Tajná studie EU: Česká republika by mohla absorbovat více než 68.000.000 a...

Tajná studie EU: Česká republika by mohla absorbovat více než 68.000.000 a Slovensko přes 43.000.000 obyvatel v rámci redistribuce migrantů z Afriky a arabských zemí! Celá EU pojme až 3,8 miliardy obyvatel a uprchlíků! Studie Evropské unie vznikla v tichosti už v roce 2009, celých 6 let před vypuknutím migrační krize v EU! Brusel plánuje přestěhovat do EU celou Afriku a demograficky tak zcela vymazat bílou populaci v Evropě!

Tajná studie EU: Česká republika by mohla absorbovat více než 68.000.000 a Slovensko přes 43.000.000 obyvatel v rámci redistribuce migrantů z Afriky a arabských zemí! Celá EU pojme až 3,8 miliardy obyvatel a uprchlíků! Studie Evropské unie vznikla v tichosti už v roce 2009, celých 6 let před vypuknutím migrační krize v EU! Brusel plánuje přestěhovat do EU celou Afriku a demograficky tak zcela vymazat bílou populaci v Evropě!

Nic se neděje náhodně. V přírodě nic není produktem náhody, neboť příroda je založena na matematice. Celý vesmír je matematickým vzorcem, a proto není divu, že to, co se děje na této naší planetě, má své jasné souvislosti a ani náhodou nemůže být řeč o náhodě. Nic takového neexistuje. Kdysi dávno, před dlouhými 11 lety, kdy ještě nevypukla ani hypoteční krize v USA, si nechala Evropská komise v roce 2007 zpracovat podivnou a zdálo by se, že zcela nezávaznou studii [1] s názvem “Studie o proveditelnosti přemístění žadatelů o mezinárodní ochranu” a tato studie byla dokončena a finalizována o 2 roky později. Nikdo se o ní nezajímal, ležela zapadlá v archivech EU a vědělo o ní jen pár lidí. Před několika dny ji ovšem objevili lidé z německé AfD a nastalo boží dopuštění, informaci potom rozšířila německá protimigrační média [2]. Ukazuje se totiž, že Evropská unie již v roce 2007 nejenom uvažovala o přestěhování obyvatel celé Afriky do EU, ale dokonce si nechala provést studii proveditelnosti a tato studie byla zaplacena z peněz všech evropských daňových poplatníků, tedy i z vaší kapsy.

Evropská komise si nechala zpracovat studii na maximální kapacitu osídlení EU migranty.

V dokumentu jsou rozebírány možnosti a rizika spojená s migrací a studie se točí okolo jedné jediné otázky, že podnebí a životní podmínky v Africe a v arabských zemích v budoucnu již nebudou udržitelné. Vysychání vodních zdrojů, neudržitelnost populace v místě narození, vyčerpání nerostného bohatství, které po desítky let umožňovalo lidem mít nějaký příjem a zůstat v místě. Afrika je vyčerpaná, vyrabovaná a Afričané se dají na pochod na sever a do Evropy. Vyrabování nerostných zdrojů mají na svědomí evropské a americké firmy, aniž by to bylo ve studii takto explicitně napsáno, ale de facto každý to dokáže vyčíst z meziřádků. Dokument doslova působí jako manuál s návodem k odpuštění Evropy a USA za své hříchy tím, že přijmou obyvatele těchto vyplundrovaných afrických zemí k sobě domů. Pomalu to vypadá jako určitá forma sebereflexe nebo generosity, jenže není to vtip, ale působí to naprosto vážně. Už v roce 2007 věděli v EU, když zadávali zpracování této studie, že velmi brzy začnou migranti z Afriky a z arabských zemí proudit do Evropy.

Bílý muž prý vyplundroval Afriku a teď už tam nic není, tudíž se musí o Afričany postarat v Evropě

Jenže žádnou generositu za tím nehledejte, jedná se pouze o záminku EU, protože cílem je likvidace a vyhlazení bílé rasy na této planetě. Bílá rasa je hybatelem vědecko-technického pokroku a především zbraní a zbraňových systémů. Stejně tak bílá rasa je relativně nejbohatší, která nakumulovala nejvyšší životní úroveň a majetky. A tyto majetky bílé rasy nyní chce někdo přemístit do svých rukou. Nevěříte? Tak se podívejte do Velké Británie. Např. takové město Leeds. Ještě v 80. letech stál rodinný domek na předměstí Leedsu přes 200 tisíc liber, a protože Leeds byla hlavní průmyslová oblast, lidé se stěhovali za prací a hypotéky se jenom hrnuly. Dnes je Leeds jednou z nejvíce islamizovaných aglomerací v Evropě. Britové prchají z města a domy se prodávají za zlomky cen z 80. let. Domy vykupují realitní společnosti se sídly v Izraeli, které je obratem prodávají muslimským přistěhovalcům v Londýně. Majetky bílých se přesunují do rukou Arabů a Afričanů a zisk mají izraelské firmy.

