To musíte vidět: Seznam natočil skandální damage-control video pro ministerstvo obrany kvůli...

To musíte vidět: Seznam natočil skandální damage-control video pro ministerstvo obrany kvůli českým vojákům pod velením Bundeswheru. Pod velením německé divize opravdu jsou, ale prý se nemáme bát, Rumuni totiž také podepsali!

To musíte vidět: Seznam natočil skandální damage-control video pro ministerstvo obrany kvůli českým vojákům pod velením Bundeswheru. Pod velením německé divize opravdu jsou, ale prý se nemáme bát, Rumuni totiž také podepsali!

O víkendu jsme byli do redakce AE News upozorněni několika stovkami rozčílených čtenářů, že na internetu se pohybuje video [1], které funguje jako tzv. damage control materiál na eliminaci mediálních škod, které způsobila kauza převedení jednoho z elitních českých vojenských útvarů pod přímé velení německého Bundeswehru. O kauze jsme podrobně informovali ve dvou článcích zde a zde. Mezi čtenáři tato zpráva vyvolala oprávněné obavy, a to v vzhledem k tomu, že německý Bundeswehr je hlavní vojenskou silou v nasunování obrněné techniky do Pobaltí, které ruský generální štáb považuje za přípravu k pozemnímu úderu proti Ruské federaci, o čemž jsme pro změnu informovali zde. Ministr obrany ČR Martin Stropnický podepsal s německým protějškem Ursulou von der Leyen memorandum o porozumění, na jehož základě je česká 4. brigáda rychlého nasazení ze Žatce “přidružena” pod 10. obrněnou divizi německého Bundeswehru.

Ing. Josef Trojánek, zástupce velitele 4. brigády.

Právně nezávazné memorandum, které má charakter a jurisdikci podle amerického právního systému (podle kterého se smlouvy v NATO řídí), má dokument charakter “letter of intent” (vyjádření zájmu) nebo “letter of good will” (vyjádření dobré vůle) a ze začlenění české brigády pod německou 10. obrněnou divizi nevyplývají žádné závazky, ale ani bezpečnostní garance, které by např. zaručovaly, že v případě cvičení nedojde k ostrému nasazení vojáků AČR do přímé akce proti nepříteli v mezinárodním konfliktu, k čemuž v Pobaltí může dojít v každém okamžiku. Občané v ČR tak mají oprávněné obavy, protože právní ošetření memoranda je naprosto nedostatečné a navíc nejde o mezistátní smlouvu, kterou by garantovala vláda. Ta se podle všeho nechtěla dostat do pozice, že by byla obviněna z vlastizrady, což před nadcházejícími volbami do parlamentu na podzim by nebyla dobrá vizitka před voliči.

Seznam.cz natočil pro ministerstvo obrany pamflet

Nyní se ukazuje, že medializace této kauzy na serverech alternativy opravdu uhodila hřebíček na hlavičku, protože český mainstreamový Seznam.cz uveřejnil na svém portálu Stream.cz propagandistické video (viz. video na začátku článku), které je ovšem výstřelem do vlastní nohy a pouze potvrzuje to, o čem jsme informovali. Video se snaží celou věc propagandisticky bagatelizovat v tomu smyslu, že začlenění, resp. přidružení (afilace) není to samé jako podřízení. To je ovšem lež a redakce AE News má k dispozici vyjádření několika vysokých důstojníků AČR, kteří naší redakci potvrdili, že 4. brigáda spadá vojensky pod německé velení v rámci operací NATO, tzn. v rámci společných cvičení, v rámci misí a teoreticky i v rámci ostrých bojových operací. Problém spočívá podle našich kolegů z AČR hlavně v tom, že z podepsaného dokumentu nevyplývá tzv. limita afilačního velení.

Ursula von der Leyen v červeném kostýmku a Martin Stropnický.

