Tajemství německé BND: Kancléřský akt a status Německa jako vazalské země USA...

Tajemství německé BND: Kancléřský akt a status Německa jako vazalské země USA až do roku 2099! Jenom Rusko může osvobodit Berlín z tohoto otroctví a zastavit tak destrukci Německa! Z nepřítele se stává jediný spojenec, který může Německo zachránit před zhroucením a politickou implozí do mamutího Chalífátu! Taliban jede do Moskvy, chce podíl na vládě v Afghánistánu! Konec misí v Afghánistánu se přiblížil!

Tajemství německé BND: Kancléřský akt a status Německa jako vazalské země USA až do roku 2099! Jenom Rusko může osvobodit Berlín z tohoto otroctví a zastavit tak destrukci Německa! Z nepřítele se stává jediný spojenec, který může Německo zachránit před zhroucením a politickou implozí do mamutího Chalífátu! Taliban jede do Moskvy, chce podíl na vládě v Afghánistánu! Konec misí v Afghánistánu se přiblížil!

Nejvyšší důstojníci zpravodajských služeb jen zřídkakdy odhalují tajné nitky, které se táhnou politickým mechanismem uvnitř národa. A právě německý národ je po II. sv. válce ovládán jedním z nejpřísněji střežených tajných mechanismů, tzv. Kancléřským aktem, který nejlépe popisuje kniha “Německá karta” [1], kterou napsal Gerd-Helmut Komossa (Gerd-Helmut Komossa, Die deutsche Karte – Dres verdeckte Spiel der geheimen Dienste, Ares-Verlag, Graz 2007 – 230 S.) O tzv. Kancléřském aktu se toho píše mnoho v poslední době, takže je třeba si to trochu rozebrat. Kniha z roku 2007 vzbudila velmi palčivé otázky, protože autor se v ní odvolává na tzv. zdravé jádro německé národní identity, které Spojené státy a jeho spojenci po desetiletí úmyslně potlačují.

Kniha bývalého šéfa německé vojenské kontrarozvědky odhalila Kancléřský akt.

Kniha je zaměřena na rozpory mezi Spojenými státy a Německem, které jsou někdy velmi silné, ale nikdy se o nich veřejně nediskutuje. Kniha byla vydána v Rakousku v roce 2007 a její distribuce v Německu naráží na problémy i dnes. Přesto samotná skutečnost, že došlo k vydání knihy, naznačuje, že německá zpravodajská komunita je stále více nespokojenější s rolí vazalů Spojených států (to je definice, kterou používal v Evropě Zbigniew Brzezinski), tj. s rolí uloženou Západnímu Německu po druhé světové válce.

Německý vojenský kontráš odhalil pozadí tajné smlouvy mezi Německem a USA z roku 1949

Gerd-Helmut Komossa se narodil 11. listopadu 1924 v Olštýně v Polsku a zemřel právě letos, 26. dubna 2018 v německém Bonnu. Kniha odhaluje nepohodlnou pravdu o poválečných podmínkách diktovaných USA a jejich spojenci poraženému Německu, resp. jeho Západní části. Státní smlouva ze dne 21. května 1949, kterou tajná služba BND klasifikovala jako přísně tajnou, naznačuje brutální omezení státní suverenity Spolkové republiky Německo, která je ve smlouvě stanovena až do roku 2099. Tato omezení zahrnují ustanovení, že vítězná poválečná západní koalice (USA, Francie a Velká Británie) vykonává úplnou kontrolu nad německými masmédii a komunikacemi, že navíc každý spolkový kancléř má povinnost podepsat tzv. Kancléřský zákon (Kancléřský akt), a že veškeré zlaté rezervy Německa budou až do roku 2099 zadržovány vítěznými spojenci.

Jediná fotka bývalého generála vojenské kontrarozvědky Komossy, která je dostupná.

Ve skutečnosti všichni němečtí kancléři, včetně úřadující kancelářky Angela Merkelové, musí první zahraniční návštěvu po volbách v Německu podniknout nezbytně a nejprve do Spojených států, kde tento akt podepisují. Celé spektrum německých politických stran, včetně AfD, je dohlíženo zvláštním řídícím orgánem ve Washingtonu, tzv. Komisí pro zahraniční vztahy v Evropě, zatímco německá média, která musí mít licenci od USA a právě zmíněné komise, slouží jako sofistikovanější prostředek pro vymývání mozků daleko lépe než nacistický propagandistický stroj Josepha Goebbelse. Mezitím je německé území stále okupováno americkými vojsky.

Komossa prošel ruským zajetím a po návratu do NSR se vypracoval na šéfa německého vojenského kontra-zpravodajství

Tento děsivý obraz není fantazií nějakého levičáka, jsou to informace čerpané od vojáka, jenž shromáždil zkušenosti z několika klíčových etap vývoje evropské civilizace a zejména Německa. Penzionovaný generál Gerd-Helmut Komossa se účastnil druhé světové války a později studené války. S obrovským množstvím informací analyzuje v knize existující mechanismy globální politiky a podrobuje je kritice. Do Wehrmachtu vstoupil v roce 1943 jako dobrovolník, Komossa sloužil mj. na východní frontě. V období od května 1945 do dubna 1949 byl válečným zajatcem. V SSSR se seznámil s mnoha Rusy, kteří se zdáli být úplně jiný než byl obraz, který mu utvořila oficiální nacistická propaganda.

