Sýrie – Kurdové zítra vyhlásí federaci! O syrském rozhodnutí Putina věděli tři...

Sýrie – Kurdové zítra vyhlásí federaci! O syrském rozhodnutí Putina věděli tři lidé: Šojgu, Lavrov a Kissinger. Evropo, zoufalý Erdogan tě zavalí uprchlíky. Putin USA: “Až budu chtít znát váš názor, řeknu vám ho”

Sýrie – Kurdové zítra vyhlásí federaci! O syrském rozhodnutí Putina věděli tři lidé: Šojgu, Lavrov a Kissinger. Evropo, zoufalý Erdogan tě zavalí uprchlíky. Putin USA: “Až budu chtít znát váš názor, řeknu vám ho”

Neuplynul ani den od chvíle, kdy Rusko k šoku celého světa ohlásilo odchod ze Sýrie a je tady další zpráva z kategorie šokujících: “Kurdové na severu Sýrie vyhlásí federaci”. No, blik –  konečně kamínek, po jehož vložení mozaika dostává podobu!  Aby nebylo málo, současně se objeví zpráva, že Sergej Lavrov chválí kanál RT za to, jakou práci odvádí v upozorňování na situaci tureckých Kurdů. Čímž zde máme v souhrnu odkaz na ty dvě země, které v poslední době nejvíce plní stránky novin: Sýrii a Turecko.  K tomu si předejme Irák, ve kterém celé blízkovýchodní dění vznikem tvz. ISIL začalo a k tomu Írán, přes který došlo k vrcholu blízkovýchodního dění loňskou jadernou dohodou světa s Íránem (a po ní ke zrušení anti-íránských sankcí). K tomu nezapomeňme na Libyi, která opět začíná být aktuální (snad symbolicky v ní má být celé dění ukončeno) a k tomu si přidejme nejen nastupující význam Číny, ale – a to především – islamizaci Evropy.  A všechny kamínky najednou tvoří mozaiku, tzn. komplexní obrázek naší současnosti. Jistě, ještě v ní chybí Ukrajina, ale ta už je součástí zcela jiné mozaiky – mozaiky, ve které jde o Rusko (a mozaiky mnohem významnější, protože přes něj jde o Lidstvo coby celek!).

Obama: “Rusko musí dát na náš názor”. Putin: “Až budu potřebovat váš názor, řeknu vám ho”

Ale po pořádku a má-li být současnost pochopena, tak z vyšší perspektivy. A to znamená začít u tzv. globálních elit (GP).

Největším problémem světa je “americký styl” života. Jak jej zastavit? Řešení nabízí Východ!

Šetřící žárovky, šetřící vysavače, šetrné splachování, sociální byty, ekologické zateplování domů, ekologické konference – uvědomuje si někdo, že za vším stojí likvidace amerického stylu života, který lze nazvat také konzumním stylem života? A že jde o styl života, který se globalisté rozhodli zastavit jako nežádoucí, neboť z lidstva vytvořil tvory, kteří – slovy Pjakina – “planetu žerou jako sarančata”?

A protože planetě nejvíce škodící kulturou je kultura euroamerická (a klidně si za to dosaďme označení “křesťanská kultura”, k čemuž já dodávám, že je to ta nejhorší kultura, která kdy na světě byla, což ale zřejmě byl účel jejího vytvoření!) a protože tuto kulturu nejde předělat, rozhodli se globální vůdcové (GP) ji zrušit – vyměnit.

Dlouho zastávám názor, že není lepšího prostředku, jak sjednotit davy napříč hranicemi, než je náboženství. A náboženství je proto prostředkem, kterým globální vůdcové mohou nejlépe manipulovat davy. Od dávných dob jsou proto národy ovládány na jedné straně křesťanstvím a na druhé islámem (že obě náboženství byla uměle vytvořená, to by bylo na jiný článek), pro současnost však je důležité to, že zatímco křesťané mají vysoké nároky na konzum a tedy spotřebu přírodních zdrojů, muslimské potřeby jsou v tomto směru minimální. A proč tedy předělávat křesťany, když mnohem jednodušší je vyměnit je za muslimy!  A tím se dostáváme k islamizaci Evropy a ke globalizační politice, jejíž vrcholnou představitelkou je Angela Merkelová. Ale pozor, protože to není celé – od dob křesťanství lidstvo nevynalezlo lepší ideologii, než je marxismus (více např. zde).  Což můžeme shrnout asi tak, že konečným cílem není vítězství islámu nad křesťanstvím, ale vítězství marxismu (ateismu) nad všemi náboženstvími! Základní otázka ale zní, jak provést obojí, tzn. 1) zrušit “nenažraná sarančata” , tedy křesťany a  zároveň zrušit i muslimy (a proto zrušit hlavní centrum zbytku Osmanské říše, udržované od konce WW1 i WW2 – Turecko).

I vznikl plán na překreslení hranic Blízkého východu, který má zabít dvě mouchy jednou ranou: 1) přistěhovaleckou politikou zruší křesťanskou Evropu (totéž se přistěhovaleckou politikou má stát s USA) a 2) přes Írán bude ve světě zavedena ideologie islámu a následně přes Čínu (a její spojenectví s Íránem) pak konečná ideologie celosvětového marxismu (a opakuji, že není náhoda, že v Číně se setkaly dva základní -ismy 20. století, kapitalismus a komunismus). Tzn. ateistická ideologie, ve které nikdo nebude potřebovat peníze (bude stačit čipování?), ve které si všichni budou rovni (základní příjem?)  a se kterou na zeměkouli nastane to, co jehovisté-marxisté-komunisté na každém rohu propagují jako “Ráj na Zemi”.