Demonstrace v Britanistánu proti Therese May.

A nebyla k tomu potřeba armáda, vojenský útok, oddíly Wehrmachtu, které by se vylodily v Doveru. Ne, stačilo k tomu jenom otevření stavidel migrace britskou vlastizrádnou vládou koncem 80. let a po čtvrt století je vymalováno. Britové se zuřivě bránili hrozící invazi německé armády ve 2. sv. válce, ale Arabům a jejich demografické křivce a vlastní zrádné vládě se neubránili. Bílého člověka nelze poslat do koncentráku a nechat ho tam zplynovat, to už dnes není politicky korektní. Dnes se bílá rasa likviduje mnohem sofistikovaněji. Prvním nástrojem je populační křivka Arabů a bezbřehá migrace. Druhým nástrojem je bio-chemická genocida bílé rasy, otrávená pitná voda, hormony ve vodě, které ale neúčinkují na arabskou nebo asijskou rasu, ale pouze na rasu bílou. Éčka v potravinách, diabetes, Alzheimer a obrovská vlna homosexuality, která neroste v žádné jiné etnické rase takovou raketovou rychlostí jako právě v bílé rase.

Bílá rasa produkuje namísto bojovníků šampónky a krasavce, přesně podle předpovědi Dr. Calhouna

Dalším nástrojem je sterilizace bílé rasy, genetická sterilizace a chemická sterilizace. Více a více dětí se v bílé rase rodí bez pohlavní jednoznačnosti. Muži nevypadají jako muži před ještě 50 lety, ženy nejsou jako ženy před 50 lety a netouží po dětech, naopak se dnes ženy dětem vyhýbají. Spolu s tím souvisí i mediální a politické snahy o ukotvení tzv. 3. pohlaví v západní bílé společnosti, které bude poslední generací bílé rasy. Neplodné 3. pohlaví se podobá “krasavcům”, které popsal a sledoval Dr. Calhoun ve svém děsivém experimentu s bílými myšmi. Krasavci se starali jen o svoji krásu, srst, ale o druhé pohlaví se nezajímali, nemnožili se a jejich inteligence byla silně podprůměrná. Když se podíváte na šampónky a nagelované “ladyboys” v dnešní bílé civilizaci, s hrůzou se vám vybaví Calhounův experiment a “krasavci” v hynoucí populaci myší. Video s experimentem a českými titulky najdete zde. Pokud jste ho neviděli, určitě to napravte.

Křivka Calhounova experimentu.

Počátkem zániku každé rasy je okamžik, kdy členové rasy přestanou mít schopnost, sílu, nebo ochotu chránit a bránit svůj vlastní životní prostor před jinou invazní rasou. Druhým krokem k zániku je neochota nebo neschopnost plodit dostatek zdravých dětí a eliminovat děti s degenerativními a vývojovými vadami. Tomuto přispěl západní civilizaci hlavně humanismus v 19. století, který postavil člověka na piedestal stvořitele, bez ohledu na poruchy a vady, které jeho genetický materiál vnese do celé populace.

V Československu byl za komunistů nástroj ozdravění společnosti v podobě zvláštních škol. Školní komise ve věku 5 a 6 let věku dítěte posuzovaly, jestli je dítě normální a splňuje normy, tzn. jestli je vychované, jestli má hygienické návyky, jestli má dobrou motoriku, jestli umí mluvit, jestli v mozku dítěte není vada a funguje základní biom, tedy neurální obvod pro logiku a motofunkce. Pokud komise zjistila, že dítě není ještě vyvinuto, dostalo odklad a do školy šlo až o rok později. Pokud ale komise zjistila, že dítě má vývojové vady, bylo zařazeno do zvláštní školy, kde se o výchovu starali odborníci. Dítě s poruchou tak nezdržovalo výuku zdravých dětí v běžné škole. Spolu s tím, jak zmizely školní normy na děti po roce 1989, zmizely i normy na výrobu potravin v ČR. To bylo první, co sionisté udělali pro roce 1989. Dokud byly normy, nebylo snadné trávit a infikovat bílé obyvatelstvo jedy a hormony v potravinách.

