Tak sakra, kde je (konečná) pravda?

Tak sakra, kde je (konečná) pravda?

Tak sakra, kde je (konečná) pravda?

     Zajímavým, neřku-li až kontroverzním výkladem odsunu Němců z poválečného Československa se vyjádřil česko-německý spisovatel a žurnalista Tomáš Krystlík [1], autor množství článků a esejí, zaměřených  na otázky československých dějin, česko-německých vztahů a vysídlení německého obyvatelstva ze Sudet po druhé světové válce.

     Je logické, že názor na vysídlení a odsun německého obyvatelstva po II. světové válce z osvobozeného Československa již z principu nemůže být jednotný. Mimo jiné také proto, že jak sám pan Krystlík zmiňuje,  kdekterý Čech má mezi svými předky Němce či Žida… Je proto zřejmé, že ti, kteří mají své příbuzenstvo, resp. kořeny v německé či židovské identitě mají, díky stávajícímu režimu, možnost se k těmto kořenům hlásit a z čehož také vyplývá, že je celkem přirozené, že se snaží hájit rodinnou čest nebo jiné znaky související  identity. Jak z výše uvedeného vyplývá i pan Krystlík má jisté vazby na německou identitu, lidově řečeno, koluje v něm německá krev. To jej individuálně opravňuje k víceméně subjektivnímu hodnocení, kde převládají prvky německé naciálnosti. Plným právem. Jenže jeho histografie, resp.  výklad událostí jde proti jiným, oficiálním historickým a faktografickým hodnocení a zdá se, že by je rád „přetrumfnul“ svými názory.

     Zcela jistě nebude sám s vyjádřeným hodnocením, jak je uvádí v rozhovoru pro Parlamentní listy.cz, ale bude mít řadu sympatizantů a podporovatelů, neboť i jim jde (zřejmě) o totéž, jako panu Krystlíkovi: vyjevit „pravdu“ k obrazu svému. Jenže je otázka, zda jeho názory, potažmo zdůvodnění a předložená fakta jsou sto přebít oficiální a státem i mezinárodně) potvrzená historická fakta, která dokonce mají, podle oficiálních dokumentů, statut a mezinárodní charakter jako dokument o ukončení II. světové války a následné opatření související   s ukončením války.

maxresdefault.jpg
Tomáš Krystlík

Tedy včetně mezinárodně schváleného „odsunu“  německého obyvatelstva z osvobozeného území Československa.  (viz Postupimská dohoda: Tři vlády vítězných mocností prozkoumaly tuto otázku ze všech hledisek a uznávají, že se má do Německa uskutečnit transfer německého obyvatelstva nebo jeho složek, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku. Jsou zajedno v tom, že jakýkoliv transfer musí být prováděn spořádaně a humánně. )Jiná věc je tzv. úhel pohled a hodnocení, jak byl tento odsun realizován.

     Nicméně i nadále dochází k přetrvávajícímu rozporu v názoru, zda šlo o tzv. odsun, nebo vyhnání. Německá strana trvá na stanovisku, že šlo o násilné „ vyhnání“ Němců, zatímco česká strana trvá na mezinárodně   a vítěznými stranami schváleném  poválečném opatření, tedy „odsunu“ německého obyvatelstva. Nepochybně se mohou najít odlišnosti v popisu a způsobu přístupu Čechů k německým občanům při jejich odsunu, protože emoce, které zůstaly v českém lidu po skončeném válečném utrpení, jsou jen těžko udržitelné a vyjádřitelné.

Zda šlo, jak pak Krystlík zmiňuje, nikoli o živelné a násilné projevy samotných Čechů k Němcům v době jejich odsunu, nebo o „státem“ předem řízenou deportaci, resp. že „vyhnání“ Němců z ČSR bylo „součástí oficiální a promyšlené státní politiky“, je otázka hlubší historické analýzy. Nepochybně i zde bude svou roli hrát fakt, pro kterou stranu  to které srdce víc bije. To svým způsobem  nasvědčuje i cítění i pana Krystlíka, když odsun Němců pojmenovává jako „vyhnání“. V podstatě jde sice o jedno a to samé, nicméně rozhodující je racionální chápání tohoto aktu, který má de facto ospravedlnit Němce z jejich násilného obsazování českého pohraničí na úkor „násilí“, které bylo spácháno Čechy na „ubohých“ Němcích při jejich odsunu.