Dva kancléři, oba dva museli podepsat v USA Kancléřský akt: Angela Merkel a Helmut Kohl.

Od roku 1956 sloužil v německém Bundeswehru, který byl za určitých amerických podmínek nakonec obnoven na troskách a zbytcích Wehrmachtu, Luftwaffe a Kriegsmarine. Uvedená tajná smlouva připouští, že německá svrchovanost postačuje k tomu, aby Německo mělo pro právo budovat vojenské síly. Podle ústavy vojska Spolkové republiky Německo nesou výhradně obranné funkce. Západní koalice však sledovala jiné cíle. Potřebovala německou armádu, v nových uniformách, ale se stejnými dovednostmi jako měli nacističtí vojáci, dokonale bojující na zemi, na moři a ve vzduchu a odhodlaně dodržující rozkazy. Takový typ vojáka byl nezbytný nejen pro případné vojenské střety se sovětským blokem, ale také pro plnění globálních misí.

Nespokojenost v německé generalitě roste, Německo hledá cesty, jak se zbavit americké okupace

Západní koalice požadovala po NSR nejméně půl milionu německých vojáků. Kromě toho měla nově vybudovaná armáda nakupovat zbraně a materiál výhradně ze Spojených států. Během posledních dvou desetiletí se Washington snaží donutit Německo do vojenského partnerství v globalizované kontrole světového řádu podle řízení USA, tedy ke kontrole světa v systému Pax Americana. Bylo vyvinuto obrovské úsilí o to, aby se Německo zapojilo do operací v Somálsku a v Bosně, stejně jako v kampaních v Srbsku, v Iráku a v Afghánistánu, což ale přineslo opačný výsledek, vyvolalo to posun v přístupu v německých strategických kruzích.

Implicitní nespokojenost s americkou imperiální politikou a zásadní rozdíly v názorech na úlohu německého lidu v současných dějinách nakonec dosáhly kritického rozměru uvnitř německé armády. Od poloviny 90. let 20. století se tak postoj mnoha německých generálů vůči Spojeným státům, a významně i vůči NATO, podstatně změnil. Ačkoli většina německých důstojníků původně nebyla nakloněna politice proti Americe, mnoho z nich totiž studovalo ve Spojených státech, tak nyní prožívají zklamání a dokonce i znechucení washingtonskými politikami. Tito důstojníci si uvědomují, že hegemonistická politika USA je určena ke zničení socioekonomických systémů jednotlivých národů a celých regionů, včetně Německa, zatímco takzvaný Nový řád, který se Washington snaží v Evropě ukotvit, je jenom synonymem pro chaos.

Německá horská pěchota cvičí v Bavorsku přesuny koňmi pro operace v horách v Afghánistánu.

Gerd-Helmut Komossa byl bývalým ředitelem MAD (Militärischer Abschirmdienst – vojenské kontrarozvědky) a byl často nazýván “vojákem s politickým myšlením”. V knize otevřeně vypovídá o zapojení Bundeswehru do zahraničních intervencí s odkazem na ústavní povinnosti armády. Mezitím Washington vyzývá Němce, aby bojovali v zahraničí po boku USA. Berlín, který se přiznal k tomu, že USA na něj vytváří nátlak, nakonec nasadil do Afghánistánu kontingent německých vojsk, poprvé od konce II. sv. války. Ale ani to nebylo pro šéfy NATO dostačující. Předchozí generální tajemník NATO Jaap de Hoop Scheffer obvinil Bundeswehr z nečinnosti ve vojenských operacích v regionu a trval na tom, že Německo musí “zvýšit pružnost” a rozšířit svou vojenskou misi do jižních oblastí Afghánistánu.

Pod americkou vlajkou budou umírat Němci, Češi, Poláci a další, ale jejich politici jim budou říkat, že umírají za svobodu. A přitom… umírají za americké zájmy (světový export opia z Afghánistánu), které s těmi německými nebo českými nemají nic společného

Ve své knize se Komossa řečnicky ptá, zda je přijatelné, když mladí Němci přijdou sloužit do národní armády jenom kvůli tomu, aby plnili zámořské vojenské cíle pro zájmy jiného národa (USA). To platí o všech evropských vazalských armádách, ve kterých slouží mladí vojáci, kteří do armád vstupuji s vědomím, že je dříve či později je čekají zahraniční mise v dalekých zemích po boku americké armády, v zemích tzv. “amerických sovětů”. Sovětizace NATO a americké armády je totiž zcela zjevným fenoménem toho, jakou úlohu mají vojska uvnitř NATO, tj. úlohu asistenčních sborů americké armádě po celém světě a tzv. kolektivní obrana NATO, o které tak zaníceně hovoří český generál Petr Pavel, je ve skutečnosti modelem armádních “sovětů”, tzn. neschopnost bránit svoji vlastní zemi, bez souhlasu velmoci, která alianci ovládá, ale schopnost pomáhat velmoci v jejích imperiálních operacích. NATO tak představuje paradoxně nikoliv alianční sbor kolektivní obrany, ale vojska amerických “sovětů”.

Bundeswehr v Afghánistánu.

