To (s)prosté slovo „demokracie“

Aneb obyčejná nevědecká, úvaha selského rozumu o tom, jak je chápána demokracie politiky a horními deseti tisíci.

    Nejfrekventovanější slovo nejen našich politiků je slovo „demokracie“. Slovo, které je tak strašně a často, neřku-li nepřetržitě znásilňované, zneužívané, slovo, které je už svým nevýznamem zprofanované, zdehonestované a přesto všechny tato negativa je i nadále štítem, za který se schovávají všichni mírotvůrci, poslové lepších dnů a zítřků, organizátoři pořádků, vymahači lidských práv, hlídači svobody slova, kavárenští pravdoláskaři, a bůhví čeho ještě, za co ji slovo demokracie slouží pro své osobní, politické nebo ekonomické cíle. Co horší, demokracie má (by měla) sloužit milionům lidí k jejich prosperitě, vzdělání, kultuře, zvyšování životní úrovně, kvalitního, resp. kvalitnějšího bydlení, zlepšování životního prostředí, zlepšování zdravotní péče, kvalitnějšího vzdělávání, výchově dětí a mladé generace stejně jako zkvalitnění péče o staré občany (seniory) atd., atd. Kromě toho by demokracie měla v sobě odrážet absolutní čistotu pravdy, spravedlnosti a svobody života lidí.

     Je toho opravdu hodně, co lze za demokracii vydávat nebo schovávat . Jsou to různé nekalé, nemorální, podvodné, lživé, ale i trestuhodné činy, záměry, plány, akce, transakce, kterými se zaštiťují politici a představitelé celé řady států, počínaje USA, přes členské země EU a mnohé jiné např. Rusko, Čína, Japonsko, Korea atd až po, podržte si klobouk, jedeme s kopce, konče Ukrajinou! Je to snad až k nevíře, ale všude tam se preferuje demokracie jako základ suverenity, základ společenského režimu, tedy základ a předpoklad k nekalým machinacím, záměrům a cílům všeho druhu. Tak např. cíle americké administrativy potlačením rozbujelé korupce a oligarchistických tendencí by prý měly (jak jinak, než za úplatu) prosadit demokratický režim na Ukrajině. Demokracie je kde, ve válce, kterou tím USA způsobily?

UKRAINE-UNREST-EU-RUSSIA

[FOTO] Americká náměstkyně ministerstva zahraničí USA, Victoria Nuland, rozdává koláčky na Majdanu… představte si, že by ruský vysoký politik ministerstva zahraničí rozdával pirožky pro změnu demonstrantům hnutí “Occupy Wall Street” v ulicích New Yorku… poznámka VK.

     Pod záštitou demokracie je např. na Ukrajinu exportována typicky americká demokracie, která by měla Ukrajinu nejen vyvést z ekonomických a společenských nesnází, ale především nastolit takovou formu politiky, která by sloužila především jejich potřebám a plánům, jinými slovy, podmanit si Ukrajinu k obrazu svému. Demokratizace Ukrajiny má jediný cíl, vytvořit si z ní předvoj nebo odrazový můstek k plánovanému napadení Ruska. Za tím účelem si USA vytipovaly Krym jako ideální základnu pro svá a vojska NATO, což ovšem USA strategicky naprosto prohráli. Rusko, resp. prezident Putin mají také rozum a záměry amerických vojenských jestřábů alá demokratů, mají přečtené i pozpátku.