Za území a především za národ, přes který má k této globální změně dojít, byli vybráni Kurdové. Budu se opakovat, že je to národ, který vyznává kult Slunce a satanismu a že je to národ, který je nejhustěji osídlen na území kolem kořenů naší biblické kultury – kolem hory Ararat, na které měl přistát Noe po tzv. Potopě světa. Že je to národ, který uctívá kult Adama (homosexualita?) a že v souhrnu národ, který může zavést příští vůdčí světovou ideologii a s ní jak tolik zmiňovaný kult Slunce (sluníčkářů) a satana, tak následně i marxismus. Protože v souhrnu je to národ, který uctívá nejen nejstarší náboženství, ale zároveň nemá problém uctívat všechna náboženství světa  

Zájmem globalistů je vznik Kurdistánu – pouze Rusko to pochopilo. A GP pochopil, že USA jsou tupé a že bez Ruska to nepůjde!

Shrňme si, že globální vůdcové už dlouho pracují na tom, jak zastavit to, co se jmenuje “věčný růst”. Za tím účelem vymysleli marxismus a přes Lenina jej jako na první národ zavedli na Slovany s tím, že z Ruska bude zaveden na celou Evropu. A to především s pomocí Německa, ve kterém vznikl, resp. s pomocí německého spojence Francie, kde globalistům za tím účelem předtím posloužila jak Francouzská revoluce, tak potažmo i Napoleon. K tomu si doplňme, že marxismus = v podstatě sionismus. A k tomu si doplňme, že to byl Stalin (“stalinismus”), kdo toto tažení nejen v Rusku (SSSR), ale i v části Evropy zastavil.

Výsledkem stalinismu bylo, že marxismus a s ním “zastavení růstu” se nekonalo, ba naopak stalinovský socialismus dovedl Západ a Východ k soutěživosti.  A s ní došlo k soupeření dvou velmoci až natolik, že Rusko (SSSR) USA technologicky předběhlo – když ne jinak, tak zcela jistě v kosmických programech. Stalin způsobil to, co lze z pohledu globalistů (a z pohledu zavádění marxismu) nazvat jako zpoždění.

Svým způsobem stejnou měrou přispěl i Hitler, na kterého se ve sjednocení Evropy a pokoření Ruska sázelo stejně, jako na Napoleona a Lenina- Ale ani Hitler neuspěl a to nejen tím, že v první fázi si porozuměl se Stalinem především v otázce antisionismu (a proto i v otázce Polska, nemluvě o tom, že kromě Slovanů a židů vraždil i svobodné zednáře, k čemuž v roce 1943 měl iniciovat vznik tohoto filmu), ale který stejně jako Napoleon narazil na Rusy těsně před Moskvou (dokonce na stejném místě).

Stalin i Hitler udělali marxistickým globalizačním  zájmům čáru přes rozpočet tím, že 1) v případě Stalina musel GP přistoupit na kompromis, že nikoliv marxismus, ale stalinismus bude velet půlce Evropy a 2) v případě Hitlera musel počkat nějakých cca 50 let, než se zapomene na zvěrstva fašismu a aby mohlo dojít k novému sjednocení Německa tak, aby velké Německo opět stálo v čele dalšího pokusu jak o sjednocení Evropy, tak opětovného tažení na Rusko. V souhrnu aby Německo stálo v čele opětovného pokusu o zavedení marxismu jak v Evropě, tak v Rusku. A opětovně aby řešilo i rasovou otázku Evropy, tentokrát ale vše “sametově”! A možná i ti, kteří nerozumí rusky, pochopí i jen vizuálně, o čem je ruské video “Zákon času – čtvrtý stupeň řízení lidstva” (čas 19:15) a pochopí, o čem je současné překreslování dějin a s ním davové vymývání mozků:

Dávno tomu globální vůdcové nejen připravovali tzv.  disidenty, ale především čekali na “správného” vůdce v Rusku. A ten přišel s Gorbačovem a s jeho Perestrojkou, ještě před ním s Lechem Valesou (o kterém je stále více odhalováno, že to byl příslušník KGB). V neposlední řadě si ale globální vůdcové museli počkat i na “správného” papeže, kterým se stal globalista Polák Jan Pavel II.

Přes veškeré snahy však zájmy globalistů o zavedení celosvětového marxismu nabraly takové zpoždění, že ekonomický růst se jim vymkl z rukou. Ba co je mnohem horší – z rukou se jim vymkl jejich základní mocenský nástroj – Spojené státy. Když po nástupu Gorbačova padl komunismus a následně se rozpadl SSSR, globalisté začali přesouvat centrum světa z USA do Číny, ve které už měli marxismus nachystaný. Předání hegemonie Číně a přes ní celosvětové zavedení marxismu však šlo ruku v ruce s překreslováním hranic Blízkého východu. Proto vznikl plán “Sedm zemí do pěti let”, jehož výsledkem má být nahrazení Saúdské Arábie Íránem, k tomu odstavení Ukrajiny a Turecka co by ruských energetických trubek do Evropy a jejich nahrazení Kurdistánem.

Spojené státy ovšem nepochopily, že vytvářením Kurdistánu nejde o pokračování jejich hegemonie a jejich dolaru, ale o ukončení osmanských ambicí Turecka na straně jedné a o zrušení evropské křesťanské kultury přes migranty na straně druhé. Spojené státy nepochopily, že na Blízkém východě nejde o jejich zájmy, ale že vytvořením Kurdistánu tam mají pouze splnit globalizační úkol. A že součástí tohoto úkolu je i ukončení dosavadní dominující podoby islámu – sunnitů v čele se SA a Tureckem (spojenci USA) a místo toho nástup šíitů v čele s Íránem (a jeho spojenců, ať už to v budoucnu bude Čína, jak si přeje GP, či Rusko, které do hry vstoupilo přes Sýrii a slovy Putina větou : “Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” ).