Mapa operací, která zahrnuje dnešní německé jednotky, daleko přesahuje evropský kontinent a nemá nic společného s německými národními zájmy. “Očekávají Němci něco takového od Bundeswehru? Chtěli by, aby jejich vojáci byli znovu označováni za vrahy?”, ptá se Komossa v knize. Spojené státy a jejich spojenci se však moc netrápí otázkou morálních problémů. Vzhledem k tomu, že tajná smlouva platí až do roku 2099, mají Němci povinnost jít a bojovat tam, kde jim Američané poručí. Německé publikum bude potřebovat určitý čas k tomu, aby šokující informace odhalené generálem Komossou dokázalo strávit.

Minimálně ti Němci, ke kterým se kniha, která se dočkala v roce 2014 druhého vydání, vůbec dostane. Nakonec však národ s tak velkou kulturní a historickou tradicí sotva bude souhlasit s tím, aby nadále toleroval americkou oprátku na krku po celá další desetiletí. Znamená to, že Německo pravděpodobně dosáhne úplné svrchovanosti, aniž by čekalo osmdesát let. Ale k dosažení svrchovanosti potřebuje pomoc od velmoci, od Ruska. Protože jen Rusko může Německu garantovat bezpečnost poté, co Berlín potají zruší Kancléřský akt a přestane naplňovat tajnou smlouvu. Bez pomoci Ruska nezíská Německo svobodu. To jsou paradoxy.

Americká okupace Německa skončí ve chvíli, kdy bude osvobozeno Ruskem, tentokrát ekonomickou cestou

Německo však nebude svobodné do té doby, dokud se na jeho území budou nacházet okupační americká vojska. Zatímco Sověti odešli ze Střední Evropy po roce 1989 a Britové a Francouzi mnohem dříve již v 60. letech minulého století, Američané si nadále drží svá okupační vojska v Evropě. A to nejen v Německu, ale i v Itálii, na což se tak trochu zapomíná. Proto si všimněte, že bez ohledu na to, jaká vláda nebo koalice v Německu vznikne, pokaždé vede první cesta do USA. Současná obchodní válka mezi EU a USA tak není ničím jiným než proxy-mechanismem konfrontace mezi Berlínem a Washingtonem. Rusko v tom bude hrát úlohu garanta německé bezpečnosti a ochránce před americkou agresí, která se pustí do cupování Německa, jakmile to neoconi v USA zjistí, že Německo bude chtít zrušit Kancléřský akt.

A toto cupování již začalo kauzou Dieselgate společnosti VW, cupování pokračuje Trumpovými sankcemi a cly na německé zboží. Čím více nevraživosti panuje mezi Berlínem a Washingtonem, tím lepší vztahy se budují mezi Berlínem a Moskvou. Pokud se Německo osvobodí, vznikne v Evropě nové mocenské ukotvení, bipolární svazek na ose Berlín – Moskva. A prvním krokem tohoto svazku bude odchod od amerického dolaru. Američtí neoconi udělají vše, aby tento scénář nikdy nenastal. Proto vidíme v EU snahy o rozbití EU a není náhodou, že země, které jsou největšími odpůrci migrace, jsou zároveň největšími vazaly a přáteli USA, viz. Polsko, ale skrze FED i Maďarsko.

Skandál s měřením emisí u vozů VW byl Američany vyvolán jako odveta na potrestání Německa za smlouvy Berlín s Moskvou ohledně dodávek plynu z Ruska.

Berlín a Moskva se tak mohou jednoho dne spojit, ale Evropská unie už nemusí mít dnešní podobu. Bude rozdrobená, na menší útvary, jedny budou pod kontrolou EU a Berlína, ty druhé budou pod kontrolou USA a Washingtonu. A z těchto zemí budou americké elity řídit diverzní a rozvratné operace nejen proti Rusku, ale i proti Berlínu, Německu a EU. “Američané nemají žádné přátele, mají jenom své zájmy, pro které jsou ochotni obětovat všechny své partnery… -Zbigniew Brzezinski.”

Taliban jede do Moskvy, Američané budou v Afghánistánu balit…. zůstanou jenom mrtví…

A na toto bychom měli upozornit všechny politiky, kteří dnes slepě hledají spásu v aliančních svazcích amerických ozbrojených sovětů, kteří v jedné chvíli dodávají partnerovi zbraně, aby o pár let později mu nasadili oprátku na krk, viz. dodávky amerických zbraní do Iráku z USA během irácko-íránské války a potom poprava Saddáma Husajna po invazi USA do Iráku v roce 2003. Češi nejsou výjimkou, v Afghánistánu umírají čeští vojáci kvůli tomu, aby nakonec vláda v Kábulu s Talibanem uzavřela příměří a nic se nezměnilo. Taliban kvůli tomu jede do Ruska na mírové rozhovory [2]. Američané tak brzy odejdou z Afghánistánu jako zpráskaní psi a Češi odejdou spolu s nimi. Zbudou jenom mrtví po americkém 17-letém dobrodružství. Taliban v Afghánistánu zůstane, získá podíl na moci a zmíněných 17 let vojenských operací a stovek miliard dolarů vyletí oknem. Proto, čím dříve ČR z tohoto cirkusového spolku NATO vystoupí, tím lépe.