     Je všeobecně známé, že SSA (Spojené státy americké) se okázale holedbají nejvyspělejší demokracií na světě a osobují si (nikým a ničím neschválené) právo na světového četníka a hlídacího psa demokracie tam, kde již (jako že) existuje. Z toho titulu si také přivlastnily právo na její svévolný, jinými zájmy a cíly sledovaný mnohdy nežádoucí export do jiných, méně vyspělých zemí.V čem je však americká demokracie   lepší, demokratičtější, kvalitnější, spravedlivější, když jsou v USA dnes a denně američtí černoši bezdůvodně zabíjeni na ulici, kde jsou evidentně pošlapávána lidská práva, kterými tak rády operují v jiných zemích, když USA vedou války, zabíjejí nevinné civilisty, odpírají zdravotní péči, kulturní bydlení a život téměř 50 milionům Američanů? Co je to za demokracii, když desítky let sabotují a diskriminují Kubu, vměšují se do vnitřních záležitostí cizích států, vojensky si svými základnami zajišťují pozice pro útok na Rusko, že za posledních deset let vyvolali řadu vojenských konfliktů a válek, že se USA angažují v boji proti teroru, jehož vznik sami vyvolali, jen aby zabezpečily zisky svým zbrojařským komplexům? Co je na tom všem demokratického, když těmito bludy se snaží lidem ve světě vymývat mozky? Co je vůbec demokratického na NWO, Bilderbergu, Illuminátech?

   Nejhorší na tom je skutečnost, že řada našich (ale i cizích) politiků se v této „nepřekonatelné americké demokracii“ shlédli, resp. jí podlehli, protože si je američtí demokraté koupili. Schwarzenberg, Štětina, Ženíšek, Laudát, Bělobrádek, Bursík, Kocáb, Vondra, Zaorálek a celá řada jiných rádoby demokratů „made in USA“, to jsou ti, kteří mají demokracie plná ústa, ale jen potud, pokud jim to vyhovuje. Ten kdo není (názorově) s nimi, jde proti nim a je buďto komunista, putinovec nebo blb.To jsou měřítka demokratů, to je vizitka jejich „nešťastné“ demokracie! To je jen v kostce jeden z příkladů „nositelů“ demokracie a důkaz, jak lze demokracii zneužívat k naprosto s demokracií neslučitelnými cíly.

   Demokracie jako taková je také silným a nepostradatelným nosičem politického dění i na české politické scéně. Vždyť všechno, co bylo učiněno od r. 1989, bylo činěno v duchu demokracie (resp. pravdy a lásky) a budování kapitalismu, což bylo občany za totality chápáno jen jako nějaká přesně nespecifikovaná, pomyslná vize či fikce, co umožnilo politikům svévolně manipulovat s veřejným míněním na jedné straně a zneužití euforie a nadějí oklamaných občanů na straně druhé. Jakkoliv se dnešní politická reprezentace ohání pozitivními a úspěšnými výsledky při budování nové kapitalistické společnosti, ve skutečnosti jsou výsledky naprosto nejen žalostné, ale i žalující.

[FOTO] Ivan Kočárník, jeden z architektů “české cesty”, tedy překotné privatizace v prostředí neexistujících zákonů a mantinelů na ochranu průmyslu, investic, trhu, věřitelů a drobných střadatelů… pozn. VK

     Od listopadové pseudorevoluce bylo nebo byly pod praporem demokracie, pravdy a lásky a lidských práv, realizovány kroky a činy politiků, které stát naprosto ochromil z hlediska samostatnosti, soběstačnosti, seberealizovatelnosti atd. Řada státních a prosperujících firem bylo zprivatizováno jak domácími, tak hlavně zahraničními investory, kteří za „babku“ dobře nakoupili, zrealizovali jejich činnost a podnikatelsky ožebračili (a nadále ožebračují) náš stát, nebo je výhodně za nepoměrně vyšší cenu prodali. V duchu demokracie byly také nastaveny legislativní normy a zákony a bohužel i horkou jehlou ve prospěch politiků a podnikatelů i Ústava ČR. Ta však byla totálně pošlapána, neboť k rozdělení Československa došlo bez referenda, jak ukládá Ústava ČR pro případ rozdělení republiky na dva samostatné státy a tudíž i bez souhlasu souhlasu občanů obou států . Výsledkem této frašky je, že ačkoliv podle Ústavy ČR k rozdělení nedošlo, přesto je existence dvou samostatných států skutečností. I takové věci se dějí pod praporem všehoschopné a všemožné, tolik vychvalované demokracie.