Podle informací naší redakce mají armády v rámci NATO sjednané limity afilačního velení pouze pro případ ostrého nasazení v rámci misí. Limita je seznam výluk, které cizí velení a cizí štáb nesmí po našich vojácích požadovat. Např. v Afghánistánu slouží čeští vojáci pod americkým afilačním velením s výlukou přímých bojových operací. K těm musí dát souhlas český generální štáb. Na základně velí českým vojákům čeští velitelé, ale při nasazení do akce musí být vojáci připraveni přejít pod přímé americké velení v jednotlivé konkrétní akci, pokud k tomu je dán rozkaz z Pentagonu a rozkaz není v rozporu s limitou afilace. A stejná afilace je uplatněna na 4. brigádu ze Žatce, kdy brigáda jako celek spadá v rámci NATO pod vrchní velení 10. obrněné divize německého Bundeswehru, ale v rámci brigády zůstává české velení. Jenže v tomto případě 4. brigády není sjednána žádná závazná smlouva nebo limita. V systému NATO se tomuto říká jako “chain of command”, řetěz velení a v českém volném překladu jako “hierarchie velení.” A limita omezuje, co je dovoleno dělat s cizími vojáky pod svým velením a co už ne.

Seznam označil největší německé noviny za šířitele hoaxu

Propagandistické video Sezamu.cz se snaží v divácích navodit pocit, že informace alternativy o této kauze je lživá, že ji rozšířila alternativní média a proruské servery a závěr videa je skutečně obskurní, když moderátor nabádá diváky, aby lidé sledovali, odkud informace přichází a komu mají věřit a komu ne. Proti této lživé manipulaci se jako šéfredaktor AE News ostře ohrazuji, protože AE News informaci pohotově převzalo a medializovalo ji na základě článku Johannese Leithäusera z největších MSM novin v Německu, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nejde tedy o žádný hoax, který by si někdo vymyslel, protože česká alternativa a AE News na kauzu pouze upozornily a medializovali jsme ji.

Stejně tak jsme upozornili, že prezident Miloš Zeman už není de facto vrchním velitelem ozbrojených sil ČR, když bez jeho souhlasu a svolení, jeho podřízený v rámci “chain of command” Martin Stropnický, předá velení nad elitní českou brigádou německé divizi Bundeswehru v rámci NATO. Zcela oprávněně potom vyvstávají obavy a otázky, jaká je afilační limita velení nad českou brigádou? A máme důvod se domnívat, že limita není žádná, protože v memorandu podepsaném ministrem Stropnickým žádné limitace  uvedeny nejsou. Dokument není smlouvu, takže případné škody, ať už na české vojenské technice, nebo škody politické vzniklé německým velením nad českým útvarem proti jiné zemi, nebo dokonce škody na životech českých vojáků pod německým velením, nejsou nikde ošetřeny a v redakci nás děsí ve videu závěrečný pseudoargument mluvčího ministerstva obrany, který diváky uklidňuje tím, že se není čeho obávat, že je to normální, že přidružení pod německý Bundeswehr přece podepsalo i Rumunsko. To je argument jako noha, napsal nám jeden čtenář.

Informaci o začlenění 4. brigády ze Žatce pod německé velení přinesl největší německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Je velmi znepokojující, že v poslední době a právě před podzimními volbami se objevuje snaha “vysvětlovat” různá rozhodnutí současné vlády a ministrů různými propagandistickými nástroji, ať už jsou to videa nebo billboardy s tváří pana Babiše a otázkou “Proč?” apod. Nicméně tak naivní a stupidně zpracované video, jaké vyrobil Seznam.cz, tu opravdu už dlouho nebylo. Ve videu totiž komentátor nejenom, že nevyvrátil tvrzení o tom, že čeští vojáci spadají pod německé velení, ale místo argumentace se video uchyluje k diskreditačním nálepkám alternativních webů a celé to na konci zabije mluvčí ministerstva slovy o tom, že kromě Čechů to začlenění pod Bundeswehr přece podepsali i Rumuni. Ten rumunský podpis bych chápal, protože rumunská armáda ve II. sv. válce bojovala na straně Wehrmachtu, ale že český ministr obrany na základě dopisu, který nemá právní ochranné mantinely, předá velení nad českými vojáky nástupnické armádě po Wehrmachtu, to je opravdu úlet, který může mít dohru na podzim ve volbách.

