Syndikát II: Za křiku “Alláhu Akbar” útočí francouzští muslimové na policisty, ti...

Syndikát II: Za křiku “Alláhu Akbar” útočí francouzští muslimové na policisty, ti ze strachu o život utíkají pryč. Vláda jim sebrala zbraně a dokonce i obušky, mají jenom vrhače slzného plynu, který ale neúčinkuje! Kam míří globalizace? Do budoucnosti civilizace nebo jenom nahoru k obloze? Na bedrech otroků dotkne se člověk hvězd?

Syndikát II: Za křiku “Alláhu Akbar” útočí francouzští muslimové na policisty, ti ze strachu o život utíkají pryč. Vláda jim sebrala zbraně a dokonce i obušky, mají jenom vrhače slzného plynu, který ale neúčinkuje! Kam míří globalizace? Do budoucnosti civilizace nebo jenom nahoru k obloze? Na bedrech otroků dotkne se člověk hvězd?

Nastal čas pro pokračování článku Syndikát, který jsme uvedli před rokem zde. Toto je jeho druhá část.

Počátkem tohoto měsíce byla na internetu zahájena informační kampaň projektu “Refugee crisis in Europe”, která se snaží světovou veřejnost informovat o důsledcích migrační vlny v Evropě [1]. Na YouTube byla v rámci tohoto občanského programu umístěna kompilace videí z Evropy, z nichž největší zděšení vyvolávají nahrávky z pouličních nepokojů ve francouzských městech. Do úvodu článku jsem vybral hned jedno z prvních videí, které ukazuje realitu života v dnešní Francii. Hned na začátku vidíte záběry na policistu ve hlídkovém voze, který je napaden davem muslimské mládeže.

Nejprve mu rozbijí okna a potom mu do auta vhodí molotov koktejl a auto začne hořet. To, co následuje potom, to je obrázek, který vypovídá úplně za vše. Policista vystoupí z auta a muslimský mladík ho začne mlátit kusem plastové tyče. Policista nemá zbraň, nemá ani obušek. Pouze zkříží ruce, chrání si hlavu a obličej a nechá se mlátit. Potom odchází pěšky a auto zůstává v plamenech.

Hořící auto na pařížském předměstí během muslimských nepokojů.

O chvíli dál ve videu je záběr, kdy bílé policejní auto se zapnutou houkačkou velmi rychle couvá dozadu vysokou rychlostí, jako by ze strachu před něčím couvalo. A opravdu. Vzápětí záběr odhaluje, že na policejní auto se řítí dav muslimských mladíků, kteří chtějí policisty v autě dohonit, vytáhnout je z auta a zmlátit. Nikde nevidíte žádné policejní kordony, které by se snažily demonstranty zpacifikovat. Kordony stojí pouze nehnutě na jednom místě, jejich úkolem není proti demonstrantům zasahovat, ale pouze jim nedovolit rozšířit nepokoje do dalších ulic a městských bloků. Tato politika byla ve Francii zavedena už před mnoha lety, protože zásahy policistů proti demonstrantům vedly pouze k tomu, že muslimská komunita se více radikalizovala. Francouzské úřady už velmi dlouhá léta mají velké obavy z vypuknutí muslimské intifády ve Francii.

Ve Francii policisté utíkají před muslimskými mladíky ve strachu o život

Z tohoto důvodu byly policistům odebrány v roce 2001 služební zbraně. V roce 2011 k tomu přibylo i odebrání obušků. Francouzská policie je dnes vybavena pouze odznakem a vrhači kanystrů se slzným plynem. Ten ovšem nefunguje, má totiž nízkou účinnost a i špatný rozptyl. Francouzští policisté tak používají pouze jedinou taktiku, že zůstávají v autech, přijedou na místo ohlášeného nepokoje, nechají si úmyslně lehce poškodit aut, rozbít okna, všechno zaznamená kamera a když je poškození auta dostatečné, auto obrátí a ujedou pryč. Na policejní stanici předvedou zničené auto, předají video záznam a tím jejich povinnost je splněna, štáb předá informaci o situaci na vrchní velitelství, kde zhodnotí, kam už nelze policisty posílat a kde je třeba poslat pořádkové síly a provést tzv. uzávěru oblasti.

Muslimska mládež obvykle zablokuje ulici odpadky a zapálí je.

