každý občan členské země EU volit i kandidovat v jiné členské zemi EU, aniž by měl v té zemi občanství. Je to konkrétně Hlava V a články 39 a 40 Listiny základních práv Evropské unie, což je dokument [3], který je nedílnou součástí Lisabonské smlouvy. Jediný rozdíl je v tom, že Mexiko a USA nejsou součástí společného Schengenu, takže v Kalifornii jde skutečně o nelegální migranty, kteří najednou mají volební právo, ale to je právě ukázka toho, jak funguje globalizace. Ta totiž neuznává státnost, státní hranice, ani státní příslušnost.

Úplně stejně to probíhá i v ČR při volbách, ministerstvo vnitra dokonce rozesílá obecním úřadům v ČR metodické pokyny, jak organizovat volby s ohledem na voliče bez českého občanství, a to nejen z jiných členských zemí EU, ale i s ohledem na osoby s dočasnými a trvalými pobyty ze 3. zemí. Článek jsme o tom přinesli zde. Takže pozor, nejde jen o cizince bez českého občanství ze zemí EU, ale i o cizince mimo Evropskou unii, kteří na území ČR disponují dočasným nebo trvalým pobytem, např. migranti, plnoletí sirotci migrantů atd.

Odepření volebního práva je namířeno na voliče KSČM na Ostravsku, píší naší redakci horníci a jejich manželky

Takže, zatímco migranti mohou volit a dokonce kandidovat, domácí čeští goyim v karanténě přijdou nyní i o právo volit, pokud nějaký člověk z hygienické správy pošle celou fabriku nebo závod do karantény, čímž se volební účast v daném okrsku a v daném místě propadne o 95% apod. Který idiot v české vládě tohle vymyslel? Copak nikdo nechápe, že hygienik tak dostává pravomoc v jakémkoliv českém regionu vyhlásit karanténu a zmanipulovat tak volby proti vybraným skupinám třídní společnosti? Proč myslíte, že uvrhli do karantény horníky v OKD? No přece kvůli tomu, že to jsou hlavně voliči KSČM, takhle lze pohodlně vytipovat volební okrsky, odkud lidi chodí k volbám, tam spustit karanténu hygienikem a výsledek voleb je rázem úplně jiný, protože při nízké účasti lidí rozhoduje o zvolení senátora pár stovek hlasů, to je celé, co rozhoduje.

Sčítání hlasů v Jižní Koreji

Když uvalíte karanténu ve vybrané oblasti na vybraný podnik, pohodlně změníte výsledek voleb. Přesně takto to chtějí globalisté udělat v USA při prezidentských volbách, kdy pomocí korespondenčních lístků a skrze karantény republikánů chtějí zmanipulovat volby a prosadit do funkce prezidenta Joea Bidena. V Česku se s tím globalčiky nepárají a rovnou goyim odeberou volební právo, rozhodne o tom nějaký týpek z hygieny, jehož jméno ani neznáte. Prostě vám zavolají z firmy, z podniku, z práce, že podnik je v karanténě, zůstaňte doma, děkujeme, že zůstáváte doma a k volbám nechoďte.

V Libérii propukla nákaza Ebolou, ale vláda si nedovolila lidem odepřít hlasovací právo. V Česku se ale odebírá volební právo bez mrknutí oka a rozhodnutím hygienika, který má neomezenou moc

Zabránění hlasování lidem je pochopitelně v rozporu s Listinou základních práv, kterou zaručuje česká Ústava i ten jinak hnusný Lisabon, takže pokud vláda své rozhodnutí nezmění, bude z toho zřejmě žaloba u soudu ve Štrasburku a dost možná opakování senátních a krajských voleb okrscích, kde občané byli o volební právo připravení jakýmsi hygienikem z Horní dolní. Tohle by neprošlo ani v banánové republice, dokonce i v Libérii, když tam řádila Ebola, tak místní vláda lidem nezakázala volit do národního Senátu, více zde. Neexistuje v žádném případě situace, kdy v demokratickém státě zaměstnanec hygieny může porušovat ústavní právo deklarované listinou základních práv a bránit občanovi ve volbách. Ani v Koreji, kde pacienti v karanténách a na infekčních odděleních nemocnic čítali v dubnu desítky tisíc lidí, tak o právo volit nepřišli.