     Pokud obrátíme pozornost na politické individua, které se významně podíleli na implementaci (a zneužívání) této formy společenského zřízení, tj. demokracie v ČR ve všech oblastech společenského života, ale především v tak zajímavé oblasti ekonomické a hospodářské, nelze nevzpomenout hlavní aktéry, z dnešního pohledu viníky zlodějské transformace společnosti z totalitní na kapitalisticky-demokratickou. Jsou to v první řadě pravdoláskař V. Havel, iniciátor a hlavní postava pseudorevoluce, Václav Klaus, otec kuponové privatizace, autor tunelování (tunelizace) a především hlavní postava při transformaci společnosti. S ním se pojí jména jako Tříska, Ježek, Dyba , Dlouhý, Kočárník, Salzman a řada dalších. Všechny jejich počiny byly vedeny pod ideologií demokracie, pravdy a lásky a náprav křivd z totalitního komunistického režimu. V této souvislosti pak V. Klaus, ale i další osobnosti politického i veřejného života, hrají v tu dobu (ale i později) mimořádně zajímavou roli, ovšem pojednání o tom by si vyžadovalo samostatný elaborát.

     Připomenu jen jeden z mnoha výkřiků o pošlapávání, zneužívání, zneuctění, principů a výdobytků demokracie, které tak často postihují politiky, v době, má-li se něco skutečného a reálného na bázi skutečné demokracie měnit na principech, které prý oni sami tak horko těžko protlačovali a nakonec realizovali. Jeden z neblahých pokračovatelů finančního eskamotérství, finančních lumpáren byl (vlastně dosud je) chemický experimentátor finančních a ekonomických reforem, pravicový, falešný křesťan Ing. Miroslav Kalousek, sám sebe zvící „kokotem“, se až téměř nepříčetně čílil jsa pobouřen faktem, že koalice hodlá předložit návrh zákona o přiznávání majetku s uplatněním retroaktivity. V tomto případě se pan Kalousek jednak odvolával na to, že je autorem těchto nespravedlivých a trestnou činnost kryjících norem, vehementně se odvolával na všechno možné, včetně na nepřípustnost retroaktivity v oblasti majetkového práva a hlavně, jak už bylo výše uvedeno, se odvolával, jak jinak, na nešťastnou demokracii, která když nikdo jiný, ona má být obětí takových a podobných amoralit, které mají být nahrazeny morálně spravedlivými právními normami.

[FOTO] Dnes téměř raritní foto, MiG 29 v barvách československých ozbrojených sil, které pan inženýr Kalousek skrze přítele Richarda Hávu z Omnipolu “výhodně” vyměnil za zastaralé polské výsluhové “šlehače vzduchu“. Tento moment dodnes bývá mezi odborníky na vojenství označovaný za počátek cílené likvidace ozbrojených sil a obranyschopnosti ČR – pozn. VK.

     Je sice pravda, že za normálních okolností by retroaktivita byla nepřípustná, ale při uplatnění relevantní výjimky z použití retroaktivity (retroaktivní působení zákona právní teorie také výslovně připouští v případě, že v určitém období neplatily zásady právního státu a bylo by proto v rozporu s požadavkem spravedlnosti, kdyby nemohli být uzurpátoři /rozuměj politici-autoři/ potrestáni jen proto, že uzákonili takový právní řád, který jejich zločiny legalizoval). Takto lze také chápat činnost nebo aktivitu těch, kteří zákon o dani z nemovitosti a příjmů vypracovávali a schvalovali, protože jeho konstrukce neodpovídá dnešním potřebám společnosti, ale i nadále potřebám movitých občanů. Pozoruhodné až směšné bylo Kalouskovo konstatování, že jemu osobně návrh novely zákona až tak nevadí, protože on prý „nemá žádný majetek“ (kromě údajné vily za 30 milionů korun, kterou ale také mohl převést na manželku, se kterou se rozvedl!) Jde mu prý jen a jen o princip, který by tímto zákonem zcela deformoval demokratické zásady demokratické společnosti, principy svobodného podnikání a zisků z něj, což prý také může být chápáno jako prach obyčejná lidská závist.