Uvnitř uzávěry panuje peklo na zemi. Muslimské gangy ničí všechno, co jim na ulici přijde do cesty. Rozbíjí výlohy, rabují, převrací zaparkovaná auta. Pokud jsou policisté vysláni do uzávěry, bojuji doslova o holý život. Někdy je tak málo času, že policisté ani nestihnou otočit služební auto a musí zběsile couvat před řítícím se davem zdivočelých muslimských mladíků. Tomuto stavu v ulicích se v angličtině říká “failed state”, selhávající stát. Je to situace, kdy vláda a režim už nedokáže občanům poskytnou bezpečnost v ulicích a pouze se snaží izolovat hořící čtvrti od okolí. Uvnitř uzávěr se ale obyvatelé pomoci od policie nedočkají. Tato videa na mainstreamu neuvidíte, naopak uslyšíte slova pouze o tom, jak je Francie důležitá pro pokračování Evropské unie. V tom je právě ten zakopaný pes. To, co se odehrává ve francouzských ulicích, to má v rámci Nové Evropy probíhat jednoho dne v celém prostoru dnešní Evropské unie.

Juncker přijel do Prahy nabízet peníze výměnou za přijetí nepřizpůsobivých migrantů z Německa a Francie

Koncem týdne přijel do České republiky předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, aby apeloval na českou vládu, aby se připojila k programu přerozdělování uprchlíků. Dokonce bylo možné slyšet z jeho úst náznak korupce, dá prý peníze pro Moravskoslezský kraj na podporu zaměstnanosti [2]. Ovšem za podmínky přerozdělení uprchlíků. Nebylo to řečeno nahlas, ale pokud se mluví o přerozdělování, jde o přesun problémových migrantů, se kterými mají v Německu a ve Francii největší problémy. Nikdo si snad nemyslí, že Paříž nebo Berlín se budou zbavovat hrstky migrantů, které se zázrakem podařilo integrovat, ne?

Do zemí jako je Česká republika nebo Slovensko budou přerozděleni v první vlně migranti z jihu Francie. Právě odtamtud pochází videa, jako je to v úvodu článku. Pokud by na toto Praha přistoupila, brzy bychom se dočkali nepokojů v Praze na Národní třídě, v ulicích Prahy by hořela auta a desítky tisíc muslimů by na Karlově mostě rozbíjeli sochy a shazovaly je do Vltavy. Policie by přitom prováděla v tichosti zátahy proti politické alternativě a obviňovala ji z extrémismu.

Na policisty ve Francii létají Molotovovy koktejly zcela běžně.

Cesta Syndikátu se naplňuje a je třeba otevřít obzory čtenářům. V posledních měsících dochází k masivnímu přesunování zlata výměnou za ostrovy a pozemky. Nejbohatší lidé světa mají novou destinaci v oblibě, Grónsko. Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, největší světoví boháči skupují pozemky v Grónsku, kde hodlají za pomoci termálních zdrojů, fotovoltaiky a dosud nevytěžených zdrojů vybudovat skrytá a autonomní městečka, která ani Google nebude mít dovoleno zanést do satelitních map. Už dnes jsou na Google Maps vyretušovaná místa v Pacifiku na soukromě zabraných ostrovech, kam jsou zaváděny na mořském dně optické linky pro komunikaci a spojení se světem.

Z těchto míst budou globální elity, které zpoza úkrytu řídí dnešní svět, koordinovat implementaci a šachovou koncovku na dokončení projektu Nového světového řádu. I když se jedná o nákladná sídla, jsou pouze dočasná. Globální elity se hodlají vrátit na oběžnou dráhu a na jiná planetární tělesa po vyčerpání limitních zdrojů na Zemi a po navýšení energetického výkonu Slunce za únosnou mez. Lidská populace na planetě zůstane a zahyne spolu s ní, jako už se tak stalo mnohokrát v daleké historii planety Země.

Elity se zbavují zlata, nakupují pozemky v Grónsku, Pacifiku a na Antarktidě

Lidstvu nebude dovoleno opustit planetu Zemi, s výjimkou elit a zasvěcených. Proto můžete v přímém přenosu sledovat proces v americké NASA, jejíž program je pomalu a v tichosti přesouván do soukromých rukou, soukromým vesmírným dopravcům, např. SpaceX Elona Muska. Tento proces postihl i ruský kosmický program, kde soukromý sektor hraje čím dál tím větší roli. Mimo planetu Zemi se dostanou jen nejbohatší lidé, kteří budou ochotni svým kapitálem zainvestovat exodus elit a skupin “gojímstva” v roli otroků na jiná tělesa, nejprve uvnitř a později mimo naší sluneční soustavu. Systém pyramidy je předem daný. “Na bedrech otroků dotkne se člověk hvězd…”, je uvedeno v jednom z předbiblických textů proroků v sánskrtu o zániku měst Mohenjo Daro a Harappa.

