Svodka o kmotrech v SPD 2/3: Mamutí kšeftování místopředsedy SPD se státními...

Svodka o kmotrech v SPD 2/3: Mamutí kšeftování místopředsedy SPD se státními dotacemi pro zaměstnávání invalidů, systém jejich shánění a využívání připomíná praktiky tzv. šmejdů zaměřujících se na důchodce! Na volná pracovní místa se hlásili zdraví lidé, ale Fialovi lidé důsledně vyžadovali jen invalidy kvůli čerpání státních dotací! Fialova firma s invalidy “uklízela” dokonce i pro Babiše!

Svodka o kmotrech v SPD 2/3: Mamutí kšeftování místopředsedy SPD se státními dotacemi pro zaměstnávání invalidů, systém jejich shánění a využívání připomíná praktiky tzv. šmejdů zaměřujících se na důchodce! Na volná pracovní místa se hlásili zdraví lidé, ale Fialovi lidé důsledně vyžadovali jen invalidy kvůli čerpání státních dotací! Fialova firma s invalidy “uklízela” dokonce i pro Babiše!

Nejdůležitější osobou uvnitř SPD je Radim Fiala. Vůbec nezáleží na tom, co dělá nebo říká Tomio Okamura, protože v řízení hnutí jde především o peníze na volby a zajištění financování strany. Není divu, že Radim Fiala převedl své firmy do svěřenského fondu na Slovensku, protože jak odhalují materiály v tomto článku, které jsou pokračováním materiálů, které jsme dostali do redakce a publikovali již včera, podnikatelské aktivity Radima Fialy jsou natolik divoké, kontroverzní a za čárou únosnosti, že by v této situaci nebylo vhodné tyto firmy řídit v době, kdy Radim Fiala je aktivní v politici a na základě zákona o střetu zájmů (Lex Babiš) se musel Radim Fiala dočasně zbavit svých firem skrze svěřenský fond, protože jeho firmy čerpají státní dotace. A to opravdu velmi výrazně.

Radim Fiala, místopředseda SPD.

Včera jsme přinesli informace o tom, jak Fialova firma IFP Servis s.r.o. zajišťuje ostrahu objektů LOM Praha na základě státní zakázky. Jenže to je pouze špička ledovce. Radim Fiala totiž rozjel v České republice obrovský business se státními dotacemi na podporu zaměstnávání invalidů. To zní docela jako ušlechtilý záměr, pokud by se ovšem na povrch nezačaly dostávat informace od svědků a účastníků tohoto zaměstnávání, kteří našemu zdroji poskytli exkluzivní interní informace o celém projektu, ze kterého vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Ze zdrojových dokumentů vyplývá, že systém tohoto zaměstnávání de facto využívá sníženou pracovní schopnost invalidů k čerpání velkých peněz od státu na úkor výdělků samotných invalidů, přičemž vybraná skupina lidí dostává odměny za shánění nových a nových invalidů do dotačního programu.

Fiala kvůli “Lex Babiš” převedl (prodal) své firmy svěřenskému fondu

Před několika týdny převedl (oficiálně prý prodal) Radim Fiala své firmy na Průmyslový a vzdělávací soukromý svěřenský fond s neznámou vlastnickou strukturou, firmy mají přitom nasmlouvané zakázky s veřejným sektorem a čerpají miliony z dotací. Po volbách 20. – 21. října 2017 byl Radim Fiala jediným akcionářem společnosti BS KINGS a přes ni ovládal nadnárodní IF Holding, jehož firmy se zabývaly převážně úklidem a ostrahou budov. Radim Fiala ale v listopadu 2018 všechny firmy prodal (převedl na svěřenský fond). Novým majitelem se stal právě Průmyslový a vzdělávací soukromý svěřenský fond. Z rejstříku svěřenských fondů ale nelze vyčíst, kdo je zakladatelem ani takzvaným obmyšleným, tedy konečným příjemcem peněz. Známá je pouze správkyně fondu, kterou je Michaela Peštová.

Zákon o střetu zájmů byl přijat hlavně kvůli Babišovi.

Ta působila v IF Holdingu již v době, kdy jej ovládal Radim Fiala. Firmy IF holdingu přitom veřejné peníze pobírají a dokonce v řádech desítek milionů. Podle analýzy Hospodářských novin z února 2018 jen firma IF Facility získala od začátku roku 2013 do konce prvního pololetí 2017 od státu téměř 160 milionů korun na dotacích. List to zveřejnil s odkazem na výroční zprávu IF Facility a údaje, které mu poskytl Úřad práce ČR podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle několika zdrojů byla IF Facility dokonce několik let na dotacích závislá.