Chain of command nepřipouští civilní změny ve velení v rámci NATO

Chtěl bych jenom upozornit na to, že afilace vojenské skupiny k jiné nadřízené skupině vojsk s sebou nese tzv. dědičnost “chain of command”, takže během této afilace spadá útvar pod velení nadřízeného vojenského štábu, bez ohledu na to, jestli během tohoto velení změní někdo v Praze na ministerstvu názor a podepsaný dopis prohlásí za neplatný. Předání velení pod cizí útvar je předáním řízení pod cizí generální štáb. To není zapůjčení psa na vodítku kamarádovi, kdy si to po pár hodinách rozmyslíte, tady se jedná o vojenskou afilaci vojenského tělesa, kterému nesmí bez souhlasu vrchního velitele ozbrojených sil velet nikdo jiný, žádná jiná armáda jiného státu. Pokud by došlo k vypuknutí války mezi NATO a Ruskou federací na hranici doteku v Pobaltí, neexistuje žádný mechanismus a žádná síla, která by dostala české vojáky pod Bundeswehrem zpátky do Česka a zpátky pod české velení. V případě války přebírají velení generální štáby a afilace vojsk jasně deklaruje, jaký je chain of command v ostrém konfliktu.

Německé tanky na cestě do Pobaltí.

V tomto případě válku proti Rusku by prodělali čeští vojáci ze Žatce pod německým velením. Pouze německý generální štáb by mohl svým rozkazem poslat české vojáky zpátky pod české velení. V armádě, a to ani v té německé, nefunguje demokracie, ale pouze vojenské velení. Nic jako dopisy pana ministra a jeho podpisy nemají relevanci na systém velení začleněného vojenského tělesa pod cizí armádu. Je naprosto děsivé, jak se video Seznamu snaží věc bagatelizovat, a to ještě tak trapným a naivním způsobem. Video působí dojmem, že bylo natočeno na zakázku ministerstva vnitra jako materiál na mediální eliminaci škod, které vznikly podpisem a převedením žatecké brigády pod německé velení.

Bez alternativy by mainstream mohl krýt všechny čachry politiků

Vážení čtenáři, jak vidíte i na tomto případu, je to právě nezastupitelné úloha alternativy v odkrývání kauz, které se snaží establishment zakrýt, bagatelizovat a zjednodušovat. Útoky proti alternativě v tomto roce budou o to intenzivnější, že tento rok na podzim budou v ČR volby do poslanecké sněmovny. Aby se do ní nedostali lidé, kteří dnes v ministerských funkcích rozhodují o budoucnosti země a podepisují s cizími zeměmi různé bizarní dohody, je naprosto klíčové, aby alternativa mohla nadále fungovat a přinášet vám nové informace a kauzy, které nesmí ujít pozornosti občanů. V této souvislosti bych chtěl jako již tradičně 10 dnů před koncem měsíce požádat všechny naše věrné čtenáře, aby zvážili podle svých možností finanční příspěvek pro náš projekt na zajištění provozu na další měsíc. V době psaní tohoto článku máme zatím vybranou necelou čtvrtinu z potřebné cílové sumy.