Globalizace podle Syndikátu se dá chápat jako “zotročení celé lidské populace” s cílem vrhnutí zdrojů celé civilizace k opuštění planety Země financované z nekonečných fondů globálních elit, které budou zdroje čerpat z nekonečné armády “otroků” celé globalizované civilizace. Každý z lidí na planetě Zemi přispěje za svůj život několika tisíci dolarů k tomu, aby se globální elity a skupiny gojímstva (potřebného na založení exo-kolonií mimo planetu Zemi) mohly přesunout na jiné planetární těleso. Toto je jedna ze součástí plánu Syndikátu kvůli událostem, které planetu čekají.

Start rakety SpaceX Red Dragon miliardáře Elona Muska. Jeho rakety a kosmické lodě mají v budoucnu odvážet globální řídící elity ze Země na jiná planetární tělesa.

Stále ještě nenadešel čas na třetí a další části informací o Syndikátu, ale ta hlavní informace a rámec globalizace, který lze odhalit tak, aby to bylo srozumitelné, spočívá v tom, že globalizací není myšlena pouze planeta Země. Globalizace má snad už pro každého z vás jasný a pochopitelný exo-planetární přesah. Když došlo ke svržení “andělů z nebes”, jak se zmiňuje Bible, přišly o své technologie. Nemohli se vrátit. Celá globalizace je cestou k napnutí sil celé planety k cestě zpátky nahoru, ovšem ne pro lidstvo, které vzniklo, je a zůstane v roli otroků, jak svými úmyslně vypnutými částmi lidského mozku, které nefungují a nejsou aktivní a lékaři tomu nerozumí, proč tomu tak je, tak i svými zkrácenými telomery, které zajišťují brzké úmrtí člověka okolo 80. až 90. let věku a tím je zajištěno, že člověk něpřežije dlouhé a staletí trvající cesty ke hvězdám. Toto je ošetřeno, Syndikát nedovolí lidstvu opustit Sluneční soustavu. Cesta zpátky nahoru bude jen pro elity v genetické linii potomků Nephilim se zachovanými telomery, tedy jen pro ty elity, které vedou a řídí planetu v predikci jejího směřování a vezmou s sebou otroky, základ nových otrockých beder v nové exo-kolonii. Tito vybraní otroci jsou:

  • Zasvěceni. Uvidí, co se stane se Zemí a Sluncem, znají plán.
  • Poučeni. Chápou, co se stane, když se plán nenaplní.
  • Motivování. Když budou plán naplňovat, i proti vůli svého lidu, budou vyvoleni k cestě.
  • Znají své místo. Nedovolí si odporovat globálním elitám. Podporují New Age.
  • DNA je klíčem a vstupním pasem do Syndikátu. Ne všechna šlechta nese krev Nephilim!
  • Zdroje nejsou cílem, pouze prostředkem k cestě nahoru, nikoliv vpřed!
  • Po nás potopa. Nikdo už neřeší starobní důchody nebo své potomky, čas se nachýlil.

Když se potápí Titanic, místo na člunech je jenom pro vyvolené. Je absurdní, že desítky dělníků, kteří Titanic opravdu stavěli a za peníze ze mzdy z loděnic se potom plavili na Titanicu do Ameriky za lepším životem, klesly ke dnu se samotnou lodí. Zachránili se hlavně lidé z 1. třídy. Globalizace přivede snížení spotřeby zdrojů pro konzum zde na planetě Zemi, ale přesune je k použití pro dosažení plánů na přesun řídících elit, nejprve na izolované ostrovy v Pacifiku, do Grónska a do Antarktidy, později na Mars a dále.