Vážení čtenáři, pokud se vám líbí naše nepohodlné, necenzurované a faktograficky nekompromisní články, které označují a popisují fakta bez ideologického nátěru, přispějte prosím, podle svých aktuálních možností, do konce tohoto měsíce jakoukoliv finanční částkou na zachování provozu našeho serveru, a to na naší obvyklé darovací stránce zde. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, BitCoinem anebo poštovní poukázkou na účet. Nezávislé a svobodné články nemohou vycházet bez Vaší podpory, protože nás sponzorují a financují pouze čtenáři jako jste Vy. Nemáme za sebou fondy, neziskovky, státní ani evropské dotace. Nemáme granty od zahraničních nadací, bez Vaší pomoci tento projekt nepřežije. Děkujeme všem, kteří již tento měsíc přispěli, moc si vážíme vaší podpory!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
r.m.
Návštěvník
r.m.

Češi obětovaní Američany, kritika zajištění českých patrol kolem americké základny.
AFGHÁNISTÁN: Úkol strážní jednotky s nepřijatelným rizikem a mylná a nekompetentní vyjádření českých politiků a generálů – http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/434-afghanistan-ukol-strazni-jednotky-s-neprijatelnym-rizikem-a-mylna-a-nekompetentni-vyjadreni-ceskych-politiku-a-generalu

omnibusko
Návštěvník
omnibusko
Pijack
Návštěvník
Pijack

Ježííííš to je odrůda zrůda xicht. Vzdělávala se ve STASI a nechápu, jak si ji mohli němci zvolit. Aha, nemohli. Byla dosazena. Nějak stranicky, po německu, asi jako my si nemůžeme volit komisi EU, nebo Junckera. To je panečku demokracie, ale poslouchat je musíme. A Německo nemá mít vůbec žádnou armádu, na čemž se dohodly vítězné mocnosti a od té doby na verdiktu nikdo nic nezměnil. No a když spojíme tuto východoněmeckou odrůdu STASI s potomky gestapa a SS v EU, je jen otázka každé následující hodiny, kdy se to všechno po*ere. Brrrrrrrr, nemohu se na tu královnu krásy dívat déle než dvě sekundy 🙂

hirameki
Návštěvník
hirameki

no, a jsme zase u názorů a postojů pana Pavla Hlávky. mají volby nějaký smysl? já myslím, že nemají. a alternativa? není, jenom další stupidní kecy a zmatení manipulativních informací. myšlení bolí. sakra bolí. lidi jsou už tak utahaní, že jenom leží na držce.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Nj, s růstem populace chtěli lidé vládnout sobě a tak likvidovaly krále a jiné vladaře, jejichž rody si mocenské pozice dědily. Výhoda toho byla, že takový vládce nedal svou zemi zadarmo nikomu a všichni se bránili, protože jejich země byla defcto jejich majetek. Dnes je to chaoz. Nikdo neví co komu patří a co vlastní. Vládnou idioti a galerka. Začali to vlastně žabožrouti to svou revolucí. Takže volby v dnešním podáním jsou jen přetvářka samozvaných zástupců tzv. demokracie. To snad už většina lidí uzná. Nikdo nemá takovou odpovědnost za svůj lid a zemi, jako králové. No, chtěli jsme si vládnout sami, ale ještě nikdy jsme si sami nevládli. Vždycky se někdo pasoval na toho majitele zemí, i když pro ně nikdy nic nevykonal. To je dokonalá idea pro marxisty. Zadarmo a bez námahy vládnout a vlastnit 🙂

napisy
Návštěvník
napisy

Tu je video o zmienenom “kancelárskom akte” :https://www.youtube.com/watch?v=228mPHMkGEw

VM-81
Návštěvník
VM-81

To mě podrž. Zaregistroval jsem se na serveru “Bolšoj Vopros”, napsal krátký příspěvek, proč blokují na Trubce toto video a znemožňují tak ho vidět českým a slovenským lidem, a druhý den jak koukám, je blokace zrušena.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Zhoubný politický vliv zednářstva jsem podrobně a na základě důkladného studia
pramenů vylíčil ve spisu „Podněcování válek a genocidy v posledních 150 letech“.
Kniha jasně ukazuje, jak Žid prostřednictvím zednářstva systematicky pracuje na
svém cíli, na světovládě.
(Erich Ludendorff; Eliminace zednářstva odhalením jeho tajemství)