Pokud se vám líbí naše články, titulkovaná videa, analýzy, diskuse a moje páteční pořadu na Svobodném rádiu, můžete přispět našemu AE News několika způsoby na naší darovací stránce zde. Přispět můžete bankovním převodem na český a slovenský účet, PayPalem, Bitcoinem a také poštovními poukázkami na český nebo slovenský účet, na kterékoliv české nebo slovenské poště. Rozdíl mezi alternativou a mainstreamem je kromě jiného hlavně v tom, že my píšeme pro naše čtenáře, zatímco mainstream na zakázku pro své akcionáře a majitele v podobě oligarchů. Bez podpory našich čtenářů nepřežijeme. Každá částka pomáhá, co však spolehlivě zabíjí alternativní projekty, to je lhostejnost a domněnka, že někdo Vašemu oblíbenému serveru přispěje za Vás, že bez Vás se to obejde. Když si to řekne více lidí, výsledkem je nula. Nebuďte prosím lhostejní a pokud si to můžete dovolit a náš server se vám líbí, zvažte prosím zaslání příspěvku v jakékoliv výši pro zachování našeho provozu. Děkujeme! A stejně tak děkujeme všem, kteří tento měsíc již přispěli. Jste to Vy, čtenáři, kdo rozhodujete o našem provozu a Vaše podpora je pro nás trvalým závazkem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj videa: Stream.cz [1]

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Marco
Návštěvník
Marco

Tady stále někdo chce, aby jsme chcípali za jejich zájmy. Fascinuje mě, že to Německo stále znova aznova zkouší. To oni vyvolali celou řadu válek a nebyli to jenom poslední 2 světové, vzpomeňme na naše dějiny. I o tom byl komunistický odboj. Tady kupříkladu lidé moc dobře věděli jak se šidilo za první republiky a po válce se vše zcentralizovalo, aby jsme si právě mohli koupit párek z masa a né z koček z ulice nebo ze surovin, které zrovna přišli výrobci pod ruku. Víte, přišel jsem na zásadní rozdíl mezi systémy. Za komunistů se spousta věcí řešila, aby se následně dořešili do uspokojivých rozměrů ale dnešní doba se charakterizuje umělým vytvářením problémů, které se následně řeší a řeší a řeší a řeší bez konce. Tady nemá nikdo zájem na konečném vyřešení čehokoliv. I ten poslední voják musí vidět, kam spějeme a právě proto se udělali čistky, kdy se odstranili zkušení, kteří mohli porovnávat a nahradili se kariéristy, kteří jdou přez mrtvoly a nezkušenou mládeží, přesně jako se dělo za 2světové. Vždy čuměli po mládeži, protože ta jim sežere úplně všechno a vy jako rodiče tomu nemůžete zabránit, protože obrátí děcka i proti vám. Poznal jsem chlápka od Stalingradu, který bojoval jako mladík za Němce a dodnes(pokud ještě vůbec žije) se stydí a žil na okraji společnosti. Styděl se, že tak nalítl. On totiž všemu věřil a strašně se divil, že je řadový Rusové nevítají jako zachránce. Tehdejší ideologie jim líčila úplný opak než viděli v místě. Naše děcka dospějí ke stejnému konci a budou se stydět do konce svých dní. Vše je bude na duši pálit jako žhavé železo a již nikdy nebudou šťastní, protože prohlédli. Lituji ty kluky ale na druhou stranu, ty informace jsou všude, jen oni byli pohodlní si je vyhledat a celkově se zamyslet. Každý voják má možnost opustit armádu, pokud s něčím nesouhlasí. To, že zůstávají i přez podivnou změnu velení je jejich osobní sobecká volba. Nic je neomlouvá, protože v tuto chvíli zastupují pouze vlastní blaho, nikoliv národní. Kolikrát ještě půjdeme do Ruska bránit Evropu??? Už se to klišé opakuje několik staletí a stále to nikomu nedochází…
http://www.svobodny-vysilac.cz/2017-05-31-j-dolezal_ole-dammegard_odhaleni-mechanizmu-utoku-pod-falesnou-vlajkou_127min/

Marwin
Návštěvník
Marwin

Nevím, co brání velení České armády respektive jejímu nejvyššímu veliteli, aby vydal rozkaz ke zrušení 4. Brigády a začlenění jejich příslušníků pod velení jiného útvaru. Nebo i to je smlouvou zakázáno? Pokud ne, tak se útvar může jmenovat jinak a dopis bude k ničemu.