      Avšak s čím nelze zásadně souhlasit je hodnocení pana Krystlíka na vystoupení Milana Štěcha na tradiční tryzně za oběti nacismu v Terezíně který zmínil, že zločiny během odsunu byly dílem jen konkrétních jednotlivců, zatímco nacistické zločiny za okupace (a celé války) byly součástí oficiální a promyšlené německé politiky. Podle pana Krystlíka to lze také chápat tak, že pokud je Němcům připisována vina za nacionální socialismus, pak by analogicky také znamenalo, že Češi jako národ jsou do jednoho vinni za zločiny komunismu v Československu. Pan Krystlík zde nejen míchá vejce a brambory, ale také mu jaksi rovněž analogicky nedochází, že to byli Němci s Hitlerem v čele, kdo rozpoutal II. světovou válku. Tedy, že zcela logicky nebýt jí, nemuselo ani dojít ke všem negativním, tragickým událostem, které se dnes pan Krystlík snaží obhájit vlastní, subjektivní analogií přesto, že oficiální dokumenty zní naprosto jednoznačně a objektivně ve prospěch tehdejší ČSR.

      Bohužel, stejný názor dosud přetrvává i u Němců, přesněji řečeno v Sudetoněmeckém landsmašaftu. Proto ta  neustálá snaha SL donutit ČR, aby se, nejlépe až s hlavou u země, s pokorou omluvila. Takže nadále platí: Kde je pravda, resp. kdy se landsmanšaft konečně smíří s tím, jaká jsou oficiální, mezinárodně potvrzená fakta a skutečnosti? To, že svého času V. Havel, později P. Nečas a  naposledy D. Herman blekotali před zástupci SL něco na způsob omluvy neznamená, že stejný postoj zaujímají i občané ČR. Na to si budou muset počkat a stejně se toho nedočkají.

Jiří  B a ť a , 19. května 2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Forever
Návštěvník
Forever

Sobotka se zase předvedl!

http://www.novinky.cz/domaci/404161-sobotka-sudetske-nemce-potrebujeme-jako-spojence-kvuli-rizikum-v-evrope.html

Zajímavé citáty premiéra Sobotky:
1)

“Rozhodně nelze vnímat sudetské Němce jako nějaké pohrobky německých nacistů.”

Odpověď: A co teda byla zač ta většina sudetských Němců, co nacistickou okupaci přívítala s velkou radostí?!

2)

“Návrat Evropy k nacionalismu a soupeření nemůže přinést nic dobrého.”

Odpověď: Aha! A proto je nutné zničit to “zlo” jménem vlastenectví a národní státy – a k tomu to účelu má posloužit současná invaze islámu do Evropy!

Forever
Návštěvník
Forever

Válka začala vlastně o několik let dříve před r. 1939. A tuto válku začali a rozpoutali Židé:

comment image

Forever
Návštěvník
Forever

Říct, že Hitler a Německo byli jediní viníci odpovědní za rozpoutání druhé světové války, by byla jen částečně pravda.
Jistě, nacistické Německo bylo odpovědné za rozpoutání a hrůzy 2. světové války, ale nebylo jediným viníkem této tragédie! Největším viníkem odpovědným za tuto tragédii bylo mezinárodní židovstvo!

Podstatou (jedné z nich) je to, že na konci třicátých let se dva lidé emancipovali od židovského kapitálu a židovské moci – STALIN a HITLER!!!!!!!!!