S neustálým rozmnožováním pomocníků a jejich stále silnějším pronikáním do
kultury, tisku i hospodářství všech zemí se všude zvyšuje počet stoupenců
židovských cílů. Vším tím rovněž děsivě sílí i jejich vliv na postoje a jednání
vlád gójských států! Ve Spojených státech, Francii, Anglii, ve skandinávských
zemích, v Belgii, Holandsku, Lucembursku a ve Švýcarsku byla již tehdy vládní
moc výhradně v rukou členů zednářských a mnohdy i čistě židovských organizací.
Nic jiného prostě nebylo myslitelné. Rovněž tzv. lidová zastupitelstva resp.
parlamenty v těchto zemích se většinou skládaly z lóžových bratrů. Stejně jako
v Anglii 18. století byly politika státu, politika Židů i politika lóží jedno a to samé,
existovala takové jednota ve zmíněných státech již před rokem 1889. Lóžoví bratři
bděli nad tím, aby všechna důležitá politická místa byla obsazována především
zednáři. Tajemník Velkého italského orientu Ulisse Bacci řekl zcela jasně a
srozumitelně, že všichni muži ve vládě buď byli zednáři, nebo své úřady museli
rychle opustit. Tito bratři ministři a vysocí úředníci se odpovídali pouze svým
velkolóžím, od nich dostávali pokyny, a jimi také byli kontrolováni. …
Portugalsko se stalo doménou Anglické velkolóže. V Brazílii byl poslední císař z
portugalské královské dynastie Braganza r. 1889 zbaven zednáři trůnu; nějaký ten
monarcha přece musel padnout na počest stého výročí velké zednářské revoluce
1789! Od té doby je Brazílie zednářskou kolonií…
V Německu a v Rusku se zednář stále pevněji usazoval ve vládních postech. To se
samozřejmě rovnalo zvýšenému vlivu na celkovou politiku těchto států. Vzdor
formálnímu zákazu zednářstva se také v Rakousku utvářely poměry podobně,
zatímco v Uhrách se Žid a zednář prosazovali plně a zcela otevřeně. Lóžoví bratři
v Uhrách byli „občany Francie východu“ a od triumfu „francouzského ducha“
očekávali vyplnění svých přání. Vůdčí „uherská“ lóže, vzniklá r. 1886, obdržela
patent od Velkého orientu Francie. Rovněž zednářstvo v Rakousku mělo stejné
zahraniční pojidlo, totiž Židy a jejich organizace. Jestliže vezmeme v úvahu, že
zednářstvo v Rakousku bylo sice „zakázané“ avšak liberálně trpěné, že udržovalo
spojení hlavně s Uherskou velkolóží, ale ohlíželo se i po Itálii, a dále že např.
čeští a polští nacionální předáci byli členy Velkého orientu Francie, pak už je
nám jasné, jaké síly to působily v dualistické monarchii. Velkolóže Uherska
založila krátce po svém ustavení sesterskou lóži „Pobratim“. Ta se pak stala
mateřskou lóží zednářstva v Srbsku, k níž patřily také sesterské lóže Velkého
orientu Francie a Hamburské velkolóže! Odtud plynou těsné kontakty mezi bratři
zednáři v Uhrách, Srbsku, Francii a v Německu. Rovněž v Rumunsku zakládaly
Velké orienty Francie a Itálie své dceřinné lóže. Také Řecko se stalo „pracovní“
sférou těchto Velkých orientů a jejich působením trpělo hlavně od poloviny 19.
století. Při takovém zednářském zamoření zemí vidíme, že např. velkolóže ve
Francii, Itálii, Belgii, Švýcarsku, Uhersku, Portugalsku a později také v Srbsku a
Rumunsku „pracovaly“ podle ryze židovských metod Velkého orientu Francie,
zatímco v USA, Anglii, ve skandinávských zemích a v Holandsku převládala
metoda Anglické velkolóže, která je sice také veskrze židovská, ale ne tak hlučná
a dotěrná, nýbrž zdrženlivější a tím ovšem nebezpečnější…
(Erich Ludendorff; Podněcování válek a genocidy v posledních 150 letech)

.lak
Návštěvník
.lak

https://www.youtube.com/watch?v=wxogkCO6haA Dalo by se o tom obsáhle pokračovat s pindosy, kupčíky a penězoměnci.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

“DuchyXP
To o tech mrtvejch se vi davno, tzv. Eisenhower death camps. Ctete revizionisticky historiky a tohle vsechno budete vedet mnohem driv nez se vam to Rusove uraci rict. Jejich verze WW2 je lziva stejne jak zapadni.

3-1 OdpovězSrp 22, 2018 23:45”

Ano, o 2. světové válce koluje řada mýtů, kterým dodnes řada lidí věří. Níže se podíváme na některé z nich:

1) Kdyby nebylo Hitlera a nacistů, nebylo by ani 2. světové války.

Skutečnost: Válka by zřejmě byla tak jako tak. Bez Hitlera či s Hitlerem. Ať už by Hitler chtěl nebo nechtěl. Jak řekli samotní židé:
„Hitler nechce válku, ale my mu ji vnutíme, ne letos, ale brzy.“ – Emil Ludwig Cohn v Les Annales, červen 1934 (také citováno v jeho knize „The New Holy Alliance“)

Židé vedli proti Německu už pěkný čas válku – celá desetiletí předtím: S CÍLEM ZNIČIT NĚMECKO a NĚMECKÝ NÁROD. A po nástupu Hitlera a vzestupu Německa zpět mezi velmoci měly v plánu rozpoutat proti Německu opět válku. Otázkou bylo, kdo bude agresorem – Německo nebo židé? Jak víme, židé stvořili a měli úhlavní podíl na šíření komunismu. Byli to oni, kdo skrze komunistickou Rudou armádu dobyli Rusko a vyhlazovali Rusy po milionech. Židé skrze SSSR měly v plánu vyvést komunismus do zbytku Evropy. A Německo se mělo stát samozřejmě terčem. R. 1933, kdyby vše šlo podle plánu židů, měli vyhrát komunisté (i němečtí komunisté byli pod kontrolou židů). Mělo dojít k bolševizaci Německa a následnému vývozu revoluce do zbytku Evropy. Nic z toho se díky Hitlerovi nestalo.
Vývoz revoluce tak byl odložen. Podstatou věci je to, že kdyby nacistické Německo nepodniklo agresivní tažení Evropou, podnikl by agresivní tažení Evropou Sovětský svaz, který byl pod pevnou kontrolou židů. O sovětských plánech na dobytí Evropy existuje řada důkazů (o tom publikují např. Viktor Suvorov či Mark Solonin). Židé měli v plánu to, co provedli Rusku a Rusům (aj. národům ruské země) provést i ostatním bílým národům Evropy – Německo a německý národ nevyjímaje. A Němci nechtěli dopadnout, jako Rusové a ostatní národy bývalé křesťanské ruské říše, které byly v SSSR vyhlazovány po desítkách milionů v řízených hladomorech, v mučírnách ČEKY-NKVD, sovětských “táborech smrti”-gulazích, atd. I proto se Hitler v Německu dostal k moci.