Volební místnost v Jižní Koreji

Přestaňte už české vládě konečně tolerovat protičeské procesy řízení, nebo jednoho dne vám vezmou i právo vychovávat děti, a pověří tím hygienika, sociální pracovnici, policistu, úředníka nebo jinou osobu a budou to obhajovat veřejným zájmem ochrany něčeho. Ne, nic není nadřazeno Listině a žádný zákon a ani regulace se nemůže dotýkat ochrany dané Listinou! Tenhle diletantismus české vlády už přesahuje rovinu veškerého obecného chápání. Hygienik přece nemůže omezovat Listinu základních práv, tohle přece ví každé malé dítě, pakliže není zdegenerované a tupé. Nenechávejte si srát na hlavu, přátelé. Nenechte si sebrat hygienikem ústavní právo volit. Tohle už není legrace, tohle je likvidace lidských práv v ČR v přímém přenosu! A není vyloučeno, že je to celé účelovka, naplánovaná provokace ze strany české vlády k tomu, aby teď lidé začali křičet, že chtějí v ČR zavést korespondenční hlasování jako v Kalifornii, které přitom půjde o to snadněji fejkovat a manipulovat s hlasy. A hádejte, co se stane? Česká vláda jim to přání ráda splní.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Adin Vajin
Návštěvník
Adin Vajin

TO JE DOBRÁ ZPRÁVA, A PROČ?
ZNÁTE TO STARÉ POŘEKADLO O DEMOKRACI, ZE KDYBY VOLBY MOHLI ZMENIT TENTO SYSTEM, DAVNO BY JE ZAKAZALI.

EVIDENTNE ZAKAZY ZACINAJI. TAKZE UZ PRICHAZI CASY KDY SE REZIM DEMOKRACIE MUZE ZMENIT.

A ON TO DOBRE VI. DOBRE VI ZE JIZ SE ZDVIHA Z HLUBIN VULE NARODA. A PRED NI ZADNY SYSTEM NEOBSTOJI.

Tento komentář porušuje pravidla: Shouting

Adin Vajin
Návštěvník
Adin Vajin

Tedy pardon, tzv. křičení psaným slovem vidím poprvé. Co to je za zase za mediální výplod západu?shouting? Kristova noho!
No nic, je to úsměvné:)

Lynn
Návštěvník
Lynn

To je jasná diktatura a manipulování voleb. Kdo je v karanténě tak je nesvéprávný jen proto, že je v karanténě? Vždy měli právo volit i nemocní lidé, s urnami se chodilo za nimi. Nenechme si to líbit a braňme se,, dokud je čas,

Crusarder
Návštěvník
Crusarder

Troubo, ke svobodným a demkratickým volbám chodíme už 30 let a pořád se nic nezměnilo. Už 30 let tu vládnou podnikatelé, tuneláři, korupčníci, mafiáni a podobná sebranka.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Nevíme zda Al Hamajdí rozdal 10 tisíc či milión povolení cizincům k pobytu v ČR. Tito mohou korespondenčně a místně volit.
(Chlapci domluvte se, ať nepošlete 5 milionů hlasů poštou).

Řeším jiný problém, proč je diskriminováno ve volbách 75 milionů potencionálních nových občanů z Afriky. Kteří by rádi uplatnili svůj hlas.