Oba dva měli společné, že se nejprve dostali k moci s pomocí židovských sil a následně se na konci třicátých let od mezinárodní sionistické židovské moci emancipovali!
Židé se proto rozhodli své dva úhlavní nepřátelé proti sobě poštvat! Porazit spojené Rusko s Německem bylo pro Židy téměř v tu chvíli nemožné, ale zničit je tím, že je postaví proti sobě, to byla jediná nejlepší možnost pro Židy!

Když si toto uvědomíme, pochopíme, proč došlo k uzavření paktu Molotov-Ribbentrop:

Německo a Rusko, Hitler a Stalin, měli společného nepřítele – mezinárodní židovstvo!

Je zajímavý fakt, že Hitler NIKDY, ale NIKDY neobvinil z represí a zločinů vůči ruskému národu a dalším národům SSSR Stalina! Z těchto zločinů ve skutečnosti obviňoval židobolševiky! A měl v tomto pravdu! Stalin nebyl z naprosté většiny odpovědný za krvavé represe ve 20. a 30. letech! Tyto krvavé a zrůdné zločiny, páchané na ruském národě (a samozřejmě i na národech neruských), měli na svědomí Židé, kteří až do konce třicátých let (kdy byli poraženi Stalinem) ovládali Rusko!

Ruský národ si židovským terorem prošel a byl odhodlán se zbavit sionistických okovů! Německý národ věděl o krutostech pácháných Židy na ruském národě – a Němci nechtěli, aby jim to Židé udělali také!
Zkrátka Hitler Stalina ve skutečnosti považoval za spojence v boji proti Židům – sám Hitler byl ze začátku překvapen Stalinovým antisionismem, jelikož dlouhou dobu byl přesvědčen, že Židé mají Rusko totálně v hrsti – pravda, ještě ve 30. letech Židé Rusko ovládali – ale ruská národní vlastenecká opozice vůči Židům v Rusku existovala – a vedl ji právě J. V. Stalin!

Židé si uvědomili, že toto spojenectví ohrožuje jejich plány – vymysleli právě onen lstivý plán, jak zničit tyto své dva úhlavní nepřátele – postavit je proti sobě a vyvolat mezi nimi zničující a krvavou válku, kde se obě strany zničí navzájem natolik, že budou natolik oslabeni, že pro Židy nebudou představovat vážnou hrozbu a Židé budou tak moct ovládnout celou Evropu – a tím pádem celý svět!
K tomuto cíli Židé použili své agenty v Rusku a Německu!

Podařilo se jim nenaštěstí prostřednictvím svých agentů zmanipulovat, poštvat a donutit Hitlera k osudnému útoku na Rusko – Stalin dlouho nevěřil tomu, že by jeho hlavní spojenec zaútočil na Rusko – mýlil se!
Bylo zřejmě mnoha lidem divné, že ten Hitlerův útok na SSSR byl zcela nepromyšlený a uspěchaný – to vše bylo ve skutečnosti dílo mezinárodního židovstva, které poštvalo své dva úhlavní nepřátele proti sobě – dle známého hesla: dva se perou, třetí se směje!

Hitler si tuto fatální chybu později uvědomil, ale to už bylo pozdě! Ještě tešně nedlouho před svou smrtí Hitler litoval, že nenechal zlikvidovat celou pátou (židovskou) kolonu, jako Stalin – a také vyslovil naději, že Stalin dokončí to, co on nestihl dokončit – zlikvidování moci židovstva v Evropě a ve světě!

V jednom se Židé totiž přepočítali:

nepočítali s tím, že stalinské Rusko vyjde z tohoto konfliktu dvojnásobně silné! Což částečně narušilo plány židovstva se světem! Bohužel ani Stalin nestihl dokončit to, co nestihl dokončit Hitler – byl židovskými silami v SSSR zavražděn! Alespoň ale oddálil židovské plány na světovládu o dalších sto let – a ukázal, že s hrozbou pro lidstvo – s mezinárodním židovstvem – se bojovat dá a také musí!