To potvrzují výroční zprávy společnosti. Dotace tvořily mezi lety 2013 až 2015 zhruba polovinu výnosů firmy. Peníze IF Facility pobírala jako příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Poslední zveřejněná výroční zpráva za rok 2016 pak ukazuje, že firmě klesl počet zaměstnanců ze 486 na 390, čímž se snížily dotace z původních 37 na 33 milionů. Firma přesto vykázala výnosy 249 milionů korun, převážně z prodeje zboží (89 milionů) a odepsání pohledávek (97 milionů). Zisk před zdaněním za rok 2016 měla IF Facility 2,3 milionu. Více zde.

Business se státními dotacemi pro zaměstnávání postižených

Do IF holdingu patří také prostějovská soukromá škola Art Econ, papírny Premax nebo společnost Medilona, která se zabývá výrobou krémů na ruce, mýdel a čisticích prostředků. Holding rovněž nabízí tzv. náhradní plnění. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat minimálně čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Pokud nemohou nebo nechtějí, mají možnost čerpat náhradní plnění odebíráním výrobků nebo služeb od organizace, která zaměstnává více než 50 procent handicapovaných. Smlouvu o náhradním plnění na rok 2018 mělo s IF Facility uzavřené třeba Letiště Ostrava. IF Facility dále zařizuje ostrahu například na olomouckém úřadu práce, smlouvu o úklidových pracích s ní má uzavřenou i město Prostějov nebo Generální finanční ředitelství. Loni uzavřela firma smlouvu o úklidových pracích na katastrálním úřadě v Plzni.

Podívejme se na podnikání Radima Fialy v jedné konkrétní firmě, a to IF FACILITY a.s. IČO: 27720152 podrobněji. Tato firma několik let vyhledávala většinou invalidní osoby v rámci zaměstnání na pozicích úklidových služeb a vykonávání ostrahy. Pokud firma zaměstnává větší počet invalidů, spadá do kategorie, kdy na platy těchto invalidů pobírá státní dotace. Jedná se o formu náhradního plnění, které dělají pouze invalidé, a tím pádem se může fakturovat na základě invalidity většího počtu zaměstnanců s:

  • A: plným invalidním důchodem (PID)
  • B: nebo částečným invalidním důchodem (ČID).

Nacházely se tu také osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ), osoby na starobním důchodu atp. Ovšem Radim Fiala ve své firmě IF FACILITY a.s. tyto invalidy doslova bral u huby vyplácením směšných výplat ve zlomcích dotací, které na ně od státu obdržel. V letech 2015-2016 bylo možné čerpat dotace na jednoho postiženého invalidu (PID) až do výše 9500 Kč podle novely zákona č. 435/2004 sb.

  • A: Za tříhodinovou denní práci fyzické úklidové práce vyplácel Radim Fiala postiženým měsíční výplatu 3500 Kč hrubého, tedy měsíčně 60 hodin = 58 Kč/hod.
  • B: Za čtyřhodinovou denní práci 4500 Kč hrubého, tedy měsíčně 80 hodin = 56 Kč/hod.
  • C: Za pětihodinovou byla měsíční výplata 5500 Kč, tedy měsíčně 100 hodin = 55 Kč/hod.

Minimální mzda v ČR činila 12 200 Kč = 76,20 Kč za hodinu. Zkuste si představit, že byste hákovali za takovouto výplatu u firmy, která by zneužívala vaší invalidity pobíráním státních dotací 3x vyšších než je vaše výplata! Makali byste za takové peníze? Pokud by Fialova firma zaměstnávala zdravé uchazeče o zaměstnání, musela by si jednak na jejich výplaty vydělat, a jednak samotné výplaty by musely být řádově mnohem vyšší.

Buď makat za vykořisťovatelských platových podmínek u Fialy, anebo být macešským státem vyškrtnut z evidence ÚP, dilema pro invalidy

Invalidé na výběr neměli, protože práce byla podmínkou pro setrvání v evidenci Úřadu práce a vyškrtnutím z databáze uchazečů o práci by se jim snížila podpora v nezaměstnanosti na tzv. existenční minimum. Takže buď makat za směšné Fialovy mzdy, nebo přijít o těch pár posledních korun na dávkách. Neberte to! V tabulce pro Fialovy zaměstnance jsou uvedená jména, města, roky narození a tel. čísla. Tabulky, které jsme dostali do redakce, samozřejmě z důvodů ochrany osobních dat neuvádíme. Disponujeme ale svědectvími několika osob, dříve zaměstnaných na různých pozicích Fialovy IF FACILITY a.s., a samozřejmě i několika smlouvami, které s nimi Fialova firma IF FACILITY a.s. uzavřela.