Termonukleární zabiják na obloze – Slunce

Energetický výkon Slunce se stále zvyšuje, zatímco tento fakt se úzkostlivě tají a bagatelizuje. Vysychají vodní zdroje, oblasti mírného pásu se stávají pásy subtropickými a subtropický pás se stává tropickým. Dochází k selhávání GPS satelitů čím dál častěji. Majitelé GPS autoalarmů to znají velmi dobře, kdy obvykle v noci najednou vám začne zvonit telefon, GPS tichý autoalarm vám z auta hlásí na mobil, že došlo k pohybu auta, ke krádeži a někdo ho naložil na náklaďák. Když se podíváte z okna, auto je na místě. Falešný poplach. Tyto chyby způsobují solární emise, nabité částice ze Slunce, které naruší GPS satelitní telemetrii a GPS modul v autoalarmu dostane jiné souřadnice ze satelitu kvůli poruše způsobené solární emisí.

Těchto emisí je stále více a energetický výkon Slunce se navyšuje. Na potlačení paniky na planetě Zemi se používá osvědčená metoda Agathy Christie zvaná “teorie samo-viny” (self-guilt theory). Pokud na ulici uvidíte ležet mrtvoly, vypukne panika a lidé začnou šílet ze strachu z nějaké pandemie, otravy apod. Pokud ale lidem v ulici namluvíte, že ty mrtvoly jsou tam kvůli vám, protože to byli žebráci a vy jste jim nedávali najíst, nastane u vás pocit “samo-viny” a panika nevypukne. Nedíváte se na mrtvoly potom jako na hrozbu a důvod k panice, ale jako na něco, za co si můžete sami a je tak lepší držet ústa a krok. Oteplovací agenda o tom, že člověk si může za oteplování planety, je na tom úplně stejně. Kdyby člověk věděl, že na planetě Zemi se upeče zaživa a nemůže to nijak ovlivnit, zatímco vybrané elity balí kufry a chtějí opustit Zemi způsobem, že nechají dělníky stavět technologie a rakety, ale s sebou je potom všechny nevezmou, potom by panika zachvátila celou civilizaci. Pokud ale civilizaci je namluveno, že má možnost teplotu planety ovlivnit, lidé se uklidní.

Satelity na oběžné dráze Země budou čím dál tím více náchylnější k poruchám kvůli zvyšující se sluneční aktvitě.

Teplota na rovníku a v arabských zemích stoupá. Arabové prchají. Nejenom kvůli válkám, ale kvůli tomu, že dochází potraviny. Kvůli suchu je méně potravin. Zimy ve Střední Evropě jsou čím dál tím mírnější a kratší. Od Antarktidy se odlamují ledovce velké jako Long Island v New Yorku [3]. Ale pokud se v lidstvu vytvoří pocit viny “self-guilt”, lidé nebudou panikařit a namísto toho budou souhlasit s vlastním chudnutím, omezováním spotřeby, Pařížskými protokoly atd. Ušetřené planetární zdroje potom globální elity vrhnou do technologií, které jim umožní opustit planetu a založit exo-kolonie mimo zabijácký energetický dosah Slunce v budoucnosti.

Nakupování pozemků v Grónsku, v Antarktidě a v jižním Pacifiku není ani tak motivováno izolovaností těchto míst, i když i to hraje podstatnou roli, jako spíš chladným prostředím, které za několik dekád se přemění z nehostinné arktické a antarktické pustiny v mírný pás a ceny pozemků vyletí do astronomických výšin, protože zbytek civilizace bude prchat do chladnějších oblastí a ceny pozemků na Antarktidě nebo v Grónsku se budou vyvažovat nikoliv dolarem nebo eurem, ale zlatem, stříbrem, drahými kovy a minerály, v neposlední řadě lithiem. Napovím vám něco, co můžete využít k vlastnímu studiu a sledování kroků Syndikátu.

Sledujte, co dělají nejbohatší lidé tohoto světa. Jsou na seznamu Syndikátu. Nezajímají se o budoucnost civilizace, ale zajímá je budoucnost nosiče civilizace, budoucnost této planety jako tělesa. To není jedno a totéž. S přežitím civilizace globalisté za bodem zvaným “Horizon 1” nepočítají (vysvětlím v budoucnu ve třetím pokračování o Syndikátu). Proto si všimněte, jak politikům už je jedno, co bude s důchodci za 40 nebo 50 let. Všimněte si, jak je všem úplně jedno, jestli národy přežijí kulturní migraci. Všimněte si, jak nikomu nezáleží na zadlužení států, ale ani na splácení. Všimněte si, proč už globalismu nezáleží na potomcích a na rozvoji budoucnosti. Jediné, co se vyžaduje, to je cesta úspory zdrojů a snížení západní konzumní spotřeby. To jsou nápovědy pro Vás. Studujte a přemýšlejte.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Tom
Návštěvník
Tom

svému osudu stejně neuniknou….smrt nelze obelstít ani vědou ani kouzly…..nakonec budou otročit na nějakých kosmických lodích….kdo s čím zachází tím také schází….