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Tak že se dá konstatovat, že předci daného pana Krystlíka porušili zákon a neúčastnili se odsunu, který jim byl nařízen na základě rozhodnutí vítězných velmocí. Pokud tvrdí, že má německé předky a otevřeně se k nim hlásí, tak plní konstatování, že na našem území nemá co pohledávat a měl by být vyhoštěn do Německa. S takovým mudrlantem, který nectí zákony bych byl velmi rychle hotov a bez blbých keců.

tana
Návštěvník
tana

Ne všichni Němci byli odsunuti. Bez odborníků by se totiž průmysl neobešel.
Mnozí bývalí vojáci – horníci skončili např. v Jáchymovských dolech, kde byli MUKLové, ale na odborných pozicích… Ti potom legálně mohli, ale nemuseli, odejet v 70-tých letech.

arpád
Návštěvník
arpád

Němci dopadli poměrně dobře díky tomu, že zemřel prezident Roosevelt. Tandem Roosevelt-Churchill měl pro Němce připraven mnohem krutější osud, podle různých stádií plánu spojený s deindustrializací, případně likvidací státu i národa. Po Roseveltově smrti Stalin snadno přehlasoval slabého Trumana (a Attleeho) a jeho umírněná verze získala vrch.

tana
Návštěvník
tana

Ono je těžké dovolávat se mocností po II. světové a zapomínat na dohody po I. světové.
Každý z nás je poznamenán rodinnými vazbami, zkušenostmi, místem, kde vyrostl a kde měla jeho rodina chalupu.
Já jsem vyrostla v Praze na Vinohradech. Když Židé začali nosit hvězdy, na trase Lobkovicovo nám. Flora jich maminka napočítala 130.
V našem domě bydlely vedle sebe německá rodina a rodina, kde byla paní Češka a pán Žid.
Ve smíšené rodině se paní s pánem nerozvedla, on se nedostal do koncentráku, ale do pracovního tábora, kde dostával 1x týdně balíček z domova. Paní byla švadlena, lístky dostávala jen na sebe a svou matku, ale živila i dcerku a posílala jídlo manželovi. Pomáhali jí ze všch sil sousedé – Němci.
Na konci války pán utekl a přišel domů ozbrojen.
V květnu si pro Němce-sousedy přišli opilí “revoluční gardisté”, jenže soused je včas uslyšel a vystoupil se zbraní na ochranu sousedů – první střelu vypálil opilcům nad hlavu, ti pelášili ze schodů a byl pokoj.
Všechny aktéry popsaných událostí jsem jako dítě znala, v domě žili spokojeně dál. Žili v něm i potomci majitelů domu, Židé, a tak jsme byli asi jediným domem v Praze, kterým v 60-tých letech zněla i němčina, společný jazyk Židů, Němců i Čechů v domě žijících, jen po smrti pána – Žida jsme byli snad jediný činžák v naší ulici, kde nebyl žádný veřejně známý komunista.
Naposledy jsem slyšela tu nejlepší pražskou němčinu za dob studií v kavárně Slavia, kde si německy povídaly staré babičky – Židovky, jejichž děti byly rozesety po celém světě, a pro které byla němčina jazykem jejich srdce.

Amus
Návštěvník
Amus

A jaký měli názor vaši němečtí sousedé na zvěrstva, která páchali jejich soukmenovci na východní frontě a v koncentračních táborech? Pokud mluvíte pravdu, pak sama poskytujete důkaz, že ne všichni Němci byli po válce odsunuti a odsun se týkal především těch, kteří podporovali nacistický totalitní režim. Každopádně stojí za zamyšlení, proč si globální elity pro uskutečnění svých zrůdných genocidních plánů, ať už se jedná o dvě světové války či v současnosti probíhající islamizaci, vybírají vždy a jedině Němce. Nebude to mít něco spolecného s jejich mentalitou? Mým rodným jazykem je čeština a zaráží mě, že nevidíte nic pochybného na tom, že společným jazykem Čechů, Němců a Židů v tehdejším Československu byla němčina.