Zaměstnávání postižených je předmětem spekulací s dotacemi v mnoha zemích.

Marián Gutwirth, který měl několika lidem zajistit za obnos několika desítek tisíc pracovní pozici u Fialovy IF FACILITY a.s., má manželku jménem Hana Gutwirthová, která vykonávala funkci hlavní personalistky. Náplň její činnosti spočívala ve psaní výkazů na Úřad práce Praha 3 Žižkov za invalidy a také zasílala žádosti o dotace. Podle svědectví několika zaměstnanců dosahovaly její výsledky značné chybovosti v podobě přehození nebo špatného zkopírování excelových tabulek. Ve výsledku potom Fialova IF FACILITY a.s. žádala o státní dotace u lidí, kteří na to neměli nárok. Dálkově si dodělala ekonomickou školu v Brně s titulem Ing., s čímž jí pomáhal v psaní diplomové práce její manžel Marián Gutwirth, který přijal několik lidí do Fialovy IF FACILITY a.s., ale Radim Fiala ji ovšem po dvou letech vyhodil.

Nemáte na skladě nějaké invalidy? Nebo alespoň postižené?

Faktury a dodací listy měla na starosti Zuzana Kubíčková s jejím invalidním manželem. Třebaže dostávala velmi slušnou výplatu nasvědčující vstřícnosti záměrům Radima Fialy, byla i ta po čase odejita. Vybraný počet zaměstnanců ve firmě Radima Fialy byl zaúkolovaný vyhledáváním a vytipováváním invalidních osob na různých úřadech práce po ČR vhodných k úklidovým či ostrahovým pracím. Jednalo se o ty regiony, kde se vedle úřadů práce nacházely objekty, se kterými byla uzavřená smlouva o úklidových či ostrahových pracích. Uvedeme jen několik úřadů práce, ve kterých byli invalidé vytipovávaní.

Jeden úřad práce se nachází na adrese Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá, Brno-střed, druhý úřad práce pak sídlí na Polní 1011/37, Štýřice, Brno. V Brně Radim Fiala zajišťoval úklidové práce pro Babišovu společnost Agrofert, resp. v Brně, Agrotec,” IČO: 00544957, Dornych 728/65, Komárov, Brno. Zde byli vytipované např. osoby: Ludmila Huberová (PID) Lucie Kovaříková (PID) Jan Sadílek (PID) Marie Vymazalová (PID) Olga Dvořáková (PID) Miroslav Fiala (PID) Iva Brablecová (ČID) a další.

Poté došlo k vysoutěžení úklidu např. na krajském úřadě v Pardubicích, proto se vytipovávali invalidé na zdejším úřadě práce. Komenského náměstí 125, Staré město, Pardubice. Zde byli vytipovávané např. osoby: Jaroslava Janečková (PID) Iveta Hrkelová (ČID) Bronislava Pilipčíková (ČID), v pozn. je uvedený zájem o raní směnu, Jitka Hájková (ČID) Jana Křemenáková (ČID) Jaroslav Šlíma (ČID) a další.

Pak se vysoutěžil úklid na městském úřadě v Kolíně, vytipovávali se invalidé na úřadu práce Kolín sídlícím na adrese Karlovo náměstí 78, Kolín I., Zde byli vytipovávané např. osoby: Simona Příbková (ČID) Linda Dršková (ČID) Kristýna Dvořáková (ČID) Marta Pavlicová (ČID) Jitka Šantrůčková (žadatelka o ČID) Hana Zavřelová (ČID) Iveta Novotná (ČID) Radmila Šubrtová (ČID) a další.

Jestlipak Tomio Okamura tuší, jaké businessy jede jeho místopředseda?

K mnoha vysoutěženým úklidům docházelo na Úřadě práce Praha 3 se sídlem na adrese Domažlická 1139/11, Žižkov, Praha 3. Zde byli vytipovávané např. osoby: Šárka Fedorová (PID) Liliana Dvořáková (ČID) Lenka Brunnerová (ČID) Václav Hubay (neslyšící) Kamila Pejchar Kramlová (ČID) a další.

Dále byly vysoutěžené úklidové práce v Teplicích [1][2] a také v Krupce, kde byli vytipovávané např. osoby: Jana Cinová (ČID) Žaneta Uhlíková (ČID) Jakub Kostiha (ČID) Leoš Branný (ČID), v pozn. uvedené, že byl na protialkoholním a má ještě 3 měsíce záznam, Julius Rác (ČID) Irena Tölzerová (ČID) a další.