2) Hitler napadl “mírumilovný” Sovětský svaz, který si válku nepřál.

Skutečnost: Dnes už víme o sovětských plánech na pozření celé Evropy. Kdyby nebylo vzestupu Hitlerova Německa, šlo by to jako po másle. Vzestup Hitlerova Německa tomuhle hodil čáru přes rozpočet. Ale plány na úplnou bolševizaci-sovětizaci (judaizaci) Evropy tím neskončily. Ohledně “mírumilovnosti” SSSR – stačí si vzpomenout na sovětskou podporu komunistické revoluce ve Španělsku či agresivní komunistické strany v Německu. Nebo na sovětské napadení Finska (ke kterému došlo po sovětském zinscenovaném finském útoku).

Hitlerův útok na SSSR v podstatě zachránil západní Evropu před gulagy a komunistickými mučírnami a masivním vyvražďováním a holocaustem křesťanů (který bolševičtí židé provedli v SSSR). Když se podíváme na zločiny, kreré provedla Rudá armáda v Německu, jako masivní znásilňování německých žen a zabíjení řady německých mužů, žen i dětí (k čemuž výzavala řada židů – např. Ilja Ehrenburg a řada dalších), nešlo o nějaké zločiny čistě v důsledky války. Stejné a obdobné zločiny se děly i předtím. Židovská Rudá armáda už po VŘSR brutálně povraždila miliony ruských mužů, žen i dětí a znásilnila miliony ruských žen. Za ní krvavou práci už jen dokončila židovská ČEKA. Stejná hrůzná zvěrstva provedla sionistická Rudá armáda ve Finsku.
To, co provedla Rudá armáda v Německu a Finsku (a které provedla mj. i v Lotyšsku, Estonsku, Polsku a Litvě) by bolševičtí židé provedli v celé Evropě, kdyby je nezastavilo nacistické Německo.

3) Hitler nenáviděl Slovany a Rusko jako takové.

Skutečnost: Hitler neměl nic proti Rusku a Slovanům, Rusy nevyjímaje. Rusko a Rusy Hitler považoval za oběť židovského komunismu. Ve svých spisech a projevech se Hitler klaněl ruské dynastii Romanovců, tomu rodu s německou krví. Zkrátka a dobře, kdyby nebylo židovského komunistického SSSR, Hitler by nikdy na Východ vojensky netáhl. Ani by se nedostal k moci. Hitler neměl v plánu vést válku proti Rusku a ruskému národu, ale proti židobolševickému SSSR.

4) Hitler byl žid a sloužil židům.

Skutečnost: Že Hitler byl žid, bylo již dávno vyvráceno. Viz:
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/09/17/myty-o-holokaustu-podle-illinois-holocaust-museum/

Hitler naopak provedl de-judaizaci Německa. Za jeho vlády došlo k pálení jedovatých židovských knih a plodů, propagující dekadenci, hanobení křesťanství, marxismus, atd. Židovská komunistická strana byla perzekuována. Byly zabaveny židovské obchody, firmy a podniky. Židé byli zbaveni významných míst v politice, kultuře a soudnictví. Německo se též vymanilo z vlivu rodiny Rothschildů a založilo vlastní nezávislou banku.

DuchyXP
Návštěvník
DuchyXP

Jestli nekomu neprijde divny, ze komunisti a kapitalisti se shodnou na nekom, ze je zlej (nejvic zlej v dejinach). Tak by vam aspon melo prijit divny, ze jakykoliv zpochybnovani tohohle obdobi se tresta v Evrope a zvlast jistyho cinu, kterej se mel udajne stat. Pozorovatelka nam ho jiste rada objasni… Protoze se pry ma stat znova podle ni!

Fejl
Návštěvník
Fejl

Odhalenie podvodu zvaného Holocaust
https://www.youtube.com/watch?v=eePkduCUjoY&t=382s

Fejl
Návštěvník
Fejl

Pozorovatelka nikdy nic v tomto nemůže objasnit, protože je sama
zmanipulovaná! Její žvásty, lži a fabulace jsou toho dokladem.

hirameki
Návštěvník
hirameki

nežvástá. nemá jistě v lecčems pravdu, ale takhle odporně se o ní laskavě nevyjadřujte. to je odporné! nemluvím teď o ní jako o dámě, ale jako o člověku. vzpamatujte se laskavě. nenávist k ničemu dobrému nevede.

Fejl
Návštěvník
Fejl

Odporné jsou její lži a fabulace!!

Milada
Návštěvník
Milada

Jakmile se zaclo psat o zidech, zacla hned vyroba holokaustu, ale nejvetsi v kratke dobe byl v Drazdanech pri bombardovani napalmem americkymi a anglickymi letadly, jedno v te dobe bombardovalo i Prahu. Ohen Drazdan byl videt az v Praze. Dalsi dny po naletu byly na namesti vynaseny ze sklepu uvarene, ohorele lidske ostatky. Nikdy nebyl presny pocet udan, protoze v te dobe bylo v Drazdanech mnoho uprchliku z vychodu – odjaduje se na 135 000. Nejvetsi skody Nemecku zpusobili americani s anglicany, Hambutg, Frankfurt, Gießen ke kteremu mam blizko, byl bombardovan na Mikulase 6. 12, Santa Claus nadeloval.