Inkluze je součástí plánu genocidy bílého muže, tabulka ukazuje, kolik lidí z Afriky a Arabského poloostrova plánuje EU nahrnout do Evropy

Právě proto sionisté protlačili v post-komunistických zemích tzv. inkluzi ve školách a zrušení zvláštních škol. Poškozený genetický materiál tak ovlivňuje ve školách zdravé děti, zpomaluje výuku a v konečném důsledku škodí nejenom zdravým dětem, ale inkluze škodí hlavně těmto inkludovaným dětem, protože nikdy nebudou mít v životě rovné postavení se zdravou částí populace. Jediné, čeho se můžou dočkat, je pozitivní diskriminace, chráněné dílny, nadstandardní přístup, který pouze vyvolá o to větší nenávist u zdravé většinové populace. Po zavedení inkluze hrozí více útoků proti těmto jedincům ze strany majority, protože pozitivní diskriminace vyvolá ve společnosti generální averzi vůči postiženým. Společnost musí preferovat zdravé jedince, protože když se to obrátí a namísto toho jsou preferování a protěžováni např. homosexuálové, a to jenom kvůli své orientaci, tak to vyvolává ve společnosti averzi a odpor.

Tabulka ze studie, kolik lidí můžou země EU pojmout při hustotě 1000 obyvatel na 1 km čtvereční.

Bílá rasa je proto likvidována na úrovni genetiky, zdraví, na úrovni bezpečnosti, na sociální úrovni, ve svém životním prostoru. V bílé populaci vyrůstají degeneráti, kteří nahrazují svoji dysfunkci krásou, podobně jako v Calhounově experimentu. Je krásný, ale blbý. Vypadá mile, ale rodinu neochrání. Nepředstavuje pro nikoho hrozbu, je neškodný. A množit se nebude. Takhle se dívají sionisté na bílého muže. A Evropská unie už má plán, co udělá s prostorem Evropy. Právě podle zmíněné studie by totiž mohla Česká republika pojmout a zvládnout až 68 milionů obyvatel, Slovensko potom 43 milionů, a to při jmenovité hustotě osídlení 1000 obyvatel na jeden kilometr čtvereční. V celé EU dnes žije cca. 500 milionů obyvatel, ale podle této studie by dokázala EU absorbovat 3,8 miliardy lidí. No zkrátka a dobře, kam se hrabe Čína nebo Indie. Sionisté plánují natahat do EU celou Afriku a celý Arabský poloostrov. A co se stane s prostorem, odkud odejdou?

Posun tropického rovníku na sever a neschopnost bílého muže chránit vlastní životní prostor

Pokud jste se právě nevrátili z Marsu, tak určitě jste si všimli, že počasí okolo vás je poněkud divné. Není to nějaká jednorázová a náhodná anomálie, ale je to trend, který pokračuje už delší dobu, rok co rok se zkracují zimy a prodlužují teplé měsíce. Vysychají vodní zdroje. Na sídlištích a v okolí domů se objevuje nový hmyz, dokonce cikády na Moravě [2], objevují se prudce jedovatí pavouci, na polích a loukách se objevují rostliny, které do prostoru Střední Evropy nepatřily, ještě donedávna. Všechny tyto změny mají souvislost s tzv. posunem tropického rovníku o 1000 až 1500 km na sever. Teploty na rovníku se přesunují více na sever a spolu s tím se posunuje i subtropický pás na sever. Tím současně se posunuje i mírný pás. Na severu Norska rostou pampelišky, fialky, mění se podnebí. Z prostoru Střední Evropy se pomalu stává subtropický prostor. Jenže, to pořád neřeší odpověď na otázku, proč chtějí sionisté zničit bílou rasu?

Vysychající řeky na Moravě.

Pokud jste četli moji knihu Human Ex Machina, potom víte, co je to bílá rasa a proč má člověk vycházející z Nephilim v sobě geny vojáka. Kdo vedl nejvíce zničujících válek v historii lidstva? Bílá rasa. Ten, kdo dnes sestrojil plán na genocidu bílé rasy, se chce pojistit do budoucna, že bílá rasa se nepostaví jeho novému vedení světové vlády na odpor. Protože plán na NWO a světovou nadvládu sionistických židů na celým světem může potlačit jenom bílá rasa, která disponuje zbraněmi a obrovskou ozbrojenou mocí. Největší hrozbou pro sionisty jsou povstání národních elit. Proč ne povstání lidu? To je třeba vysvětlit. Povstání zezdola, tzn. z lidu, je pokaždé povstáním řízeným někým, kdo se chce dostat k majetkům a procesům vládnoucí třídy. Zbraně, kterými se střílí, ovšem platí obvykle někdo třetí, kterému revoluce vyhovuje.

Proč se Dům Sion bojí povstání bílých národních elit, ale nebojí se povstání lidu?