Než se z této velmi široké časové perspektivy vrátím do současného dění kolem Turecka a Sýrie a tím k roli Ruska a Kurdistánu, musím opět připomenout svůj dávný článek, ve kterém jsem – dle mého – popsala celou pointu doby po roce 1989, a to článek s plánem “Sedm zemí do pěti let”, na který od jeho sepsání už jen různě navazuji. V něm jsem popsala jak energetický význam Íránu a v souvislosti s energetickými trubkami i roli Ukrajiny a Turecka, tak i význam Kurdistánu, který má obě tyto země jakožto zásadní energetický uzel nahradit. Ale především chci upozornit na mapy o překreslování hranic Blízkého východu, které jsem umístila do závěru zmiňovaného článku.

Z nich je totiž maximálně zjevné, jak už dávno tomu vznikl plán na vytvoření Kurdistánu, jehož hranice mají zahrnovat přesně to území, které ovládl tzv. ISIL a které “náhodou” zahrnuje přesně ty oblasti, které oplývají největšími zdroji ropy – plus ropnými terminály.

Na toto téma jsem od té doby psala mockrát, naposledy obšírně v článku “Schyluje se k boji buď anebo”  , ale na stejné téma jsem psala i zde.  A dnes zde máme dvě zásadní zprávy – první, že Rusko odchází ze Sýrie a druhou, že Kurdové na severu Sýrie se chystají vyhlásit federaci. Ač se to nezdá, obě zprávy spolu velmi souvisí (ba co víc, velmi souvisí i s uprchlickou krizí v Evropě a s politikou Angely Merkelové, protože obě velmi souvisí s Tureckem). Průšvih je, že kdo není schopen širokospektrálního pohledu na celé dění, ten nechopí, jak všechny události navzájem souvisí. A protože toho nejsou schopny ani USA, nelze se divit, že ani náhodou toho nejsou schopni politici EU, české (obzvláště našeho Zaorálka, který poslední dobou “perlí”, seč může) nevyjímaje!

Kdo věděl o syrském kroku Putina?

Když se vrátíme do doby, kdy Rusko do Sýrie vstoupilo, tedy do 28. října 2015, kdy Putin pronesl svůj projev na půdě OSN, po kterém došlo k jeho zcela soukromé schůzce s Obamou a když postoupíme do současných dnů, kdy Rusko zcela nečekaně ze Sýrie odstoupilo, tak před sebou máme ukázku významu Ruska na světové scéně za vlády Putina. A jestliže nástupu Ruska v Sýrii předcházel nejen Putinův projev,a ale i Putinova schůzka s Obamou, tak odstoupení Ruska ze Sýrie předcházela jiná schůzka – schůzka Putina s bývalým ministrem zahraničí USA, s H. Kissingerem.

Vladimír Putin a Henry Kissinger v Moskvě v únoru 2016

Rozhodnutí Vladimíra Putina o odstoupení ruských jednotek z území Sýrie bylo naprostým překvapením i pro nejbližší okolí. Pouze dva lidé věděli o záměru prezidenta oznámit stažení vojsk – Sergej Lavrov a Sergej Šojgu. Ale existovala ještě třetí osoba, která o tomto rozhodnutí věděla – Henry Kissinger.

Bývalý americký ministr zahraničí letěl v únoru do Moskvy s jediným cílem, jak již psaly stránky “antifašismus” – zastavit souboj Ruska a Spojených států až k případné jaderné válce. Proto zástupce americké vládnoucí elity přijel do Moskvy navázat dialog mezi ruským prezidentem a těmi americkými elitami, které se rozhodly zpomalit nebezpečné hry Washingtonu kolem Ukrajiny a Sýrie a které hrozily otevřením ozbrojeného konfliktu mezi NATO a Ruskem.

Co jen svět musel ustát provokací ze strany Turecka sestřelením ruského vojenského letadla! Prvním signálem neoficiální dohody mezi USA a Ruskem se stal slavný projev Obamy, zveřejněný v časopise American Journal of Atlantis. Podle některých zpráv, obsahu tohoto projevu předcházela práce původních tvůrců USA s Barackem Obamou. V něm Obama vysvětlil, že USA přes Ukrajinu vytvořily ropnou zbraň proti Moskvě, ale že to ve výsledku představovalo nejen komplikace pro USA, ale i ohrožení globální ekonomiky. Hra s ropou přinesla  ztráty nejen ropným společnostem, ale i bankám a odnesla je i Saúdská Arábie se svými sobeckými zájmy. Obama všeobecně vysvětloval, že tuto politiku je třeba zastavit poté, kdy byl doveden ke kajícnému projevu, ve kterém se snažil vysvětlit obyčejných Američanům, že lituje, že za USA naletěl takovým bláznům, jakými jsou Erdogan, Sarkozy či Cameron.  A Ukrajinu označil za území v zóně ruského vlivu (zdroj a více).

Pořád ale jsme nejen ve velmi širokospektrální minulosti, ale i v minulosti “podzim 2015 – až únor 2016”. A v tomto pohledu se velmi zásadní událost odehrála 22. (!) února, kdy bylo na území Sýrie oznámeno příměří mezi USA a Ruskem. Toto příměří vcelku v pohodě a bez jakýchkoliv radikálních událostí trvalo až do současného obnovení ženevských rozhovorů o Sýrii. V nich se jako blesk z čistého nebe objevila zpráva, že Rusko se ze Sýrie stahuje. A hned druhý den na to zpráva, že syrští Kurdové vyhlásí federaci. Mapa, o které si přinejmenším v případě Sýrie už i vrabci štěbetají, se tak stále více přibližuje realitě:

Sýrie rozdělená na tři části: alavité, sunnité a šíité. A k tomu sever Sýrie – federace syrských Kurdů 

Ať už to se syrskými Kurdy dopadne jakkoliv, jisté je, že vznik Kurdistánu jde do finále. Je totiž jen otázkou času, kdy se přidají iráčtí, íránští a především turečtí Kurdové (a připomínám dnešní pochvalu Lavrova kanálu RT za to, jako roli plní v upozorňování na osud tureckých Kurdů).