Vladan
Návštěvník
Vladan

Tak tomu říkám alternativní myšlení 😀

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

Co pozitivního může vzejít z ministryně obrany SRN jež je členem Bilderbergu a jež jistě neprosazuje elitářské zájmy jen vůči ČR prostřednictvím SRN jako nástroje řízení dějů na Evropské půdě? Buď se k nám přidáte jako západní Slované a nebo zůstanete Slovany. Zřejmě za 1. i 2.sv. válkou a současným protiruským tlakem stojí stále stejné síly. Jedno jak se jejich klan nyní jmenuje a jaká módní slova zrovna používá. Cíle jsou však stále stejné. Východní území bohatá na poslední nedotčené zdroje na planetě zemi. Zdroje, jejichž globální ovládnutí je nutné k celkové dominanci a závislosti všech ostatních na jejich blahovůli a přídělech za servilitu a poddajnost. A v cestě jim stále stojí ten Slovanský plebs. Podlidé. Zplozenci pekla a největší zlo na planetě. Čtyřikráte už to skoro vyšlo. Poprvé jim shořela Moskva pod rukama. Podruhé se to celé zvrtlo a Rusové jim zbaběle utekli z války. Potřetí už chybělo jen 16km a zase nic. Po čtvrté už to vypadalo tak nadějně a na lep jim skočil opilý mužík jenž by se z nadšení rozdal ale byl z minutu dvanáct nečekaně odstaven. 
Kdy konečně vyjdou nejvyšší elity s pravdou ven a vyjeví nám svou upřímnou touhu očistit planetu od Slovanského plevelu. Prevence je prevence. Nejlépe spálit plevel velkým žárem, nebo použít nějaký postřik. Herbicidy, nebo defolianty jako Agent Orange se vždy hodí a výroba je levná. S obojím mají Sionisticko globalistické elity již bohaté zkušenosti. V zájmu nejvyššího možného postavení vyvoleného národa dokonce neváhali obětovat ani nižší svého rodu. Ale co otevírá víc zadní vrátka než upřímné pokání a vzedmuté emoce zúčastněných ze smutku nad 6 miliony duší. Inu kšeft je kšeft a prachy znamenají moc. A moc nade vším lidstvem je jim dána nejvyšším, jak je psáno v knize knih, protože oni jsou národem vyvoleným. Pokrevní, globální národ vyvolených bez definovaného území, které by mohlo být ohroženo, nebo ztraceno. Jejich zemí je celý glob ovládaný sítí finančních pokrevních toků. A jak se nám svět stále zmenšuje a zrychluje jsou vazby probíhajících dějů stále více očividné a obtížněji maskovatelné. Bohužel.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Slovensko se snaží po “demograticku” zlikvidovat 14 poslanců Parlamentu, a prohlásit jejich demokraticky ve volbách zvolenou stranu za nezákonnou.
Kotlebovci totiž trvají ( asi k překvapení některých zaprodanců) na svých předvolebních slibech občanům, a stále trvají na vystoupení z EU i NATO….
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/slovensko-chce-uredne-rozpustit-krajni-pravici-kotlebovy-ochrance-bilych-slovaku-31963?seq-no=4&dop-ab-variant=&source=article-detail

LIKAN 1975
Návštěvník
LIKAN 1975

„Und die Serben müssen sehen, daß wir Österreicher Sieger, Sieger sind,“ Čeští žoldácí zpívejte si v Litvě a kdekoliv na světě kam vás zavedou váleční psy: „Červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Rusa, nevíme proč.“ Co stalo se, se Slovankou hrdostí? Zima zde v Rusku je, vniká až do kostí. Není již cesty zpět, raketa na nás míří, děkujeme ministře, že ještě živý jsme, jinak jsme v řiti!

Jana
Návštěvník
Jana

A co teprve toto … natočila ČT … o Aeronetu a dalších…

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11238050887-co-dokaze-lez/416235100021001/

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Nevi nekdo, kdy ma byt Trump v Bruselu?
Ve ctvrtek tam ma byt Zeman….

alek
Návštěvník
alek
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

To je náhodička! 😉
Dnes 25.5.2017 – ve čtvrtek – Zeman i Trump v Bruselu….