Karel
Návštěvník
Karel

Ano, to ale obstarává většinou židovský tisk a televize, jakmile se někdo
dotkne moci, vlivu a židovské politiky. Jakmile se dotkne Židů někdo
zde, rozeřve se Pozorovatelka.

Karel Konopný
Návštěvník
Karel Konopný

Taky to vidím tak, že je asi zaplacená.

Karel
Návštěvník
Karel

Vyloučit nelze nic.

styx
Návštěvník
styx

bolsevikov nenavindel aj Churchil, nenavidel ich kapil, lebo predstavovali odstranenie kapitalu a zotrocovanie ludi skrz kapital.
Hitler nenavidl Slovanov. Pise to v Mein Kapf.
To ze Rusi znasilnovali germanky? Dobre mali, aspon vedeli ako citili znasilnovane zeny na Ukrajine, Bielorusku a Rusku. Mozu byt len rady, ze ich nezamykali v stodolach a neupalivali zaziva..tak ako na Ukrajine, Bielorusku, Rusku a Juhoslavii (hlavne Srbsko).
general Plan Ost, pocital s vystahovanim vsetkych Slovanov z uzemi, ktore mali byt okupovane germanmi. Aj CR, SR a Polsko.
neprepisujte dejiny laskavo a nesnazte sa ospravedlnovat germansky nacizmus. Este z Dolfiho spravite nepochopeneho genia svojej doby

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

styx

Vaše komunistické vyznání (btw. komunismus má na svědomí až 100 000 000 mrtvých, tedy více, než nacismus, ale nechme to tak) hovoří za vše.

“Hitler nenavidl Slovanov. Pise to v Mein Kapf.”
A kde? Můžete citovat onu větu?

rosco
Návštěvník
rosco

meles nesmysly, nejen ze byl Hitler az do roku 1941, kdy to US kongres zatrhl, financovan zidovskymi US bankami, uz 1933 uzavrel s prednimi sionisty Dohodu Haawara, ktera mu splachla do kasy 105 mil. Risskych marek, tenkrat slusne prachy. Eichman byl pozvan do Palestiny, kde sionisti zakladali lokalni bunky NSDAP. Rotschild ostatne hostil ve svem palaci ve Vidni Eichmanuv urad pro vysidleni zidu. Pouze zidi kteri odmitali se vystehovat do pouste v zemi zaslibene byli poslani za draty a osvobozeni od majetku.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

rosco

A proto mu židé už roku 1933 vyhlásili válku?! 🙂 Viz:
comment image

Toto nejlépe dokazuje, že vaše tvrzení je HOAX – ŽIDOVSKÁ DEZINFORMACE.
Btw. ta dohoda nacistů se sionisty byla čistě pragmatická – nacistické Německo se potřebovalo židů zbavit, protože jej považovaly za nebezpečí pro Německo a za pátou kolonu židovských protiněmeckých zájmů. A mj. Hitler žádný holocaust nespáchal. Tvrzení o nacistickém “holocaustu židů” je židovská lež! Hitler nevyhlazoval a ani neměl v úmyslu vyhladit židy. Židy chtěl naopak využít jako pracovní sílu během války.

Bubla
Návštěvník
Bubla
Pozorovatelka
Autor

A co na tom je pro dolar optimistického? “Cituji: “V roce 1891 byly už 3% úrokové sazby považovány za tak nízké, že vyžadovaly výboje do jiných zemích, obzvláště do afrických” . Banky žijí z úrokových sazeb, úrokové sazby žijí z investic – jaké investiční příležitosti nabízejí Spojené státy a Evropa? Po několika letech začaly banky, včetně FEDu úrokové sazby zvedat z historicky (!) nulových až negativních, skutečnost je ovšem taková, že nikoliv díky investičním příležitostem, ale kvůli bublinám, spojeným se zadlužováním domácností! A největší investiční příležitost naší doby je Hedvábná stezka a nemá vůbec žádnou logiku, aby tato investiční příležitost živila dolar….

Bubla
Návštěvník
Bubla

Dnes už měny nesoutěží o největší krasavici, ale o nejmenší ošklivku. Ale to se dá “pokrátit” a je to stále soutěž “krásy”…Úrokové míry jsou dané mírou rizika. Větší riziko , větší úrok. Kdyby existovalo místo , kde je možno investovat bez rizika a s velkým ziskem, byla by tam fronta. A co je ta fronta ? No to je trh. Tedy trh by sám “snížil” výnos, aby “uspokojil” tu frontu čekajících s pytlem peněz, co se třesou do toho investovat… tedy pokud je někde “potenciální výnos” je to vyváženo “potenciálním rizikem”.
Dollar je zatím, pokud vím, směnitelný za všechny měny, a pokud bude hedvábná stezka dobrý byznys, budou do něj investovány i dollary, i kdyby měly být nejprve směněny za nějakou jinou měnu… to s dollarem přece nesouvisí. Důležitý je jen kurz.