USA to podělaly, proto Rusko zachraňovalo svět

Nyní si celou situaci shrňme. V prvé řadě zde máme staletími se táhnoucí globální moc (GP), která ze všeho nejvíce potřebuje zastavit konzumní styl života, tzn. americký styl, kterým žijí USA a Evropa. Za tím účelem hází evroamerickou kulturu přes palubu a postupně ji mění za primitivní kulturu přistěhovalců – v Evropě i v USA mění křesťanskou kulturu za kulturu muslimskou, v podstatě však má ve finále jít o vytvoření ateistické kultury marxistické (jezuitské – viz jezuita papež František, pocházející z jižní Ameriky).

Evropa jakožto současný mozek světa (hlavní představitel pokroku) je nadále nežádoucí, proto především v ní jde o zastavení růstu, proto tedy o islamizaci a potažmo o zavedení marxismu (opět s Německem v čele o vytvoření Evropského svazu socialistických republik -ESSR). Za tím účelem je potřeba 1) Evropu pro začátek islamizovat a 2) nahradit vůdčí roli USA a Evropy Čínou a Íránem.

Tato změna je možná pouze přes Blízký východ. Proto je potřeba zrušit spojence USA na Blízkém východě a do popředí dostat spojence Číny. K tomu však je nutné finálně využít dávný konflikt mezi křesťany a muslimy a v něm, jak jinak, Turecko, přes jehož Cařihrad-Konstantinopol-Istanbul byl tento globalizační konflikt hrocen už za křižáckých válek.

Prostředníkem, který má spojit křesťanství a islám, ale i satanismus a marxismus, se má stát Kurdistán a Kurdové (nemluvě o tom, jak se na tomto území propojí veškeré největší světové energetické zdroje).

Úkolem vytvoření Kurdistánu jsou pověřeny USA (tento dlouholetý vykonavatel globální politiky, resp. četník světa), ty ovšem nic nepochopily a na Blízkém východě dovedly stav k vyvoláním celosvětové války (viz na poslední chvíli zastavené bombardování Sýrie poté, co údajně Asad použil chemické zbraně)

Rusko, které pochopilo, o co jde, vstupuje do hry nejen v Sýrii 2013, ale i projevem Putina na půdě OSN 2015, což Obama, neschopný si poradit s domácími elitami, kvituje soukromou schůzkou s Putinem.  Další den na to Rusko vstupuje do Sýrie a během půl roku připravuje půdu k tomu, o co globálním elitám jde – ke vzniku Kurdistánu. Mezitím Turecku nabízí záchranu v takovém jeho příštím a nezvratném rozpadu, jaký pro něj naplánoval GP, ale Erdogan je hluchý a slepý a v naději, že na pomoc mu přijdou USA a NATO, Rusko zrazuje (sestřeluje jeho letadlo). O to jednodušeji může Rusko naplnit úkol GP k odstavení Turecka, který USA nejen neuměly, ale jako spojenec NATO ani nebyly schopny splnit.

S pomocí Ruska globální elity realizují další část plánu – jadernou dohodu s Íránem a odstranění anti íránských sankcí. USA nepřestávají Rusku děkovat jak za Írán, tak za Sýrii, ale tím kdo Rusku děkuje, nejsou státní elity USA, ale globální elity USA – pouze ty si uvědomují, že bez Ruska by globální zájmy nenaplnily!

Díky Rusko, ale teď už opět k Ukrajině a přes ní k tobě

Mnozí mají dojem, že Putin řídí Rusko na vlnách globalizace ve stylu NWO a že to, že nedávno v Rusku otevřel největší evropskou mešitu je toho důkazem, dokonce že toho snad je důkazem setkání patriarchy Kiriila s papežem Františkem. Dlouhodobým pozorováním si dovolím tvrdit, že to je veliký omyl! Kdo se na Rusko podívá z hlediska dlouhodobé historie (něco o tom jsem popsala zde), ten by si měl uvědomit, že Rusko jakožto věčný outsider, kterému globalisté určili osud podobný americkým indiánům, se za 1) po Gorbačovi a Jelcinovi zvedlo z odepsaného dna a 2) zvedlo se až tak, že se stalo globálním hráčem, který jediný je schopen pochopit, o co vlastně globálním elitám jde, ba co více, který jediný je schopen představy globálních elit naplnit.

Každý “outsider” (outsider v uvozovkách, protože když někdo porazí Napoleona, Lenina i Hitlera a dokáže to, co dokázalo Rusko, tak to žádný outsider není!) by se chytil příležitosti konečně to tomu, kdo s ním po staletí hraje ty velké globální šachy, ukázat. A myslím, že přesně to předvedlo “putinovské” Rusko v Sýrii (a že o to běží i v případě patriarchy Kirilla).

Putin v Sýrii právě odehrál svůj veliký šach, kterému rozumí pouze globální elita. Nic to ale nemění na faktu, že globální elita (GP) – ač vděčná za ruskou roli v Sýrii a v Turecku – se souboje s Ruskem nevzdala a že na šachovnici jménem “Ukrajina” s ním chystá svou příští hru (viz pět principů vztahů EU s Ruskem, jak je formulovala Mogherini zde či v češtině zde) .

Jak jsem psala v úvodu, to už je zcela jiná mozaika. Ta ale má od dob Gorbarčova a Jelcina jednu zásadní změnu: Rusko přes Sýrii ukázalo, že je mnohem dále, než USA. Což znamená, že je i mnohem, mnohem dále, než Ukrajina, kterou USA řídí!

A evropští politici, kteří přes Ukrajinu jedou proti Rusku a kteří navíc platí Turecku v naději, že tak zastaví uprchlickou vlnu, ba co je nejhorší – pějí na notu USA, toť další evropské neštěstí, srovnatelné s Napoleonem, Leninem i Hitlerem.