Migrace a svobodně volit je lidské právo.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Lubomír
“Migrace” není “lidské právo”.
Migrace je, když se vydáte ze svého bytu, domu, státu/země, na návštěvu k někomu jinému, cizímu… Pokud Vás pozve a postará se o Vás, tak ok. Pokud Vás a vaši návštěvu pouze strpí, a nerad, tak něco není v pořádku, a Vy byste se měl pakovat, a vrátit, odkud jste přišel.
Pokud ovšem si začnete dělat nároky na jeho byt, dům, nebo území, je to agrese, a jako taková je to de facto vyhlášení války.
Každý přirozeně vyvinutý jedinec bude přirozeně bojovat, a hájit a bránit
SVŮJ ŽIVOTNÍ PROSTOR!
Tak je to i v přírodě.
Silnější vyhrává.
Kdo je připraven, není překvapen. 😉

Když Angličané “migrovali” do Indie, stejně jako Francouzi “migrovali” do Afriky, myslíte, že uplatňovali svoje “lidské právo migrace” ?? Ne! Opouštěli své domovy, aby ty CIZÍ země rabovali a zbohatli na tom! Aby je vycucali, zkolonizovali, a podrobili si je.
Netřeba dodávat, že za tímto “lidským právem migrace” převážně stálo právě jedno skryté etinkum, které si samo ručičky nešpinilo, jednalo prostřednictvím nastrčených “migrantů”, které financovalo, a veškeré profity pak shráblo … viz např. světový obchod s diamanty … 😉

To samé se děje dnes – a jde o naši vodu, naše uhlí a naše Lithium, stejně jako ruský plyn a ropu, a jiné nerosty, ukrajinské uhlí, polské, rumunské a řecké přístavy, atd.
Ti loutkoví, nevědomí, a nakukaní “migranti” jsou pouze prostředkem k přečíslení a obsazení CIZÍHO = i NAŠEHO území – bez použití zbraní. Za pomoci prodejných kolaboravtů (kurev).
Až poslouží, nebudou potřeba, a bude hnedle po “lidském právu migrace”, i po nich…

Baudy
Návštěvník
Baudy

VK díky. Jen opravte prosím termín, bude to druhého a třetího října tohoto roku.

Hledám pravdu
Návštěvník
Hledám pravdu

Můj názor je ten, že každý kdo může, by měl popadnout rodinu a odejít na Sibiř, nebo do severní Kanady. Dále se nabízí Tichomoří a jih Chile a Argentiny (Patagonie).

Bílá civilizace končí. Západní Evropa se stala, zatím, oficiálně nevyhlášeným Kalifátem. Trojmoří bude nástupním “pruhem” pro finální útok na RF. Usrael svou agresi taky neustojí. V Istanbulu ( jinak dříve KONSTANTINOPOLI ), se chrám Boží Moudrosti k 24.7.2020 opět stává mešitou. Velí tomu budoucí sultán Erdogan, který válčí v Lybii, Iráku, Syrii, a dnes už v podstatě i proti Řecku a Kypru, nerespektováním jejich teritoriálních vod. EUROSOJUZ z Bruselu, včetně našich huličů z tzv. “Pirátské strany” je podporuje.
Kdo by se nyní chystal do Turecka, jde proti vlastní kultuře, a to nepřímou podporou Tureckých islamistů.
Náhubky UP!!

rostislav
Návštěvník
rostislav

Pomůže kýbl ledový vody. Je to vyzkoušený.

MAX
Návštěvník
MAX

Sibir ok jeste je tam stara slovanska kultura
Kanada? Bydlet s Anglosasy? A jeste mluvit degenerativni jazykem ktery zna Jen 2 pady a o rodech NEMA potuchy taky se proto u nich Zidum podarilo zlegalizovat pedoLGBT ktere prirozene z judaismu vypliva.
Jizni amerika? Na farmareni,dovolenou ,Nebo danove vyhody mozna ale ne na celorocni pobyt mezi “zciviliZovanymi” domorodci jezuitskou utopii a hajlujicimi ozralymi nemci u totemu merklove nekde v dzungli…zapad je utopen v materialismu a uctivani matky zeme..aztekove,I love atd…

Zustat doma a bojovat jak na duchovni tak hmotne urovni az do konce! Uz jsme tech krvelacnych judaistickym chazaroslimaku, bolseviku,nAcku,jezuitu a dalsi chtonicke satanske verbese pohrbili u Nas nespocet….a ze si jich pod zem vleze..tam kde sidli jejich kanibalusticky buh Yod- cerna kostka hmoty Yahve,Allah,Siva,kali

PaVo
Návštěvník
PaVo

Ty jsi dbrý magor, radíš k odchodu na Sibiř jako jít na záchod.