Povstání elit se liší v tom, že tyto elity nesledují majetkový rámec revoluce, ale pouze rámec ideový. Sionisté se nejvíce obávají právě revolucí iniciovaných elitami, i když takové revoluce jsou velmi vzácné. Takovým případem povstání elit byl státní převrat v Libyi provedený plukovníkem Kaddáfím, který ze země udělal Džamahírii, jednu z nejbohatších afrických zemí na světě, která nepustila do země sionistické židovské banky, a to až do plukovníkovy smrti v roce 2011. Muammara Kaddáfího nebylo možné uplatit židovským grošem, protože patřil mezi vojenské libyjské elity a jeho revoluce z roku 1969 byla revolucí vojenských elit. Na tu byli sionisté krátcí. Proto si všimněte, k čemu dochází v poslední době v ČR. Největší elity z oblasti umění, Karel Gott [3] a Jarek Nohavica [4], vysílají signály, které bez uzardění můžeme označit za zcela revoluční v dnešní zfašizované a protirusky nastavené době v Evropě. Stejně tak elity z církve, např. monsignor Petr Piťha [5]. Nebojí se postavit se na stranu pravdy.

Karel Gott se nebojí varovat národ před těmi, kteří řídí globální procesy.

Ve chvíli, kdy je národ v ohrožení, tak se skutečné národní elity najednou začnou ozývat a rezonují se zpravodajskou alternativou. To je skvělý signál toho, že národ ještě dýchá a nezahynul. Jenže likvidace rodiny, o které mluvil v proroctví monsignor Petr Piťha, jede na plné obrátky a bílý muž má být zlikvidován a zdecimován. Jeho životní prostor je již dokonce ve studii Evropské unii rozpočítán pro přijetí několika miliard lidí z celé Afriky a ze všech arabských zemí. Tohle není přehánění, až vám budou vaši přátelé říkat, že Aeronet straší a přehání, ne!

Tohle je černé na bílém, studie o proveditelnosti přesunu migrantů do EU, kterou vypracovala Evropská komise již v roce 2009. Přestaňte doufat v zázrak, žádný nepřijde! Rodina, rodina, a zase jenom rodina je klíčem k záchraně bílé rasy. Čistá voda, vlastní vodní zdroj, žádná éčka, žádné léky, jedině tak lze ochránit bílou matku a její plod před poškozením chromozomů X a Y, jenže to vyžaduje vlastnictví půdy, návrat k půdě, k čistému životu. Kolik z nás si to může dovolit? Proč elity kupují pozemky v Grónsku, v Severní Kanadě a v Jižním Pacifiku? Čistý prostor bez válečných zbraní a jedů na 5. prioritě proti bílému muži a bílé ženě!

Zakroutit bílému muži krkem, zprznit mu dcery Araby, zdegenerovat jeho syny na úrovni genetiky, umlčet bílého muže v projevu odporu a přerozdělit jeho životní prostor arabskému etniku

Kabala se šklebí na stolci ve Vatikánu a kroutí krkem bílé voodoo panence. Zápach síry a na stole mapy překreslené Evropy s arabskými nápisy. Vize z budoucnosti. Zaklesnuté trojúhelníky do sebe, jak nahoře, tak i dole. Bílé světlo nahoře, la llum negra dole. Kdo podá ruku Satanovi skrze stolec a svatavu, propadl peklu. Ruce pryč od všech, kteří nosí lvíčka na prsou, ale ruku si podávají s velmistry zednářských lóží. Protože Kabala vám nejprve sebere vlastní páteř, potom vám sebere svědomí, potom vlastní děti, které obrátí proti vám, abyste se jich báli, a nakonec vám sebere celý vlastní národ a zemi, do které přesune své kobylky z Afriky a z arabských zemí, studii na to již mají. Bílý muž, jediný, který Kabalu může ohrozit na její světovládě, bude zničen, ale než bude zničen, bude zkorumpován a bude se na vlastním zániku spolupodílet. Sám a dobrovolně. Takových už jsou tisíce. Vidíte je v neziskovkách, v politice, v médiích, ve filmovém a zábavním průmyslu. Je dobře, že Karel Gott, Jarek Nohavica a Petr Piťha mají tu odvahu. Doufejme ale, že to nebude málo.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
ladislav
Návštěvník
ladislav

Hezky se to tady čte. Musím uznat že spousta komentářů je na slušné úrovni. Mám otce, kterému je 75 let a dostává emailem spousty článků s podobnou tématikou . Když pak jedu s rodinou někde do světa, je velmi nervózní, že si neuvědomuji jaké riziko mi “venku” hrozí. Musím říct, že lidé na celém světě jsou v drtivé většině otevření a tolerantní vůči jiným turistům. Možná asi zakopaný pes je v tom, že turista má jiné postavení než kdyby jste tam chtěl žít na delší dobu. Byl bych rád, kdyby chodili otci i zprávy s pozitivnějším obsahem.
Já, nedokážu třeba pochopit, jak do roku 1989 jsme všichni svorně doslova nenáviděli komunisty a dnes po téměř 30 letech ti samí lidé mluví jaké to bylo kdysi lepší.
No a závěrem bych chtěl konstatovat, že i když mám na islamizaci Evropy včetně tzv. černé rasy svůj názor, jsem pyšný na to, že jako národ nejsme pouhé ovce Evropy . Pokud existují velmi silné protipóly v názorovém proudu, vždy dojde k dohodě. Máme právo nahlas říct, s kým chceme sdílet domov, ať je to sobecké nebo ne.
Stejně se tomu postupně neubráníme v souladu s přirozenou migrací .