-Pozorovatelka-  16.3.2016

PS – Věta v titulku, která je překladem věty úvodního obrázku z úst Putina Spojeným státům: “Až budu potřebovat znát váš názor, řeknu vám ho”  není citací, ale symbolickým vyjádřením, jak Rusko chápe, o co jde, zatímco USA jsou tupé.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vlasta
Návštěvník
Vlasta

Změna od růstu konzumu může přijít velmi snadno k růstu nehmotné produkce za snižování hmotné produkce. Hmotná produkce čerpá zdroje planety (plundruje planetu). Nehmotná využívá více tvořivost člověka a to, čím byla polidštěna opice (tedy nutnost používat rozum více, jak síly a hmoty). A je to při tom tak snadné: Změnit směnnou hodnotu naší produkce. Ta hodnota dnes je udávaná hodnotou měn (dolarů, EURO, Kč apod.) což je jen virtuálně stanovena směnitelná hodnota. Ale abychom nalezli opravdu správnou a pravdivou směnnou hodnotu musíme vše převést na jednu veličinu, kterou při produkci směňujeme a tou je energie, konkrétně energetická náročnost /EN). Máme-li fyzikální veličinu, dokážeme k ní přiřadit jednotku a měřit množství těch jednotek. Co umíme změřit, tak to umíme i kontrolovat. Tím narovnáme skutečnou hodnotu směny. Nu a pak už je jen krůček k tomu, jak dosáhnout v úvodu mého komentáře síle – přestat plundrovat planetu: Platit daň ze spotřeby a to z energetické náročnosti produkce a spotřeby. Takže každý člověk bude mít 4 účty formátu ber – dej. Účty “ber” budou : Příjem za námi vyprodukovanou energii na produkci ENp a příjem za námi snižovanou průměrnou spotřebu při produkci , což bude “dotace produkce” =(ENp průměr) – ENp > 0; Účty “dej” budou za nákup spotřeby ENs a za zvyšování spotřeby nad spotřebu v mezích průměru, což bude “daň spotřeby” tedy (ENs průměr) – ENs > 0; v případě záporné hodnoty účtu “dotace produkce ” se hodnota převede do účtu “daně produkce ” a v případě záporné hodnoty “daně spotřeby” se převede tato hodnota do účtu “dotace spotřeby” Tím se nastolí spravedlnost podle takto automaticky zajišťovaných kritérií : jestliže někdo produkuje s vyšší EN, než je u obdobného produktu obvyklé, tak to vyrovná daní = odchylce od průměru. Nu a ti, co spoří, anebo mají minimální nároky na osobní spotřebu pak dostanou dotaci, pokud budou spotřebovávat pod průměr EN spotřeby na živobytí (dneska se tomu říká energetická stopa). K čemu to povede: Producenti se budou snažit zvyšovat spíše kvalitu produktů (tím se myslí i jejich užitkovost a víceúčelovost) nad kvantitou, která by je nutila platit více v daních a současně by tak zvyšovala cenu jejich produktu. Což dále povede k tvořivost (nehmotné energie, která bude zaplacena), například v tom, že jeden produkt bude mít více účelů – jednoduchý příklad : Z bundy uděláte bundu a pokud ji sundáte, tak z ní uděláte polštářek, díky důmyslně udělané kapse a materiálu. Nu a právě na základě podobnosti začnou lidé tvořit multifunkční stroje – například nákladní auto, ze kterého s epo úpravě může stát čerpadlo, anebo tribuna atd..

Karol
Návštěvník
Karol

Ľutujem čas, ktorý som premrhal čítaním tohoto… ani neviem, čo to chce byť.. znožka nekonzistentných domnienok.

NAZ
Návštěvník
NAZ

souhlasim s ucenim Jezise a vubec vsech kdo zili v miru jako americti indiani,indove a hlavne my slovani.Tyto kultury svetla byly propojene a jak vidime dnes tak z nich zustava pramalo .arabsti zide , zido- krestani,muslimove vyvrazdovali slovany po desitkach milionu a delaji to dodnes akorat ze je to vicero zpusoby .Infiltrace zidu dio zapadfnich monarchii a vlad ,bank,Civilizacni choroby,rozklad moralky a rodiny,dluhy,hnednuti bile evropy.
Ti co chodi hledat boha do kostela nebo si jej kupuji a jsou hrdi na krestanskou kulturu?slovanske obrazove pismo,architektura,sjednani spolecnosti,znalosti vesmiru a energie a otevreneho vedomi…toto je to co nam krestanstvi znicilo a nici doted.
i v talmudu se doctete ze se jedna o prirodni nabozenstvi cili mnohobozstvi .bohuzel zide byly take zmanipulovani satanisty .v koranu je allah jmenem boha sjednotitele prirodnich bohu .
krestantvi je to co ucil jezis a ne zadne jeho uctivani jako spasitele a cloveka ktery na sebe bere hrichy lidstva. ti co o nem takto mysli jsou slabi duchem a vysmivaji se jeho uceni absolutniho otevreneho vedomi,lasky a pravdy ,moralnosti .vazne si myslite ze byl tak hloupy ze nevedel ze za vas vas zivot nikdo jiny nez vy zit nebude? kazdy clovek si musi zivotni situace prozit cili procitit ,uvedomit,ponaucit se a povyrust – dospet a ne delat ty same chyby znovu a znovu a nalhavat si neco.moderni nabozenstvi potrebuje krmit boj mezi pravdou a
.lzi a potrbuje vyvolene tlupy zmanipulovanych konzumnich egoistu ,sexualnic zvrhliku co maji sex a neznaji o nem vic nez ze je necisty protoze neumi dosahnout orgasmu-splynuti s partnerem/kou bez ejakulace a tudiz dochazi ke ztrate energie a cistoty.samozrejme se nebavim o sexu za ucelem zplodit deti .
cela slovanska kultura speje k zaniku a i dalsi kultury svetla
uctivat jezisovu mrtvolu na krizi to cisty necro-ismus
hostie a vino -telo a krev pana symbolicky podavana – to je ksanibalismus
symbol krize – necinny utvar v kterem energie nekoluje- jako v jing jang ,kolovratu atd,a tedy energie stoji,vedomi se nevyviji ani nase schipnosti
a co teptve spolecnost kde jsou si zena a muz rovni , vedoma sexualita ….
zijeme ve spolecnosti ovladane satanisty