Nejdřív si prověř zákony zemí o přistěhovalectví a veškeré podmínky než začneš rozdávat rady.

Teodor
Návštěvník
Teodor

Kdyz tomu dobre rozumim, Gates uz nechal vyvinout vylepseny Coronavirus COVID 20, ktery bude zhoubnejsi nez COVID 19. Necha ho zase vypustit v Cine a Ianu nebo tentokrat v EU?

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

sorry, mate spatny prehled!!
vse se vyrabi u nas a to v bilem temelinu v zanikle vesnici bohumil u jevan.
https://byznys.ihned.cz/c1-66769640-vakcina-proti-novemu-koronaviru-by-se-mohla-zacit-vyrabet-u-prahy-americane-koupili-tovarnu-ve-strednich-cechach

Crusarder
Návštěvník
Crusarder

Nejste hňup? Teodor nepíše o tom, kde se to vyrábí, ale kde se to možná vypustí.

Crusarder
Návštěvník
Crusarder

Rozumíte tomu dobře. Soros, Gates a spol. chtějí svými miliardami zachránit zemi od přelidnění a od národních států.

.B.
Návštěvník
.B.

Ještě k tomu skandálnímu zadlužení, který tak “výhodně” vyjednal Bureš. 960 miliard. Nepřipomíná vám tu sumu, která bude zapotřebí na zavedení New Green Dealu?
A kam asi ty peníze od Šóroše půjdou. Moment….žeby na New Green Deal? A Bureš nám to prodá jako svůj fenomenální úspěch.

rostislav
Návštěvník
.B.
Návštěvník
.B.

Syn bránil matku před rozzuřeným staffordem s pistolí v ruce, vystřelil do roští. Policie ho prověřuje, protože matka prý upadla při zamotání se do vodítka a střelba mohla být neoprávněná!
https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/cesko-plzen-utok-psa-obrana-pistole-vystrel-policie.A200721_183622_plzen-zpravy_wass#anketa-progress-A20200721_wass_849

Měl jí nechat roztrhat?

Hledám pravdu
Návštěvník
Hledám pravdu

Fízli sou dycky sv.ině.

Realita
Návštěvník
Realita

Policie, ale spíš Stádní tupci, kteří je řídí/úkolují, dnes fungují tak, že si v databázích BISStapa, kde máme každý svoji “kartu” se záznamy, prověří ideologický profil dotyčného, …
… jeho “sociální síť”
… internetová komunikace
… aktivity na (a)sociálních sítích?
… navštěvuje “alternativu”?
… diskutuje na “alternativě”?
… co tam píše?
… koho volí?
… kolik má na účě v bance pro Chytreckého Joudy z Just-ice, pro ad-kvokáty, Joudní (ne)znalce?
… má majetek o který by měl zájem Exekutor, známý ze synagogy?

A podle toho s ním “naloží”, “spočítají mu to”, …
… šel by v budoucnu vydírat?
… volil by “nácky”?
… dá se oškubat?

Manager houpaček
Návštěvník
Manager houpaček

“Nehoráznost! Zůstane urážka generála Ludvíka Svobody v České televizi bez potrestání? Arogantní nula moderátor Železný, kuře na steroidech – dostane konečně padáka a Česká televize se tak stane lepší institucí? Česká televize Události a komentáře, 22:16 h, 15. 7.2020. Redaktor České televize Jakub Železný: “Nábřeží, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi.””

http://www.novarepublika.cz/2020/07/nehoraznost-zustane-urazka-generala.html

Hledám pravdu
Návštěvník
Hledám pravdu

Zion.jude Kuba Eisenkraft je jistě také “zástěrový”.