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Nevi nekdo, jestli spolu mluvili ?

.B.
Návštěvník
.B.
Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Takze kdyz uz si sv.Vita pujcuji zide ( bylo by zajimave vedet, kolik si za pronajem zaplatili!?!), tak predpokladam, ze na NAS nejblizsi velky nabozensky svate – Vanoce – bude NAM VSEM, co budou mit zajem, NAS Sv. VIT k dispozici take, a cele Van. Svatky a zdarma, i s programem Duky a Hradu k dispozici.
Zadna diskriminace nasich ve prospech kolonizacnich cizaku – jak v Palestine, tak u nas.
Citim s utlacovanym a vytlacovanym palestinskym obyvatelstvem!

Jaris
Návštěvník
Jaris

Ale co Te napada, matko! Zid, ze by zaplatil za pronajem Svatovitske katedraly? Ten akorat vytahne ze spinaveho sosu seznam zidu v Auschwitzu a bude zaplaceno i na dalsi akce. Navic maji zidaci protekci ve forme zida Duky. Ten to urcite zaridi, ze si tam budou moci i zatancit ten svuj tanec na oslavu. Brrrrrrrrr, dela se mi zle z toho, co si zid dnes dovoluje.

Jaris
Návštěvník
Jaris
BPN
Návštěvník
BPN

Už teď se Praze říká “Nový Jeruzalém” a nás brzy stihne osud Palestinců…záčíná ten český šoulet, co se tu vaří,už pořádně smrdět !!!

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

“Nový Jerusalém” se Praze říkalo již za rabína Maharala, – to je ten zázračný rabín, co prý z hlíny uplácal Golema, uměleho neživého “člověka”, kterému rabín prý vdechl šémem neživou duši. Nápodobu života. Pak měl Golem sloužit židovskému Kahalu jako úderná pěst proti Gojům-antiseminitům. Ten záměr se Maharalu nepovedl, Golém je prý kdesi na půdě nějaké Synagogy bez šému. To je ta židovská posedlost smrtí, ta Ďáblova touha napodobit mrtvým robotem to živé. A tohoto neživého homunkula vydávat falešně za živou bytost. A při tom je to jen mrtvý stroj. A žid tragicky nechápe rozdíl mezi živým a neživým, mezi hmotou a Duchem.

Jaris
Návštěvník
Jaris

.B., neni divu, ze bude znesvecena katedrala sv.Vita. kdyz kardinal Duka je zid jak prase.
Davny plan je, ze Palestinci budou ze sveho uzemi totalne vypuzeni. Zbude pro ne bud nedobrovolna emigrace nebo smrt a hlavnim mestem Izraele bude konecne svaty Jeruzalem! 🙁 Cely svet bude s tim smiren. Okradeny Palestinec uz stejne dnes nikoho nezajima, navic je chudy a nema co nabidnout. To zidi, to je panecku jina trida! Ty k zivotu potrebujeme jako sul! Kdo by nam pujcoval ty sladke penizky na lichvarske splatky? Ve jmenu civilizace to tak prece chodi nebo ne? Postupne se jim odevzda nade vsim veskera moc. Chazarska UN pak vyhlasi Jeruzalem jako hlavni mesto sveta. Maji to uz dlouho v planu.

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Katedrála byla znesvěcena již třeba funusem Havla, kam se slezla černá kabala z celého světa, z přítomnosti třeba takové zrůdy jako Krvavá Mařena Korbelová. Vlezla tehdy do Katedrály hlavní branou a ani ze slušnosti neudělala gesto uznání Krista, stejně jako každý dobrý křesťan udělá obdobné gesto při návštěvě mešity jako úctu k Mohamedovi a tím všem muslimům. Ta chazarská satanská krvavá zrůda Korbelová se tam natřásala jako by to byl její triumf. Je to její triumfální natřásání na záznamech z černého rituálu Havlova dopeklavzetí ve znesvěcené Svatovítské Katedrále. Duka u toho bohužel té černé kabale asistoval. Vlastně celý ten předvánoční týden, kdy havloidi tahali po Práglu prázdný futrál “s Havlem”, byl černou magií, protože Havla s jeho vlastnoručně na Hrádečku ustřelenou kebulí už měli zfajrovaného ve třech urnách.