Nora
Návštěvník
Nora

Ta čísla vypadají šíleně…:(.

tana
Návštěvník
tana

Malta se stane neobydlenou?

KocourBen
Návštěvník
KocourBen

Nikoliv, ta podle této matematiky, už nemá žádné územní rezervy…

tichyn
Návštěvník
tichyn
JoeJoe
Návštěvník
JoeJoe

Dokument byl odstraněn. Tak zase nic neuvidím.

Tomáš Kubačka
Návštěvník
Tomáš Kubačka

Interpretace té studie je přehnaná. Koukal jsem do ní už někdy v úterý tohoto týdně a hodnoty v té studii EU jsou uvedeny jako hraniční, je tam i druhá tabulka vyjadřující dolní hraniční hodnotu, kde se uvádí počet obyvatel a tam je zase uvedeno pro českou republiku počet obyvatel něco přes 5 milionů – tedy kdyby se lidi chytli té druhé tabulky, tak se dá zase křičet, že nás tu chtějí polovinu vybít.

Nepopírám, že sem chtějí nastrčit spoustu dalších lidí z afriky, jen upozorňuju, že ta zde uvedená tabulka a její čísla jsou přestřelenou horní hodnotou, proti niž zase stojí podstřelená dolní hodnota té druhé, zde neuvedené tabulky (ta je ve studii na str. 13), takže ten plán nasunování sice může být velký, ale nebude odpovídat té horní nadstřelené hranici 68,578,811 lidí.

Takže pokud se tohoto ve článku neuvede, pak bude logické, že vás mainstreem bude mlátit za to, že přeháníte, protože automaticky vycházíte z té horní hraniční tabulky, tedy že vytrháváte tu věc z kontextu celé zprávy. Jakkoliv je jinak ta zpráva EU sama o sobě ukazatelem tendence, že sem ty lidi nasouvat chtějí.

KocourBen
Návštěvník
KocourBen

Ta čísla odpovídají tzv. hraničnímu osídlení, tedy maximální denzita osob na 1km čtvereční, ano jistě je to jen matematicky přehnané, ale stejně zůstává otázka, jak může někdo kalkulovat s takovou hustotou obyvatel, která má snad obdobu jen v aglomeracích asijských velkoměst…

Pan K
Návštěvník
Pan K

Zdravím tímto bobovo gelfy, “slizky na přání” za čistý a sluníčkový hitlernet.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír
Neznama
Návštěvník
Neznama

Podle me omezit kamionovou dopravu a pestovat potraviny v miste spotreby. A Vyrabet veci k zivotu u nas. Ekoteroristy zavrit v Brne na Spilcberk a vypnout topeni i teplou vodu na 23hodin denne.
Uhlim topi uz hlavne jen duchodci a teplarny – tem naridit omezeni vyroby tepla a lidi muzou jit do jeskyni ?
To nikdy nebylo aby se rasa dobrovolne sama zlikvidovala

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Souhlas, Neznámá, ti jakožeEko PAKA naprosto cíleně (dle zadání?) ignorují
zamořené ovzduší by chemtrails mix – dle potřeby,
otrávenou vodu pesticidy, glyfosáty a GMO, s mixem hormonů, chloru a fluoru
hliník ve všem okolo
stínění Slunce
jedovaté potraviny
smrtelná očkování
5G nejenom ptákům a rybám, ale i na mozeček jejich dětí,
ale budou pořád panicky blokovat dálnice kvůli jedné žábě,
a přitom opakovat zpaměti naučené mantry z Agendy 21, Agendy 2030, a Pařížské střílačky…
To už je na zavření do Bohnic, nebo Zoologické zahrady s popiskem…
Možná, kdyby prošli takovým “školením”, jako Savčenko, tak by v děsu prohlédli.

Pijack
Návštěvník
Pijack

A to jedna zuřivá ekologická aktivistka proti jaderné energii prohlásila, že když nebude proud, že se klidně bude dívat na televizi při svíčkách 🙂 Taková koncentrace debiIů se jen tak nevidí 🙂

Jaris
Návštěvník
Jaris

Pijack
Aktivistka zapomnela dodat, ze pri koukani na TV bude slapat na kole a vyrabet si tak elektrinu sama. No a tema svickama si bude vypomahat, aby nemusela slapat tak rychle. 😀

tana
Návštěvník
tana

Stačilo by, aby každý začal u sebe. Před 30-ti lety každý, kdo měl nějaký pozemek, pěstoval ovoce a zeleninu pro svou potřebu. Na vesnicích měli běžně pár slepic a králíků. Co se nezpotřebovalo hned, to se zavařilo. Ještě dnes jsou v chatových oblastech jablka na stromech, nikdo je nesklidil. Skoro na každé zahrádce před novostavbou jsou dětské prolézačky, trampolína a bazén. Na ovocný strom nebo keř místo není.