Dále zakázky v Ostravě, hlavně letiště Mošnov v Ostravě [3]. Zde byli vytipovávané např. osoby: Lenka Sladká (PID) Monika Máchová (PID) Ivana Sklářová (ČID) Petr Holexa (ČID) Jana Hladná (ČID) Zuzana Jezerská (ČID) a další.

Jednoduše po celé ČR se na úřadech práce vytipovávali invalidé vhodní pro tuto práci, kteří brali třetinu dotace, kterou na ně od státu Radim Fiala inkasoval. Mezi další klienty Fialovy IF Facility v rámci úklidových služeb invalidů najdeme třeba okresní soud v Nymburce [4]. Zde byli vytipovávané např. osoby: Dana Martínková (ČID) Bohumila Hošnová (žadatelka o ČID) Jana Slováková (ČID) Olga Vacková Miloslava Homolová (ČID) a další.

Dále řadu poboček Generálního finančního ředitelství např. v Bílině [5], Šárka Brožková (PID) Monika Grabovská (ČID). Most [6], Šárka Ščudlová (ČID) Dana Šilíková (ČID) Anna Hrdličková (žádá o ČID) Regina Kopečná (ČID). Semily [7], Renata Kubínová (PID) Marie Březinová (ČID) Jana Holatová (ČID). Šumperk [8], Marcela Vlčková (PID) Pavla Kaňáková (ZTP/P) Tomáš Poláček (PID), ale také je Fialova IF Facility napojená na drobné zakázky ministerstva obrany ČR [10].

Šéfe, máme problém! Hlásí se nám o práci jenom zdraví lidé…

Takovýmto způsobem vybraný počet zaměstnanců firmy Radima Fialy sháněl po českých úřadech práce invalidy za směšné platy, kteří byli vytipovaní úřady práce v jednotlivých okresech a krajích. Není divu, že někteří z nich začali po čase trpět stále silnějšími výčitkami svědomí, na čem se to vlastně podílí, a jaký byl vlastně jejich úkol. Vyvstávalo morální dilema, do jaké míry sami napomáhali těmto zbídačelým invalidům k práci, za jakých podmínek, a za jaké nízké mzdy. Jako příslovečnou kapku v poháru můžeme doložit svědectví jednoho zaměstnance: “…a na co nezapomenu, mladá holka, kolem 30 let, věku mojí dcery. Chudina, na tu nezapomenu ani na smrtelné posteli, měla rakovinu oka a přišla o oko, jinak zdravá, ale neměla oko, měla to zalepené, ani si nedovedeš představit, jak mi jí bylo líto. Moc a moc chtěla pracovat, protože invalidní důchod malej, do toho měla i dítě a nevím, zda manžela, či přítele, to mne až tak moc nezajímalo. Ale vzali jsme jí, byť mi jí opravdu bylo velmi, velmi líto.“

Nastaly ovšem problémy se sháněním postižených invalidů. Hlásili se totiž převážně zdraví lidé, kteří chtěli pracovat. Ovšem ty Fialova firma IF FACILITY a.s. zaměstnat nechtěla, nejsou za ně státní dotace, tím pádem ani platové podhodnocení. Porady zaměstnanců firmy IF FACILITY a.s. probíhaly každé pondělí, když měl Radim Fiala volno od poslanecké sněmovny, aby mohl porady vést. Tito vybraní zaměstnanci Fialovy firmy přestávali vykazovat výsledky náboru dostatečného počtu invalidů na práci, za které by Fialova firma IF FACILITY a.s. utržila více státních dotací, a proto byli tito zaměstnanci odejiti. Ocitujme další svědectví, ze kterého je patrná úleva z podobného vývoje konečného odchodu z této práce: “Abych pravdu řekl, byl jsem i rád, že mne vyhodil, tolik lidského utrpení, co jsem viděl, nebylo na mne, a moje mzda byla 15 000 Kč hrubého.”

Praktiky lidí z Věcí veřejných se podezřele rychle nakopírovaly do businessů lidí v SPD přešlých z Úsvitu

Musíme se chtěnechtě ptát, zda nedocházelo k dotačním podvodům firmy IF FACILITY a.s. Radima Fialy, kdy zaměstnancům Fiala vyplácel třetinové mzdy a 2/3 vyplacených státních dotací končily zjevně úplně jinde. Evidentně jde o skvělý kšeft s chudobou a postiženými. Skutečnost, že na tyto úklidové a ostrahové práce byli shánění na úřadech práce výhradně zdravotně postižení tomu jednoznačně nasvědčuje. Koneckonců Radim Fiala by nebyl ani první ani poslední, který umí tyto dotační praktiky využívat, protože podobné případy se odehrály i v minulosti.