mareciino
Návštěvník
mareciino

vynikajuco sa nad tym zamysla co pises NAZ… je v tom mnoho pravdy

Piatok13
Návštěvník
Piatok13

Nenasiel som nikde autora tohoto clanku. Je to “pozorovatelka”? Naozaj netusim kde vzala tie nezmysly o tom, ze krestanska kultura je to najhorsie co nas mohlo stretnut. Autor alebo autorka asi o historii Europy vela nevie. V opacnom pripade by taketo cosi napisat nemohla. Katolicka cirkev Europu vybudovala ako po kulturnej, tak po vzdelanostnej stranke. Vybudovala uzasne kulturne pamiatky, katolicka cirkev postavila univerzity a stoji za mnozstvom objavov, z klastorov sa sirilo pisomnictvo, v mene cirkvi boli vyhnani Mauri (t.j. islam) zo Spanielska, teda z Europy. Samozrejme bolo aj vela chyb, ktore stali aj vela ludskych zivotov, to nepopieram. Ale vysledok je tu a nie je mozne ho popierat sposobom, ako to robi autor clanku. Zial, hlavne vdaka niektorym politickym reprezentantom hodnoty, ktore cirkev vybudovala a do nedavna boli tym najcennejsim kulturnym dedicstvom europanov, su ohrozene. Islam sa vali Europou a nasi zvoleni zastupcovia mu este otvaraju dvere dokoran.

Jaromír Štěpán
Návštěvník
Jaromír Štěpán

Pane Piatok 13, dobrý den. Jmenuji se Jaromír Štěpán. Sloužil jsem jako voják základní služby také na Slovensku a mám tuto zem a její lidi velmi rád. Těší mne číst Vaše slova. Slovenský jazyk, stejně jako má čeština, patří mezi modernizované jazyky. Generál Štefánik, byl velmi moudrý muž, představující skupinu lidí, kteří přinesli ty nejmodernější poznatky své doby s cílem zavést principy trvalého rozvoje a pokroku národům a zájmovým skupinám na území, jež zvolili jako obnovenou, svobodnou vlast. Kdekoliv se můžete rozhlédnout po našich zemích, spatříte špičky věží kostelů (dómů, chrámů…kapliček). Všechny tyto budovy, stavěli obyčejní lidé, vedení stavebními techniky (inženýry, mistry…). Znalosti stavět kostely a kostely samotné, včetně technologií a materiálů, byly ve společenství lidských bytostí osvojeny dávno před narozením Ježíše v Nazaretu. A byly velmi precizní. Principy, jakými jedni lidé ovládají druhé, byly také známy dávno před narozením Ježíše – a byly velmi precizní. Náboženství, žel, dokázala, že v sobě mohou skrývat i velmi temné cíle jistých zájmových skupin. Člověk, který se přijde spolu s jinými lidskými bytostmi do chrámu otevřít přístupu absolutní Energie – Boha, aktivuje senzory svého těla a současně svou Duši a své komunikační kanály, otevírá k přístupu částic, které lidské slovo nedokáže popsat. Zájmové skupiny, tyto přirozené jevy a procesy, programově zneužívají. Je to mé mínění. Zájmové skupiny mne mohou zahnat do kouta a vtloukat do hlavy Kapitál, něčí spisy, Bibli nebo jakékoliv jiné vědění, vázané v tvrdé vazbě, stejně jako našeptávané, zpívané, hypnoticky vnucované. Jsem však svobodný a jsem Boží dítě stejně jako tvoreček, který se právě narodil mezi Eskymáky a nebo v pralese a nikdy se nenaučí číst a psát, protože to pro svůj život nepotřebuje. Přitom je vybaven inteligencí, o které se mi ani nesní. Souhlasím s paní Pozorovatelkou a s jinými přispěvateli Aeronetu v názoru, že náboženství mají špatnou reputaci. Bavím se, když se na netu píše o nalezených penězích (hotovost) někde v příkopě u silnice v ČR, SR nebo poblíž rakouského břehu Dunaje. Mohu se dokonce domnívat, že to kurýři, kteří každý den přepravují peníze vybrané v kasičkách pod každou tou kostelní věžičkou, narazili na finanční policii a museli se – dobrovolně – zbavit svého nákladu s cílovou adresou ve Vatikánu. Přeji Vám krásné bytí. Jaromír Štěpán

Martin
Návštěvník
Martin

ad citát “křesťané mají vysoké nároky na konzum a tedy spotřebu přírodních zdrojů, muslimské potřeby jsou v tomto směru minimální.”

…tohle samozřejmě obecně není není pravda, křesťané kteří dodržují své náboženství nemají přehnané nároky na konzum…

při vší úctě, paní autorka by neměla hodnotit obě náboženství, když vůbec nechápe jak vznikla a jak byla manipulována… k čemu a proč jsou manipulována, a milá paní netuší ani původní smysl Kristova učení…

…původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Zkuste teď prosím použít otevřenou mysl… uvedu teď na první pohled šílená fakta… pokud se nad nimi ale zamyslíte a DOHLEDÁTE SI HISTORICKÁ FAKTA, zjistíte že jsou pravdivá…

Řím se pokoušel před 4.st. ORIGINÁLNÍ Kristovo učení zničit, ale jeho hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit. Vznikla proto ďábelská myšlenka a římští mocipáni si řekli: Jak zničit Kristovo hnutí, když to nejde silou? Uděláme to podvodem! Vytvoříme falešné křesťanské náboženství!

Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je DODNES JEN FALEŠNOU NAPODOBENINOU originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe.

Ano, POZNEJTE SAMI SEBE, A POZNÁTE VŠECHNO, O TOM TO VŠECHNO JE!

…A TOTO FALEŠNÉ KŘESŤANSTVÍ POD NÁZVEM KATOLICISMUS DĚLÁ Z LIDSTVA OVCE DODNES… jako mocenský nástroj ovládání lidí bylo dlouho vysoce úspěšné… Mezitím ve Vatikánu mimo jiné vymysleli islám, který jim umožnil ovládnout Araby, kteří katolicismus odmítli… no a to jsme u současnosti: Lidé utíkají Vatikánu z lopaty, katolicismus ztrácí ovečky… s síly co stojí v pozadí za Římem se tedy rozhodli nasadit islám i do Evropy aby znovu myšlenkově a duchovně ovládli národy…

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

…toto je velmi prostá pravda a HLAVNÍ KLÍČOVÁ OTÁZKA zní: Proč to ti, co nám vládnou, prosazují? Proč nás chtějí islamizovat?!

Ve skutečnosti jde o moc nad lidskými dušemi, tj. lidmi jde o jejich zotročení NA NEJHLUBŠÍ MYŠLENKOVÉ DUŠEVNÍ ÚROVNI, proto dnes papeženci a mohamedáni tak kamarádí…

…a proč vlastně chce církev tak MOC zlikvidovat původní Kristovo učení?

TO JE OČ TU BĚŽÍ! BÝT ČI NEBÝT!!

myjaty
Návštěvník
myjaty

Co ak ta GP elita , korporácie bankári su skorumpovani židia ktorý riadia okrem iného aj vatikan? Však aj v rusku vladli židia ako tajná vláda ako teraz v Amerike vládnu a vyhladili 2 miliónov kresťanov hladom v Ukrajine… ? Všetko co sa deje sa nedeje pre zajtrajšok ale co bude o 50 rokov, zrdoje su limitovane, populácia rastie, roboti nahradia ľudí…..akobto riešiť?

Jaris
Návštěvník
Jaris

Pani Pozorovatelko, dovolim si s vami nesouhlasit ohledne “rozezrane krestanske Evropy”, kdy Evropa – zaprve uz davno krestanska neni a zadruhe, krestanstvi vymenila za onen rozezrany ateismus lidi, pozirajici nasi Zemi jako sarancata. Kdyby totiz byla Evropa krestanska, uz davno by stala na varte a do sve spolecnosti by si muslimy zcela urcite nepustila. Uz davno by byl vyhlasen boj proti tomuto nelegalnimu navalu muslimu, se kterymi krestane nemeli zrovna ty nejlepsi zkusenosti. Dale – ve vladach a bankovnictvi by nemeli zidi vubec pristup, protoze byli drzeni krestany pod kontrolou. Navic krestanstvi hlasalo skromny zpusob zivota a obycejni lide skutecne skromne zili bez prepychu. To se samozrejme netykalo slechty a cirkve, kteri si nechali stavet palace a kostely. Tech vsak byla mensina, tudiz to nasi Zemi neohrozovalo. Naopak, vznikly nadherne kulturni pamatky jako dedictvi krestanske kultury. Od te doby, co se krestanstvi pomalu z Evropy vytratilo a bylo nahrazeno materialistickym ateismem, je videt chaos a postupny upadek vseho. Dekadence spolecnosti, kultury, lidskych vztahu a neschopnost delat spravna rozhodnuti.

myjaty
Návštěvník
myjaty

Konzumizmus, materializmus je jeden záhlavných činiteľov moci globalistov. Nauč ľudí na materializmus a za peniaze ti urobia všetko, obetujú zdravie, ženy svoje telá…. Autorka si pomýlila kresťana s ateistov a pre mňa nie je kresťan ten kto sa necha pokrestit, chodí do kostola a potom hreší každý deň, ale vo vela veci ma dobrý názor, len sa čudujem že moc nespomina židov, však cela ta GP Elita globalisti su sami židia na cele s Rothchild ci náhodou židia sa nechcu zbaviť kresťanov a moslimov jednim rarom však cela ameticka elita su židia už raz sa popalili s H a stále sa nepoucili a ďalej ide nie len o vieru ale o poznani pravdi že sme otroci ľudia su uvedomujú co su korporácie a banky a ide o naše DNA

Hox
Návštěvník
Hox

Křesťanství ani islám nebylo vytvořeno uměle, bylo jen to zdeformováno uměle, což je podstatný rozdíl. Dávat rovnítko mezi původní učení Ježíše a historicky zformované křesťanství je zvrhlost.

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

Franto, nezapominejte na jednu vec. Nemecko ma vytyceny plan do r. 2020 mit 80% spotreby energii pokrytou z obnovitelnych zdroju (prevazne vitr). A je na nejlepsi ceste toho dosahnout, pokud ovsem…..?? Jsou tu jeste 4 roky!

Čumsem čumtam
Návštěvník
Čumsem čumtam

Rád si tu občas počtu, díky za “potravu pro mozek”. K tomuto článku mám jednu výhradu: oni ti muslimové taky nejsou nijak střídmí a naopak v Evropě je spousta chudáků, co sotva přežívají (=minimální spotřeba), anebo také lidí, kteří přirozeně střídmí jsou. To zobecněné dělení podle náboženství tak nějak pokulhává na obě nohy.
Pokud je tzv. západní systém (jasně udržitelný růst je fakt blbost) natolik rozežraný, pak je to systém, ne běžní lidé a na vině jsou tvůrci systému, kteří ale po “kataklyzmatu”, co by nastal po tsunami čmoudů z Afriky a Asie (podle chování to ani nejsou muslimové, ale vesměs jen dobytek) zůstanou povětšinou nedotčení.
V tom moc logiky nevidím; lidi se vymění nebo jinak indoktrinujou, ale tzv. hovadská elita se svými nedostatky zůstává.