anonym
Návštěvník
anonym

Ale bylo, Etruskové pustili na své území nové kmeny, postupně s nimi asimilovali a kolem patnáctého století již nebyl tento geneom v populaci patrný. Možná ne rasa, ale národy zanikali i dříve. Přičemž vyhynutí se počítá již na přelomu tisíciletí či dříve. Vývoj se vyčerpá a následuje konec. Území dnešního Kaliningradu a části Polska obýval ještě na počátku sedmnáctého století národ, který si pustil na své území Německé rytíře, kteří jej během několika desítek let kompletně vyhubili. Nedokázali se zmobilizovat a vyhnat přivandrovalce se zbraní v ruce, tak zanikli. Mohla bych ve výčtu pokračovat.

Tomáš Kubačka
Návštěvník
Tomáš Kubačka

pokud myslíte původní pohanské Prusy a další pobaltské kmeny, tak slovo “pustil (nájezdníky) na své území” je dost zmněkčující – prusové se dlouho a tvrdě bránili, takže je postupně rozdrtil dlouhodobý tvrdý nátlak křesťanské evropy, genocida takřka poloviny obyvatel a následná germanizace přeživších – na křížové výpravy si tam jako na hon jezdili i panovníci z čech a z jiných zemí. Jejich nevýhodou možná byla menší kooperace kmenů v obraně, i když k jisté docházelo, ale rozhodně nešlo o tom, že by boj vzdali.
Leda že: Na své uzamí si pustili dobrovolně ty německé rytíře právě poláci, aby za ně rytíři ty prusy zničili. Ovšem po likvidaci prusů se němečtí rytíři obrátili i proti polákům a vzali jim část území, což je možná to, na co jste narážel.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Globální pakty o migraci jsou tak (ne)povinné až budou povinné:
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=210062

Jak jsem psala pred 2ma dny k tomu clanku od VK co byl uz na Prvnich Zpravach:
Nejsou uz ted lekari (z TV: 8 a11 lete dite nema dosud zubare) a ucitele, nejsou nove skoly, skolky ani nemocnice. A hlavne byty.
Nejsou na nic penize: 1) Nedani se 1kč dluhopisy pro milionare a kolporace!
2) “ 380-480 miliard rocne odchazi z nasich firem bez zdaneni”. Babis nechce tyto nase miliardy zisku zdanovat, protoze jsme otrokarska kolonie v Evrope, ktera ma financovat bohate staty a jejich hosty. Ma pujcky od nadnarodnich bank, takze ho drzi pod krkem, aby nezavedl sektorovou dan jako je v Nemecku… Kdyby zavedl dan tak by ne/dostal pujcku, leda za vysoky urok.
Kdo bude NAM financovat tyto hosty? Stat se bude zadluzovat az zbankrotuje a preda statni spravu bankerum a nadnar. firmam!!! A o to jde – Ti budou tvorit zakony i o vysi dani pro Cechy z prijmu, z nemovitosti a poplatky za statni spravu- vydej dokladu, razirek na povoleni stavby.. To vse by zdrazili treba i o 100-500% . Zavedli by platby za skolstvi, leceni.. a svym Bankam a nadnarod. kolporacim dane zrusi jako v USA..
Kdo zaplati lecbu a skolne. Uz letos pojistovna dvema mladym lidem odmitla proplatit biologickou lecbu rakoviny a nez soud rozhodl, tak zemreli. Oba meli male deti.
Neni prumysl ani zemedelsvi, tedy ani prace.
Neni dost vody !! (jiste si pamatujete ze to bylo denne od unora hlavni tema ve zpravach, a porad breceli politici i zemedelci ze neni voda na polich) a potravin, ani cisticky vod!
Uz dnes nestaci EU dovazet “zradlo s eckami” z celeho sveta, protoze nam zrusili zemedelstvi (kvetak ze Spanelska, Cesnek z Ciny nebo Spanelska, obili z Australie, kontaminovane vejce z Nizozemi nebo z Polska, Maso z Brazilie, Belgie a dorazim to kytkou ruzi z Konga. Hm a v ramci setreni zivotniho prostredi se vse prevazi kamiony ? a pak se divi ekoteroriste ze jsou emise a smog. Proc nebojuji za snizeni kamionove dopravy a pestovani mistnich potravin?
Je listopad a tu neprsi- kdysi prselo od zari a denne jsem nosila v tasce destnik. Uz 20let neprsi a neni dlouha zima- divne. Dokonce ted nekupuji par roku kozacky, protoze je zas tak casto ted nepotrebuji. Staci mi tenisky a boty do mrazu, ktere mam x let.
Cesty a parkoviste jsou precpane autami. A ted tu narvou ne 10, ale dokonce 68 milionu stredovekych … a ti si budou nakupovat Mercedesy, jako ti nasi Iracti krestane, kteri odmitli bydlet v kravine a utekli do Nemecka. Ted maji byty a Mercedesy. Nebo myslite ze budou bydlet na strome a v jeskynich? Umeji si PRAZANE PREDSTAVIT ZE VAM PRIBUDE 25-60 milionu hostu i s autami ? tak to bych jim prala popojizdet auty krokem. Pristi volby by uz volili protiimigracni stranu ale to by bylo uz pozde = = 3. Svetova je na obzoru za ucelem řízené likvidace RF nebo Cechu, Nemcu,… toto chceme??? A jiste se najdou i dalsi kriticke veci pro novych 3,8 miliardy hostu. Tem co psali tuto studii bych zajistila věznici 2×2 metry, za to ze zavrou nase hosty v Evrope jako sardinky do konzervy. Neumim si predstavit jak by se k 0,5 miliarde veslo 3,8 miliard dalsich lidi – HRUZA