kari
Návštěvník
kari

http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/190548-iran-bude-testovat-rakety-nebude-se-ptat-usa-na-svoleni-vzkazuje-trumpovu-ruhani/
Z Donalda Trumpa si vsichni, kteri vyrabi jaderne zbrane, hodne delaj ☺. Napred Trumpetu poslal do haje vypaseny Kim, dnes i Iran. Amerika uz zdaleka neni to, co byvala ?. Je to videt. To, ze americky vliv ztraci na ucte a podpore, se urcite projevi a projevuje i v CR ☺.

kari
Návštěvník
kari

Trump ma urcite pristup k utajenym in formacim ohledne 11.zari Stejne tak o vzniku a financovani isis a jinych teroristickych partaji. Navic uz snad v USA padly i konkretni zaloby pribuznych obeti 11.zari proti Saudske arabii. Kdyz se Trump tak bratrickuje se Saudskou arabii, aby aby toho jeho odpurci nevyuzili a aby ho neobvinili a neobzalovali z vlastizrady. Navic je znamo, ze i kdyz se tvari privetive, tak saudove ve skutecnosti zapad a hlavne Ameriku nenavidi. Budou Amiky likvidovat pri prvni prilezitosti. Ja bych to s tim vyzbrojovani tehle dablu moc neprehanela.

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

K ” in formacim ohledne 11.zari” ma pristup kazdej, kdo absolvoval fyziku alespoň na zakladni skole za realsoc. – tam už byly zaklady dynamiky pohybu pevnych teles v gravitacnim poli dostatecne vysvetlene.

.B.
Návštěvník
.B.

😀

kari
Návštěvník
kari

a hele, kdyz je to tak primitivne jasne, tak proc cely svet naletel oficialni verzi USA, proc tam zaloby pozustalych na Saudskou arabii zacaly padat az po tolika letech, proc se o tom problemu vubec nemluvi, kdyz jeho nasledkem byl rozvracen Irak, Afganistan Syrie a nasledne i Evropa a provazely ho miliony mrtvych zen a deti? To nebyla nahoda, ze to s Clintonovou pred volbami na piete u pomniku 11.zari slehlo a zkolabovala tam. Dohnalo ji svedomi a uvedomeni si toho, co se stalo, nebo naopak nepovedlo stat. Vubec necitim duvod delat si z tohodle srandu.

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Proč? Protože “všude dobře, dogma nejlépe,” aspoň tak to rád říkával starý žid Werichštajn.
911 nebo šest milionů, – prostě jen Svatá Numera ze Svaté Kabaly.

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

Teď za budou v Práglu na nádraží dělat další pomník chazarskému “siru Wintonovi” – který prý zachránil rovných 669 žíďat – rovných 669… Svatá Kabala…

Brutopýr
Návštěvník
Brutopýr

A ještě tedy, karinko, srandu si z obyčejné mechaniky těles fakt nedělám. Nevím jak ty, ale já pochopil základní zákony newtonovské mechaniky již ve svých někdy kolem 13 let, bylo to tam v učebních osnovách, na “socreál” ZDŠ, jaká sranda? Nevím jak to myslíš. Prostě tři obří ocelové baráky se daly do pohybu tak, že téměř v čase volného pádu byly jejich střechy na úrovni nula metrů. Jaká sranda? Baráky byly odstřeleny výbušninami a je to naprosto evidentní.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Kari, to je tim, ze media vlastni zidi. Tak to je, bylo a bude, hotovo pronesl chazar. Rikejte si gojimove co chcete, ale moje lez je oficialni a bastafidli. Tak pravil platek JEW YORK TIMES.