Likan 1975
Návštěvník
Likan 1975

Vyjádřím se k názoru o smíšených rodinách.
Já osobně mám Německé členy rodiny a jsem s nimi v kontaktu. O německé občanství jsem se nepřihlásil a nikdy bych se ani nežádal. Příběh mé rodiny je dlouhý, ale já to napíši stručně.
Tohle mi řekl můj strýc, který byl rodilý Němec: ,,Víš není nic horšího než byt vytržen z kořenů.
Přežil jsem válku, během války jsem pracoval na statku jako pacholek. Viděl jsem co se kolem děje, kdo co a jak a kdo koho. Byl jsem mladý na vojnu mě naštěstí nevzali a styděl jsem se za války i po válce co Němec udělal. Ty ses narodil tady a já taky. Zde ses poprvé postavil na rodnou hroudu jako já, a já i ty k ní patříme. Z ní jsme vzešly a v ní se vrátíme”.
Bohužel můj strejda a teta neleží vedle svých rodičů, ale pro ně v cizí zemi.
Jejich snem bylo být pouze pochování doma.
Já osobně jsem proti tomu aby se dělalo nějaké gesto směrem Sudeťákům. Jsem proti omluvám za to co provedlo naše obyvatelstvo na odsunu Němců. A vůbec si neumím představit, kdyby nějaký ichtyl podal návrh na vrácení majetku.
Sudeťáci by měli mlčet, naše duté hlavy v parlamentu taky.

Avari
Návštěvník
Avari

Už Němci zaplatili reparace a všechny škody za druhou světovou?? Pokud ne, tak se nemáme o čem bavit.

pedros
Návštěvník
pedros

Sledoval jsem”našeho”hermana při projevu,ale to opravdu nej nej nej byl pohled na to zvířátko,když už dožvanilo a užívalo si aplauzu svých soukmenovců!Ten výraz přímo božské blaženosti,sám duce by se vedle něho musel červenat!
Když se vám bude chtít vyhledejte si to,je to zážitek k pohledání!

Lex DRUID
Návštěvník
Lex DRUID

Mě spíš zaráží, že nikomu nevadí, že ministr vlády ČR Daniel Herman (KDU-ČSL) je zároveň předseda Sdružení Ackermann-Gemeinde, což je česká pobočka sudetoněmeckého Landsmanschaftu a byl jím už při svém jmenování ministrem kultury ČR. Tady vidíte, co sedí v Parlamentu České republiky za sráče a jen blbec by neviděl, co se děje.
Sudetoněmecký Landsmanschaft tvoří tři skupiny:

1. katolický Ackermann-Gemeinde (A-G)
2. sociálně-demokratický Selinger-Gemeinde
3. fašistický Witikobund

http://www.ackermann-gemeinde.cz/predsednictvo/
https://svobodnysvet.wordpress.com/

vladimír
Návštěvník
vladimír

jakej sráč, je to vlastizrádce , nazývejme věci pravými jmény.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Není to náhodou v rozporu s Hermanovým poslaneckým a ministerským slibem České Republice?
A není tato jeho činnost v rozporu s naším právním pořádkem, který ctí Benešovy Dekrety (oprávněně)?
A když byl členem Landsmanšaftu, jak to, že ho jmenovali? To zamlčel, nebo to někdo opomněl prověřit? má bezpečnostní prověrky – přístup ke státnímu tajemství?
Není to jeho podobojí náhodou přinejmenším STŘET ZÁJMŮ ???

lubajs
Návštěvník
lubajs

Mám takové neblahé tušení, že návštěva našeho ministra kultury na srazu sudeťáků nebyla jen k vůli nějakému usmiřování, ale že vláda za našimi zády kuje pikle ohledně vracení majetku nebo odškodnění sudetským Němcům. Vzpomeňme, jak nás minulá vláda postavila před hotovou věc s církevními restitucemi a mám obavy, jestli se nepřipravuje opět podobný scénář se sudetskými restitucemi.