Demokracie je dobrá věc, má mnoho podob, mnohostranný význam a použitelnost, ale také zneužitelnost. Sokrates, známý svými postoji k demokracii, o ní předvídavě řekl:

– Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít, aby bylo vyhověno každému.

– Chudí budou chtít část majetku bohatých…a demokracie jim to umožní.

– Mladí budou chtít práva starších, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva domácích občanů… a demokracie jim to umožní.

– Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce… a demokracie jim to umožní.

– A nakonec zločinci demokracii ovládnou, protože zločinci od přírody touží po pozici moci, vznikne tyranie horší, než dovede ta nejhorší monarchie nebo oligarchie!

Chudák demokracie, fakt to nemá lehké, jakkoliv to zní dobře a obsahově napovídá o tom nejlepším, co může lidstvo od společnosti chtít. Jen ta realita je jiná, bohužel!

Jiří Baťa ,  31.1.2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Shak
Návštěvník

Aha, cenzura jako za reálsoc. Aby se tam nedostalo něco nezávadného. Názor musí být společný, kladný, manifestační, 100% jednotný.

Shak
Návštěvník

To se vůbec nedá číst. Demagogické občas polopravdy, občas lži, neseriózní snůška komunistické propagandy proti všemu co se jim nehodí. Když nic, tak něco vymyslet a někoho pomluvit. Opravdu nechutný blábol.

Zdeněk Havel
Návštěvník
Zdeněk Havel

Tohle má do zdravého selského rozumu opravdu daleko 🙂 Každopádně buďte rád, že je tady režim, co tu je, protože jinak byste svoje slinty mohl jen těžko šířit veřejně.
Ale zastaralé šlehače vzduchu mě opravdu rozesmály… je vidět, že minimálně o tomhle víte fakt kulový. Mimochodem MiG-29 je nádherný letadlo, ale dnes by verze, co jsme jako ČSSR měli ve výzbroji, byly stejně starym a těžko udržovatelným šrotem. Každopádně minimálně i díky tomu, že jsme od Poláků dostali za stíhačky, co pro nás byly stejně k prdu a drahé, NOVÉ vrtulníky, rok na to při katastrofálních povodních nezahynulo tolik lidí.

sibolet
Návštěvník
sibolet

Mimochodem,v polovině 90let měl majitel a vydavatel ANNONCE přes pulrok na titulní stránce palcový titulek..MILION KČ dám tomu,kdo zlikviduje Václava Klause…Nikdo tak chamtivý nebyl,aby to splnil…Jsme skromný národ…

sibolet
Návštěvník
sibolet

tohle se ví tak dlouho,kdo je kdo…ale NEEXISTUJE páka,která by bez pardonu nasadila doživotní klepeta Klausovi,Kočárníkovi,Klakovi,Ježkovi,Třískovi,Vondrovi,nedostudovanému hajnýmu…Fémové vraždičky se u českých budhistu nenosí…takže KARMA…

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Pěkně shrnuto. Když už se tu vzpomíná pan Ježek (jestli se nepletu tehdejší ministerský předseda), tak o něm se vypráví v Rakovníku, že dostal milion (nevím jaké měny) úplatek, aby se Rakona (tehdejší Ottovy závody) nevrátily původním majitelům, ale prodaly firmě Procter and Gamble. Jak to tam dnes funguje, se zeptejte nějakého řadového zaměstnance. Možná vám odpoví, že pokud má vynechat sprostá slova, tak nemá co říct.

zombie666
Návštěvník
zombie666

slovo demokracie se pro mě-i díky odkazu Smradlava Havla stalo více než jen sprostým slovem…

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Demokracie je v podstatě metoda, která umožňuje v konkrétním společenství lidí nebo organizací zvolit takovou cestu vývoje tohoto společenství, která bude vyhovovat pokud možno co největšímu počtu členů tohoto společenství. Je nejvyšší čas pro vznik celosvětového demokratického společenství států. Jednu možnou cestu vzniku demokratického společenství všech států na celé planetě popisuje článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html