AntiCenzur
Návštěvník
AntiCenzur

Jedná se o studii redistribuce jakéhokoli počtu migrantů na základě rozlohy země na jednoho obyvatele => spravedlivé přerozdělení. Je sice hezké že ste slepě neopsali ostatní alternativní media kde to hoaxově označovali za 3,8mld uprchlíků.
Každopádně studie byla zavrhnuta.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Hm, vcera to neproslo toz musime lobbovat po svete a projde to za 3mesice nebo za 1rok, pokud se budeme snazit dobre pracovat (cti uplacet politiky)
Kolik roku nam vyhrozuje dev.a EU protoze nesouhlasime s kvotami! Ste naivni.

AntiCenzur
Návštěvník
AntiCenzur

Každou chvíli někdo vymyslí nějakou kravinu to neznamená že se uplatní a že si po zamítnutí zaslouží hloupý nápad nějaké reklamě ať už negativní. Je to spíš jen manipulace, objektivizace, spekulace.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Somálský chlapeček vykousl z těla bílého děvčátka kousky masa

Tento příběh byl na Facebooku tisíckrát sdílen, než ho smazali.
comment image

Tříletý somálský chlapec v jedné anglické školce vykousl z těla a obličeje bílého děvčátka nejméně deset kousků masa. Následně toto děvčátko dusil. Matka děvčátka se o tento zážitek podělila na Facebooku, za což následně sklidila obvinění z rasismu i vulgární urážky od levicových idiotů.

Somálská matka kanibalistického chlapečka ospravedlnila celý incident slovy: „To přece děti dělávají!“

Zřejmě naše árijské princezny považovaly za nepřípustné to, že si matka stěžovala na Facebooku, že její dítě bylo „natráveno“ somálským batoletem.

„Co to má co dělat s rasou?“ namítá jeden z komentářů a pokračuje úvahou, že kdyby tento čin nespáchalo somálské batole, beztak by ho bylo spáchalo nějaké britské dítě.

Původ chlapečka je prý podle levicových komentátorů v dané kauze bezvýznamný, protože všichni lidé jsou prý stejní. A matka děvčátka je označována za „prachsprostou rasistku.“

S kulturou to však rozhodně nemá co dělat, uvážíme-li, že průměrné IQ Somálce činí 68 bodů. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že naměřené a vědecky potvrzené IQ goril se pohybuje mezi 90 a 95 body IQ.

Milada
Návštěvník
Milada

K neuvereni, kde byly vychovatelky, ktere nesou plnou zodpevednost

Jaris
Návštěvník
Jaris

Asi snupaly nekde v koutku.

Iva
Návštěvník
Iva

Všichni lidé nejsou stejní!!!!!!!
Somálský chlapeček je evidentně na úrovni nějakého dravého zvířete, k člověku má daleko.
Jeho rodině to evidentně nevadí, tudíž jde rovněž o zvěř a ne lidi.
Proti tomuhle se nedá bojovat osvětou nebo tolerancí, to je nutno bez milosti oddělit – Somálci v Somálsku, evropané v Evropě. A tam u sebe doma se klidně pojídat mohou – jejich volba.

Marketka
Návštěvník
Marketka

Iva, vedci na Africanoch robia dlhe desatrocia pokusy a nie len na nich.

vese
Návštěvník
vese

A na nás snad ne?

Neznama
Návštěvník
Neznama

A jake pokusy? Bud to napiste hned nebo to nepiste vubec. Informace nema hodnotu Marketka. Fakt nevim jake pokusy delaji?A nikomu to nereknu protoze by po me zadal vysvetleni a byla bych za vola kdyz nevim.

lord Vetinary
Návštěvník
lord Vetinary

No šimpanze z Keni se jim podařilo geneticky upravit tak, že jeden například dělal i prezidenta USA…!

pzv
Návštěvník
pzv

mám len námietku k poslednej vete.