Amus
Návštěvník
Amus

Naprosto s vámi souhlasím. V podobných článcích vždy chybí poukázání (zdůraznění) na to, co je zač tzv. globální elita (GP). Jedná se o velmi nebezpečné psychopaty, jejichž jediným cílem je vlastní prospěch bez ohledu na oběti v řadách obyčejných lidí, na něž hledí jako na pokusná laboratorní zvířata (přičemž i zneužívání zvířat lidmi jako takové je velmi neetické a zrůdné). Tyto globální elity samy konzumní společnost vytvořily za jediným účelem a tím je jejich vlastní zisk. Samozřejmě, že naplánované globální chudnutí se elit a jejich poskoků, pro něž se používá terminologie horních deset tisíc, v nejmenším nedotkne. Zajímavé by bylo statistické porovnání toho, kolik zdrojů spotřebovává globální elita s poskoky (přibližně 1% světové populace) se zbývajícími obyvateli tzv. „křesťanské civilizace“, jež má být zničena (nejen USA a Evropa, ale podobný osud čeká i Kanadu a Austrálii). Takže nezasvěcený člověk by mohl získat dojem, že světová elita vlastně sleduje humánní cíle používajíc u toho silně zapáchající nehumánní prostředky. Nesleduje!!!
Nezanedbatelný je rovněž rozdíl mezi životní úrovní obyvatel států západní a východní Evropy, USA a východní Evropy, ačkoliv u nás jistě nikdo nebude pochybovat o tom, jak těžce se žije lidem v zemích jako je Rumunsko a Ukrajina např., přičemž pro celou Evropu je naplánován stejný osud.
Neustále je třeba lidem zdůrazňovat, že si globální elity pro dosažení svých cílů, jež se mohou na první pohled zdát smysluplné a humánní (ačkoli za nimi není nic jiného než uspokojování materiálních požadavků GP a udržení jejich nadstandartní životní úrovně) vybírají neustále ty nejzločinnější možné prostředky, války a nyní islamizaci Evropy, jejímž důsledkem bude naprosté vymizení kultury, zvyků, historie, pravděpodobně i jazyků, historických děl a památek původních obyvatel Evropy, s čímž souvisí i celosvětová genocida (likvidace) bílé rasy. Pokud by těmto lidem skutečně šlo pouze o omezení spotřeby s ohledem na dlouhodobé přežití lidstva jako takového, pak by pro ně nebylo nic snazšího než k humánnějšímu, nekonzumnímu a k planetě ohleduplnějšímu chování vychovat naše potomky. Sami vidíme, že naprosto ovládají americké a evropské školství (chování a názory politiků zodpovědných za rozvoj vzdělání, chování současných učitelů – multi-kulti výchova ve školách, přepisování historie a s tím vším souvisí i juvenilní justice). Namítat, že k výchově jinak myslící nové generace je potřeba příliš mnoho času, je nesmyslné, s ohledem na to, že GP plánuje na stovky let dopředu.
Takže je jasné, že proti nám všem stojí velmi inteligentní a současně nebezpečný a bezohledný nepřítel, jež se neštítí jakékoliv špinavosti, aby dosáhl svých cílů bez ohledů na oběti na naší straně.
A s tímto nepřítelem je třeba bojovat, porazit ho a postavit před soud za jeho válečné zločiny, v jejichž světle se i Hitler jeví být velmi mírným beránkem. Můžeme to dokázat, je nás většina, jen si to uvědomit. Velmi si dávejte pozor na ty, kdož vám budou tvrdit, že je globální elita neporazitelná a my jsme odsouzeni jen k tomu čekat, jak jejich experimenty dopadnou. Nejedná se o žádné mimozemšťany ani démony, jsou to pouze lidé nebezpečných psychopatických rysů, jimž naše nečinnost naprosto vyhovuje.

Pet.A
Návštěvník
Pet.A

Jinak výborný článek, nějak jsem si neuvědomoval, že těch Kurdů je po světě tolik. Akorát mi není trochu jasný, co z toho všeho bude mít Rusko (když neberu celosvětový renomé, zažehnutí ohniska války), když teda plní některý úkoly GP. Jakože bude mít teďka větší vliv na Blízkém Východě => budou víc kecat do ropy => a do budoucna mají povolení vyřešit Tureckou otázku?

Pet.A
Návštěvník
Pet.A

* ups chybička se vloudila: ne zažehnutí ale uhašení ohniska války ,)

Franta
Návštěvník
Franta

Rusové budou mít z toho to, že celý blízký a střední východ, celá východní a střední evropa spadne do ruské sféry vlivu. Budou z toho mít i prospěch ekonomický, tyto země si budou přednostně kupovat ruské zbraně, dávat přednost ruským jaderným reaktorům, atd. Dále z toho budou mít vojenskou výhodu, americké vojenské základny z těchto území zmizí. Rusko přes Kurdistán budou ovlivňovat cenu ropy a plynu. Přes Kurdistán a Sýrii nepovedou plánované katarské a saúdské plynovody a ropovody. Kdyby vedly, katarský a saúdský plyn za dumpingové ceny by poškodil Rusko ekonomicky. Turecko se bez debaty rozpadne, přijde o okrajová území a taky Bosporskou úžinu s Istanbulem, který se nebude moci dovolit ekonomicky. Istanbul se přejmenuje na Konstantinopol. Turecko přijde aspoň o 1/3 území a po svém bankrotu spadne do ruské sféry vlivu stejně jako Sýrie a Kurdistán. P.S.: Jelikož kolem roku 2021 bude v severním moři plyn a ropa vytěžena, západní evropa se stane surovinově závislá na ruském plynu a ropě.