Vít Bárta z bývalých Věcí veřejných kandidoval v Plzni za první Okamurův projekt Úsvit přímé demokracie r. 2013. V královéhradeckém kraji zase za Úsvit kandidoval dřívější poslanec VV Jaromír Štětina, v ústeckém kraji zase David Kádner, který do Úsvitu přišel rovněž z VV. Probíhala tu očividná fluktuace mnoha osob, které se přelévaly z VV do Úsvitu přímé demokracie. A právě v r. 2014 byli protikorupční policií obvinění podnikatelé Miloslav a Vladislav Vít a Miroslav Černý z rozsáhlého dotačního podvodu na zaměstnávání postižených osob v rozsahu 600 mil. Kč. Jenže Miloslav Vít, Vladislav Vít a Miroslav Černý kromě jiného vlastnili firmy Verve-Invest nebo Besico Real [11].

Věci veřejně, předchůdce SPD na poli sběru protestních hlasů ve společnosti.

A světe div se, tito tři pánové a tyto dotčené firmy patřily ke sponzorům Věcí veřejných, ze kterých přešlo do Okamurova Úsvitu mnoho osob na jeho kandidátky. Inspiroval se Radim Fiala od těchto skupin, kdy jeho firma IF Facility a.s. pobírala státní dotace, ze kterých postiženým invalidům vyplácel jen jejich zlomek stejně jako u sponzorů Věcí veřejných? Na to si musíme odpovědět sami a uvažovat o věcech v logických souvislostech.

Vykořisťování invalidů a postižených se rozkřiklo, lidé se začali ozývat

Obměna pracovních pozic se ovšem dotkla více zaměstnanců, protože byla odejita řada dalších odborníků, kteří ve Fialově IF FACILITY a.s. pracovali předtím i několik let. Fiala zaměstnal nové pracovníky za ještě menší platy, ovšem ti po čase rovněž prohlédli Fialův morálně kontroverzní business s využíváním invalidů k dosažení státních dotací za ně. Odešli buď sami, nebo je Fiala opět vyhodil. Do firmy IF FACILITY a.s. poté vstoupil na pozici obchodního ředitele Ing. Jozef Cekúl slovenského občanství, který pracoval na své IČO a jeho mzda byla necelých 200 tis. Kč. Ten ale po čase odešel rovněž sám a údajně do společnosti Penta.

Business s prací invalidů a postižených zjevně sype.

Po něm Fiala přijal svého kamaráda jako generálního ředitele jménem Richard Bdinka, kterému Fiala platil necelých 100 tis. Kč a pracoval na pražské pobočce. Ten ale také podle několika zaměstnanců, docházel do práce jen v pondělky, kdy probíhala porada. Nakonec odešel sám do společnosti ČEZ. Personální rošády ovšem nejsou pro naše bádání tak důležité jako hlavní nosný business, který si Radim Fiala dělal zaměstnáváním invalidů a inkasováním státních dotací za ně.

Mezi Fialovými zaměstnanci se proslýchalo cosi o skladech s drogerií další Fialovy firmy LIFRAGIN, s.r.o. (v likvidaci) IČO: 24847801, se kterou byly prý spojené věci, které nejsou zrovna známkou fér podnikání, ovšem o tom nemáme bližší informace. Údajně měl tento průšvih vykrývat Josef Dreiseitl, jeden z Fialových koňů figurující v řadě jeho firem, ač vyučen jako truhlář, působil na pozicích obchodního ředitele, ale i ten byl v roce 2018 odejit. Jeho bývalá přítelkyně se jmenuje Dobešová a ve Fialových firmách vykonávala funkci hlavní účetní. Ta zde na rozdíl od Josefa Dreiseitla zůstala. Máme informace o zhruba třicetileté právničce Mgr. Jarmile Blahové z Kostelce na Hané, která od r. 2015 vedle práce pro Fialovy firmy IF Holding a.s. vykonává i další poradenství přímo pro hnutí SPD. Dříve pracovala ve společnosti TESCO SW a.s. Firmy Radima Fialy spolupracovaly rovněž s počítačovou firmou TABERY COMPUTER s.r.o. – v likvidaci IČO: 25320289, se dvěma majiteli: Jan Tabery a Michal Tabery. Ovšem Jan Tabery stejně jako Michal Šmucr pracují jako poradci pro hnutí SPD. O Michalu Šmucrovi ale až v příštím článku.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email