Pozorovatelka
Autor

Politika je prodloužená ruka ekonomiky = kdo má ekonomické podmínky, ten diktuje politiku. A když má někdo ekonomické podmínky = možnosti investic a trhy a k tomu zdroje (Čína, Írán, Afrika, Jižní Amerika a samozřejmě Rusko), ten může diktovat i politiku (Koho chleba jíš, toho píseň zpívej). A když ten, kdo má trhy a zdroje (a tím možnosti investic) řekne, že nechce dolar, tak dolar utře, protože ten nepředstavuje ani investici (obzvláště když ztrácí krytí i jako petrodolar), ani trhy.

Dvěma válkami byla jeho hodnota udržena, do třetice už se tak nestane a k tomu stačí selský rozum. Přece jen přidám:

“Jsme na historicky nejnižší úrokové sazbě. Eurozóna má od května 2013 diskontní sazbu 0,5 %, USA už od roku 2008 0-0,25 %, Japonsko od roku 2010 0- 0,10 %, Velká Británie od roku 2009 0,50 %. Ekonomové v roce 1891 považovali už 3 % úrok za tak katastrofální, že navrhovali investice do koloniálních výbojů v Africe, které skočily První světovou válkou.”
http://e-republika.cz/article1774-Valka-jako-vychodisko-nizke-urokove-miry
Rok 2014
Revoluční událost, ECB zavádí negativní úrok
https://aeronet.cz/news/negativni-urok-revolucni-rozhodnuti-ecb/
Březen 2016
https://ekonomika.idnes.cz/zaporne-urokove-sazby-0bd-/eko-zahranicni.aspx?c=A160319_2233518_eko-zahranicni_hro
…..
Najednou FED a po něm další banky úrokové sazby zvedají, to je ale pouze umělé opatření, aby bylo kam snižovat, až bude nejhůř, navíc opatření, které se ekonomicky opírá pouze a jen o spotřebu domácností (například levné hypotéky), což v žádném případě není investice ve smyslu budoucnosti ….

Trump zuří, že FED netiskne další dolary
https://roklen24.cz/a/SfZJe/trumpovo-zklamani-libil-by-se-mu-fed-levnych-penez
jak se dělo donedávna v rámci Q3 a místo toho zvedá úrokové sazby, otázka ovšem je, nakolik Trump pouze hraje divadlo…. Byl to totiž on, kdo současného šéfa Fedu vybral a byl to on, kdo ho představil dříve, než bylo nutné… (a dle mého ve velmi symbolické datum začátku listopadu)
https://ekonomika.idnes.cz/trump-sef-centralni-banka-fed-powell-d7t-/eko-zahranicni.aspx?c=A171102_205542_eko-zahranicni_vitm
…….
ČNB se opět chystá úrokové sazby zvyšovat už v září, do konce roku k tomu bude zasedat ještě třikrát
https://www.behounek.eu/news/bankovni-rada-zmena-urokovych-sazeb/

Mirko Hýl
Návštěvník
Mirko Hýl

Máte prvdu, mám velkou obavu o Euro. Je to ještě mladá a nová měna, ale nyní se nad ní stahuje mrak. 🙁

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

Nojo neviditelny pes. To je zase hovadina clanek bubliku. Kvuli ekonomickym kontraktum s Cinou dnes stoji ve fronte zapadni politici od Merkelove, Marcona, po anglickou kralovnu. Sice kvuli tomu nemusi byt v BRIKS, ale mozna by radi byli.

Navrátil
Návštěvník
Navrátil

Napíší to jinak.
Je potřeba udržet mír,nebo-li období bez válčení v Evropě,aby migranti udělali své,hlavně v Německu.Každopádně si hlídat hranice,nedovolit natlačit sem migranti,jak to žádá Merkelová.
Musí povstat Německý lid,Francouský a další státy,hnát je zpátky do Afriky,na BV,jinak nebude klid.

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

https://domaci.eurozpravy.cz/politika/232887-kalousek-opet-ryje-zeman-neni-schopen-rozlisit-priority-mohou-za-to-jeho-mentalni-schopnosti/
mimo tema. Kalousek se zase navazi do Milose Zemana…Kalousek…to je ten obycejnymi lidmi nenavideny politik, co se jeho strana TOP 09 v CR uz po volbach nedostane do parlamentu? Take musel na operaci, pry mu museli transpkantovat mozek ?. Hmm, je to s nim nahnuty, za chvili asi chcipne ☺. Kalousku pockej, zubata uz si na tebe brousi kosu ☺. Za chvili te asi povezou. ☺ Ale neboj Kalousku, v nebi budes mit odpustky, kdyz jsi pro katolickou cirkvi vydupal 60 miliard v restituci…Mozna ani neskoncis na rostu ?

Antipuk
Návštěvník
Antipuk

OT..Aféra v Dubí má islámské pozadí, romové přišli z Anglie, odkud si přinesli hitlerovské manýry nadřazenosti nad domácími hostitely, islámem si omlouvají svou agresivitu, parazitismus, nicnedělání a extrémnî kriminalitu. Islám jim zkrátka vyhovuje jako záminka k páchání kriminality a proto ochotně konvertují. Tato potíž je v zárodku a je třeba ji řešit. Zlo se musí uhasit hned v zárodku.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cesti-Romove-se-davaji-na-islam-Znalec-muslimskeho-prostredi-prinasi-znepokojive-informce-k-utoku-na-koupalisti-v-Dubi-znasilnene-zene-a-radikalizaci-romske-minority-548611