IQ primátov sa vo všeobecnosti ťažko meria a aj keď boli dosiahnuté určité výsledky, nedajú sa automaticky porovnávať s výsledkami ľudských IQ testov.

Presné čísla si z hlavy nespomeniem, ale boli približne takéto:

– priemerné IQ paviánov a nižších opíc je okolo 35 bodov.

– šimpanzi dosahujú výsledky 35-50 bodov, najinteligentnejší šimpanzí jedinci (obvykle vodcovia tlupy) môžu mať IQ okolo 60 bodov.

– najvyššie IQ z primátov vykazujú horské gorily, ktoré dosahujú hodnoty 60-65 bodov. Rekordmanom v tejto oblasti je gorila Koko, ktorá dosiahla v IQ teste hodnotu 85 bodov. (viac info: http://www.koko.org/sites/default/files/root/pdfs/teok_book.pdf , str. 97-102)

Problémy merania IQ zvierat:

– IQ testy sú skalibrované na stredovú hodnotu 100 a štandardnú odchýlku 15. To dobre sedí na hodnoty IQ 50-150, ale okrajové časti krivky pokrývajúce 0,1% ľudskej populácie sú týmito testmi pokrývané veľmi nepresne.

– IQ testy boli zostavené tak, aby pokrývali špeciálne ľudské mentálne schopnosti, ktoré zvieratá nemusia mať, napriek tomu, že sú inak vysoko inteligentné.

– obvykle sa inteligencia zvierat odhaduje pomocou mentálneho veku, t.j. porovnanie inteligencie zvieraťa s inteligenciou dieťaťa. Následne sa táto hodnota pomocou algoritmu prepočítava na inteligenciu dospelého človeka. Zvieratá obvykle dosahujú inteligenciu 3-ročného dieťaťa, niektoré druhy opíc dosahujú inteligenciu 3,5-7 ročného dieťaťa.

praktický problém z toho vyplývajúci: napríklad ak dosiahne orangutan inteligenciu 7ročného dieťaťa, môžeme to prepočítať buď štýlom absolútnej hodnoty (čo by zodpovedalo hodnote 35-50 bodov) alebo prepočtom na “dospelý vek”, čo by zodpovedalo hodnote 80-90 bodov, čo je z praktického pohľadu zjavný nezmysel.


Sumarizácia:

Tvrdiť, že opice majú vyššie IQ než černosi je jednoznačne nadsadené. Napriek tomu sa dá povedať silne politicky nekorektné tvrdenie, že niektoré najinteligentnejšie opice dosahujú IQ porovnateľné s černochmi. Faktom tiež je, že niektoré černošské národy majú hodnoty IQ bližšie k výsledkom IQ testov opíc (vzdialenost 5-10 bodov) než k výsledkom európskej populácie (vzdialenost 30-35 bodov). Samozrejme že vedomie tohto faktu černochov frustruje a uráža, keď to niekto povie verejne.

Juderaus
Návštěvník
Juderaus

Negersku svini ihned zastrelit a pribrat vsechny vladni zidaky,co sem tu cernou zver importuji.

.lak
Návštěvník
.lak

Docela jsem se podivil když jsem kdysi četl nějakého cestovatele který se zastavil v nějaké chýši kde bylo asi deset dětí a brečeli žízní protože pro vodu to bylo hodinu cesty a starší co ji měli přinést se někde zapomněli a tak se ptal černošky a ta mu odpověděla když ubudou bude o starost méně a tak se prý otřásl ale zjistil že podobně je to v celé vesnici. Je to jiný svět a určitě to nemají jednoduché ale prostě ten postoj k životům tam je s evropským minimálně nekompatibilní a to je prostě tak generační záležitost v mentálních postojích že to prostě nějakým nablblým “žehlením nepředěláte a zdejší lidé mohou čekat stručně řečeno drátem do oka na potkání a ti dobytci kteří tuto vlnu plánují a platí by měli být vzati k odpovědnosti prostě za ty co neví co činí a tak prosté to je.

Veškeré následné škody a jdou vyčíslit by měli platit ti kteří by měli mít zodpovědnost jako jejich kmotři a jako mafiáni ji v podstatě mají bez omluv.

Jaris
Návštěvník
Jaris

No, asi by to somalske batole zmizelo i s matkou. Dnes se to tak dela, ne? Dnes je to ‘in’. Zmizeli Skripalovi, zmizel Khazarberk, ten saudsky ‘novinar’, mizi deti i dospeli ve velkem.

anonym
Návštěvník
anonym

Zmizí i spousta těch, o kterých se nepíše.