BPN
Návštěvník
BPN

Ano, sionizace České kotliny s Prahou-“Novým Jeruzalémem” uprostřed kvačí mílovými kroky ku předu a s ní spojená změna a usilovné přepisování his-Tórie českého národa a ti Železných “starých volů pitomci” to mají na starosti a zdárně to zvládají ve všech institucích a spol.organizacích…
Není dne, abych se z “českých” MSM nedověděl o hrůzách holokaustu, ani ve dny Velikonoc tomu nejsme ušetřeni a namísto popisu “snímání z kříže” jsem musel hodinu poslouchat na ČR2 kecy o židovském svátku Purim…a když nic jiného, tak vždy narazím alespoň na nějaký židovský recept na “šoulet”, nebo něco podobného a kecy o tom, jak je to zdravé a oblíbené u nás po staletí jídlo…
Ano, vskutku český/československý vlastenec gen.Ludvík Svoboda jim už leží v báchoře a dlouho a tak jim navrhuji, aby to nábřeží nazvali namísto něj rovnou po velkých recích z “naší obce”, jako byli např. gen.Moše Dajan (ten přišel o jedno oko ve válce s Araby, mohl by tudíž nahradit Žižku na Vítkově, jen namísto koně by seděl na tanku M48) anebo po gen.Arielu Šaronovi řečenému “Řezník ze Sabry a Šatíly” anebo rovnou po nejslavnějším vojákovi s kupírovanou oháňkou-feldmaršálu Erichu von Mansteinovi…i ten by si to zasloužil, neb přestože sloužil do roztrhání těla (nikoli však toho svého) 3.říši, předobrazu EU, před Norimberským tribunálem stál pouze jako svědek a dožil v poklidu za německý důchod, přestože se jím vedená vojska dopouštěla válečných zločinů…
Navrhuji o těch změnách celonárodní diskusi a plebiscit!!!

Rychlá odpověďnapište svůj komentář… a pozor, nekrmte trolly, ani elfy!…

BPN
Návštěvník
BPN

Ano, sionizace České kotliny s Prahou-“Novým Jeruzalémem” uprostřed kvačí mílovými kroky ku předu a s ní spojená změna a usilovné přepisování his-Tórie českého národa a ti Železných “starých volů pitomci” to mají na starosti a zdárně to zvládají ve všech institucích a spol.organizacích…
Není dne, abych se z “českých” MSM nedověděl o hrůzách holokaustu, ani ve dny Velikonoc tomu nejsme ušetřeni a namísto popisu “snímání z kříže” jsem musel hodinu poslouchat na ČR2 kecy o židovském svátku Purim…a když nic jiného, tak vždy narazím alespoň na nějaký židovský recept na “šoulet”, nebo něco podobného a kecy o tom, jak je to zdravé a oblíbené u nás po staletí jídlo…
Ano, vskutku český/československý vlastenec gen. Ludvík Svoboda jim už leží v báchoře a dlouho a tak jim navrhuji, aby to nábřeží nazvali namísto něj rovnou po velkých recích z “naší obce”, jako byli např. gen.Moše Dajan (ten přišel o jedno oko ve válce s Araby, mohl by tudíž nahradit Žižku na Vítkově, jen namísto koně by seděl na tanku M48) anebo po gen.Arielu Šaronovi řečenému “Řezník ze Sabry a Šatíly” anebo rovnou po nejslavnějším vojákovi s kupírovanou oháňkou-feldmaršálu Erichu von Mansteinovi…i ten by si to zasloužil, neb přestože sloužil do roztrhání těla (nikoli však toho svého) 3.říši, předobrazu EU před Norimberským tribunálem stál pouze jako svědek a dožil v poklidu za německý důchod, přestože se německá vojska pod jeho věru umným velením dopouštěla válečných zločinů na židovském a civilním obyvatelstvu a válečných zajatcích RA…

Navrhuji o těch změnách celonárodní diskusi a plebiscit!!!