Drak
Návštěvník
Drak

Skvělá sci-fi, která se možná rovná realitě.
Pohled, který nemusí být pravdivý, ale na nějakou podobnou realitu připravující.
Díky V.K.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Satan má teď plno práce v USA aby prekazil proroctví o kterém mluvil J.Kristus.A my jeho služebníci Židům tohle je vše skryto oni ani neví budoucnost co se má dít co má nastat.My to vše víme řídíme se podle ukazu na nebu a na zemi co nám Kristus otkryva.Prece už byly falešný Mesiaši 3 na zemi byl aj v Mekke Anděl světla Lucifer na zemi a na Kappě se předvádí a svádí muslimy určený do záhuby S.Arabii.A Donald Trump ten bude zabít brání Satanu v díle to sem taky zvěstoval jednou ze se nemůže Satanuv služebník víc projevit a že se ukáže ten zlí a bude svádět ty co jdou do záhuby a uvěřili lžim.

Kazatel
Návštěvník
Kazatel

Všichni jste si rovni!!!!Bůh nikomu nepřidal nic navíc!!!!Židé nejsou vyvolení národ ke spáse jste všichni národy země a Bůh jim nedal žádnou moc aby porusovali Desatero!!!A zabijeli nevine lidi na zemi proto je bůh nemá v lásce Židy

JFZ
Návštěvník
JFZ

Ty apokalyptické vize se mi zdají přitažené za vlasy.
Pan VK píše své obvyklé články o politickém dění v současném světě a pak vždycky najednou bum a lípne sem takovéhle prorocké vize. Přijde mi to nekonzistentní, jako by to psal někdo jiný, neorganické, násilné. Prostě se mi to nezdá.
A vzhledem k tomu, že jsme tvůrci své reality nejen činy ale i myšlenkami a tím, čemu věříme, bych to viděla docela jako průšvih, podsouvat lidem tyhle nesmysly do hlav.

Budeme se bránit
Návštěvník
Budeme se bránit

Jednoho krásného dne se kolečka ve strojku začnou zadírat a začneme konečně bojovat.

.lak
Návštěvník
.lak

Přiveze peníze a migranty s penězmi ecb, nebudete je stačit živit. Vám nestačila čnb?

Crejdl
Návštěvník
Crejdl

K videu: 1) Policista nemá holé ruce, několikrát jde vidět střelná zbraň
2) do auta levičácký prase střílí světlici
to neobhajuje čin, jen doplňuje
3) Nejde pouze o migranty a potomky migrantů, velice dobře se doplňují s levičáckou bílou lůzou.

neverte vsemu
Návštěvník
neverte vsemu

Hořící auto je z protestů při prezidentských volbách: https://sputniknews.com/europe/201702141050659934-france-police-protests-elections/

A druhý obrázek je z roku 2014 a je z protestů proti útokům v Gaze. http://www.csmonitor.com/World/Europe/2014/0721/Fighting-in-Gaza-blows-ill-wind-through-Paris-streets-video

espera
Návštěvník
espera

já to vidím tak,že tihle zločinci budou chtít uletět a říkají si máme prostředky uletět pryč pohovme si a v tu hodinu přijde král kterého zabili a místo na horu půjdou do geheny a ti kteří byli věrní pravdě budou zachráněni.Syndigát plánuje ale pán Bůh to mění

mantid
Návštěvník
mantid

Nj, Igor Zemánek, tak to bych vůbec neřešil.

Pořad jsem také poslouchal a jde o klasické překrucování faktů, kde žádné utnutí jako takové nebylo a pan Vedoucí kolotoče svůj pohled dostatečně doplnil a vysvětlil. Nejvic-info se doposud patrně nevyrovnalo s nevydařenou reklamou na SR o týden dříve. Takže podobných výlevů bude pravděpodobně nějaký čas přibývat.

mantid
Návštěvník
mantid

Kde je ten příspěvek, na který jsem tímto odpovídal??? Takhle samotné to vypadá spíše jako bezdůvodná provokace :oD

espera
Návštěvník
espera

Na alternativě se hádají kvůli prkotině a pravě to chtějí

suchoj
Návštěvník
suchoj

S tou prkotinou souhlasím, i s tím, že se to někomu moc a moc hodí.